Neder-L, no. 0701.b

Subject: Neder-L, no. 0701.b
From: “Ben B.J. Salemans”
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 1 Feb 2007 02:09:07 +0100
Content-Type:text/plain
                            *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0701.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0701.15: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Polemiek 'Is er leven na de dood van   |
|           Hermans?', vr 9 februari 2007            |
|          - Den Haag: 'Lang leve de liefde', Valentijnsdag   |
|           in het Letterkundig Museum, wo 14 februari 2007   |
|          - Nijmegen: Oratie Jos Joosten, vr 9 februari 2007  |
|          - Nijmegen: Kellendonklezing 2007 door Arnon     |
|           Grunberg, ma 12 februari 2007            |
| (2) Vac: 0701.16: Vacature voor een Lector Nederlands aan de Eotvos   |
|          Lorand Universiteit (ELTE) te Budapest (deadline:   |
|          ma 30 april 2007)                   |
| (3) Rub: 0701.17: Hora est!: Promotie Dieuwke de Goede op do 25 januari |
|          2007                         |
| (4) Med: 0701.18: Sprookjes Godfried Bomans op nieuwe muziek-cd     |
| (5) Med: 0701.19: Jaarvergadering Multatuli Genootschap, met Jan Kruis |
|          en Ivo de Wijs over Multatuli's geschiedenis over   |
|          Woutertje Pieterse, Amsterdam, za 3 maart 2007    |
| (6) Med: 0701.20: Cindy Windey winnaar Taalunie Scriptieprijs      |
| (7) Med: 0701.21: 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen centraal in   |
|          campagne Nederland Leest 2007             |
| (8) Ten: 0701.22: Tentoonstelling: 'Mijn schuld is niet van hier'.   |
|          Bijbel, mythologie en het werk van Armando.      |
|          Amersfoort, t/m zo 15 april 2007           |
| (9) Lit: 0701.23: Nieuw verschenen: 'Boek-delen essays', een reeks   |
|          essaybundels over Nederlandstalige literatuur voor  |
|          neerlandici en leesclubbegeleiders          |
|(10) Lit: 0701.24: Pas verschenen: 'De rest is nog veel erger.' De    |
|          briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de |
|          Bom. Uitgegeven en toegelicht door Stijn Vanclooster. |
|          (Kapellen 2007)                    |
|(11) Lit: 0701.25: Pas verschenen: Tom Sintobin en Koen Rymenants. Aan  |
|          dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur. |
|          (Leuven 2007)                     |
|(12) Sym: 0701.26: Symposium 'Heiligen, idolen, iconen' ter ere van   |
|          Willem Frijhoff, Amsterdam, vr 1 juni 2007      |
|(13) Sym: 0701.27: Vooys jubileumcongres 'Het nieuwe lezen.       |
|          Literatuurconsumptie in de 21e eeuw', Utrecht, wo 28 |
|          februari 2007                     |
|(14) Sym: 0701.28: Congres 'Literatuur en de beeldende kunsten', Brussel,|
|          vr 11 mei 2007                    |
|(15) Sym: 0701.29: Call for papers: Klank van de stad. Congres Werkgroep |
|          Zeventiende Eeuw, Antwerpen, vr 24 augustus 2007   |
|(16) Sym: 0701.30: Call for papers: Intersections. Internationale    |
|          conferentie 'Early Modern Medievalisms: The Interplay |
|          between Scholarly Reflection and Artistic Production',|
|          Leiden, do 21 - za 23 augustus 2008          |
|(17) Rub: 0701.31: Rubriek Uit de STCN, no. 12: Het orgeltje van     |
|          Yesterday                       |
|(18) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           --------wo-31-januari-2007-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 24 januari 2007
From: Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070115.html
Subject: Rub: 0701.15: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


Amsterdam, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10

Polemiek ‘Is er leven na de dood van Hermans?’, vrijdag 9 februari 2007, 20.15 uur

 • Eind dit jaar verscheen het derde deel van de ‘Volledige Werken van Willem Frederik Hermans’. Het is het eerste deel met beschouwend werk, waarin Hermans’ vroegste polemische bundels ‘Boze Brieven van Bijkaart’ en ‘Houten Leeuwen’ en ‘Leeuwen van Goud’ zijn opgenomen.
  Voor Uitgeverij De Bezige Bij was dit aanleiding om in samenwerking met NRC Handelsblad een avond in de Balie te organiseren, die geheel in het teken staat van de polemiek in de Nederlandse literatuur, en de plaats die Willem Frederik Hermans daarin heeft ingenomen. Nu de mening, en de mening over de mening de journalistiek meer en meer in de greep krijgt, is er deze avond aandacht voor het summa summarum van de literaire journalistiek: het bedrijven van polemiek in de beste traditie, die van Multatuli en W.F. Hermans. Voor meer informatie en kaartverkoop: http://www.debalie.nl

Den Haag, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

‘Lang leve de liefde’, woensdag 14 februari 2007, 10.30 uur

 • Vier Valentijnsdag in het Letterkundig Museum. Kunsthistorica Anne Marie Boorsma leest liefdesgedichten voor van bekende Nederlandse dichters. Ook bespreekt zij bijzondere kunstwerken met als thema de liefde van o.a. Pablo Picasso, Salvador Dali, Edvard Munch, Roy Lichtenstein, Otto Dix en Harrie Geelen.
  Toegang: EUR 8,00
  Reserveren noodzakelijk: 070-3339666 of info@nlmd.nl

Nijmegen, Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2

Oratie Jos Joosten, vrijdag 9 februari 2007, 15.45 uur

 • De literatuurkritiek in dag- en weekbladen blijft een literaire factor van belang, ondanks klachten over ontlezing, over steeds oppervlakkigere boekenbijlagen en over een steeds grotere productie van boeken waarvan er steeds minder besproken (kunnen) worden. Het zijn de critici die nog steeds als eersten publiekelijk al dan niet hun zegen geven over een nieuw boek en zo bijdragen tot succes, literaire erkenning en, bijvoorbeeld, de weg openen naar mogelijke bekroningen. Vanuit de (literatuur)wetenschappelijke wereld was er altijd de nodige aandacht voor de literatuurkritiek. Het probleem dat Jos Joosten, hoogleraar Nederlandse letterkunde, in zijn oratie signaleert, is dat wetenschappers tot op heden veel te vaak een prescriptieve houding innemen ten opzichte van critici (‘Een goede criticus moet…’) Volgens Joosten moeten wetenschappers echter niet voorschrijven. Hij pleit voor een afstandelijkere, analytische houding ten opzichte van de literaire kritiek vanuit de Neerlandistiek.
  Deze oratie is een opmaat voor het onderzoek dat Jos Joosten vanaf zomer 2007 met een klein team van onderzoekers gaat doen naar de Nederlandse literatuurkritiek tussen 1945 en heden. Rond 2011 moet dat resulteren in publicatie van de eerste ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuurkritiek’.

