Neder-L, no. 0302.b

Subject: Neder-L, no. 0302.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 28 Feb 2003 19:59:46 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0302.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0302.15: Evenementenagenda, met:                |
|          - Proza- en columnistenfestival 'Verhaal halen', zo  |
|           27 april 2003 (Amsterdam)              |
|          - Tiende Wibautworkshop door dr. Ellen Gerrits over  |
|           dyslexie als taalstoornis, wo 5 maart 2003     |
|           (Amsterdam)                     |
|          - Elfde Wibautworkshop door dr. Marja Roelofs over  |
|           het beoordelen van verhalen van leerlingen, wo 12  |
|           maart 2003 (Amsterdam)               |
|          - Programma 'De Avonden: Reve in Beeld', wo 12 maart |
|           2003 (Rotterdam)                  |
| (2) Vac: 0302.16: Vacature voor een oio bij het onderzoeksproject    |
|          'Straattaal' op het Meertens Instituut te Amsterdam  |
|          (deadline: di 1 april 2003)              |
| (3) Med: 0302.17: Help! Neder-L zoekt financiering...          |
| (4) Med: 0302.18: Oproep van de Nederlandse Taalunie tot indienen van  |
|          voorstellen voor de ontwikkeling van een Virtueel   |
|          Informatiepunt Terminologie (VIPTerm); deadline: 15  |
|          maart 2003                      |
| (5) Med: 0302.19: Kiliaanlezing 'Een partikelwoordenboek voor het    |
|          Nederlands' door Ton van der Wouden op wo 16 april  |
|          2003 te Leiden                    |
| (6) Med: 0302.20: 'Werkgroep voor het laatmiddeleeuws geestelijk lied  |
|          in de Lage Landen' opgericht             |
| (7) Med: 0302.21: Nederlands-Vlaamse jongerenliteratuurprijs 'Inktaap' |
|          stimuleert literair debat onder scholieren;      |
|          prijsuitreiking op zo 16 maart 2003 te Dordrecht   |
| (8) Med: 0302.22: Ronald Giphart te gast bij de LAZ te Zwolle op do 6  |
|          maart 2003                      |
| (9) Med: 0302.23: Voorstelling 'De Wolkenman' / 'Blauw', vr 14 en za 15 |
|          maart 2003, Noordwijk-Binnen             |
|(10) Med: 0302.24: Nogmaals: bijeenkomst in Leiden en tentoonstelling in |
|          de Universiteitsbibliotheek Leiden n.a.v. de 100ste  |
|          sterfdag van Nicolaas Beets (1814-1903) op do 13   |
|          maart 2003                      |
|(11) Med: 0302.25: (Engelstalige) informatie over het internationale   |
|          'MPhil programme in Linguistics' van het Utrechtse OTS|
|(12) Web: 0302.26: eDebat 2003 start op vr 14 maart 2003         |
|(13) Rub: 0302.27: Hora est! Promoties P. Brandt op vr 14 februari 2003 |
|          te Utrecht, F. Blom op wo 19 februari te Leiden, A.  |
|          Visser op do 27 februari 2003 te Leiden        |
|(14) Sym: 0302.28: Awatersymposium 'Eenheid binnen de Neerlandistiek' op |
|          wo 19 maart 2003 te Utrecht              |
|(15) Sym: 0302.29: Aankondiging Seminarie Afrikaanse Taalkunde, zo 6 tot |
|          za 12 juli 2003, Diepenbeek              |
|(16) Lit: 0302.30: Nieuwe Flanor-publicaties no. 50, 51 en 52      |
|(17) Lit: 0302.31: Pas verschenen: J. Janssens & R. Sleiderink (red.).  |
|          De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel |
|          van de 14de tot de 18de eeuw. (Leuven, 2003)     |
|(18) Lit: 0302.32: Pas verschenen: Edward Vanhoutte (red.). De ene Leeuw |
|          is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaenderen |
|          herlezen. (Antwerpen, 2002)              |
|(19) Lit: 0302.33: Pas verschenen: Jacques Brel. Rosa. Bijeengebracht en |
|          uitgeleid door Kees Aarts e.a. (Amsterdam, 2003)   |
|(20) Lit: 0302.34: Pas verschenen: N. Morciniec. Studia Philologica.   |
|          Ausgewaehlte Schriften zur Germanistik und      |
|          Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages   |
|          hrsg. von Leslaw Cirko und Stefan Kiedron. (Wroclaw, |
|          2002)                         |
|(21) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------28-februari-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Feb 2003 13:08:20 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030215.html
Subject: Rub: 0302.15: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, diverse locaties

Proza- en columnistenfestival Verhaal halen, zondag 27 april 2003, 13.00-17.00 uur.

