Neder-L, no. 0308.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0308.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 31 Aug 2003 21:16:59 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0308.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0308.39: Moer, jrg. 35, no. 2, 2003              |
| (2) Tyd: 0308.40: Ons Erfdeel, jrg. 46, no. 2, maart-april 2003     |
| (3) Tyd: 0308.41: Vaktaal, jrg. 15, no. 3/4, 2002            |
| (4) Tyd: 0308.42: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------31-augustus-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0308.39=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 35, nummer 2, 2003.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 4 augustus 2003.

 • Ed Elbers & Mariette de Haan.
  Interculturele communicatie op de basisschool. Gesprekken over woordbetekenissen in de rekenles. Blz. 54-62.
  (Elbers en De Haan observeerden leerlingen op een multiculturele basisschool in Utrecht tijdens een rekenles. Hoe gaan allochtone en autochtone leerlingen om met woorden waarvan de betekenis niet duidelijk is? Worden deze taalproblemen omzeild en gaan de kinderen recht op het rekenkundige element van de opgave af of wordt de woordbetekenis expliciet aan de orde gesteld?)
 • Ruth Rijks.
  Slash 21. Nederlands als ‘schering en inslag’-vak. Blz. 63-67.
  (Slash 21 is een nieuwe onderwijsvorm die geheel voldoet aan de nieuwe normen van deze tijd. Ruth Rijks, studente pabo, schreef een wervend artikel over de slash 21-school in het kader van ‘schrijven in stappen’. Ivar Gierveld, docent Nederlands op Slash 21, geeft zijn commentaar.)
 • Linda Scheeres & Karel Stokking.
  Schoolexamen schrijfvaardigheid Nederlands in de maak. Bestaat de eindtoets schrijven nog? Blz. 68-70.
  (Scheeres en Stokking hebben onderzoek gedaan naar de wijze waarop het schrijfonderwijs en het aansluitende examen momenteel in het voortgezet onderwijs zijn ingericht. De indruk heerst dat het schrijfonderwijs op veel verschillende manieren wordt vormgegeven. Klopt dit in de praktijk of heerst er toch enige consensus?)
 • Leesvoer, op blz. 45-46:
  . Vonk 32/3 (jan.-febr. 2003) en Vonk 32/4 (maart-april 2003).
  . Jacques Vos, Het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poezieonderwijs op de basisschool. HBuitgevers, Baarn, 2002.
  . Henk Hansma & Monique Hansma, Taaleducatie met versjes en gedichten. Praktijkboek Kansrijke Taal. HBuitgevers, Baarn, 2002.
  . Dorothee van Kammen, Werken met portfolio in de onderbouw. Praktijkboek Kansrijke Taal. HBuitgevers, Baarn, 2002.
  . F.W. Korsten, Lessen in literatuur. Vantilt, Nijmegen, 2002.
  . Berna de Boer & Birgit Lijmbach, De spijker op de kop. Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. Coutinho, Bussum, 2002.
  . Maaike Verrips & Rikky Dekkers, Kindertaal in beeld. Coutinho, Bussum, 2002.
  . Johan Kerstens & Arie Sturm, Beknopte grammatica van het Nederlands (met CD-rom). Coutinho, Bussum, 2002.
  . Guus Extra e.a., De andere talen van Nederland: thuis en op school. Coutinho, Bussum, 2002.
  . D.A. Qant, Spellen is tellen, Aruba, 2002.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0308.40=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 46, nummer 2, maart-april 2003.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com).
Uithoorn, 24 augustus 2003.

 • Gijs Schreuders.
  Waar zijn de Nederlandse communisten heen? Blz. 163-172.
  (Voorzover leden van een of twee generaties voormalige communisten nog actief zijn in de politiek, bestuur, wetenschap, media, kunst, vakbeweging profileren zij zich, enkele uitzonderingen nagelaten, beslist niet als erfgenamen van de CPN.)
 • Ludo Abicht.
