Neder-L, no. 0606.b

Subject: Neder-L, no. 0606.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 3 Jul 2006 02:48:09 +0200
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijftiende-jaargang------ Neder-L, no. 0606.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0606.17: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Afscheidscollege Theo Janssen over    |
|           'Onvolledige zinnen', vr 8 september 2006      |
|          - Amsterdam: Lezing Marita Mathijsen over de opkomst |
|           van de jeugdliteratuur in de negentiende eeuw, zo 8 |
|           oktober 2006                    |
|          - Amsterdam: Lezing Michiel van Kempen over Albert  |
|           Helman en zijn rol in het verzet in W.O. II, zo 15 |
|           oktober 2006                    |
| (2) Vac: 0606.18: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker /    |
|          promovendus Nederlandse Taalkunde aan de Freie    |
|          Universitaet Berlin (deadline: ma 24 juli 2006)    |
| (3) Vac: 0606.19: Vacatures voor drie wetenschappelijk medewerkers voor |
|          onderzoek naar kinderen met cochleaire implantaten  |
|          bij het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak CNTS |
|          van de Universiteit Antwerpen (deadline: vr 25    |
|          augustus 2006)                    |
| (4) Med: 0606.20: (Nagekomen bericht:) Reinier Salverda benoemd tot   |
|          directeur Fryske Akademy               |
| (5) Med: 0606.21: Marjolijn Februari gastschrijver Rijksuniversiteit  |
|          Groningen in najaar 2006               |
| (6) Lit: 0606.22: Pas verschenen: Teja van Hoften. Onderweg (Middelburg |
|          2006)                         |
| (7) Lit: 0606.23: Pas verschenen: Odile Heynders. Correspondenties.   |
|          Gedichten lezen met gedichten. (Amsterdam 2006)    |
| (8) Lit: 0606.24: Pas verschenen: Riemer Reinsma. Van hier tot Tokio.  |
|          Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? (Den Haag  |
|          2006)                         |
| (9) Lit: 0606.25: Pas verschenen: Nicoline van der Sijs. Klein     |
|          uitleenwoordenboek. (Den Haag 2006)          |
|(10) Lit: 0606.26: Publicaties verschenen bij gelegenheid van 150 jaar  |
|          Dominicus College Nijmegen (o.a. Peter Altena over  |
|          Frans Kellendonk)                   |
|(11) Lit: 0606.27: Pas verschenen: Hans Vandevoorde. De Spiegel van   |
|          Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie.  |
|          (Nijmegen 2006)                    |
|(12) Sym: 0606.28: Najaarscursussen Onderwijscentrum Vrije Universiteit |
|          Amsterdam rond literatuuronderwijs op havo en vwo   |
|(13) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -----------vr-30-juni-2006-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 30 juni 2006
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060617.html
Subject: Rub: 0606.17: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105

Afscheidscollege prof. dr. Theo Janssen, vrijdag 8 september 2006, 15.45 uur (precies).

 • Titel van het college: ‘Onvolledige zinnen’.

AMSTERDAM, De Burcht – Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9

Lezing Marita Mathijsen, zondag 8 oktober 2006, 14.00 uur.

 • Neerlandica Marita Mathijsen spreekt over de opkomst van de jeugdliteratuur in de negentiende eeuw. Toen kreeg men meer aandacht voor opvoeding met speciaal aan het niveau en de denkwereld van kinderen aangepaste leermiddelen en leesboeken. Ook probeerde men het kind te beschermen voor sprookjes en indianenverhalen: die zouden te zeer de fantasie prikkelen, tot zedenverwildering leiden of angstig maken. De geschiedenis van het kinderboek weerspiegelt het denken over kinderen: van de nadruk op opvoeding en (godsdienstige) moraal in de 19e eeuw tot de huidige nadruk in het kinderboek op actuele maatschappelijke problemen als milieuvervuiling, de rechten van het dier en individuele (kinder) problemen als echtscheiding van de ouders of pesten op school. Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde (UvA) en schrijft al bijna dertig jaar toegankelijke, breed opgezette artikelen en boeken over de negentiende eeuw in Nederland. Prijs EUR 5,00. Reserveren gewenst: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl.

AMSTERDAM, De Burcht – Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9

Lezing Michiel van Kempen, zondag 15 oktober 2006, 14.00 uur.

