Neder-L, no. 0408.b

Subject: Neder-L, no. 0408.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 27 Aug 2004 02:27:03 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Dertiende-jaargang------- Neder-L, no. 0408.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0408.19: Evenementenagenda, met:                |
|          - Amsterdam: Ons Erfdeel-lezing door Ian Buruma, do  |
|           16 september 2004                  |
|          - Amsterdam: Taaldebat 'De zaak Frans en Duits', zo  |
|           26 september 2004                  |
|          - Antwerpen: Literaire avond 'Schrijvers uit     |
|           Antwerpen', do 9 september 2004           |
|          - Den Haag: Prijsuitreiking Nationale Poeziewedstrijd,|
|           zo 26 september 2004                |
|          - Den Haag / Wassenaar: 'Literair Paspoort 2004' /  |
|           'Dichter aan huis', za 25 en zo 26 september 2004  |
|          - Maastricht: Conferentie 'Taalgrenzen overschrijden',|
|           vr 24 september 2004                |
|          - Nijmegen: Debat 'De Nederlandse literatuur na 11  |
|           september', wo 8 september 2004           |
| (2) Vac: 0408.20: Vacatures voor AiO, postdoc en student-assistent voor |
|          NWO-project 'Etnolecten' in Amsterdam/Nijmegen    |
|          (deadline: wo 15 september 2004)           |
| (3) Med: 0408.21: Katholieke Universiteit Nijmegen wordt Radboud    |
|          Universiteit Nijmegen vanaf wo 1 september 2004    |
| (4) Med: 0408.22: Afscheidscollege J.A. van Leuvensteijn, VU Amsterdam, |
|          do 30 september 2004                 |
| (5) Lit: 0408.23: Pas verschenen: Pyter Wagenaar. Zinnen en waanzinnen. |
|          (Den Haag, 2004)                   |
| (6) Lit: 0408.24: Pas verschenen: Aarnout Drost. 'De eer des Vaderlands |
|          gebiedt, dat men streng zij. Kritieken'. Ing. en uitg.|
|          door Ingrid Glorie. (Amsterdam/Muenster, 2004)    |
| (7) Lit: 0408.25: Dit najaar te verschijnen: J. Nooseman 'Beroyde    |
|          student' en J. Noozeman 'Bedrooge dronkkaart, of   |
|          Dronkke-mans hel'. Met inl. en aant. uitgegeven door |
|          I. Grootegoed, A. van Leuvensteijn en M. Rebel.    |
|          (Amsterdam/Muenster 2004)               |
| (8) Lit: 0408.26: Te verschijnen: 'Schatbewaarder van de taal. Liber  |
|          Amicorum prof. dr. J. Taeldeman'; intekening gestart |
| (9) Lit: 0408.27: Half september 2004 te verschijnen: Cor van Bree.   |
|          Zuid-Hollands (in de serie Taal in stad en land).   |
|          (Den Haag, 2004)                   |
|(10) Lit: 0408.28: Half september 2004 te verschijnen: Eric Tiggeler.  |
|          Schrijfgids voor studenten. Eerste hulp bij      |
|          schrijfproblemen en taalvragen. (Den Haag, 2004)   |
|(11) Lit: 0408.29: Eind september 2004 te verschijnen: Nicoline van der |
|          Sijs. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. |
|          (Den Haag, 2004)                   |
|(12) Sym: 0408.30: SURF-symposium 'Nieuwe onderzoeksperspectieven voor  |
|          de geesteswetenschappen' op do 30 september en vr 1  |
|          oktober 2004 te Utrecht                |
|(13) Sym: 0408.31: Symposium 'Het monster van de oorlog' over de invloed |
|          van W.O. I op de Nederlandse letterkunde op vr 10   |
|          september 2004 te Leiden               |
|(14) Sym: 0408.32: Symposium 'Modern Approaches & Old Books' op vr 10  |
|          september 2004 te Zwolle               |
|(15) Ten: 0408.33: Tentoonstelling 'Geheimen van de bibliotheek' n.a.v. |
|          400-jarig bestaan Bibliotheek Rotterdam van vr 20   |
|          augustus - zo 26 september 2004 te Rotterdam     |
|(16) Ten: 0408.34: Tentoonstelling 'Fraay met sapverwen gecouleurd.   |
|          Kunstenaars in Leiden in de achttiende eeuw' van do  |
|          16 september - zo 10 oktober 2004 te Leiden      |
|(17) Col: 0408.35: Linguistisch Miniatuurtje IC: Pas op! Bijzinnen!   |
|(18) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           -------vr-27-augustus-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 25 Aug 2004 16:59:03 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040819.html
Subject: Rub: 0408.19: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, De Balie, Kleine-Gartmannplantsoen 10

Ons Erfdeel-lezing, donderdag 16 september 2004, 20.00 uur

 • De Ons Erfdeel-lezing 2004 wordt gehouden door Ian Buruma onder de titel ‘Toen wist ik niets over de holocaust’. Josse de Pauw brengt drie zangen uit ‘Het stenen bruidsbed’ van Harry Mulisch. Aanmelden voor 6 september: +32 (0)56-411201, e-mail: onserfdeel@onserfdeel.be.

AMSTERDAM, De Rode Hoed, Keizersgracht 102

Taaldebat ‘De zaak Frans en Duits’, zondag 26 september 2004, 14.30 – 17.00 uur.

 • Duits en Frans: nodig of overbodig? Deze vraag wordt voorgelegd aan twintig vooraanstaande politici, wetenschappers, beleidsmakers en journalisten van wie verwacht kan worden dat zij gefundeerde en wellicht prikkelende opvattingen hebben over dit onderwerp. Het debat wordt geleid door prof. dr. Gerard Westhoff. Toegang gratis. Geinteresseerden die het talendebat willen bijwonen, kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website http://www.werkplaatstalen.nl onder ‘activiteiten’ of bellen naar +31 (0)70-362.78.87.

ANTWERPEN, Stadsbibliotheek, Notebohmzaal, Conscienceplein

Literaire avond, donderdag 9 september 2004, 20.00 uur.

 • De redactie van Septentrion organiseert een literaire avond met als thema ‘Schrijvers uit Antwerpen’. Leonard Nolens leest voor uit eigen werk, de actrice Chris Lomme leest fragmenten voor uit de roman ‘Les evasions d’Olivier Trickmansholm van Michel Seuphor en Werner Lambersy leest fragmenten uit ‘Anvers ou les anges pervers’. Toegang is gratis, maar reserveren verplicht: +32 (0)56-411201, e-mail: septentrion@onserfdeel.be.

DEN HAAG, Stadsbibliotheek

Prijsuitreiking Nationale Poeziewedstrijd, zondag 26 september 2004, 12.00 – 17.00 uur.

