Neder-L, no. 0308.b

Subject: Neder-L, no. 0308.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 31 Aug 2003 21:14:24 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0308.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0308.20: Evenementenagenda, met:                |
|          - Minisymposium over de bijzondere relatie tussen   |
|           literatuur en geneeskunde, wo 10 sept. 2003 (A'dam) |
| (2) Med: 0308.21: Overleden: Svend Erik Veldhuijzen (1940-2003)     |
| (3) Med: 0308.22: Overleden: Joseph (Jef) Pierre Jean Sprankenis    |
|          (1943-2003)                      |
| (4) Vac: 0308.23: Vacature voor een freelance-redacteur in de redactie |
|          van de Uittrekselbank Jeugd van Biblion Uitgeverij te |
|          Leidschendam (deadline: di 30 september 2003)     |
| (5) Vac: 0308.24: Vacature voor een bibliograaf op de Bibliotheek &   |
|          Mediatheek van het Legermuseum te Delft (deadline: ma |
|          15 september 2003)                  |
| (6) Med: 0308.25: RUG-huisdichter Guido van der Wolk presenteert    |
|          'Klinkende klanken', do 4 september 2003 te Groningen |
| (7) Med: 0308.26: Lezing Marjon Daane over de Wereldklas (integratie-  |
|          project van het Pallas Athene College uit Ede) op wo |
|          12 november 2003 te Antwerpen             |
| (8) Med: 0308.27: CTB Prijs voor Teksteditie              |
| (9) Sym: 0308.28: Morfologiedagen 2003 op do 4 en vr 5 december 2003 in |
|          Gent; oproep voor bijdragen              |
|(10) Sym: 0308.29: Colloquium over het zelfbeeld in de Nederlandse    |
|          letterkunde op do 13 en vr 14 november 2003 te Praag |
|(11) Sym: 0308.30: Queestecongres 'Vele Wegen' op vr 2 en za 3 april   |
|          2004 te Leiden                    |
|(12) Lit: 0308.31: Pas verschenen: Jaarverslag 2002 CHI (Den Haag, 2003) |
|(13) Lit: 0308.32: Pas verschenen: Hilde Neus-Van der Putten. Susanna du |
|          Plessis. Portret van een slavenmeesteres. (Amsterdam, |
|          2003)                         |
|(14) Lit: 0308.33: Pas verschenen: Praagse Perspectieven 1, Handelingen |
|          van het colloquium van de sectie Nederlands van de  |
|          Karelsuniversiteit te Praag, 21 en 22 oktober 2002.  |
|          Red. E. Krol en N. van de Waal. (Praag, 2003)     |
|(15) Lit: 0308.34: Pas verschenen: Steven Stupp. Beneden de zeespiegel. |
|          Een Amerikaan in Holland. (Amsterdam, 2003)      |
|(16) Lit: 0308.35: Pas verschenen: A.A. Weijnen. Etymologisch      |
|          Dialectwoordenboek. (Den Haag, 2003)         |
|(17) Lit: 0308.36: Te verschijnen: Ton den Boon. Maar ik zal heerlijk in |
|          mijn vers herrijzen. Allusies op het werk van Willem |
|          Kloos. Reeks Literaire Erflaters, deel 1. (Varik,   |
|          2003); presentatie op zo 7 september 2003 te Geldrop |
|(18) Lit: 0308.37: Te verschijnen: G. Dibbets. 'Taal kundig geregeld.  |
|          Een verzameling artikelen over Nederlandse      |
|          grammatica's en grammatici uit de 16e, de 17e en de  |
|          18e eeuw'. (Amsterdam, 2003)             |
|(19) Lit: 0308.38: Te verschijnen bij De Carbolineum Pers: tekstuitgave |
|          van 'Louis Couperus. Sempre il tuo. Brieven aan de  |
|          familie Van Blijenburgh-Boehtlingk' door H. van Vliet |
|(20) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*-------------------------           ----------31-augustus-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030820.html
Subject: Rub: 0308.20: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Auditorium Vrije Universiteit

Symposium Literatuur en Geneeskunde, woensdag 10 september 2003, 13.30 uur.

 • Onder de noemer ‘Psychiatrie in de literatuur’ organiseert het VU Medisch Centrum dit jaar op woensdag 10 september een mini-symposium over de bijzondere relatie tussen literatuur en geneeskunde. Afwijkend en bijzonder gedrag mag zich verheugen in een warme belangstelling van literator en psychiater. Hoewel gescheiden opererend, komen beide disciplines elkaar regelmatig tegen. Dat kan leiden tot confronterende en soms leerzame momenten. Tijdens het symposium zal het eerste exemplaar van het boek ‘De taal van het gevoel’ overhandigd worden aan Andree van Es, voorzitter van GGZ Nederland. Joost Zwagerman zal de publiekslezing uitspreken getiteld ‘Het vijfde seizoen – over creativiteit en waanzin’. Inlichtingen: VUmc, dienst Communicatie, +31 (0)20-444.31.65.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 21 Aug 2003 16:13:13 +0200
From: A.C.G. Fleurkens <acg.fleurkens@wish.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030821.html
Subject: Med: 0308.21: Overleden: Svend Erik Veldhuijzen (1940-2003)

=========
Overleden
=========

Op 13 augustus 2003 overleed te Zutphen Svend Erik Veldhuijzen (* 10 maart 1940 te Delft), oud-medewerker van het Haagse Gemeentearchief. In die hoedanigheid is hij vele jaren lang een schier onuitputtelijke vraagbaak inzake Haagse aangelegenheden geweest voor talloze bezoekers van het archief. Van zijn hand verschenen diverse publikaties met betrekking tot Den Haag, waaronder een uitvoerig naslagwerk over de straatnamen aldaar, ‘Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in ‘s-Gravenhage’ (1984). Ook verzorgde hij de editie van een bijzondere bron in het Haagse archief: het dagboek over het jaar 1624 van de plaatselijke schoolmeester David Beck. Het verscheen in 1993 onder de titel ‘Spiegel van mijn leven’.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: C.J. Aarts, via P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030822.html
Subject: Med: 0308.22: Overleden: Joseph (Jef) Pierre Jean Sprankenis (1943-2003)

=========
Overleden
=========

Op 13 augustus 2003 overleed te Amsterdam Joseph (Jef) Pierre Jean Sprankenis (* 20 maart 1943 te Hamont, Belgie) in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis omringd door een schare vrienden. En dat was op zich al een wonder, want Jef Sprankenis had niet de gave zich gemakkelijk geliefd te maken. Het omgekeerde was eerder het geval.

