Neder-L, no. 0312.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0312.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 31 Dec 2003 21:31:20 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0312.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0312.24: Indische Letteren, jrg. 18, no. 1, maart 2003     |
| (2) Tyd: 0312.25: Indische Letteren, jrg. 18, no. 2, juni 2003     |
| (3) Tyd: 0312.26: Indische Letteren, jrg. 18, no. 3, september 2003   |
| (4) Tyd: 0312.27: Indische Letteren, jrg. 18, no. 4, december 2003   |
| (5) Tyd: 0312.28: Moer, jrg. 35, no. 3, 2003              |
| (6) Tyd: 0312.29: Ons Erfdeel, jrg. 46, no. 4, september 2003      |
| (7) Tyd: 0312.30: Vonk, jrg. 33, no. 2, november-december 2003     |
| (8) Tyd: 0312.31: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------31-december-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.24=-=
INDISCHE LETTEREN, 18e jaargang, nummer, 1, maart 2003. http://www.IndischeLetteren.nl of http://leidenuniv.nl./host/mnl/il/
ISSN 0920-6949.
Door: Adrienne Zuiderweg.
Apeldoorn, 29 december 2003.

 • Esther ten Dolle.
  Tropenkolder in de Indische letteren. Blz. 2-17.
 • Alexander Nieuwenhuis.
  De Januskop van Jan Boon, ‘Piekerans van een straatslijper’ en de bundels ‘Tjies’ en ‘Tjoek’ als getuigenis. Blz. 18-35.
 • Rene B. Karels.
  ‘Nu had ik telkens haar hand in mijn hand’. Over de Indische poezie van Leo Vroman en Georgine Sanders. Blz. 36-55).

De Werkgroep Indisch-Nederlandse letterkunde geeft vier maal per jaar haar tijdschrift Indische Letteren uit.

Redactie van Indische Letteren:
Reggy Baay
Marian Fille, redactiesecretariaat – marrambv@cistron.nl
Vilan van de Loo, website
Bert Paasman
Gerard Termorshuizen
Peter van Zonneveld
Adrienne Zuiderweg

a.m.zuiderweg@uva.nl
adrienne.zuiderweg@volkskrantmail.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.25=-=
INDISCHE LETTEREN, 18e jaargang, nummer, 2, juni 2003. http://www.IndischeLetteren.nl of http://leidenuniv.nl./host/mnl/il/
ISSN 0920-6949.
Door: Adrienne Zuiderweg.
Apeldoorn, 29 december 2003.

Indische letteren 18e jaargang, nummer 2, juni 2003 heeft als thema Zuid-Afrika in Compagniestijd. Het is de bundeling van de lezingen die werden gehouden op 20 september 2002. Is 2002 was het precies 350 jaar geleden dat Jan van Riebeeck voet op Kaapse bodem zette en begon met de aanleg van een permanente verversings- en pleisterplaats, die uitgroeide tot het latere Kaapstad. Enkele duizenden dienaren van de Verenigde Oost-Indische Compagnie verbleven tijdens hun reis naar Batavia of op hun thuisreis een periode aan de Kaap. Onder hen waren schrijvers en dichters. Hun teksten worden zowel tot de Indisch-Nederlandse als tot de voorfase van het Afrikaanse literatuur gerekend. In dit nummer zijn niet alleen de lezingen opgenomen maar is ook een signalement afgedrukt:

 • Bert Paasman.
  De Nederlandstalige literatuur van en over Zuid-Afrika in de Compagniestijd. Ter inleiding. Blz. 59-68.
 • Ena Jansen.
  Het voortbestaan van de zeventiende-eeuwse Khoi-vrouw Krotoa in de Zuid-Afrikaanse historiografie en letterkunde. Blz. 69-82.
 • Andrea Kieskamp.
  Mannen van het eerste uur. Ooggetuigen aan de Kaap 1652-1662. Blz. 83-98.
 • Adrienne Zuiderweg.
  ‘Wat heeft eene Oost-Indische reys niet in?’. Kaapse en Bataviase impressies van Pieter van Overstraten. Blz. 99-111.
 • Peter van Zonneveld.
  Signalering. Zuid-Afrika in de Compagniestijd. Een gevarieerde verzameling teksten naar aanleiding van Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman, ‘Kaap de Goede Hoop halverwege Indie. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd’. Hilversum: Verloren 2003. Blz. 112.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.26=-=
INDISCHE LETTEREN, 18e jaargang, nummer, 3, september 2003. http://www.IndischeLetteren.nl of http://leidenuniv.nl./host/mnl/il/
ISSN 0920-6949.
Door: Adrienne Zuiderweg.
Apeldoorn, 29 december 2003.

