Nws: Universiteit Maastricht krijgt leerstoel ‘Taalcultuur in Limburg’

Gedeputeerde Staten van de Nederlandse provincie Limburg hebben het uitvoeringsplan “Een literaire Liaison: ontmoeting en dialoog in (streek)taal en literatuur” vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is samen met het literaire veld in Limburg tot stand gekomen. Het aanstellen van een bijzonder hoogleraar Taalcultuur in Limburg én een promovendus aan de Universiteit Maastricht maken deel uit van het plan.

Gedeputeerde Odile Wolfs is blij dat de Universiteit Maastricht de wetenschappelijke inbedding van de (streek)taalcultuur mee oppakt: “In maximale samenhang met de ambitie van Maastricht en de Euregio om in 2018 Europese Culturele Hoofdstad te worden, zal de leerstoel vanuit het verleden de relatie met de toekomst leggen. Het legt verbanden tussen de invloed van onze buurtalen op taalgebruik, dialect en cultuuruitingen en geeft daarmee een impuls aan de taal en literatuur in Limburg”.

De leerstoel Taalcultuur in Limburg heeft een omvang van 0,2 fte en wordt vooralsnog voor de periode van 4 jaar ingesteld. Aan de leerstoel wordt, eveneens voor de duur van 4 jaar, een promotieplaats gekoppeld. De Provincie Limburg is betrokken bij de selectie- en begeleidingscommissie van de leerstoel.