Nijmegen, Aula Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2

Kellendonklezing 2007 door Arnon Grunberg, maandag 12 februari 2007, 16.00-17.00 uur

 • Hierbij nodigen wij u uit voor de Frans Kellendonk Lezing 2007 die wordt gehouden door de schrijver Arnon Grunberg. De cultus van het slachtofferschap viert nog altijd hoogtij. Het is kennelijk bijzonder aantrekkelijk om tot een verdrukte minderheid te behoren, of in je eentje die verdrukte minderheid te zijn. Wie van alle kanten wordt aangevallen, heeft reden de wereld als een grote samenzweringstheorie te zien. Het barbarisme dat wij zelf hebben gegenereerd is afgedaan als historisch bedrijfsongeval. Maar als beschaving ons niet beschermt tegen barbarisme, waarom zouden wij haar verdedigen? Is het mogelijk te zeggen wie wij zijn zonder te bepalen wie de vijand is? En is onze achtervolgingswaanzin niet een hardnekkig residu van de klassenstrijd? Of hechten wij te veel aan het idee dat in Nederland het klassenprobleem is opgelost? De kosten voor het bijwonen van de Frans Kellendonk Lezing bedragen EUR 10 (inclusief een exemplaar van de gedrukte rede en een hapje en een drankje). U kunt het bedrag overmaken op de ABN AMRO bank, nr. 53.77.28.783, t.n.v. SKU, Nijmegen, o.v.v. van uw achternaam en nummer 900076.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 januari 2007
From: Judit Gera <gera@cns.elte.hu>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070116.html
Subject: Vac: 0701.16: Vacature voor een Lector Nederlands (m/v) aan de Eotvos Lorand Universiteit (ELTE) te Budapest (deadline: ma 30 april 2007)

======================================================
Vacature Eotvos Lorand Universiteit (ELTE) te Budapest
======================================================

Aan de Eotvos Lorand Universiteit (ELTE) te Budapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2007 een vacature voor een

Lector Nederlands (m/v)

De kandidaat die de medewerkers van de Vakgroep Nederlands voor ogen staat

 • is afgestudeerd neerlandicus
 • is moedertaalspreker van het Nederlands
 • heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.

De nieuwe lector zal wekelijks achttien lesuren taalverwerving en grammatica geven aan studenten Nederlands van alle niveaus, huiswerk van de studenten regelmatig corrigeren, examens afnemen. Van de lector wordt ook gevraagd om wetenschappelijke teksten van de medewerkers na te kijken, aan het redactiewerk van onze Nederlandstalige uitgaven deel te nemen, een aantal organisatorische en administratieve taken binnen de vakgroep te vervullen.

Sollicitatie:

Het dossier moet bevatten een uitgebreid CV met gegevens betreffende onderwijs en administratieve werkzaamheden, kopieen van universitaire diploma’s en een verklaring dat de kandidaat momenteel verbonden is aan een universitaire instelling. Referenties zijn eveneens welkom.

Arbeidsvoorwaarden:

 • de lector wordt aangesteld voor een periode van een jaar; na gebleken geschiktheid is eventueel verlenging met max. vier jaar mogelijk;
 • de lector ontvangt een maandsalaris van ongeveer 133.100 HUF brutto + de suppletie van de Nederlandse Taalunie
 • de ELTE biedt een bijdrage in de woonlasten

Sollicitaties tot en met 30 april 2007 zenden aan:

Prof. Dr. Judit Gera
Vakgroep Nederlands
Eotvos Lorand Universiteit (ELTE)
Ajtosi Durer sor 19-21.
1146 Budapest
Hongarije
E-mail: gera@cns.elte.hu of gerajudit@gmail.com
Tel.: +36-1-460-44-00/4116 of +36-1-460-44-33
Fax: +36-1-460-44-09

Voor informatie over de vakgroep ga naar: http://cns.elte.hu

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 januari 2007
From: Communicatie RUG <communicatie@rug.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070117.html
Subject: Rub: 0701.17: Hora est!: Promotie Dieuwke de Goede op do 25 januari 2007

======================================================
Promotie Dieuwke de Goede op donderdag 25 januari 2007
======================================================

Donderdag 25 januari 2007, 14.45 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Mw. D. de Goede: Verbs in spoken sentence processing: Unraveling the priming pattern of the main verb
Promotor(es): mw.prof.dr. Y.R.M. Bastiaanse, prof. L.P. Shapiro en prof.D.A. Swinney

Om een zin te begrijpen moet de luisteraar of lezer bepalen welke gebeurtenis beschreven wordt in de zin, welke personen en objecten hierbij betrokken zijn en welke rol ze spelen in de gebeurtenis. Het werkwoord staat hierbij centraal. De belangrijke rol van het werkwoord blijkt meetbaar te zijn bij mensen die luisteren naar zinnen. Dat is de uitkomst van het promotieonderzoek van psycholoog Dieuwke de Goede naar de rol van het werkwoord tijdens gesproken taalverwerking. De Goede deed bij ruim 400 proefpersonen onderzoek naar de wijze waarop zij informatie in gesproken zinnen verwerken. De betekenis van het werkwoord bleek tijdens het luisteren langer actief te blijven dan de betekenis van andere woorden.

Dieuwke de Goede (Dwingeloo 1976) voerde haar door NWO gefinancierde onderzoek uit bij de onderzoeksgroep Neurolinguistiek van de RUG. Per januari 2007 is zij werkzaam als beleidsmedewerker Maatschappij- en Gedragswetenschappen bij NWO. /GB

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Jan 2007 19:42:49 +0100 [19:42:49 CET]
From: Godfried! <godfried@vijvervrouw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070118.html
Subject: Med: 0701.18: Sprookjes Godfried Bomans op nieuwe muziek-cd

=================================================
Sprookjes Godfried Bomans nu een muzikaal verhaal
=================================================

De band Godfried! heeft van tien sprookjes van Godfried Bomans tien bijzondere liedjes gemaakt. Een uniek project: met respect voor de meester zijn compleet nieuwe sprookliedjes geschreven. De speciaal hiervoor gecomponeerde muziek is voornamelijk akoestisch en sluit prachtig aan bij de sprookjessfeer. De cd ‘De vijvervrouw en andere liedjes’ ligt vanaf vandaag in de winkel.

