Neder-L, no. 0511.a

Subject: Neder-L, no. 0511.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 21 Nov 2005 03:05:26 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Veertiende-jaargang------ Neder-L, no. 0511.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0511.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Inaugurale rede dr. P. Pattynama, vr 16 |
|           december 2005                    |
|          - Breda: 8th European Map Fair, vr 25 - za 26     |
|           november 2005                    |
|          - Den Haag: Achterbergsymposium, za 26 november 2005 |
|          - Haarlem: Auctie Bubb Kuyper, di 29 november - vr 2 |
|           december 2005                    |
|          - Hoeven (bij Roosendaal): Tweedaagse NT2-conferentie |
|           voor docenten, do 8 en vr 9 juni 2006        |
|          - Leiden: Oratie Wim van Anrooij, vr 16 december 2005 |
|          - Utrecht: Literair cafe 'Het Hoge Woord', met N.   |
|           Matsier en E. Peeters, ma 21 november 2005     |
|          - Utrecht: Literair eindejaarsfestival 'Spraakmakers',|
|           met o.a. Th. Rosenboom, F. Westerman en N.     |
|           Noordervliet, za 10 december 2005          |
|          - Utrecht: Turkse literaire avond 'Korte verhalen uit |
|           Turkije', wo 30 november 2005            |
| (2) Med: 0511.02: Overleden: Albert (Remmert) Kraak           |
| (3) Vac: 0511.03: Vacature voor een AIO Cultuurgeschiedenis op de    |
|          Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht     |
|          (deadline: do 8 december 2005)            |
| (4) Vac: 0511.04: Cito zoekt twee docenten Nederlands voor de      |
|          constructie van schrijftoetsen Nederlands voor het  |
|          vmbo (deadline: per direct)              |
| (5) Rub: 0511.05: Hora est!: promotie Yra van Dijk op wo 16 november  |
|          2005 te Amsterdam (UvA)                |
| (6) Med: 0511.06: Nieuwe UvA-leerstoel voor letterkunde Suriname,    |
|          Antillen en Aruba                   |
| (7) Med: 0511.07: Lezing Jeannine Beeken over het nieuwe Groene Boekje |
|          2005, Leiden, do 24 november 2005           |
| (8) Med: 0511.08: Inschrijving voor Anela Juniorendag 2006 (woensdag 8 |
|          februari 2006) gestart                |
| (9) Med: 0511.09: Anna Blaman Festival, Rotterdam, za 19 november - vr |
|          2 december 2005                    |
|(10) Med: 0511.10: Programma over poeziebeschouwing bij Perdu,      |
|          Amsterdam, vr 25 november 2005            |
|(11) Med: 0511.11: Studiedag 'Gerard Walschap en de Tweede Wereldoorlog',|
|          Antwerpen, vr 2 december 2005             |
|(12) Med: 0511.12: Studiedag Ruusbroecgenootschap 'Voorbeeldige levens  |
|          in de 15e eeuw', rond thema hagiografie en religieuze |
|          biografie, Antwerpen, vr 2 december 2005       |
|(13) Med: 0511.13: Internationaal Literatuurfestival 'Werelden in    |
|          ontmoeting', Suriname, ma 6 - vr 10 maart 2006    |
|(14) Vra: 0511.14: Gezocht: literatuur waarin de Hoge Veluwe of het   |
|          Kroeller-Mueller Museum een rol speelt        |
|(15) Web: 0511.15: Nieuws van de dbnl: oplevering teksten november 2005 |
|(16) Web: 0511.16: Nieuws van de dbnl: Zoeken in de Secundaire      |
|          Bibliografie van Willem Frederik Hermans       |
|(17) Web: 0511.17: Dbnl presenteert drie Middelnederlandse vertalingen  |
|          van de 'Pelerinage de vie humaine'          |
|(18) Sym: 0511.18: Congres 'Edities en hun verhalen', Amsterdam, vr 16 - |
|          za 17 december 2005                  |
|(19) Sym: 0511.19: Studiedag Tekstgenese en editiewetenschap, Antwerpen, |
|          do 1 december 2005                  |
|(20) Sym: 0511.20: Symposium 'Ballingschap, Vormen van uitsluiting in  |
|          Nederland in de achttiende eeuw', Hilversum, vr 27 - |
|          za 28 januari 2006                  |
|(21) Sym: 0511.21: Conferentie 'Terminologie en Nomenclatuur. De     |
|          communicatieve overheid', Brussel, do 1 december 2005 |
|(22) Sym: 0511.22: SHARP Master Class 2006, Den Haag, di 11 juli 2006  |
|(23) Lit: 0511.23: Twee nieuwe boeken over de band tussen het anarchisme |
|          en de literatuur rond 1900 in Nederland en Belgie   |
|(24) Lit: 0511.24: Pas verschenen: Riemer Reinsma. Wandelen langs de   |
|          taalgrens. (Amsterdam, 2005)             |
|(25) Lit: 0511.25: Pas verschenen: Arno van der Valk. De calvinistische |
|          voyeur. Jan Wolkers in Zweden. (Soesterberg, 2005)  |
|(26) Lit: 0511.26: Pas verschenen: Van Dale Basisspellinggids. Volwassen |
|          spelling voor kinderen vanaf 10 jaar. Samengest. d.  |
|          B. Cranshoff en dr. J. Zuidema. (Utrecht, 2005)    |
|(27) Lit: 0511.27: Pas verschenen: Van Dale Praktijkwoordenboeken    |
|          Nederlands, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands.  |
|          (Utrecht, 2005)                    |
|(28) Lit: 0511.28: Pas verschenen: Heidi Aalbrecht. Parels voor de    |
|          zwijnen. (Den Haag, 2005)               |
|(29) Lit: 0511.29: Pas verschenen: Sophie Elpers. Frau Antje bringt   |
|          Holland. (Muenster, 2005)               |
|(30) Lit: 0511.30: Pas verschenen: Guido Lauwaert. De stenen boom.    |
|          (Gent, 2005)                     |
|(31) Col: 0511.31: Linguistisch Miniatuurtje CVII: Vaag         |
|(32) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------zo-20-november-2005-*
                          *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl> en Ben Salemans
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051101.html
Subject: Rub: 0511.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula UVA, ingang Singel 411, hoek Spui

Inaugurale rede dr. P. Pattynama, vrijdag 16 december 2005, 14.30 uur.

 • Dr. P. Pattynama, vanwege de Stichting Het Indisch Huis benoemd tot Bijzonder Hoogleraar in de Koloniale en postkoloniale literatuur- en zal op 16 december 2005 haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: ‘… de baai… de binnenbaai… Indie herinnerd’ in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui. Tot het bijwonen van deze plechtigheid worden alle beoefenaren van de wetenschap en alle belangstellenden uitgenodigd door de Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden.

BREDA, Grote Kerk

8th European Map Fair, vrijdag 25 november 2005, 14.00-20.00 uur, zaterdag 26 november 2005, 11.00-17.00 uur.

 • Voor de achtste keer vindt de European Map Fair plaats met deelname van dertig handelaren in kaarten uit Europa en de Verenigde Staten. De expositie heeft als thema ‘Verloren eenheid, de Zeventien Provincien in kaart’. Toegang EUR 6,00. Zie ook http://www.histocart.nl.

DEN HAAG, Letterkundig Museum (naast NS-Centraal)

Jaarlijkse Achterbergsymposium van de Stichting Genootschap Gerrit Achterberg, zaterdag 26 november 2005.

 • De Stichting Genootschap Gerrit Achterberg organiseert op 26 november 2005 het jaarlijkse Achterbergsymposium. Plaats: Letterkundig Museum te Den Haag (naast NS-Centraal).
 • Sprekers: Wiel Kusters, Eva Gerlach.
 • Presentatie en uitreiking van het eerste exemplaar van de geheel nieuwe, tweedelige bundeling van Alle gedichten van Gerrit Achterberg
 • Uitreiking van de vijfjaarlijkse Achterbergprijs door de jury (Anton Korteweg, Margaretha H. Schenkeveld en Peter de Bruijn)
 • Een korte wandeling naar Achterbergs favoriete Haagse cafe De Posthoorn. Onderweg zal Cor Gout (zanger/dichter/schrijver) op locatie gedichten voordragen uit zijn kersverse ‘remake’ van de bundel: Ode aan Den Haag.
 • Zaal open: 12.00 uur; aanvang programma: 12.30 uur; wandeling naar De Posthoorn: 16.00 uur
 • Toegang: gratis voor donateurs van de stichting Genootschap Gerrit Achterberg, voor niet-donateurs is de toegang EUR 10,00.

HAARLEM, Bubb Kuyper, Jansweg 39

Auctie van boeken, manuscripten en prenten, dinsdag 29, woensdag 30 november en donderdag 1 december, telkens om 10.00 en 19.00 uur en vrijdag 2 december 2005, 10.00 uur.

 • Op 29 november komt deel 3 van de Bibliotheca Didina et Pinguina van Boudewijn Buech onder de hamer. De nommers 3267-4826 omvatten geschiedenis, reizen, muziek en varia et addenda. Op woensdag worden de nommers 1-1626 geveild, waaronder een deel van de collectie van wijlen antiquaar Frits Knuf en van die van wijlen Flip Mayer, eertijds lid van de directie van Joh. Enschede. Onderwerpen o.a. bibliografie, Nederlandse geschiedenis en topografie, muziek, geillustreerde boeken, Nederlandse literatuur en autografen. Donderdag 1 december worden eerst de kinderboeken geveild (nrs. 1627-2039), waarna om ongeveer 11.30 uur de nrs. 2040-2691 van de prenten uit de afzonderlijke catalogus onder de hamer komen. ’s Avonds zijn de manuscripten en antiquarische boeken aan de beurt. Vrijdag 2 december tenslotte wordt de rest van de prentencatalogus geveild (nrs. 4827-5926). Catalogus (3 dln.) EUR 35,00. Kijkdagen: 24-27 november, 10.00-16.00 uur. Nadere informatie: info@bubbkuyper.com, http://www.bubbkuyper.com.

HOEVEN (bij Roosendaal), conferentieoord De Bovendonk

Tweedaagse NT2-conferentie voor docenten op donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2006.

 • Na het succes van de afgelopen conferenties in mei 2003 en september 2004, organiseert de beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal op donderdag 8 en vrijdag 9 juni 2006 de derde NT2-conferentie in conferentieoord De Bovendonk in Hoeven. De locatie beschikt, behalve over een groot aantal representatieve zalen, ook over een sfeervolle kloostertuin voor informele contacten. Tijdens deze conferentie “voor docenten door docenten” kunnen deelnemers uit Nederland en Vlaanderen twee dagen lang inspiratie opdoen tijdens workshops, masterclasses, lezingen, demonstraties en discussies. Meer informatie over de conferentie, het indienen van presentatievoorstellen en aanmelding en vindt u op http://www.bvnt2.org.

LEIDEN, Groot Auditorium Academiegebouw, Rapenburg 73

Oratie Wim van Anrooij, vrijdag 16 december 2005, 16.15 uur.

 • Dr. W. van Anrooij, benoemd tot hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek, zal zijn ambt aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie.

UTRECHT, Winkel van Sinkel, Oudegracht 158.

Literair cafe ‘Het Hoge Woord’, met Nicolaas Matsier en Elvis Peeters, maandag 21 november 2005, 20.30 uur.

 • In deze editie van Het Hoge Woord vertellen Nicolaas Matsier en Elvis Peeters over hun literaire benadering van de migratiekwestie. Er is ook een Gesproken Column. Toegang gratis. Nicolaas Matsier (1945) leverde met ‘Het achtenveertigste uur’ opnieuw een formidabele roman. De titel van de roman is een verwijzing naar de nieuwe Vreemdelingenwet, die vereist dat iedereen in een aanmeldcentrum (AC) binnen 48 procesuren na aankomst in Nederland te horen krijgt of hij/zij naar een opvangcentrum (OC) mag om het antwoord op een asielaanvraag af te wachten. In zijn verantwoording schrijft hij dat hij de achtenveertiguursprocedure niet heeft verzonnen. ‘Ik heb de IND Immigratie- en Naturalisatiedienst niet verzonnen. Ik heb de vorm van de kruisjes- en andere formulieren en paperassen niet verzonnen. … ‘Het achtenveertigste uur’ heeft profijt getrokken van zowel de vorm als van het soort inhoud die de IND-dossiers plegen te hebben.’
  Elvis Peeters schreef met ‘De ontelbaren’ een indringende roman. Hij beschrijft hoe tienduizenden, honderdduizenden, uiteindelijk miljoenen vreemdelingen het rijke Westen overspoelen en hoe de situatie uit de hand loopt. Op de achterflap schrijft de uitgever dat de roman een ‘hopelijk niet al te profetisch verhaal’ is. Het is echter een roman die zich makkelijk en direct laat vertalen naar de actualiteit, zeker na de bestorming door ‘slechts’ vijfhonderd Afrikanen van de Spaanse enclave in Marokko in een poging Europa binnen te komen. De Vlaming Elvis Peeters schrijft zijn romans samen met Nicole Van Bael. Behalve schrijver is hij muzikant, performer, toneelschrijver en scenarist. Hij debuteerde in 1998 met de roman ‘Spa’. Van hem verschenen eveneens de ‘bijna-dichtbundel’ ‘Wat overblijft is het verlangen’ (2001) en de verhalenbundel ‘Calvados’ (2001).