  Wat te doen? Tachtig jaar na het ontstaan van het communisme in Vlaanderen. Blz. 173-182.
  (Partijen geloofden in de “dictatuur van het proletariaat” als noodzakelijke stap naar de toekomstige ” klasseloze maatschappij”.)
 • Hans Ibelings.
  De mooiste fabriek van Nederland. De Van Nellefabriek in Rotterdam. Blz. 183-188.
  (Het is het symbool van de moderne architectuur van Nederland: de fabriek van koffie, thee en tabak van de Erven de Wed. J. van Nelle in Rotterdam, kortweg genaamd de Van Nellefabriek.)
 • Kees Snoek.
  “Wij zijn kathedralen vol duistere geuren”. De latere poezie van Leo Vroman. Blz. 189-197.
  (Niet iedereen zal beseffen dat Leo Vroman het leeuwendeel van zijn poezie heeft geschreven na zijn vijfenzestigste.)
 • Leo Vroman.
  Gedichten. Blz. 198-200.
 • Karel van Goethem.
  Van de nood een deugd maken. Over de Bologna-verklaring. Blz. 201-214.
  (Naar een harmonisering van het Europese onderwijs: wat bakken Vlaanderen en Nederland er van.)
 • Elly Stegeman.
  Het zijn dezelfde rivieren waar wij in stappen en het zijn niet dezelfde. Over het werk van Mark Manders. Blz. 215-222.
  (Al sinds 1986 werkt Mark Manders aan een “Zelfportret als gebouw”. Alles wat hij maakt krijgt hierin een plaats, zonder onderscheid of ruimtegebrek.)
 • Bart van Straeten.
  Chronisch Kromsky zijn. Het “gestameld kyrie” van J.M.H. Berckmans. Blz. 223-230.
  (Het was diep in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen J.M.H. zijn eerste geschriften publiek maakte. Bij de Antwerpse uitgever Soethoudt verschenen de roman Geschiedenis van de Revolutie en een bundel ‘fundamenten’.)
 • Lisa Kuitert.
  Onrust op de Nederlandse literaire boekenmarkt. Blz. 231-244.
  (Reorganisatie van de Nederlandse boekenmarkt, tot waar zal het leiden.)
 • Filip Matthijs.
  Elke kan beter. Het werk van Elke Boon gewogen. Blz. 245-250.
  (Een mens wil soms veel. Als anderen hem of haar daarin niet altijd gewillig volgen, leidt dat nog al eens tot ongenoegen.)
 • Jeroen Vullings.
  Het realistische proza van Kees van Beijnum. Blz. 251-260.
  (Blijkens zijn oeuvre heeft Kees van Beijnum lang niet geweten wat hij wilde: literatuur schrijven of niet.)
 • Kunsten, op blz. 261-278:
  . <Door: Saskia Bak:> De schijnbare eenvoud van Job Koelewijn
  . <Door: Geerdt Magiels:> Op zoek naar de betekenis. De kunst van Patrick Merckaert.
  . <Door: Geert Sels:> Van eindige liefde die niet stoppen wil. Het theaterwerk van Oscar van den Boogaard.
  . <Door: Fred Six:> Grillige lijnen in je ziel. De generositeit van Peter de Graef.
  . <Door: Marc van de Hoof:> The Finest in Belgian Jazz.
  . <Door: Patrick van Hanenberg:> Herman van Veen: Kestikkiedikkieloekkestikkeflakstikkeflee
  . <Door: Bart van Straeten:> Nuance of cliche? Twee films over migratie.
  . <Door: Pieter Bots:> Annie M.G. Schmidt te boek en op het doek.
