Neder-L, no. 0608.a

Subject: Neder-L, no. 0608.a
From:
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 1 Sep 2006 05:36:05 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0608.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0608.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Antwerpen: Congres 'Ruusbroec in Babel', vr 22 - za |
|           23 september 2006                  |
|          - Brussel: Conferentie 'Filips de Schone (1478-1506). |
|           Een vergeten vorst', vr 22 september 2006      |
|          - Utrecht: Zesde studiedag voor leden van de WEMAL,  |
|           met presentatie van 'Het Boek van Sidrac', do 14  |
|           september 2006                   |
| (2) Web: 0608.02: Lees het weblog van de taalprof op          |
|          http://taalprof.web-log.nl              |
| (3) Med: 0608.03: Emeritaat prof. dr. Guido de Baere s.J., o.a. met   |
|          presentatie van de laatste twee delen van de     |
|          kritische editie van Ruusbroecs werken, Antwerpen, za |
|          23 september 2006                   |
| (4) Med: 0608.04: 'Broodje Brussel bij deBuren' opent seizoen met Joke |
|          van Leeuwen, Brussel, ma 4 september 2006       |
| (5) Med: 0608.05: Dialectenquete rond kinderspelen en speelgoed     |
| (6) Med: 0608.06: Een ultrakorte inleiding in het Antwerps       |
| (7) Med: 0608.07: Boekpresentatie Bilderdijk-bibliografie, Amsterdam,  |
|          wo 6 september 2006 (aan de vooravond van de 250ste  |
|          geboortedag van Willem Bilderdijk)          |
| (8) Med: 0608.08: Bilderdijk-herdenking, Amsterdam, wo 6 september 2006 |
| (9) Med: 0608.09: Jubileumeditie GDMW Festival, Rotterdam, vr 29 - za  |
|          30 september 2006                   |
|(10) Lit: 0608.10: Pas verschenen: Stijlboek de Volkskrant. Vierde,   |
|          geheel herziene editie. (Den Haag, 2006)       |
|(11) Lit: 0608.11: Pas verschenen: Kindertaalkalender 2007, met     |
|          tekeningen van Jan Jutte. (Den Haag, 2006)      |
|(12) Lit: 0608.12: Pas verschenen: Nieuwe reeks 'Taalconditietraining'  |
|          van Willem Kas. (Den Haag, 2006)           |
|(13) Lit: 0608.13: Pas verschenen: Rob van de Schoor. "Ik vind geen   |
|          passie genoeg". Holland in beroering door de     |
|          optredens van de joodse tragedienne Rachel uit    |
|          Parijs, 1846-1853. (Voorschoten, 2006)        |
|(14) Cur: 0608.14: Intensieve Cursus Literair Vertalen 2006 voor     |
|          vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks,    |
|          Utrecht, ma 6 tot vr 10 november 2006         |
|(15) Sym: 0608.15: Congres 'Bibliotheek en Laaggeletterdheid', Utrecht, |
|          di 3 oktober 2006                   |
|(16) Sym: 0608.16: Internationale studiedag 'Middeleeuws boekenbezit in |
|          adellijke kringen', Brussel, vr 20 oktober 2006    |
|(17) Col: 0608.17: Linguistisch Miniatuurtje CXIV: Sonja barend     |
|(18) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------do-31-augustus-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 augustus 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060801.html
Subject: Rub: 0608.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


ANTWERPEN, Hof van Liere en Lessius Hogeschool.

Congres ‘Ruusbroec in Babel? Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present. Vertaling en toeeigening van mystieke teksten van de Middeleeuwen tot vandaag’, Antwerpen, vrijdag 22 – zaterdag 23 september 2006.

 • Ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Guido de Baere en het verschijnen van de laatste twee delen van de drietalige kritische editie van Jan van Ruusbroecs ‘Opera omnia’ organiseert het Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Departement Vertaler-Tolk van de Lessius Hogeschool, Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven op 22 en 23 september 2006 een internationaal congres onder de titel: ‘Ruusbroec in Babel? Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present’. Er is een Nederlandstalige en een Engelstalige folder over het congres beschikbaar, beide voorzien van een inschrijfformulier. De Nederlandse pdf-folder is via http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=RUUSBROEC&n=39076&ct=39790&e=103135 in te zien, de Engelse pdf-folder via: http://www.ua.ac.be/download.aspx?c=RUUSBROEC&n=39076&ct=39790&e=103136.
  Voor nadere informatie zie ook: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060803.html.

BRUSSEL, Katholieke Universiteit Brussel, Vrijheidslaan 17

Conferentie ‘Filips de Schone’, vrijdag 22 september 2006.

 • Op 22 september 2006 organiseren de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis en de Katholieke Universiteit Brussel een conferentie met als thema Filips de Schone (1478-1506). Een vergeten vorst. Sprekers zijn Paul De Win, Mario Damen, Hans Smit, Jac Geurts, Raymond Fagel en Ben Roosens. Voor meer informatie over aanmelding en een volledig programma, zie http://www.let.uu.nl/ogc/nieuwegeschiedenis.

UTRECHT, Drift 21, Sweelinckzaal, Utrecht.

Zesde studiedag voor leden van de WEMAL (Werkgroep Middelnederlandse Artesliteratuur), donderdag 14 september 2006, 13.30-17.00 uur.

 • De zesde studiedag voor de leden van WEMAL vindt plaats op donderdag 14 september en zal in het teken staan van de feestelijke presentatie van het vijfde deel in de reeks Artesliteratuur in de Nederlanden: ‘Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie vertaald en ingeleid door Orlanda S.H. Lie (eindredacteur), Mirjam Banda, Wilma Feringa, Trees Lunter, Marjolijn Saan, Jaap Staal, Gerrit Verbeek.’ Nadere informatie: j.staal@consunet.nl. Zie ook: http://wemal.let.uu.nl/.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 25 Aug 2006 16:06:51 +0200
From: Taalprof <taalprof@gmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060802.html
Subject: Web: 0608.02: Lees het weblog van de taalprof op http://taalprof.web-log.nl

==========================
Gaan voor de grammatica…
==========================

Bent u ook zo tegen grammaticale verschraling? Maar weet u eigenlijk wel precies wat een voorzetselvoorwerp is? Zijn er niet dagen waarop de finesses van de resultatieve werkwoordbepaling u geheel ontschoten zijn?

Raakt u ook wel eens de moed kwijt als u voor de zoveelste keer opnieuw begint aan een vers linguistisch miniatuurtje uit uw lijfblad Neder-L? (Hopelijk staat de Neder-L-redactie mij deze opmerking toe. Zelf vind ik die Linguistische Miniatuurtjes heel aardig. Maar ze zijn soms knap ingewikkeld.)