UTRECHT, Stadsschouwburg (Blauwe Zaal), Lucas Bolwerk 24.

Literair eindejaarsfestival ‘Spraakmakers’, met o.a. Thomas Rosenboom, Frank Westerman en Nelleke Noordervliet, zaterdag 10 december 2005, 20.00 uur.

 • Het literaire eindejaarsfestival ‘Spraakmakers’ viert 10 december 2005 zijn eerste Lustrum in de Blauwe Zaal van Stadsschouwburg Utrecht. Naast optredens van literaire zwaargewichten als Thomas Rosenboom, Nelleke Noordervliet en Frank Westerman, is er een debutantenbal, hoort u wat de actuele stand van zaken is in de poezie en wordt door een panel van literair recensenten bekend gemaakt wat zij het meest over/onderschatte boek van 2005 vinden. Voor de Literaire Afwerkplaats wordt dit jaar gebruik gemaakt van bijzondere communicatiemiddelen (o.v.). In de foyers van de Blauwe Zaal wordt een expositie ingericht met een terugblik op vijf jaar Spraakmakers. Entree: EUR 12,50 / EUR 7,50. Kijk voor de meest actuele informatie op http://www.spraakmakers.web-log.nl.

UTRECHT, Theater Kikker, Ganzenmarkt 14.

Turkse literaire avond ‘Korte verhalen uit Turkije’, woensdag 30 november 2005. Aanvang: 20.00 uur.

 • Aandacht voor het pas verschenen boek ‘Moderne Turkse verhalen’. Een schitterend overzicht van de moderne Turkse literatuur uitgegeven door Uitgeverij Atlas (oktober 2005). ‘Moderne Turkse Verhalen’ biedt in 59 representatieve verhalen een bloemlezing van de belangrijkste korte verhalenschrijvers uit de Turkse literatuurgeschiedenis van begin 1900 tot heden. Margreet Dorleijn en Hanneke van der Heijden, de vertalers/samenstellers van het boek ‘Moderne Turkse verhalen’ worden geinterviewd door Iris Pronk, redacteur van SLAU en literatuurjournalist voor dagblad Trouw. Ferit Edgue (1938) is een van de auteurs die in het overzicht van het boek ‘Moderne Turkse verhalen’ voorkomt. Mehmet Emin Yildirim, verbonden aan de Leidse Universiteit afdeling Turkologie, zal Ferit Edgue in het Turks interviewen over zijn leven en werk en de traditie van korte verhalen in Turkije. De simultaanvertaling (Turks/Nederlands) wordt verzorgd door Gerard R. Bosscha Erdbrink.
  Kaarten: 030-2145593 of mail: umut@umut.nl. Meer informatie op http://www.umut.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051102.html
Subject: Med: 0511.02: Overleden: Albert (Remmert) Kraak

=========
Overleden
=========

Op 25 oktober 2005 overleed op 77-jarige leeftijd te Monnickendam prof. dr. Albert (Remmert) Kraak. Remmert Kraak studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam waar hij wetenschappelijk medewerker Taalkunde werd. Hij studeerde ook enige tijd aan het MIT en introduceerde als een van de eersten de generatieve grammatica in Nederland. Hij promoveerde in Amsterdam in 1966 op het proefschrift ‘Negatieve zinnen: een methodologische en grammatische analyse’. In 1968 publiceerde hij samen met Wim Klooster een ‘Syntaxis’ van het Nederlands. Van 1970 tot 1993 was hij hoogleraar Algemene Taalwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Bij zijn afscheid kreeg Kraak in 1993 een speciaal nummer van Gramma/TTT aangeboden met opstellen van vakgenoten.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Jeroen Salman <Jeroen.Salman@LET.UU.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051103.html
Subject: Vac: 0511.03: Vacature voor een AIO Cultuurgeschiedenis op de Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht (deadline: do 8 december 2005)

========================
AIO Universiteit Utrecht
========================

Faculteit der Letteren

Het departement Letteren van de faculteit Geesteswetenschappen omvat negentien opleidingen in de taal- en letterkunde van Europese talen en die van het Midden-Oosten, de verschillende kunstwetenschappen en de geschiedenis ondergebracht in 5 onderwijsinstituten ten behoeve van ruim 4500 studenten. De onderzoekprogramma’s op die gebieden zijn samengebracht in de twee onderzoeksinstituten OGC en Uil OTS. De faculteit heeft ruim 650 medewerkers in dienst.

AIO Cultuurgeschiedenis (0,8 fte)

Functie-inhoud

De functie maakt onderdeel uit van het NWO-VIDI-project ‘The Pedlar and the Dissemination of the Printed Word 1600-1850’

Projectomschrijving

In navolging van Peter Burke wordt vaak aangenomen dat tijdens de vroegmoderne periode een scheiding ontstond tussen elite- en volkscultuur. Dit project heeft als uitgangspunt juist culturele convergentie: een groeiende toenadering tussen hoge en lage cultuur in de periode 1600-1850. De cruciale intermediair bij die convergentie is, zo veronderstellen we, de ambulante boekhandelaar. Deze ambulante boekhandelaars (ook wel aangeduid als marskramers en omlopers) worden veelal gezien als leveranciers van goedkoop, populair drukwerk voor de lagere klassen op het platteland. De gevestigde boekverkopers zouden vooral drukwerk leveren aan een geschoolde elite in de stad. Voor landen als Engeland, Duitsland en Frankrijk is dit een reele voorstelling van zaken, maar in het sterk verstedelijkte Nederland kunnen we er niet mee uit de voeten. De hypothese die aan dit project ten grondslag ligt is dat in een geurbaniseerde samenleving als Nederland de ambulante handel juist een integraal onderdeel vormde van de reguliere boekhandel. De Nederlandse marskramer was, met andere woorden, een essentiele schakel in een geavanceerd cultureel distributienetwerk, waarin de scheiding tussen ‘hoge’ en ‘lage’ kopers veel minder rigide was dan elders in Europa. In zijn rol als distributeur van culturele goederen bemiddelde de marskramer tussen hoge en lage cultuur.

Het project richt zich op alle sociale, economische en culturele aspecten van de ambulante boekhandel in een aantal Nederlandse steden in de periode 1600-1850. Teneinde de specifiek stedelijke kenmerken scherp te krijgen wordt een vergelijking gemaakt met de meer ruraal georienteerde ambulante boekhandel in enkele Engelse steden. Het project is verdeeld in drie deelprojecten. De onderzoeksleider is verantwoordelijk voor het onderzoek naar de sociaal-economische kenmerken van het ambulante distributienetwerk. Een postdoc voert het onderzoek uit naar het beeldvormingsproces. De AIO richt zich op de ambulante distributie van gedrukte nieuws.

Functie-inhoud AIO

Het onderzoek van de AIO is gericht op de vraag wat in de periode 1600-1850 het aandeel van de ambulante boekhandel was in de lokale en regionale verspreiding van gedrukt nieuws als couranten en pamfletten. Om het verschil tussen het verstedelijkte Nederland en het meer rurale Engeland vast te kunnen stellen, wordt een vergelijking gemaakt tussen Amsterdam, Haarlem en Utrecht versus Londen en Exeter, inclusief hun respectievelijke achterland. Welke uitgevers, boekverkopers en omlopers waren actief in deze markt en hoe werd de distributie van dit drukwerk georganiseerd en gereguleerd?

Functie-eisen

Van de kandidaat voor de AIO-plaats wordt verwacht dat zij/hij een enthousiast onderzoeker is. U dient afgestudeerd te zijn in een relevant onderzoeksgebied, kennis te hebben van de Nederlandse vroegmoderne geschiedenis en ervaring te hebben met archiefonderzoek. Tevens dient u over een goede schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en het Engels te beschikken. U wordt verondersteld een teamspeler te zijn en goed op deadline te kunnen werken.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een aanstelling als AIO voor de duur van een jaar en na een positieve evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging van maximaal drie jaar. De omvang van de functie is 0,8 fte. Uw salaris bedraagt EUR 1.877,00 bruto per maand gedurende het eerste jaar oplopend tot EUR 2.407,00 bruto per maand in het vierde jaar bij een volledige aanstelling. Het volgen van de promovendi-opleiding van het Huizinga Instituut is verplicht.

De Universiteit Utrecht kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zie voor informatie hierover: http://www.uu.nl/arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot dr. J. Salman (tel. (030) 253.6137, e-mail: Jeroen.Salman@let.uu.nl). Een uitgebreide projectomschrijving staat op de website http://www2.let.uu.nl/Solis/ogc/overogc.htm.

Solliciteren

Uw sollicitatiebrief dient vergezeld te zijn van een curriculum vitae, informatie over genoten opleiding, een lijst van publicaties en namen van referenten. U wordt tevens verzocht een opzet van maximaal 1000 woorden bij te sluiten waarin u uw ideeen presenteert over de wijze waarop het onderzoek het best kan worden vormgegeven. U kunt dit onder duidelijke vermelding van vacaturenummer 68521 tot 8 december a.s. richten aan Faculteit Geesteswetenschappen, Letteren, mevrouw drs. M-H. de Windt van de afdeling P&O, Kromme Nieuwegracht 46, 3512 HJ Utrecht. Het e-mail adres is PenO@let.uu.nl.

De selectie van kandidaten voor de sollicitatiegesprekken is gepland voor eind december. De sollicitatiegesprekken zelf vinden plaats op 11 januari 2006. Kandidaten wordt verzocht met deze datum rekening te houden.

Publicatiedatum: 10-11-2005.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Nov 2005 13:33:59 +0100
From: Klaas Schreuder <Klaas.Schreuder@citogroep.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051104.html
Subject: Vac: 0511.04: Cito zoekt twee docenten Nederlands voor de constructie van schrijftoetsen Nederlands voor het vmbo (deadline: per direct)

==============
Vacatures CITO
==============

Het Cito-project Schrijfvaardigheid vraagt met onmiddellijke ingang:

twee docenten Nederlands vmbo

voor enkele uren per week in de periode van 10 november 2005 tot 30 juli 2006.

U werkt mee

aan de constructie van toetsen Schrijfvaardigheid voor het vak Nederlands. De toetsen zijn bestemd voor de schoolexamens van bb, kb en gltl in de leergang 2006/2007 en daarna. Verder zullen oefentoetsen worden gemaakt voor het schoolexamen en het centraal schriftelijk eindexamen voor leerlingen uit derde en vierde klassen van het vmbo. De toetsen worden gepubliceerd in digitale en papieren versies.

U hebt ervaring

in het lesgeven binnen het schoolvak Nederlands in de vmbo-leerwegen en u bezit daarvoor een bevoegdheid. U bent bekend met de inhoud van verschillende schoolmethoden Nederlands voor het vmbo en bezit vaardigheid in het construeren en afnemen van schrijfopgaven in digitale vorm.

Informatie en aanmelding:

per e-mail: Klaas Schreuder
per telefoon: 026 3521450 (K.Schreuder)
via het aanmeldingsformulier (http://www.cito.nl/vo/actueel/aanmeldingsformulier.htm)

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051105.html
Subject: Rub: 0511.05: Hora est!: promotie Yra van Dijk op wo 16 november 2005 te Amsterdam (UvA)

=========
Hora est!
=========

Woensdag 16 november 2005, 14.00 uur, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411.
Mevrouw Yra van Dijk: Leegte die ademt: Het typografisch wit in de moderne poezie.
Promotor: prof. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen.