Boekenliefhebbers die op vrijdag de boekenmarkt op het Spui bezoeken zullen zich hem zeker herinneren. Hij hielp hier en daar met uit- of inpakken en viel in als een handelaar even weg moest. Kocht je van Jef een boek dan was de kans groot dat hij je uitfoeterde vanwege je slechte smaak, of hij kraakte het zojuist aangeschafte boek zo grondig af dat je gevoel van blijdschap over de vondst overging in een verlangen dit prul zo snel mogelijk weg te moffelen. Schrijvers en journalisten meden hem. Als hij een journalist zag, kreeg die prompt te horen dat in zijn stukje van drie weken geleden alle jaartallen fout waren en de belangrijkste informatie niet klopte of ontbrak. Op luidde toon werd tot vermaak van de omstanders de schrijver dan weggehoond.

Die tegendraadsheid en betweterij moet al vroeg in hem gezeten hebben. Hij was afkomstig uit Belgie, geboren in de buurt van Hasselt. In Antwerpen startte hij rond 1970 een linkse boekhandel in de Jezuietenrui, pal naast het beruchte cafe De Vlaamse Leeuw waar de Vlaamse facsisten hun toevlucht zochten. Jef dronk zijn pintjes bij zijn buren, terwijl hij luidt de marsmuziek en het Horst Wessellied dat uit de juke-box schalde met zijn kritisch commentaar overstemde. Hij is er nooit in elkaar geslagen, maar hij was dan ook de enige linkse contestant, vertelde hij, die zich in hun cafe waagde. Overdag verkocht hij in zijn boekhandel literatuur en linkse bladen die in Belgie controversieel waren, zoals Vrij Nederland, Gandalf en Aloha. ’s Nacht stencilde hij achter zijn winkel het in Belgie verboden Rode Boekje voor Scholieren, waarvoor zijn klanten ’s morgens in de rij stonden. Bij Jef kon je curieuze gestencilde Vlaamse literaire blaadjes kopen, en boeken uit Nederland die hier al lang uitverkocht waren. Jef kende de spelonken in de magazijnen van de Belgische importeurs, en menige eerste druk van Hermans is via zijn winkel alsnog in Nederlandse boekenkasten terechtgekomen. Jef verplaatste zijn winkel, ‘De Groene Waterman’, naar de Wolstraat, waar hij nu nog steeds bestaat. Daar zag ik in 1977 in zijn etalage de eerste uitgave van Jacob Israel de Haan in de reeks van De Engelbewaarder liggen. Sprankenis had als eerste Vlaamse boekhandel op de reeks ingetekend, maar De Haan kreeg een speciaal plaatsje in zijn hart en in zijn etalage. Hij gold al in zijn Belgische tijd als een De Haan-specialist, en nadat hij daar in de Stadsbibliotheek en in het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (waar hij tegenover woonde) alle documenten met betrekking tot Jacob Israel de Haan uitgeplozen had, vertrok hij naar Nederland, met achterlating van have, goed en boekhandel, om in Amsterdam zijn speurtocht naar leven en werk van De Haan voort te zetten.

Jef Sprankenis moet rond 1980 in Amsterdam neergestreken zijn, en hij is er nooit meer weggegaan. Waarvan hij leefde, waar hij woonde, wie hij was, bleef voor iedereen een raadsel, maar door zijn dagelijkse en vaak luidruchtige bezoeken aan de Universiteitsbibliotheek groeide zijn reputatie als literatuurvorser, De Haan-onderzoeker en querulant. Andere bezoekers konden op zijn goede raad en kwade verwensingen rekenen, maar over zijn eigen De Haan-onderzoek spreidde hij een waas van geheimzinnigheid. Sprankenis vertelde wel over zijn ontdekkingen, maar nooit precies wat. Zo kwam het Leo Ross en Rob Delvigne ter ore dat Jef een vijfde ‘nerveuze vertelling’ van De Haan ontdekt had. Zij hadden hun uitgave van de ‘Nerveuze vertellingen’ van De Haan al in voorbereiding, maar zij wisten van het bestaan van slechts vier van zulke vertellingen. Jef gaf zijn ontdekking niet zomaar prijs. Zij konden het verhaal voor duizend gulden krijgen, maar Jef zou het verhaal dan eerst zelf publiceren. Geen probleem, dachten de onderzoekers, we betalen niks, wachten gewoon zijn publicatie af, en geven dan ons boek met alle vijf de vertellingen uit. Dan publiceer ik niet, zei Jef. Ross en Delvigne gingen alsnog door de knieen, Sprankenis publiceerde in 1982 De Haan’s vertelling ‘De bloemen en de brief’ en in 1983 volgde ‘Nerveuze vertellingen’, bezorgd door Ross en Delvigne. Het siert hen dat ze dit kostelijk schelmenverhaal, waarover al veel gegrinnikt werd, openbaar maakten in een Maatstaf-nummer van eind 1983: ‘Toen wij […] hoorden dat een zekere Jef Sprankenis bij toeval in een obscuur tijdschrift een vijfde vertelling ontdekt had en al jaren in portefeuille hield, […] boden wij hem een mederedacteurschap over ons boekje aan.’ Sprankenis weigerde, en na moeizame onderhandelingen kregen Ross en Delvigne voor duizend gulden het verhaal in handen. ‘Zo kun je zeggen dat wij tenslotte met 1000 gulden Sprankenis’ editie van ‘De bloemen en de brief’ gefinancierd hebben.’ Een ding klopte niet, nl. dat ‘een zekere Jef Sprankenis’ het verhaal ‘bij toeval’ had ontdekt. Jef Sprankenis pluisde in de UB nl. alle tijdschriften door, inclusief de advertenties. Hij verzamelde zo een schat aan gegevens over De Haan, legde kaartsystemen aan en kopieerde al zijn vondsten. Zijn werkdrift begon sporen te vertonen van een zekere paranoia. Hij mocht geen artikel missen, waarin de naam van De Haan ten minste een maal viel. En hij moest oppassen dat andere De Haan-vorsers, zijn ontdekkingen ook deden. Zo zette hij valse sporen uit door tijdschriften en boeken aan te vragen die niets met De Haan te maken hadden, want hij was ervan overtuigd dat zijn spoor door de bibliotheken door de anderen gevolgd werd. Het was ook zaak om tijdschriften die wel belangrijk waren tenminste gedurende zijn onderzoek aan de openbare raadpleging te onttrekken. Daartoe had hij het voor elkaar gekregen een eigen kamertje in de UB te betrekken, waarvan alleen hij de sleutel had. Daar lagen, stapels hoog, al die boeken en tijdschriften die Jef doorgekeken had. Overal staken stroken papier tussen de bladzijden uit. Daar stond iets over Den Haan. Hier moest nog wat gekopieerd worden. Soms ontbrak er een aflevering, wat het personeel van de UB een fikse uitbrander opleverde.

