Neder-L, no. 0307.a

Subject: Neder-L, no. 0307.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 18 Jul 2003 23:05:03 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Twaalfde-jaargang-------- Neder-L, no. 0307.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0307.01: Evenementenagenda, met:                |
|          - Tentoonstelling over drukkerij Enschede, t/m zo 2  |
|           november 2003 (Haarlem)               |
|          - Lezing G. Post van der Molen over lettergieten, zo |
|           27 juli 2003 (Haarlem)               |
|          - Lezing G. Post van der Molen over letterproeven,  |
|           zo 31 augustus 2003 (Haarlem)            |
|          - Lezing G. Post van der Molen over de houten     |
|           drukpers, zo 28 september 2003 (Haarlem)      |
|          - Lezing G. Post van der Molen over margedrukkers,  |
|           zo 26 oktober 2003 (Haarlem)            |
| (2) Vac: 0307.02: Vacatures voor twee onderzoeksmedewerkers op het   |
|          Meertens Instituut te Amsterdam (deadline: vr 15   |
|          augustus 2003)                    |
| (3) Web: 0307.03: Nieuws van de dbnl - nieuwe teksten en gedichten,   |
|          1 juli 2003                      |
| (4) Web: 0307.04: Leidse tentoonstelling over Nicolaas Beets nu ook   |
|          digitaal te bezichtigen                |
| (5) Web: 0307.05: Nieuwe URL Leidse herdenkingssite Martin Honcoop   |
| (6) Web: 0307.06: Nieuw: Taalschrift juli 2003, met o.a. reportage over |
|          neerlandica uit Belgrado               |
| (7) Med: 0307.07: Twaalfde Bert van Selm-lezing 'Plaatjes kijken.    |
|          Raadsels rond illustraties in oude boeken' door dr.  |
|          Piet Verkruijsse op di 2 september 2003 te Leiden   |
| (8) Med: 0307.08: Zomeropruiming bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen    |
| (9) Med: 0307.09: Duits-Nederlands literair festival 'Literaire Zomer' |
|          van ma 21 juli tot wo 27 augustus 2003 in Venlo,   |
|          Roermond, Krefeld, Moenchengladbach en Neuss     |
|(10) Sym: 0307.10: ALCS-conferentie 'The Low Countries since the Second |
|          World War (history, society, literature and      |
|          language)' van do 8 - za 10 januari 2004 te Sheffield |
|(11) Sym: 0307.11: Congres 'De (on)feilbare kritiek', wo 7 - do 8    |
|          januari 2004 te Amsterdam               |
|(12) Lit: 0307.12: Nieuwe editie catalogus boekenveiling Marnix van Sint |
|          Aldegonde uit 1599                  |
|(13) Lit: 0307.13: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de      |
|          neerlandistiek, deel 21. (Amsterdam/Muenster 2003)  |
|(14) Lit: 0307.14: Pas verschenen: A. Verwer, "Daer moet maer naerstig  |
|          gelezen worden." Brieven over taalkunde (1708-1709). |
|          Ingeleid en bezorgd door Igor van de Bilt.      |
|          (Amsterdam/Muenster 2003)               |
|(15) Lit: 0307.15: Nieuw: catalogus 25 van antiquariaat A.G. van der   |
|          Steur, 'Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt  |
|          tussen 1700 en 1800', deel I, samengesteld door P.  |
|          Kouwenberg. (Haarlem, 2003)              |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -------------18-juli-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jul 2003 11:29:50 +0200
From: P.J. Verkruijsse <p.j.verkruijsse@uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030701.html
Subject: Rub: 0307.01: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Tentoonstelling over drukkerij Enschede, t/m zondag 2 november 2003.

 • Tentoonstelling ‘Onvervalst; drie eeuwen drukkerij Joh. Enschede’ over de wereldomspannende activiteiten van deze drukkerij op het gebied van bankbiljetten, postzegels, waardepapieren en digitale beveiligingssystemen. Zie ook: http://www.teylersmuseum.nl.

HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Lezing over lettergieten, zondag 27 juli 2003, 13.30 uur.

 • In het kader van de expositie over drukkerij Enschede houdt Gerard Post van der Molen een lezing over de techniek van het lettergieten. Zie ook: http://www.teylersmuseum.nl.

HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Lezing over letterproeven, zondag 31 augustus 2003, 13.30 uur.

 • In het kader van de expositie over drukkerij Enschede houdt Gerard Post van der Molen een lezing over letterproeven. Zie ook: http://www.teylersmuseum.nl.

HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Lezing over de houten drukpers, zondag 28 september 2003, 13.30 uur.

 • In het kader van de expositie over drukkerij Enschede houdt Gerard Post van der Molen een lezing over de werking van de houten drukpers. Tevens zijn er drukdemonstraties door margedrukkers. Zie ook: http://www.teylersmuseum.nl.

HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Lezing over margedrukkers, zondag 26 oktober 2003, 13.30 uur.

 • In het kader van de expositie over drukkerij Enschede houdt Gerard Post van der Molen een lezing over de margedrukkers. Tevens zal er een margemarkt gehouden worden. Zie ook: http://www.teylersmuseum.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Jul 2003 13:33:15 +0200
From: Willy.Jongenburger <Willy.Jongenburger@Meertens.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030702.html
Subject: Vac: 0307.02: Vacatures voor twee onderzoeksmedewerkers op het Meertens Instituut te Amsterdam (deadline: vr 15 augustus 2003)

============================
Vacatures Meertens Instituut
============================

Het Meertens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het houdt zich bezig met onderzoek naar en documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op het terrein van de hedendaagse variatie op het gebied van taal (o.a. dialecten) en (volks)cultuur in Nederland.

Het instituut is georganiseerd rond de twee onderzoeksafdelingen Variatielinguistiek en Nederlandse Etnologie. Daarnaast heeft het instituut een ondersteunende afdeling. Ten behoeve van het project Multimedia Dialectdatabase bestaan voor de periode van 1 oktober 2003 tot 1 april 2004 twee vacatures (van elk 1,0 fte):

Medewerker onderzoek m/v

Deeltijdaanstelling is bespreekbaar.