Wat maakt een gedicht tot een gedicht? Niet het ritme, niet de taal, maar de lege plekken die het gedicht omringen vormen het enige definitieve onderscheid tussen proza en poezie, aldus Yra van Dijk. Dat wit rond het gedicht is geen pure leegte, maar ‘leegte die ademt’ en volgeladen is met betekenis. De visies van Stephane Mallarme, Maurice Blanchot en Paul Celan – auteurs die hebben nagedacht over de blik op de afwezigheid – kunnen als de ‘leeswijze’ dienen voor het typografisch wit. Die leeswijze wordt door Van Dijk toegepast op het werk van de vier misschien wel grootste Nederlandstalige dichters: Leopold, Van Ostaijen, Nijhoff en Faverey. Na de interpretatie van het typografisch wit dat hun gedichten omringt en doordringt, benoemt Van Dijk tien mogelijke functies van het wit. Op deze wijze onderzoekt ze iets wat zelden aan de orde is gekomen bij poeziebeschouwers: ‘het dierbare lichaamzijn van een gedicht’, in de woorden van Nijhoff. Achter dat lichaam, de visuele vorm van het gedicht, blijkt meer betekenis schuil te gaan dan je zou denken.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Marita Mathijsen <M.T.C.Mathijsen-Verkooijen@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051106.html
Subject: Med: 0511.06: Nieuwe UvA-leerstoel voor letterkunde Suriname, Antillen en Aruba

=================================================================
Nieuwe UvA-leerstoel voor letterkunde Suriname, Antillen en Aruba
=================================================================

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft aan de Faculteit der Geesteswetenschappen de bijzondere leerstoel West-Indische letteren ingesteld. De leerstoel is gericht op onderwijs en onderzoek in de historische en hedendaagse letterkunde van Nederlands West-Indie. Hiermee is er voor het eerst in Nederland een speciale leerstoel voor de letterkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba uit verleden en heden.

Met de nieuwe leerstoel heeft de afdeling Neerlandistiek van de UvA een derde leerstoel verworven op het gebied van de letterkunde van de voormalige gebiedsdelen van Nederland. Ook de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde en de leerstoel Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, in het bijzonder van Oost-Indie, zijn aan de afdeling Neerlandistiek gevestigd. Door de combinatie van de drie leerstoelen kan een uniek studieprogramma aangeboden worden, waarin koloniale en postkoloniale aspecten van de Nederlandse literatuur in hun samenhang bestudeerd worden.

De bijzondere leerstoel West-Indische letteren wordt ingesteld vanwege de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS). Deze stichting richt zich onder andere op het initieren, bevorderen en instandhouden van de studie op het gebied van de taal en letteren, en de geschiedenis van Suriname. De financiering van de bijzondere leerstoel wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bert Schierbeek Fonds, die zich inzet voor de bevordering van het literaire klimaat in Nederland.

De werving voor de bijzondere leerstoel zal in de winter 2005/2006 plaatsvinden. De intentie is om de bijzonder hoogleraar per september 2006 te laten aantreden.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Nov 2005 11:44:48 +0100
From: Korrie Korevaart <KJJ.Korevaart@KUNSTEN.LeidenUniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051107.html
Subject: Med: 0511.07: Lezing Jeannine Beeken over het nieuwe Groene Boekje 2005, Leiden, do 24 november 2005

==========================================
De nieuwe spelling toegelicht en uitgelegd
==========================================

In oktober verscheen de nieuwe druk van de Woordenlijst der Nederlandse Taal, beter bekend als Het Groene Boekje. De inkt was nog niet droog of de eerste verontwaardigde reacties waren in de media te lezen en te horen: ‘Stop de spellingvernielers’, ‘Nieuwe spelling gespeend van logica’… Lezers en schrijvers wonden zich op en mengden zich met meer en minder sterke argumenten – en vooral ook met hun emoties – in de discussie. Maar wat beweegt de spelling-hervormers nu daadwerkelijk? Is de nieuwe druk van het Groene Boekje echt een nationale ramp?
Op donderdag 24 november houdt dr. Jeannine Beeken een lezing over de nieuwe spelling. Ze gaat in op de spellingsgeschiedenis na de invoering van de nieuwe spelling in 1995 en de herziening van het Groene Boekje, die in feite slechts een aanpassing is van de regels uit 1995. Dr. Beeken is projectleider Spelling en cooerdinator-secretaris van de Werkgroep Spelling van de Nederlandse Taalunie. Als geen ander is zij op de hoogte van de overwegingen die bij de nieuwe versie van het Groene Boekje een rol hebben gespeeld. Zij zal uitleggen waarom wij sinds 15 oktober anders schrijven: paardenbloem, ideeeloos, re-integratie. Na de lezing is er gelegenheid tot discussie.

Siegenbeek-lezing

De lezing wordt gehouden op uitnodiging van Siegenbeek, de vereniging van oud-studenten van de opleiding Nederlands van de Universiteit Leiden. De vereniging is in 2004 opgericht op de 150ste sterfdag van de Leidse hoogleraar Matthijs Siegenbeek (1774-1854). Hij werd in 1797 aan de Leidse universiteit (de eerste) hoogleraar in de Nederduitse welsprekendheid – het vak dat de neerlandici tegenwoordig taalbeheersing noemen. In 1804 ontwierp hij, op verzoek van de regering, de eerste officiele Nederlandse spelling: de spelling-Siegenbeek.

Toegang

Het bijwonen van de lezing is gratis voor Siegenbeek-leden. Niet-leden betalen 5 euro (studenten: 2,50 euro). Plaats: Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden. Tijd: 24 november a.s., 20.15 uur. Vooraf aanmelden bij via e-mail: i.m.tromp@umail.leidenuniv.nl.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Nov 2005 14:48:37 +0100
From: Judith Evertse <J.Evertse@fsw.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051108.html
Subject: Med: 0511.08: Inschrijving voor Anela Juniorendag 2006 (woensdag 8 februari 2006) gestart

======================================================
Inschrijving Juniorendag Toegepaste Taalwetenchap 2006
======================================================

Op woensdag 8 februari 2006 vindt de 16e Juniorendag plaats van de ANeLA (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap), dit jaar aan de Universiteit van Utrecht. De Juniorendag wordt geopend met een plenaire lezing door een expert van de Universiteit van Utrecht. Vervolgens zijn er parallelle sessies van lezingen en posterpresentaties door junioren: studenten en beginnende aio’s en promovendi die onderzoek doen op het terrein van taalgebruik, taalverwerving of taalonderwijs. Ook wordt er een prijs uitgereikt voor de beste scriptie op het gebied van de toegepaste taalwetenschap. Iedereen die belangstelling heeft voor toegepast taalkundig onderzoek is van harte welkom. Aanmelden kan via de website http://www.anela.nl/juniorendag.html voor 27 januari 2006. Neem voor meer informatie contact op met Daphne van Weijen via tel.: 030-2538099 of e-mail: Daphne.vanWeijen@let.uu.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: donderdag 17 november 2005 16:15
From: Christy de Witt <c.m.dewitt@arminius.nu>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051109.html
Subject: Med: 0511.09: Anna Blaman Festival, Rotterdam, za 19 november - vr 2 december 2005

===================================================
Rotterdam eert schrijfster Anna Blaman met festival
===================================================

Van 19 november t/m 2 december 2005 vindt in Rotterdam het Anna Blaman Festival plaats, dit ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van de Rotterdamse schrijfster Anna Blaman (1905-1960).

Op allerlei plekken in de stad, zowel binnen als buiten, worden er uiteenlopende activiteiten georganiseerd: voordrachten & toneelreadings, literaire workshops & debatten, citywalks & talkshows, met als feestelijke afsluiting de Anna Blaman Nacht. Dit alles met medewerking van Dolf Verroen, Mies Bouhuys, Paul Roettger, Matin van Veldhuizen, Elsbeth Etty, Fred van der Hilst, Martin Mooij, Mirjam Koen, Ria Eimers en diverse anderen.

Het festival wordt op 19 november 2005 om 13.00 uur geopend in het Historisch Museum/ Schielandhuis. Dan wordt tevens de tentoonstelling geopend over het leven en werk van Anna Blaman. De tentoonstelling is gedurende de gehele festivalperiode geopend en toont onder meer materiaal uit het Letterkundig Museum. De feestelijke afsluiting van het festival is op 2 december vanaf 20.30 uur, tijdens Anna Blaman Nacht in ARMINIUS, podium voor kunst, cultuur en debat. Dan wordt o.a. ‘Literair Cafe Blaman’ gelanceerd dat vanaf 2006 tweemaandelijks zal plaatsvinden.

Festivallocaties: Arminius, Boekhandel V/H Van Gennep, Bonheur, Extra Vierge, Het Letterenhuis, Historisch Museum/Schielandhuis, Theater Lantaren/Venster, Voorlopig, Walk & Talk, e.a.

Waarom een Anna Blaman Festival?

Anna Blaman, in 1956 onderscheiden met de P.C. Hooftprijs, is een van de belangrijke auteurs uit het Nederlandse taalgebied. Als prominent auteur zette zij zich intensief in voor het Rotterdamse culturele klimaat in de periode van de wederopbouw. In deze stad, waar zij haar hele leven heeft gewoond en gewerkt, was zij betrokken bij de oprichting van Lantaren/Venster en de Rotterdamse Kring van Auteurs, en was ze tevens nauw verbonden met de Rotterdamse Comedie en het Rotterdams Toneel.

De dag voorafgaand aan haar honderdste verjaardag, 31 januari 2005, organiseerde Het Letterenhuis een succesvolle middag met de musical Anna Blaman (Theatergroep Mevrouw Jansen) in het Bibliotheek Theater. Nu het jaar ten einde loopt is er opnieuw aandacht voor deze bijzondere auteur van klassiekers als ‘Eenzaam Avontuur’ en ‘Vrouw en Vriend’.

Programma Anna Blaman Festival

Actuele informatie: http://www.letterenhuis.nl / http://www.arminius.nu

 • Za 19 november 13.00 uur – opening Anna Blaman Festival en expositie in Historisch Museum/Schielandhuis.
 • Za 19 november 15.00 uur – Bonheur speelt ‘Hotel Bonheur’ EUR 6
  Anna Blaman schreef het verhaal ‘Hotel Bonheur’, waaraan theatergezelschap Bonheur haar naam dankt. Dit verhaal was 20 jaar geleden de basis voor de eerste voorstelling van Bonheur. Deze voorstelling wordt nu herhaald met Ria Eimers en Francis Wijsmuller, twee actrices uit de oorspronkelijke bezetting. Aansluitend in de Waalse Kerk: Smartlappenkoor De Sanseveria’s brengt ‘Hommage’, een Rotterdamse ode aan Anna Blaman. Bekende tearjerkers en zeemansliederen. Reserveringen via Arminius of op de dag zelf aan de kassa van Bonheur.
 • Di 22 november Theater Lantaren/Venster: 21:00 Shertise Solano en Anna Blaman EUR 7 / EUR 5
  Een belangrijk thema uit het werk van Anna Blaman, eenzaamheid ondanks de liefde, staat ook centraal op deze avond. Theatermaakster Shertise Solona praat met schrijfster/actrice Daphne de Bruin (Growing Up). Acteurs lezen voor uit de brieven van Blaman aan haar grote liefde Alie Bosch. Jonge en oudere theatermakers als Mirjam Koen, Fred van der Hilst en Carla Mulder spreken over Blaman en toneelproducties naar haar werk. Ook zijn fragmenten te zien uit het toneelstuk De affaire B. Kaartverkoop en reserveringen: http://www.lantaren-venster.nl
 • Do 24 t/m Za 26 november: Voorlopig
  Drie dagen gewijd aan Anna Blaman in deze galerie aan de Nieuwe Binnenweg. Op vrijdagavond 25 november: Joke-Minke Arendz leest gedichten. Aad Meinderts spreekt over Blaman, leven en werk. Verder verkoop van exclusieve Anna Blamangeschenken in de vorm van gedrukte teksten en tekstfragmenten en T-shirts. Historische opname van Blaman die voorleest uit haar laatste (onvoltooide) roman, De verliezers.
 • Za 26 november: Mieke van der Linden organiseert speciale Blaman Walk & Talk
  Een literaire citywalk gedurende 3 uur door Rotterdam langs diverse locaties uit het leven van Anna Blaman. Uw gidsen voor deze middag: Jack Kerklaan & Mieke van der Linden.
 • Za 26 november: Extra Vierge, literaire Blaman Workshop
  Speciale literaire workshop naar aanleiding van het werk van Anna Blaman. Rita Ramperti licht haar lezing over Blaman toe en geluidsopname van deze radio-uitzending. Aansluitend mogelijkheid tot diner.
 • Za 26 en zo 27 november: Historisch museum / Schielandhuis. Filmzaal Doorlopend.
 • Zo 27 november: Het Letterenhuis, Bezoek woonhuis Anna Blaman en literaire workshop
  Bezoek het woonhuis van Anna Blaman aan de Vliegerstraat 50a, het adres waar zij met haar familie het grootste gedeelte van haar leven doorbracht. Inclusief lezing. http://www.letterenhuis.nl
 • Za 26 en zo 27 november: Boekhandel V/H Van Gennep: Anna Blamans Kerstverhaal
  Ieder uur kunnen bezoekers luisteren naar de historische geluidsopname van Anna Blamans voorgelezen Kerstverhaal, oorspronkelijk bedoeld voor haar geliefde Alie Bosch.
 • Vrijdagavond en vrijdagnacht 2 december. Arminius. Anna Blaman Nacht.
  Van 20.15 tot 23.15 uur diverse lezingen, debatten, muziek en theater in Cafe Blaman, het nieuwe literaire cafe in Rotterdam dat op deze avond wordt gelanceerd. Van 23.15 tot 03.00 uur de afsluiting van het Anna Blaman Festival in De Nacht Van Blaman: muziek, dans, tap en live-performance.
  20.30 tot 23.00 uur Cafe Blaman