 • Ruim 2500 jongeren hebben deelgenomen aan de Nationale Poeziewedstrijd, waarvan de inzendtermijn sloot op 30 april 2004. Zij schreven een gedicht dat als verplicht thema ‘ontdekken’ had en moest zijn geschreven in een voor de leerling vreemde taal. De leerlingen mochten daarbij kiezen uit o.a. Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans. Nederlands mocht alleen als tweede/vreemde taal worden gekozen. De wedstrijd was bestemd voor alle leerlingen van voortgezet onderwijs en voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs van 12 tot en met 18 jaar. De hoofdprijs is een reis! Van het winnend gedicht wordt een Poezieposter gemaakt. De wedstrijd is in 1998 onderscheiden met het Europees label voor innovatieve projecten in het onderwijs moderne vreemde talen. Nadere informatie: http://www.poeziewedstrijd.nl.

DEN HAAG / WASSENAAR, diverse ambassadeurswoningen

Literair Paspoort 2004 / Dichter aan huis, zaterdag 25 en zondag 26 september 2004.

 • Op 25 en 26 september 2004 vindt de 3e editie van het internationale poeziefestival Literair Paspoort plaats. 24 buitenlandse dichters treden – samen met een Nederlandse collega – op in de ambassade of de residentie van de Ambassadeur van het desbetreffende land. Voorbeelden van duo’s: (Frankrijk:) Jacques Roubaud en Rudy Kousbroek, (Oostenrijk:) Evelyn Schlag en Rogi Wieg, (Roemenie:) Magda Carneci en Ramsey Nasr, (Polen:) Urszula Koziol en Elly de Waard.
  Nadere informatie: http://www.dichteraanhuis.nl.

MAASTRICHT, Leeuwenborgh, Juliana van Stolberglaan 2

Conferentie ‘Taalgrenzen overschrijden’ in het kader van De Europese Dag van de Talen, vrijdag 24 september 2004.

 • Door de mondialisering en internationalisering is er op economisch, wetenschappelijk en politiek gebied steeds meer communicatie in een vreemde taal. Engels ontwikkelt zich daarin als het communicatiemedium. Veel minder aandacht is er voor de dagelijkse taalgrensoverschrijdingen. Door de toenemende mobiliteit en de grensoverschrijding van ‘bedrijvigheid’, is andere taalkennis vereist. We gaan over de taalgrens wonen, studeren, werken, recreeren, van diensten gebruik maken, winkelen, familie bezoeken. Deze activiteiten zijn overwegend regionaal, ‘naast de deur’. Daarbij speelt Engels een ondergeschikte rol en is (zeer goede) kennis van de omgevingstalen van groot belang. Dagelijkse taalgrensoverschrijdingen groeien het sterkst onder de middelbaar en lager opgeleide beroepsbevolking. Hoofdspreker op de conferentie is Ruud Halink (Talenacademie Maastricht). Halink houdt zich intensief bezig met vreemde-taalverwerving in projecten in grensregio’s. Anthony Fitzpatrick, hoofd van ICC, ‘The International Language, Network’ zal een plenaire bijeenkomst leiden.
  Nadere informatie: http://www.cinop.nl, http://www.trefpunttalen.nl. http://www.europeesplatform.nl; http://www.bestbelangrijk.nl.

NIJMEGEN, LUX, Marienburg 38-39, Nijmegen

Debat ‘De Nederlandse literatuur na 11 september’, woensdag 8 september 2004, aanvang 20.00 uur.

 • De jaren negentig werden literair gedomineerd door de generatie NIX, waarin hedonisme, ironie en trivialisme de boventoon voerden. Voor grote wereldgebeurtenissen en engagement leek geen plaats te zijn. Op 11 september vlogen echter letterlijk en figuurlijk dromen in brand. De vraag is of deze gebeurtenis ook gevolgen heeft gehad voor de Nederlandse literatuur: werden er andere thema’s als onderwerp van literatuur gekozen? Zijn er auteurs met een nieuw soort ernst gaan schrijven? Kortom, was er sprake van een ‘wake-up call’ voor de Nederlandse literatuur, of is alles bij het oude gebleven?
  Schrijver Herman Franke onderzoekt of zijn schrijverschap blijvend is beinvloed door ‘9-11’. Reacties op zijn lezing komen van Manon Uphoff (auteur) en Sevtap Baycili (filosoof-auteur). De gespreksleiding is in handen van Jeroen Vullings (Chef Republiek der Letteren, Vrij Nederland). Een slotcommentaar wordt verzorgd door Franc Schuerewegen (RUN).
  Entree EUR 4; nadere informatie: http://www.11septemberendekunsten.nl/

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 19 Aug 2004 18:09:19 +0200
From: Frans Hinskens <frans.hinskens@meertens.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040820.html
Subject: Vac: 0408.20: Vacatures voor AiO, postdoc en student- assistent voor NWO-project 'Etnolecten' in Amsterdam/Nijmegen (deadline: wo 15 september 2004)

============================
Vacatures Amsterdam/Nijmegen
============================

Beschikbaar:

 • 1 AiO plaats voor 4 jaar
 • 1 postdoc plaats voor 3 jaar
 • 1 student-assistent Turks

voor het NWO project ‘Roots of ethnolects’ uit te voeren aan het Meertens Instituut (Amsterdam) en het Centre for Language Studies (RU Nijmegen).

Projectleiders zijn prof. dr. F. Hinskens en prof. dr. P.C. Muysken. De beschrijving van het onderzoeksproject is aan te vragen bij F. Hinskens (frans.hinskens@meertens.knaw.nl). Sollicitaties graag voor woensdag 15 september 2004 bij P.C. Muysken (Taalwetenschap, RU Nijmegen), postbus 9103, 6500 HD Nijmegen.

Enige informatie over het project

Naast het Indisch Nederlands en het Surinaams Nederlands zijn er nu nog andere etnisch ingekleurde varieteiten van het Nederlands aan het ontstaan, de zgn. ‘etnolecten’. In dit project gaat het erom de wortels van deze etnolecten bloot te leggen. Wat is het verband tussen het meer stabiele etnolect en de meer vluchtige jeugdtalen en straattalen? Put het etnolect uit de lokale stadsdialecten, of staat het daar los van? Vinden we in het etnolect de sporen terug van de tweede-taalverwervingsprocessen van de eerste generatie? Komen er elementen uit de oorspronkelijke moedertalen van de etnische groep in voor, en zo ja, welke? Verbreidt het etnolect zich ook voorbij de eigen etnische groep (het zg. ‘crossing’)? Hoe raakt een jongere ingevoerd in het etnolect? Om deze vragen en nog andere te beantwoorden gaan we groepjes Marokkaanse en Turkse jongeren van 12 en 20 jaar opnemen in Amsterdam en Nijmegen, in interactie met elkaar en met van oorsprong Nederlandse jongeren.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 21 Aug 2004 11:38:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040821.html
Subject: Med: 0408.21: Katholieke Universiteit Nijmegen wordt Radboud Universiteit Nijmegen vanaf wo 1 september 2004

====================================================================
Katholieke Universiteit Nijmegen wordt Radboud Universiteit Nijmegen
====================================================================

De Katholieke Universiteit Nijmegen zal vanaf woensdag 1 september 2004 Radboud Universiteit Nijmegen gaan heten. Met de naam Radboud bevestigen universiteit en universitair medisch centrum hun verbondenheid, die tevens gesymboliseerd wordt door een nieuw gezamenlijk logo. De naam is uitdrukking van de samenwerking van de academische disciplines en onderstreept dat de universiteit actief is binnen het hele spectrum van alfa-, beta-, gamma en medische wetenschappen.