Functie-informatie:

Als tijdelijk medewerker verricht u binnen het project verschillende werkzaamheden. Het Meertens Instituut bezit oude, unieke Nederlandstalige dialectopnamen die zijn uitgeschreven met behulp van typemachines. Deze schriftelijke transcripten worden gedigitaliseerd en met de bijbehorende spraakopnamen in een multimedia dialectdatabase ondergebracht. Het digitaliseringsproces houdt in dat de transcripten worden gescand waarna de afzonderlijke lettertekens met behulp van Optical Character Recognition worden herkend. Uw belangrijkste taak bestaat uit het handmatig controleren en corrigeren van de gedigitaliseerde transcripten.

Functie-eisen:

Flexibele instelling. Open communicatiestijl. Affiniteit met Nederlandse dialecten en wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld blijkend uit een relevante universitaire opleiding (Nederlands, Algemene Taalwetenschap).

Salaris:

Afhankelijk van leeftijd en ervaring maximaal EUR 3000,= bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 9 CAO-OI). Binnen de CAO is een uitgebreid pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden gedefinieerd. ADV, extra ADV, kinderopvang, een pensioenregeling en de mogelijkheid tot uitruil van arbeidsvoorwaarden maken hiervan onderdeel uit.

Voor meer informatie over de functies kunt u zich wenden tot mw. dr. W. Jongenburger of dr. M. van Oostendorp, projectleiders, telefoon: +31 020-46.28.500.

Voor meer informatie over het Meertens Instituut:
http://www.meertens.knaw.nl

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae kunt u voor 15 augustus a.s. richten aan:
Meertens Instituut,
Afd. Personeelszaken,
Postbus 94264,
1090 GG Amsterdam.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Jul 2003 09:18:49 +0200
From: dbnl <nieuws@dbnl.org>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030703.html
Subject: Web: 0307.03: Nieuws van de dbnl - nieuwe teksten en gedichten, 1 juli 2003

===============================================================
Nieuws van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
http://www.dbnl.org/
===============================================================

Oplevering teksten juli 2003
http://www.dbnl.org/nieuws/opl072003.htm

 • Willem Bilderdijk, De ziekte der geleerden
 • [lopend project, 2003-….] G.J. van Bork (red.), Schrijvers en dichters (dbnl biografieenproject I)
 • I.M. Calisch en N.S. Calisch, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal
 • Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken
 • G. Geerts, Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Een bijdrage tot de studie van de nominale klassifikatie en daarmee samenhangende adnominale flexievormen en pronominale verschijnselen in Hollands taalgebruik van de zeventiende eeuw
 • Herman Heijermans, Droomkoninkje
 • Virginie Loveling, Een revolverschot
 • Arnold Moonen, Nederduitsche spraekkunst
 • Andries Pels, Gebruik en misbruik des tooneels
 • Andries Pels, Q. Horatius Flaccus’ dichtkunst op onze tijden en zeden gepast
 • Jan de Pottre, Dagboek van Jan de Pottre, 1549-1602
 • Ab Visser, Leven van de pen
 • Jeronimus van der Voort, Joseph

Nieuwe gedichten juli/augustus 2003 http://www.dbnl.org/gedichten/

 • Victor Schiferli, ‘Klein slaapliedje voor E.’

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Jul 2003 16:23:27 +0200
From: Kasper van Ommen <K_van_Ommen@Library.LeidenUniv.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030704.html
Subject: Web: 0307.04: Leidse tentoonstelling over Nicolaas Beets nu ook digitaal te bezichtigen

=================================================================
Leidse tentoonstelling over Nicolaas Beets nu ook digitaal op web
=================================================================

Van 13 maart tot 11 mei 2003 was in de universiteitsbibliotheek een tentoonstelling te zien rond het leven en werk van Nicolaas Beets (1814-1903).

Vanaf 1 juli 2003 is deze tentoonstelling in een digitale versie te bezichtigen op http://ub.leidenuniv.nl/bc/index.html (kies daarna Tentoonstellingen en vervolgens Beets 1903-2003).

Op 13 maart 1903 overleed Nicolaas Beets: dominee-dichter, auteur van de onvergetelijke Camera Obscura, maar ook van thans bijna vergeten werken als Stichtelijke uren en Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Zijn honderdste sterfdag werd op 15 maart in Leiden herdacht met een bijeenkomst en de onthulling van een gevelsteen. In Leiden immers schreef Beets als student enkele van zijn bekendste werken. Bovendien berust in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden de belangrijke collectie papieren en drukken uit het bezit van Beets, waarvan thans een rijk geillustreerde inventaris is verschenen: De Beetscollectie te Leiden.

De catalogus De Beetscollectie te Leiden. Inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde is samengesteld door Andre Bouwman, met medewerking van Ellen Krol. Inleiding door Peter van Zonneveld. De catalogus is verschenen in de serie Codices manuscripti van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost EUR 40,-. De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden. Telefoon 071-5272800 of te bestellen via e-mail: ommen@library.leidenuniv.nl.

Kasper van Ommen
Universiteitsbibliotheek Leiden

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 14 Jul 2003 09:34:49 +0200
From: Jeroen van de Weijer <j.m.van.de.weijer@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030705.html Subject: Web: 0307.05: Nieuwe URL Leidse herdenkingssite Martin Honcoop

============================
Martin Honcoop memorial site
============================

In Neder-L 0005.25 (http://www.neder-l.nl/bulletin/2000/05/000525.html) heeft Marc van Oostendorp een fraai In Memoriam geschreven over Martin Honcoop (1968-2000). In dat artikel staat een verwijzing naar een oude memorial site voor Martin. Die link werkt niet meer; er is nu een nieuwe: http://www.let.leidenuniv.nl/ulcl/honcoop (met o.a. zijn hele proefschrift in PDF).

Jeroen van de Weijer
ULCL / ATW
PO Box 9515
2300 RA Leiden

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Jul 2003 12:32:32 +0200
From: Taalschrift <taalschrift@ntu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030706.html
Subject: Web: 0307.06: Nieuw: Taalschrift juli 2003, met o.a. reportage over neerlandica uit Belgrado

=====================
Taalschrift juli 2003
=====================

De nieuwe editie van Taalschrift (http://taalschrift.org) is verschenen met daarin de volgende onderwerpen:


DISCUSSIE
We mogen het Vlaams niet weren

We moeten meer taalvermenging toestaan, zegt Nederlander-in-Vlaanderen Desiree Schyns. Nee, niet meer Frans of Engels in het Nederlands, maar meer openheid voor Zuid-Nederlandse woorden. Literaire vertalers worden vaak geconfronteerd met de rode pen van Nederlandse persklaarmakers.

 • Desiree Schyns, Departement Vertaalkunde Hogeschool Gent

Lees verder op: http://taalschrift.org/discussie/000090.html.

U wordt uitgenodigd om te reageren via de reactiemogelijkheid onderaan de column.


REPORTAGE
Nederlands in Belgrado. De logica van “Doe mij maar een pilsje”

Irena Ajdinovic is assistent-docente Neerlandistiek aan de universiteit van Belgrado. In 2001 verbleef ze een jaar in Nederland als uitwisselingsstudente. Een Servische die zich bekwaamt in de Nederlandse taal blijft een rariteit. Taalschrift peilt naar haar persoonlijke ervaringen.De dag waarop ze met glans haar proef Nederlandse taalvaardigheid aflegt, slaagt Irena Ajdinovic er niet in een telefoonkaart te kopen zonder dat de Amsterdamse verkoper antwoordt met ‘Do you speak English?’ Waarom moeten anderstaligen met een diploma Nederlands op zak Engels spreken wanneer ze een kamer willen huren of een bankrekening openen? Heeft Nederlands leren wel zin? Irena uit Servie legt de pijnpunten bloot.

 • Kathleen Art en Irena Ajdinovic

Lees verder op: http://taalschrift.org/reportage/000091.html


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 9 Jul 2003 10:18:04 +0200
From: B.P.M. Dongelmans <B.P.M.Dongelmans@let.leidenuniv.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030707.html
Subject: Med: 0307.07: Twaalfde Bert van Selm-lezing 'Plaatjes kijken. Raadsels rond illustraties in oude boeken' door dr. Piet Verkruijsse op di 2 september 2003 te Leiden

===================================================
Twaalfde Bert van Selm-lezing door Piet Verkruijsse
===================================================

TWAALFDE BERT VAN SELM-LEZING
Dr. Piet Verkruijsse: ‘Plaatjes kijken. Raadsels rond illustraties in oude boeken’
dinsdag 2 september 2003, 16.15 uur
Witte Singel/Doelencomplex 1175-011
Universiteit Leiden
Opleiding Nederlandse taal en cultuur

Op dinsdag 2 september 2003 vindt de twaalfde Bert van Selm-lezing plaats: Piet Verkruijsse zal een voordracht houden onder de titel ‘Plaatjes kijken. Raadsels rond illustraties in oude boeken’.

Boeken met plaatjes zijn altijd leuker dan boeken zonder plaatjes, maar hoe komt een uitgever ertoe illustraties aan zijn drukwerk toe te voegen en welke keuzes heeft hij? Neemt hij hout of koper en drukt hij de prenten op afzonderlijke bladen of binnen het katern tussen de tekst? Kiezen voor het een of het ander heeft de nodige consequenties voor de productie van een publicatie. De drukkershandboeken uit het verleden verschaffen weinig details over hoe het illustreren in de praktijk in zijn werk ging. Er zit voor de boekarcheoloog weinig anders op dan te gaan graven in dat geillustreerde drukwerk uit het verleden om te kijken naar wat die plaatjes aan bijzonderheden prijsgeven. Kunnen we ons op die manier een beeld vormen van de technieken die toegepast werden en van de strategieen die boekproducenten volgden?

Dr. P.J. Verkruijsse is universitair docent bij de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde en universitair hoofddocent bij Boekwetenschap en Handschriftenkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1983 op de descriptieve bibliografie van de Zeeuwse kroniekschrijver en vertaler Mattheus Smallegange. Zijn publicaties bewegen zich op het terrein van de systematische en analytische bibliografie (onder andere het digitale zoekprogramma voor de Nederlandse letterkunde ‘BIZON’, bibliografieen van en over Johan de Brune, G.A. Bredero en het journaal van W.Y. Bontekoe) en de letterkunde van de renaissance. Recentelijk publiceerde hij een editie van het reisdagboek van Arnout Hellemans Hooft. Hij is redacteur van het digitale tijdschrift voor de neerlandistiek ‘Neder-L’, van het biografisch woordenboek ‘De Nederlandse en Vlaamse auteurs’, van het ‘Letterkundig Lexicon voor de Neerlandistiek’ en van de reeks ‘Literaire Tijdschriften in Nederland’.

Alumni van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.

Toegangskaarten voor de lezing

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint klokke 16.15 uur. Aansluitend wordt in het restaurant een drankje geschonken. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot eind augustus worden aangevraagd bij de Universiteit Leiden, Opleiding Nederlandse taal en cultuur, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden of via b.p.m.dongelmans@let.leidenuniv.nl. Men kan ook gelijktijdig met de bestelling van de uitgave van de lezing op de bankoverschrijving een toegangskaart aanvragen. De toegangskaarten worden kort na medio augustus toegestuurd. Voor nadere informatie: secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De twaalfde Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 2 september 2003. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door EUR 10,25 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; o.v.v. ‘Twaalfde Bert van Selm-lezing’. De bestelling is op 2 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.

Abonnement

U kunt de Bert van Selm-lezing steunen door abonnee te worden. Indien u dat wilt, kunt u dit kenbaar maken door op uw overschrijvingskaart of uw aanvraag voor een toegangskaart het woord ‘abonnee’ te vermelden. U krijgt dan met ingang van dit jaar automatisch elk jaar een uitnodiging voor de lezing toegestuurd en u verzekert zich van een exemplaar van de gedrukte tekst. Dit ligt op de dag van de lezing voor u klaar of het wordt u toegezonden (vergezeld van een rekening).

==========================================================

TWAALFDE BERT VAN SELM-LEZING

Ondergetekende verzoekt om toezending van een
toegangskaart voor de twaalfde Bert van Selm-lezing op 2
september 2003 door Piet Verkruijsse: 'Plaatjes kijken'.

Naam
----------------------------------------------------------

Adres
----------------------------------------------------------

Postcode & woonplaats
----------------------------------------------------------

plaats & datum
----------------------------------------------------------

geeft zich op als abonnee 0 ja 0 nee 0 is reeds abonnee

              handtekening
              --------------------------------

==========================================================

De organisatie van de lezing wordt financieel gesteund door Het Oosters Antiquarium (Leiden), de Dr. P.A. Tiele-Stichting (Den Haag), de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (Leiden), De Ammoniet (Leiden), Cooperatieve Drukkerij Mostert & Van Onderen! (Leiden), IDC (Leiden), Prof. Mr. Herman de la Fontaine Verwey Stichting (Amsterdam), boekhandel Kooyker (Leiden) en een anonieme eerstejaars uit 1983.

Nog verkrijgbaar via de Stichting Neerlandistiek Leiden door overmaking van het desbetreffende bedrag op postgirorekening 3881447, t.n.v. Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, o.v.v. de gewenste titel(s):

 • Berry Dongelmans: ‘Lezen in romans’. Elfde Bert van Selm-lezing. EUR 10,25.
 • Kees Fens: ‘In den beginne was de bijbel’. Tiende Bert van Selm-lezing. EUR 10,25.
 • Peter A.W. van Zonneveld: ‘De tuin van de Indische Romantiek’. Negende Bert van Selm-lezing. EUR 10,25.
 • Orlanda S.H. Lie: ‘Vrouwengeheimen. Geneeskunst en beeldvorming in de Middelnederlandse artesliteratuur’. Achtste Bert van Selm-lezing. EUR 9,50.
 • K. Porteman: ‘Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap’. Zevende Bert van Selm-lezing. EUR 9,50.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 7 Jul 2003 14:36:31 +0200
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030708.html
Subject: Med: 0307.08: Zomeropruiming bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen

==========================================
Zomeropruiming Uitgeverij Bas Lubberhuizen
==========================================

Uitgeverij Bas Lubberhuizen houdt een zomeropruiming met veel boeken die Neder-L-lezers waarschijnlijk interessant zullen vinden. De meeste boeken zijn afgeprijsd tot EUR 2,50! U kunt de zomeropruiming bekijken en bestellingen doen via http://www.lubberhuizen.nl/.

Een greep uit de zomeropruiming:

 • Hans van Straten. ‘Multatuli, van blanke radja tot bedelman Een schrijversleven’. EUR 10,00 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-386).
 • Wim Wennekes. ‘Jezus Maria! Van het Reve, van het Violet en van de Dood’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-53x).
 • Wieneke ’t Hoen. ‘Theo Thijssen. Een beeld van zijn leven’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-505).
 • H.J.A. Hofland & Tom Rooduijn. ‘Dwars door puinstof heen. Grondleggers van de naoorlogse literatuur. Met documentaire over de Vijftigers op cd’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-629).
 • Igor Cornelissen. ‘Speurtocht naar de (auto)biografie’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-130).
 • Hans van Straten. ‘Opmars der plagiatoren + Plagiatoren trekken voorbij’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-149).
 • Guido Lauwaert. ‘Villa Elsschot. Omtrent Kaas en andere onthullingen rond Willem Elsschot en zijn werk’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-033).
 • Hetty Nietsch. ‘Leerling & Meester. Tweegesprekken over gedeelde hartstocht’. EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-221).
 • (Verzameld door) Frans Heddema. ‘Regententaal beneden Amsterdams peil.’ EUR 2,50 (exclusief verzendkosten) (ISBN 90-73978-300).

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 12 Jul 2003 10:33:38 +0200
From: Anton van der Lande <landear@attglobal.net>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030709.html
Subject: Med: 0307.09: Duits-Nederlands literair festival 'Literaire Zomer' van ma 21 juli tot wo 27 augustus 2003 in Venlo, Roermond, Krefeld, Moenchengladbach en Neuss

==============================================
Grensoverschrijdend festival ‘Literaire Zomer’
==============================================

Voortbouwend op het succes van vorig jaar organiseert Literair Station Venlo en Rotary Club Venlo voor de tweede keer de grensoverschrijdende manifestatie Literaire Zomer. Het gaat om een Duits-Nederlands festival, dat wordt georganiseerd in samenwerking met de Literarischer Sommer in Krefeld, Moenchengladbach en Neuss, het Kulturbuero in Krefeld en het Goethe Institut Inter Nationes in Amsterdam.

Aanleiding voor deze culturele uitwisseling is de grote belangstelling voor Nederlandse auteurs in Duitsland en ook dat Duitse schrijvers zich hier in een toenemende aandacht mogen verheugen. Bovendien wil de Literaire Zomer het culturele grensverkeer – ook dat van bezoekers – graag stimuleren.
Rond het thema ‘Over zee / Uebers Meer’ maken evenveel Nederlandse als Duitse auteurs een kleine tournee langs 5 steden. Van 21 juli tot en met 27 augustus zijn er aan Nederlandse zijde 7 voorstellingen met onder meer Allard Schroeder, Adriaan van Dis, Margriet de Moor, Ilja Richter, Felicitas Hoppe en Sten Nadolny.
Nieuwe elementen dit jaar zijn het scholenprogramma onder meer op het Valuascollege in Venlo en het schrijversprogramma in Roermond, bovendien wordt een literaire tekst (uit de Hydrograaf van Allard Schroeder) speciaal voor dit festival vertaald met medewerking van het Nederlands Literair Produktie en Vertalingen Fonds.

Een dergelijk programma met 22 voorstellingen kan alleen tot stand komen door op brede schaal samen te werken. Het festival wordt mogelijk gemaakt door vele subsidienten en sponsoren, door talloze personen en organisaties in Nederland en Duitsland die meewerken en de organisatie op de een of andere manier actief ondersteunen.

Programma

Ma 21.07, 20.00 uur: Allard Schroeder / Ruud Linssen. TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
Di 22.07, 20.00 uur: Allard Schroeder / Ruud Linssen. De Avenue, Venlo
Zo 27.07, 20.00 uur: Ilja Richter liest Yann Martel. Fabrik Heeder, Krefeld
Ma 28.07. 20.00 uur: Nina Hoger liest Undine Gruenter. Stadtbibliothek, Neuss
Ma 28.07, 20.00 uur: Ilja Richter leest Yann Martel, muziek Claudia Couwenbergh, Robert Weihrauch. De Maaspoort, Venlo
Di 29.07, 20.00 uur: Sten Nadolny. Stadtteilbibliothek Rheydt, Moenchengladbach
Wo 30.07, 20.00 uur: Sten Nadolny / Dick Disselkoen. TheaterHotel De Oranjerie Roermond
Ma 04.08, 20.00 uur: Peter Schanz / Musik Klimt. Haus Rottels, Neuss
Wo 06.08, 20.00 uur: Felicitas Hoppe. Stadtteilbibliothek Rheydt, Moenchengladbach
Do 07.08, 20.00 uur: Felicitas Hoppe / Roelof van Gelder / Christian Lueffe / muziek Karlheinz Klimt. Museum van Bommel van Dam, Venlo
Do 07.08, 19.30 uur: Robert Haasnoot. Kulturpunkt Friedenskirche, Krefeld
Ma 11.08, 20.00 uur: Margriet de Moor. Clemens-Sels-Museum, Gartensaal, Neuss
Di 12.08, 20.00 uur: Margriet de Moor / Rita Vrij. TheaterHotel De Oranjerie, Roermond
Zo 10.08, 11.00 uur: Vonne van der Meer. Stadtbibliothek, Moenchengladbach
Do 14.08, 20.00 uur: Allard Schroeder. Krefeld-Uerdingen, Speicherhaus Am Hafenkopf, Krefeld
Vr 15.08, 20.00 uur: Allard Schroeder. Stadtteilbibliothek Rheydt, Moenchengladbach
Zo 17.08, 16.00 uur: Adriaan van Dis. De Avenue, Venlo
Di 19.08, 20.00 uur: Adriaan van Dis. Restaurant Canedo, Neuss
Do 21.08, 20.00 uur: Peter Wawerzinek/Joachim Fischer. Elfrather See, Wiese an der Regattastrecke, Krefeld
Zo 24.08, 11.00 uur: Volker Hage. Stadtbibliothek, Moenchengladbach
Di 26.08, 20.00 uur: Alfred van Cleef. Stadtbuecherei, Krefeld
Wo 27.08, 20.00 uur: Dieter Kuehn. Stadtbibliothek, Neuss

Inlichtingen

Tieneke Verstegen
Telefoon +31 (0)77-352.10.57

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 9 Jul 2003 16:14:03 +0100
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030710.html
From: Roel Vismans <R.M.Vismans@hull.ac.uk>
Subject: Sym: 0307.10: ALCS-conferentie 'The Low Countries since the Second World War (history, society, literature and language)' van do 8 - za 10 januari 2004 te Sheffield

======================================
Vijfde tweejaarlijkse ALCS-conderentie
======================================

De vijfde tweejaarlijkse conferentie van de Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland (ALCS) vindt op 8, 9 en 10 januari 2004 plaats aan de Universiteit Sheffield met als thema ‘The Low Countries since the Second World War (history, society, literature and language)’. Op het programma zijn nog enkele plaatsen open (graag voor 1 september 2003 een abstract van 100 woorden insturen). Bijdragen kunnen voor publicatie worden aangeboden aan de redactie van het wetenschappelijk tijdschrift van ALCS, ‘Dutch Crossing’. Voor verdere informatie en aanmelding voor deelname aan de conferentie kunt u terecht bij: Henriette Louwerse, h.louwerse@sheffield.ac.uk; Michael Perraudin, m.f.perraudin@sheffield.ac.uk; Roel Vismans, r.m.vismans@hull.ac.uk.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jul 2003 11:29:50 +0200
From: (via) Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030711.html
Subject: Sym: 0307.11: Congres ‘De (on)feilbare kritiek’, wo 7 – do 8 januari 2004 te Amsterdam

==================================================================
Congresaankondiging ‘De (on)feilbare kritiek’, 7 en 8 januari 2004
==================================================================

Op 8 januari 2004 wordt aan de criticus Kees Fens het eredoctoraat uitgereikt van de Universiteit van Amsterdam (zie Neder-L 0303.21: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/03/030321.html). Fens staat bekend als een onkreukbare criticus, die in weloverwogen bewoordingen en onderbouwd zijn oordeel naar buiten brengt.

Sinds de oprichting van De Gids kunnen we in Nederland van een tweestromenland in de kritiek spreken: de objectiviteit nastrevende en de subjectieve, persoonlijke kritiek. Is Kees Fens een voorbeeld van de eerste soort, daarnaast zijn er de schrijvers van scheldkritieken: Van Deyssel, Gerrit Komrij en Arjan Peters. Maar objectief of subjectief, toch is de geschiedenis van de literaire kritiek er een van feilen en verkeerde oordelen, van literaire meesterwerken die onderschat en van niet meer gelezen doorsneewerken die zwaar overschat werden. Het is dan ook vreemd dat er aan de kritiek vaak een zekere objectiviteit is toegeschreven. ‘Analyse en oordeel’, heette een artikel van J.J. Oversteegen, die daarmee aangaf te geloven in het samenvallen van analyse en beoordeling. Oversteegen was, met D’Oliveira en Fens de oprichter van het tijdschrift dat pretendeerde onderbouwde kritiek te kunnen leveren: Merlyn.

Op 7 en 8 januari 2004, voorafgaande aan de uitreiking van het eredoctoraat, zal er een congres gehouden worden over ‘De (on)feilbare kritiek’. Op de eerste dag zullen de theorie en praktijk van de literaire en/of kunstkritiek centraal staan. Hierin is plaats voor bijdragen over individuele critici uit binnen- of buitenland, over groepen critici of tijdschriften. Ook bijdragen over kritieken naar aanleiding van een bepaald literair werk zijn welkom, evenals historische overzichten, bijvoorbeeld over het ontstaan van de kritiek of over het betrekken van bepaalde genres in de literaire kritiek. Daarnaast verwachten wij bijdragen van meer principiele aard. Zo kan er over de voorwaarden van de literaire kritiek gesproken worden, over de geloofwaardigheid, over waardeoordelen, over genres van literaire kritiek. Op de tweede dag zullen er lezingen zijn over de grote pijlers van de literaire kritiek: over Samuel Johnson, Sainte Beuve en Conrad Busken Huet. Daarna wordt er een forum gehouden naar aanleiding van door Kees Fens ingebrachte stellingen.

Hierbij willen we alle belangstellenden uitnodigen voor 15 september 2003 een voorstel te doen (maximaal 500 woorden) voor een bijdrage. Naar een bundeling zal gestreefd worden door de organiserende instanties: Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Huizinga Instituut.

Dit congres wordt georganiseerd in samenwerking met: Leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde (UvA), Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (UvA), Huizinga Instituut, Faculteit der Geesteswetenschappen. Voorstellen voor bijdragen sturen naar: Huizinga Instituut, t.a.v. Francien Petiet, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, f.petiet@hum.uva.nl, +31 (0)20-5254433.

Marita Mathijsen (m.t.c.mathijsen-verkooijen@uva.nl)
Gerard de Vriend
Tom van Deel

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 3 Jul 2003 11:17:24 +0200
From: Kees Jan Waterman <kjwaterman@idc.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030712.html
Subject: Lit: 0307.12: Nieuwe editie catalogus boekenveiling Marnix van Sint Aldegonde uit 1599

==========================================================
Catalogus boekenveiling Marnix van Sint Aldegonde uit 1599
==========================================================

Onder de noemer ‘Book Sales Catalogues of the Dutch Republic, 1599-1800’ brengt IDC Publishers (Leiden) een microfiche editie uit van duizenden boekveilingcatalogi. Het project werd geinitieerd door Prof. Van Selm, samenstelling en redactie geschiedt nu door J.A. Gruys (KB) en H.W. de Kooker (Universiteit Leiden).

De meest recente uitlevering van het project (‘instalment 19’) bevat o.a. een in Kopenhagen gefilmd exemplaar van de vroegste catalogus, zoals de redactieleden tot nu toe hebben beschreven. Het betreft de veiling van de bibliotheek van Philips van Marnix van Sint Aldegonde.

Meer informatie treft u aan via de volgende link: http://www.idc.nl/news/news.php14

Kees-Jan Waterman
Project Manager
IDC Publishers
P.O. Box 11205
2301 EE Leiden
The Netherlands

Phone: +31 (0)71-514.27.00
Cell./mob.: +31 (0)6-55.14.22.71
Fax: +31 (0)71-513.17.21
E-mail: kjwaterman@idc.nl
Internet: http://www.idc.nl

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 08 Jul 2003 22:11:48 +0100
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030713.html
Subject: Lit: 0307.13: Pas verschenen: Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek, deel 21. (Amsterdam/Muenster 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Onlangs verscheen deel 21 van ‘VOORTGANG, jaarboek voor de neerlandistiek’. De prijs van dit jaardeel bedraagt: EUR 17,50 (excl. verzendkosten). Het boek kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU (ISBN 90-72365-74-7) of bij Nodus Publikationen (ISBN 3-89323-448-9).
De besteladressen zijn: Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam / Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster.

Deel 21 van Voortgang bevat de volgende tien artikelen:

 • G.R.W. Dibbets, “Joannes Vollenhove als dienaar des woords”, pp. 7-46.
  The Dutch poet Joannes Vollenhove (1631-1708) was first and foremost a minister, a preacher of the word of God. In this article, I discuss the collection of about 800 sermons in manuscript now in the Municipal Archives of The Hague. I try to reconstruct the tradition of the texts, to arrange them according to their functions, and according to their (religious) texts, which inspired to the themes of the sermons: the Holy Bible and the Heidelbergian Catechism. Moreover, I make clear, that frequently the contemporary circumstances in the Dutch protestant churches and the military, political and moral vicissitudes in The Hague, the Dutch Republic and Western Europe substantially contributes to the display of oratorical strength of Vollenhove’s sermons.
  In the margins of his texts Vollenhove noted in which churches and at what dates he used the written sermons. Also, a list of about 1800 times that he preached, has been drawn up, and, on the basis of this survey, connections can be drawn with Vollenhove’s correspondence that has been preserved. Frequently, missing dates in the list can be elucidated by information in the letters about a journey, an illness, or a death in the family.
  To conclude, an indication is given of the appreciation of Vollenhove’s sermons during the seventeenth and eighteenth century.
 • F. de Schutter, “Een leerachtigh treurspel. Joost van den Vondels ‘Adam in Ballingschap’ opnieuw gelezen”, pp. 47-75.
  In Vondels play Adam in Ballingschap (“Adam in Exile”) marriage is the central theme. The sin of Adam and Eve, symbolised in the eating of the forbidden fruit, means the desacralisation of marriage. Vondel bases on a text from Tobias (VI, 16-22) where human love is counterparted by passion (animal urge), “min” called by the poet. For the dramatic production, thematically as well as structurally, he uses Exercitia Spiritualia by St Ignatius of Loyola. The result is an outstanding exemplary masterpiece.
 • Arjan van Leuvensteijn en Evert Wattel, “Redelijkheid, emotie en betrokkenheid in Vondels ‘Lucifer’. Een statistisch- stilistische studie naar de functie van de claus, het perceptief continuum en het enjambement”, pp. 77-111.
  In this contribution we use the method of stilistic analysis based on statistical evidence that we developed for ‘Een statistische methode voor stijlonderzoek. Vorm-inhoud correspondenties in Vondels Jeptha?’, published in Neerlandistiek.nl (18 July 2002, number 02.05). In Lucifer we focus on (1) the length of the units spoken by one character, (2) the length of coherent sequences of words belonging to the same main or subordinate clause or to a free adjunct (‘perceptive continuities’), (3) the percentages of enjambments in text units spoken by one character.
  In the first act and in the greater part of the second act of Lucifer (exposition and intrigue) the longer text units spoken by one character dominate the shorter ones. In the last part of the second act and in all of the third act the short text units are in the majority (heated discussions). The fourth and fifth acts show again a predominance of longer text units (the report of the battle between the subordinate and the rebellious angels and the Fall of Man).
  As is the case in Jeptha, Lucifer shows a correlation between short perceptive continuities and emotional states of mind and between long perceptive continuities and rational states of mind. A high percentage of enjambments correspond with a great involvement of the character with the subject he is talking about. A low percentage show a confident attitude or on the other hand great sadness in a desperate situation.
 • R.A. Naborn, “NT2 in New Jersey in 1730. Francis Harrisons ‘De Engelsche en Nederduytsche School-Meester’ nader bekeken”, pp. 113-142.
  This article is focused on the first edition of J.H. van Dale’s dictionary (1872). In the first part it deals with external history of the publication. Van Dale (1828-1872) had been asked by the publishers to commit himself to the Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) and therefore to take his residence in Leiden. The proposal to revise an existing dictionary was part of the negotiations to start working at the WNT. Van Dale’s leave for Leiden did not take place, but he did start to revise a concise dictionary bought by the publishers of the WNT.
  It is almost sure that Van Dale’s assignment did not comprise more than an overall improvement and adaptation of the spelling of the dictionary according to the guidelines formulated for the WNT by De Vries and Te Winkel.
  The ‘improvement’ of the concise dictionary was taken seriously by Van Dale: he did far more than was arranged. He included many new words, especially marked germanisms and technical terms, especially from botany and zoology. But a critical survey shows that he generally followed his example. He just copied most headwords and descriptions of meanings and connotations. Also as for the set up (construction) of the dictionary we hardly find any new ideas following the latest views in linguistics and lexicography prevailing in the 1870s.
  In spite of a reprint in 1976, Francis Harrison’s The English and Low-Dutch-School-Master / De Engelsche en Nederduytsche School-Meester, printed in New York in 1730, remains relatively unknown. In this article I examine the contents and history of the two known copies of the book, and I argue that Harrison borrowed heavily from a number of predecessors in Europe. Although the book is a unique document about second language learning in Colonial North America, it cannot be used to prove language change there in the eighteenth century.
 • Kees Dekker, “Lambert ten Kate Hermansz. en Franciscus Junius: ‘Spoorzoekers in dit groote Woorden-woud'”, pp. 143-167.
  The Dutch scholars Francis Junius (1591-1677) and Lambert ten Kate Hermansz.(1674-1731) have both been considered ground-breaking contributors to the field of Germanic language studies. Junius published the first edition of the Gothic Gospels from the Codex Argenteus, with a long etymological glossary; Ten Kate was the first to distinguish systematic alterations of the stem vowels of strong verbs, and to identify the stress pattern peculiar to Germanic, to name but a few of their merits. In his Gemeenschap Tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche, Ten Kate mentions his indebtedness to Junius, but, at the same time, his monumental Aenleiding Tot de Kennisse van het Verhevene Deel der Nederduitsche Sprake shows that he progressed well beyond his predecessor’s achievements. In this paper, I shall discuss the extent to which Ten Kate made use of Junius’s work and either adopted or rejected the latter’s ideas. The results will show that despite their divergent approaches, they shared a common ground in their love of Dutch and appreciation of Gothic.
 • L. van Driel, “De oude Van Dale. Inrichting en inhoud van het eerste woordenboek van J.H. van Dale (1828-1872)”, pp. 169-206.
  This article is focused on the first edition of J.H. van Dale’s dictionary (1872). In the first part it deals with external history of the publication. Van Dale (1828-1872) had been asked by the publishers to commit himself to the Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) and therefore to take his residence in Leiden. The proposal to revise an existing dictionary was part of the negotiations to start working at the WNT. Van Dale’s leave for Leiden did not take place, but he did start to revise a concise dictionary bought by the publishers of the WNT.
  It is almost sure that Van Dale’s assignment did not comprise more than an overall improvement and adaptation of the spelling of the dictionary according to the guidelines formulated for the WNT by De Vries and Te Winkel.
  The ‘improvement’ of the concise dictionary was taken seriously by Van Dale: he did far more than was arranged. He included many new words, especially marked germanisms and technical terms, especially from botany and zoology. But a critical survey shows that he generally followed his example. He just copied most headwords and descriptions of meanings and connotations. Also as for the set up (construction) of the dictionary we hardly find any new ideas following the latest views in linguistics and lexicography prevailing in the 1870s.
 • Rob van de Schoor, “Sam Jan en de Noorderlingen. Drie Groningse dichters corresponderen met Sam Jan van den Bergh (1837-1848)”, pp. 207-251.
  In the early nineteenth century poets in the Northern provinces of the Netherlands had a hard time keeping in touch with literary life in Amsterdam, Rotterdam, Leiden or The Hague. No wonder R. Bennink Janssonius, W. Hecker and A.L. Lesturgeon – three friends who had studied together at the university of Groningen, two of them theologians, – enthousiastically corresponded with S.J. van den Bergh, a poet in The Hague, who by means of a large correspondance network and a bristling social life, proved to be a well-informed, generally appreciated man of letters. The northern poets’ dislike of Romanticism, their appreciation of the works of poets like Adriaan van der Hoop, J.J.L. ten Kate and Nicolaas Beets and Van den Bergh’s reaction to Hecker’s Hippokreen-Ontzwaveling, a poem in which Hecker fiercely attacked Romantic poets, are all subjects that are discussed in the letters Van den Bergh and the three friends in Groningen and Drenthe exchanged in the years 1837-1848.
 • Ceserine Abbenes, “‘Fraye historie ende al waer’. Over fictie en werkelijkheid in ‘Karel ende Elegast'”, pp. 253-273.
  When Karel ende Elegast was written, the literary world discussed about truth and lie: rigid historians only accepted literature based on historical truth. They opposed against ill-based ascriptions of deeds to historical persons like Charlemagne (such as stealing). In their eyes KeE is fiction (lie). Inter textual interpretation with the Chanson de Roland points out that the Dutch poet has played a literary game with the portrait of Charlemagne like it is presented in the pretended-historical chansons de geste. The typical literary elements in KeE probably are an invention of the Dutch poet. He gave his story a poetical meaning: it takes stand against the conservative clergy.
 • Marlies Dijkstra, “De tegenstelling als krachtig propagandainstrument. De werking van de semantische tegenstelling in een propagandistisch ontmythologiserings- en mythologiseringsproces”, pp. 275-311.
  Propaganda as a communication technique has developed strongly during the twentieth century. Various studies have proved that propaganda can be very effective. Effective propaganda mainly uses myths and/or symbols. However, how propaganda is reflected in language has hardly been researched. The analysis of the propagandistic slogans of the (originally Dutch) ideological Loesje-organisation during the period 1983-2000 shows that semantical contrast can be an effective medium in ‘a set of linguistic means’. It is due to some characteristics of this medium that it is useful to enfeeble myths and meanwhile create new myths.
 • Sander Turnhout, “De poetica van de literaire kritiek in de Nederlandse literaire tijdschriften 1956 – 2000”, pp. 313-385.
  This article contains an inventory of the viewpoints on literary criticism in the literary magazines in the Netherlands and Flanders between 1956 and 2000. The results are based on 310 articles found in 40 different magazines. The inventory is based on date of publication, title, title of the magazine, writer, genre and on viewpoints on the servitude of literary criticism, the tasks of a critic and the function of criticism, the nature of literary judgement, classifications of critics or types of criticism and remarks on the style and content of critic as a text.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 09 Jul 2003 22:56:24 +0100
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030714.html
From: Jan Noordegraaf <j.noordegraaf@let.vu.nl>
Subject: Lit: 0307.14: Pas verschenen: A. Verwer, "Daer moet maer naerstig gelezen worden." Brieven over taalkunde (1708-1709). Ingeleid en bezorgd door Igor van de Bilt. (Amsterdam/Muenster 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Bij de Stichting Neerlandistiek VU is onlangs verschenen: A. Verwer, ‘”Daer moet maer naerstig gelezen worden.” Brieven over taalkunde (1708-1709)’. Ingeleid en bezorgd door Igor van de Bilt.

In dit boek zijn niet alleen de taalkundige ‘brieven’ en de ‘Afscheidtrede’ van Adriaen Verwer (ca. 1655-1711) opgenomen, maar ook de reacties van opponenten zoals W. Sewel (1654-1720) en A. Moonen (1644-1711). De uitgave is voorzien van een uitvoerige inleiding, waarin een overzicht wordt gegeven van het werk van Verwer en een bondige schets wordt gegeven van zijn correspondenten, van de discussie met zowel Sewel als Moonen, en van Verwers methode en zijn plaats in de achttiende-eeuwse Nederlandse taalkunde.

‘”Daer moet maer naerstig gelezen worden.” Brieven over taalkunde (1708-1709)’ telt liii + 93 pagina’s en is verschenen als deel 20 in de reeks Cahiers voor Taalkunde (ISBN 90-72365-75-5; ISBN 3-89323-526-4) en is te bestellen bij de Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Muenster, BRD (De Nederlandse prijs is EUR 15,00 (excl. verzendkosten). Ook de moderne Nederlandse vertaling van Adriaen Verwers ‘Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poetica en retorica’ (1996), is via deze adressen nog verkrijgbaar.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 04 Jul 2003 10:46:00 +0200
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/07/030715.html
From: Antiquariaat A.G. van der Steur <antiquariaat@vandersteur.nl>
Subject: Lit: 0307.15: Nieuw: catalogus 25 van antiquariaat A.G. van der Steur, 'Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en 1800', deel I, samengesteld door P. Kouwenberg. (Haarlem, 2003)

===============================
Catalogus 25 A.G. van der Steur
===============================

Onlangs verscheen bij antiquariaat A.G. van der Steur te Haarlem Catalogus 25: Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en 1800, deel I, samengesteld door een medewerker van het antiquariaat: P. Kouwenberg.

In dit deel worden ruim 1200 werken beschreven sommige zeer omvangrijk, andere slechts enkele pagina’s tellend van auteurs wier namen met de letters A t/m G beginnen. De prijzen varieren van 10 tot enkele honderden euro’s. De komende jaren zullen de volgende delen verschijnen.

In het voorwoord vergelijkt prof. dr. A.J. Hanou deze catalogus met die uit 1977 van antiquariaat Forum met een soortgelijk aanbod en prijst de commentaren op de teksten in de nieuwe catalogus. Hij wijst tevens op de groeiende belangstelling voor deze periode. Na op een aantal zijns inziens bijzondere titels te hebben gewezen (zoals enkele spectatoriale tijdschriften en werk van Feith, Van Goens en de Nederlandse vertalingen van Robinson Crusoe en Don Quichot) eindigt hij met: “Ik aarzel niet op de samensteller van deze catalogus van toepassing te verklaren datgene wat Buijnsters schreef in zijn inleiding van de genoemde catalogus uit 1977: “De hoogste lof die men aan een antiquaar kan geven, dunkt mij, is de erkenning dat hij op zijn specifieke wijze een bijdrage levert tot het behoud en de (her-)ontdekking van het Nederlandse boek”. Dat is mooi gezegd, zij het misschien wat plechtig. Een van mijn geliefder schrijvers, Campo Weyerman, zou het mogelijk wat meer tongue-in-cheek gedaan hebben, en geschreven hebben: ‘de boekvisser opene deze catalogus niet dan op straffe van geldzorgen … Van der Steur biedt hier kaviaar.'”

De geillustreerde catalogus van 372 pagina’s is als boek te bestellen door overmaking van EUR 5 op Postbanknr 553681 t.n.v. Antiquariaat Van der Steur te Haarlem met vermelding “Cat. 25”. De catalogus is echter ook op onze website te raadplegen: http://www.vandersteur.nl en aldaar doorzoekbaar op trefwoorden.

Antiquariaat A.G. van der Steur
Kruisstraat 3
2011 PV Haarlem
Netherlands / Pays-Bas
Geopend: woensdag & zaterdag, 10.00 – 17.30 uur.
Opening hours: wednesday & saturday, 10.00 – 17.30 hours.
Tel. +31 (0)23-531.14.70
Fax +31 (0)23-542.06.70
antiquariaat@vandersteur.nl
http://www.vandersteur.nl

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0307.a --------------------------*