Op den duur, de frisse wind van nieuw management woei door de universiteitsgebouwen, raakte Jef zijn kamertje kwijt. Hij sprak ook niet veel meer over De Haan. Waar ben je mee bezig, Jef, vroegen we vaak in de kantine. ‘Ja, manneke, dat zoudt ge wel willen weten, he?’ Jef hield zijn kaarten voor zich. Op den duur begrepen we wel, dat Jef een taak op zich genomen had die de opnamecapaciteit van een Amsterdamse huurwoning tartte. Jef verzamelde encyclopedische naslagwerken met levensbeschrijvingen. Als een blij kind sleepte hij elk boek met biografieen van dominees, wielrenners, politici of popsterren mee naar zijn huis. En als een boek onvindbaar was, kopieerde hij het exemplaar van de bibliotheek in zijn geheel. Deze kopieen voorzag hij in de marge van zijn verbeteringen en aanvullingen, want geen boek deugde. Jef Sprankenis zou een encyclopedie maken, zonder fouten, van alle mensen die ‘er toe deden’. Een groot en edelmoedig streven waarvoor een mensenleven ontoereikend bleek.

De laatste maanden begon Jef zich warriger te gedragen. De vlijmscherpe uithalen naar publicisten die namen fout spelden of een geboortedatum onjuist weergaven, naar bibliotheekmedewerkers die boeken zoekgemaakt of verzuimd hadden aan te schaffen, naar boekenkopers die de verkeerde boeken kochten, werden minder. Jef werd opgenomen in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en bleek te lijden aan een hersentumor. Hij verbaasde zich over de velen die hem kwamen opzoeken, over de goede zorgen van het ziekenhuispersoneel, over de warme aandacht die er was voor hem, een gevluchte en illegale Belg. Hij was tot tranen ontroerd. En daar, in wat hij waarlijk als een Gasthuis heeft beleefd, heeft Jef langzaam afscheid van het leven moeten nemen. Door een gelukkig toeval stonden op de avond van zijn sterven vijftien vrienden en bekenden treurend rond het bed van deze rumoerige Einzelgaenger.

Woensdag 20 augustus is Jef Sprankenis op begraafplaats Vredenhof in Amsterdam ‘van de armen’ begraven. De vrijdag daarvoor werd hij op de wekelijkse Boekenmarkt op het Spui herdacht.

C.J. Aarts

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 18 Aug 2003 13:33:50 +0200
From: Frank Hockx <hockx@nbdbiblion.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030823.html
Subject: Vac: 0308.23: Vacature voor een freelance-redacteur in de redactie van de Uittrekselbank Jeugd van Biblion Uitgeverij te Leidschendam (deadline: di 30 september 2003)

=============================
Vacature Uittrekselbank Jeugd
=============================

Ter versterking van de redactie van de UittrekselBank Jeugd zoekt Biblion Uitgeverij een

freelance-redacteur

met een grondige kennis van jeugdliteratuur, een grote mate van nauwkeurigheid en een vlotte pen.

De UittrekselBank Jeugd bevat uittreksels van jeugdboeken bestemd voor leerlingen vanaf de bovenbouw van het basisonderwijs tot en met de tweede fase van het voortgezet onderwijs. De UittrekselBank Jeugd wordt uitgebracht op cd-rom en is ook beschikbaar via een online-verbinding. Afnemers zijn openbare bibliotheken en scholen, gebruikers zijn leerlingen van de diverse onderwijstypen.

De redactie van de UittrekselBank Jeugd bestaat uit een medewerker van Biblion Uitgeverij en drie freelance-medewerkers. De redactie begeleidt de freelance-auteurs die bijdragen schrijven voor deze elektronische uitgave.

Bijdragen voor de UittrekselBank Jeugd worden geschreven volgens een vastgesteld format dat voorziet in een samenvatting van het verhaal en een analyse van aspecten als thematiek, opbouw en personages. Daarnaast bieden de uittreksels achtergrondinformatie bij het boek, een beknopte weergave van de reacties op het boek en verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Werkzaamheden van de redactie

 • Het samenstellen van een titellijst van boeken die in de UittrekselBank Jeugd worden opgenomen
 • Het uitzetten van schrijfopdrachten
 • Het beoordelen van bijdragen
 • Het onderhouden van contacten met auteurs
 • Het aanvullen van de literatuurverwijzingen bij de uittreksels
 • Het bijwonen van redactievergaderingen (circa drie keer per jaar)

Vergoeding

Redactieleden ontvangen een vergoeding die bestaat uit een jaarlijks vast honorarium van EUR 150,- en een bedrag van EUR 27,50 per beoordeeld uittreksel (maximaal 45 uittreksels per jaar). Reiskosten worden uiteraard vergoed en twee maal per jaar ontvangt men een update op cd-rom van de UittrekselBank Jeugd.

Inlichtingen

Heeft u belangstelling voor het redactielidmaatschap of wilt u meer informatie? Neem dan spoedig contact op met Frank Hockx van Biblion Uitgeverij. Adres: postbus 437, 2260 AK Leidschendam. Telefoon: +31 (0)70-337.81.24. E-mail: hockx@nbdbiblion.nl.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 20 Aug 2003 09:56:25 +0200
From: Louis Ph. Sloos <L.Sloos@legermuseum.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030824.html
Subject: Vac: 0308.24: Vacature voor een bibliograaf op de Bibliotheek & Mediatheek van het Legermuseum te Delft (deadline: ma 15 september 2003)

============================================================
Vacature afdeling Bibliotheek & Mediatheek Legermuseum Delft
============================================================

Project- en functieomschrijving

Het Legermuseum bezit een grote bibliotheek die circa 250.000 banden telt. Ze bestaat onder meer uit de voormalige historische bibliotheek van het ministerie van Defensie en de militaire werken van het Koninklijk Huis. De oudste werken dateren uit de postincunabeltijd. Er zijn een kleine vierduizend banden van voor 1801 aanwezig.

In aansluiting bij de ontwikkelingen op het gebied van de boekwetenschap worden er sinds 2000 analytisch-bibliografische beschrijvingen gemaakt van de oude drukken, zowel van Nederlandse als buitenlandse drukken. Nu de werkzaamheden voor wat betreft het bezit van het Legermuseum vrijwel afgerond zijn, wordt onder leiding van dit museum het oude bezit van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) beschreven, teneinde te komen tot een gezamenlijke gedrukte catalogus van de boeken van voor 1801 in beide collecties. Daarnaast zullen de beschrijvingen opgenomen worden in een geautomatiseerde catalogus. Voor dit prestigieuze project zoekt het Legermuseum, voor bepaalde tijd en in eerste instantie een periode van een jaar, een analytisch bibliograaf die een belangrijke bijdrage levert aan:

 • het vergelijken (matchen) van het, kwantitatief vergelijkbare, bezit van de KMA met dat van het Legermuseum
 • het collationeren en integreren van beschrijvingen
 • het maken van nieuwe beschrijvingen van edities die uitsluitend bij de KMA aanwezig zijn.