De afgelopen drie jaar heeft de band Godfried! gewerkt aan de nu verschenen cd. De tekstschrijvers Harm Peter Smilde en Andre van der Lugt smeedden de sprookjes tot compacte liedteksten, zonder daarbij de humor en het verhaal kwijt te raken. De door Smilde gecomponeerde beatle-eske muziek met folk- en jazzinvloeden sluit goed aan bij ieder sprookje. De Godfried!-arrangementen ademen een akoestische, natuurlijke en authentieke sfeer. Op de cd zijn onder meer ‘De vijvervrouw’, ‘De herbergier van Pidalgo’, ‘De oprechte moordenaar’ en ‘De rijke bramenplukker’ te beluisteren.

Aansprekend voor groot publiek

Godfried! putte uit het oeuvre van Godfried Bomans (1913-1971). Bomans schreefnaast de boeken ‘Pieter Bas’ en ‘Erik of het klein insectenboek’ al op jonge leeftijd zijn eerste sprookjes. Die kunnen zich meten met het beste van Andersen en de gebroeders Grimm. Zijn ruim vijftig sprookjes zijn gebundeld in het Groot Sprookjesboek (1975). Bijzonder aan de verhalen is dat ze kinderen en volwassenen aanspreken. Door de humor, het speelse taalgebruik en de dubbele bodems blijven ze ook in deze tijd interessant voor een groot publiek.

Sprookjes op cd en live

De band Godfried! bestaat uit Harm Peter Smilde (zang en gitaar), Andre van der Lugt (bas) en Daniel van Dalen (slagwerk en percussie). Op de cd zijn ook Morris Kliphuis (hoorn) – winnaar van het Prinses Christina Jazzconcours 2006 – en Susanne Blokhuis (zang) te horen. De cd ‘De vijvervrouw en andere liedjes’ is te koop bij de betere cd-winkel of te bestellen op http://www.vijvervrouw.nl. In de loop van dit jaar zal de band de liedjes in een cabareteske setting ook live ten gehore brengen.

Godfried! – De vijvervrouw en andere liedjes (Godfried!Records GRCD 0107, distributie Bertus)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Jan 2007 13:51:11 +0100 [13:51:11 CET]
From: Reinder Storm <Reinder.Storm@KB.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070119.html
Subject: Med: 0701.19: Jaarvergadering Multatuli Genootschap, met Jan Kruis en Ivo de Wijs over Multatuli's geschiedenis over Woutertje Pieterse, Amsterdam, za 3 maart 2007

==========================================
Jaarvergadergadering Multatuli Genootschap
==========================================

Amsterdam, 30 januari 2007

Aan leden van het Multatuli Genootschap en andere belangstellenden

Geachte dames, heren,

Het Bestuur van het Multatuli Genootschap nodigt u uit voor de jaarvergadering op zaterdag 3 maart 2007 in de Doelenzaal van de Universiteits-bibliotheek, Singel 425, Amsterdam. Het programma begint om 14.00 uur, de zaal is open v.a. 13.30 uur. Na het huishoudelijk deel van de vergadering en een korte pauze zullen

JAN KRUIS en IVO DE WIJS

elk op hun eigen wijze ingaan op de twee actuele uitgaven van Multatuli’s geschiedenis over Woutertje Pieterse en meer in het bijzonder op hun specifieke bijdrage aan de totstandkoming ervan.

Voorafgaand aan de jaarvergadering kunt u van 10.00 – 12.00 uur in het Multatuli Museum, Korsjespoortsteeg 20 te Amsterdam, de nieuwe tentoonstelling bezichtigen, getiteld ‘Stichting Woutertje Pieterse-prijs’.

Namens het gehele Bestuur spreek ik de hoop uit velen van u op 3 maart te mogen begroeten. Met vriendelijke groet,

Reinder Storm

Secretaris

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 19 januari 2007
From: Nederlandse Taalunie <info@taalunie.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070120.html
Subject: Med: 0701.20: Cindy Windey winnaar Taalunie Scriptieprijs

==============================
Winnaar Taalunie Scriptieprijs
==============================

Op vrijdag 19 januari 2007 ontving Cindy Windey, student aan de Universiteit Gent, de Taalunie Scriptieprijs 2006 uit handen van Marita Mathijsen, voorzitter van de jury. De prijs werd uitgereikt tijdens de slotmanifestatie van het eerste Congres Nederlandse Literatuur in het PC Hoofthuis in Amsterdam.

Cindy Windey ontving de prijs van EUR 1.500 voor haar scriptie ‘Sebastianarchie. Sint-Sebastiaan in het werk van Gerard Reve, Peter Verhelst en Stefan Hertmans’.

De Taalunie Scriptieprijs is een jaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend aan een scriptie over een letterkundig onderwerp en een scriptie op het gebied van taalkunde/taalbeheersing. Dit jaar was een letterkundig onderwerp aan de beurt. Met de prijs wil de Taalunie studenten in Nederland en Vlaanderen stimuleren om uit te blinken met een in het Nederlands geschreven wetenschappelijke studie op het terrein van de Nederlandse taal- of letterkunde.

Uit de acht door de universiteiten genomineerde scripties koos de jury unaniem voor deze scriptie. De jury was erg onder de indruk van de eruditie en grote belezenheid die er uit bleek. De scriptie biedt een aantal vernieuwende manieren om clichebeelden te bekijken. De intelligente en originele blik op bekend materiaal oogstte grote waardering.

Het volledige juryrapport is te vinden op http://www.taalunieversum.org/onderwijs/scriptieprijs/.

De overige genomineerden ontvingen een aanmoedigingprijs. In alfabetische volgorde zijn dit:

 • Judith Brouwer (Universiteit van Amsterdam): Indien ik het niet gesien hadde ik soude het niet konnen gelooven. Het reisboek van Johannes Lieshoud;
 • Roberto Dagnino (Rijksuniversiteit Groningen):De Tropen als ziekte: Henri van Boovens Tropenwee (1904);
 • Nina Geerdink (Universiteit Utrecht): Ik heb my allang tot dubbeldicht gestelt. Self-fashioning in de gelegenheidsgedichten van Jan Vos (1610/11-1667);
 • Katherina Lindekens (Vrije Universiteit Brussel): Klanken uit een anderwerelds elders: Muziek in het werk van Jeroen Brouwers;
 • Valerie Rousseau (Katholieke Universiteit Leuven): De mythe en het monster. Een analyse van de mythische elementen in de Monstertrilogie van Tom Lanoye;
 • Baukje Stamm (Vrije Universiteit Amsterdam): Er is altijd iets wat ontsnapt. Over het drempelbesef van K. Schippers;
 • Sanne de Vries (Universiteit Leiden): Dese groten scat en sel men niet versinnen. De handschriftelijke overlevering van de gebeden bij de Gregoriusmis.

De jury bestond uit:
Prof. dr. Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam);
Dr. Rene van Stipriaan (Universiteit Leiden);
Prof. dr. F.H.C. Willaert (Universiteit Antwerpen);
Dr. J.H.C. Bel (Vrije Universiteit Amsterdam);
Dr. Y. T’Sjoen (Universiteit Gent).