Talkshow, debat, muziek, theater in dit nieuwe Rotterdamse literaire cafe dat deze avond wordt gelanceerd. Met o.a.:
. Gespeelde reading van het toneelstuk De Affaire B. van Matin van Veldhuizen met actrices Sylvia Holstein, Yolanda Entius en Maureen Teeuwen. Gebaseerd op Eenzaam avontuur: klassieke voorstelling op basis van een klassieke roman, na twintig jaar terug op het podium in een gecomprimeerde versie.
. Genderdebat met o.a. literatuurwetenschapper Maaike Meyer. Het wisselende sexeperspectief sinds Vrouw en vriend: hoe mannelijk zijn Blamans literaire helden en waar bevinden zij zich anno 2005?
. Liederen van Joost Kleppe op gedichten van Blaman: zij vond ze ongeschikt voor publicatie, maar de waardering neemt inmiddels toe. Ingeleid door Joost Kleppe.
. Blamanbiograaf Aad Meinderts: waar blijft zijn definitieve publicatie?
. En: Meinderts in gesprek met Dolf Verroen.
. Literair forum met o.a. Elsbeth Etty. De betekenis van Blaman anno 2005, de visies op haar werk, de passie van de lezer en de heruitgave van de verhalen en romans.
. Talkshow ‘Zij die haar kenden’ waarin Paul Roettger, acteur en artistiek leider van De Theaterfabriek met personen spreekt die Blaman van nabij en verderaf hebben meegemaakt, w.o. Martin Mooij, Dolf Verroen en Mies Bouhuys.
Van 23.00 tot 03.00 uur De Nacht Van Blaman


Feestelijke en swingende afsluiting van het Anna Blaman Festival. Tapdanseres Constance van Duinen geeft samen met sambaorkest Sambalano het startsein voor De Nacht Van Blaman vol muziek, dans en live-performances. http://www.arminius.nu.

Actuele informatie kunt u vinden op de Anna Blaman Festival website: http://www.letterenhuis.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Hans Sibarani, cooerdinator van het Anna Blaman Festival: 010-4363800 / 4778101 of via jhasibarani@12move.nl.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Renee de Rijk <rederyk@hotmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051110.html
Subject: Med: 0511.10: Programma over poeziebeschouwing bij Perdu, Amsterdam, vr 25 november 2005

===================
Programma bij Perdu
===================

BEULEN EN ROEIERS. POEZIEBESCHOUWING TUSSEN WETENSCHAP, MEDIA EN ACTUALITEIT

‘Beulen en roeiers.// Wat een rivierlandschappen;/ wat een ongemakkelijke ruimten./ En wat een klungelig// instrumentarium vaak.’ Dit gedicht bundelde Hans Faverey in 1968, vlak nadat het tijdschrift Merlyn, in een poging een brug te slaan tussen wetenschap en kritiek, een methode meende te hebben gevonden voor het lezen van poezie. Het werd de tekst en niets dan de tekst, secuur analyseren feitelijk, dat bij de studie neerlandistiek te leren viel. In die geest verschenen er veel beschouwingen, zeker toen de publicatiemogelijkheid in geschreven media exponentieel toenam.

Nu, bijna veertig jaar later, is er Overvloed van Hans Groenewegen, waarin poezie in haar betekenis en benadering steeds heroverwogen wordt. Is die essaybundel daarin een anachronisme? Op het Internet ligt het tempo oneindig hoog, informeel ontspinnen zich euforische discussies over vooral personen, terwijl “papieren” media beantwoorden aan de vraag door meer interviews af te drukken dan recensies. Roeit Groenewegen op tegen de stroom van de tijd en de eisen van de actualiteit?

Perdu inviteert diverse generaties wetenschappers, essayisten en de hoofdredacteur van het elektronische poezietijdschrift Rottend Staal om hun visie te geven op het nieuwe decor waarin dichters acteren. Is het oude domein van de neerlandistiek bezet door derden, of raakte het domweg versnipperd? Hoe reageert de officiele poeziebeschouwing op de voor haar nog ongemakkelijke ruimte die grote publieken rechtstreeks bereikt? En welk instrumentarium zou ze moeten ontwikkelen om aan alle veranderingen recht te doen? Over dergelijke vragen zal volop gediscussieerd worden – hoe traag ook.

M.m.v. Geert Buelens, Bart Droog, Hans Groenewegen, Dick van Halsema en Marc Kregting.

Vrijdag 25 november 2005
Aanvang 20.00 uur. Deur open 19.30
Toegang EUR 6,00.

Perdu, Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam, +31 (0)20-4220542.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Nov 2005 10:53:21 +0100
From: Joris Gerits <Joris.Gerits@ua.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051111.html
Subject: Med: 0511.11: Studiedag 'Gerard Walschap en de Tweede Wereldoorlog', Antwerpen, vr 2 december 2005

=========================
Studiedag Gerald Walschap
=========================

Op vrijdag 2 december 2005 organiseren het Gerard Walschap Genootschap en het Gerard Walschap Studie- en documentatiecentrum van de Universiteit Antwerpen hun jaarlijkse studiedag in het Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen:

Gerard Walschap en de Tweede Wereldoorlog

Programma

 • Jos Borre. ‘Als een goed vaderlander’. Gerard Walschap en de collaboratie
 • Jan Lensen. ‘Een breed opgezet correctief met litteraire middelen’. Over Walschaps ‘Zwart en Wit’
 • koffiepauze
 • Marnix Beyen. Waarmee lachen echte Vlamingen? Humor in de Vlaamse literatuur en literaire kritiek tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • receptie

Aanvang: 14 uur. De toegang is gratis.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 3 Nov 2005 11:55:30 +0100
From: Thom Mertens <Thom.Mertens@ua.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051112.html
Subject: Med: 0511.12: Studiedag Ruusbroecgenootschap 'Voorbeeldige levens in de 15e eeuw', rond thema hagiografie en religieuze biografie, Antwerpen, vr 2 december 2005

=========================================
Voorbeeldige levens in de vijftiende eeuw
=========================================

Op vrijdag 2 december a.s. zal de studiedag plaatsvinden die jaarlijks wordt georganiseerd rond Ruusbroecs sterfdag (2 december 1381). Het thema is dit jaar ‘hagiografie en religieuze biografie in de vijftiende eeuw’.

Programma:

11u00 Eucharistieviering, Ignatiuskapel (ingang: Prinsstraat 13)

12u00 Lunch (er is geen georganiseerde lunch. Wie wil kan meegaan lunchen in de Agora)

13u30-17u00 Academische zitting (lokaal: R-008, in het R-gebouw van de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen aan de Lange Winkelstraat / Rodestraat)

13u30-13u40 Thom Mertens: Welkom
13u40-14u20 Suzan Folkerts (Opl. Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen): Maria van Oignies (+1213) in de Late Middeleeuwen. Van parel van Luik tot vrucht aan Brabants boom
14u20-15u00 Katrien Heene (Ruusbroecgenootschap, Universiteit Antwerpen): Hagiografisch herschrijven in de vijftiende eeuw: de casus Johannes Brinckerinck (+1419)
15u00-15u30 koffiepauze
15u30-16u15 Koen Goudriaan (Opl. Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam): Liduina van Schiedam en haar drie vijftiende-eeuwse hagiografen
16u15-17u00 Valerie Vermassen (Afd. Geschiedenis van de Middeleeuwen, KU Leuven): Het Legendarium sanctorum van de Korsendonkse kanunnik Antonius Vlamincx (ca. 1490-1498)

17u00-17u45 Receptie

18u00 Diner (Eenvoudig en voor eigen rekening. Wie wil, kan zich hiervoor opgeven)

Inschrijving is kosteloos, maar wel verplicht. Men kan zich inschrijven tot en met 25 november bij Ingrid De Ruyte (ingrid.deruyte@ua.ac.be), telefoon: +32 (0)3-220.42.84 (di-wo-do), adres: Ruusbroecgenootschap, Prinsstraat 13, B-2000 Antwerpen. Eventuele nadere gegevens zullen te vinden zijn op http://www.ua.ac.be/ruusbroec, onder ‘Nieuws’.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: do 27-10-2005 1:22
From: Tabiki Productions Boxel <mmboxel@sr.net>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051113.html
Subject: Med: 0511.13: Internationaal Literatuurfestival 'Werelden in ontmoeting', Suriname, ma 6 - vr 10 maart 2006

==========================================================
Internationaal literatuurfestival ‘Werelden in ontmoeting’
==========================================================

Van 6 tot en met 10 maart 2006 staat Suriname in het teken van de literaire kunsten. Poezie, proza, orale literatuur op het toneel, in de buitenlucht, op school, via de media: het Vierde Internationaal Literatuurfestival 2006 ‘Werelden in ontmoeting’ zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Het festijn voor literatuurliefhebbers wordt georganiseerd door Schrijversgroep ’77 in nauwe samenwerking met de Nederlandse Stichting Winternachten. Om het evenement goed voor te bereiden heeft Schrijversgroep ’77 een commissie in het leven geroepen die dit project uitvoert. Deze commissie bestaat uit Eddy van der Hilst (cooerdinatie), Paul Tjon-Kiem-Sang (secretariaat), Robert Wijdenbosch (artistieke leiding), Charles Chang (productiewerkzaamheden) en Marieke Visser (promotie).

‘Werelden in ontmoeting’ heeft een zeer gevarieerd programma. Stichting Winternachten zal op 2 maart in ons land arriveren met vier buitenlandse schrijvers, afkomstig uit Indonesie, Nederland, de Nederlandse Antillen en Zuid-Afrika. De namen van de auteurs zijn nog niet bekend. Voor het publiek zijn er diverse – gratis toegankelijke! – programma-onderdelen gepland. Op 6 maart is de openingsavond te Fort Zeelandia. Op de Internationale Dag voor de Vrouw, 8 maart, is er ’s avonds een literaire activiteit passend bij deze dag geprogrammeerd. De donderdagavond, 9 maart, is gereserveerd voor de orale literatuur: een veelzijdige tori neti in Ons Erf. Spetterende grand finale is op 10 maart: een Gran Gala in Thalia. Uiteraard is er ook een scholenprogramma, eveneens in enkele districten.

In samenwerking met ‘de Ware Tijd-Literair’ waarvan in februari 2006 de 900ste afllevering verschijnt, is er in het kader van het festival ook een schrijffestijn voor ‘gevestigde’ schrijvers uitgeschreven. Iedereen die ooit een pennenvrucht gepubliceerd heeft wordt uitgenodigd daaraan deel te nemen. Tevens is er een schrijffestijn voor debutanten. De uiterste inzenddatum is 30 november. Beide contesten beperken zich tot proza, wat echter niet zegt dat de poezie vergeten wordt. Tijdens de festiviteiten in maart zal er bijzondere aandacht naar dit mooie aspect van de letteren gaan in de vorm van een inspirerende workshop.

Van diverse kanten is reeds ondersteuning toegezegd om het literatuurfestival te helpen realiseren. Tevens rekent de commissie op de vrijgevigheid van het Surinaams bedrijfsleven. Ook de kleinere bedrijven worden benaderd om een bijdrage te geven, om zodoende een steentje bij te kunnen dragen aan de creatieve ontwikkeling van de Surinaamse bevolking.

Meer informatie: Marieke Visser, tel.: 037-0202 (T), 0865-3357 (M), 478525 (W), fax: 478526 (F) of e-mail: mmboxel@sr.net en/of litfest2006@surimail.com.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 6 Nov 2005 19:59:51 +0100
From: J.A. van der Valk <ja.vandervalk@chello.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051114.html
Subject: Vra: 0511.14: Gezocht: literatuur waarin de Hoge Veluwe of het Kroeller-Mueller Museum een rol speelt

======================================================
Oproep: Nationaal park De Hoge Veluwe in de literatuur
======================================================

Meer dan zeventig jaar brengt Nationaal Park De Hoge Veluwe (http://www.hogeveluwe.nl/) natuur en cultuur samen. Wie kent er niet het Kroeller-Mueller Museum in Otterlo (http://www.kmm.nl)? Door het park voeren vele wandelingen en fietsroutes, maar een letterkundige route ontbreekt toe nu toe. Wij, Arno van der Valk en Dick van Klist, willen daar verandering in brengen. Helpt u een handje? Kent u een gedicht, verhaal of roman waarin De Hoge Veluwe of het Kroeller-Mueller Museum een rol speelt? Laat het ons a.u.b. weten op routehogeveluwe@hotmail.com.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 2 Nov 2005 10:12:28 +0100
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051115.html
Subject: Web: 0511.15: Nieuws van de dbnl: oplevering teksten november 2005

============================
dbnl – teksten november 2005
============================

Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren http://www.dbnl.org/

Oplevering teksten november 2005 http://www.dbnl.org/nieuws/opl112005.htm

 • R.J.G. de Bonth, De Aristarch van ’t Y
 • Jos De Haes, Azuren holte
 • Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1989-1999
 • Libertinage 1948-1953
 • Adriaan Morrien, Cryptogram
 • Hendrik van Tichelen, Versjes en liedjes voor ’t jonge volkje
 • Marianne Vogel, Recensies!