 • Biograaf en publicist Michiel van Kempen spreekt over schrijver Albert Helman (pseudoniem van Lou Lichtveld) en diens rol in het (kunstenaars)verzet in de Tweede Wereldoorlog. Albert Helman (1903-1996) was Nederlands eerste belangrijke migrantschrijver. De uit Suriname afkomstige Helman was een bijzonder productief en veelzijdig man. Behalve schrijver (bekendste roman: ‘De stille plantage’ uit 1931) was hij muziekcriticus en kunstredacteur. Hij gold als avant-gardist die zowel in Nederland als in Suriname een centrale rol in het culturele leven speelde. Helman streed tegen het Franco-regime in Spanje en tegen het Duitse nazisme, hij eiste zijn plaats op in de Mexicaanse revolutie en bemoeide zich actief met de Surinaamse politiek: hij was o.a. minister en diplomaat. Van Kempens biografie van Albert Helman zal in 2009 bij Uitgeverij De Geus verschijnen. Mevrouw Cecilia Van Vliet-Lichtveld, dochter van Helman/Lichtveld, zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn. Prijs EUR 5,00; Reserveren gewenst: http://www.deburcht-vakbondsmuseum.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 30 Jun 2006 12:31:35 +0200
From: Matthias Huening <mhuening@zedat.fu-berlin.de>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060618.html
Subject: Vac: 0606.18: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker / promovendus Nederlandse Taalkunde aan de Freie Universitaet Berlin (deadline: ma 24 juli 2006)

==================================
Vacature Freie Universitaet Berlin
==================================

Stellenausschreibung erschienen in:
Stellenanzeiger der Freien Universitaet Berlin vom 3. Juli 2006
http://www.fu-berlin.de/service/stellen/st_20060703.html


Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Institut fuer Deutsche und Niederlaendische Philologie

Wiss. Mitarbeiterin / Wiss. Mitarbeiter
mit Teilzeitbeschaeftigung bis zu 19,25 WoStd.
zur Promotion
fuer 4 Jahre
Vgr. IIa (i.d.F.d. Anw.-TV FUB)

Aufgabengebiet:

Mitarbeit in Forschung und Lehre auf dem Gebiet niederlaendische Sprachwissenschaft.

Einstellungsvoraussetzungen:

Hochschulabschluss in Niederlaendischer Philologie oder in einem anderen Fach mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt.

Erwuenscht:

Bereitschaft zur Mitarbeit in einem (historisch) sprachvergleichenden Projekt; ueberdurchschnittliche EDV-Kenntnisse; sehr gute Beherrschung der niederlaendischen Sprache.

Bewerbungen mit den ueblichen Unterlagen sind bis zum 24.07.2006 unter Angabe der Kennziffer WM 5/06 zu richten an die

Freie Universitaet Berlin
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Institut fuer Deutsche und Niederlaendische Philologie
Institutsverwaltung
z.Hd. Frau Jule Winner
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin (Dahlem)


Weitere Informationen zu dieser Ausschreibung konnen eingeholt werden bei:
Prof. Dr. Matthias Huening
Freie Universitaet Berlin
Institut fuer Deutsche und Niederlaendische Philologie
Tel. +49-30-838 54807
eMail mhuening@zedat.fu-berlin.de
http://www.niederlandistik.fu-berlin.de/

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 25 Jun 2006 00:46:25 +0200
From: Steven Gillis <steven.gillis@ua.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060619.html
Subject: Vac: 0606.19: Vacatures voor drie wetenschappelijk medewerkers voor onderzoek naar kinderen met cochleaire implantaten bij het Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak CNTS van de Universiteit Antwerpen (deadline: vr 25 augustus 2006)

=================================
Drie vacatures bij CNTS Antwerpen
=================================

Vacatures Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak CNTS Universiteit Antwerpen

Onderzoeksproject Taal en spraak bij jonge (0 – 2 jaar) horende kinderen en dove kinderen met een cochleair implantaat

In het kader van een TOP onderzoeksproject “Prelexicale en vroeglexicale verwerving en ontwikkeling in Nederlandstalige kinderen” heeft het CNTS (Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak, http://www.cnts.ua.ac.be/~gillis/) van het departement Taalkunde van de Universiteit Antwerpen een vacature voor DRIE wetenschappelijke medewerkers (doctoraatsbursaal, 100% aanstelling, aanvang 1/10/2006, maximale looptijd: 2006-2010).

De doelstellingen van het project zijn:

 1. Het verzamelen van een ruim corpus spontaan gesproken taal van (horende) kinderen tussen 0 en 2 jaar;
 2. Transcriptie en annotatie van het corpus;
 3. Analyse van het corpus:
  a. de statistische, distributionele regelmatigheden van prelexicale en vroeglexicale vocaliseringen beschrijven om zo een inzicht te krijgen in de normale distributie van welbepaalde variabelen en hun evolutie;
  b. onderzoek van de klankverwerving en de fonologische verwerving;
  c. inbedding van onderzoeksresultaten in huidige theorievorming.
 4. Contrastieve analyse van fonologische ontwikkeling bij horende kinderen en dove kinderen met een cochleair implantaat.