Wanhoop dan niet langer, en lees het weblog van de taalprof op http://taalprof.web-log.nl!

Reken af met uw redekundige radeloosheid, en neem het taalkundige heft weer in eigen hand. Ontdek de geheimen van het gezegde en laat u verrassen door de verborgen verwijzingen van het voornaamwoord.

Blijf niet langer doelloos over het internet surfen en steeds maar weer diezelfde bekende kost herkauwen. Spuug in plaats daarvan eens in uw handen en sla de hand aan de ploeg. Ga voor de grammatica, en red dit mooie, maar zieltogende neerlandistische vakonderdeel van zijn teloorgang. Surf meteen naar http://taalprof.web-log.nl!

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 24 Aug 2006 15:55:05 +0200
From: "Mertens Thom" Thom.Mertens@ua.ac.be
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060803.html
Subject: Med: 0608.03: Emeritaat prof. dr. Guido de Baere s.J., o.a. met presentatie van de laatste twee delen van de kritische editie van Ruusbroecs werken, Antwerpen, za 23 september 2006

=======================================
Emeritaat prof. dr. Guido de Baere s.J.
=======================================

Op zaterdag 23 september 15u00 is er in het Hof van Liere, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen een bijeenkomst ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Guido de Baere, als gewoon hoogleraar verbonden aan het Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen.

Tijd: zaterdag 23 september 2006, 15.00 uur.
Plaats: Hof van Liere, Stadscampus Universiteit Antwerpen, ingang Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen (zie: http://www.ua.ac.be/route).

Deze bijeenkomst vormt tevens het slot van het internationale congres ‘Ruusbroec in Babel? Translation and Appropriation of Mystical Texts from the Middle Ages to the Present’ (zie Neder-L 0608.01: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060801.html).

Bij deze gelegenheid zullen twee delen van de ‘Opera omnia’ van de Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec (+ 1381) aangeboden worden, waarmee deze monumentale wetenschappelijke editie voltooid zal zijn.

De kritische editie van Ruusbroecs werken omspant de wetenschappelijke loopbaan van prof.dr. Guido de Baere en mag zijn levenswerk genoemd worden, dat hij in samenwerking met een klein aantal medewerkers tot stand gebracht heeft. De eerste delen verschenen in 1981. De totale editie omvat tien delen in elf banden. De editie van Ruusbroecs ‘Opera omnia’ is drietalig: de oorspronkelijke Middelnederlandse tekst wordt begeleid door een moderne Engelse vertaling van Helen Rolfson en Andre Lefevere (+) en door de Latijnse vertaling die kartuizer monnik Laurentius Surius in 1552 gepubliceerd heeft.

Programma:

15u00 Verwelkoming

15u10 Prof. dr. Thom Mertens
‘De Ruusbroec-editie in historisch perspectief’

15u45 Prof. dr. Guido de Baere
‘”Ic en macht uut minen gheeste niet verdriven”.’
Bij wijze van (een zeker) afscheid

16u15 Presentatie van de laatste delen van de ‘Opera omnia’ van Ruusbroec
Lieven Sercu, directeur van Uitgeverij Lannoo nv overhandigt editie aan prof. em. dr. Hugo Roeffaers s.J., namens de Noord-Belgische jezuietenprovincie Paul De Jongh, directeur van uitgeverij Brepols, overhandigt de editie aan prof.dr. Francis Van Loon, rector van de Universiteit Antwerpen.
Vervolgens wordt de editie overhandigd aan de bewerkers van de uitgave:
prof. dr. Guido de Baere, hoofdredacteur van de editie
prof. dr. Thom Mertens, editeur van de delen
prof. dr. Helen Rolfson, vertaalster

17u Receptie

Gelieve voor 8 september te berichten of u aanwezig zal zijn aan:
mw. Ingrid De Ruyte
Ruusbroecgenootschap
Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen.
e-mail: ingrid.deruyte@ua.ac.be
fax: +32 (0)3-220.44.20.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 28 Aug 2006 18:19:55 +0200
From: "deBuren" <Info@vl-nl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060804.html
Subject: Med: 0608.04: 'Broodje Brussel bij deBuren' opent seizoen met Joke van Leeuwen, Brussel, ma 4 september 2006

===========================================
Nieuw seizoen ‘Broodje Brussel bij deBuren’
===========================================

‘deBuren’ opent het ‘Broodje Brussel bij deBuren’-seizoen met Joke van Leeuwen, vooral bekend als kinderboekenschrijfster. Met zoveel overtuiging verdiept ze zich in de kinderlijke gedachtewereld, dat ze alle grote prijzen in Nederland en Vlaanderen wegkaapt. Ook haar gedichten voor volwassenen hebben een kinderlijke directheid die velen kan bekoren. Voor haar debuutbundel ‘De laatste lezers’ (1994) kreeg ze de C. Buddingh’-prijs.

Naast schrijfster en dichteres is Joke van Leeuwen een succesvolle cabaretiere en tekenares. Ook geografisch heeft ze niet stilgezeten: Joke werd geboren in Den Haag maar woonde ook in Amsterdam, Maastricht, en Antwerpen. Ze groeide op in Brussel.

In de gedichtenreeks ‘Kind in Brussel’ uit haar bundel ‘Vier manieren om op iemand te wachten’ vertelt ze over haar ervaringen als Nederlands meisje in het tweetalige Brussel.

Op maandag 4 september vertelt ze over haar leven, haar werk en over Brussel.

Praktische informatie

Tijd: maandag 4 september 2006, 12:30 tot 13:30
Locatie: deBuren, Leopoldstraat 6, Brussel
Toegang: gratis, maar aanmelden is verplicht: info@deburen.eu of tel: +32 (0)2-212.19.30.
Info op web: http://www.deburen.eu, http://www.broodjebrussel.be, http://www.jokevanleeuwen.com

Broodje Brussel is een initiatief van OPB (Onthaal, Promotie, Brussel).
Broodje Brussel vrolijkt uw lunchpauze op met een waaier aan activiteiten.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Aug 2006 15:51:58 +0200
From: Ton van de Wijngaard <H.van.de.wijngaard@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060805.html
Subject: Med: 0608.05: Dialectenquete rond kinderspelen en speelgoed

=============================================
Dialectenquete rond kinderspelen en speelgoed
=============================================

De Stichting Nederlandse Dialecten organiseert in maart 2007 voor de negende keer een grote Vlaams-Nederlandse Dialectendag. Deze editie zal plaats hebben in het Belgische Mechelen (kinderstad bij uitstek) en heeft als onderwerp dialect en/in kinderspel.