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 24 januari 2007
From: CPNB via Francien Petiet <f.petiet@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070121.html
Subject: Med: 0701.21: Persbericht CPNB: 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen centraal in campagne Nederland Leest 2007

=======================================================
Persbericht CPNB: ‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen centraal in campagne Nederland Leest 2007
=======================================================

‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen is het boek dat centraal staat tijdens de tweede editie van ‘Nederland Leest’ (vrijdag 19 oktober t/m vrijdag 16 november 2007). Dit in 1926 gepubliceerde boek wordt gratis uitgedeeld aan leden van de openbare bibliotheken. De bibliotheken nodigen daarbij de lezers uit met elkaar in discussie te gaan over dit boek. In de eerste editie ontvingen 725.000 bibliotheekleden het boek ‘Dubbelspel’ van Frank Martinus Arion.

‘De gelukkige klas’ van Theo Thijssen (1879-1943) wordt algemeen beschouwd als een van de meest sociaal-maatschappelijk geengageerde werken van deze onderwijsvoorvechter. Thijssen – van origine zelf onderwijzer – typeerde zijn in dagboekvorm geschreven ‘De gelukkige klas’ als ‘Een hymne op het onderwijzersschap’. Zijn pleidooien voor de verbetering van de positie van het kind bezorgden de auteur grote faam. Zo is de oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs naar hem vernoemd en bestaat er een museum dat geheel gewijd is aan Theo Thijssen en zijn werk.

Zijn boek ‘Kees de jongen’ werd in 2003 verfilmd. In de zomer van 2005 werd op de Oosterbegraafplaats Amsterdam een grafmonument onthuld voor de schrijver, gemaakt door Jan Wolkers.

Het grote voorbeeld van ‘Nederland Leest’ is de Amerikaanse campagne ‘One Book, One City’. De aldaar door de overheid en bibliotheken gestimuleerde discussies over telkens een maatschappelijk relevant boek blijken zowel het lezen als de gemeenschapszin te bevorderen. De jaarlijkse campagne ‘Nederland Leest’ is een initiatief van de Stichting CPNB in nauwe samenwerking met de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Philip Freriks is ambassadeur van de campagne. Met ingang van de editie 2007 is NS hoofdsponsor van ‘Nederland Leest’.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 13 januari 2007
From: Letteren-nieuwsbrief <redactie@letteren.net>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070122.html
Subject: Ten: 0701.22: Tentoonstelling: 'Mijn schuld is niet van hier'. Bijbel, mythologie en het werk van Armando. Amersfoort, t/m zo 15 april 2007

==========================================
‘Mijn schuld is niet van hier’.
Bijbel, mythologie en het werk van Armando
==========================================

Tentoonstelling over Bijbel, mythologie en het werk van Armando te zien. Voor het eerst wordt de verbinding gelegd tussen niet-contemporaine beeldende kunst en het werk van Armando. Een aantal klassieke werken wordt in samenhang met het beeldende en literaire werk van Armando gepresenteerd. Daardoor komt er zicht op de invloed van de iconografie op zijn werk. ‘Mijn schuld is niet van hier’ toont daarnaast het belang aan van de relatie tussen woord en beeld in Armando’s werk en het complementaire karakter van de diverse disciplines waarin de kunstenaar werkzaam is.

Armando is niet christelijk opgevoed, maar uit zijn literaire werk en zijn essays blijkt dat hij een diepgaande kennis heeft van de bijbel. De invloed van deze kennis wordt op deze expositie zichtbaar. De tentoonstelling is opgebouwd rond een aantal bijbelse en mythologische figuren: Alexander de Grote, Eva, Maria Magdalena, Jezus, Hercules, Kain, Mozes, Jakob en Girolamo Savonarola. Armando verwijst naar hen in zijn poezie maar ook zijn beeldende werk kan in verband met deze figuren worden begrepen. Wat deze figuren gemeen hebben is hun mythische karakter dat bepaald wordt door macht, heldendom en tragiek.

Bruiklenen voor deze tentoonstelling komen onder andere uit collecties van Museum Catharijneconvent, Museum Boijmans van Beuningen, het Dordrechts Museum, Museum Het Prinsenhof en Museum Het Rembrandthuis. Historische schilderijen, een ets, een beeld en tekeningen tonen tragische aspecten uit de verhalen van de 9 genoemde personages. Zo is onder meer het grote en dramatische Ecce Homo van Gerard van Honthorst opgenomen. Ook is de meest monumentale kruisigingscene uit 1616 van Pieter Lastman, Rembrandts Amsterdamse leermeester, te zien, naast een fragiele tekening Jacob en de engel van de Nederlands-Franse romantisch schilder Ary Scheffer en een zeldzame spons Jacob droomt van de Delftse kunstenaar Leonard Bramer. Kain is vertegenwoordigd op de afbeelding Meurthe d’Abel in een door Gustave Dore geillustreerde bijbel uit 1866.

De klassieke werken worden gepresenteerd in relatie met Armando’s beeldende werk, gedichten, prozafragmenten, dichtbundels en bijbelteksten waarin de genoemde personages figureren: onder meer het diptiek ‘Het gevecht met de engel’ 1975, het vijfluik ‘Ecce Homo I’, uit 1973. Daarnaast is een van Armando’s eerste schilderijen te zien dat verwijst naar de bijbel: J’ai tue mon frere Abel uit 1956. Deze verbindingen verduidelijken de thematiek van Armando en plaatsen het werk in een nieuw licht.

Uitgangspunt voor de expositie is het gelijknamige proefschrift ‘Mijn schuld is niet van hier’. Bijbel, mythologie en het werk van Armando’, over Armando’s poetische oeuvre waarop mevrouw Trudie Favie, wetenschappelijk documentalist van het Armando Museum, onlangs is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het proefschrift ontsluit de vaak als moeilijk toegankelijk en begrijpbaar ervaren poezie van Armando in belangrijke mate. Voor het eerst ook wordt er aandacht besteed aan verwijzingen naar historische en bijbelse figuren in Armando’s oeuvre. Daarnaast komen de rol en de betekenis van ‘de vrouw’ in de werken van Armando – tot op heden genegeerd – aan de orde.