Met de keuze voor Radboud Universiteit Nijmegen is tegelijkertijd de eenheid weer hersteld tussen de namen van de universiteit: Katholieke Universiteit Nijmegen in eigen land en, sinds 1990, University of Nijmegen in het buitenland. De Engelse naam van de universiteit wordt Radboud University Nijmegen.

Door de naamswijziging van de universiteit moeten ook de internet- en e-mailadressen van de universiteit worden aangepast. In het algemeen geldt dat ‘kun.nl’ wordt vervangen door ‘ru.nl’.

Nadere informatie en achtergronden: http://www.ru.nl/ (nieuws —> actuele thema’s).

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 25 Aug 2004 21:44:28 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040822.html
Subject: Med: 0408.22: Afscheidscollege J.A. van Leuvensteijn, VU Amsterdam, do 30 september 2004

======================================
Afscheidscollege J.A. van Leuvensteijn
======================================

Op donderdag 30 september 2004 om 15.45 uur precies zal dr. Arjan van Leuvensteijn, docent Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de Karoli Gaspar Reformatus Egyetem in Boedapest, zijn laatste college geven.

Dit college heeft als titel: ‘Een man een man, een woord een MOORD? De Jefta uit “Richteren” bij De Koning en Vondel’ en vindt plaats in de Tuinzaal van het Wis- en Natuurkundegebouw van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Na afloop van het college is er in de Tuinzaal een receptie. Vakgenoten en andere belangstellenden worden bij deze uitgenodigd om het college en de receptie bij te wonen.

De Tuinzaal is als volgt te bereiken: U staat in de hoofdingang van het VU-gebouw (De Boelelaan 1085) met uw gezicht naar de receptie gekeerd. Ga dan rechts de gang in tot u bij een zijdeur komt. Verlaat hier het hoofdgebouw. Loop links langs twee noodgebouwen en u ziet de ingang van het Wis- en Natuurkundegebouw (De Boelelaan 1081). Hierin vindt u de Tuinzaal links na de S- of T-sectie op de begane grond.

Het hoofdgebouw van de VU kunt u in tien minuten lopend bereiken vanaf het NS-station Amsterdam-Zuid/WTC via de westelijke uitgang. Wanneer u het station via deze uitgang verlaat, komt u op de Buitenveldertselaan. U slaat linksaf en volgt de laan tot u rechts het VU-hoofdgebouw ziet. Verkiest u de tram (lijn 5 of 51), ga dan eerst naar de stationshal; daar staat aangegeven waar de tramhaltes zich bevinden. Het VU-gebouw is de eerste halte na het NS-station.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 19 Aug 2004 11:31:29 +0200
From: Paul Poley (RBI-NL) <Paul.Poley@reedbusiness.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040823.html
Subject: Lit: 0408.23: Pas verschenen: Pyter Wagenaar. Zinnen en waanzinnen. (Den Haag, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

Pyter Wagenaar. Zinnen en waanzinnen. ‘s-Gravenhage: Reed Business Information bv / Praktijkreeks Bedrijfscommunicatie, 2004. ISBN 90-5901-445-6. Prijs: EUR 19. Paperback, 100 pagina’s.

Dit boekje is hoofdzakelijk geschreven voor iedereen die niet van grammatica houdt, maar zich niet kan permitteren om grammaticafouten te maken. Pasklare oplossingen worden geboden voor lastige grammaticakwesties, waarbij de keuze wordt gegeven tussen ‘moeten weten om het goed te doen’ en ‘willen weten om het beter te doen’. Dat alles zonder veel geblader, zonder het boek van kaft tot kaft te moeten lezen en in klare taal.

Bestellingen via Reed Business Information bv, +31 (0)314-358358.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 17:23:35 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040824.html
Subject: Lit: 0408.24: Pas verschenen: Aarnout Drost. 'De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij. Kritieken'. Ingeleid en uitgegeven door Ingrid Glorie. (Amsterdam/Muenster, 2004)

==============
Pas verschenen
==============

Aarnout Drost. De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij. Kritieken. Ingeleid, uitgegeven en van aantekeningen voorzien door Ingrid Glorie. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Muenster: Nodus Publikationen, 2004. 260 pp. (Uitgaven Stichting Neerlandistiek VU, nr. 43). ISBN 90-72365-80-1; ISBN 3-89323-743-7. Prijs: EUR 28,00 (excl. verzendkosten).

Wat Jacques Perk was voor de Tachtigers, dat was Aarnout Drost voor enkele toonaangevende critici uit de eerste helft van de negentiende eeuw: de jong gestorven voorloper die zijn generatiegenoten inspireerde en hen wees welke kant het uit moest met de Nederlandse literatuur. Of, zoals Albert Verwey het later zou formuleren: Drost was de magneet die Potgieter richtte.

Aarnout Drost (1810-1834) is in de literatuurgeschiedenis vooral blijven voortleven als de schrijver van een boek: de historische roman ‘Hermingard van de Eikenterpen’ (1832). Daarnaast wordt zijn naam nog wel eens in verband gebracht met het literaire tijdschrift ‘De Muzen’ (1834-1835), dat vanwege de betrokkenheid van Potgieter en Bakhuizen van den Brink gezien kan worden als een opmaat tot ‘De Gids’, de blauwe beul die enkele jaren later genadeloos zou afrekenen met de gezapigheid en de middelmatigheid in de Nederlandse literatuur.

Juist vanwege de invloed die Drost heeft uitgeoefend op tijdgenoten als Potgieter, Bakhuizen van den Brink, Heije en Beets is het interessant dat in deze uitgave Drosts eigen kritische bijdragen aan ‘De Vriend des Vaderlands’ en ‘De Muzen’ voor het eerst overzichtelijk bij elkaar worden gebracht. Naast bekende figuren als Bilderdijk, Van der Hoop Jr. en Van Lennep zien we in zijn recensies ook een lange stoet zondagsdichters voorbij komen. Het werk van al deze schrijvers werd door Drost zorgvuldig beoordeeld, met het beginsel van de kiesheid – dat tegelijkertijd gedrevenheid en goede smaak betekende – als belangrijkste beoordelingscriterium. Zo zette Drost de toon voor de professionalisering van de Nederlandse literatuurkritiek.

‘De eer des Vaderlands gebiedt, dat men streng zij’ is een uitgave van alle kritieken uit ‘De Vriend des Vaderlands’ en ‘De Muzen’ die met zekerheid aan Drost toegeschreven kunnen worden. Daarnaast zijn in een bijlage ook de teksten opgenomen die in eerdere studies aan Drost zijn toegeschreven zonder dat het auteurschap met volledige zekerheid kon worden vastgesteld. In de inleiding wordt uitvoerig ingegaan op Drosts betrokkenheid bij ‘De Vriend’ en ‘De Muzen’, op de problemen rond het auteurschap van de anoniem gepubliceerde kritieken en op de voornaamste thema uit Drosts literatuuropvatting. De uitgebreide annotaties maken dit boek zowel voor wetenschappelijke als voor studiedoeleinden geschikt.