Indische Letteren 18e jaargang, nummer, 3, september 2003 bevat is samengesteld door gastredacteur Liesbeth Dolk. Als oud-redactielid van de Werkgroep Indische Letteren organiseerde ze op 25 januari 2002 een speciale lezingenmiddag ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van F. Springer. Behalve de voordrachten van Springerkenners van het eerste uur (zie hieronder) verzorgde de zanger Joop Visser die middag een bijzonder optreden en werd Springers nieuwste bundel ‘Allemaal gelogen’ gepresenteerd. De kenners die Springer die middag feteerden, zijn:

 • Peter van Zonneveld.
  ‘Altijd is er, hoe dan ook, die “tjap”‘. De Indische wereld van F. Springer. Blz. 114-121.
 • Harry Bekkering.
  Twee keer ‘Kandy’. Of de zoektocht van een criticus. Blz. 122-131.
 • Liesbeth Dolk.
  Allemaal gelogen? F. Springer, het Kamp en de Waarheid. Blz. 132-145.
 • Ad Zuiderent.
  Selamat jalan, Bon voyage en andere afscheidsformuleringen in het werk van F. Springer. Blz. 146-156).

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.27=-=
INDISCHE LETTEREN, 18e jaargang, nummer, 4, december 2003. http://www.IndischeLetteren.nl of http://leidenuniv.nl./host/mnl/il/
ISSN 0920-6949.
Door: Adrienne Zuiderweg.
Apeldoorn, 29 december 2003.

Indische Letteren 18e jaargang, nummer, 4, december 2003 heeft als thema ‘De Tweede Generatie’ Indisch-Nederlandse auteurs. Het is de weergave van de lezingen en interviews gehouden tijdens het Bronbeek-Symposium van de Werkgroep Indische Letteren op 3 november 2003. Dit speciale nummer is bedoeld om de karakteristieken van de literatuur van de Tweede generatie opnieuw en meer systematisch ‘op de agenda’ van lezers, critici en onderzoekers te zetten. Dit themanummer bevat de lezingen van die dag aangevuld met een bijdrage van Widjajanti Dharmowijono over de ontvangst van de Indonesische vertaling van ‘Vogels rond een vrouw’ van Alfred Birney (2002) en een vraaggesprek met Adriaan van Dis in mei 2003:

 • Bert Paasman.
  ‘De een draagt een bril en de ander is Indisch’. Inleiding op de literatuur van de Tweede generatie Indisch-Nederlandse auteurs. Blz. 162-170.
 • Stephanie Loriaux.
  Van ‘gewoon Indisch meisje’ tot dochter van betekenis. Marion Bloems leven en werk. Blz. 171-181.
 • Wilfred Jonckheere.
  Alfred Birney en zijn werk (p.182-189.
 • Widjajanti Dharmowijono.
  Wortels opgraven met Alfred Birney. De ontvangst van ‘Lalu Ada Burung’ in Indonesie. Blz. 190-196.
 • Winm Willems.
  ‘Altijd hongerig naar het Hogere en een hapje’. Over het Indische werk van Adriaan van Dis. Blz. 197-205.
 • Peter van Zonneveld.
  ‘Ik ben de schatbewaarder. Ik ben de fantast’. Gesprek met Adriaan van Dis. Blz. 206-220.
 • Adrienne Zuiderweg.
  ‘Saya terbang ke rumah’. Ernst Jansz een Indische Telemachus. Blz. 221-238.
 • Fred Lanzing.
  ‘Ik ben niet Indisch, ik ben Indisch opgevoed’. Gesprek met Anneloes Timmerije over haar boek ‘Indisch zwijgen’. Blz. 239-245.
 • Jessica Melker.
  Een huisje voor de ‘dakloze herinneringen’ van Frans Lopulalan. Blz. 246-251.
 • Vilan van de Loo.
  ‘En dat is dan Indisch?’ Interview met Theodor Holman. Blz. 252-256.
 • Esterh Captain.
  Indo rulez! De Indische Derde generatie in de Nederlandse letteren. Blz. 257-271).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.28=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 35, nummer 3, 2003.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 21 december 2003.