U kunt ons helpen door een enquete in te vullen over kinderspelen en speelgoed van vroeger en nu en de benamingen die uzelf daarvoor gebruikt(e). Het maakt niet uit of u dialectspreker bent of niet, iedereen uit heel Nederland en Vlaanderen en van alle leeftijden kan en mag deze enquete invullen. Dat kan enkel via internet. U vindt de enquete op http://www.dialectendag.be of op http://www.dialectendag.nl.

Invullen is heel gemakkelijk, help ons dus alstublieft, zodat we in maart 2007 weer interessante, verrassende resultaten voor elke dialectregio van het taalgebied aan u kunnen voorstellen.

Mogen wij u tegelijk vragen om dit bericht aan zoveel mogelijk andere geinteresseerden te bezorgen, zodat we gegevens voor zoveel mogelijk plaatsen en uit alle leeftijdsgroepen kunnen verzamelen?

Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking,

Het bestuur van de Stichting Nederlandse Dialecten

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 27 Aug 2006 13:17:07 +0200
From: "Luk Indesteege" <luk.indesteege@pandora.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060806.html
Subject: Med: 0608.06: Een ultrakorte inleiding in het Antwerps

========================================
Inleiding in het Antwerps voor beginners
========================================

Een aardigheidje voor Neder-L-lezers: een ultrakorte inleiding in het Antwerps. De “truuk” in deze wereldtaal, althans volgens de Antwerpenaren zelf, is eigenlijk gewoon om een hele zin te condenseren tot een woord:

 • Het is nu jullie beurt – Tizsonnolle
 • Ik heb je er nog voor gewaarschuwd – Kemmetoenogzoegezei
 • Hij kon er niets aan doen – Akosterniondoeng
 • Ze heeft het niet goed verwerkt – Zissernichoefan
 • Hij zei het immers ook – Azeigetoemmesoek
 • Dat had je niet gedacht he? – Dadoddenichedochtei
 • Ze hebben u in de maling genomen – Zemmenoegoeligge
 • Ze was het moe – Zewieretbeu
 • Hij neemt alles mee – Aschaardallesmej
 • Het is er echt aan te zien – Geziegeterbegoton
 • Hij praat nonsens – Azeiwerriswa
 • Hij kon er niet opkomen – Akwammerniejoep
 • Dat is zeer goedkoop – Dasbekaanstverniet
 • Hij heeft het in de gaten – Ajeigeteur
 • Een klaploper – Nenapsjaar
 • Je moest eens weten – Gemoestetbegotisweete
 • Het is haar dagje niet – Zeigetnogalissitte
 • Een ruitjeshemd – Eukarowenem
 • Kan ik u ergens mee van dienst zijn? – Kannekoewellepe?
 • Heb je het door? – Eddetindemot?
 • Wat had je zoal graag gehad? – Wamoetemme?
 • Wat heeft hij gezegd? – Wasseitem?
 • Wat doet hij nu weer? – Watoetemnawer?
 • Wat sta je daar nu te kijken? – Oestodderna?
 • Hou me nu niet voor de gek! – Zwaanstnahnieei!

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 augustus 2006
From: Wim Heijting <W.Heijting@ubvu.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060807.html
Subject: Med: 0608.07: Boekpresentatie Bilderdijk-bibliografie, Amsterdam, wo 6 september 2006 (aan de vooravond van de 250ste geboortedag van Willem Bilderdijk)

=======================================
Boekpresentatie Bilderdijk-bibliografie
=======================================

Op 6 september 2006, aan de vooravond van 250ste geboortedag van Willem Bilderdijk, vindt de boekpresentatie plaats van de lijvige bibliografie waarin het oeuvre van deze dichter en denker in kaart is gebracht.

Het veelzijdige en omvangrijke oeuvre van Willem Bilderdijk (1756-1831) omvat poezie, (literaire) vertalingen en beschouwend proza. Hij debuteerde met erotische gedichten (‘Mijn verlustiging’, 1779), maakte naam met het heldendicht ‘De ondergang der eerste wareld’ (1810) en schreef de eerste science-fiction roman in de Nederlandse letterkunde (‘Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en planeetontdekking’, 1813). Invloed kreeg Bilderdijk vooral door de Leidse privaatcolleges waarmee hij jongeren inspireerde zoals Isaac da Costa, Willem en Dirk van Hogendorp en Guillaume Groen van Prinsterer. Dezen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de culturele en politieke ontwikkeling van Nederland in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw.

De bibliografie vermeldt ca. 450 zelfstandige werken, waarvan ca. 750 edities verschenen. Ook biedt de bibliografie een lijst van ruim 250 niet-zelfstandige publicaties, verschenen in periodieken, jaarboeken, enz. Bij het onderzoek zijn ruim 4000 exemplaren geraadpleegd in binnen- en buitenlandse bibliotheken. De bibliografie is, in opdracht van de Bibliotheek VU, samengesteld door de boekhistoricus drs. Lesley Monfils. Zijn ordening van een, ten dele chaotisch, oeuvre biedt voor het eerst een compleet en gedetailleerd overzicht van hetgeen er van Bilderdijk in druk is verschenen. Bovendien werpen diverse nieuwe vondsten en toeschrijvingen nieuw licht op de publicatiegeschiedenis van Bilderdijks werken.

De boekpresentatie vindt plaats tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Bibliotheek Vrije Universiteit en de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’. Sprekers zijn dr. Joost Kloek, dr. Piet Verkruijsse en drs. Lesley Monfils. Het eerste exemplaar van de bibliografie zal namens de Bibliotheek VU worden gepresenteerd door dr. Willem Heijting.

De bijeenkomst, tegelijk jaarvergadering van de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, vindt plaats op woensdag 6 september 2006 en vangt aan om 14.00 uur. Aansluitend is er om 16.30 uur een receptie. Alle belangstellenden zijn van harte welkom in de studiezaal Handschriften en Oude Drukken van de Bibliotheek VU, De Boelelaan 1105, hoofdgebouw kamer 1B-41.

Publicatiegegevens

L.T. Monfils, ‘Willem Bilderdijk bibliografie. Analytische bibliografie van de zelfstandige publicaties 1777-2004.
Bibliografische lijst van niet-zelfstandige publicaties 1772-1831′. Amstelveen, EON Pers, 2006, 456 blz., ISBN 9077426126, geb. EUR 40,00.