Taakomschrijving:

We zoeken geinteresseerde doctoraatsstudenten (m/v) – de mogelijkheid bestaat om n medewerker met ondersteunende taken te belasten, zonder doctoraatsvereiste – met een aantal uitgesproken kwaliteiten:

 • De wil om een doctoraatsproject binnen de gestelde termijn tot een goed einde te brengen;
 • Persoonlijk initiatief en creatief omspringen met de te behandelen problematiek;
 • Communicatieve vaardigheden die een vruchtbare interactie met de promotoren van het project toelaat;
 • Contactvaardigheden, vlot en motiverend zijn in de omgang (vereist voor de contacten met proefpersonen en hun familie);
 • In team willen / kunnen werken.

Formele vereisten:

Een universitair diploma (licentiaat / master) in de taalkunde of logopedie (of equivalente kwalificaties) is een strikte vereiste. De succesvolle kandidaat heeft een stevige kennis taalkunde (evt. Taalverwerving) en bij voorkeur ook basiskennis van softwarepakketten voor corpusonderzoek (CLAN, AWK, PERL, e.d.). Strekken tot aanbeveling: ervaring met corpusonderzoek, kennis van statistische verwerking, ervaring met wetenschappelijk publiceren.

Kandidaatstelling:

Kandidaten worden verzocht hun sollicitatiebrief en relevante documentatie (CV, afstudeerscriptie, representatieve artikelen) tegen 25 augustus 2006 te sturen naar:
Prof. Steven Gillis
Universiteit Antwerpen
Departement Taalkunde
Universiteitsplein 1
B-2610 Wilrijk
E-mail: steven.gillis@ua.ac.be

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 17 Jun 2006 22:52:33 +0200
From: "Salverda" <rsalverda@fa.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060620.html
Subject: Med: 0606.20: (Nagekomen bericht:) Reinier Salverda benoemd tot directeur Fryske Akademy

==============================================================
(Nagekomen bericht:) Reinier Salverda directeur Fryske Akademy
==============================================================

Per 1 juni 2006 is Reinier Salverda benoemd tot directeur van de Fryske Akademy te Leeuwarden, het wetenschappelijk centrum voor onderzoek van Friese taal, literatuur, geschiedenis en cultuur in de ruimste zin. Na precies 25 jaar in de internationale neerlandistiek werkzaam te zijn geweest – in de jaren tachtig in Jakarta, vanaf 1989 te Londen – keert hij dan terug naar Nederland.

Hij zal aan University College London verbonden blijven als Honorary Professor of Dutch Language and Literature.

Londen, 1 mei 2006

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 juni 2006
From: Communicatie RUG <communicatie@rug.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060621.html
Subject: Med: 0606.21: Marjolijn Februari gastschrijver Rijksuniversiteit Groningen in najaar 2006

========================================
Marjolijn Februari gastschrijver in 2006
========================================

In het najaar van 2006 is romancier, essayist en columnist Marjolijn Februari als gastschrijver verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het motto ‘Morele regels, literaire zinnen’ van haar gastschrijverschap vult zij in tijdens een reeks werkcolleges voor RUG-studenten en drie openbare lezingen. Het gastschrijverschap van Februari begint met een openbaar interview door Michael Zeeman. De lezingen en het interview vinden plaats op de woensdagavonden van 27 september tot en met 18 oktober 2006. De bijeenkomsten zijn in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 te Groningen en beginnen om 20.00 uur. De toegang is EUR 2,00.

Tijdens de drie openbare lezingen gaat Februari in op de wisselwerking tussen de verheven letteren en het aardse schrijversbestaan, op de aard van literaire interventies in het publieke debat en op de spanning tussen het vrije woord en vormdwang. Daarnaast begeleidt zij in een reeks werkcolleges de deelnemende RUG-studenten bij het schrijven van een essay.

Marjolijn Februari is sinds 2001 columnist van De Volkskrant. Als Marjolijn Drenth von Februar (1963) studeerde ze filosofie, kunstgeschiedenis en rechten. Ze debuteerde in 1989 met de roman ‘De zonen van het uitzicht’, waarvoor ze in 1990 de Multatuliprijs kreeg. In haar proefschrift ‘Een pruik van paardenhaar & Over het lezen van een boek’, dat verscheen in 2000 en genomineerd werd voor de Gouden Uil Literatuurprijs, laat ze wetenschap en literatuur samenkomen. Een selectie Volkskrantcolumns verscheen in 2004 onder de titel ‘Park Welgelegen. Notities over morele verwarring’.