 • Boeken, op blz. 279-306:
  . <Door: Jurgen Pieters:> Als de mens een staart heeft, dan moet de muis een stem hebben, van Charlotte Mutsaerts
  . <Door: Cyrille Offermans:> Het andere als valkuil. Essays van Stefan Hertman
  . <Door: Bart Eeckhout:> Het opgeleukte landschap, van Tracy Metz
  . <Door: Rudi van der Paardt:> Viermaal Nootenboom, n.l. ‘Nootebooms hotel’ in het Nederlands en het Duits, ‘Hotel Nomada’ in het Spaans en het Frans
  . <Door: Johan de Haes:> “Ik vond geen kwaad in deze man” in ‘Timmerwerk’ het vaderboek van Joris Note
  . <Door: Michiel van Kempen:> Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang: een taal- en onderwijsgeschiedenis van Suriname, van L. Gobardhan-Rambocus
  . <Door: Lieven van Abeele:> De wijnjaren van Thierry de Gordier
  . <Door: Herbert van Uffelen:> Geheel de Uwe. Met de man kies je het verdriet, van C. Palmen
  . <Door: Marc Dubois:> Vreemd gebouwd. Westerse en niet-westerse elementen in onze architectuur
  . <Door: Wam de Moor:> Liefde is elkaar pijn doen met onze uitstekende botten, van Oscar van den Boogaard
  . <Door: Karel Osstyn:> Bijten voor je gebeten wordt, over ‘Rosa’s huis’, ‘Bas’, ‘Het leeuwerikshuis’ en ‘Mijn peepee’, van A. van Keymeulen
  . <Door: Jan W. de Vries:> Taalverandering, waarin ‘Totaal Nederlands’ van Jan Kuitenbrouwer, ‘De taal van het jaar. De nieuwe woorden en utdrukkingen in het jaar 2002’ en ‘Taaltumult’ van Ewoud Sanders en ‘Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen’ van Nicoline van der Sijs.
  . <Door: Els de Bens:> Van hoofdredacteur-fractieleider naar “content provider” waarin ‘Journalistieke cultuur in Nederland’ van Jan Bardoel, Chris Vos, Frank van Vree en Huub Wijfjes
 • Taal & cultuur, op blz. 307-317.
  . <Door: Reinier Salverda:> Engels is Nederlands (met velerlei bewijzen gestaafd) met uitgebreide bibliografie. (Uitspraak: “Zo zien we dat het Nederlands werkelijk van het begin tot het eind een beste taal is. Voor alle essentiele levensbehoeften – geld, drank, sex, sport, het weer – hebben de Nederlandstaligen wel een woord ter beschikking. En dit verklaart dan weer waarom andere talen – inclusief het Engels – zo vreselijk makkelijk zijn als je maar eenmaal Nederlands kent.”)
  . <Door: Wim de Vos:> “Maak dat uit de oude bron nieuw leven nogmaals vloeit” Over de ontsluiting van oude bronnen in Vlaanderen. Over ‘Zorgen voor later? Argumenten voor de wetenschappelijke bestudering van Vlaamse muzikale en literaire archieven, bibliotheken en bewaarplaatsen’ van Edward Vanhoutte
  . <Door: Filip Matthijs:> Het buitenland en wij
  . Steun aan de “Stichting Ons Erfdeel vzw.”

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0308.41=-=
VAKTAAL, jaargang 15, nummer 3/4, 2002.
ISSN 0921-5867.
Door: Guido Leerdam.
Amsterdam, 8 augustus 2003.

Themanummer “Vertalen”

 • Suzanne de Werd.
  “Goed lezen goed omzetten in goed schrijven”. Ton Naaijkens over de keuzes van de vertaler.
  (Iedereen weet dat een vertaler veel in huis moet hebben om een goede vertaling te kunnen maken: hij moet de tekst goed interpreteren, de juiste strategieen en technieken hanteren om een tekst in de andere taal om te zetten en hij moet leesbaar, sprankelend, sober, plechtig etc. kunnen schrijven, al naar gelang de tekst het van hem eist. Dat vertalen niet alleen een kunde is, maar ook een wetenschap, daar zijn veel minder mensen van op de hoogte. De nieuwe Utrechtse hoogleraar Duitse letterkunde en vertaalwetenschap Ton Naaijkens vertelt over de inhoud van zijn vak.)