De editeur, Ingrid Glorie, is neerlandica. Zij studeerde in 1994 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam af op een scriptie getiteld ‘Voor’t overige bemerkt men spoedig in hem den man van geest, smaak, lectuur en talent, die hij is. De literaire kritieken van Aarnout Drost ‘ en werkte sindsdien onder meer als vertaalster en literair journaliste. Momenteel is zij als assistent-in-opleiding verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht; tevens is zij ‘navorsingsgenoot’ van de Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein (Zuid-Afrika).

Het boek is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster (http://go.to/nodus).

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 14:08:24 +0200
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040825.html
Subject: Lit: 0408.25: Dit najaar te verschijnen: J. Nooseman 'Beroyde student' en J. Noozeman 'Bedrooge dronkkaart, of Dronkke-mans hel'. Met inl. en aant. uitgegeven door I. Grootegoed, A. van Leuvensteijn en M. Rebel. (Amsterdam/ Muenster 2004)

==============
Te verschijnen
==============

In het najaar verschijnt bij de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam / Nodus Publikationen Muenster de onderstaande kluchteneditie.

J. Nooseman ‘Beroyde student’ en J. Noozeman ‘Bedrooge dronkkaart, of Dronkke-mans hel’, met inleiding en aantekeningen uitgegeven door Ineke Grootegoed, Arjan van Leuvensteijn en Marielle Rebel. Nederlands ISBN: 90-72365-84-4. Duits ISBN: 3-89323-747-X.

De inleiding bevat hoofdstukken over (1) leven en werk van Noozeman, waarin enkele nieuwe gegevens worden gepresenteerd, (2) Noozemans komische strategie in de structurering van zijn kluchten, (3) studeren en studentenleven in de Gouden eeuw, (4) toverij en toverijgeloof en (5) de huwelijksmoraal. De bijlage bevat een gedetailleerde beschrijving van het taalgebruik in beide kluchten.

De omvang van het boek is ongeveer 250 bladzijden. Bij voorintekening is de prijs EUR 25 (excl. EUR 3 verzendkosten). Na verschijnen bedraagt de prijs EUR 30 (excl. EUR 3 verzendkosten).


VOORINTEKENING sturen naar Stichting Neerlandistiek VU, Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
of e-mail naar: ja.van.leuvensteijn@hetnet.nl

Naam: ………………………………………………….

Straatnaam: ……………………………. Huisnummer: …..

Postcode: …… Plaats: …………………………………

Ondergetekende bestelt ……. exemplaren van Nooseman ‘Beroyde student’ en J. Noozeman ‘Bedrooge dronkkaart, of Dronkke-mans hel’ tegen de intekenprijs van EUR 25 (+ ev. verzendkosten) per stuk.

Handtekening:

…………………………………………

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 16:51:04 +0200
From: Johan De Caluwe <Johan.DeCaluwe@UGent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040826.html
Subject: Lit: 0408.26: Te verschijnen: 'Schatbewaarder van de taal. Liber Amicorum prof. dr. Johan Taeldeman'; intekening gestart

=====================================
Huldealbum voor prof. Johan Taeldeman
=====================================

Op 1 oktober 2004, in zijn zestigste levensjaar, gaat prof.dr. Johan Taeldeman met emeritaat. Op die dag is het ook precies 35 jaar geleden dat zijn Gentse carriere startte, als assistent bij het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie van de toenmalige ‘Rijksuniversiteit’ Gent. In 1988 zou hij er diensthoofd worden, later vakgroepvoorzitter.

Redenen genoeg dus om hem met vrienden en vakgenoten hulde te brengen in de vorm van een Liber Amicorum. De oproep tot medewerking aan het huldealbum kende meteen een overweldigende respons in Vlaanderen en Nederland. Tientallen en tientallen taalkundige vrienden hebben hun waardering voor Johan Taeldeman uitgedrukt in de vorm van een artikel. Er zijn bijdragen over dialectologie, historische taalkunde, woordvorming, toponymie, antroponymie, lexicologie, fonologie, sociolinguistiek, nationale en regionale variatie, taalbeleid, spelling, lexicografie, … tot Cyriel Buysse toe. Vele bijdragen hebben het op een of andere manier over talige variatie, wellicht het sleutelthema in het werk van Johan Taeldeman zelf. De taalkundige variatie in de bijdragen zelf zegt ook veel over de vele goede contacten van Johan Taeldeman met zovele mensen in zoveel verschillende domeinen van zijn vakgebied, en daarbuiten. Een en ander maakt dat het huldeboek uiteindelijk behoorlijk lijvig is geworden.

U kunt vanaf nu intekenen op het huldealbum voor Johan Taeldeman. De voorintekenprijs bedraagt EUR 25. U kunt ook aangeven of u uw naam graag opgenomen ziet in de Tabula Gratulatoria.

De redactie van Schatbewaarder van de taal. Liber Amicorum prof. dr. Johan Taeldeman,
Johan De Caluwe, Magda Devos, Georges De Schutter, Jacques Van Keymeulen

Hoe intekenen?

Bezorg via een mailtje naar info@academiapress.be de volgende gegevens:

 • Uw naam, volledig post- en mailadres (en eventueel BTW-nummer).
 • Het aantal exemplaren van het Liber Amicorum Johan Taeldeman dat u bestelt (EUR 25 per exemplaar, inclusief BTW, exclusief verzendingskosten; gebonden met harde kaft, ca. 950 blz.). (!) U betaalt pas bij ontvangst van het boek / de boeken via factuur met overschrijvingsformulier (of contant tijdens het officiele afscheid van Johan Taeldeman op 30 september 2004, waarvoor aparte uitnodigingen worden verspreid).
 • Of u in de Tabula Gratulatoria opgenomen wilt worden; zo ja, specificeer hoe (volgens het format: ‘naam, plaats’). Intekenen op de Tabula Gratulatoria kan tot en met 3 september 2004.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Aug 2004 12:22:54 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040827.html
Subject: Lit: 0408.27: Half september 2004 te verschijnen: Cor van Bree. Zuid-Hollands (in de serie Taal in stad en land). (Den Haag, 2004)

==================================
Half september 2004 te verschijnen
==================================

Cor van Bree. Zuid-Hollands (in de serie ‘Taal in stad en land’). Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004. Paperback, geillustreerd, 120 pagina’s; EUR 12,50; ISBN: 90-12-09021-0.

 • Wie lustte er een ‘borrechie pap’?
 • ‘Waer benne ze saeves nog in ’t wwaeter ewweest’?
 • ‘Waer gaet men tannissen met kannissen’?
 • Wanneer ben je ‘kreen’ op ‘arepels’?