Persoonlijk profiel

 • Opleiding
  Studie boekwetenschap (bijvoorbeeld aan de Universiteit Amsterdam) of specialisatie boekwetenschap (bijvoorbeeld aan de Opleiding Nederlands van de Universiteit in Leiden)
 • Gedegen kennis van:
  . het boek(blok) als materieel object
  . de analytische bibliografie; bekend met standaardwerken als Fredson Bowers’ Principles of bibliographical description (1949-1) en aspecten uit – vooral de STCN-vingerafdruk – J.A. Gruys’ Handleiding voor de medewerkers aan de STCN (1977-1) (Het Legermuseum hanteert bij de beschrijvingen overigens een aantal eigen elementen. De beschrijvingen worden ingevoerd in het programma Adlib Bibliotheek)
 • Aantoonbare ervaring met het maken van analytische beschrijvingen van boeken van voor 1801.
 • Voldoende (passieve) kennis van het Frans en het Duits met het oog op het beschrijven van Frans- en Duitstalige werken.

BEN JIJ DEZE MEDEWERKER OUDE DRUKKEN?

Meer informatie over deze functie kun je inwinnen bij drs. Louis Ph. Sloos (+31 (0)15-215.05.59). Voor informatie over de organisatie en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij de adviseur P&O, Hester van Dam (+31 (0)15-215.05.50).

Je sollicitatiebrief met CV kun je voor 15 september richten aan mevrouw M.R.M. Kornaat-van Eunen, hoofd afdeling Bibliotheek & Mediatheek.
Adres: Korte Geer 1, 2611 CA Delft, algemeen telefoonnummer: +31
(0)15-215.05.00, e-mailadressen:
l.sloos@legermuseum.nl
h.vandam@legermuseum.nl
m.kornaat@legermuseum.nl

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 27 Aug 2003 11:14:18 GMT+0100
From: A.J.M.Termeer <g.termeer@bureau.rug.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030825.html
Subject: Med: 0308.25: RUG-huisdichter Guido van der Wolk presenteert 'Klinkende klanken' op do 4 september 2003 te Groningen

==================================================================
RUG-huisdichter Guido van der Wolk presenteert ‘Klinkende klanken’
==================================================================

Guido van der Wolk, ‘Klinkende klanken’, 32 pag. Een uitgave van de stichting Universiteitsblad Groningen. Prijs 7 euro. Te bestellen bij: UK, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Tel. +31 (0)50-363.67.00. E-mail: uk@bureau.rug.nl

Guido van der Wolk, de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen 2002/2003, houdt op donderdag 4 september zijn eerste bundel ‘Klinkende klanken’ ten doop in het cultuureel studentencentrum USVA. Hij zal het eerste exemplaar van de bundel overhandigen aan de collegevoorzitter van de RUG, S.K. Kuipers. In ‘Klinkende klanken’ zijn de gedichten gebundeld die student sterrenkunde en filosofie Guido van der Wolk afgelopen studiejaar als huisdichter schreef.

De presentatie is het hoogtepunt van een poeziemanifestatie in de USVA (Munnekeholm 10, Groningen) op donderdag 4 september van 20.30-22.30 uur. Op het podium verschijnen de voormalige RUG-huisdichters Daniel Dee, Petra Else Jekel en Gertjan Laan, de scheidend huisdichter Guido van der Wolk en zijn opvolger Annelieke van Mens, student rechten. Het poeziecollectief Gewassen zorgt voor een multimediale omlijsting en er is een optreden van het duo Robert Ramaker en Richard Brouwer von Gonzenbach, dat gedichten van Guido van der Wolk op muziek zette. De presentatie van de manifestatie is in handen van de Groninger Stadsdichter Bart FM Droog. De toegang is gratis.

Het project RUG-huisdichter, dat in 2000 startte, is een initiatief van de Groningse universiteitskrant UK. Ieder jaar kiest een jury een studentdichter, die gedurende een studiejaar optreedt als huisdichter van de Groningse universiteit. De huisdichter geeft in de UK en op de website van de RUG een poetisch commentaar op actuele universitaire gebeurtenissen en treedt op bij diverse gelegenheden.

Contact met Guido van der Wolk, e-mail: guidovanderwolk@msn.com, website: http://www.guidovanderwolk.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 28 Aug 2003 10:23:01 +0200
From: Miet Oost <Miet.Oost@ufsia.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030826.html
Subject: Med: 0308.26: Lezing Marjon Daane over de Wereldklas (integratieproject van het Pallas Athene College uit Ede) op wo 12 november 2003 te Antwerpen

======================================
Lezing Marjon Daane over de Wereldklas
======================================

Een van de genomineerden van de Onderwijsprijs van de Nederlandse Taalunie van vorig schooljaar is de Wereldklas. De Wereldklas (zie o.a. http://taalschrift.org/reportage/000085.html) is eigenzinnige, werkzame oplossing om anderstaligen te integreren in het Nederlandse reguliere onderwijs. In deze tijd van ‘Gelijke Kansen’ via Onderwijs (GOK) kan deze aanpak een inspiratiebron zijn voor leraren en scholen.

De Wereldklas van het Pallas Athene College uit Ede helpt anderstaligen die korter dan vier jaar in Nederland zijn, om stapsgewijs te integreren in het Nederlandse reguliere onderwijs. Leerlingen met een basisniveau Nederlands kunnen op elk moment van het jaar in deze klas starten. De mentor van de Wereldklas kan zich 34 uur per week aan deze klas wijden en beschikt over een eigen vast lokaal binnen de schoolgemeenschap.

Tijdens de eerste weken krijgen de leerlingen in deze voorbereidings- en doorschakelklas intensief les in Nederlands. Aansluitend is het onderwijs zo georganiseerd dat de individuele ontwikkeling van de leerlingen centraal staat; zo wordt voor elke leerling een leertraject op maat gemaakt. De stapsgewijze aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen zo snel mogelijk kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs, op het niveau dat bij hen past.

Het project wordt schoolbreed gedragen, Nederlandse leerlingen worden ingeschakeld als hulpmentor van een Wereldklasleerling. Met de collegevakdocenten wordt veelvuldig overlegd in een informele sfeer, d.i. van de voorwaarden voor de slaagkansen van dit project. Op andere scholen is de wereldklasaanpak goed toepasbaar.

Leiding

Werkgroep Wereldklas o.l.v. Marjon Daane

Datum

Woensdag 12 november 2003
Van 14.00 tot 17.00 uur

Plaats

UFSIA-Het Brantijser
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen

Prijs

EUR 34,50

Praktisch

Gelieve samen met uw inschrijving de betaling te regelen.
De deelnemers ontvangen een bevestigingsbrief met verder praktische informatie.
Indien u wenst te carpoolen met andere deelnemers, gelieve contact op te nemen met het Centrum voor Didactiek.