Nieuwe gedichten november 2005 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • L.Th. Lehmann, ‘Een gracht, waar eend en waterhoen’

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Nov 2005 10:19:17 +0100
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051116.html
Subject: Web: 0511.16: Nieuws van de dbnl: Zoeken in de Secundaire Bibliografie van Willem Frederik Hermans

================================================================
Zoeken in de Secundaire Bibliografie van Willem Frederik Hermans
================================================================

Vorige week vrijdag, 4 november 2005, werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam het eerste deel van de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans gepresenteerd. Op de website http://www.willemfrederikhermans.nl/ komt nu een geavanceerde zoekfunctie beschikbaar waarmee de vele honderden titels omvattende Secundaire Bibliografie van Willem Frederik Hermans op verschillende manieren kan worden doorzocht, niet alleen op auteur en titel, maar ook op het besproken werk van Hermans, op jaar van verschijnen, op bron, en uiteraard kan ook de gehele bibliografie in een keer bevraagd worden.

De bibliografie zal minstens eens per halfjaar worden bijgewerkt met nieuwe titels.

De Secundaire Bibliografie is samengesteld door Elly Kamp (Huygens Instituut) en Peter van Beest (Koninklijke Bibliotheek) in samenwerking met het Willem Frederik Hermans instituut en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Nov 2005 15:05:34 +0100
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051117.html
Subject: Web: 0511.17: Dbnl presenteert drie Middelnederlandse vertalingen van de 'Pelerinage de vie humaine'

==================================================================
Drie Middelnederlandse vertalingen van ‘Pelerinage de vie humaine’
==================================================================

Vandaag, 16 november 2005, promoveert Ingrid Biesheuvel aan de Universiteit Leiden op ‘Die pelgrimage vander menscheliker creaturen’, een studie naar de Middelnederlandse vertalingen van de ‘Pelerinage de vie humaine’ van Guillaume de Digulleville (14de eeuw) met een kritische editie van een van de handschriften (uitgave: Verloren, Hilversum 2005).

Drie andere vertalingen van dit Middeleeuwse verhaal worden nu bij de dbnl gepresenteerd. Het zijn:

 • het handschrift ‘Pelgrimagie der menscherliker natueren’ (http://www.dbnl.org/tekst/_pel003pelg01_01/) uit ca. 1460
 • het handschrift ‘Pelgrimage vander menscheliker creaturen’ (http://www.dbnl.org/tekst/_pel002pelg01_01/index.htm) uit het midden van de 15de eeuw
 • de incunabel ‘Het boeck vanden pelgherym’ (http://www.dbnl.org/tekst/_boe007boec01_01/) uit 1486

‘De Pelgrimage’ vertelt de wonderlijke avonturen van de pelgrim in de vorm van een zinnebeeldig verhaal, een populair genre in de Middeleeuwen. De houtsneden en miniaturen tonen ontmoetingen van de pelgrim met allegorische figuren zoals de Vreze Gods en Gierigheid in vaak bizarre uitdossingen.

Deze edities zijn alle door Ingrid Biesheuvel vervaardigd en kunnen worden beschouwd als een aanvulling op haar proefschrift.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051118.html
Subject: Sym: 0511.18: Congres 'Edities en hun verhalen', Amsterdam, vr 16 - za 17 december 2005

===============================
Congres Edities en hun verhalen
===============================

European Society for Textual Scholarship 2nd Conference 2005 Histories of Editions

The European Society for Textual Scholarship, founded in 2001, provides an international and interdisciplinary forum for the theory and practice of textual scholarship in Europe. After three successful colloquia in Leicester (England), Antwerp (Belgium) and Copenhagen (Denmark) and a first conference in Alicante (Spain) last year, the second ESTS conference on the theme “Histories of Editions” will be held in Amsterdam (Netherlands) on December 16-17, 2005.

The conference will focus on the ways in which specific texts have been edited throughout history. The aim of the conference is to chart tendencies that mark different periods in the history of scholarly editing by examining the evolution of editing older and classic texts by authors like Plato, Dante, Chaucer, Avicenna, as well as “modern” classics as Goethe, Schiller, Joyce etc. Most contributions follow the editorial tradition of a text, either within a specific historical period or leading up to the present day, including new developments in electronic editing. However there will also be attention to the history of editing practice during specific historical eras and the question wether it might be necessary during certain periods to distinguish different editorial traditions in different parts of Europe will be adressed.

The conference is organized and sponsored by:
the Huygens Institute (The Hague)
the University of Amsterdam (Huizinga Institute and Institute of Culture and History)
the University of Antwerp

The conference committee consists of:
Dr. Herman Brinkman – Huygens Institute, The Hague
Dr. Jan Gielkens – Huygens Institute, The Hague
Dr. Dirk van Hulle – University of Antwerp
Dr. Annemarie Kets-Vree – Huygens Institute, The Hague
Prof. dr. Joep Leerssen – University of Amsterdam
Prof. dr. Geert Lernout – University of Antwerp
Prof. dr. Marita Mathijsen – University of Amsterdam

Nadere informatie: http://www.huygensinstituut.knaw.nl/conferences/ests2005/.

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Yves T'Sjoen <Yves.TSjoen@UGent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051119.html
Subject: Sym: 0511.19: Studiedag Tekstgenese en editiewetenschap, Antwerpen, do 1 december 2005

=====================
Studiedag Tekstgenese
=====================

Worden als zijn – over de wordingsgeschiedenis als thema van literaire teksten

Studiedag tekstgenese en editiewetenschap, donderdag 1 december 2005, AMVC-Letterenhuis – Minderbroedersstraat 22, Antwerpen.

Programma

9u.45 Ontvangst met koffie en/of thee
10u.10 Verwelkoming door Leen van Dijck, Directeur AMVC-Letterenhuis
10u.20 Yves T’Sjoen (Universiteit Gent)
Mijmeren met Bernlef en Paul Valery over vorm en intuitie
10u.30 Erwin Mortier
Stemmen Horen
10u.50 Jan de Roder (Universiteit Maastricht)
‘Dat verdomd godderige van het volmaakt gedicht’. Een lezing naar aanleiding van een lezing met demonstraties
11u.15 Vera de Ruiter (Universiteit Antwerpen)
‘Woord na woord leg ik af…’. Een genetisch onderzoek naar het drieluik ‘Maker & model’ van de dichter H.C. ten Berge
12u.00 ‘Donderdagen van de poezie’: Bart Meuleman (interview: Anna Luyten)
13u.00 lunch
14u.30 Jos Joosten (Universiteit Utrecht) en Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam)
Het ontstaansproces gethematiseerd: Tonnus Oosterhoff en de grenzen van het genre
14u.50 Kris Pint (Universiteit Gent)
‘C’est ma main qui trace’: zelfcreatie en auteursbegrip bij Roland Barthes
15u.15 Charlotte Cailliau (Universiteit Gent)
‘Wie wil er geen weerklank? Elke streling is welkom…’ Variantenstudie van Hugo Claus’ dichtbundel tancredo infrasonic
15u.30 Jeroen Janssen (Universiteit Utrecht)
Marcel Wauters – een oeuvre van het eindeloze, het eindeloze van een oeuvre
15u.45 Suleika Sarasin-Dhaene (Universiteit Gent)
Beschouwingen bij een archiefeditie van Cyriel Buysses roman Wroeging
16u.00 Mogelijkheid tot het bezoeken van de permanente tentoonstelling
Aansluitend receptie

De studiedag wordt georganiseerd door het AMVC-Letterenhuis (Antwerpen), CTB/KANTL (Gent), Huygens Instituut (Den Haag), Universiteit Antwerpen en Vakgroep Nederlandse Literatuur (Universiteit Gent).

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: VU Joris van Eijnatten <j.van.eijnatten@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051120.html
Subject: Sym: 0511.20: Symposium 'Ballingschap, Vormen van Uitsluiting in Nederland in de achttiende eeuw', Hilversum, vr 27 - za 28 januari 2006

======================
Symposium Ballingschap
======================

Werkgroep 18e Eeuw in samenwerking met Vereniging Het Bilderdijk-Museum
Symposium 27-28 januari 2006: BALLINGSCHAP, Vormen van uitsluiting in Nederland in de achttiende eeuw
Locatie: Uitgeverij Verloren, Hilversum, Torenlaan 25M
Routebeschrijving: zie http://www.verloren.nl/contact.php

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 2006 organiseren de Werkgroep 18e Eeuw en de Vereniging Het Bilderdijk-Museum een tweedaags symposium georganiseerd rondom het thema ‘ballingschap’. Elke liefhebber van de lange achttiende eeuw is van harte welkom op het symposium. De aanleiding voor het thema is de terugkeer in 1806 van de dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) naar Nederland, na een ballingschap van ruim tien jaar. Maar Bilderdijk was lang niet de enige die verbannen werd, of mettertijd terugkeerde uit den vreemde. Hugenoten, doopsgezinden, joden, opstandige gelovigen, criminelen, critici, Patriotten, Orangisten, revolutionairen en aristocraten, zij kregen allen te maken met ballingschap, verbanning of de ban. Op de eerste dag van het symposium wordt het thema in zijn algemeenheid belicht. Welke vormen van uitsluiting deden zich in Nederland in de achttiende eeuw voor? De tweede dag is gewijd aan bijzondere gevallen van ballingschap in het ‘tijdperk Bilderdijk’. Welk lot viel deze ballingen ten deel? Dit symposium belooft een spannende en onverwachte inkijk in de geschiedenis van de achttiende eeuw te bieden, aan de hand van een nog altijd actueel thema.

Programma:

Vrijdag 27 januari 2006: Algemene thema’s
09:30 ontvangst met koffie & thee
10:00 algemene ledenvergadering Werkgroep 18e Eeuw
11:00 welkom
11:10 Inleiding: ‘Ballingschap, verbanning en de ban. Vormen van uitsluiting in de lange achttiende eeuw’, Joris van Eijnatten
11:40 Literatuur: ‘De muze gegijzeld?’, Pim van Oostrum
12:10 pauze
12:30 Recht: ‘In de ban van de uitzetting van Bilderdijk. Over rechterlijk en bestuurlijk bannen’, Sjoerd Faber & mr. R.W.G. Lombarts
13:00 lunchpauze
14:00 Etniciteit: ‘Abraham Gomez Silveira, joodse balling in het begin van de achttiende eeuw’, Harm den Boer
14:30 Verbeelding: ‘Ballingschap in beeld’, Frans Grijzenhout
15:00 pauze
15:20 Religie: ‘De “Commissie voor Buitenlandsche Nooden”. De ballingschap van Zwitserse mennonieten als testcase voor de Nederlandse asielzoekerspolitiek in de eerste helft van de 18de eeuw’, Piet Visser
15:50 Sociologie: ‘Eenheid en verdeeldheid bij adellijke families in emigratie?’, Arnout Mertens
16:20 algemene discussie
16:40 borrel

Zaterdag 28 januari 2006: Gevallen van ballingschap in het tijdperk Bilderdijk
09:30 ontvangst met koffie & thee
10:00 Gerrit Paape: ‘o ondankbaar Vaderland!!!’, Peter Altena
10:30 Betje Wolff & Aagje Deken: ‘In ballingschap maar nooit echt weg’, Myriam Everard
11:00 pauze
11:20 Hendrik Onderdewijngaart Canzius: ”t Hart op de goede maar verkeerde plaats en tijd’, Ed Arnold
11:50 Hebelius Potter: ‘Ballingschap uit berekening?’, Ellen Krol
12:20 uitreiking scriptieprijs Werkgroep 18e Eeuw aan Merel Stikkelorum
12:40 lunch
13:30 Rijklof Michael van Goens: ‘Verstoten Deugd, miskende Grootheid’, Wim van den Berg
14:00 Willem Bilderdijk: ‘Brieven van een balling te Brunswijk, 1798-1806’, Rinus van Hattum
14:30 pauze
14:50 Willem Bilderdijk: ‘Doch waar is ’t Vaderland gebleven?’, Gert-Jan Johannes
15:20 algemene discussie
16:10 borrel

Inschrijven:

Inschrijving kan elektronisch via http://www.18e-eeuw.nl of schriftelijk per brief of email aan de penningmeester Hendrik van Leusen, Singel 205, 3311 KR Dordrecht (penningmeester@18e-eeuw.nl). Uw reservering wordt pas vastgelegd zodra het verschuldigde bedrag is overgemaakt op gironummer 5533514 t.n.v. Werkgroep 18e Eeuw, Dordrecht (voor Belgische leden: postcheque 000-1714065-75 t.n.v. Werkgroep 18e Eeuw, Dordrecht). Let op: het aantal plaatsen in de zaal is beperkt.