Kun je voor Zuid-Holland (tussen IJ en Haringvliet) spreken van dialect? Door historische oorzaken lijkt het dialect erg op het Standaardnederlands. Het oude Zuid-Hollands is alleen nog maar in resten bewaard. Het moderne Zuid-Hollands verschilt vooral in allerlei klanknuances van de standaardtaal. Aan beide vormen van Zuid-Hollands wordt aandacht besteed. Daarnaast ook aan het zogeheten geaffecteerde oftewel bekakte Nederlands. Klanken, woordvormen, zinsvormen en woorden komen aan de orde: ‘meisie’, ‘maisie’, ‘meesie’, ‘maasie’; ‘bordje’, ‘bordjie’, ‘borrechie’; ‘nou hope-me maar datte me… ‘; ‘ik heb pijn in m’n been’ (als je je voet bedoelt). Daarnaast is er ook nog ruimte voor literatuur in en over het Zuid-Hollands.

Auteur

Cor van Bree (1932) was tot aan zijn emeritaat hoogleraar in de historische taalkunde en taalvariatie van het Nederlands aan de Universiteit Leiden.

Dit boek maakt deel uit van de succesvolle reeks ‘Taal in stad en land’. Voor meer informatie hierover zie http://www.taalinstadenland.nl.

Meer uitgaven op het gebied van taal vindt u op http://www.sdu.nl/taal.

Yvonne Tindemans
Sdu Uitgevers
http://www.sdu.nl
+31 (0)70-378.97.61

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Aug 2004 12:16:51 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040828.html
Subject: Lit: 0408.28: Half september 2004 te verschijnen: Eric Tiggeler. Schrijfgids voor studenten. Eerste hulp bij schrijfproblemen en taalvragen. (Den Haag, 2004)

==================================
Half september 2004 te verschijnen
==================================

Eric Tiggeler. Schrijfgids voor studenten. Eerste hulp bij schrijfproblemen en taalvragen. Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004. Paperback, 80 pagina’s; EUR 10,-, ISBN 90-12-10563-3.

Je hebt je onderzoek gedaan, je hebt een ongeordende berg gegevens, en je hebt een opdracht: schrijf een wetenschappelijke tekst. Een werkstuk, een paper, een scriptie. Hoe pak je dat aan? Waar begin je? Hoe los je de problemen op die zich tijdens het schrijven voordoen? Hoe argumenteer je, hoe gebruik je citaten en voetnoten? En ook: hoe verbeter je je taalgebruik?

De ‘Schrijfgids voor studenten’ is je eerste hulp bij schrijfproblemen en taalvragen. Het is een handig naslagwerkje dat laat zien hoe een goede wetenschappelijke tekst in elkaar zit, waar je op moet letten bij het formuleren en hoe je op een eenvoudige manier de kwaliteit van je tekst controleert en verbetert.

De ‘Schrijfgids voor studenten’ is een praktisch en onmisbaar opzoekboekje voor alle hbo- en wo-studenten. Het boek doet niet moeilijk: het is toegankelijk en begrijpelijk, en het is gemakkelijk te gebruiken door de vele korte checklists en een slim register.

Auteur

Eric Tiggeler werkt voor het Taalcentrum-VU als tekstschrijver en ontwikkelaar van schrijftrainingen. Hij is hoofdredacteur van ‘Vakblad Taal Online’ (http://vbtaal.sdu.nl/do/home) en auteur van onder meer
‘De zwarte woordenlijst’ (http://www.sdu.nl/catalogus/Openbaar_bestuur/901209965X.jsp),
‘Vraagbaak Nederlands’ (http://www.sdu.nl/catalogus/Openbaar_bestuur/9012099528.jsp) en de
‘Webwijzer’ (http://www.sdu.nl/catalogus/Openbaar_bestuur/9057970724.jsp).

Meer uitgaven op het gebied van taal vindt u op http://www.sdu.nl/taal.

Yvonne Tindemans
Sdu Uitgevers
http://www.sdu.nl
+31 (0)70-378.97.61

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Aug 2004 12:26:59 +0200
From: Yvonne Tindemans <Y.Tindemans@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040829.html
Subject: Lit: 0408.29: Eind september 2004 te verschijnen: Nicoline van der Sijs. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. (Den Haag, 2004)

==================================
Eind september 2004 te verschijnen
==================================

Nicoline van der Sijs. Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2004. Gebonden met stofomslag, 720 pagina’s; EUR 54,50, ISBN 90-12-10587-0.

Iedereen heeft op school ABN of Standaardnederlands leren schrijven en spreken. Kinderen leren dat ze ‘groter dan’ moeten schrijven en niet ‘groter als’, dat er een verschil bestaat tussen ‘kennen’ en ‘kunnen’ en tussen ‘liggen’ en ‘leggen’, en dat ‘het bestuur en haar leden’ fout is.

Hoe en wanneer is dat ABN ontstaan? Hoe komen we aan de regels en normen, en wie hebben bepaald welke taalvormen ABN zijn en welke niet? In ‘Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN’ worden voor het eerst het ontstaan en de geschiedenis van het ABN in al hun facetten beschreven. Er zijn hoofdstukken gewijd aan de uitspraak, de spelling en de grammatica, en aan de manier waarop nieuwe woorden zijn gevormd ter vervanging van leenwoorden. Voorts zijn er hoofdstukken over de rol die bijbelvertalers (Statenvertaling), literaire schrijvers en wetenschappers hebben gespeeld bij de vorming van het ABN. Het boek geeft niet alleen een historische beschrijving, maar schenkt ook aandacht aan recente ontwikkelingen.

Auteur

Nicoline van der Sijs is etymoloog. Zij publiceerde diverse boeken over de herkomst en geschiedenis van woorden, waaronder het Leenwoordenboek, het Chronologisch woordenboek en ‘Geleend en uitgeleend’. Tevens is zij hoofdredacteur van het Etymologisch woordenboek van Van Dale en vaste medewerker van Onze Taal.

Meer uitgaven op het gebied van taal vindt u op http://www.sdu.nl/taal.

Yvonne Tindemans
Sdu Uitgevers
http://www.sdu.nl
+31 (0)70-378.97.61

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 25 Aug 2004 23:40:46 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040830.html
Subject: Sym: 0408.30: SURF-symposium 'Nieuwe onderzoeksperspectieven voor de geesteswetenschappen' op do 30 september en vr 1 oktober 2004 te Utrecht

=============================================================
3e symposium geesteswetenschappen en ICT
‘Nieuwe onderzoeksperspectieven voor de geesteswetenschappen’
=============================================================

Wie geinteresseerd is in nieuwe onderzoeksperspectieven die ICT biedt in de geesteswetenschappen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit symposium.

Het symposium wordt georganiseerd door Stichting SURF in samenwerking met de afdeling Geschiedenis van het NIWI (KNAW), de Koninklijke Bibliotheek en het Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht.

Het vindt plaats op donderdagmiddag 30 september en vrijdag 1 oktober 2004 in het prachtige Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.