Nadere informatie

Dr. M. van Hattum (secretaris Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’), tel. +31 (0)20-6454368; prof. dr. A. den Hollander (Bibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties), tel. +31 (0)20-5989883.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 11 augustus 2006
From: Wim Heijting <W.Heijting@ubvu.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060808.html
Subject: Med: 0608.08: Bilderdijk-herdenking, Amsterdam, wo 6 september 2006

=====================
Bilderdijk-herdenking
=====================

HERDENKING BILDERDIJK 250 JAAR & PRESENTATIE ANALYTISCHE BIBLIOGRAFIE BILDERDIJK

Invitatie voor alle belangstellenden, woensdag 6 september 2006 vanaf 13.30 uur

Zaal Bijzondere Collecties, Handschriften en Oude Drukken (1 B 41/31), Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Bereikbaar: openbaar vervoer van Amsterdam-Centraal, -Amstel of -Zuid/WTC met sneltram 51 of tram 5 (halte VU), van Station-Sloterdijk met metro 50 tot halte Amsterdam-Zuid/WTC, vanwaar het ca. tien minuten lopen is; auto: uit alle richtingen A 10 (Ring Amsterdam), afslag Amstelveen (S-108).

13.30 uur – zaal open
14.00 uur – ledenvergadering; ook niet-leden zijn welkom!
15.00 uur – lezingen door dr Joost Kloek, dr Piet Verkruijsse en drs Lesley Monfils
16.15 uur – presentatie ‘Willem Bilderdijk Bibliografie (WBB)’
16.30 uur – receptie

Agenda ledenvergadering:

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen en -voorstellen
 5. Verslag secretaris 2004-2006
 6. Verslag penningmeester 2004-2005
 7. Verslag kascommissie 2004-2005
 8. Instelling kascommissie 2005-2006
 9. Bestuursmandaten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

VERENIGING ‘HET BILDERDIJK-MUSEUM’ http://www.bilderdijkmuseum.vu.nl.
Secretariaat: Fokkerlaan 36, 1185 JC Amstelveen, +31 (0)20-6454368 M. van Hattum, secretaris

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 21 Aug 2006 18:06:41 +0200
From: "Giel van Strien" <GvanStrien@passionate.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060809.html
Subject: Med: 0608.09: Jubileumeditie GDMW Festival, Rotterdam, vr 29 - za 30 september 2006

============================
Jubileumeditie GDMW Festival
============================

 • Datum: vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2006.
 • Plaats: Rotterdamse Schouwburg
 • Programmering: 21.00 uur – 03.00 uur. Doors: 17.30 uur, eten & drinken bij Dizzy Jazz Cafe op locatie
 • Entree: dagkaart EUR 18,- / EUR 15,- (reductie), passe-partout EUR 30,- / EUR 22,50 (reductie). Reductie met diverse kortingspassen. Voorverkoop: via ticketservice (alle grotere postkantoren in Nederland, http://www.ticketservice.nl en 0900 300 1250) en aan de kassa van de Rotterdamse Schouwburg (http://www.rotterdamseschouwburg.nl)
 • Nadere informatie: http://www.gdmw.nl

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september 2006 vindt in de Rotterdamse Schouwburg de 10de editie van GDMW Festival plaats, vorig jaar bezocht door een recordaantal van bijna 1.500 bezoekers. GDMW Festival klopt het stof van de letteren en zet de nieuwe generatie schrijvers en dichters nu al op het podium. Met muziek, cabaret, dans, film, animatie: de letteren gaan op GDMW Festival buiten hun boekje.

Wel een jubileum maar geen gouwe ouwen of acts van tien jaar geleden. Het is bijna allemaal gloednieuw, uniek en jong wat de klok slaat op deze editie van GDMW Festival. Bijzondere voorstellingen en optredens door mensen die zich hebben laten inspireren door het jubileum van GDMW Festival. Adriaan van Dis, die dit jaar zestig wordt, heeft voor het eerst sinds lange tijd besloten het podium te beklimmen. De Vlaamse auteur Christophe Vekeman liet zich verleiden tot de cover van Passionate Magazine en verzorgt op het podium een van zijn befaamde voordrachten. Ook befaamd is de performance van Bart Chabot, die GDMW Festival natuurlijk niet overslaat.

GDMW Festival biedt grote namen als Toon Tellegen die voordraagt uit eigen werk onder muzikale begeleiding van Corrie van Binsbergen. Maar ook: Kluun, Joost Zwagerman, Remco Campert en Manon Uphoff. Met cabaret van Klaas van der Eerden.

Ontmoet ze als eerste op GDMW Festival: de nieuwe generatie schrijvers. Kom luisteren naar Vicky Francken die met haar poezie de publieksprijs van Write Now! 2006 won. Daarnaast nu al meervoudig prijswinnaar Rashid Novaire, new journalism zoals het hoort & Passionate dit graag ziet: Tom Naegels. De vraag of Esther J. Ending haar debuut gaat overtreffen wordt beantwoord op GDMW Festival waar zij voordraagt uit nieuw werk. Ook: dichter Anne van Amstel en Marjolein Houweling, de laatste met een eigen gecreeerd audiovisueel urban landschap waarin ze haar gedichten tijdens GDMW Festival zal voordragen. Cabaretier Jeffrey Spalburg is geen Marokkaan, maar wel voor de helft Surinaams (de onderste). En in intieme setting gedichten van Nachoem M. Wijnberg en Menno Wigman. Daarnaast klopt de stem van de vorige generatie die nog actueel is van Dirk van Weelden en Rien Vroegindeweij.

Ook landelijke premieres tijdens GDMW Festival! Heel bijzonder: speciaal voor GDMW Festival heeft Remco Campert meegewerkt aan een uniek filmportret over zijn leven en de oorsprong van zijn schrijven: ‘Zacht neerkomen’ zal tijdens GDMW Festival voor het eerst aan publiek worden getoond. Uiteraard omlijst door een optreden van Remco Campert zelf. Scapino Ballet Rotterdam voert ‘The Yellow Green’ uit, een dansvoorstelling door Ed Wubbe die is gebaseerd op een verhaal uit ‘Sub Urban en andere verhalen’, de verhalenbundel die Passionate vorig jaar uitbracht. Het Zuidelijk Toneel brengt alleen tijdens GDMW Festival Een soort van mooi, een hedendaagse vertelling over een hedendaagse liefde o.l.v. choreograaf Olivier Provily. Ook gaat de nieuwe animatiefilm van Sander Alt, naar het gedicht ‘Wat water weet’ van Ruben van Gogh, tijdens GDMW Festival in premiere voorafgegaan door een live inleiding van Ruben van Gogh himself.

Met een ijzersterke muziekprogrammering in de vorm van An Pierle & White Velvet (B), Gravenhurst (UK), Pete Philly & Perquisite (NL), Camera Obscura (UK), Lopazz (GER), Khan of Finland (GER), Hot Club de Paris (UK).