Programma:

Woensdag 27 september 2006: Michael Zeeman interviewt Marjolijn Februari
Woensdag 4 oktober 2006: Lezing ‘Een dubbele agenda’
Woensdag 11 oktober 2006: Lezing ‘Slechte schrijvers’
Woensdag 18 oktober 2006: Lezing ‘Het schrijven van een column’

Sinds 1986 is aan de Rijksuniversiteit Groningen elk najaar een gastschrijver werkzaam. Eerdere gastschrijvers in Groningen waren achtereenvolgens: Dick Hillenius, Doeschka Meijsing, H.C. ten Berge, Willem Wilmink, J.P. Gupin, Monica van Paemel, Willem Jan Otten, Jean Pierre Rawie, Gerrit Krol, Nelleke Noordervliet, Bernlef, Rutger Kopland, Martin van Amerongen, Joost Zwagerman, Stephan Sanders, Thomas Rosenboom, Willem van Toorn, Bas Heijne, Koos van Zomeren en – vorig jaar – Tonnus Oosterhoff. Het Gastschrijverschap wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen, Studium Generale Groningen en de K.L. Pollstichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 juni 2006
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060622.html
Subject: Lit: 0606.22: Pas verschenen: Teja van Hoften. Onderweg (Middelburg 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Teja van Hoften. Onderweg. Middelburg: Stichting CBK Zeeland, 2006 (SlibreeksGroot; 117). [48] blz.; EUR 9,00; ISBN 90-6354-121-X.

Sinds 2000 werkt beeldend kunstenaar Teja van Hoften aan een encyclopedie van haar lichaam, een serie boeken waarbij zij haar lichaam telkens op een andere manier in kaart brengt. Deze topografie vertelt niet alleen iets over haar zelf, maar ook over haar relatie met de wereld. Speciaal voor de Slibreeks maakte zij ‘Onderweg’, een reis waarbij men een route volgt vanaf haar rechterteen diagonaal over haar lichaam, via de linkerarm eindigend in haar rechtermondhoek en daar verdwijnend in de binnenkant van haar hoofd, waar zij u welkom zal heten.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Jun 2006 10:36:00 +0200
From: "Marketing-AUP" <marketing@aup.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060623.html
Subject: Lit: 0606.23: Pas verschenen: Odile Heynders. Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten. (Amsterdam 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Odile Heynders. Correspondenties. Gedichten lezen met gedichten. Amsterdam: Amsterdam University Press, juni 2006. ISBN 90-5356-865-4; paperback, 17 cm x 24 cm; 240 pagina’s; EUR 29,50.

Het boek

‘Correspondenties’ gaat over het lezen van poezie. Odile Heynders stelt in deze publicatie een nieuwe manier van poezie lezen voor: corresponderend lezen. Bij corresponderend lezen kan een lezer de indrukken van een gedicht op zich in laten werken, maar zich vervolgens ook afvragen hoe het gedicht geanalyseerd kan worden, wie de dichter was en in welke context het tot stand kwam. Uiteindelijk breidt de lezing van het gedicht zich uit tot over de grenzen van de tekst en gaat het bestudeerde gedicht een dialoog of correspondentie aan met andere gedichten. Of zoals Kees Fens ooit schreef in ‘Die dag lazen wij niet verder’: ‘Je leest in een dichter velen tegelijk’.
In dit boek worden verschillende dichters bijeen gebracht: Gorter en Whitman, Vestdijk en Stevens, Gerlach en Dickinson en Faverey en Celan. Nederlandse poezie wordt verbonden met dichtkunst uit andere talen.

De auteur

Odile Heynders is literatuurwetenschapper en hoofddocent aan de Universiteit Tilburg. Zij publiceerde eerder boeken over Paul Celan, Gerrit Achterberg en Paul Rodenko.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Jun 2006 09:24:13 +0200
From: "Vermeulen, Rinus" <M.Vermeulen@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060624.html
Subject: Lit: 0606.24: Pas verschenen: Riemer Reinsma. Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? (Den Haag, 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Riemer Reinsma. Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006. ISBN: 90-12-10564-1, 208 pagina’s, paperback, geillustreerd, EUR 1995. Bestelinformatie: http://www.sdu.nl/sdu/catalogus/Taal/9012105641.jsp.