 • Doree de Kruijk.
  Kijken en luisteren. Een complete leerlijn ‘Kijken en luisteren’ op de Scholengemeenschap Lelystad. Blz. 83-84.
  (Het eerste van vier artikelen in deze Moer die zijn geschreven naar aanleiding van de studiedag Nederlands in Uitvoering van 20 maart 2003, een studiedag die geheel in het teken stond van Nederlands in het vmbo. Doree de Kruijk stelt dat in communicatief taalonderwijs kijken en luisteren niet van elkaar te scheiden onderdelen zijn. Kijken en luisteren gaan samen, vullen elkaar aan. Op de Scholengemeenschap Lelystad wordt een complete leerlijn ‘Kijken en Luisteren’ gehanteerd voor de eerste vier leerjaren. Het mediagebruik komt expliciet aan de orde.)
 • Saskia Sluiter.
  De nieuwe examens in het vmbo. De eindterm Luister- en Kijkvaardigheid in het schoolexamen vmbo. Blz. 85-86.
  (In aansluiting op het artikel van De Kruijk geeft Saskia Sluiter toelichting op de eindterm Luister- en Kijkvaardigheid, zoals deze dit jaar voor het eerst op alle vmbo-scholen getoetst is. Op welke wijze is de eindterm in de toetsen praktisch uitgewerkt? Welke voordelen bieden de kant-en-klare Citotoetsen?)
 • Paula Bosch.
  Taalgericht vakonderwijs. Taalgericht vakonderwijs biedt efficient antwoord in de praktijk. Blz. 87-88.
  (Door de sterk veranderende leerlingenpopulatie moeten docenten tegenwoordig andere inspanningen leveren om effectief en efficient onderwijs te bieden. Taalgericht vakonderwijs is een antwoord hierop. Paula Bosch geeft aan hoe docenten taalgericht vakonderwijs in de dagelijkse lessen kunnen inzetten.)
 • Eva Verstraete.
  Intercultureel onderwijs in een moderne samenleving. Interactieve werkvormen door Steunpunt Intercultureel Onderwijs. Blz. 89-91.
  (Elke klas is multicultureel: er zijn overal verschillen te vinden in onder andere levensstijl, waarden en normen. Deze verschillen spelen een grote rol in de manier van omgaan met elkaar. Intercultureel onderwijs wil leerlingen en leerkrachten vaardig maken in het omgaan met die verschillen. Hoe is intercultureel onderwijs te verwezenlijken in de dagelijkse onderwijspraktijk? Eva Verstraete geeft enkele praktische handreikingen.)
 • Forum, blz. 92-93.
  (Het Marnix College te Ede heeft zijn bedenkingen over de samenvattingsopdracht in het centraal schriftelijk examen Nederlands vwo/gymnasium. Volgens W. van der Veur krijgen aanstaande wetenschappers de uitwerking op een presenteerblaadje aangereikt. Welke mate van zelfstandigheid getoetst wordt, is hem een raadsel.)
 • Recensie, blz. 94-99:
  Door: Jannemieke van de Gein & Carry van de Guchte: Harry Paus (red.) e.a., Portaal. Praktische taaldidaktiek voor het primair onderwijs. Coutinho, Bussum, 2002.
 • Leesvoer, blz. 102-103.
  . Dina Bouman-Noordermeer (red.), Beter Nederlands 2. Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Coutinho, Bussum, 2003.
  . Roland Willemyns & Wim Daniels, Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Standaard Uitg./Het Spectrum, Antwerpen/Utrecht, 2003.
  . Piet Mooren, Jeanne Kurvers & Helma van Lierop-Debrauwer (red.), Bijna klassiek. Spraakmakende teksten uit de Tilburgse symposia. Biblion, Leidschendam, 2003.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.29=-=
ONS ERFDEEL, Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift, jaargang 46, nummer 4, september 2003.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen, JaapJvanVeen@cs.com.
Uithoorn, 23 december 2003