De hal van de schouwburg is ingericht als jazzcafe in samenwerking met Dizzy Jazz Cafe. Hier geeft Tom Barman (B) Italiaanse les met Wilfried de Jong en zijn er spoken word en jazzoptredens van Hanz Mirck & pianist Frank Windemuller, Edge Belly Jazz Dog (NL), don point (NL) en Deelder Draait!

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 14 Aug 2006 13:00:00 +0200
From: "Sdu Uitgevers" <sduuitgevers@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060810.html
Subject: Lit: 0608.10: Pas verschenen: Stijlboek de Volkskrant. Vierde, geheel herziene editie. (Den Haag, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Stijlboek de Volkskrant. Vierde, geheel herziene editie. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006. Verschijningsdatum: 22 augustus 2006. ISBN: 90-12-11238-9. EUR 14,50 euro, paperback, 224 pagina’s, 11 x 24 cm.

Waarom is ‘terrorisme’ een omstreden begrip? Wanneer spreek je van een ‘nikab’ en wanneer van een ‘boerka’? Hoe is het Openbaar Ministerie opgebouwd? En waarom is de term ‘hiv-virus’ onjuist? Maar ook: is het ‘hun’ of ‘hen’? ‘Teveel’ of ‘te veel’? En welke Nederlandse vervangers zijn er voor Engelse woorden?

Het ‘Stijlboek de Volkskrant’ geeft antwoord op honderden van dit soort vragen, want goede stijl is meer dan correct taalgebruik alleen.

Deze vierde, geheel herziene en geactualiseerde editie van Het Stijlboek volgt de witte spelling, zoals opgenomen in ‘het Witte Boekje’. Het Stijlboek is een praktisch naslagwerk, alfabetisch van opzet, makkelijk toegankelijk, met taal- en stijladviezen (woordgebruik, zinsbouw, journalistieke aanpak), lijsten met probleemwoorden (spelling, Engelse leenwoorden, geografische eigennamen), en journalistieke gedragsregels. De invloed van internet op ons taalgebruik, nieuwe woorden en gebruiken die zijn ontstaan door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals terrorisme, hebben hun neerslag gevonden in dit Stijlboek.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 Aug 2006 13:00:00 +0200
From: "Sdu Uitgevers" <sduuitgevers@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060811.html
Subject: Lit: 0608.11: Pas verschenen: Kindertaalkalender 2007, met tekeningen van Jan Jutte. (Den Haag, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Kindertaalkalender 2007, met tekeningen van Jan Jutte. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006. Scheurkalender, 768 pagina’s, 13 x 18 cm, EUR 14,50, ISBN: 90-12-11189-7.

De Kindertaakalender wordt steeds groter! Na de succesvolle introductie in 2005, verschijnt nu alweer de derde editie, voor 2007. Leuk voor op de slaapkamer, aan de keukentafel, in de klas, of … op de wc.

Ook dit jaar staat deze kalender weer bol van alles wat met taal te maken heeft. Je kunt iedere dag iets lezen, maar je kunt ook meedoen aan spelletjes en opdrachten en je kunt meedenken over taalvragen. Bovendien staan er weer mooie gedichten in van andere kinderen en valt er veel te lachen om moppen en bijvoorbeeld gekke taalfouten die in de krant hebben gestaan.

Tekeningen van de bekende illustrator Jan Jutte, drievoudig winnaar van de Gouden Penseel, vrolijken ook deze kalender weer op.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 31 Aug 2006 13:00:00 +0200
From: "Sdu Uitgevers" <sduuitgevers@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060812.html
Subject: Lit: 0608.12: Pas verschenen: Nieuwe reeks 'Taalconditietraining' van Willem Kas. (Den Haag, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Vandaag is de nieuwe reeks ‘Taalconditietraining’ verschenen bij Sdu Uitgevers.

Ooit heb je correct leren spellen en schrijven. Maar hoe staat het nu met je taalconditie? Is die voldoende voor dat diploma of certificaat, voor je (aanstaande) werkgever, voor het uitoefenen van je (nieuwe) functie, voor je carriere, voor jezelf?

De serie ‘Taalconditietrainingen’ biedt passende trainingsprogramma’s om de basiskennis geheel zelfstandig, in eigen tijd en eigen tempo bij te spijkeren. Elk deel in deze serie begint met een taalconditiemeter waarmee het startniveau van de lezer wordt getoetst. Alle titels zijn vlot en toegankelijk geschreven, met trainingen en voorbeelden uit de praktijk van deze tijd.

In deze reeks zijn de volgende vier boeken verschenen:

 • ‘Werkwoorden spellen’: (ISBN 90-12-11548-5, 124 pag.);
 • ‘Woorden spellen’: (ISBN 90-12-11481-0, 128 pag.);
 • ‘Zinnen schrijven’: (ISBN 90-12-11482-9, 156 pag.);
 • ‘Teksten schrijven’: (ISBN 90-12-11483-7, 134 pag.)

De vier boeken zijn geschreven door Willem Kas en kosten EUR 9,95 per stuk. Ze zijn in paperback uitgevoerd en meten 13 x 19,5 cm.

Auteur

Willem Kas is docent communicatie en auteur. Hij publiceerde onder andere ‘Spelbewust’ (Thieme, 1994), ‘Mondeling communiceren’ (Wolters-Noordhoff, 1995), ‘Zo gezegd, zo geschreven’ (Wolters-Noordhoff, 1995- 1996). Hij werkte aan vele programma’s en begeleidende boeken voor Teleac/NOT.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 6 Aug 2006 13:22:27 +0200
From: FG Naerebout <fnaerebout@bezi.tte.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060813.html
Subject: Lit: 0608.13: Pas verschenen: Rob van de Schoor. "Ik vind geen passie genoeg". Holland in beroering door de optredens van de joodse tragedienne Rachel uit Parijs, 1846-1853. (Voorschoten, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Rob van de Schoor. “Ik vind geen passie genoeg”. Holland in beroering door de optredens van de joodse tragedienne Rachel uit Parijs, 1846-1853. Voorschoten: The Pauper Press, 2006. 24 x 17 cm, 130 pagina’s, genaaid en gebrocheerd, omslag met voor- en achterflap, 8 illustraties, ISBN-10: 90-77856-03-X / ISBN-13: 978-90-77856-03-1; prijs: EUR 17,50

Veel van wat in onze tijd tot ontwikkeling is gekomen, wortelt in de negentiende eeuw, zoals de aanbidding van musici en acteurs. De Parijse actrice Rachel (1821-1858), een meisje uit een arme joodse familie, bracht toneelliefhebbers in heel Europa, ook in Nederland, in vervoering met haar optredens, en dat met een weinig toegankelijke, verouderde kunstvorm: de Frans-classicistische tragedie. Voor de verspreiding van haar roem zorgde de dagbladpers, die rond 1840 al goed begreep dat zij ook in cultureel opzicht een machtig werktuig was. Dit boekje biedt een overzicht van de Nederlandse ontvangst van Rachel, die in 1846, 1847, 1848 en 1853 enkele malen in ons land optrad. Het geeft een indruk van de toenmalige toneelkritiek, het nationale zelfbewustzijn en het heersende antisemitisme en verplaatst ons in een cultuur die zich ophield tussen romantiek en classicisme. Naast vele citaten in de tekst zijn in een appendix ook enkele langere gedichten over Rachel opgenomen van de hand van Jacob van Lennep, Nicolaas Beets, I.M. Calisch, J.G. de Hoop Scheffer, P. Leendertz Wz en J.W. Yntema.