 • Astrid van Winden.
  Misschien toch gewoon lastig te vertalen. Over de vertaalbaarheid van twee stijlmiddelen in “Een hart van steen” van Renate Dorrestein.
  (Van Voskuil vinden we dat hij rechttoe rechtaan schrijft, De Moor versierd en gekunsteld, Brakman barok en humoristisch en Reve reviaans. Elke auteur heeft zijn eigen, unieke schrijfstijl. De manier waarop iemand zich in taal uitdrukt is persoonlijk en auteurs maken daar gebruik van. Zij leven immers van wat ze schrijven: hun schrijfstijl is hun handelsmerk.)
 • Hoe vertaal je “Floris ende Blancefloer?”
  (De redactie vroeg acht dichters/schrijvers om een aantal verzen van de “Floris ende Blancefloer” naar eigen inzicht te vertalen. De resultaten staan verspreid door dit nummer van “VakTaal”.)
 • Heilna du Plooy.
  Om te vertaal of nie te vertaal nie – die verhouding tussen Afrikaans en Nederlands.
  (Die verhouding tussen die tale Afrikaans en Nederlands is ’n kwessie wat sowel merkwaardig as boeiend is. Vanuit ’n gemeenskaplike punt in die middel van die sewentiende eeu het die twee tale in verskillende omgewings en uiteenlopende omstandighede apart ontwikkel. Tans, meer as drie en ’n halwe eeu later, is daar steeds soveel ooreenkomste in die basiese struktuur en in die woordeskat van die tale dat mense mekaar oor en weer kan verstaan, mits daar stadig en duidelik gepraat word.)
 • Tieme van Dijk.
  Column: Vertalen is maar de helft van het verhaal.
  (Bij het vertalen gaat het niet alleen maar om het overzetten van de tekst maar ook om niet-talige zaken als geur en gevoel.)
 • Els Ruijsendaal.
  Vaktaal vertaald. Over het ontstaan en het belang van grammaticale terminologie in de eigen taal.
  (Over de vaktaal die een schrijver als P.C. Hooft heeft geschapen door termen te “verdietsen” of door geheel zelfstandig een nieuwe terminologie te ontwerpen.)
 • Sofie van Bever.
  Zouden Baantjer en Flikken elkaar verstaan? Een onderzoek naar hertaling in ondertiteling.
  (Onderzoek naar hertaling van het Nederlands aan de hand van ondertiteling op televisie is een nog vrijwel onontgonnen linguistisch terrein. Een verkenning in een doctoraalscriptie.)
 • Ludo Jongen.
  “Zonder verhalen zou ik niets van de wereld en de mensen begrijpen” Over navertellingen en bewerkingen van middeleeuwse verhalen voor de jeugd.
  (De laatste decennia zijn er regelmatig boeken verschenen waarin middeleeuwse verhalen nieuw leven zijn ingeblazen. Bespreking van een aantal van deze nieuwe edities.)
 • Ton Naaijkens.
  De waaier rond “Floris ende Blancefloer”.
  (Commentaar op en waardering van de in deze “VakTaal” opgenomen vertalingen.)
 • Wim Klooster.
  Grammatica voor de liefhebber VI.
  (Zesde in een serie van grammaticale bespiegelingen, ditmaal gewijd aan het thema van dit nummer.)
 • Matthias Huning.
  Gegoogle.
  (Bespreking van de voors en tegens van deze populaire internet-zoekmachine.)
 • Paul Bijl.
  Hoe een rolmops met slagroom smakelijk kan zijn. Naar aanleiding van het Awater-symposium “Verre familie of hecht gezin?”
  (Recensie van het symposium dat in maart van dit jaar aan de Universiteit Utrecht werd georganiseerd.
 • Miriam Piters.
  Van boerenkinkel tot ideale hoofse ridder.
  (Boekbespreking van “Ferguut” van UvA-docent Willem Kuiper.)
(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0308.42=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0308.c --------------------------*