Code

03-04/N2

Inlichtingen

UFSIA – ‘Het Brantijser’
Centrum voor Didactiek – Nederlands
Sint-Jacobsmarkt 9-13
2000 Antwerpen
Miet Oost
tel.: +32 (0)3-220.46.82
fax: +32 (0)3-220.46.79
e-mail: miet.oost@ua.ac.be
rek. nr.: 409-6521881-33
internet: http://www.ufsia.ac.be/IDEA/

Inschrijfformulier

Terugsturen of faxen voor 25 oktober 2003 naar:
Centrum voor Didactiek – ‘Het Brantijser’,
Sint-Jacobsmarkt 9-13,
2000 Antwerpen
Fax ++32 (0)3-220.46.79
U kunt het inschrijfformulier ook mailen:
miet.oost@ua.ac.be.


Naam: ………………………………..

Straat: ………………………………

Gemeente: …………………………….

Telefoon: ……….. Geboortedatum: …….

E-mail: ………………………………

School ……………………………….

Straat: ………………………………

Gemeente: …………………………….

Telefoon: ………… Fax: …………….

Functie: ……………………………..

schrijft in voor de studiedag:

Werkgroep Wereldklas o.l.v. Marjon Daane op woensdag 12 november 2003
(code: 03-04/N2)

Het te betalen bedrag, EUR 34,50 wordt tijdig:

o door mezelf o door de school

overgeschreven op reknr: 409-6521881-33 van het Centrum voor Didactiek, met vermelding van code en naam deelnemer(s).

Datum en handtekening(en)

Deelnemer School


(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 25 Aug 2003 10:14:04 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030827.html Subject: Med: 0308.27: CTB Prijs voor Teksteditie

==========================
CTB Prijs voor Teksteditie
==========================

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent) stelt de jaarlijkse CTB Prijs voor Teksteditie in ter aanmoediging van een jonge Vlaamse collega in de discipline van de editiewetenschap en de teksteditie. De prijs bestaat uit een certificaat en een bedrag van 500 EUR.

Komen in aanmerking:

 • De auteurs van eindwerken met succes voorgelegd aan een Vlaamse Universiteit ter beeindiging van een opleiding als licentiaat, BA of MA.
 • De auteurs van werken, tot stand gekomen buiten deze opleidingsverbanden, op voorwaarde dat deze auteurs nog geen dertig jaar zijn op het ogenblik van de hierna vermelde inzenddatum.
  Naast werken van individuele auteurs komen ook werken met collectief auteurschap in aanmerking, op voorwaarde dat ze inhoudelijk, in uitwerking en in presentatie een harmonisch geheel vormen.

Inzendingen worden uiterlijk op 31 september 2002 ingewacht in drievoud op het secretariaat van het CTB:

CTB
Prijs voor teksteditie
Koningstraat 18
9000 Gent

Het volledige reglement is na te lezen op
http://www.kantl.be/ctb/prijs/

Edward Vanhoutte
evanhoutte@kantl.be
http://www.kantl.be/ctb/
http://www.kantl.be/ctb/vanhoutte/

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 28 Aug 2003 11:11:39 +0200
From: Filip Devos <Filip.Devos@UGent.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030828.html
Subject: Sym: 0308.28: Morfologiedagen 2003 op do 4 en vr 5 december 2003 in Gent; oproep voor bijdragen

============================
Morfologiedagen 2003 in Gent
============================

Morfologiedagen 2003 – Gent
– donderdag 4 en vrijdag 5 december 2003. Vakgroep Nederlandse taalkunde – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte –
Universiteit Gent – Blandijnberg 2 – 9000 Gent.
– melding van de titel van de lezing: voor 20 september 2003
– toezending van de abstract (max. 1 A4-tje in RTF of Word):
voor 20 oktober 2003
– melding deelname zonder lezing: voor 15 november

Dit jaar worden de Morfologiedagen weer eens in Gent georganiseerd. De voorziene data zijn donderdag 4 en vrijdag 5 december 2003. Het gebeuren vindt plaats aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Blandijnberg 2.

Naast een aankondiging is deze brief ook een oproep om een bijdrage te leveren. Er is in principe geen enkele thematische beperking op de bijdragen/lezingen, alleen moeten ze natuurlijk iets met morfologie te maken hebben (woordvorming, flexie, morfologisch geconditioneerde fonologische processen, enz.). Toch proberen we ook een aantal lezingen rond twee thema’s te groeperen: ‘Nieuwe methodes in morfologische dataverwerving: praktische en theoretische consequenties’ en ‘Geografische en/of sociale variatie in morfologische processen’.


Nieuwe methodes in morfologische dataverwerving: praktische en theoretische consequenties

Niet zo lang geleden haalde je als morfoloog je materiaal uit de woordenboeken, en je vulde dat aan met woordvondsten uit kranten, journaals, enz. Tegenwoordig beschik je als morfoloog over grote corpora, niet alleen met geschreven maar ook al met transcripties van gesproken taal. En de jongste tijd wordt er zelfs graag gebruik gemaakt van de zoekmachines op het internet, waarmee in een paar seconden duizenden (web)pagina’s kunnen worden bevraagd. Dat heeft zo zijn gevolgen:

 • we komen gemakkelijker nieuwvormingen op het spoor;
 • we kunnen volgen hoe en hoe snel bepaalde verschijnselen zich verspreiden;
 • we krijgen een beter inzicht in het eventuele stijl-, register- of regiogebonden karakter van morfologische procedes;
 • procedes die tot nu toe als “marginaal” werden beschouwd (omdat de output ervan weinig of niet tot de woordenboeken doordrong?) blijken bij nader inzien misschien sterker vertegenwoordigd dan gedacht;
 • uitspraken over productiviteit kunnen beter empirisch onderbouwd worden; enz.

Nieuwe methodes in de morfologische dataverwerving hebben dus consequenties voor de praktijk van het morfologisch onderzoek, en mogelijk ook voor de morfologische theorievorming. Het is de bedoeling om tijdens de Morfologiedagen 2003 bijdragen rond dat thema te groeperen.


Geografische en/of sociale variatie in morfologische processen

Met Gent als locatie zal het tweede thema wel niet als een verrassing overkomen. De vakgroep Nederlandse taalkunde kan op een lange traditie van dialectologisch onderzoek terugblikken. Naast Amsterdam en Leuven heeft Gent ook sterk bijgedragen tot de recentste dialectologische database (het zogenaamde Goeman/Taeldeman-project). Zoals vorig jaar al in Amsterdam bleek, wordt er nu veel met dat materiaal gewerkt. Het zou erg leuk zijn mochten er in Gent heel wat van die onderzoeksresultaten gepresenteerd kunnen worden.