 • 25 columnisten en prozaschrijvers zijn te gast in een particulier woonhuis, woonark, salonboot of een vergelijkbare kleinschalige locatie in Amsterdam. Verhaal halen wordt georganiseerd door de Stichting Dichter aan huis te Den Haag. Nadere informatie: +31 (0)70-3465786, fax 3656643, e-mail: festival@dichteraanhuis.nl, Internet: http://www.dichteraanhuis.nl.

AMSTERDAM, Studio Taalwetenschap, Wibautstraat 3

Tiende workshop, woensdag 5 maart 2003, 15.00 uur.

 • Tiende Wibautworkshop door dr. Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht; AMC): Van laat praten naar slecht lezen: dyslexie als taalstoornis. Inlichtingen: +31 (0)20-5961130; e-mail: info@studiotaalwetenschap.nl.

AMSTERDAM, Studio Taalwetenschap, Wibautstraat 3

Elfde workshop, woensdag 12 maart 2003, 15.00 uur.

 • Elfde Wibautworkshop door dr. Marja Roelofs (Gemeente Amsterdam): Het beoordelen van verhalen van leerlingen. Inlichtingen: +31 (0)20-5961130; e-mail: info@studiotaalwetenschap.nl.

ROTTERDAM, Calypso 2001, Mauritsweg 5

Programma over Gerard Reve, woensdag 12 maart 2003, 19.30 uur.

 • Programma ‘De Avonden: Reve in Beeld’ in het kader van Studium Generale Erasmus Universiteit met Dick Matena, Awee Prins, Nabil Ben Ahmida, Het Gebroken Oor en film De Avonden. Nadere informatie: http://www.eur.nl/studium.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 18 Feb 2003 17:13:32 -0800
From: Leonie Cornips <Leonie.Cornips@meertens.knaw.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030216.html
Subject: Vac: 0302.16: Vacature voor een oio bij het onderzoeksproject 'Straattaal' op het Meertens Instituut te Amsterdam (deadline: di 1 april 2003)

=====================================
Vacature Meertens Instituut Amsterdam
=====================================

Het Meertens Instituut is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het houdt zich bezig met onderzoek naar en documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op het terrein van de hedendaagse variatie op het gebied van taal (o.a. dialecten) en(volks-)cultuur in Nederland.

Binnen het instituut is er momenteel een vacature voor een:

Onderzoeker in Opleiding (m/v)
38 uur incl. ADV

Functie-informatie:

Het opzetten en uitvoeren van het onderzoeksproject “Straattaal”. Contact tussen jongeren met een Nederlandse en diverse etnische achtergronden in de grote steden in Nederland vormt een nieuwe en in Nederland een nauwelijks onderzochte bron van talige diversiteit. Dit project beoogt het verschijnsel ‘straattaal’ nader te verkennen, en vervolgens taalkundig en sociaal te duiden en te verklaren. Het project dient een substantiele bijdrage te leveren aan de studie van effecten van taalcontact en taaltheoretisch onderzoek op het gebied van syntaxis en lexicon.

Functie-eisen:

 • Een universitaire opleiding in de Taalkunde/Algemene Taalwetenschap met specialisatie syntaxis en/of sociolinguistiek
 • Bij voorkeur spreker van een minderheidstaal zoals Sranan, Berber, Marokkaans-Arabisch, Papiamentu, Turks etc
 • In staat om zelfstandig onderzoek en veldwerk uit te voeren
 • Ervaring of interesse in transcriptie van spontane spreektaal
 • Ervaring of interesse in statistische dataverwerking en -analyse
 • Goede uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift.

Aanstelling:

De aanstelling geschiedt voor een periode van in principe vier jaar en dient te resulteren in een dissertatie. Een opleidingsplan zal in overleg worden opgesteld.

Standplaats: Amsterdam
Salaris: Het salaris bedraagt EUR 1.503,00 per maand in het eerste jaar oplopend tot EUR 2.145,00 in het vierde jaar.

Indiensttreding:

Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot dr. Leonie Cornips, senior-onderzoeker variatielinguistiek, tel. 020-4628529.