Voor meer informatie:

http://www.armandomuseum.nl/

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Jan 2007 16:03:54 +0100 [16:03:54 CET]
From: Frank Hockx <hockx@nbdbiblion.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070123.html
Subject: Lit: 0701.23: Nieuw verschenen: 'Boek-delen essays', een reeks essaybundels over Nederlandstalige literatuur voor neerlandici en leesclubbegeleiders

=================================================================
Nieuw verschenen:
‘Boek-delen essays’, een reeks essaybundels over Nederlandstalige literatuur
=================================================================

Onlangs verscheen het eerste deel in de nieuwe reeks ‘boek-delen essays’. De jaarlijks te verschijnen afleveringen in deze reeks bevatten beschouwingen over het werk van moderne Nederlandstalige auteurs. Per deel worden vier tot zes artikelen opgenomen.

De reeks ‘boek-delen essays’ is met name bedoeld voor studenten en docenten Nederlands, leden en begeleiders van leesclubs. Waar in de jachtige wereld van kranten en tijdschriften steeds minder ruimte is voor gedegen beschouwingen over literatuur, wil ‘boek-delen essays’ een oase van rust zijn voor de meer dan gemiddeld geinteresseerde literatuurliefhebber.

De eerste uitgave in de reeks bevat bijdragen over Remco Campert, Mensje van Keulen, Tomas Lieske, Doeschka Meijsing, Manon Uphoff en Joost Zwagerman. De essays zijn geschreven door respectievelijk Martin de Jong, Thijs van Nimwegen, Rody Chamuleau, Jackie Broekhuijzen, Martijn Nicolaas en Arnout Bosboom. De artikelen zijn geillustreerd met prachtige portretfoto’s van de auteurs, gemaakt door Klaas Koppe. (ISBN 978-90-5483-713-8. Prijs EUR 11,50).

Voor het eind dit jaar te verschijnen tweede deel zijn artikelen gepland over Margriet de Moor, Rascha Peper, Jan Siebelink, Tommy Wieringa en Henk van Woerden. Daarnaast is de redactie nog op zoek naar een auteur voor een artikel over het werk van Esther Gerritsen.

De redactie nodigt neerlandici graag uit om voorstellen voor essays in te dienen.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Frank Hockx van Biblion
Uitgeverij. Tel.: 070-3378124. E-mail: hockx@nbdbiblion.nl.

De reeks ‘boek-delen essays’ is een uitgave van Biblion Uitgeverij in Leidschendam en sluit aan bij het tijdschrift ‘boek-delen’, een kwartaalblad voor lezers en leeskringen dat sinds 2001 verschijnt. Naast het magazine verschijnt tweemaal per jaar de uitgave ‘boek-delen Dossier’, met romananalyses, recensies en discussietips voor leesclubs. De redactie van ‘boek-delen’ verzorgt daarnaast de internetsite http://www.leeskringen.nl en de uitgave van een e-mail nieuwsbrief. Vorig jaar heeft ‘boek-delen’ samen met het Rotterdamse Lezersfeest en het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB) het initiatief genomen voor het instellen van de boek-delenprijs, een bekroning door leesclubs van het boek dat hen de beste discussie heeft opgeleverd. Op 3 november van dit jaar wordt deze prijs voor de tweede keer uitgereikt.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 22 januari 2007
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070124.html
From: Stijn Vanclooster <stijnvanclooster@hotmail.com>
Subject: Lit: 0701.24: Pas verschenen: "De rest is nog veel erger." De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Uitgegeven en toegelicht door Stijn Vanclooster. (Kapellen 2007)

==============
Pas verschenen
==============

“De rest is nog veel erger.” De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Uitgegeven en toegelicht door Stijn Vanclooster. Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2007. EUR 25,00; ISBN 978-90-289-4416-9

In 1930 begint de boeiende briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom, twee auteurs die een belangrijke rol hebben gespeeld in Vlaanderens cultuur- en literatuurgeschiedenis. Gilliams is de schepper van een bijzonder oeuvre dat voor literaire fijnproevers zijn aantrekkingskracht blijft bewaren, terwijl De Bom vooral een onschatbare activiteit aan de dag legde als bibliothecaris, cultureel chroniqueur en mentor van tientallen kunstenaars. Het belang van voorliggende uitgave rust zodoende vooral op twee pijlers: enerzijds de aparte en inmiddels sinds lang algemeen erkende plaats die Maurice Gilliams in het Vlaamse literaire landschap heeft ingenomen, anderzijds de centrale rol die Emmanuel de Bom heeft gespeeld als cultuur’watcher’ en -wachter. Als geen ander heeft De Bom meer dan een halve eeuw lang het culturele leven in Vlaanderen op de voet gevolgd en het is geen toeval dat hij, die met zowat geheel cultureel Vlaanderen relaties onderhield, ook met de auteur van ‘Elias of het gevecht met de nachtegalen’ in verbinding stond.

En in wat voor verbinding! De bijna een kwarteeuw bestrijkende correspondentie laat niet alleen de (soms enigmatische) biografie van haar schrijvers beter kennen; ze houdt een schat aan informatie in die de bio-bibliografie van de twee auteurs ruim overstijgt en zich uitstrekt tot het hele maatschappelijke en culturele veld waarvan zij deel uitmaakten. De briefwisseling belicht zo onder meer de sociale positie van de correspondenten, laat de evolutie in het literaire veld zien die zij doormaken, werpt een licht op de poetica van de twee en hun verhouding tot andere schrijvers-kunstenaars, toont hoe De Bom gedurig de artistieke carriere van Gilliams heeft gestimuleerd, legt kortom een belangrijk deel van het literair-culturele netwerk bloot dat in Vlaanderen bestond in de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarbij komen tal van culturele figuren ter sprake. Meer algemeen documenteert de brieveneditie ook een kwarteeuw sociale geschiedenis van Vlaanderen, met de Tweede Wereldoorlog als scharnierperiode. Over de oorlog gaat het op vele plaatsen in de brieven.

De ruim tweehonderd bewaard gebleven brieven en andere schriftstukken die Gilliams en De Bom met elkaar wisselden, worden in dit boek toegankelijk gesteld voor het grote publiek. Ze zijn integraal en getrouw weergegeven en aangevuld met de nodige literair-historische verklaringen, waarbij wetenschappelijke verantwoordelijkheid en leesbaarheid voorop stonden. Een contextualiserende inleiding voert de lezer de sprankelende brievenwereld binnen.