Voor collega’s die een lezing wensen te houden, geven we nog volgende praktische informatie mee:

 • melding van de titel van de lezing voor 20 september 2003 op onderstaand adres
 • toezending van de abstract (max. 1 A4-tje in RTF of Word) voor 20 oktober 2003

Wie zonder lezing aan de Morfologiedagen deel wenst te nemen, dient zich voor 15 november aan te melden op onderstaand adres.

We zullen er alles aan doen om de Morfologiedagen 2003 tot een aantrekkelijk en boeiend gebeuren te laten uitgroeien, maar dat kan alleen maar met uw aanwezigheid. Dus: inschrijven maar, het liefst nog met een interessante lezing.

Tot slot nog dit: tegen 1 november volgt een tweede nieuwsbrief met (o.a.) het definitieve programma en een aankondiging van speciale nevenactiviteiten.
Info over logies in Gent kunt u alvast vinden op http://www.gent.be. See you in Ghent!

Met vriendelijke groet,

Johan De Caluwe
Filip Devos
Johan Taeldeman
Vakgroep Nederlandse taalkunde
Universiteit Gent

Contactpersoon:
Filip Devos
Vakgroep Nederlandse taalkunde
Blandijnberg 2
B – 9000 Gent
Tel.: (+32)09/264.40.82.
E-mail: Filip.Devos@UGent.be

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: Ellen Krol <ellen.krol@planet.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030829.html
Subject: Sym: 0308.29: Colloquium over het zelfbeeld in de Nederlandse letterkunde op do 13 en vr 14 november 2003 te Praag

=======================
Praagse Perspectieven 2
=======================

In het kader van de reeks Praagse Perspectieven organiseert de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag dit jaar opnieuw een colloquium. Dat vindt plaats op donderdag 13 en vrijdag 14 november 2003 aan het Jan Palachplein 2 te Praag.

Het eerste deel van het colloquium zal gewijd zijn aan het letterkundig thema: Het zelfbeeld in de Nederlandse letterkunde. In een aantal imagologische lezingen zal een Nederlands literair werk bekeken worden onder het gezichtspunt van beelden en stereotypen omtrent nationale identiteit.

Dr. N.M.H. Maas zal spreken over ‘De Avonden’ van G.K. van het Reve, dr. J.Th.W. Oosterholt over ‘Eline Vere’ van Louis Couperus. Andere bijdragen o.a. van dr. L. Barnard, drs. V. Havlikova en dr. E.J. Krol.

Twee dagdelen worden besteed aan het onderdeel Schriftelijke Bedrijfscommunicatie, met bijdragen van drs. A. Spoelstra en Z. Hrncirova, prom fil.; het programmaonderdeel van studententrainingen wordt verzorgd door drs. J. Jaspers.

Iedereen is welkom, onder voorwaarde van inschrijving: zdenka.hrncirova@ff.cuni.cz. Nadere informatie over het colloquium: ellen.krol@planet.nl.

Ellen Krol

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 18 Aug 2003 23:06:33 +0200
From: <pallas@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030830.html
Subject: Sym: 0308.30: Queestecongres 'Vele Wegen' op vr 2 en za 3 april 2004 te Leiden

===========================
2 en 3 april 2004
Queestecongres ‘Vele wegen’
===========================

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van ‘Queeste – Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden’ wordt in het voorjaar van 2004 een symposium belegd. Op vrijdag 2 april en zaterdag 3 april 2004 – dus niet in november 2003! – zijn vakgenoten, studenten en andere belangstellenden van harte welkom in Leiden voor het bijwonen van ‘Vele wegen. Congres over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden’.

Het programma voor deze twee dagen is als volgt (en onder voorbehoud):

Vrijdag 2 april

10.15-10.45 Ontvangst, inschrijving, koffie
10.45 Opening
11.00-12.30 Wim van Anrooij – Een internationaal onderzoeksthema in opkomst: ridderromans uit de late Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd
Joost van Driel – Stijl en schoonheid van het Middelnederlandse epos
12.30-14.00 Lunch
14.00-15.30 Herman Brinkman – De hardnekkige Middeleeuwen. Persistentie van literaire produktie- en transmissievormen
Johan Oosterman – Beschuit en biscuit: over de tweevoudige renaissance in de Nederlandse letterkunde en het belang van een diachrone benadering
15.30-16.00 Thee
16.00-16.45 Veerle Fraeters – Hadewijch gekaapt? Middelnederlandse
mystiek in internationale wateren
16.45 Borrel

Zaterdag 3 april

10.00-10.30 Inschrijving en koffie
10.30-12.00 Bart Ramakers – Lezen als een toeschouwer. Over performatieve receptie van Middelnederlandse teksten
Dieuwke van der Poel – Tekstinterpretatie: de plaats in het vak, praktijk en methode
12.00-13.15 Lunch
13.45-14.45 Janet van der Meulen – De ene Martijn is de andere niet. Over grenzen
Geert Warnar – ‘Studeren in duytschen boeken van geestelicheden’. Het Middelnederlands als literatuurtaal in de veertiende eeuw
14.45-15.15 Thee
15.15-16.00 Remco Sleiderink – Beatrijs moet bloeden. Middeleeuwse literatuur in het moderne onderwijs
16.00-16.45 Het vak in de markt – Forumdiscussie onder leiding van Frank Willaert, met Mark Pieters (Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep), Anja van Leusden (Uitgeverij Verloren), Annette Portegies (Uitgeverij Meulenhoff), Jef Jacobs (Directeur Onderwijs, Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden)
16.45 Borrel

Nadere aankondigingen volgen.

Correspondentieadres: secretariaat van onderzoekinstituut Pallas, P.N. van Eyckhof 4, Postbus 9515 RA Leiden, tel. +31 (0)71-527.21.66, fax. +31 (0)71-527.29.61, e-mail pallas@let.leidenuniv.nl

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030831.html
Subject: Lit: 0308.31: Pas verschenen: Jaarverslag 2002 CHI (Den Haag, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Jaarverslag 2002 [van het] Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut, 2003. 80 blz.; ills.; ISBN 90-76832-09-9.

Op royaal A4-formaat verscheen het jaarverslag over 2002 van het Constantijn Huygens Instituut met een inleiding op dat ‘bewogen jaar’ waarin de vorige directeur, prof. dr. H.T.M. van Vliet, op non-actief werd gesteld en ontslag nam, waarin als waarnemend directeur prof. dr. H.A.G. Braakhuis aantrad en waarin na een reorganisatie nog twee van de drie werkgroepen overbleven: Middeleeuwen-Renaissance en Nieuwe Tijd.

Na een verslag over de activiteiten van het instituut in het algemeen volgen de verrichtingen binnen alle projecten vanaf het Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi tot en met de volledige werken van W.F. Hermans. Speciale aandacht is er voor de ICT binnen de editiewetenschap. Daarna volgen een publicatieoverzicht, overige activiteiten, vertegenwoordigingen, stages, een lijst van medewerkers en samenvattingen in het Duits, Engels en Frans.