 • Luc Devoldere.
  Na de hitte de herfst. Blz. 483-484.
  (De bibliografieen van de publicaties uitgegeven door de stichting Ons Erfdeel gaan digitaal op www.onserfdeel.be)
 • Frits Bolkestein.
  Nederlandse identiteit in Europa Blz. 485-498.
  (Is er iets tegen “Bundesland Niederlande”?)
 • Arie van den Berg.
  De sleutel tot het opwindwerk. Creatief leren schrijven. Blz. 499-504.
  (Niet elke literair bevlogen jongere ontmoet een Elburg – zoals veel jonge schilders ook zonder een Rembrandt moeten, maar daar is al in de achttiende eeuw een oplossing voor bedacht, de Tekenschool of Kunstacademie.)
 • Jozef de Vos.
  Het “Warmebakkerstheather” van Dirk Tanghe Blz. 505-514.
  (Al in de jaren tachtig spoelde een zogenaamde “Vlaamse Golf” over het theaterlandschap van de Lage Landen.)
 • G.F.H. Raat.
  Nerveus en besmuikt lachen. Het vervreemdende realisme van Thomas Rosenboom Blz. 515-523.
  (In het najaar van 2001 gaf Thomas Rosenboom als gastschrijver aan de Universiteit van Groningen vier lezingen over het schrijven die werden gebundeld in ‘Aanvallend spel’. Velen vinden dat Berend Bepol volkomen beantwoordt aan het portret dat Rosenboom schildert van de ideale romanfiguur.)
 • Gert Meesters.
  De lat-relatie tussen strip en literatuur. Over de “verstripping” van literaire werken Blz. 523-530.
  (De stripversies van ‘De avonden’ of van ‘A la recherche du temps perdu’ die onlangs in het Nederlands zijn gepubliceerd, kunnen de indruk geven dat de strip zich de laatste tijd steeds meer op het terrein waagt van de literatuur.)
 • Ludo Simmons.
  Bologna en het Nederlands Blz. 531-540.
  (Het Vlaams Parlement heeft op 2 april 2003 de knopen doorgehakt en bij decreet – het zogenaamde Bolagnadecreet – het hoger onderwijs in Vlaanderen diepgaand hervormd.)
 • Gerritjan Dunk.
  Vanzelfsprekende oases. De tuinen van Jacques Wirtz Blz. 541-550.
  (Het ambacht van tuin- en landschapsarchitect heeft in een halve eeuw tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt.)
 • Eric Bracke.
  Desorienterende kunst. Ann Veronica Janssens.
  (Zij is beeldhouwster, assemblagiste, tapijtontwerpster en conceptuele kunstenares.)
 • Yves T’Sjoen.
  Ik schreef geen afscheidsgroet. Over Gertrude Starink. Blz. 561-564.
  (Van deze schrijfster van een van de merkwaardigste poetische oeuvres in het naoorlogse Nederland is weinig bekend.)
 • Gertrude Starink.
  Gedichten Blz. 565-568
 • Annemie Leysen.
  De herverkaveling van de Vlaamse jeugdboekenmarkt Blz. 659-576.
  (De Laatste tijd beweegt er nogal wat in het landschap van de Vlaamse uitgevers van kinder- en jeugdboeken. Vaste waarden verdwijnen, er wordt heen en weer verhuisd, nieuwe prioriteiten worden vooropgesteld, fusies en overnames zijn niet van de lucht.)
 • Kunsten. Blz. 577-592.