 • Venezuela betekent ‘klein Venetie’, maar niet het hl Venezuela lijkt op Venetie. Het land was in 1498 al door Columbus ontdekt, maar kreeg zijn naam (toen nog gespeld als Veneciola) pas in 1499, toen Ojeda en Vespucci bij het Meer van Maracaibo indiaanse dorpen met paalwoningen ontwaarden, die gebouwd waren aan kanalen. Dat deed hen denken aan Venetie.
 • Toen ontdekkingsreizigers in de huidige Australische deelstaat Victoria aan inheemse bewoners vroegen hoe een bepaalde rivier heette, dachten die dat men wilde weten of de rivier wel eens droog viel. Het antwoord leeft voort in de naam van deze rivier, de Yarra: ‘stroomt altijd’.
 • Sommige stedennamen zijn complete zinnen, al zie je het er niet aan af. Vaak zijn het constateringen van een bepaald feit – een soort informatiebordjes. In de Bosnische stad Sarajevo stond in de vijftiende eeuw het paleis van de Turkse pasja, en de naam van de stad getuigt daar trots van: Saraj-evo (‘hier is het paleis!’).
 • De oudste plaatsnaam in Nederland is, als we op de geschreven bronnen afgaan, Nijmegen. Van de eerste tot de vierde eeuw van onze jaartelling heette de stad Ulpia Noviomagi. De herkomst is glashelder: Noviomagi is de tweede naamval van Noviomagus, wat de Latijnse versie was van een Keltisch woord voor ‘nieuwe markt’ (novio = nieuw). Indertijd woonden hier geromaniseerde Kelten.

Deze en vele andere voorbeelden van namen van steden, dorpen, bossen, bergen, zeeen, rivieren, landen en inwoners van landen of gebieden komen aan bod in het boek ‘Van hier tot Tokio’. Al die namen moeten ooit verzonnen zijn. Maar wie heeft dat gedaan en hoe ging dat in zijn werk? In zijn boek laat Riemer Reinsma onder andere zien vanuit welk perspectief sommige namen zijn gegeven.

Auteur

Riemer Reinsma is lexicograaf en publiceert regelmatig over taal. Hij is hoofdredacteur van het tijdschrift ‘TaalActief’. Van zijn hand verschenen eerder ‘Roeien en ruiten’, ‘Waar komen onze spreekwoorden vandaan?’ en ‘Wandelen langs de taalgrens’.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 23 Jun 2006 09:24:13 +0200
From: "Vermeulen, Rinus" <M.Vermeulen@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060625.html
Subject: Lit: 0606.25: Pas verschenen: Nicoline van der Sijs. Klein uitleenwoordenboek. (Den Haag 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Nicoline van der Sijs. Klein uitleenwoordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2006. ISBN: 90-12-11237-0. 200 pagina’s, paperback, geillustreerd, met steunkleur, EUR 19,95. Bestelinformatie: http://www.sdu.nl/catalogus/Taal/9012112370.jsp.

In Australie kunt u ‘rijsttafel’ eten, in Rusland dooft men vuur met een ‘brandspojt’, in Duitsland is op uithangborden ‘Juwelier’ te lezen, in Indonesie staat een asbak op tafel, en op het Afrikaanse continent kan men anderen waarschuwen met de uitroep ‘pas op!’.

Als u in het buitenland bent of als u surft over het internet, komt u ongetwijfeld woorden tegen die bijzonder op Nederlandse woorden lijken. Er kan natuurlijk sprake zijn van toeval of van verwantschap, maar regelmatig zal het buitenlandse woord geleend zijn uit het Nederlands.

In dit boek wordt de geschiedenis verteld van een paar honderd dergelijke Nederlandse uitleenwoorden: de talen waardoor zij zijn overgenomen en de reden waarom dat is gebeurd. Gewapend met de kennis uit dit ‘Klein uitleenwoordenboek’ kunt u zich elders al enigszins verstaanbaar maken, en u heeft bovendien voldoende gespreksstof, want in het buitenland realiseert men zich zelden hoeveel Nederlandse woorden men gebruikt.

Auteur

Nicoline van der Sijs (Heerlen, 1 april 1955) is een Nederlandse taalkundige. Hoewel van oorsprong slaviste, publiceert zij vooral over de geschiedenis van het Nederlands en de etymologie van de Nederlandse woordenschat. Tot de belangrijkste publicaties van Nicoline van der Sijs behoren: ‘het Etymologisch woordenboek’ (2de druk, 1997, met wijlen P.A.F. van Veen); ‘Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands’ (2000, met Jaap Engelsman); ‘het Chronologisch woordenboek’ (2001; als proefschrift onder de titel Etymologie in het digitale tijdperk); ‘Taal als mensenwerk: het ontstaan van het ABN’ (2004); ‘het Groot leenwoordenboek’ (2de druk, 2005); en ‘De geschiedenis van het Nederlands in een notendop’ (2005). In 2002 bezorgde zij J.G.M. Moormann, ‘De geheimtalen. Het Bargoense standaardwerk met een nieuw, nagelaten deel’. Daarnaast heeft zij een groot aantal artikelen gepubliceerd in het tijdschrift ‘Onze Taal’, en bijdragen geleverd aan diverse jaargangen van de ‘Onze Taal Taalkalender’.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 28 Jun 2006 22:09:56 +0200
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060626.html
From: "Altena" <altena@telebyte.nl>
Subject: Lit: 0606.26: Publicaties verschenen bij gelegenheid van 150 jaar Dominicus College Nijmegen (o.a. Peter Altena over Frans Kellendonk)