Voor wie

De doelgroep voor dit symposium zijn wetenschappelijk onderzoekers in alle disciplines van de geesteswetenschappen: AIO’s, post-docs, junior onderzoekers, senior onderzoekers van archeologie tot muziekwetenschappen en van linguistiek tot bijbelstudies.

Potenties van ICT

Centraal tijdens dit symposium staat de vraag of de potenties van ICT binnen de geesteswetenschappen wel voldoende worden benut. Welke nieuwe vormen van onderzoek heeft het mogelijk gemaakt? Welke traditionele onderzoeksmethoden zijn bijgesteld of zelfs overboord gegooid bij de intrede van de computer? Welke wetenschappelijke vraagstellingen zijn nu beantwoordbaar die vroeger alleen denkbaar waren?

Aan de hand van actuele onderzoeksprojecten wordt het potentieel van nieuwe ICT-toepassingen gedemonstreerd en toegelicht. Internationaal vooraanstaande wetenschappers uit uiteenlopende disciplines binnen de geesteswetenschappen verzorgen de inleidingen.
Het doel van het symposium is om geesteswetenschappers te inspireren. De discussie over belemmeringen en voorwaarden voor ICT-gebruik in de humaniora wordt echter niet uit de weg gegaan.

Opgeven

Kosten voor deelname bedragen EUR 45,00.
U kunt zich tot 17 september inschrijven voor het symposium via het digitale aanmeldformulier http://surf.eccoo.rug.nl/sis/du/215/registration.
Meer informatie over deze bijeenkomst, waaronder het programma kunt u vinden op: http://www.surf.nl/bijeenkomsten.

(Zie ook de eerdere aankondiging in http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/05/040529.html.)

Stichting SURF
Leidseveer 35
Postbus 2290
3500 GG UTRECHT
T +31 (0)30-234.66.00
F +31 (0)30-233.29.60
W http://www.surf.nl
E wilkes@surf.nl

Stichting SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 21 Aug 2004 11:38:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040831.html
Subject: Sym: 0408.31: Symposium 'Het monster van de oorlog' over de invloed van W.O. I op de Nederlandse letterkunde op vr 10 september 2004 te Leiden

=====================================
Symposium ‘Het monster van de oorlog’
=====================================

Symposium op vrijdag 10 september 2004, 13.30 tot 17.00 uur, in Tuinzaal De Burcht, Burgsteeg 14 te Leiden.

Dit symposium vindt plaats naar aanleiding van de verschijning van ‘Het monster van de Oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog’ bij Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. In deze verrassende bloemlezing laten Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga zien dat ‘de Groote Oorlog’ in de Nederlandse letterkunde veel meer sporen heeft nagelaten dan tot nu toe werd aangenomen. Hun selectie laat zien hoe Nederlandse cabaretiers, dichters en straatzangers indertijd geemotioneerd en cynisch hebben gereageerd op allerlei aspecten van de Eerste Wereldoorlog. Na afloop van het symposium is het boek te koop.

Het programma

 • Prof. dr. Koen Koch zal spreken over De Eerste Wereldoorlog. Nederland en de poezie. Hij is niet alleen bekend als hoogleraar internationale betrekkingen, maar ook als organisator van studiereizen naar de vroegere oorlogsterreinen en als medewerker van het dagblad Trouw.
 • Dr. Karel Bostoen, als neerlandicus werkzaam aan de Leidse universiteit en mede door de ervaringen van zijn vader sterk betrokken bij de Vlaamse oorlogsliteratuur, heeft als onderwerp: ‘Een eerlijk oorlogsgraf. Vlaamse egodocumenten 1914-1918’.
 • Dr. Tjebbe Westendorp, tot voor kort als anglist verbonden aan de Leidse universiteit, heeft onder meer verschillende publicaties over de Engelse oorlogsdichters op zijn naam staan. Zijn onderwerp is: ‘Niet volgens de regels. De oorlog in de loopgraven in de Engelse oorlogspoezie.’
 • De samenstellers van de bloemlezing komen ook zelf kort aan het woord: Menno Wielinga over de geschiedenis van het project, Rob Kammelar over de militaire loopbaan van enkele links-revolutionaire schrijvers en Jacques Sicking over de woede en verontwaardiging in een neutraal land. Verder kunt u kijken naar de documentaire ‘Pioniers van de oorlogsfilm’ en luisteren naar enkele cabaretliedjes uit de jaren 1914-1918. Wellicht worden er daarvan ook een paar ‘live’ gezongen.

Het zalencentrum De Burcht (vlakbij de Hooglandse Kerk) is vanaf station Leiden-Centraal, behalve lopend (circa 15 minuten) ook te bereiken met bus 45 of 169 (uitstaphalte Breestraat). Elektronische borden wijzen de weg naar parkeergarages; vanaf parkeerterrein Haagweg wordt een gratis pendeldienst onderhouden naar het centrum van Leiden.

Voor nadere inlichtingen kunt u op het internet terecht bij http://www.wereldoorlog1418.nl. Op deze website wordt verwezen naar de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en de Western Front Association Nederland, die hun donateurs en leden ook uitnodigen.

Het monster van de oorlog, door Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga. Nijgh & Van Ditmar, EUR 22,50.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 00:41:24 +0200
From: Jos.M. Hermans via P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040832.html
Subject: Sym: 0408.32: Symposium 'Modern Approaches & Old Books' te Zwolle op vrijdag 10 september 2004

=========================================
Symposium ‘Modern Approaches & Old Books’
Zwolle, vrijdag 10 september 2004
=========================================

Bij gelegenheid van de opening van een opmerkelijke tentoonstelling over Zwolse boeken die ontstonden in de overgangsperiode van handschrift naar druk (ca. 1475-1525), die in http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040818.html werd aangekondigd, is een klein, internationaal symposium belegd. Specialisten op diverse terreinen van de boekwetenschappen waar in recente jaren belangrijke nieuwe inzichten en benaderingen werden ontwikkeld presenteren in korte referaten methodes en hulpmiddelen. Juist verschillen, overeenkomsten en samenhangen tussen de studie van handschriften en vroege drukken komen aan bod. Uitgebreidere versies van de voordrachten, aangevuld met enkele andere bijdragen zullen nadien in het Engels verschijnen in de reeks ‘Groningen Studies in Cultural Change’ (Peeters, Leuven).

De voertalen op het symposium zijn Engels en Duits.

Thema’s die aan bod komen:

‘De materiele resten’
Papier- en watermerken
Houtsneden
Penwerk en geschilderde decoratie in handschrift en druk
Boekbanden, elementaire en geavanceerde studie
Repertoria van boekbandstempels, op papier en op het web
‘De inhoud’
Convoluten, en wat ze zeggen over contekst van verzamelaar en/of later
De Gesamtkatalog der Wiegendrucke on-line – een nieuwe wereld rond het oude boek
‘De contekst’
Provenance-onderzoek
Bibliometrie in plaats van titels-tellen
Studie van fondsen van drukkers/uitgevers, verbreiding en gebruik

Sprekers:

Juergen Geiss (SBB-PK/DFG, Berlijn), Jos Hermans (Groningen), Ina Kok (Amsterdam / SAB Deventer), Anne Korteweg (KB Den Haag), Holger Nickel (GW / Berlijn), Jan Storm van Leeuwen (KB Den Haag), Gerard van Thienen (KB Den Haag), Andreas Wittenberg (SBB-PK / Berlijn).