  . <Door: Jeroen Lareyns:> Zacht bewegende bladeren. Over de kunst van David Claerbout
  . <Door: Evert Jan Pol:> Een spiegel van de maatschappij. Het Nederlands Affichemuseum in Hoorn
  . <Door: Koen van Kerrebroeck:> Paul Mennes: verkondiger van de apocalyps
  . <Door: Jos Nijhof:> Het festival van de onvervulde pretenties. Holland Festival 2003
  . <Door: Kust Vanhoutte:> De kritiek van de geraakte rede. Pieter de Buysser, grensganger van een taal
  . <Door: Ernst Vermeulen:> Robin de Raaff, expressionistische structuralist
  . <Door: Lutgard Mutsaers:> Perfect in stijl. “Blond” van De Mens, nieuwe Nederlandstalige CD
  . <Door: Marieke van Rooy:> Eerste architectuurbienale in Rotterdam
 • Boeken Blz. 593-622
  . <Door: Marjoleine de Vos:> “Als gewoonlijk wint weer bewoording”, over C.O. Jellema
  . <Door: Cyrille Offermans:> Autobiografische brokstukken van Leo Pleysier
  . <Door: Kurt de Boodt:> Kunst in de ban van het shoppen
  . <Door: Jan Flamend:> Het heerlijke onbetrouwbare gemopper van admiraal De Snaayer, van Dirkje Kuik
  . <Door: Marc Reugebrink: Een (heerlijk) asociaal tijdschrift, over Raster
  . <Door: Henk van Nierop:> Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek (1500 tot 1800) van Rene van Stipriaan
  . <Door: Wam de Moor:> Iemand die voor mij zorgt! Biesheuvel gebloemleesd
  . <Door: Patrick Loobuyck:> De wereld volgens Elchardus, dramademocratie, symbolische samenleving, anatomie en oorzaken van het wantrouwen
  . <Door: Bart van der Straeten:> De indringende kracht van zondagsschilders. Leven en werk van Jan Arends
  . <Door: Huub Wijfjes:> Een contrapunt in de mainsteamcultuur. Over “De groene Amsterdammer”, De Groene van 1877, geschiedenis van een dwars weekblad van Rob Hartman
  . <Door: Kees Groeneboer:> 350 jaar ontmoeting Nederland-Azie in beeld
  . <Door: Bert Vanheste:> Noch mossel, noch vis? 150 jaar Vlaamse vertelkunst gebundeld van Benno Barnard en Paul de Wispelaere
  . <Door: Joop van der Horst:> Taalvariatie, taalbeleid en de Taalunie
  . <Door: Patrick Stouthuysen:> Een echte provinciaal, Op gelijke voet, Brief aan cultureel Vlaanderen van Walter van den Broeck
 • Taal en Cutuur. Blz. 623-633.
  . <Door: Guido Vereecke:> Veertien jaar “eenen stronck geplant”. Afscheid van de Brakke Grond
  . <Door: Hugo Brandt Corstius:> Beer gaat door zuur naar zoet. Eenlettergrepige woorden in het Nederlands
  . <Door: Eugeen Scheurs:> Resonant: een nieuwe toekomst voor het bedreigde Vlaamse Erfgoed?
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling – CLIX. Blz. 633-635.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.30=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 33 nummer 2, nov.-dec. 2003
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen.
Antwerpen, 26 december 2003.