Schriftelijke sollicitaties met curriculum vitae en evt. lijst met veldwerkzaamheden kunt u voor 1 april 2003 richten aan de heer J.Landstra, Meertens Instituut, afd. Personeelszaken, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Feb 2003 21:18:20 +0100
From: Ben Salemans <salemans@neder-l.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030217.html
Subject: Med: 0302.17: Help! Neder-L zoekt financiering…

===================================
Help! Neder-L zoekt financiering…
===================================

Al ruim tien jaar bestaat Neder-L. Deze gratis periodiek over Nederlandse taal en literatuur wordt door de redactie met veel liefde en overtuiging gemaakt. En dat houden we zo.

In die tien jaar heeft Neder-L zijn bestaansrecht aangetoond. Het blad biedt duizenden neerlandici in binnen- en buitenland de mogelijkheid om zich op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen binnen de neerlandistiek. Neder-L wordt goed gelezen: maandelijks heeft Neder-L zo’n 17.500 lezers. Toch niet gek voor een vrij specialistisch tijdschrift zonder naaktfoto’s.

Maar er is een probleem. Als hoofdredacteur bundel ik de bijdragen van lezers en columnisten gemiddeld zo’n drie keer per maand (inclusief het tijdschriftenoverzicht). Dat bundelen en al het werk eromheen kost me wekelijks tussen de 12 en 16 uur werk. En dan heb ik het vele werk van, bijvoorbeeld, redactielid Piet Verkruijsse nog niet eens meegeteld. Ook zou ik graag extra tijd willen vinden om bijvoorbeeld een recensierubriek te kunnen starten.

Sinds een half jaar ben ik niet meer aan de KU Nijmegen verbonden, maar zelfstandig Internet-ondernemer geworden. Wie het economische nieuws van de laatste tijd gevolgd heeft, weet dat veel werk betekent, en weinig zekerheid. Toen ik nog een vaste baan aan de universiteit had, kon ik ’s avonds en in de weekends altijd wel een paar uurtjes vinden om aan Neder-L te werken zonder me zorgen te hoeven maken over mijn inkomsten. Maar die vrije uurtjes zijn op dit moment nauwelijks te vinden.

Tijd om Neder-L te commercialiseren? Om een lang verhaal kort te houden: dat lijkt op dit moment nog niet goed haalbaar. De meest reele en ideale optie lijkt om bij een of andere overheidsinstantie subsidie aan te vragen en/of bij een bedrijf aan te kloppen voor sponsoring.

Daarmee ben ik op het punt gekomen dat ik uw hulp inroep.
Ten eerste sta ik open voor alle tips. Kent u instellingen of bedrijven die mogelijk geld aan Neder-L/mij – mogelijk via een nog op te richten Stichting Neder-L – zouden willen doneren om ‘het goede Neder-L-werk’ te kunnen voortzetten?
Ten tweede zou ik het op prijs stellen als belangrijke neerlandici (intra- en extramuralen), taalkundigen, letterkundigen, filologen mij brieven zouden willen sturen waarin zij melden dat zij het heel belangrijk vinden dat Neder-L blijft bestaan. Mailtjes mogen ook, maar brieven met fraai opgemaakte briefhoofden e.d. zien er netter, indrukwekkender uit. Ik wil de brieven/mailtjes nl. gebruiken bij het aanschrijven van potentiele geldschieters.

Al uw tips en ideeen worden zeer op prijs gesteld. Ik zie uw brieven en e-mails graag tegemoet.

Dr. Ben J.P. Salemans,
hoofdredacteur Neder-L
Mergelweg 18-B
6212 XH Maastricht
Nederland
E: salemans@neder-l.nl
T: +31 (0)43-310.14.96

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 28 Feb 2003 11:47:09 +0100
From: Nederlandse Taalunie, via <adeklein@ntu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030218.html
Subject: Med: 0302.18: Oproep van de Nederlandse Taalunie tot indienen van voorstellen voor de ontwikkeling van een Virtueel Informatiepunt Terminologie (VIPTerm); deadline: 15 maart 2003

=============================================================
Ontwikkeling ‘Virtueel Informatiepunt Terminologie’ (VIPTerm)
=============================================================

OPROEP TOT REGISTRATIE VAN BELANGSTELLING

ONTWIKKELING VAN EEN INFORMATIEVOORZIENING VIA HET INTERNET TEN BEHOEVE VAN NEDERLANDSTALIGE TERMINOLOGIE EN NEDERLANDSTALIG TERMINOLOGIEWERK

Oproep aan kandidaten om hun belangstelling tot het indienen van een voorstel betreffende de ontwikkeling van een informatievoorziening terminologie kenbaar te maken