Kosten:

De kosten voor het symposium, inclusief koffie en thee in de pauzes en een borrel achteraf, bedragen EUR 22,50 voor een dag of EUR 39,50 voor beide dagen. Lunchen kan men in een van de nabij gelegen lunchrooms.

Meer informatie:

Werkgroep 18e Eeuw: p/a Hanco Juergens (secretaris), Radboud Universiteit Nijmegen, i.i. Wetenschap en Samenleving, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, secretaris@18e-eeuw.nl.

Het symposium ‘Ballingschap’ wordt gesteund door de Stichting Daendels, de C. Louise Thijssen-Schoute Stichting en Uitgeverij Verloren.

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 31 Oct 2005 21:36:49 +0100
From: Jan Roukens <jroukens@hotmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051121.html
Subject: Sym: 0511.21: Conferentie 'Terminologie en Nomenclatuur. De communicatieve overheid', Brussel, do 1 december 2005

========================================================
Conferentie administratieve terminologie en nomenclatuur
========================================================

NL TERM en de CEN/ISSS werkgroep ADNOM nodigen u uit voor een conferentie onder auspicien van CEN/ISSS

Terminologie en Nomenclatuur
‘De communicatieve overheid’

Donderdag 1 december 2005

Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Lippenszaal
Keizerslaan 2, Brussel

In april 2005 heeft het Europese Comite voor Normalisatie (kort: CEN), gevestigd te Brussel, een werkgroep ingesteld voor de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van databanken met overheidsnomenclatuur in de Europese Unie. De verkorte naam van de werkgroep is ADNOM, voor Administrative Nomenclature (Eng.).

Onder overheidsnomenclatuur worden verstaan de namen van overheidsorganisaties, hun deelorganisaties en de overheidsfuncties op het nationale en lagere niveaus. Zoals: het staatshoofd, het parlement, de regering, het gerechtelijk apparaat, de ministeries en uitvoeringsorganen waaronder de belastingsdienst, het defensieapparaat. En alles wat daaronder ressorteert.

Als ADNOM belangrijke voortgang boekt die uitzicht biedt op de realisering van een Europees netwerk van nomenclatuurdatabanken, zal het immens brede terrein van de overheidsterminologie eveneens op een systematische wijze worden aangepakt. De toenemende uitwisseling van overheidsinformatie vereist dat de door EU-staten gebruikte terminologie ten minste compatibel gemaakt wordt. Niet alleen overheden, ook alle andere maatschappelijke organisaties zullen daarvan profiteren. Aan dit aspect van de Europese samenwerking is te weinig aandacht besteed, met veel misverstanden op politieke en overheidsniveaus tot gevolg. Bovendien is het moeilijk om betrouwbare algemene conclusies te trekken en statistische overzichten te maken.

NL-TERM ondersteunt dit streven door een Europese conferentie te organiseren waarin enerzijds bestaande initiatieven in verschillende EU-staten en het ADNOM-initiatief worden voorgesteld. Het programma besluit met een discussie over de definitie en het belang van goede overheidsterminologie, en over een Slotverklaring waarin specifieke aanbevelingen voor de toekomst worden bepleit. Meer informatie en registratie:

http://www.nlterm.org/terminology_and_nomenclature.htm.

In verband met de internationale deelname is Engels de conferentietaal.

Schrijf tijdig in voor deze conferentie die een nieuw gebied van activiteiten ontsluit op Europees en nationaal niveau. Deelname is kosteloos; u dient slechts bij te dragen aan de kosten van de lunch en consumpties (EUR 25 per deelnemer, aan de zaal).

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Frank de Glas <Frank.deGlas@LET.UU.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051122.html
Subject: Sym: 0511.22: SHARP Master Class 2006, Den Haag, di 11 juli 2006

=======================
SHARP Master Class 2006
=======================

The SHARP 2006 Conference’s Organizing Committee invites PhD Students to register for a special Pre-Conference activity: a Master Class in the History of the Manuscript and the Printed Book on Tuesday, 11 July, 2006.
Location: Koninklijke Bibliotheek/ National Library of the Netherlands (close to The Hague Central Station). This initiative is financially supported by the National Library, the Huygens Institute, the Huizinga Graduate School of Cultural History and the Netherlands Graduate School for Literary Studies, so participation will be free.

The Master Class will consist of two sections:
Section I (pre-1800) Master prof. Gabriele Mueller-Oberhaeuser (University of Muenster, Germany) [http://www.anglistik.uni-muenster.de/Forschen/]
Section II (post-1800) Master prof. Jonathan Rose (Drew University, Madison, New Jersey, USA) [http://www.depts.drew.edu/hist/jrose.html].

The selected PhD students will be invited to before 1 March, 2006 submit a synopsis of their ongoing PhD research to be distributed among all participants before their meeting in July, 2006. During the Master Class, there will be ample opportunity to thorougly discuss one’s own work with the Master and with the other participants. Working language will be English. Further details will be published on the Conference webpages at http://www.kb.nl/SHARP2006. After the Master Class, the persons present may wish to join the planned inaugural meeting of a Continental European PhD Network in Book History on Tuesday, 11 July, late afternoon. The same evening they may attend the lecture given by Robert Darnton, Fellow of the National Library in June-July, 2006.

If you are interested, please send an e-mail to SHARP2006@KB.NL indicating your name, address, name of institution and of the person(s) supervising your PhD work and attach a description (max. 300 words) describing your project.

We announce this opportunity at an early moment as we hope this helps our PhD students to decide not only to attend the 14th SHARP Conference as a whole but also to submit a paper (abstract) (deadline 30 November, 2005). Dissertation supervisors, please bring this message to the attention of your students.

On behalf of the The Hague 2006 Committee, Frank de Glas, Utrecht

(23)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 12 Nov 2005 22:06:59 +0100
From: Hans Vandevoorde <hans.vandevoorde@ugent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051123.html
Subject: Lit: 0511.23: Twee nieuwe boeken over de band tussen het anarchisme en de literatuur rond 1900 in Nederland en Belgie

==================================
Anarchisme en literatuur rond 1900
==================================

Net verschenen: Twee boeken met aandacht voor de band tussen het anarchisme en de literatuur in Nederland en Belgie.

Jaap Grave, Peter Sprengel & Hans Vandevoorde (red.), ‘Anarchismus und Utopie in der Literatur um 1900: Deutschland, Flandern und die Niederlande’, Wuerzburg, Koenigshausen & Neumann, 2005, 188 p. Prijs: EUR 20. ISBN: 3-8260-3050-8.

‘Anarchismus und Utopie in der Literatur um 1900′ bundelt de teksten van een colloquium aan de Freie Universitaet Berlin in de herfst van 2003. Het bevat bijdragen van onder meer Jacqueline Bel, Jaap Grave, David Gullentops, Mary Kemperink, Jan Moulaert, Hans Vandevoorde & Kaat Wils. Bel behandelt de band tussen literatuur en anarchisme en Grave de voorstelling van kunstenaars- en levenshervormerskolonies in Nederland rond 1900. Kemperink heeft het over utopisme en vitalisme in de Nederlandse literatuur tussen 1890 en 1910. Vandevoorde bespreekt romans van August Vermeylen, Paul Kenis, Lode Baekelmans en Karel van de Woestijne waarin het anarchisme post facto wordt gerepresenteerd, en Moulaert vraagt zich af wat het anarchisme van de Vlaamse literaire avant-gardisten doet verschillen van dat van de Franstaligen. Ten slotte belichten Wils en Gullentops twee vertegenwoordigers van het Franstalige anarchisme in Belgie: de dichter Emile Verhaeren en de socioloog Auguste Hamon. Van de zijde van de germanisten zijn er bijdragen van Peter Sprengel, Gertrude Cepl-Kaufmann, Hubert van den Berg, Manfred Voigts, Walter Faehnders, Christian Jaeger en Walter Delabar. Sprengel gaat in op het anarchisme in het toneelwerk van Hasenclever, Bronnen, Rubiner en Jahnn. Cepl-Kaufmann stelt een nieuwe invalshoek voor het onderzoek naar de uiteenlopende stromingen in het fin de siecle voor. Van den Berg belicht de relatie tussen anarchisme, avant-garde en esthetiek en Manfred Voigts richt zich op het utopische gehalte in de vroege novellen van Max Brod. Taalkritiek, woordkunst en mystiek in het werk van Gustav Landauer staan centraal in de bijdrage van Walter Faehnders. Christian Jaeger gaat nader in op de betekenis van het anarchisme in John Henry Mackay’s werk ‘Die Anarchisten’ en Walter Delabar ten slotte onderzoekt de revolutionaire theorie en poetologie bij Erich Muehsam.

David Gullentops & Hans Vandevoorde (red.), ‘Anarchisten rond Emile Verhaeren’, Brussel, VUBPRESS, 2005, 222 p. Prijs: EUR 19,95. ISBN: 90-5487-391-4.

‘Anarchisten rond Emile Verhaeren’ bevat bijdragen van Jan Moulaert, David Gullentops, Erik Buelinckx, Jeffrey Tyssens en Evert Peeters. De Fransschrijvende Vlaming Emile Verhaeren kan moeilijk een anarchist genoemd worden, maar net zoals zovele andere intellectuelen sympathiseerde hij in de jaren negentig van de negentiende eeuw met het anarchisme. Dit anarchisme was niet in de eerste plaats een gewelddadige beweging maar een beweging die door de afschaffing van de staat hoopte een sociaal paradijs te creeren. Deze utopische gedachten werden ook door vele intellectuelen in Brussel, Antwerpen en Gent gedeeld. Onder hen August Vermeylen, Karel van de Woestijne, Victor Resseler, Georges Eekhoud en tal van schilders. Het anarchisme blijkt er meer dan een salonverschijnsel te zijn maar een authentieke uitdrukking van verzet tegen de gevestigde orde. De aanhang onder schrijvers, kunstenaars en intellectuelen was ook groter dan tot nu toe werd aangenomen door historici die vooral het arbeidersanarchisme bestudeerden. Het anarchistische ideeengoed had bovendien weerklank bij allerlei levenshervormers (kolonisten, vegetariers, naturisten, enzovoort) en in de vrijmetselarij.

(24)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 31 Oct 2005 14:25:40 +0100
From: Riemer Reinsma <r.reinsma@tekstdokter.net>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051124.html
Subject: Lit: 0511.24: Pas verschenen: Riemer Reinsma. Wandelen langs de taalgrens. (Amsterdam, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Riemer Reinsma. Wandelen langs de taalgrens. Amsterdam: uitgeverij Contact. Paperback, 176 blz., ISBN 9025419631, EUR 19,90.

Dwars door Belgie loopt de taalgrens, een wettelijk vastgelegde stippellijn die het land in twee stukken deelt. Ten noorden ervan spreekt men Nederlands, ten zuiden Frans. Maar wat merkt de bezoeker nou precies van die scheiding? Wat voor problemen zijn er, welke conflicten? En hoe worden die opgelost? Onze Taal-medewerker Riemer Reinsma was er nieuwsgierig naar en besloot om in 2004 in zijn vakantie de taalgrens af te lopen. Hij sprak met de grensbewoners en ging op zoek naar tekenen van de dagelijkse taalstrijd in een verder volkomen vredig landschap. In ‘Wandelen langs de taalgrens’ doet hij verslag van zijn bevindingen, en uiteraard gaat hij ook uitgebreid in op de historie van deze scheidslijn. Het boek is geillustreerd met veel foto’s en kaarten.

(25)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 6 Nov 2005 19:59:51 +0100
From: J.A. van der Valk <ja.vandervalk@chello.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051125.html
Subject: Lit: 0511.25: Pas verschenen: Arno van der Valk. De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden. (Soesterberg, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Arno van der Valk. De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden. Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2005. ISBN 90-5911-103-6. EUR 17,50.