De uitgave is een initiatief van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Projectbegeleiders waren Leen van Dijck en Marc Somers van het AMVC-Letterenhuis. De stichting Vita Brevis subsidieerde de editie.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 januari 2007
From: Tom Sintobin <tomsintobin@gmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070125.html
Subject: Lit: 0701.25: Pas verschenen: Tom Sintobin en Koen Rymenants samenstelling). Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur. (Leuven 2007)

==============
Pas verschenen
==============

Tom Sintobin en Koen Rymenants (samenstelling): Aan dezelfde zee. Oostende in de Nederlandse literatuur. Leuven, Davidsfonds/Literair, 2007. 238 blz.; EUR 24,95; ISBN 978-90-6306-555-3

Bij Davidsfonds/Literair verschijnt deze uitzonderlijke bloemlezing. Samenstellers Tom Sintobin en Koen Rymenants, bundelden de mooiste literaire teksten over Oostende. Van Louis Couperus, Willem Frederik Hermans, Eric de Kuyper, Charlotte Mutsaers en vele anderen. Via fascinerende teksten en bijbehorende toelichtingen van kenners maakt u een imaginaire reis naar het bruisende en veelzijdige Oostende. Stad op de grens tussen zee en land, tussen Vlaanderen en de wereld, die al sinds de negentiende eeuw vele schilders, dichters en romanschrijvers inspireert.
Meteen is dit prachtig geillustreerde boek ook een originele wegwijzer om de bekende badstad met andere ogen te bekijken. Een must voor iedereen die van literatuur houdt of Oostende wil ontdekken, voor de toerist en de rasechte Oostendenaar.

De samenstellers Tom Sintobin en Koen Rymenants zijn als onderzoeker verbonden aan de subfaculteit Literatuurwetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven.

Voor meer info:

Davidsfonds/Literair
Ineke Debels
Blijde-Inkomststraat 79-81
3000 Leuven
tel. +32-(0)16/310 600,
e-mail: ineke.debels@davidsfonds.be

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 januari 2007
From: Joris van Eijnatten <j.van.eijnatten@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070126.html
Subject: Sym: 0701.26: Symposium 'Heiligen, idolen, iconen' ter ere van Willem Frijhoff, Amsterdam, vr 1 juni 2007

================================================================
Symposium ‘Heiligen, idolen, iconen’ ter ere van Willem Frijhoff
================================================================

Op 1 juni 2007 neemt de gerenommeerde cultuurhistoricus prof. dr. W.Th.M. (Willem) Frijhoff vanwege zijn emeritaat afscheid van de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Frijhoff geldt als een van de toonaangevende historici van zijn generatie en heeft buitengewoon veel betekend voor het vakgebied.

Ter gelegenheid van het afscheid van Frijhoff wordt voorafgaand aan zijn rede een feestelijk symposium gehouden rondom het thema ‘Heiligen, idolen, iconen’. De toegang is gratis, op voorwaarde van aanmelding. De rede van Willem Frijhoff begint om 15:45.

Datum: 1 juni 2007
Tijd: 12:30-15:30 uur
Plaats: Aula, Vrije Universiteit Amsterdam
Aanmelden: per mail bij mw. Renata van Gelderen, secretariaat Letteren (r.van.gelderen@let.vu.nl)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans de Waardt (jhm.de.waardt@let.vu.nl)
Fred van Lieburg (fa.vanlieburg@let.vu.nl)
Joris van Eijnatten (j.van.eijnatten@let.vu.nl)

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 januari 2007
From: OSL <osl@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070127.html
Subject: Sym: 0701.27: Vooys jubileumcongres 'Het nieuwe lezen. Literatuurconsumptie in de 21e eeuw', Utrecht, wo 28 februari 2007

=======================================================
Vooys jubileumcongres:
‘Het nieuwe lezen. Literatuurconsumptie in de 21e eeuw’
=======================================================

Op woensdag 28 februari 2007 viert Vooys haar 25-jarig bestaan met een congres in het Academiegebouw in Utrecht. In de afgelopen 25 jaar is er, ook bij Vooys, veel gebeurd. Op de feestelijke congresdag blikt Vooys terug, maar voornamelijk vooruit met het thema ‘Het nieuwe lezen’. Hoe lezen wij in de 21e eeuw? Is de leescultuur onder invloed van nieuwe media veranderd? Wat is de status van de klassieken in onze moderne wereld? Over deze en andere vragen spreken wetenschappers en kenners uit diverse disciplines. Op het congres zal bovendien gelegenheid zijn de tentoonstelling te bezoeken waarin wordt teruggeblikt op een kwart eeuw Vooysgeschiedenis.

Voorlopig programma

12.30-13.00 Ontvangst publiek met koffie, thee, tentoonstelling
13.00-13.10 Welkomstwoord dagvoorzitter Geert Buelens (hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde Universiteit Utrecht)
13.10-13.30 Inleiding op het thema door Jemeljan Hakemulder (docent-onderzoeker emprische literatuurwetenschap Universiteit Utrecht)
13.30-14.00 Eerste lezing door Thomas Vaessens (hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde Universiteit van Amsterdam)
14.00-14.30 Tweede lezing door Jan Hendrik Bakker (filosoof en journalist)
14.30-15.00 Pauze met tentoonstelling
15.00-15.30 Derde lezing door Frits van Oostrom (universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en voorzitter van de door het ministerie ingestelde Canoncommissie)
15.30-16.00 Vierde lezing door Anton Korteweg (directeur Letterkundig Museum in Den Haag)
16.00-16.30 Slotdiscussie olv dagvoorzitter Geert Buelens
v.a. 16.30 Borrel

Voor meer informatie en aanmelding:

http://www.tijdschriftvooys.nl/jubileumcongres.htm

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 16 januari 2007
From: OSL <osl@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070128.html
Subject: Sym: 0701.28: Congres 'Literatuur en de beeldende kunsten', Brussel (incl. Call for papers), vr 11 mei 2007

============================================
Congres ‘Literatuur en de beeldende kunsten’
============================================

De ‘word and image studies’ zijn aanzienlijk gegroeid de laatste jaren, en de belangstelling in dit onderzoeksdomein kent een ongekende bloei, zowel internationaal als in Belgie.

De vakgroep Taal- en letterkunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) organiseert in samenwerking met de Katholieke Universiteit Brussel (KUB) en de Universite Libre de Bruxelles (ULB) een eendaags congres over het thema ‘Literatuur en de beeldende kunsten’. Dit congres vindt plaats op vrijdag 11 mei 2007, in het Paleis der Academien te Brussel.

Het doel van dit congres is jonge en meer ervaren onderzoekers samen te brengen die actief zijn in het domein van de ‘word and image studies’. Meer specifiek focust het congres op twintigste-eeuwse literatuur en de volgende aspecten van de interactie tussen woord en beeld: (i) het gebruik van foto’s en andere reproducties in literair werk; (ii) visuele aspecten van literair werk (typografische innovaties, concrete poezie etc.); (iii) verwijzingen in literair werk naar de beeldende kunsten.

In de voormiddag wordt een plenaire sessie gehouden, in het Engels, met drie keynote lezingen. De keynote sprekers tijdens deze sessie zijn Prof. Jan Baetens (Katholieke Universiteit Leuven), Dr. Yra van Dijk (Universiteit van Amsterdam) and Dr. Irina Rajewsky (Freie Universitat Berlin).