Programma:

Vanaf 10 uur: binnenkomst met koffie
11.00-12.30: referaten
12.30-13.15: uur lunch
13.15-15.15: referaten
16.00: opening tentoonstelling
16.30: mogelijkheid tot bezichtiging tentoonstelling; receptie.

Kosten voor deelname:

EUR 10, inclusief koffie, thee en lunch (broodjes); deelnemers zijn ook welkom bij de opening van de tentoonstelling.
Deelnemers aan het symposium kunnen ook deelnemen aan een diner (vanaf ca. 19.00 uur; gaarne aanmelden voor 7 september); kosten ca. EUR 25. (voor wie wil: de reis naar het Westen kan dezelfde avond plaats vinden)

Aanmelding:

Via mw. drs. Lydie van Dijk, Stedelijk Museum Zwolle, vdijk@museumzwolle.nl, met aanduiding wens tot deelname aan diner en evt. dieetwensen.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 21 Aug 2004 11:38:40 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040833.html
Subject: Ten: 0408.33: Tentoonstelling 'Geheimen van de bibliotheek' n.a.v. 400-jarig bestaan Bibliotheek Rotterdam van vr 20 augustus - zo 26 september 2004 te Rotterdam

=============================================
Tentoonstelling ‘Geheimen van de bibliotheek’
=============================================

Van vrijdag 20 augustus t/m zondag 26 september 2004 is er in 23 vestigingen van Bibliotheek Rotterdam een tentoonstelling over de ‘Geheimen van de bibliotheek’. Aanleiding van deze tentoonstelling is het 400-jarig bestaan van Bibliotheek Rotterdam.

De bibliotheek heeft sinds 1604 een bijzondere collectie bewaard in haar magazijnen. Deze is doorgaans niet toegankelijk voor het publiek. Tijdens de tentoonstelling ‘Geheimen van de bibliotheek’ kan eenmalig een selectie uit de schatkamers worden bekeken. Een aantal opmerkelijke werken die getoond worden, zijn onder meer de brieven van Erasmus, tekeningen van Napoleons veldtocht naar Egypte, handleidingen ‘Hoe bouw ik een zeppelin?’, oude boeken uit de gifkasten en kranten van de dag dat de Titanic zonk. Sommige exemplaren zijn te kwetsbaar om aan te raken. Deze zijn gedigitaliseerd en kunnen bekeken worden vanaf 20 augustus via http://www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Op deze site staan ook animaties van studenten van de Willem de Kooning academie. Zij hebben geheel op eigen wijze met tekenfilmpjes hun visie gegeven over de collectieonderdelen die tentoongesteld worden. De verscheidenheid van de collectie geeft een beeld van de afgelopen 400 jaar. Veranderingen in de techniek, wetenschap, cultuur, mode en nog veel meer. Een volledig overzicht van de geexposeerde ‘geheimen’ en de locaties is te vinden op http://www.bibliotheek.rotterdam.nl.

Rita Niland
Medewerker Innovatie Digitale Bibliotheek
Bibliotheek Rotterdam

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 09:19:11 +0200
From: Kasper van Ommen <K_van_Ommen@Library.LeidenUniv.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040834.html
Subject: Ten: 0408.34: Tentoonstelling 'Fraay met sapverwen gecouleurd. Kunstenaars in Leiden in de achttiende eeuw' van do 16 september - zo 10 oktober 2004 te Leiden

================================================
Tentoonstelling ‘Fraay met sapverwen gecouleurd’
================================================

Van 16 september tot en met 10 oktober 2004 zal in de Universiteitsbibliotheek Leiden, Witte Singel 27 te Leiden de tentoonstelling ‘Fraay met sapverwen gecouleurd. Kunstenaars in Leiden in de achttiende eeuw’ te zien zijn.

Van 16 september tot 10 oktober is in de Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling te zien van achttiende-eeuwse Leidse tekeningen uit de rijke collectie van het Leidse Prentenkabinet. Het gaat om zo’n 45 tekeningen van 11 kunstenaars, die voor kortere of langere tijd in Leiden woonden en werkten. De Hollandse kunst van de achttiende eeuw heeft altijd in lager aanzien gestaan dan die van de voorgaande honderd jaar. Niet geheel ten onrechte: Rembrandt, Jan Steen, Jan Vermeer, Jacob Ruysdael: geen achttiende-eeuwse kunstenaar doorstaat een vergelijking met deze giganten. Nu is het vergelijken van eeuwen historisch niet helemaal correct en misschien zelfs wel laakbaar. De tentoonstelling zal laten zien dat de achttiende eeuw, ook in Leiden, goede en interessante kunstenaars heeft voortgebracht. De periode zette goed in met de Leidse fijnschilders die de minutieuze schilderkunst van Gerard Dou tot voorbeeld namen. Willem en Frans van Mieris en Louis de Moni horen tot deze groep. De vogeltekeningen van Jabes Heenck, een leerling van de bekende Aert Schouman, hebben beslist een grote charme en contrasteren met de Hollandse types die A.C. Hauck tekende. Het veestuk, immer populair in Holland, had een uitstekende vertegenwoordiger in Barend Hendrik Thier. Typisch Leidse kunstenaars zijn Christina Chalon, die met haar moeder-met-kind taferelen de Leidse historicus Johannes Le Francq van Berkhey tot een dichtbundel inspireerde en de – alweer – veeschilder Johannes Janson, die eindeloze studies maakte van koeien en andere dieren. Niet typisch Leids, maar wel sterk verbonden aan de stad is de tekenaar Jan Wandelaar, die behalve voor de vele boekuitgevers ook voor Leidse geleerden aan de universiteit werkte en de wetenschappelijke illustratie op een hoger plan bracht.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Leidse Universiteitsbibliotheek: ma-do 8.30-22.00 uur; vrij 8.30-17.00 uur; za 9.30-17.00 uur; zo 13.00-17.00 uur.

Van de tentoonstelling ‘Fraay met sapverwen gecouleurd. Kunstenaars in Leiden in de achttiende eeuw’ verschijnt een gelijknamige, rijk geillustreerde catalogus door Alfons Nauw en Jef Schaeps in de reeks ‘Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek’ (prijs EUR 7,50). De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden, telefoon +31 (0)71-527.28.00 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Aug 2004 10:15:21 +0200
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2004/08/040835.html
Subject: Col: 0408.35: Linguistisch Miniatuurtje IC: Pas op! Bijzinnen!