Zijn invloed op de Nederlandse literatuur is algemeen bekend, maar veel minder bekend is dat Jan Wolkers en zijn werk ongekend populair waren in Zweden. Zweedse recensenten pleitten nooit voor een Nobelprijs, maar geen enkele Nederlandse auteur heeft met zoveel vertalingen en een verfilming zo’n belangrijke positie veroverd bij de Zweedse lezers en de literaire kritiek als Jan Wolkers. Nergens buiten Nederland is hij zo bekend als in Zweden. De tachtigste verjaardag van Jan Wolkers is een goede gelegenheid daar aandacht aan te besteden.

Ingrid Vermeer interviewde Rita Toernqvist-Verschuur over de succesvolle introductie van Wolkers in Zweden. Ingrid Wiken Bonde (universiteit van Stockholm) gaat in op de achtergrond van Wolkers’ populariteit in Zweden. Zijn vertalers komen aan het woord, net als Jon Lindstroem, de regisseur van de bekroonde en verguisde Zweedse verfilming ‘En ros av kott’ (Een roos van vlees). En Wolkers zelf ontbreekt vanzelfsprekend niet: studenten van de vakgroep Scandinavische talen en culturen vertaalden een twaalftal uit het Zweeds. Wat fluisterden de Zweedse meisjes als ze Wolkers zagen? Wat deed popjournalist Jonas Sjoestroem van het poptijdschrift Schlager op Texel? Hoe haalde Wolkers zich de woede van de bekende columniste Annette Kullenberg op de hals? Op deze vragen geeft ‘De calvinistische voyeur. Jan Wolkers in Zweden’ antwoord. Met primaire en secundaire bibliografie, en niet eerder gepubliceerde foto’s uit prive-collecties.

(26)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Nov 2005 09:11:59 +0100
From: PR-afdeling Van Dale Lexicografie <PR@vandale.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051126.html
Subject: Lit: 0511.26: Pas verschenen: Van Dale Basisspellinggids. Volwassen spelling voor kinderen vanaf 10 jaar. Samengest. d. B. Cranshoff en dr. J. Zuidema. (Utrecht, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Van Dale Basisspellinggids. Volwassen spelling voor kinderen vanaf 10 jaar. Samengesteld door Betty Cranshoff en dr. Johan Zuidema. Utrecht: Van Dale Lexicografie bv, 2005. Incl. cd-rom. EUR 14,95. ISBN 90-6648-4403.

Met de Van Dale Basisspellinggids breidt Van Dale haar fonds uit met een spellinggids voor kinderen vanaf 10 jaar. Spelfouten kosten punten op school. Natuurlijk bij het maken van een dictee en bij de taalles, maar ook in opstellen of bij de Cito-toets. De Basisspellinggids van Van Dale is een gids die helpt om beter te leren spellen. De gids biedt door ‘zoeken op klank’ en met een snelzoeksysteem met handige drieletterblokjes eenvoudig toegang tot de juiste spelling van woorden en geeft op een begrijpelijk niveau uitleg over de onlangs herziene spellingregels volgens de ‘officiele spelling 2005’. Op de gratis bijgevoegde cd-rom staat de complete inhoud van het boek.
Vanaf nu dus goed leren spellen met de Van Dale Basisspellinggids: volwassen spelling voor kinderen.

Zoeken op klank en drieletterblokjes

Je bent 11 jaar oud, je wilt weten hoe je ‘boeljon’ schrijft maar je weet alleen hoe je het zegt. Een probleem waar de nieuwe Van Dale Basisspellinggids uitstekend bij helpt. Bij ‘boel’ wordt eenvoudig doorverwezen naar de juiste spelling: ‘boel –> bouillon’. En omdat het alfabet voor kinderen nog weleens lastig kan zijn, biedt de Basisspellinggids een uniek snelzoeksysteem met drieletterblokjes. Tussen de blokjes ‘boe’ en ‘bof’ staan alle woorden die met ‘boe’ beginnen. Bovendien staat op iedere pagina van boven naar beneden het alfabet met een gekleurd drieletterblokje bij de betreffende letter. Voor twee voorbeelden van pagina’s uit de Basisspellinggids zie: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/157070 en http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/157074

Extra’s, context en informatiekaders

De ruim 22.000 trefwoorden staan vet gedrukt. Bij de trefwoorden staat extra informatie, zoals het meervoud, het verkleinwoord en de vervoeging van werkwoorden. Een v’tje geeft aan dat een woord vrouwelijk is en een klein blauw puntje in een woord geeft de samenstellingsgrens aan; daar mag ook afgebroken worden: ‘aan.blik’. Een streepje onder letters duidt een spellingmoeilijkheid aan: ‘litteken’ (streepje onder de eerste t), ‘akkoord’ (streepje onder de twee k’s). Voor alle zelfstandige naamwoorden is het lidwoord gezet en moeilijke woorden worden in hun context geplaatst of hebben een verhelderende voorbeeldzin: ze is ‘danig’ onder de indruk. De trefwoordselectie is gebaseerd op de onderwijspraktijk, aangevuld met moeilijke woorden. Tot slot zijn in de woordenlijst bijna 300 informatiekaders opgenomen met beknopte en toegankelijke uitleg over spelling en taalbegrippen, zoals ‘aaneenschrijven of los’, de ‘sisklank’ en het ‘voorvoegsel’.

Cd-rom

Bij iedere Basisspellinggids wordt een gratis cd-rom geleverd met de complete inhoud van het woordenboek. Handig bij het werken op de computer.

Samenstelling

De Van Dale Basisspellinggids is samengesteld door Betty Cranshoff en dr. Johan Zuidema en wordt uitgegeven in samenwerking met de educatieve uitgeverij Zwijsen. Betty Cranshoff was lange tijd onderwijsbegeleidster in Antwerpen, Johan Zuidema is onderwijspsycholoog en werkzaam bij Van Dale. Eerder maakten zij samen de bekende taalmethode ‘Zin in taal’ (uitgeverij Zwijsen).

Verkrijgbaarheid

De Van Dale Basisspellinggids is verkrijgbaar in de boekhandel, het warenhuis en via het Van Dale Taalweb: http://www.vandale.nl. De prijs bedraagt EUR 14,95 (ISBN 90-6648-4403).

(27)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Nov 2005 09:06:00 +0100
From: PR-afdeling Van Dale Lexicografie <PR@vandale.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051127.html
Subject: Lit: 0511.27: Pas verschenen: Van Dale Praktijkwoordenboeken Nederlands, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. (Utrecht, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Van Dale Praktijkwoordenboeken Nederlands, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. Utrecht: Van Dale Lexicografie bv, 2005. Incl. cd-rom. Praktijkwoordenboek Nederlands: ISBN 90-6648-2540, EUR 37,50; Praktijkwoordenboek Nederlands-Engels: ISBN 90-6648-2567, EUR 32,50; Praktijkwoordenboek Engels-Nederlands: ISBN 90-6648-2559, EUR 32,50.

Onlangs verschenen bij Van Dale de geheel nieuwe Praktijkwoordenboeken Nederlands, Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. De eerste drie woordenboeken in een nieuwe reeks die speciaal gemaakt is voor op het werk, maar ook voor thuis. De selectie van trefwoorden, uitdrukkingen en voorbeeldzinnen sluit nauw aan bij de praktijk. Met speciale aandacht voor nieuwe woorden en woorden uit relevante domeinen zoals (office)management, communicatie, ICT en economie. Honderden informatiekaders met taaltips, culturele of encyclopedische informatie en zakelijke informatie over bijvoorbeeld managementstijlen, beleggingsfondsen en communicatie bieden handige achtergrondinformatie. De bijgeleverde cd-roms maken de woordenboeken nog toegankelijker. Uiteraard in ‘officiele spelling 2005’.

De Van Dale Praktijkwoordenboeken bevatten alle informatie die nodig is om in de praktijk goed Nederlands of Engels te kunnen begrijpen, spreken of schrijven. Het zijn toegankelijke gebruikswoordenboeken. De artikelen zijn simpel en duidelijk, de vertalingen zijn nauwkeurig en eigentijds. De definities en vertalingen zijn in kleur gedrukt. Bovendien zijn synoniemen, antoniemen, uitdrukkingen, spreekwoorden, veel voorkomende woordcombinaties en voorbeeldzinnen opgenomen. De woordenboeken zijn daarmee een grote hulp bij het schrijven, vertalen en begrijpen van commerciele teksten in het Nederlands en Engels. Elk deel bevat ca. 55.000 trefwoorden, waaronder veel nieuwe woorden zoals ‘graaicultuur’, ‘zorgpas’, ‘dodehoekspiegel’, ‘plasmascherm’, ‘big hitter’, ‘daytime running lamp’ en ‘pay-as-you-go’. En er is speciale aandacht voor woorden uit relevante domeinen zoals (office)management, communicatie, ICT en economie: ‘accountability’, ‘branding’, ‘ebitda’, ‘kennismanagement’, ‘shake-out’, ‘vermarkten’ en ‘workflow’.

Twee voorbeeldpagina’s uit het Praktijkwoordenboek Nederlands zijn te vinden op: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/151646 en http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/151652 Een voorbeeldpagina uit het Praktijkwoordenboek Nederlands-Engels staat op: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/151886, en een voorbeeldpagina uit het Praktijkwoordenboek Engels-Nederlands op: http://www.vandale.nl/material/pdfdocs/151890

Informatiekaders

Bij veel van de trefwoorden zijn verwijzingen opgenomen naar een van de honderden informatiekaders per deel met allerhande praktische informatie. Zo bieden de taaltips inzicht in vraagstukken als het verschil tussen ‘then’ en ‘than’, het gebruik van aanhalingstekens en de schrijfwijze van getallen. En er zijn informatiekaders over bijvoorbeeld namen van landen, maten en gewichten, jubilea, buy-ins en buy-outs en werving en selectie. De voorbeeldzakenbrieven helpen bij zakelijke correspondentie.

Cd-rom

Bij ieder Praktijkwoordenboek wordt een gratis cd-rom geleverd met de complete inhoud van het woordenboek. De cd-roms van de verschillende delen uit de reeks worden in dezelfde software opgenomen zodat een meertalig woordenboek samengesteld kan worden. Op de cd-rom Nederlands is bovendien hoorbare uitspraak toegevoegd.

Verkrijgbaarheid

De Van Dale Praktijkwoordenboeken Nederlands en Engels zijn verkrijgbaar in de boekhandel, het warenhuis en via het Van Dale Taalweb: http://www.vandale.nl. De Praktijkwoordenboeken Duits en Frans verschijnen medio 2006.

 • Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands: EUR 37,50, ISBN 90-6648-2540
 • Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands-Engels: EUR 32,50, ISBN 90-6648-2567
 • Van Dale Praktijkwoordenboek Engels-Nederlands: EUR 32,50, ISBN 90-6648-2559
 • Set Van Dale Praktijkwoordenboeken Engels: EUR 65,-, ISBN 90-6648-2613

(28)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Nov 2005 11:20:57 +0100
From: Pyter Wagenaar <pyter@taalwerkplaats.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051128.html
Subject: Lit: 0511.28: Pas verschenen: Heidi Aalbrecht. Parels voor de zwijnen. (Den Haag, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Heidi Aalbrecht. Parels voor de zwijnen. Den Haag: Uitgeverij BZZToH. EUR 13,50, 160 p., paperback, ISBN 90-453-0260-8.

Je kunt ‘de bakens verzetten’ zonder de zee op te gaan. Wie ‘zich het vuur uit de sloffen loopt’ hoeft zijn voeten niet te branden. En ‘een blauwe maandag’ is niet blauw en kan net zo goed op dinsdag, woensdag of andere dagen vallen. Uitdrukkingen zeggen iets anders dan ze betekenen. Lees maar, er staat niet wat er staat.

In ‘Parels voor de zwijnen’ vertelt historisch taalkundige Heidi Aalbrecht meer over de achtergrond van bekende Nederlandse uitdrukkingen. Wie was ‘nieuwsgierig Aagje’, wat is het ‘hachje’ dat gered moet worden? De titel van het boek is ontleend aan een Bijbelse uitdrukking die door een geestige vertaalfout is ontstaan.

Op de website van de auteur, http://www.taalwerkplaats.nl/parels, kunt u een kijkje nemen in het boek. Bovendien worden er vragen over uitdrukkingen beantwoord, vindt u er extra uitdrukkingen die niet in het boek worden behandeld, en kunt u uw eigen ideeen over de herkomst van uitdrukkingen inzenden.

(29)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: Uitgeverij Flanor <info@uitgeverijflanor.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051129.html
Subject: Lit: 0511.29: Pas verschenen: Sophie Elpers. Frau Antje bringt Holland. (Muenster, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Sophie Elpers. Frau Antje bringt Holland. Kulturwissenschaftliche Betrachtungen einer Werbefigur im Wandel. Muenster: Waxmann Verlag GmbH, 2005 (Bonner kleine Reihe zur Alltagskultur, Band 8). 124 Seiten, br., zahlr. teils farb. Abb., EUR 14,90, ISBN 3-8309-1568-3.