Een publicatie van belang voor degenen die geinteresseerd zijn in de cultuurgeschiedenis van de negentiende eeuw in het algemeen, of meer specifiek in de theatergeschiedenis van Nederland en Europa, in de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde en journalistiek, of de geschiedenis van jodendom en antisemitisme.

De auteur, Rob van de Schoor (1959), doceert Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Te bestellen bij de de boekhandel en rechtstreeks bij de uitgever: The Pauper Press, Welterdreef 85, 2253 LJ Voorschoten, pauperpress@bezi.tte.nl. Handelsregister KvK Leiden 28088665 / BTW-nummer 787.15.222.B.01.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: vrijdag 11 augustus 2006 15:41
From: Steunp. Lit. Vertalen <Steunpunt.LiterairVertalen@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060814.html
Subject: Cur: 0608.14: Intensieve Cursus Literair Vertalen 2006 voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks, Utrecht, ma 6 tot vr 10 november 2006

=======================================================
Intensieve Cursus Literair Vertalen 2006 voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks in het Nederlands
=======================================================

Belangstellenden worden uitgenodigd om zich aan te melden voor de

Intensieve Cursus Literair Vertalen 2006 voor vertalers uit het Arabisch, Hebreeuws of Turks in het Nederlands

 • Van 6 tot en met 10 november 2006 in Utrecht.
 • Belangstelling? Ga naar http://www.literairvertalen.org.
 • Aanmelden kan tot 8 september 2006. Aan toelating gaat een selectieprocedure vooraf.

Het Steunpunt Literair Vertalen organiseert ook dit jaar een Intensieve Cursus Literair Vertalen voor vertalers in het Nederlands. Brontalen zijn in 2006 het Arabisch, Hebreeuws en het Turks. Per taal kunnen tussen de 6 en 8 deelnemers worden toegelaten. Aan toelating gaat selectie vooraf, onder meer op grond van een proefvertaling.

VOOR WIE?

De cursus is bedoeld voor startende literair vertalers die hun vertaalvaardigheid willen vergroten, en voor vertalers met een al wat langere staat van dienst, die behoefte hebben aan een nieuwe impuls en uitwisseling met vakgenoten. Vertalers en aspirant-vertalers uit het hele Nederlandse taalgebied (Nederland en Vlaanderen) worden uitgenodigd zich voor de cursus kandidaat te stellen. Vereisten voor toelating:

 • Voortreffelijke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
 • Zeer goede, subtiele kennis van de brontaal (hetzij Arabisch, hetzij Hebreeuws, hetzij Turks);
 • Uitgesproken belangstelling en liefde voor literatuur en de vertaling daarvan;
 • Vertaalervaring, hetzij opgedaan in het kader van een opleiding, hetzij beroepservaring als vaktekstvertaler. Enige literaire vertaalervaring strekt tot aanbeveling;
 • Vooropleiding op ten minste het niveau van HBO of Hogeschool, of daaraan gelijkwaardige beroepservaring.

WANNEER / WAAR?

De cursus vindt plaats van 6 tot en met 10 november 2006 in Utrecht.

PROGRAMMA

De Intensieve Cursus heeft een vol programma. De nadruk ligt op het oefenen van de literaire vertaalvaardigheid. Dat gebeurt in intensieve praktische vertaalworkshops in de middagen, voor elk van de brontalen apart. Er wordt gewerkt aan vertalingen die de deelnemers van tevoren hebben voorbereid. In de ochtenduren zijn er algemene lezingen en forumgesprekken voor alle deelnemers tezamen. De vertaaldocenten zijn zelf ervaren literair vertalers.

KOSTEN

Het cursusgeld bedraagt 120 euro. Bij deze prijs zijn lunches en twee gezamenlijke diners inbegrepen. De reis van en naar de cursus, overige maaltijden en eventuele overige onkosten zijn voor eigen rekening. In individuele gevallen is een tegemoetkoming mogelijk in de kosten van reis of verblijf. De vergoeding is ten hoogste gelijk aan het cursusgeld. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, stuurt ná toelating, tegelijk met de definitieve inschrijving, een met redenen omklede aanvraag in.

SELECTIE

Aan toelating tot de cursus gaat een selectieprocedure vooraf. Op grond van de aanmeldingsformulieren vindt voorselectie plaats. Daarbij wordt vooral gekeken naar vertaalervaring en beroepsgerichte motivatie. Gegadigden die naar het oordeel van de selectiecommissie in aanmerking komen, wordt gevraagd een proefvertaling van ongeveer zeshonderd woorden te maken. Een brontekst krijgen zij toegezonden. De vertaling moet uiterlijk 24 september 2006 worden ingeleverd. Het resultaat van de proefvertaling geeft de doorslag bij de uiteindelijke selectie. De uitslag is rond 9 oktober bekend.

HOE AANMELDEN?

U kunt zich kandidaat stellen voor toelating tot de Intensieve Cursus Literair Vertalen via het aanmeldingsformulier op de website: http://www.literairvertalen.org (onder Opleidingen – Steunpunt Literair Vertalen). Als aanmelden via de website problemen oplevert, vraag dan op het onderstaande adres een papieren versie van het formulier aan. De aanmelding sluit op 8 september 2006!


Steunpunt Literair Vertalen
Universiteit Utrecht
Trans 10
3512 JK Utrecht
Nederland
E-mail: Steunpunt.LiterairVertalen@let.uu.nl
Telefoon: +31 (0)30-253.6026
Fax: +31 (0)30-253.6000
Website: http://www.literairvertalen.org

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: maandag 28 augustus 2006 15:13
From: Twyla Lim <Lim@debibliotheken.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060815.html
Subject: Sym: 0608.15: Congres 'Bibliotheek en Laaggeletterdheid', Utrecht, di 3 oktober 2006

==========================================
Congres ‘Bibliotheek en Laaggeletterdheid’
==========================================

Op 3 oktober aanstaande organiseert de Vereniging voor Openbare Bibliotheken in samenwerking met de NVBOB het congres Bibliotheek en Laaggeletterdheid te Hoog Brabant in Utrecht.

