Neder-L, no. 0406.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0406.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 30 Jun 2004 16:38:35 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0406.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0406.29: Tiecelijn, jrg. 17, no. 2, juni 2004         |
| (2) Tyd: 0406.30: Vonk, jrg. 33, no. 5, juli 2004            |
| (3) Tyd: 0406.31: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (4) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------wo-30-juni-2004-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0406.29=-=
TIECELIJN, jaargang 17, nummer 2, juni 2004: Kattennummer (http://www.welcome.to/tiecelijn).
ISSN 07759770.
Door: Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>.
Antwerpen/Zaandam, 20 juni 2004.

 • Rik van Daele.
  De negen levens van de kat. Blz. 57.
 • Paul Verhuyck.
  Neven en nichten van Tibeert. Blz. 58-63.
 • Willem van Bentum.
  Een kat in het nauw. Blz. 64-76.
 • Yvan de Maesschalck.
  Kanttekeningen bij enkele naoorlogse gedichten. Een kattebel. Blz. 77-86.
 • Willy Feliers.
  De kat in het exlibris. Blz. 87-105.
 • Walter Verniers.
  De Tybeertpassage in Van den vos Reynaerde. Blz. 106-109.
 • Paul van Keymeulen.
  Van de haan Canteclaer, de mees en Tybaert de kater (branche VIIa). Blz. 110-120.
 • Paul van Keymeulen.
  Tybaert en de worst (branche VIIb). Blz. 121-125.
 • Paul van Keymeulen.
  Tybaert en de twee papen (branche VIII). Blz. 126-128.
 • Paul van Keymeulen.
  Kattenfabels van Jean de la Fontaine (1621-1695), de beroemdste fabelherdichter. Blz. 129-135.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0406.30=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 33, nummer 5, juli 2004.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 8 juni 2004.

 • Yke Meindersma.
  Het beleidsdebat in het voortgezet onderwijs. Impressies uit de nascholingspraktijk. Blz. 3-18.
  (‘Leraren Nederlands omarmen het debat’, daarvan is Yke Meindersma overtuigd. Vanuit haar rijke nascholingpraktijk kan ze daar wel een aantal redenen voor bedenken. De ervaring heeft haar ook geleerd dat het debat een betekenisvolle werkvorm kan zijn bij de niet-taalvakken. Maar wat is een debat nu eigenlijk? Om het begrip wat preciezer af te bakenen ten opzichte van de discussie, staat ze eerst stil bij de kenmerken ervan. Vervolgens gaat ze in op de vraag of het debat een aantrekkelijke werkvorm kan zijn om mondelinge taalvaardigheid te onderwijzen. Ook aan het beoordelen van de debatvaardigheid besteedt ze in deze bijdrage ruim aandacht. Aan de hand van concreet voorbeeldmateriaal toont ze hoe een debat opgezet en getoetst kan worden. Lezers die aangestoken worden door haar enthousiasme, kunnen nog extra ideeen sprokkelen in de bibliografie met bruikbare materialen en websites. Dat leerlingen niet alleen veel leren van het debat, maar er ook nog plezier aan beleven, is het ultieme argument om de twijfelaars over de streep te halen.)
 • Jan T’Sas.
  Rubriek ‘Interkl@s’. Blz. 19-20.
 • Rieja Meijlaers.
  Lezen, een ontdekkingstocht naar jezelf en de wereld om je heen. Blz. 21-37.
  (Leren lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Rieja Meijlaers vertelt het verhaal van drie jongens en twee meisjes uit het 6de jaar basisonderwijs die problemen hebben met begrijpend lezen. Ze werkt met hen rond teksten volgens een werkwijze die ‘reciprocal teaching’ of ‘rolwisselend leren’ heet. In grote lijnen komt het erop neer dat ze demonstreert hoe ze zelf omgaat met teksten en dat de leerlingen haar voorbeeld nadoen. Geleidelijk aan worden de leerlingen actiever en evolueert haar taak van leiden naar begeleiden. Bedoeling is niet alleen dat de leerlingen efficiente leesstrategieen ontwikkelen, maar daarnaast ook ervaren dat ze van elkaar kunnen leren, meer zelfvertrouwen ontwikkelen, initiatief leren nemen, en over hun gedachten en gevoelens durven praten. Aan de hand van een sessie rond de tekst ‘Driewielen’ demonstreert ze hoe deze aanpak in zijn werk gaat. De lesprotocollen spreken boekdelen.)
 • Boekbespreking in de rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 39-42.
  . <Door: Rita Rymenans:> ‘Van Dale Groot woordenboek hedendaags Nederlands’. Geheel herziene derde editie. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2002.
 • Sylvie Engels.
  Rubriek ‘Spiekerskorner’: Het leesdossier in 3-6 tso. Blz. 43-55.
  (Om komaf te maken met de traditionele boekbesprekingen, voerden Sylvie Engels en haar collega’s enkele jaren geleden het leesdossier in. Inmiddels heeft elke leerling van het 3de tot en met het 6de jaar tso zijn leesdossier. De leerlingen lezen vijf boeken per schooljaar. Voor elk gelezen boek vullen ze hun leesdagboek in en maken ze een boekverslag. Daarvoor hebben ze de keuze uit een reeks taakbladen met erg uiteenlopende opdrachten. Op het eind van het 6de jaar zijn bijna alle taakbladen aan bod gekomen, wat maakt dat het eindproduct een evenwichtig samengesteld leesdossier is.)
 • Rubriek ‘Werkhuis’: boekbespreking. Blz. 57-58.
  . <Door: Rita Rymenans:> H. Baert, L. Dekeyser & G. Sterck (red.): ‘Levenslang leren en de actieve welvaartsstaat’. Leuven/Leusden: Acco, 2002.
 • Veerle Geudens & Rita Rymenans.
  Rubriek ‘Ingeblikt’. Blz. 59-62.
  (Met signalementen van: Levende Talen Magazine 91/4; Klapper 12/1; Openbaar 34/1; Leesgoed 31/2; De Leeswelp 10/3; @net; Keuzelijst ‘Afscheid voor altijd’; Nova et Vetera LXXXI/4; Sprankel 15/2; Ons Erfdeel 47/3; VVL-Ideeen 35/5; Ad Rem 18/3; Over taal 43/2.)
 • Jaarregister 33e jaargang. Blz. 63-67.
(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0406.31=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| De Achttiende Eeuw    Inger Leemans <inger.leemans@let.uu.nl>    |
| De Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| Tiecelijn:        Rik Van Daele <tiecelijn.reynaert@online.be>  |
| De Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| De Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@uva.nl (voor de      |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0406.c --------------------------*


--
Dit bericht is gescanned op virussen en andere gevaarlijke
inhoud door de DutchNet MailScanner en lijkt schoon te zijn.

--
DutchNet MailScanner
Email Virus Scanner
www.dutch-net.nl/mailscanner/
DutchNet Internet bedankt MailScanner voor hun ondersteuning