====================================================
Pas verschenen
Kellendonk, Springorum, Dominicanen: nieuwe uitgaven
====================================================

Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Dominicus College te Nijmegen verscheen in juni 2006 bij uitgeverij Broeder Aegidius:

 1. Peter Altena (red.), ‘Sprekend!! Lezingen over het leven en werk van Frans Kellendonk (1951-1990)’. Geillustreerd, 41 blz., EUR 7,50.
  Gedrukte teksten van de lezingen over oud-leerling Frans Kellendonk bij gelegenheid van zijn 55e geboortedag en het lustrum van zijn ‘oude’ school. Bijdragen van Jan de Vet over twee oud-leerlingen van de school, Frans Kellendonk en de filosoof Bernardus Barendse, van Janus Linmans over Leiden en Kellendonk (‘Van letter naar geest’), van Lon Stapper over de vertalingen van Kellendonk en van Joachim Hilhorst over de Kellendonkiaanse metafysica. Voorts wordt in de inleiding aandacht besteed aan Kellendonks verhouding met de stad Nijmegen en het Dominicus College, in de bijlage wordt een catalogus geboden van de aan Kellendonks loopbaan als leerling en schrijver gewijde expositie.
 2. Guus Bary, ‘Opdracht tot onderwijs en vorming. De dominicanen en het Dominicus College in Nijmegen (1856-2006)’. Geillustreerd, 43 blz., EUR 7,50.
  Verkennende studie over het onderwijsproject, dat het Dominicus College voor generaties paters dominicanen was. In de geschiedenis van de vele en geleerde aan het College verbonden paters wordt het welslagen van het rooms-katholieke vormingsideaal zichtbaar. Veel aandacht voor de context van het katholieke rveil in de negentiende eeuw en voor de ontwikkelingen in Nijmegen. De bijgevoegde naamlijsten en inventarisatie van aantallen leerlingen maken van de studie van Bary een belangwekkend naslagwerk.
 3. Dick Springorum, ‘Klein Figuur. Uit de wereld van een 12-jarige. Het Dominicuscollege in 1953’, Geillustreerd, 24 blz., EUR 5,-.
  Dick Springorum was vele jaren wetenschappelijk medewerker aan de Nijmeegse Universiteit op het gebied van ‘taalgebruik en communicatie’, maar ook zes jaar leerling van het Dominicus College. Aan het eerste jaar op de middelbare school haalt hij in een charmant boekje herinneringen op: vol verbazing en zonder ‘wisdom after the event’ schetst hij zijn entree ‘met roeping’ in de wonderlijke wereld van het internaat.

Deze drie boekjes zijn te bestellen bij het Dominicus College (Energieweg 93, 6541 CZ Nijmegen; t.a.v. mevr. J. Buijs), bij Peter Altena (Weezenhof 64-21, 6536 AV Nijmegen; altena@telebyte.nl). Daarbij zullen verzendkosten in rekening gebracht worden. De boekjes zijn ook te koop bij boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat, Nijmegen.

Buiten deze reeks en buiten verantwoordelijkheid van uitgeverij Broeder Aegidius vallen de uitgave van:

 • Frans Lohman, ‘Het is hier best om uit te houden. Het Dominicus College 1952-1959’. EUR 4,-
 • Jeannette Buijs & Peter Altena (red.), ‘Anderhalve eeuw Dominicus College. De verhalen …’ EUR 7,50.

Deze uitgaven zijn via de school te bestellen en direct te koop. Gelieve daarbij rekening te houden met de zomervakantie en de onbereikbaarheid van school in de periode 7 juli-half augustus.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 26 Jun 2006 12:15:06 +0200
From: Vantilt Uitgeverij <godelieve@vantilt.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060627.html
Subject: Lit: 0606.27: Pas verschenen: Hans Vandevoorde. De Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie. (Nijmegen 2006)

==============
Pas verschenen
==============

Hans Vandevoorde. De Spiegel van Achilleus. Karel van de Woestijne en de allegorie. Nijmegen: Vantilt Uitgeverij, 2006. ISBN 90-77503-27-7, paperback, 16 x 24 cm, 640 pagina’s, EUR 39,90.

