Age: Taal & Tongval-colloquium 2010 over ‘werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief’, Gent, 19 november 2010

Op vrijdag 19 november 2010 vindt in Gent (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde) het jaarlijkse Taal & Tongval-colloquium plaats rond het thema Werkwoordsvolgorde in een ruimer perspectief.

Achtergrond

De voorbije decennia is het onderzoek naar de variatie tussen de werkwoordsvolgorde voltooid deelwoord – persoonsvorm (de zogenaamde ‘groene volgorde’) en de volgorde persoonsvorm – voltooid deelwoord (de ‘rode volgorde’) in de Nederlandse bijzin uitgegroeid tot een klassiek thema van de Nederlandstalige variatielinguïstiek. Vanaf de jaren vijftig zijn in de neerlandistiek uiteenlopende taalexterne en taalinterne factoren voorgesteld die de (in principe vrije) keuze tussen beide volgordevarianten mee helpen te bepalen, zoals

  • regionale taalvariëteit (dialect – standaardtaal, exogeen taalgebruik)
  • stilistische taalvariëteit (formeel – informeel, geschreven – gesproken, vaktaal)
  • accentuering van de werkwoordcluster en omringende constituenten
  • morfo-syntactische analyse van de werkwoordcluster en omringende constituenten

In het colloquium willen we expliciet aanknopen bij de onderzoekstraditie waar de keuze tussen de rode en groene volgordevariant in het taalgebruik centraal staat. In het gros van de publicaties is de variabele werkwoordsvolgorde echter in een relatief isolement bestudeerd met een exclusieve aandacht op de factoren die de volgorde in de tweeledige clusters bepalen in het Standaardnederlands.

Uitgenodigde sprekers

  • Sjef Barbiers & Hans Bennis (Meertens Instituut)
  • Gert De Sutter (Hogeschool Gent)
  • Susanne Wurmbrand (University of Connecticut)

Programma

09u30-10u00   Ontvangst met koffie
10u00-10u15   Verwelkoming door Evie Coussé (Universiteit Gent)
10u15-11u00   Gert De Sutter (Hogeschool Gent)
Is the choice between aux-part and part-aux in Dutch bipartite verbal clusters really affected by cognitive processing demands? New evidence from a translational corpus, and a production and perception experiment
11u00-11u30   Mona Arfs (University of Gothenburg)
Accentuering van de werkwoordcluster en de omringende constituenten
11u30-12u00   Karin van Usen, Walter Haeseryn & Paula Fikkert (Radboud Universiteit Nijmegen)
Weet jij wanneer je ‘op’ gaat splitsen? Onderzoek naar het effect van clustergrootte op het splitsen van partikelwerkwoorden.
12u00-13u30   Lunchpauze
13u30-14u15   Sjef Barbiers & Hans Bennis (Meertens Instituut)
Verbal clusters in Dutch Dialects
14u15-14u45   Evie Coussé (Universiteit Gent)
De historische wortels van de rode en groene volgorde in het Nederlands
14u45-15u15   Ute Boonen (Universiteit Duisburg-Essen / Universiteit Keulen)
Rood en groen in meerledige hypotactische en paratactische werkwoordclusters in het Middelnederlands
15u15-15u45   Koffiepauze
15u45-16u15   Göz Kaufmann (University of Freiburg)
Discovering the Syntactic World beyond Verb Clusters
16u15-17u00   Susanne Wurmbrand (University of Connecticut)
Parasitic participles in Germanic: Consequences for the theory of verb clusters
17u00-18u00   Receptie

De meest recente versie van het programma is te vinden op:
http://www.flw.ugent.be/eviecousse/TT2010/Nederlands.

Locatie

Het colloquium vindt plaats in Gent, in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), Koningstraat 18 (in het historische centrum van Gent). Wie hulp wil bij het zoeken van een overnachtig, kan contact opnemen met Evie Coussé.

Aanmelding

Wie het colloquium wil bezoeken, dient zich aan te melden bij Valérie Bouckaert via
valerie.bouckaert@ugent.be.

Reisinformatie

Zie: http://www.flwi.ugent.be/eviecousse/index.php?id=15&type;=content

Contact

Voor meer informatie over het thema van het colloquium of praktische vragen, kunt u mailen naar Evie Coussé.

Information in English about the colloquium “Dutch verb order variation in a broader perspective”

See: http://www.flw.ugent.be/eviecousse/TT2010/english