Nadere informatie: CHI, Postbus 90754, 2509 LT Den Haag, +31 (0)70-3315800, fax 3820546, e-mail: chi_algemeen@chi.knaw.nl, Internet: http://www.knaw.nl/chi.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030832.html
Subject: Lit: 0308.32: Pas verschenen: Hilde Neus-Van der Putten. Susanna du Plessis. Portret van een slavenmeesteres. (Amsterdam, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Hilde Neus-Van der Putten. Susanna du Plessis. Portret van een slavenmeesteres. Amsterdam: KIT Publishers, 2003. 182 blz.; ills.; ISBN 90-6832-521-3.

Op de vraag wie de meest wrede plantagemeester in Suriname was, heeft vrijwel niemand in Suriname een antwoord. Anders ligt het voor de meest beruchte slaveneigenares. Velen kennen de naam Susanna du Plessis en de gruwelijke verhalen over deze vrouw uit hun jeugd: de mishandelingen en moorden, het kind dat ze verdronk op weg naar haar plantage Nijd en Spijt.

Alida, het meest bekende slachtoffer van Susanna, wordt jaarlijks herdacht. Rond 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij in de voormalige Nederlandse kolonien in 1862, houdt men de Miss Alida-verkiezing waarbij de trotse creoolse vrouw die ondanks alle moeilijke omstandigheden haar waardigheid niet verliest, centraal staat.

Susanna du Plessis was een wrede plantagemeesteres. Zo staat ze bekend. Maar wie was ze eigenlijk? Uit archief- en bronnenonderzoek destilleerde Hilde Neus-Van der Putten een beeld van een blanke vrouw die leefde in het achttiende-eeuwse Suriname. Dan blijft nog de vraag hoe de verhalen rond Susanna du Plessis zijn ontstaan. Hierbij spelen zo’n dertigtal beschrijvingen en diverse vertellingen een rol.

Deze schets van Susanna du Plessis en haar tijd – dit jaar verdedigd als doctoraalscriptie Historische Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam – is de eerste monografie over een blanke vrouw uit de Surinaamse plantagegeschiedenis. Het werkelijke verhaal is minstens even opmerkelijk als de mythe.

KIT Publishers

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 17:53:48 +0200
From: Piet Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030833.html
Subject: Lit: 0308.33: Pas verschenen: Praagse Perspectieven 1, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 21 en 22 oktober 2002. Onder red. van E. Krol en N. van de Waal. (Praag, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Praagse Perspectieven 1, Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 21 en 22 oktober 2002. Onder redactie van Ellen Krol en Nienke van de Waal. Praag: Universitaire pers 2003 (Universitas Carolina Pragensis Facultas Philosophica). 88 blz.; EUR 6,00; ISBN 80-7308-046-X.

In augustus 2003 is verschenen de bundel Praagse Perspectieven 1, met lezingen van dr. P.J. Verkruijsse, dr. B.P.M. Dongelmans en dr. E.J. Krol over het thema ‘Reisteksten als onderzoeksobject’. Het tweede deel van de bundel wordt besteed aan een cursus debatteren, m.m.v. drs. N. van de Waal en medewerkers van de Erasmus Debating Society (Erasmus Universiteit Rotterdam). Bestellingen via ellen.krol@planet.nl.

Ellen Krol

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 18 Aug 2003 21:16:33 -0700 (PDT)
From: Steven Stupp <stupp211@yahoo.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030834.html
Subject: Lit: 0308.34: Pas verschenen: Steven Stupp. Beneden de zeespiegel. Een Amerikaan in Holland. (Amsterdam, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Steven Stupp. Beneden de zeespiegel. Een Amerikaan in Holland. Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2003. 200 blz.; EUR 14,90; ISBN 90-5018-601-7

Nederlanders en Nederland, bezien door de bril van een Amerikaan die geruime tijd in ons land woonde en werkte. Steven Stupp beschrijft in Beneden de zeespiegel zijn weg van ‘cultuurschok’ naar ‘begrip’, van zijn eerste kennismaking met ons ambtelijk apparaat, tot het doorgronden van het even praktische als transcendente concept ‘gezelligheid’. Hij beziet de virtuoze hersenacrobatiek waarmee Nederlanders er onder alle omstandigheden in slagen iets groots in hun kleinheid te ontdekken, vooral bij sportevenementen.

Het boek is verkrijgbaar bij de betere boekwinkel in Nederland. Het boek kan ook besteld worden via Internet: http://www.nnbh.com/ltsearch.php?words==stupp&genre==0 of http://www.boeknet.nl/servlet/book?id=1038474179925&template=shop

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Aug 2003 11:43:37 +0200
From: Sanderien de Jong <S.d.Jong@sdu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030835.html
Subject: Lit: 0308.35: Pas verschenen: A.A. Weijnen. Etymologisch Dialectwoordenboek. (Den Haag, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

A.A. Weijnen. Etymologisch Dialectwoordenboek. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003. Paperback, 488 blz.; EUR 39,95; ISBN 90-12-09966-8.

In het Etymologisch Dialectwoordenboek wordt een grote selectie van woorden en begrippen uit de regionale varianten van het Nederlands duidelijk en inzichtelijk verklaard. Maar het Etymologisch Dialectwoordenboek beperkt zich daar niet toe. De eigenlijke betekenis van ieder dialectwoord wordt daarbij in context van de historische ontwikkeling geplaatst. Vervolgens wordt de verhouding van het dialectwoord tot de woorden en begrippen in de algemene taal uitgediept. Al lezend raakt men geboeid door wezenlijke verschillen tussen standaardtaal en dialect.

Het Etymologisch Dialectwoordenboek is niet alleen interessant voor de dialectsprekers, maar juist voor hen die denken dat hun eigen idiolect de enig juiste variant van het AN is.

Prof. dr. A.A. Weijnen is emeritus hoogleraar van de Katholieke Universiteit Nijmegen en o.a. oprichter van het Woordenboek van de Brabantse dialecten, van het Woordenboek van de Limburgse dialecten en van de Atlas linguarum Europae.

Sanderien de Jong
Sdu Uitgevers
http://www.sdu.nl
tel. +31 (0)70-378.97.61

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 30 Aug 2003 00:01:42 +0200
From: Uitgeverij De Weideblik <info@weideblik.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030836.html
Subject: Lit: 0308.36: Te verschijnen: Ton den Boon. Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen. Allusies op het werk van Willem Kloos. Reeks Literaire Erflaters, deel 1. (Varik, 2003); boek- presentatie op zo 7 september 2003 te Geldrop

==============
Te verschijnen
==============

Ton den Boon. Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen. Allusies op het werk van Willem Kloos. Met tien prenten van Pieter Alewijns. Reeks Literaire Erflaters, deel 1. Varik: Uitgeverij De Weideblik, 2003. Genaaid gebonden in harde band, 48 blz.; EUR 20,- (luxe-editie: EUR 125,-); ISBN 90-80708-44-5.

