Vacature lector Nederlands (Universiteit van Luik) – deadline reageren 16 april 2012

De vakgroep Nederlands van het Departement Moderne Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Luik zoekt, voor indiensttreding per 1 oktober 2012, een lector Nederlands.

De kandidaat (m/v) dient moedertaalspreker te zijn, en doctor in de Taal- en Letterkunde, gepromoveerd op een proefschrift in het domein van de literaire neerlandistiek.

Het takenpakket van de lector bestaat uit:
– het doceren van het college ‘Civilisation néerlandaise’ (maatschappij en cultuur in Nederland en Vlaanderen);
– ondersteuning bij de colleges en oefeningen Nederlandse taal- en letterkunde;
– verrichten van onderzoek in het domein van de Nederlandse letterkunde;
– begeleiding van scripties;
– dienstverlening.

De aanstelling is tijdelijk (2 jaar, 2 maal verlengbaar met 2 jaar, daarna eventueel 4 maal verlengbaar met 1 jaar).

Meer informatie over deze betrekking is te verkrijgen bij Kris Steyaert (kris.steyaert@ulg.ac.be).

Sollicitaties, met motivatiebrief, curriculum vitae en publicatielijst dienen te worden gericht aan: Kris Steyaert, Littérature néerlandaise, Département de Langues et Littératures modernes, Université de Liège, Place Cockerill 3, B-4000 Liège, en dit tegen uiterlijk 16 april 2012.