Loopbaan in de Lage Landen – Tijdschrift De Zeventiende Eeuw nu vrij toegankelijk online

Sociale mobiliteit hangt in de vroegmoderne tijd nog sterk samen met afkomst, maar in de commerciële dynamiek van de Nederlanden lijkt het individu toch een steeds actievere rol te kunnen spelen in het vormgeven van de eigen loopbaan. Maar wat waren de mogelijkheden en beperkingen van dat individu? Welke strategieën werden gevolgd en wat waren de parameters voor succes, in verschillende beroepsgroepen en sociale lagen van de bevolking? Het nieuwe themanummer van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw leidt de lezer langs ambachtslieden, dichters, kunstenaars, predikanten en boekverkopers.

De Zeventiende Eeuw, een interdisciplinair, peer-reviewed tijdschrift over de cultuurgeschiedenis van de zeventiende-eeuwse Nederlanden, is nu behalve op papier ook in Open Access beschikbaar. De Zeventiende Eeuw kiest met de overgang naar Open Access voor wereldwijde, vrije toegankelijkheid van de full-text content van het tijdschrift en stimuleert zo wereldwijde kennisuitwisseling. De Zeventiende Eeuw heeft de A-status in de categorie ‘Literature’ van de European Reference Index for the Humanities.

De Zeventiende Eeuw online wordt uitgegeven door de Universiteitsbibliotheek Utrecht in opdracht van de Werkgroep Zeventiende Eeuw en Uitgeverij Verloren. De Werkgroep Zeventiende Eeuw ontving steun uit het NWO stimuleringsfonds voor Open Access tijdschriften in de Geesteswetenschappen. De redactie streeft daarom naar meer Engelstalige bijdragen. Oude jaargangen van De Zeventiende Eeuw zijn gedigitaliseerd door DBNL en worden in de loop van 2012 toegankelijk gemaakt op de website van het tijdschrift.

Website De Zeventiende Eeuw: http://www.de-zeventiende-eeuw.nl
Abonnement op het papieren tijdschrift: Uitgeverij Verloren
Oude jaargangen: DBNL
Werkgroep Zeventiende Eeuw: http://www.let.uu.nl/nederlands/nlren/werkgroep17/index.html
Meer informatie over Open Access: www.openaccess.nl