Op maandag 8 september 2003 verschijnt het eerste deel van de reeks ‘Literaire erflaters’ van Uitgeverij De Weideblik, getiteld ‘Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen’. Dit eerste deel handelt over de invloed op de Nederlandse taal van dichter Willem Kloos.

Willem Kloos schreef een aantal onsterfelijke gedichten en een handvol klassieke zinnen, zoals ‘de zee, de zee klotst voort in eindeloze deining’ en ‘ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten’. Veel van die zinnen zijn als bron van allusies of toespelingen een eigen leven gaan leiden in de Nederlandse taal. Ton den Boon, neerlandicus en literatuurwetenschapper, schreef er een boek over: ‘Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen. Allusies op het werk van Willem Kloos’. Hierin laat hij zien dat in de krant maar ook in literair werk vaak toespelingen op het werk van Kloos te vinden zijn in de vorm van al dan niet letterlijk geciteerde fragmenten.

Bij de besproken gedichten van Kloos, die tevens in het boek staan, maakte beeldend kunstenaar Pieter Alewijns een serie prachtige prenten. De talige nalatenschap van Kloos komt dan ook op een verrassende manier in taal en beeld samen in ‘Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen’.

Het boek zal op zondag 7 september, 14.00 uur worden gepresenteerd in Kasteel Geldrop te Geldrop.

Ton den Boon (1962) studeerde Nederlands en Algemene Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1988 werkt hij als woordenboekmaker, de laatste jaren als hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. Voor onder meer het tijdschrift Onze Taal schrijft hij over taalontwikkelingen.In 2001 publiceerde hij een overzicht van retorische literaire middelen onder de titel Stijlfiguren (Sdu).

Pieter Alewijns (1954) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch.Als kunstenaar werkt hij vanuit een romantische kunst- en levensopvatting. Behalve als kunstenaar is hij werkzaam als galeriehouder en uitgever (Peninsula) en werkt hij als kunstenaar-begeleider bij Atelier Daglicht.

‘Maar ik zal heerlijk in mijn vers herrijzen’ is het eerste deel in de reeks Literaire erflaters van Uitgeverij de Weideblik. Volgende delen in de reeks behandelen de invloed op de Nederlandse taal van dichters als Gorter, Van Ostaijen, Marsman, Nijhoff, Elsschot, Bloem en Lucebert.

Meer informatie vindt u in een pdf-file van de folder voor het boek: http://www.artdating.nl/folder%20Lit%20Erflaters.pdf

De luxe-editie kost EUR 150 (+ EUR 5 voor handling en porto).Voor uw bestelling kunt u gebruikmaken van het bestelformulier in de folder. Meer informatie over de uitgave vindt u op http://www.weideblik.com,waar de uitgave ook on line te bestellen is. Bestellingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Uitgeverij De Weideblik
Molenstraat 6-6a
4064 EG Varik
t. +31 (0)344-65.28.29
info@weideblik.com
http://www.weideblik.com

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 23 Aug 2003 16:46:15 +0100
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030837.html
Subject: Lit: 0308.37: Te verschijnen: G. Dibbets. 'Taal kundig geregeld. Een verzameling artikelen over Nederlandse grammatica's en grammatici uit de 16e, de 17e en de 18e eeuw'. (Amsterdam, 2003)

==============
Te verschijnen
==============

Onder de titel ‘Taal kundig geregeld. Een verzameling artikelen over Nederlandse grammatica’s en grammatici uit de zestiende, de zeventiende en de achttiende eeuw’ heeft de Nijmeegse hoogleraar dr. G.R.W. Dibbets elf studies van zijn hand gebundeld. Deze artikelen hebben alle betrekking op de geschiedenis van de Nederlandse taalkunde in de periode 1550-1800.

Dit nieuwe boek van Dibbets, dat 250 pagina’s telt, wordt gepubliceerd door de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam en verschijnt in september a.s. Het ISBN is 90-726355-76-3. De prijs bij bestelling voor 15 september 2003 bedraagt: EUR 21,00 (excl. verzendkosten). Het besteladres is: Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 22 Aug 2003 22:20:59 +0200
From: Boris Rousseeuw <brousseeuw@concentra.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/08/030838.html
Subject: Lit: 0308.38: Te verschijnen bij De Carbolineum Pers: tekstuitgave van 'Louis Couperus. Sempre il tuo. Brieven aan de familie Van Blijenburgh- Bohtlingk' door H.T.M. van Vliet

=====================================================
Te verschijnen:
Louis Couperus. Sempre il tuo. Brieven aan de familie Van Blijenburgh-Boehtlingk
=====================================================

Na een jarenlang verblijf in het buitenland keerde Louis Couperus in februari 1915 in zijn geboortestad Den Haag terug. In deze tijd maakte hij kennis met de familie Van Blijenburgh-Boehtlingk, bestaande uit de ritmeester Alex van Blijenburgh, zijn vrouw Loty en zijn schoonmoeder Jo Boehtlingk. Voor Couperus en zijn vrouw was de genegenheid van het drietal Van Blijenburgh-Boehtlingk een lichtpunt in de donkere jaren van de Eerste Wereldoorlog. De ruim veertig brieven en kaarten die Couperus vanaf 1915 tot aan zijn dood in 1923 aan de familie Van Blijenburgh heeft gestuurd, getuigen op verrassende wijze van een warme en eenvoudige vriendschap. Nog niet eerder kwam de ‘vriend’ Couperus zo duidelijk naar voren. De schrijver komt minder aan bod. Maar juist dit overheersend biografische aspect maakt deze tot nu toe ongepubliceerd gebleven groep brieven zo interessant.

Deze tekstuitgave wordt door Couperus-specialist H.T.M. van Vliet, die eerder over Couperus het boek ‘Versierde verhalen’ publiceerde, voorzien van een uitvoerige inleiding en 100 voetnoten. Het met zeven foto’s, drie handschriften en een portret van Couperus door Bruno Vekemans geillustreerde werk verschijnt op hetzelfde papier en formaat als het in 2002 verschenen ‘Le Divin Louis’, dat overigens bijna uitverkocht is. Oplage 75 genummerde exemplaren, waarvan reeds 40 verkocht. Prijs 125 euro. Met 112 bladzijden wordt dit het omvangrijkste en belangrijkste boek van de De Carbolineum Pers sinds ‘De Lof der Stront. Het drukken over de helft’. Het boek verschijnt in de loop van september 2003.

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar p.j.verkruijsse@uva.nl (voor de    |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0308.b --------------------------*