Karel van de Woestijne (1878-1929) behoort met Gorter, Leopold en Boutens tot de grote dichters uit het fin de sicle. Door een nauwgezette lectuur, ook van het proza, brengt Hans Vandevoorde in ‘De Spiegel van Achilleus’ dit oeuvre weer onder de aandacht. Hij ontkracht meteen een aantal mythes, zoals die van de decadente, eenzelvige poeet en die van de mystieke asceet. De vitalistische laag in Van de Woestijnes werk wordt blootgelegd door een grondige analyse van de beeldspraak, in het bijzonder die van de allegorie.

Aan deze analyse gaat een schets vooraf van het denken over allegorie en symbool vanaf het einde van de achttiende eeuw en van de cultuurhistorische omstandigheden die tot een heropleving van de allegorie rond 1900 in Nederland en Belgie leidden. ‘De Spiegel van Achilleus’ presenteert een originele theoretische benadering van de allegorie, die een groot deel van de bestaande visies opslorpt en die bruikbaar is voor de analyse van zowel literatuur als beeldende kunst.

Vandevoorde laat zien hoe Van de Woestijne met andere teksten speelt om een pseudo-autobiografisch beeld te scheppen. ‘De Spiegel van Achilleus’ eindigt met een verrassende lectuur van het verhalende gedicht over de Amazonekoningin Penthesileia. Zij laat zich door Achilleus afslachten aan de voet van Troje. Wat een verhaal van doodsverlangen en gender-strijd leek, blijkt een ode aan de moederliefde.

Hans Vandevoorde (1960) is verbonden aan de vakgroep Nederlandse literatuur van de Universiteit Gent. Hij publiceerde essays in onder meer De Gids, Parmentier, Yang, De Parelduiker en Ons Erfdeel en is redacteur van Feit & fictie.

Zie ook: http://www.vantilt.nl/nieuws/00068/

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 30 Jun 2006 11:46:13 +0200
From: Jan Mulder <ionomul@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2006/06/060628.html
Subject: Sym: 0606.28: Najaarscursussen Onderwijscentrum Vrije Universiteit Amsterdam rond literatuuronderwijs op havo en vwo

===========================================================
Najaarscursussen VU rond literatuuronderwijs op havo en vwo
===========================================================

Dit najaar organiseert het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit opnieuw diverse studiedagen en cursussen literatuur en kunst en cultuur. Hieronder een overzicht, met plaatsen en data.

Meer informatie is te vinden in onze rode nascholingskrant, die voor de zomervakantie naar de scholen in noord en midden Nederland is gestuurd. Na de zomer volgt regio zuid. Mocht u een exemplaar van de krant toegestuurd willen krijgen, kunt u ons bellen (020-5989240) of mailen: m.vanderberg@ond.vu.nl.

Cursusbeschrijvingen en inschrijfformulieren zijn ook te vinden op onze website: http://onderwijscentrum.vu.nl (doorklikken op ‘voortgezet onderwijs’ en ‘vaknascholing’)

Met vriendelijke groet, ook namens de andere cursusleiders,

Jan Mulder
Onderwijscentrum VU

Hieronder volgt informatie over:
A) Literatuur in de nieuwe tweede fase – beslispunten
B) Scholingsdag Literatuuronderwijs
C) Literatuurgeschiedenis Nederlands op het HAVO


A) LITERATUUR IN DE NIEUWE TWEEDE FASE – BESLISPUNTEN
(Amsterdam 12-10-2006, Utrecht 28-11-2006)

De moderne talen in het havo en vwo moeten zich opnieuw beraden op het literatuurcurriculum. Tijdens de studiedag Literatuur in de nieuwe tweede fase krijgt u veel informatie en komen alle beslispunten 2007 voor het onderdeel literatuur aan de orde. Het gaat om besluiten die hoe dan ook genomen moeten worden voor 2007.

Informatief:

 • Visie en doelstelling van het literatuuronderwijs.
 • De nieuwe eindtermen voor literatuur.
 • Overeenkomsten en verschillen tussen Nederlands en de moderne vreemde talen.
 • Het literatuurcijfer vanaf 2007: wat moet en wat mag?
 • Hoeveel les- en leestijd is er straks voor literatuur?

Beslispunten:

 • Ruimte voor ‘de canon’.
 • Literatuur in het PTA.
 • Literatuurgeschiedenis havo.
 • Een ‘overzicht van de literatuurgeschiedenis’ bij de moderne vreemde talen vwo.
 • Literaire ontwikkeling.
 • Afspraken en samenwerking talensecties.
 • Leesplezier en persoonlijke ontwikkeling.
 • Aansluiting met de onderbouw.
 • Wereldliteratuur.

Het is ook mogelijk de studiedag incompany, voor alle betrokken taaldocenten, te laten organiseren. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de cursusleider, Jan Mulder.

