Nws: Word Vriend van het Harry Mulisch Huis!

Harry Mulisch woonde en werkte aan de Leidsekade in Amsterdam. Zijn werkkamer is een gestolde weergave van zijn oeurvre. Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis en het Letterkundig Museum realiseren het Harry Mulisch Huis, waarbij de werkkamer in oorspronkelijke staat bewaard blijft en toegankelijk wordt voor het publiek.

Niemand kan zonder vrienden. Voor het realiseren en in stand houden van een Harry Mulisch Huis zijn die dan ook hard nodig. Voor €25 per jaar wordt u Vriend van het Harry Mulisch Huis. U ontvangt een uniek welkomstgeschenk als u €25 (of meer) overschrijft op rekeningnummer 227371267 t.n.v. Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis, Amsterdam (ANBI-stichting). Graag met vermelding van uw naam, adres en e-mailadres. U kunt ook zich laten registreren als geïnteresseerde/vriend via http://www.harrymulischhuis.nl.

Stichting Vrienden van het Harry Mulisch Huis, Leidsekade 103 1017 PP Amsterdam