Symposium & oratie Leonie Cornips, 11 mei

Op vrijdag 11 mei om 16.30 uur spreekt Leonie Cornips haar oratie uit getiteld ‘Talen in beweging’ waarmee zij het ambt aanvaardt van bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Maastricht.

Voorafgaand aan de oratie vindt een klein symposium plaats tussen 13.30 en 16.00 uur in de Spiegelzaal van dezelfde faculteit.

U bent van harte uitgenodigd om zowel het symposium als de oratie bij te wonen. Sprekers die middag zijn (titels en samenvattingen volgen nog):

13.00-13.30 uur: Wiel Kusters (UM)
13.30-14.00 uur: Vincent de Rooij (UvA) en Irene Stengs (Meertens Instituut)
pauze
14.30-15.00 uur: Marc van Oostendorp (Meertens Instituut)
15.00-15.30 uur: Joep Leerssen (UvA)

Voor bijwonen van het symposium graag melden bij het secretariaat van de capaciteitsgroep Letteren & Kunst, secr.hislk@maastrichtuniversity.nl