Het congres is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de volwasseneneducatie, zowel bibliotheekmedewerkers als medewerkers van de samenwerkingspartners zoals ROC’s, buurthuizen enz. Met het congres willen de organiserende verenigingen een lans breken voor de laaggeletterden, zodat Openbare Bibliotheken inspiratie ervaren om werk te gaan maken van deze doelgroep. De volgende vragen zullen worden beantwoord:

 • Wat houdt laaggeletterdheid in?
 • Wie is de doelgroep eigenlijk?
 • Wat kunnen we voor de doelgroep betekenen?
 • En met wie moet er worden samen gewerkt?
 • Wat doen bibliotheken nu al? En kan ik van de ervaringen leren?

U kunt zich aanmelden voor de conferentie via de website van de Vereniging van Openbare Bibliotheken http://www.debibliotheken.nl/content.jsp?objectid=7964. Voor verdere vagen over deze e-mail kunt u terecht bij Margo de Groot op +31 (0)6-523.026.65.

Twyla Lim
Secretariaat Bibliotheek Beleid

Vereniging van Openbare Bibliotheken
Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag
Postbus 16146, 2500 BC Den Haag
T: 070-3090109
F: 070-3090200
E: lim@debibliotheken.nl
http://www.debibliotheken.nl

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 28 Aug 2006 11:34:10 +0200
From: "Remco Sleiderink" <remco.sleiderink@kubrussel.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060816.html
Subject: Sym: 0608.16: Internationale studiedag 'Middeleeuws boekenbezit in adellijke kringen', Brussel, vr 20 oktober 2006

==============================================================
Middeleeuws boekenbezit in adellijke kringen in de Lage Landen

Internationale studiedag

Brussel, Paleis der Academien (Hertogstraat 1, 1000 Brussel)
20 oktober 2006
==============================================================

Met de steun van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten en van de Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, organiseert de Belgische sectie van de International Courtly Literature Society (ICLS) een studiedag over het adellijke boekenbezit in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen. In deze periode kwamen zowel de Franse als de Nederlandse letterkunde tot bloei en waren de contacten tussen de beide talen permanent en intens. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Belgische sectie van de ICLS is dan ook om Nederlands- en Franstalige onderzoekers van middeleeuwse literatuur een forum aan te bieden, waar ze elkaar en elkaars onderzoek leren kennen en een dialoog kunnen aangaan.

De studie van adellijk boekenbezit vereist een pluridisciplinaire aanpak. Letterkundigen, filologen, specialisten van het boek, historici en kunsthistorici zullen dan ook hun krachten bundelen om nader inzicht te verwerven in eigenaars en opdrachtgevers van boeken, verspreiding van literaire werken, circulatie van handschriften en ontstaan van verzamelhandschriften en librijen.

PROGRAMMA

9.30 Onthaal

10.00 Inleiding
JEAN-MARIE D’HEUR, Voorzitter van de Belgische afdeling van de International Courtly Literature Society, Univ. Liege Verwelkoming en inleiding op het thema
ALBERT DEROLEZ, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, UGent & VUBrussel

WERKSESSIE 1
Voorzitster: MADELEINE TYSSENS, Voorzitster van de Academie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Univ. Liege
10.20 OLIVIER COLLET (Univ. Geneve)
Du manuscrit de jongleur au recueil aristocratique: reflexions sur les premieres anthologies francaises (projet HYPERCODEX)
11.00 COLETTE VAN COOLPUT-STORMS (UCLouvain)
Entre Flandre et Hainaut: Godefroid de Naste (1337) et ses livres
11.40 JANET VAN DER MEULEN (VU Amsterdam)
La bibliotheque des comtes de Hainaut et de Hollande. Un cadeau de mariage (BnF fr. 571) et deux inventaires de livres

12.10 Broodjesmaaltijd (ter plaatse)

WERKSESSIE 2
Voorzitter: JOZEF JANSSENS, K.U. Brussel
14.00 GERARD NIJSTEN (VU Amsterdam)
Hertogen en heren. Het boekenbezit van de Gelderse vorsten in de late middeleeuwen
14.40 REMCO SLEIDERINK (K.U. Brussel)
Suivre l’exemple des bourgeois. L’intres des nobles brabancons pour la litterature en neerlandais (premiere moitie du XIVe siecle)

15.20 Koffiepauze

WERKSESSIE 3
Voorzitster: VIRGINIE MINET-MAHY (FNRS/UCLouvain & Univ. Antwerpen)
15.40 HANNO WIJSMAN (Univ. Leiden)
Apres Philippe le Bon. Perspectives de recherche dans l’Etude des bibliotheques nobiliaires dans les Pays-Bas bourguignons de la deuxieme moitie du XVe siecle et du debut du XVIe siecle
16.20 ANNE-MARIE LEGARE (Univ. Charles-de-Gaulle – Lille III)
La diffusion du Livre des ‘checs amoureux en Bourgogne au XVe siecle

17.00 Conclusies
FRANK WILLAERT (Univ. Antwerpen)

Deelname aan de studiedag is gratis. Gelieve u aan te melden voor 10 oktober bij Colette Van Coolput-Storms, secretaris van de Belgische sectie van de International Courtly Literature Society

 • per mail: storms@rom.ucl.ac.be
 • of per post: Esdoornenhof 14, 1950 Kraainem (Belgie).
  Vermeld bij het inschrijven uw naam en voornaam, uw postadres en e-mail.

Organiserend Comite
An Faems (K.U.Leuven)
Virginie Minet-Mahy (FNRS/UCLouvain & Univ. Antwerpen)
Remco Sleiderink (K.U. Brussel)
Colette Van Coolput-Storms (UCLouvain)
Frank Willaert (Univ. Antwerpen)

Paleis der Academien, Hertogstraat 1, B-1000 Brussel,
http://www.kvab.be/

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 25 Aug 2006 09:35:11 +0200
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/08/060817.html
Subject: Col: 0608.17: Linguistisch Miniatuurtje CXIV: Sonja barend

===============================
Linguistisch Miniatuurtje CXIV:
Sonja barend
===============================

Op teletekst las ik de aankondiging dat Sonja Barend overweegt om een punt te zetten achter haar televisiecarriere. Het berichtje (dat een beetje las als een necrologie) vermeldde de hoogtepunten uit die carriere, en eindigde met een gevleugeld woord dat dankzij Sonja in het Nederlands is opgenomen: ‘Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op’.