Na de middag worden drie parallelsessies gehouden, respectievelijk in het Nederlands, het Engels en het Duits.

Als afsluiting van het congres is er een lezing voorzien van de Vlaamse schrijver Peter Verhelst.

We verwelkomen papers over verscheidene aspecten van de interactie tussen woord en beeld in de twintigste-eeuwse literatuur. Mogelijke onderwerpen zijn de interactie tussen literatuur en de beeldende kunsten in het werk van schrijvers als Mark Z. Danielewski, Donald Barthelme, Jonathan Safran Foer, Dave Eggers, W. G. Sebald, Alexander Kluge, Charlotte Mutsaers etc.

Een selectie van de papers wordt na het congres gepubliceerd.

Gelieve uw abstract van 250 woorden, samen met een korte biografische schets, voor 31 januari 2007 op te sturen naar Patrick Lennon: plennon@vub.ac.be.

Voor meer informatie over het congres kunt u terecht bij Patrick
Lennon op hetzelfde adres.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 17 januari 2007
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070129.html
From: Maartje De Wilde <maartje.dewilde@ua.ac.be>
Subject: Sym: 0701.29: Call for papers: Klank van de stad. Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw, Antwerpen, vr 24 augustus 2007

======================================================================
Call for papers: Klank van de stad. Congres Werkgroep Zeventiende Eeuw
======================================================================

De zeventiende-eeuwse stad weerklinkt letterlijk en figuurlijk. Wie luistert naar de klank van de stad hoort een mengelmoes van geluiden, van zacht geroezemoes tot luid kabaal. Je hoort er mensen praten, schreeuwen, lawaai maken en misschien ook wel zingen. Stilte is in de stad ver te zoeken, het is een smeltkroes van klanken.

Wat was er te horen op straat? Met welke ‘roepen’, toeters en bellen trachtten venters elkaar te overtroeven en de klant ervan te overtuigen om voor hun koopwaar te kiezen? Welke verhalen gingen schuil achter stormklok, beiaardspel en trompetgeschal? Welke instrumenten hadden straatmuzikanten bij zich, en welke liederen zong men? Welke rol speelde muziek bij toneelvoorstellingen, feestelijkheden, bruiloften, begrafenissen, kermissen en officiele gelegenheden, al dan niet in combinatie met zang en dans? Kunnen we ons een beeld vormen van de orale cultuur die toen voor veel mensen nog zeer belangrijk en zelfs essentieel was, bijvoorbeeld om geinformeerd te zijn over het nieuws van alledag?

Welke geluiden weerklonken binnenskamers? Welke muziekinstrumenten waren in zwang bij zeventiende-eeuwers en wat valt daarover af te leiden uit schilderijen en andere iconografische bronnen?

Niet alleen de naam van sommige steden, maar ook het begrip ‘stad’ had een grote weerklank onder andere in zeventiende-eeuwse kunst, muziek en literatuur. In welke toonaarden schreef men over de stad? Welke klank kreeg ‘de stad’ buiten de stadsmuren, op het platteland, of zelfs in het buitenland?

Praktisch:

Voor het 23e congres van de Werkgroep Zeventiende Eeuw nodigen wij sprekers uit om een zo divers mogelijk beeld te schetsen van de (weer)klank van de stad vanuit verschillende disciplines. De congrescommissie kijkt met veel belangstelling uit naar voorstellen voor lezingen van 25 minuten. Abstracts kunnen tot 15 februari via e-mail worden ingediend bij Hubert Meeus (hubert.meeus@ua.ac.be)

Informatie over het congresprogramma en de inschrijvingsmogelijkheden is vanaf 1 maart te zien op http://www.ua.ac.be/klankvandestad

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Jan 2007 13:39:59 +0100 [13:39:59 CET]
From: "Wim van Anrooij" <W.van.Anrooij@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070130.html
Subject: Sym: 0701.30: Call for papers: Intersections. Internationale conferentie 'Early Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production', Leiden, do 21 - za 23 augustus 2008

==========================================================================
Call for Papers, Intersections, Yearbook for Early Modern Studies, Vol. 15
Early Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production
==========================================================================

International Conference Early Modern Medievalisms: The Interplay between Scholarly Reflection and Artistic Production, University of Leiden (The Netherlands), 21-23 August 2008.

The early modern period was marked by plural discourses on the Middle Ages. Both scholarly work and artistic production created images of the philological Middle Ages, the imagined Middle Ages, the utopian Middle Ages, and even the anti-Middle Ages. Although this plurality was certainly conditioned by the early modern period’s relation to Antiquity, it also reflected an interest in the Middle Ages as such.
Paradoxically, early modern medievalism can therefore be conceived as a form of classicism as well as anti-classicism, exoticism as well as nationalism. Emphasizing this diversity, the conference focuses on the interplay and tensions between discourses, continuities and discontinuities, and competing images of the medieval during the early modern period.

We invite papers that address these topics. We are particularly interested in papers that explore one or several of three interrelated questions:

 1. The conceptualization of the medieval in early modern scholarship. How was the medieval transformed into an object of study? Which topoi did scholars and collectors use to legitimize their interest in the medieval past? Is it possible to discern a transition, as postulated by R. Howard Bloch and Stephen G. Nichols, from appreciation of the medieval past (gendered female) to scholarship (gendered male)?
 2. Continuities and discontinuities between the medieval and the early modern. How did different perceptions of time (cyclical time, converging time) and place (the New and the Old World, East and West) provide the contexts for scholars and artists to inscribe themselves in a tradition? How did the Middle Ages and the early modern communicate? How did actual scholarly and artistic work relate to topoi establishing a distance between the medieval and the contemporary?
 3. The interplay of medieval studies and artistic production. How did literary and visual images of the Middle Ages influence scholarly practice? And how did scholarship inspire artists, writers and musicians? What were the processes of cultural transmission from one disciplinary context to another? How did medieval traditions move between popular and elite culture, thereby problematizing our view of the early modern public sphere?

The conference will take place from 21 to 23 August 2008. A volume with selected papers is scheduled to appear in 2009, and will be edited by Alicia Montoya, Wim van Anrooij and Sophie van Romburgh. Proposals, about 300 words, should be sent electronically no later than 1 May 2007, to Alicia C. Montoya (Department of French, University of Leiden):

A.C.Montoya@Let.Leidenuniv.nl

The authors of the proposals that have been accepted will be invited to participate in the conference before July 2007.