Cursusgegevens:

 • Bestemd voor docenten Nederlands, Frans, Duits, Engels en CKV in de tweede fase havo/vwo
 • Data en plaats:
  12 oktober 2006, Amsterdam (cursuscode 780257-06)
  28 november 2006, Utrecht (cursuscode 780258-06)
 • Tijd: 10.15 – 15.00 uur
 • Cursusprijs: EUR 280,00 inclusief cursusmap, koffie/thee/lunch
 • Cursusleider: Jan Mulder, (0513) 683607, ionomul@planet.nl

B) SCHOLINGSDAG LITERATUURONDERWIJS

De faculteit Letteren en het Onderwijscentrum van de VU organiseren in samenwerking met Stichting Lezen een bij- en nascholingsdag voor leraren Nederlands, moderne vreemde talen en CKV1. Het programma begint met een interessante plenaire bijeenkomst; daarna zijn er enkele workshoprondes. Hierin komen recente ontwikkelingen op de verschillende vakgebieden en literaturen alsmede ontwikkelingen in de literatuurwetenschap en de literatuurdidactiek aan de orde. Ook wordt aandacht besteed aan de jongste ontwikkelingen in het literatuuronderwijs (cultuuroverdracht en leesplezier, literatuurgeschiedenis op de havo, geintegreerd literatuuronderwijs ed.) Stichting Lezen presenteert zich als Kenniscentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

Deze studiedag heeft nadrukkelijk een andere invalshoek dan de studiedag ‘Literatuur in de nieuwe tweede fase beslispunten’ die gegeven wordt door Jan Mulder. De nadruk ligt op de inhoudelijke verbreding en verdieping van de verschillende onderwerpen.

Programma:

9.30-10.00 uur Inloop, koffie, thee
10.00-12.30 uur ‘Literatuuronderwijs op een tweesprong: kansen en mogelijkheden’ korte inleidingen afgewisseld door vragen en opmerkingen uit de zaal, aansluitend forumdiscussie.
Deelnemers: Elsbeth Etty (bijzonder hoogleraar literaire kritiek VU) over een nog nader vast te stellen onderwerp; Dick Schram (hoogleraar Literatuurwetenschap) over de vraag wat recente ontwikkelingen in de literatuurwetenschap voor het literatuuronderwijs te betekenen hebben en wat nog de zin is van dat onderwijs; Martijn Koek (Keizer Karelcollege Amstelveen) over geintegreerd literatuuronderwijs; Martijn Nicolaas (Stichting Lezen) over de vraag wat er aan het literatuuronderwijs verbeterd kan worden en wat de Stichting Lezen kan betekenen.
12.30-13.30 uur lunch
13.30-14.30 uur workshopronde 1
14.30-15.00 uur theepauze, verplaatsen naar workshopronde 2
15.00-16.00 uur workshopronde 2

Op dit moment is de precieze indeling van de workshops nog niet bekend; wel is duidelijk wie de workshops zullen verzorgen: Marjolein van Tooren (Franse taal en cultuur), Bodo Plachta (Duitse taal en cultuur), Anita Raghunath (Engelse taal en cultuur), Ad Zuiderent (Nederlandse taal en cultuur), Ton van Strien (Nederlandse taal en cultuur), Sander Bax (Nederlandse taal en cultuur), Hans van Stralen (Literatuurwetenschap), Theo Witte


C) LITERATUURGESCHIEDENIS NEDERLANDS OP HET HAVO

Vanaf de cursus 2007-2008 is het onderdeel literatuurgeschiedenis gelukkig ook voor havo-leerlingen weer verplicht. Intussen is het wel zo’n tien jaar geleden dat literatuurgeschiedenis op het havo werd gegeven. Veel docenten hebben het misschien nog niet eerder gedaan. Ook maken niet alle methoden evenveel werk van een aparte havo-aanpak van de literatuurgeschiedenis. In deze nascholingsmiddag willen we nagaan welke (on)mogelijkheden er zijn om de literatuurgeschiedenis op een aansprekende en inspirerende manier terug te brengen in het hart van het havo-curriculum.

 • Bestemd voor docenten Nederlands in de bovenbouw havo
 • Datum en plaats: 28 november 2006, Amsterdam (cursuscode 780161-06)
 • Tijd: 13.00 – 16.15 uur
 • Cursusprijs: EUR 180,00 inclusief cursusmateriaal, koffie/thee
 • Cursusleiders: Wim Maas (w.maas@let.vu.nl)

Andere cursussen die ook voor docenten Nederlands interessant kunnen zijn:

 • Basiscursus Cultuurcoordinator, Amsterdam, 29 november 2006
 • Film in het CKV-onderwijs, Amsterdam, 28 november 2006
 • Denken over kunst en cultuur, Amsterdam, 21 november 2006
(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.ru.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0606.b --------------------------*

-- 
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.