Die in Deutschland weit bekannte Frau Antje bewegt sich als (Kaese)botschafterin in einem Spannungsfeld zwischen Werbe- und Symbolfigur. 1961 erstmals als vorbildliche Hausfrau unter dem Motto ‘Frau Antje bringt Kaese aus Holland’ im deutschen Fernsehen zu sehen, macht sie bis heute Werbung fuer niederlaendischen Kaese – im 21. Jahrhundert allerdings als eine Art Maerchenfigur. Gleichzeitig wird sie seit den 1990er Jahren vermehrt als Symbol fuer die Niederlande eingesetzt.

Wie haben sich die Inhalte und Funktionen von Frau Antje gewandelt und vor welchem kulturellen Hintergrund sind diese Veraenderungen zu interpretieren? Inwiefern kann der Wandel der Figur somit als Indikator fuer gesellschaftlichen Wandel gesehen werden? Diesen Fragen geht die Autorin nach, womit sie sich in unterschiedlichen Feldern der volkskundlichen Forschung bewegt: Werbung und Folklorismus, Symbole und Stereotype.

Sophie Elpers, Jahrgang 1978, studierte Volkskunde, Kunstgeschichte und Niederlaendische Philologie an den Universitaeten Bonn, Koeln, Leiden und Amsterdam. Nach Erlangung ihres Magistergrades arbeitet sie an einer Dissertation zum Thema Ritualisierungen des Todes in der Gegenwart am Volkskundlichen Seminar der Universitaet Bonn.

Waxmann Verlag GmbH, Postfach 8603, 48046 Muenster, Fon 0251 / 26504-0 Fax 0251 / 26504-26. Waxmann Publishing Co., P.O. Box 1318, New York NY 10028, USA. Katalog im Internet http://www.waxmann.com. Buero Berlin Torstr. 195, 10115 Berlin. Buero Muenchen, Maria-Einsiedel-Str. 22, 81379 Muenchen. Bestellung per E-Mail order@waxmann.com.

(30)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 november 2005
From: IMSCHOOT <piet@imschoot.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051130.html
Subject: Lit: 0511.30: Pas verschenen: Guido Lauwaert. De stenen boom. (Gent, 2005)

==============
Pas verschenen
==============

Guido Lauwaert. De stenen boom. Gent: Toohcsmi Uitgevers, 2005. EUR 20,00; ISBN 90-7736246-0.

Organisator van literaire nachten, acteur, regisseur, toneelauteur, dichter… Guido Lauwaert heeft al een bewogen bestaan gekend. Met als gevolg dat hij sinds 2001 met een ruilhart rondloopt. Een mens wordt altijd geraakt in zijn zwakste punt. De belevenissen rond zijn hartproblemen heeft hij gebundeld in een cyclus ‘Hartritmestoornissen’. Het is het eerste hoofdstuk van wat hij ‘een geschiedenis’ noemt. De drie andere dragen een titel die de lading dekt: ‘Groeten uit Lourdes’, ‘Zilverwerk’ en ‘Odes’. Al de gedichten – het ene al wat prozaischer dan het andere – zijn aan iemand opgedragen. Het is een hele bende geworden, maar wie goed kijkt, ziet dat ze hoekstenen zijn in de geschiedenis van de auteur. In de inleiding naar aanleiding van het verschijnen van ‘De stenen boom’ vatte Karel Anhierens het leven met zijn vele gevoelslagen, voor- en tegenslagen, zeer treffend samen: ‘Net zoals Johan Anthierens, volgens mij het vlees geworden vrije woord is, is ook jou nooit de Arkprijs van het Vrije Woord toegekend… de man die voor het eerst sportpaleizen heeft laten vollopen om er hongerige massa’s te voeden met zowel frisgewassen als laveloos dronken dichters, die man heeft nog nooit een prijs, een lintje of een groot pak geld gekregen ter erkenning van zijn verdiensten voor de poezie… Onlangs hebben zowel Knack als De Morgen een begin daarmee gemaakt. Hopelijk loopt het straks, als ‘De stenen boom’ in de winkel ligt, niet de spuigaten uit.’

Henri de Jonckheere

Verder nog beschikbaar: ‘De mechaniek van het theater’ van Guido Lauwaert, een filosofische spielerei rond de wereld van de acteur. Verkoopprijs: EUR 15,00. Imschoot, uitgevers, Burggravenlaan 20, B-9000 Gent, +32-9-222.55.08, fax: +32-9-222.55.07, http://www.imschoot.com, christina@imschoot.com.

(31)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Nov 2005 11:30:09 +0100
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.ru.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2005/11/051131.html
Subject: Col: 0511.31: Linguistisch Miniatuurtje CVII: Vaag

===============================
Linguistisch Miniatuurtje CVII:
Vaag
===============================

“Hee, zag ik jou niet op het Onze Taalcongres?”
“Dat zou best kunnen.”
“Wat vond jij van die discussie op het eind?”
“Je bedoelt die tussen Marc van Oostendorp en Rene Appel?”
“Ja precies.”
“Marc als voorvechter van de totale vrijheid…”
“Zeg maar anarchie.”
“En Rene als de pleitbezorger van de ‘zero tolerance’.”
“Dat zou hij zelf anders formuleren.”
“En wat ik daarvan vond?”
“Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.”
“Het was eigenlijk dezelfde discussie als laatst in Rondom Tien, over taalverloedering.”
“Ja.”
“Het had wel wat scherper gekund, dacht ik onmiddellijk na afloop.”
“Het ging er anders behoorlijk fel aan toe.”
“Ja, maar het ging een beetje over bijzaken.”
“Ik vond anders dat Appel wel een punt had, met die voorbeelden van hem.”
“Welke voorbeelden bedoel je?”
“Nou, dat mensen tegenwoordig overal het werkwoord ‘neerzetten’ gebruiken, ‘een prestatie neerzetten’, ‘een tijd neerzetten’, ‘iets goeds neerzetten’. En dan dat vreselijke ‘naartoe’! ‘Mijn boosheid naar jou toe’, ‘een gevoel naar jou toe’.”
“Wat is daar mis mee dan?”
“Nou ja! In plaats van de precieze bewoordingen gebruiken de mensen steeds hetzelfde vage woord. Dat is toch taalverarming! Me dunkt dat daar geen speld tussen te krijgen is. Dat werd in het debat dan ook wijselijk vermeden.”
“Weet je dat ik daar nou de hele tijd een ongemakkelijk gevoel over had?”
“Hoezo?”
“Ik dacht eerst: wat is er mis met overkoepelende termen? Ondanks het feit dat je meer dan driehonderd precieze woorden hebt voor ‘water’ (‘slootwater’, ‘regenwater’, ‘mineraalwater’), is die rijkdom geen reden om de overkoepelende term ‘water’ te veroordelen. En kijk eens naar een voorzetsel als ‘van’. Dat wordt toch ook te pas en te onpas, in allerlei betekenissen gebruikt? ‘Een boek van mij’, ‘een boek van Appel’, ‘een kistje van hout’, ‘een verslag van de wedstrijd’.”
“Maar dit is toch iets anders?”
“Ik dacht aanvankelijk van niet. Maar nu zie ik wel dat het anders ligt.”
“Dus je bent het met Rene Appel eens?”
“Nee.”
“Dat snap ik niet.”
“Ik was in de veronderstelling dat Rene als taalkundige hier goed over had nagedacht, maar daar lijkt het niet op.”
“Hij heeft dus niet nagedacht?”
“Niet goed in ieder geval.”
“Hoezo?”
“Wat betekent volgens jou ‘leveren’ in ‘een prestatie leveren’?”
“Ehh, dat iemand eh, eh, zijn best doet, zeg maar, en dan, eh, nou ja, die prestatie ‘levert’, het woord zegt het al! Maar hoor eens, het is toch ook ‘een prestatie leveren’? Zo zit het nu eenmaal!”
“Ja, dat snap ik wel, maar het betekent niets. Je zegt wel ‘een prestatie leveren’, maar het woord ‘leveren’ is daarin wat taalkundigen noemen een ‘semantische dummy’: een soort opvulwoord met een arme betekenis, omdat je nou eenmaal een werkwoord nodig hebt om een zin te maken. ‘Een prestatie leveren’ betekent niets meer dan ‘presteren’. De huidige betekenis van ‘leveren’ heeft zich meer ontwikkeld tot het verkeer van goederen of diensten in een economische transactie.”
“Jaja.”
“In dat licht bezien is de vervanging van ‘leveren’ in ‘een prestatie leveren’ door ‘neerzetten’ eerder een precisering dan een vervaging van betekenis. ‘Leveren’ in zijn huidige betekenis is ongeschikt geworden, ‘neerzetten’ drukt beter uit wat je bedoelt.”
“O?”
“Wat je neerzet, dat staat. ‘Neerzetten’ benadrukt de persoonlijke activiteit los van juridische verbintenissen, en de onafhankelijke status van het neergezette product.”
“Hm, hm. Ik blijf het toch een verarming vinden.”
“Dat mag je ook best vinden, maar het is dan eerder een ‘culturele’ verarming dan een betekenisverarming.”
“Een culturele verarming.”
“Ik snap best dat je gehecht bent aan een bonte verzameling verschillende werkwoorden die allemaal niets betekenen en die zich alleen op historische gronden nog handhaven in de levende taal. Best, maar draai het dan niet om. Zeg niet dat je tegen vage betekenis bent, maar dat je dat juist wel wilt. Beschuldig mensen die semantisch zorgvuldiger spreken niet ten onrechte van slordigheid.”
“En hoe zit het dan met ‘naartoe’?”
“Daar heb ik al eens eerder iets over geschreven. Wat moet het volgens jou zijn in plaats van ‘boosheid naar jou toe’?”
“Ehh, ‘boosheid op jou’?”
“En wat betekent dat ‘op’ dan precies?”
“Ehh…”
“Niets! Dat betekent helemaal niets! Voorzetsels bij complementen, zoals voorzetselvoorwerpen, hebben geen enkele, of een totaal gedegenereerde betekenis. De zogeheten ‘thematische rol’ van ‘jou’ wordt geheel bepaald door ‘boos’, daar draagt ‘op’ niets aan bij.”
“Maar is het dan niet ‘gericht op’?”
“Dat zal het ongetwijfeld aanvankelijk geweest zijn, maar daarmee raak je precies de kern: als ‘op’ dan al een rudimentaire betekenis heeft, dan is het een richtingsbetekenis. Welnu, dat wordt veel preciezer uitgedrukt door het voorzetsel ‘naartoe’.”
“Wat is er dan mis met ‘jegens’?”
“Daar is niets mis mee. Maar wat betekent ‘jegens’?”
“Ehh, van de ene persoon naar de andere persoon?”
“Kijk, nou gebruik je zelf ‘naar’!”
“Maar ‘jegens’ is dan toch preciezer, omdat het ook aangeeft dat het om personen gaat.”
“Dat wil ik graag toegeven, en van mij mag iedereen hier ‘jegens’ zeggen. ‘Boosheid jegens jou, een gevoel jegens jou’. Ik vrees echter dat mensen ‘jegens’ een te formeel woord vinden. Als het gaat om de vervanging van het woordje ‘op’ door het meer gebruikelijke ‘naartoe’, dan zeg ik: dat is geen kwestie van betekenisvervaging, maar eerder van betekenisverscherping.”
“Hm.”
“En zo gaat het nou vaak met die kritiek.”
“Wat bedoel je?”
“Mensen die andere taalgebruikers beschuldigen van slordigheid, denken meestal zelf niet na. Ze grijpen de eerste de beste “verklaring” aan voor hun eigen taalergernis, en weigeren zich te verdiepen in wat er werkelijk aan de hand is.”
“Dus jij vindt al die taalkritiek onterecht?”
“Niet per se! Mensen mogen best taalkritiek hebben, dat is ieders goed recht. Waarom zouden mensen niet mogen hechten aan wat ze mooi vinden, of niets meer lelijk mogen vinden? Het zou geen levende taal meer zijn als iedereen alles maar leuk en aardig vond!”
“Maar waar heb je dan bezwaar tegen?”
“Zeg dan gewoon dat je dingen mooi of lelijk vindt. Noem ze voor mijn part culturele verrijking of verarming, maar bazel niet al die onzin na over betekenis.”
“Jaja.”
“De taal heeft geen baat bij algehele betekenisvervagingen. Er is nog nooit een taal verdwenen of een maatschappij ten onder gegaan omdat haar woorden niets meer betekenden.”

Peter-Arno Coppen

(32)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar salemans@neder-l.nl   |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0511.a --------------------------*