Wim van Anrooij (Universiteit Leiden)

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 15 januari 2007
From: Paul Dijstelberge <P.Dijstelberge@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2007/01/070131.html
Subject: Rub: 0701.31: Rubriek Uit de STCN, no. 12: Het orgeltje van Yesterday

============================
Rubriek Uit de STCN, no. 12:
Het orgeltje van Yesterday
============================

“Let me confess thee on a winter’s day…” Ik ben een slecht en ijdel mens: niet alleen begin ik dit stuk met ‘ik’ en herhaal ik dat ‘ik’ wel vier, vijf – nee zes maal in deze enkele zin, ik doe ook nog eens niets liever dan mijn eigen stukken herlezen. Uit zelfbescherming bewaar ik dan ook niets. Tijdschriften gaan bij het oud papier, de digitale versies worden ver weg gestopt en eindigen uiteindelijk via een afgedankte computer bij het chemisch afval. En ik ben niet zo productief natuurlijk zodat ik gelukkig tijd genoeg heb om Proust te herlezen.

Bij toeval vond ik wat stukjes terug die ik ooit heb geschreven voor Neder-L omdat daar na al die (acht!) jaren nog steeds het rubriekje ‘Uit de STCN’ in het archief op de beginpagina wordt genoemd. En zo kon ik wat oude stukken herlezen. Niet alles, want het begint met nummer vijf. Wat stond er in de vier anderen? Ik herinner me een woorden- (of gedachten)wisseling met Andre Hanou die ik zelf zeer vermakelijk vond en de rest van de wereld terecht niet. Nu zijn we allebei lid van een exclusief genootschap waarvan ik de naam zal verzwijgen, maar het is niet genoemd naar een groot Nederlands schrijver uit de achttiende eeuw. We zijn ook kleine uitgevers al is Andre flink wat groter dan ik. Ik maak wel veel mooiere boeken.

Met interesse las ik mijn stukken over pamfletten: ik leg op het moment (hopelijk) zelfs de laatste hand aan een proefschrift dat hoofdzakelijk over pamfletten gaat. In dat stuk uit 1998 had ik het al over vliegtuigspotters – “er zijn meer vliegtuigspotters in Nederland dan historisch letterkundigen.” Als ik ooit oud word en flink seniel, dan zit ik in een verveloze inrichting en zegt mijn kleindochter: opa heeft het steeds over Papoea’s die vliegtuig spotten, wat is dat oma? De verschillende bezigheden der Papoea’s vormen het andere hoofdthema in mijn overpeinzingen.

Ik herlas een passage over tolerantie en intolerantie tijdens het twaalf-jarig bestand en wat we daaruit konden leren. Die conclusie heb ik, iets anders verwoord, recent opnieuw getrokken en ik vond het een belangwekkende vondst. Maar ik had hem dus al eens gedaan en als een soort geinverteerde mini-Reve, mooier verwoord, in Neder-L opgeschreven. Wat ik schrijf wordt wel eentoniger maar niet beter. Een idee bedenken, het vergeten en het dan opnieuw bedenken. Zo vind ik ook wel eens dingen uit die iemand mij eerder heeft verteld.

Veel interessanter vond ik het stuk over het digitaliseren van boeken. Ik had alweer in 1998 in een maand tijd een boek van wel 100 bladzijden gefotografeerd met een Olympus 1400-L die 2700 gulden had gekost. Daar ging een geheugenkaartje in van 25 mb en om dat snel te kunnen inlezen in een computer was een adapter nodig. Die kostte 250 gulden. 250 gulden! Nu bedraagt de prijs van zo’n ding een tientje en ik heb net een prachtige digitale spiegelreflexcamera gekocht voor 800 euro. Daar gaan kaartjes in van 1 gigabyte die een euro of 30 kosten. Ik geloof dat een kaartje van 64 mb indertijd 1000 gulden moest opbrengen. De hard-disk van mijn computer was, geloof ik, veertig mb.

Had Zalm heeft dan toch gelijk toen hij zei dat het leven helemaal niet duurder is geworden sinds de invoer van de euro? Niet helemaal: in Amsterdam is door mijn collega-neerlandicus drs cum laude K. de Blaffer een jaar of vier na 1998 een digitaal productiecentrum opgericht dat een monopolie op digitale foto’s heeft verworven en dus woekerprijzen vraagt voor simpele plaatjes en astronomische bedragen voor toch niet al te ingewikkelde datastructuren. Vooral goedgelovige christenen zijn daar het slachtoffer van waaruit blijkt dat God wel degelijk bestaat.

Bezoekers van de Amsterdamse UB mogen wel weer van alles zelf fotograferen, zo lang ze het niet publiceren. In de KB is dat ook zo, zodat alleen de Universiteitsbibliotheek van Leiden nog achterloopt. Daar hebben ze een systeem dat me doet denken aan lang vervlogen tijden. Een daartoe bevoegd ambtenaar – in wie ik de fotograaf herkende – houd een boekje vast zodat de wetenschapper daar een foto van kan maken. Die mag dertig keer de sluiterknop indrukken, dan is de koek op. Tja. Wie vroeger een Spyker had, werd binnen de bebouwde kom voorafgegaan door een vergelijkbare beambte die een niet socialistisch bedoelde rode vlag omhoog hield zodat kinderen en kleinvee zich uit de voeten konden maken. De snelheid bedroeg vijf kilometer.

Maar het gaat vooruit. Ik ben nog altijd een overtuigde fan van digitale facsimiles. De DBNL is prachtig, maar iedere tekst uit ieder tijdperk wordt in een uniforme opmaak gepresenteerd. Die is mooi maar niettemin een uniform, terwijl al die teksten natuurlijk in klederdracht of mooie historische pakjes horen te paraderen in de ziel van de lezer. Zelf geef ik geen zier om doorzoekbaarheid van teksten – ik heb er begrip voor dat men daar anders over denkt. Het uiterlijk van teksten vind ik juist weer heel belangrijk en dat het de meeste van mijn collega-neerlandici totaal niet interesseert, vind ik een stuk moeilijker te accepteren.

Ik maak nog steeds facsimiles. Tegenwoordig gaat dat een stuk sneller en beter zodat ik samen met mijn broeder in het kwaad Ton Harmsen inmiddels ruim 300 stukken heb gedigitaliseerd en op het net gepubliceerd. Er zit weinig systeem in tot dusverre of het moest een vergeten adagium van Marx zijn: in de heilstaat doe je waar je zin in hebt: ’s ochtends jagen, ’s avonds vissen. Ogenschijnlijk doen we maar wat en dat heeft te maken met onze uiteindelijke ambitie die we in een jaar of drie, vier gaan realiseren: ALLE Nederlandse letterkunde in facsimile op het net. Om te beginnen die van de zeventiende eeuw.

Paul Dijstelberge

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  f.petiet@uva.nl (voor de evenementenagenda), Willem.Kuiper@uva.nl,  |
|  P.J.Verkruijsse@uva.nl, Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of    |
|  of naar P.A.Coppen@let.ru.nl                     |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0701.b --------------------------*