 • Koen Van Gorp & Lieve Verheyden.
  Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces. Blz. 3-17.
  (Het opzetten van een taalbeleid in een school is een dynamisch proces dat op veel verschillende manieren vorm kan krijgen. In dit artikel verkennen Koen Van Gorp & Lieve Verheyden wat taalbeleid allemaal kan betekenen, zowel op inhoudelijk als op procesmatig vlak. Ze beschrijven verschillende soorten van taalbeleidsacties die zich op vier dimensies bevinden: (1) visieontwikkeling versus concrete acties; (2) bottom up versus top down; (3) individuele leerkracht versus lerarenteam; (4) korte termijn versus (middel)lange termijn. Dat het samenspel op die dimensies tot verschillende scenario’s kan leiden, maken de auteurs duidelijk aan de hand van enkele praktijkverhalen. Ook richtlijnen voor het schrijven van een taalbeleidsplan ontbreken niet.)
 • Renilde Janssens.
  Rubriek ‘Achterklap/s’. Ildar. Blz. 19.
 • Gerd Cornelissen.
  ‘Sstt, ik lees!’ Zelfsturend literatuuronderwijs als neusje van de zalm. Blz. 21-32.
  (Leerlingen moeten autonome leerders worden die hun eigen leerproces in handen nemen, sturen en evalueren. Om die einddoelstelling te bereiken, is aan het Sint-Ritacollege in Kontich een schoolbrede leerlijn ‘leren leren’ uitgewerkt. De leerlingen worden er van 1 tot 6 gradueel en bewust getraind in leervaardigheden. In de derde graad wordt voor Nederlands een lesuur per week uitgetrokken voor zelfstandig zelfsturend leren. Vanaf het tweede semester van het vijfde jaar werken de leerlingen aan een leesdossier, wat van hen literair competente lezers moet maken. Voor elk boek dat ze lezen (zes in totaal), kiezen ze een of meerdere verwerkingsvormen die passen bij het boek of bij zichzelf: als mediabewuste lezer, als gestructureerde lezer, als affectieve lezer of als creatieve lezer. Essentieel is wel dat hun keuze verantwoord wordt. De leerkracht treedt op als begeleider. De leerlingen zijn uiterst gemotiveerd en creatief, de eindproducten ‘neusjes van de zalm’. Aldus Gerd Cornelissen.)
 • Jan T’Sas.
  Rubriek ‘Interkl@s’. Blz. 33-34.
 • Paul D’Haeninck, Johan Lowyck & Esther De Baere.
  Aspe – een eigentijds literatuurproject. Blz. 35-40.
  (Tso-leerlingen uit de derde graad zijn niet altijd makkelijk warm te krijgen voor literatuur, dat ondervonden Paul D’Haeninck, Johan Lowyck & Esther De Baere. De ervaring heeft hen echter geleerd dat projectmatig werken de juiste weg is om de leerlingen te motiveren. Op die manier krijgt het lezen een plaats in een geheel van activiteiten en wordt het nut ervan aan den lijve ervaren. Omdat de stap naar misdaadromans voor onervaren lezers minder groot is dan naar andere literatuur, besloten ze het Aspeproject op te zetten. Te meer omdat de school gevestigd is in Blankenberge, dus motivatie gegarandeerd. Dit klas- en vakoverstijgend project is een samenwerkingsverband tussen de leerlingen van 6 Secretariaat-Talen en 6 Informatica, en de leraren Nederlands en Informatica. In deze bijdrage schetsen de auteurs hoe het project over de jaren heen geevolueerd is.)
 • Fransien Vandermeersch & Katrien Durnez.
  Taalbeschouwing. Sms-lands. Blz. 41-49.
  (Lessenreeks in de rubriek ‘Spiekerskorner’.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 51-54.):
  . <Door: Rita Rymenans:> Van Dale Afkortingen. Samengesteld door Theo de Boer & Marc de Smit. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 2003.
 • Rita Rymenans & Veerle Geudens.
  Rubriek ‘Ingeblikt’. Blz. 55-61.
  (Rubriek ‘Ingeblikt’ met signalementen van: Levende Talen Magazine 90/7; Tsjip/Letteren 13/3; Leesidee jeugdliteratuur 9/6&7; Klapper 11/2-3; Openbaar 33/3; Leesgoed 30/5&6; Handboek voor schrijvers; Nova et Vetera LXXX/5; Studie en onderzoek binnen het vak Nederlands 36&37; Welwijs 14/3; Sprankel 14/4; VVL-Ideeen 35/2; Courant 65;
  Bevrijdingsfilms; WNT; Ad Rem 17/5; Over taal 42/4; Ons Erfdeel
  XLVI/4.)
(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0312.31=-=


*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Indische Letteren:    Adrienne Zuiderweg <A.M.Zuiderweg@uva.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Edwin Lucas <edwin.lucas@wxs.nl>        |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@uva.nl, naar P.J.Verkruijsse@planet.nl (voor de     |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0312.c --------------------------*