Als ik de naam Sonja Barend hoor, moet ik trouwens altijd even denken aan professor Van den Toorn, die ik bijna dertig jaar geleden assisteerde bij het geven van de colleges zinsontleding. Voor de uitleg van de bepaling van gesteldheid had Van den Toorn een voorliefde voor de voorbeeldzin ‘Gisteren zagen wij Sonja Barend’, waarvan de grap was dat je die zin ook kon begrijpen als ‘Gisteren zagen wij Sonja barend’. Predikatieve toevoeging, in plaats van achternaam.

Misschien hield ik niet van naamgrapjes, of ik kon Van den Toorns veelbetekenende blik bij het uitspreken van die zin niet onder de knie krijgen, ik weet het niet, maar ik heb die voorbeeldzin nooit gebruikt. Ook niet jaren later, toen ik wel eens overwogen heb om bij het uitleggen van de bindingstheorie aan studenten generatieve grammatica de voorbeeldzinnen ‘Wij aten de kroketten opgewarmd’ (goed) en ‘Wij aten van de kroketten opgewarmd’ (fout) te vervangen door ‘Gisteren zagen wij Sonja Barend’ (dubbelzinnig) en ‘Gisteren keken wij naar Sonja Barend’ (niet dubbelzinnig). Eerlijk gezegd vond ik die tweede zin namelijk wel dubbelzinnig, maar dat zal wel komen omdat ik dat beeld niet uit mijn hoofd kon krijgen van Sonja die met gebroken vliezen in barensnood ligt te steunen en kreunen. Ook de vervanging door het meer hilarische ‘Gisteren zagen wij Frits Barend’ gaat nog steeds mijn voorstellingsvermogen te boven.

Maar terug naar ‘Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op’. Hoe zit die zin in elkaar? Allereerst die tijdsbepaling ‘Voor straks’. Je kunt niet zeggen ‘Ik ga voor straks lekker slapen’, dus ‘voor straks’ is geen eenvoudige tijdsbepaling bij het gezegde ‘lekker slapen’. En als ‘voor straks’ dat niet is, dan is ‘morgen’ dat waarschijnlijk ook niet. Immers, ‘voor straks’ contrasteert met ‘morgen’. Je kunt ‘morgen’ niet ongestraft achteraan de zin plaatsen, wat je met normale tijdsbepalingen wel zou moeten kunnen. De zin ‘Voor straks lekker slapen en gezond weer op morgen’ is ontegenzeggelijk krom.

Wat is ‘lekker slapen’, zonder die tijdsbepaling, voor een zin? Een gebiedende wijs, zou je zeggen, vergelijkbaar met ‘Hier komen!’ ‘Niet voeren!’ ‘Even oppassen!’. Die gedachte wordt ondersteund door de vaststelling dat het weggelaten onderwerp, zoals bij alle gebiedende wijzen, ‘jij’ is. Dat kun je zien als je het werkwoord vervangt door een wederkerend werkwoord, bijvoorbeeld ‘Lekker jezelf verwennen!’ Dan krijg je het wederkerend voornaamwoord ‘jezelf’, wat wijst op een weggelaten onderwerp in de tweede persoon.

Volgens de ANS “komt [het gebruik van de infinitief als imperatief] vooral veel voor in opschriften, wanneer de aanspreking niet tot een bepaalde persoon gericht is”, maar dat lijkt me op zijn minst niet volledig. Die gebiedende wijs is hier natuurlijk niet als gebod bedoeld, maar als een ‘wens’. ‘Lekker slapen’ betekent niet “je moet lekker slapen”, maar een beetje archaisch gezegd: “moge je lekker slapen”. Die tijdsbepaling ‘Voor straks’ hoort niet bij het gezegde ‘lekker slapen’, maar bij die wens. Meer precies gezegd: bij het modale werkwoord dat hier, net als het onderwerp, weggelaten is.

Sonja’s uitspraak biedt nog een tweede aanwijzing dat er een modaal werkwoord is weggelaten. Dat is het tweede deel van de nevenschikking: ‘en morgen gezond weer op’. Ook daar moet de tijdsbepaling begrepen worden bij de wens, maar dat is niet zo makkelijk aan te tonen. Er is echter nog iets anders.

Als we even afzien van die tijdsbepalingen, dan luidt de uitspraak ‘Lekker slapen en gezond weer op’. Wat is dat voor een nevenschikking? ‘Gezond weer op’ lijkt een combinatie van een bepaling van gesteldheid (‘gezond’), een modaalpartikel (‘weer’), en het woordje ‘op’. Wat is dat woordje ‘op’? Is dat een naamwoordelijk deel van het gezegde (“wij zijn al op”)? Dat zou erg vreemd zijn, want dan heb je een nevenschikking van een werkwoordelijk gezegde (‘lekker slapen’) en een naamwoordelijk deel (‘op’). Dat kan helemaal niet! Kijk maar naar een vergelijkbare zin met een heel duidelijk naamwoordelijk deel: ‘lekker slapen en gezond weer fit’. Ongrammaticaal, zou ik zeggen.

Nee, ‘op’ lijkt me geen naamwoordelijk deel, maar het werkwoordpartikel van het werkwoord ‘opstaan’. Dat betekent: het werkwoord ‘staan’ is weggelaten. Er staat eigenlijk ‘Lekker slapen en gezond weer opstaan’, en ‘staan’ is dan weggelaten. Mag dat zomaar?

Je kunt in het Nederlands niet zomaar in het wilde weg werkwoorden gaan weglaten. Een van de gevallen waarin dat echter wel kan, is als het werkwoord zelf weinig betekenis heeft, en voorzien is van een modaal hulpwerkwoord: ‘ik moet nog een pagina (lezen), kan ik al weg(gaan)?’ In deze zinnen is telkens sprake van een modaal hulpwerkwoord (‘moeten’, ‘kunnen’), en een “semantisch arm” werkwoord (‘lezen’, ‘gaan’), dat reconstrueerbaar is uit de rest van de zin. Maar dat betekent dat we moeten aannemen dat ook in ‘gezond weer op’ een modaal hulpwerkwoord staat (dat weliswaar is weggelaten, maar toch).

De uitspraak ‘Voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op’ is dus een voorbeeld van zeer efficient taalgebruik, waarbij van alles is weggelaten dat kan worden gereconstrueerd uit de syntactische constructie. Eigenlijk staat er, een beetje schematisch: “Voor straks: moge je lekker slapen en voor morgen: moge je gezond weer opstaan”. Maar op die manier gezegd zou het nooit zo’n gevleugeld woord zijn geworden.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0608.a --------------------------*