=============================
Linguistisch Miniatuurtje IC:
Pas op! Bijzinnen!
=============================

“Wat zeg je?”
“Of je naar de radio geluisterd hebt gisteren.”
“Wat was daar op dan?”
“Dat die professor Diepenhorst overleden is.”
“Wie?”
“Professor Diepenhorst, je weet wel, die altijd van die lange zinnen maakte met veel bijzinnen en zo.”
“Waar heb je het over?”
“Wat ze op het radiojournaal zeiden, ‘lange zinnen met veel bijzinnen’.”
“Hoe komen ze daarbij?”
“Misschien omdat Aantjes dat in een interviewtje opmerkte. Dat hij altijd zoveel bijzinnen gebruikte.”
“Wie?”
“Diepenhorst! Och dat weet je toch nog wel, dat hij dan zo’n zin begon, jongen, en dat je dan dacht dat dat nooit meer goed zou komen en dat hij dan toch precies uitkwam.”
“Ga weg.”
“En een bijzinnen jongen. Niet normaal.”
“Bijzinnen.”
“Ja joh, hartstikke moeilijk.”
“Waarom is dat moeilijk, veel bijzinnen?”
“Nou ja, omdat ze d’r maar zo’n beetje bij staan niet? Omdat je ze eigenlijk niet nodig hebt. Omdat je net zo goed normaal kunt praten.”
“O ja?”
“Man, als iedereen nou eens normaal zou praten, zonder bijzinnen, wat dat makkelijk zou zijn!”
“Is dat zo?”
“Als je het mij vraagt wel ja.”
“Jij hebt anders dit hele gesprek tot nu toe alleen maar in bijzinnen gevoerd.”
“Ik?”
“Op een paar ellipsen na dan.”
“Man schei uit! Ik praat toch niet zo ingewikkeld als Diepenhorst?”
“Precies.”
“Nou dan!”
“Weet jij eigenlijk wel wat een bijzin is?”
“Tuurlijk weet ik dat!”
“Wat is dat dan, een bijzin?”
“Nou ja, dat is een zin die er maar zo’n beetje bijhangt. Die je net zo goed kunt weglaten. Die de loop van de gewone zin onderbreekt.”
“Jij hebt het over een ‘tussenzin’.”
“Tussenzin, bijzin, wat maakt het uit? Het gaat erom dat het geen gewone zin is en dat hij er maar zo’n beetje bijhangt. Die taalkundige scherpslijperij daar heb ik geen boodschap aan.”
“Maar een tussenzin is toch echt iets heel anders dan een bijzin.”
“Goed jij je zin. Wat is dan een bijzin?”
“Een bijzin is een zin die een onderdeel vormt van een andere zin. Een tussenzin is juist een onderbreking van een andere zin.”
“Goed. Ga verder.”
“Een bijzin is altijd ook zelf een zinsdeel, zoals onderwerp of lijdend voorwerp. Een tussenzin is dat juist niet. Hooguit noem je hem een tussenwerpsel.”
“Aha.”
“Een bijzin, daar is op zich ook niks moeilijks aan. Hij heeft wel meestal een andere woordvolgorde dan een gewone zin, maar die is in zekere zin juist makkelijker. Veel bijzinnen hoeft dus echt niet ingewikkelder te zijn.”
“Dus jij zegt dat Aantjes in dat interview bedoelde dat Diepenhorst veel tussenzinnen gebruikte.”
“Ik denk het wel ja.”
“Op het televisiejournaal zeiden ze het weer anders.”
“Gelukkig. Wat zeiden ze daar?”
“‘Lange volzinnen waren zijn handelsmerk, maar hij sprak altijd correct Nederlands’.”
“Hm.”
“Hoezo, hm?”
“Afgezien van dat ‘lange volzinnen’, wat volgens mij dubbelop is, snap ik dat maar niet.”
“Waarom niet?”
“Het is net of je gewoonlijk geen correct Nederlands spreekt als je in ‘lange volzinnen’ praat.”
“Maar dat is toch ook zo?”
“Leg eens uit.”
“Als je in lange volzinnen praat raak je makkelijker het spoor bijster. Mensen die proberen lange volzinnen te maken, maken juist daardoor meer fouten.”
“Maar dan zijn het toch ook geen lange volzinnen meer?”
“Hoezo niet?”
“Nou, wat zijn ‘volzinnen’ volgens jou?”
“Nou ja, dat zijn zinnen die vol zitten nietwaar? Dat was typisch Diepenhorst, die maakte zinnen, daar kon echt niets meer bij.”
“Ik vrees dat de journaalredactie ook zoiets in gedachten heeft gehad. Maar een volzin is een ‘tot volledige zin gevormde taaluiting van betrekkelijk grote omvang’, althans volgens Van Dale.”
“Dus een volzin is altijd lang?”
“Precies. Betrekkelijk lang dan.”
“En een volzin is gewoon een volledige zin?”
“Inderdaad. Dat heeft met overvloedigheid niets te maken.”
“Nou ja, hoe dan ook, die Diepenhorst, dat was echt een fenomeen, jongen.”
“O ja? Hoe zat dat dan?”
“Nou, vooral op latere leeftijd, dan werd hij wel eens geinterviewd door zo’n verslaggever a la Ivo Niehe, die het altijd leuk vindt om mensen kunstjes te laten doen, en dan vroeg hij hem iets over een willekeurig onderwerp en dan kwam hij helemaal los, zo maar, geimproviseerd voor een volle zaal met publiek.”
“Hoe ging dat dan?”
“Nou dan begon hij weer zo’n zin, weet je, en dan maakte hij ineens zo’n zijsprong, zo’n, eh, ‘tussenzin’, en dan dacht je als publiek, nou gaat hij de mist in, daar komt hij nooit meer uit, maar hij ging onverstoorbaar door, en op het einde, soms na een minutenlange volzin, kwam het toch allemaal weer goed.”
“En dan?”
“En dan? Ja, donderend applaus natuurlijk. Amusement van het hoogste niveau.”
“Maar hoe wist je dat dan?”
“Wat?”
“Dat zo’n zin helemaal goed kwam?”
“Dat voelde je gewoon. Je voelde gewoon dat het allemaal weer op zijn plaats viel.”
“Dat voelde je.”
“Ja man, het hele publiek. Geweldig.”
“Maar wat was daar dan zo knap aan dan?”
“Wat bedoel je nou?”
“Ik bedoel dit: als jullie met zijn allen hoorden dat zo’n zin na een hoop schijnbare ontsporingen toch goed kwam, dan waren jullie qua taalgevoel toch precies even slim als Diepenhorst?”
“He?”
“Of andersom: als jullie niet zo’n groot taalgevoel hadden gehad dat je kon horen dat die zinnen van Diepenhorst goed kwamen, dan hadden jullie daar toch ook niet voor kunnen applaudisseren?”
“Je bedoelt dat we eigenlijk voor onszelf zaten te klappen?”
“Ik denk het wel ja.”
“Vet zeg!”
“Maar nu eens iets anders. Hebben ze ook nog iets inhoudelijks gezegd over de betekenis van Diepenhorst?”
“Ja man! Hij heeft ook uitgevonden dat je moet zeggen ‘voor de kijkers links’.”

Peter-Arno Coppen

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0408.b --------------------------*

--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning