Neder-L, no. 0305.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0305.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 31 May 2003 22:32:26 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0305.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0305.34: Gezelliana, jrg. 14, no. 2, 2002 en jrg. 15, no. 1,  |
|          2003                         |
| (2) Tyd: 0305.35: Literatuur, jrg. 20, no. 1, januari-februari 2003   |
| (3) Tyd: 0305.36: Ons Erfdeel, jrg. 46, no. 1, januari-februari 2003  |
| (4) Tyd: 0305.37: TABU, jrg. 32, no. 1/2, 2002             |
| (5) Tyd: 0305.38: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (6) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------31-mei-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0305.34=-=
GEZELLIANA, jaargang 14, no. 2, 2002 en jaargang 15, no. 1, 2003.
ISSN 0776-4111.
Door: Lisette Baeten.
Antwerpen, 19 mei 2003.

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Gezelliana gooit de deuren van de Gezellestudie wijd open en gaat op zoek naar de echo van Guido Gezelles werk in de Nederlandse literatuur. Daardoor staat niet enkel Gezelle zelf in de kijker maar ook een aantal andere dichters en prozaschrijvers.

De samenstelster, Dietlinde Willockx, selecteerde een aantal gedichten en prozafragmenten van Vlaamse en Noord-Nederlandse auteurs waarin al of niet expliciet naar Gezelles werk wordt verwezen of waarin de dichter zelve figureert. Er zijn teksten opgenomen van Huub Beurskens, Miguel Declercq, Christine D’haen, Pol Hoste, Kees Ouwens, Koen Peeters, Kamiel Vanhole en Bart Vonck.

Daarnaast presenteert dit nummer een aantal essays die verbanden bestuderen tussen Gezelles werk en dat van auteurs als Huub Beurskens, H.H. Ter Balkt, Herman De Coninck, Karel Van de Woestijne en Kees Ouwens. Elke essayist werkt vanuit een specifieke invalshoek zodat een breed spectrum aan benaderingen ontstaat, dat verrassende lezingen oplevert van zowel Gezelle als de andere dichters.

ESSAYS

 • Peter Theunynck – ‘Ik ben een blomme’- ‘Gij zijt een bloem’. Echo’s van Gezelle bij Van de Woestijne? (Karel Van de Woestijne)
 • Odile Heynders – Bomen in gedichten van Guido Gezelle en Rainer Maria Rilke. Een comparatistische lectuur in het voetspoor van Jan Kamerbeek Jr.
 • Paul Claes – Stapstenen van Guido naar Hugo (Guido Gezelle en Hugo Claus)
 • Erik Spinoy – Extase en ontnuchtering. Guido Gezelle en Herman de Coninck beyond discourse
 • Gillis Dorleijn – Gezelle via Ouwens
 • Geert Buelens – Laaglandse Luddites. Twee eeuwen landleven bij Guido Gezelle en H.H. ter Balkt
 • Dietlinde Willockx – De tovenaar en de goochelaar (Guido Gezelle en Huub Beurskens)

INFORMATIE EN BESTELLINGEN

Lisette Baeten
Universiteit Antwerpen – D221
Prinsstraat 13
B-2000 Antwerpen
BELGIE
+32 (0)3-220.42.91
lisette.baeten@ua.ac.be

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0305.35=-=
LITERATUUR, Magazine over Nederlandse letterkunde, http://www.literatuuronline.nl, jaargang 20, nummer 1, februari 2003.
Met register op jaargang 19 (2002).
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Lent, 20 mei 2003.

 • Redactioneel, blz. 1:
  (‘Literatuur’ verschijnt in een gewijzigde opzet als vakblad voor liefhebbers. De redactie beoogt dit na te streven door een journalistieke aanpak, door actief te zoeken naar zaken die de aandacht verdienen, en door de keuze voor kortere stukken en een grotere diversiteit aan onderwerpen.)
 • Nieuws, blz. 4-17:
  . Sasja Koetsier. Brabants voor Bourgondiers. Een literaire geschiedenis van Brussel. Blz. 6-7.
  . Johan Oosterman en Frank Willaert. Geen liefde op het eerste gezicht. In gesprek met Geert Warnar, biograaf van Ruusbroec. Blz. 8-10.
  . Ad Zuiderent. Watersnood en literatuur. Blz. 11-13.
  . In de rubriek ‘Uitgeverij’. Lisa Kuitert. De raadselachtige boekvermeerdering. Blz. 13.
  . In memoriam Guus Sotemann. Blz. 14-16.
  . In de rubriek ‘schrijver & straat’. Sasja Koetsier. De taal van het volk. Blz. 17.
 • Dossier ‘Van Gogh en de letterkunde’, blz. 18-37:
  . Leo Jansen.
  Literatuur als leidraad: Vincent van Gogh als lezer. Blz. 20- 25.
  (Literatuur speelde een belangrijke rol in het leven van Van Gogh. Aanvankelijk vormden ethisch geinspireerde werken een leidraad en steun, later orienteerde hij zich op de naturalistische literatuur van zijn tijd en zocht daarin steun en troost.)
  . Johan Koppenol.
  Een geniaal, nagenoeg onbekend Hollandsch kunstenaar. Van Eeden over Van Gogh. Blz. 26.
  (Hoewel beide kunstenaars elkaar nooit hebben ontmoet, onderkende Van Eeden al in een vroeg stadium de uitzonderlijke kracht en schoonheid van het werk van de schilder.)
  . Wouter van der Veen. Een ongeremd schrijver. De brieven van Vincent van Gogh. Blz. 27-30.
  (Lezing van de brieven van Van Gogh biedt een veelzijdig beeld van de schilder die zich op termijn beter kon uitdrukken in het Frans dan in het Nederlands.)
  . Geert Buelens.
  Profeten van het licht. Paul van Ostaijen dicht over Van Gogh. Blz. 31-32.
  (Van Ostaijen legde zijn bewondering voor Van Gogh vast in een gedichtencyclus en voelde ook verwantschap met de schilder.)
  . Ernst Bruinsma.
  De Van Gogh-ziekte, gelijk de mazelen. Blz. 33-34.
  (In zijn jonge jaren liet Louis Paul Boon zich inspireren door de schilder Van Gogh wat zelfs resulteerde in een roman. Later distantieerde hij zich hiervan en waardeerde enkel nog de schrijver in Van Gogh.)
  . Peter van Uitert.
  Lust for life: Van Goghs roem groeide. Blz. 35-36.
  (Diverse factoren spelen een rol bij Van Goghs roem, waaronder publicatie van zijn brieven en het boek ‘Lust for life’ (van Irvin Stone) en de verfilming ervan.)
  . Om verder te lezen. Blz. 36-37.
 • Gelezen, blz. 38-46:
  . <Door: August Hans van den Boef:> Peter van der Veer. Islam en het ‘beschaafde’ Westen. Essays over de ‘achterlijkheid’ van religies. Meulenhoff, Amsterdam, 2002. ISBN 9029071338.
  . Korte recensies, blz. 40-45.
  . Ton Anbeek. Den Doolaard weergekeerd. Blz. 46.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0305.36=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 46, nummer 1, januari – februari 2003
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com)
Uithoorn, 19 mei 2003.

 • David Van Reybrouck.
  Stedelijke wildheid. Dierentuinen in de Lage Landen. Blz. 3-10.
  (Wie rondreist in het buitenland wil het eigene van stad en streek verkennen. Een bezoek aan de zoo hoort daar doorgaans niet bij. De zoo is een fictief stukje buitenland waarop elke stad zich trakteert.)
 • Geerdt Magiels.
  Het principe van de nieuwsgierigheid. Macaber en vrolijk bioloog Midas Dekkers. Blz. 11-18.
  (De biologie is een wetenschap met een eigen status. Ze bestudeert het leven op aarde en daar komt nogal wat bij kijken.)
 • Marc Ruyters.
  Knikkeren met kunst. Het werk van Honore d’O. Blz. 19-24.
  (Een van de kunstenaars die een bijdrage leverde aan de Vlaams-Nederlandse bijdrage aan de Biennale van Venetie was de onbekende Vlaming Honore d’O.)
 • Johan de Vos.
  Actuele fotografie in Nederland. Blz. 25-36.
  (Een overzicht van de Nederlandse bijdrage aan de “Paris Photo” welke van 14 tot 17 november 2002 in Parijs werd gehouden.)
 • Bart Vervaeck.
  Fictie op zoek naar actie. De doe-boeken van Atte Jongstra. Blz. 37-44.
 • Ger Groot.
  Plaats van geluk: Parijs. Blz. 45-52.
  (Franse cultuurervaringen van een Nederlander in Parijs.)
 • Lukas de Vos.
  Schot in de zaak. Het hedendaagse misdaadverhaal in Vlaanderen
  (1997-2003). Blz. 53-64.
 • Saskia Bak.
  De onbenoembare helderheid van Toon Verhoef. Blz. 65-70.
  (De imponerende abstracte schilderijen van de Nederlandse schilder Toon Verhoef laten zich moeilijk beschrijven en duiden. Natuurlijk valt er van alles te zeggen over de compositie, de kleuren, de materialen, de structuur, de textuur en de betekenis van de werken, maar tegelijkertijd onttrekken zij zich aan die beschrijvingen).
 • Gie van den Berghe.
  Van “aliene” tot “Outsider”. De geboorte van de psychiatrie en Joseph Guislain. Blz. 71-80.
  (In 2001 sloot het Museum Stadshof in Zwolle zijn deuren. Het herbergde een grote en internationaal zeer gewaardeerde collectie outsiderkunst – kunst gemaakt door psychiatrische patienten. Na vele pogingen het elders onder te brengen, stelde het Gentse museum Dr. Guislain ruimte beschikbaar.)
 • Paul Depondt.
  Wat is de zin van dit razende theater? Over Rudi Fuchs. Blz. 81-86.
  (De kunstwereld is veranderd. De ideeen van Fuchs klinken velen oubollig in de oren. Hij was geen man van willekeurige en schreeuwerige sensaties.)
 • Rudi Wester.
  En avant! De Nederlandstalige literatuur in Frankrijk. Blz. 87-92.
  (Overzicht van de bijdragen van Nederland en Vlaanderen als invites d’honneur aan de Salon du Livre 2003 in Parijs.)
 • Arjo Klamer & Erik Pruijmboom.
  Meer dan een “package deal”. Cultuurtourisme in Nederland. Blz. 93-102.
  (Het cultuurtoerisme kreeg in Nederland tot voor kort weinig aandacht. Bureaus ontwikkelen nu zogenaamde “package deals”.)
 • Kunsten. Blz. 103-120.
  . <Door: Din Pieters:> In de eredivisie. Het nieuwe Van Abbemuseum
  . <Door: Lars Kwakkenbos:> Curator niet gewenst! Zelfportretten van Belgische kunstenaars
  . <Door: Eleke van Campenhout:> Buiten de productielogica. Dans in Kortrijk.
  . <Door: Jos Nijhof:> De erfenis van Carrousel
  . <Door: Emile Wennekes:> Rotterdamse muziek: idioom of ideaal?
  . <Door: Yves Knockaert:> De muziek van Het muziek Lod
  . <Door: Tom Gloudemans:> De wereld van Paul Driessen
  . <Door: Erik Martens:> Vlaamse klassiekers op dvd
 • Boeken. Blz. 121-148.
  . <Door: Aad Nuis:> De monstertrilogie van Tom Lanoye
  . <Door: Koen Vergeer:> Niets rijmt op de dood, van G. Kouwenaar
  . <Door: Tom Verschaffel:> 2002’s voetnoten bij 1302
  . <Door: Fleur Speet:> Onder de loep, van J.van Leeuwen
  . <Door: Geert van Istendael:> De verwondering van de antropoloog. Franstaligen over Vlaanderen
  . <Door: Marc Hooghe:> Het te grote succes van de verzorgingsstaat.
  . <Door: Bart van Straeten:> “Flikken” op speed. Romans en verhalen van Christophe Vekeman
  . <Door: Paul Soetaert:> Nederland tussen eenheid en verscheidenheid, van P. de Rooy
  . <Door: Marnix Beyen:> Stijlen van leiderschap, van H. te Velde
  . <Door: Reinier Salverda:> De literaturen van de Europesche koloniale expansie, door Th. D’haen
  . <Door: Hans Cools:> Over pastoors die kippen houden in kerken. Het dagboek van een bisschop in de Contrareformatie, van E. Put & C. Harline
  . <Door: Stephanie Loriaux:> “Kopkracht” en “schrijfhobbels” van A. van Dis
  . <Door: Manu Ruys:> Het gelijk van een “Grand Old Man”, van L. Tindemans
 • Taal & cultuur. Blz. 149-156.
  . <Door: Hugo Brandt Corstius:> Van “bad” tot “zus”. Eenlettergrepige woorden in het Nederlands
  . <Door: Marc Jacobs:> Het offensief van de kabouters. Nieuwe opvattingen over de volkscultuur.
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling Blz. 157-159.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0305.37=-=
TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 32, nummer 1/2, 2002.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden en Thomas Herbig, Universiteit Leipzig.
Leipzig, 15 mei 2003.

 • Janneke ter Beek.
  Expletieven en coverte verplaatsing. Blz. 1-15.
  (In dit artikel worden de argumenten voor coverte verplaatsing in zuivere expletiefzinnen onderzocht. Beargumenteerd wordt dat het argument van het specificeitseffect onhoudbaar is, omdat het zich bij een bredere klasse zinnen voordoet dan Chomsky voorspelt. Ook het uitgangspunt dat expletieven semantisch leeg zijn wordt verworpen. Conclusie is dat coverte verplaatsing niet onomstotelijk kan worden vastgesteld, omdat alle argumenten ervoor ook een andere verklaring kunnen krijgen.)
 • Jack Hoeksema.
  Hoegenaamd: van 1730 tot 2002: eigenschappen en ontwikkelingsgang van een bijzondere negatief-populaire uitdrukking. Blz. 16-39.
  (Het bijwoord hoegenaamd is te herleiden tot een gereduceerde concessieve constructie. De vaste combinatie lijkt te dateren van het begin van de achttiende eeuw. Er blijken twee interpretaties in omloop: als versterker en als approximator, respectievelijk ‘helemaal’ en ‘bijna helemaal’. Sinds kort kan hoegenaamd ook andere dan negatieve woorden modificeren. In het Afrikaans wordt hoegenaamd veel vaker gebruikt, wellicht onder invloed van Engels at all.)
 • Jan Koster.
  Alles is Merge. Blz. 40-50.
  (Generatieve grammatica’s specificeren met een eindig aantal middelen een oneindig aantal zinnen en hun structuur. De belangrijkste operaties hiervoor zijn Merge en Move. Koster komt stapsgewijze tot de conclusie, dat het mogelijk is Move, Percolate en QR te herleiden tot effecten van Merge.)
 • Erik Moonen.
  Gemaakt om moeilijk te zijn: over het nut van onregelmatigheiden in taal. Blz. 51-61.
  (In iedere taal bestaan onregelmatigheiden. Onregelmatigheden dienen geen communicatief doel, en het leren van de taal maken ze alleen maar moeilijker, maar sociaal hebben ze wel degelijk een functie: ze maken het mogelijk om groepsgenoten te onderscheiden van buitenstaanders. Zo beschouwd is een van de functies van taalvariatie het kunnen inspelen op de dynamiek van groepen.)
 • Mark de Vries.
  Coordinatie in drie dimensies. Blz. 62-73.
  (Voor de syntactische beschrijving van samentrekking zijn driedimensionale structuren nodig.)
 • Ron van Zonneveld.
  Samenstellingen van afwijkende vorm. Blz. 74-83.
  (In de ANS worden woorden als zuipschuit, deugniet, bemoeial en sta-in-de-weg als samenstellingen met afwijkende vorm gekenschetst, omdat ze niet, zoals gewone samenstellingen, rechtshoofdig zijn. Van Zonneveld betoogt dat het gaat om gewone samenstellende afleidingen met een fonologisch leeg suffix.)
 • Jan-Wouter Zwart.
  Het type moeten huilen. Blz. 84-103.
  (Onwillekeurig moeten, als in ‘Ik moest ineens huilen’, lijkt eerder aspectueel (nadruk op het begin van de handeling huilen) dan modaal – anders dan bij andere gebruiken van het hulpwerkwoord impliceert ‘Ik moest ineens huilen’ dat de Ik ineens huilde.)
(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0305.38=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Lisette Baeten <Lisette.Baeten@ufsia.ac.be>  |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <msg@xs4all.nl>         |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| de Tijdlijn:       Vertaalbureau Motte <peter.motte@skynet.be>  |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>     |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0305.c --------------------------*