Eve: zaterdag 3 maart 2012: lezing Anton Korteweg voor het Multatuli Genootschap

Zaterdagmiddag 3 maart wordt de voorjaarsvergadering van het Multatuli Genootschap gehouden, om 14 uur in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 425 te Amsterdam. Als spreker zal Anton Korteweg, voormalig directeur van het Letterkundig Museum, optreden met ´Douwes Dekker en de domineedichters, gevolgd door ‘Leefregels van een man van fatsoen’, waarin hij in het bijzonder op Multatuli’s verhouding tot J.J.L. ten Kate zal ingaan. De spreker lichtte alvast een tipje van de sluier op…

Laf kinderspel
Dit is het intrigerende oordeel van Multatuli over dichten op de wijze van J.J.L. ten Kate:

‘Mannen moesten zulke kinderachtigheden [als gedichten schrijven] overlaten aan Woutertje Pieterse, en aan de juffrouwen Laps ‘ die een oom jarig hebben’. Zes weken, zei ik? Wel, om ’t tot de handigheid van Ten Kate te brengen, zou ik misschien wel drie maanden nodig hebben. Ieder die myn arbeid aandachtig leest, zal inzien dat het jammer wezen zou zoveel tyd weg te werpen aan laf kinderspel. Zal men dan nooit leren wat Poëzie is?’

Verder gaat Anton Korteweg in op een mogelijke inspiratiebron van Multatuli. In de bijdrage ‘Leefregels van een man van fatsoen’ aan het Mengelwerk van het Algemeen Letterlievend Maandschrift (1838) treedt een man op die verdacht veel op Droogstoppel lijkt:

‘Ik ben een man van fatsoen; en daar de lieden van fatsoen doorgaans veel meer gezond verstand dan anderen bezitten, handel ik in alles stelselmatig, en volgens even gewichtige als vaste grondbeginselen, gelijk ik zal doen zien.’

Was getekend: Ironicus in veritate.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!
3 maart, 14 uur, inloop vanaf 13.30.
Doelenzaal Universiteitsbibliotheek Amsterdam