De Nederlandse Taalunie zal eerlang aan geregistreerde gegadigden een verzoek richten om een voorstel in te dienen inzake de ontwikkeling van een ‘Virtueel Informatiepunt Terminologie (VIPTerm)’, een elektronische voorziening op het internet voor informatie en documentatie betreffende Nederlandstalige terminologie, als onderdeel van de webvoorziening Taalunieversum (http://www.taalunieversum.org). De opdracht zal worden gegund aan de indiener van het economisch gunstigste voorstel. De opdracht wordt toegekend door de Algemeen Secretaris van de Taalunie op voordracht van de Commissie Terminologie (CoTerm), na beoordeling van alle in aanmerking genomen voorstellen door een subcommissie van deskundigen. De Commissie Terminologie is door de Taalunie ingesteld en belast met de voorbereiding en uitvoering van een terminologiebeleid dat aansluit bij het totale taalbeleid van de Taalunie.

VIPTerm geldt als een elektronische informatie- en documentatiefunctie voor Nederlandstalige terminologie en zal in principe een onderdeel vormen van de website Taalunieversum van de Nederlandse Taalunie. De ontwikkeling van een dergelijke functie is een van de voornaamste taken van de Commissie Terminologie (CoTerm). Tot nu toe ontbreekt immers een systematische informatie- en documentatiefunctie inzake terminologie. Aan deze functie wordt door veel betrokkenen in het veld grote behoefte gevoeld. In verschillende van de ons omringende taalgebieden bestaan terminologiedocumentatie- en informatiecentra. Voor het Nederlandse taalgebied is ervoor gekozen deze functie met een virtueel informatieloket via het Internet in te vullen, met maximaal gebruik van bestaande expertise en structuren.

Op termijn zal VIPTerm drie soorten informatie gaan bevatten:
a. Informatie en documentatie over terminologie (metadata);
b. Hulpmiddelen (tools) voor terminologiewerk of verwijzingen ernaartoe;
c. Terminologische datacollecties.

De huidige opdracht is beperkt tot informatiecategorie (a). De opdracht betreft:
a. het verzamelen, verwerken en ontsluiten van informatie en documentatie over Nederlandstalige terminologie via internet, in een gegeven website-format en volgens te nader te specificeren vormelijke kenmerken;
b. het beoordelen van de doelmatigheid van het tekstmateriaal volgens de behoeften en verwachtingen van de gebruikers en het aanpassen van de formats, formuleringen en stijlen op basis van die bevindingen;
c. het maken van een betrouwbare schatting inzake de benodigde middelen voor onderhoud en beheer van de voorziening, met name voor de actualisering van de informatie; en het formuleren van voorstellen voor de wijze waarop en de structuur waarmee de bedoelde onderhouds- en beheerswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Meer informatie over de aard van de opdracht en de beoogde doelstellingen vindt men in een informatiefiche op de website van de Taalunie (zie hieronder).

Alleen de bedrijven, instellingen en consortia die als reactie op deze oproep hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt zullen uitgenodigd worden om een voorstel in te dienen. Deze belangstellingregistratie staat open voor:
a. vakgroepen, onderzoekscentra en onderwijsrichtingen behorend tot openbare of door de overheid erkende onderwijsinstellingen;
b. overheidsdiensten of onderdelen daarvan, en organisaties behorend tot de sfeer van de semi-overheid (in Belgie/Vlaanderen ook wel ‘parastatale instellingen’ of kortweg ‘parastatalen’ genoemd;
c. bedrijven en organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten, zowel van commerciele als van niet-commerciele aard;
d. consortia van twee of meer rechtspersonen behorend tot de bovenstaande categorieen.

Natuurlijke personen en feitelijke verenigingen of organisaties zonder rechtspersoonlijkheid komen niet voor de belangstellingsregistratie in aanmerking en zullen bijgevolg niet uitgenodigd worden om een voorstel in te dienen.

Gegadigden kunnen hun belangstelling voor het indienen van een voorstel kenbaar maken door het daartoe bestemde formulier volledig in te vullen en ten laatste op 15 maart 2003 voor 17.00 uur te bezorgen aan het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie onder vermelding van ‘kennisgeving belangstelling voor het indienen van een voorstel inzake VIPTerm’, op een der volgende wijzen:

 • via e-mail, gericht aan secr@ntu.nl met kopie aan jvanhoorde@ntu.nl;
 • via een faxbericht aan het nummer +31-70-365.98.18 van de Taalunie, t.a.v. de heer J. Van Hoorde;
 • per poststuk gericht aan het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, belangstelling VIPTerm, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag;
 • door persoonlijke overhandiging op het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie, Lange Voorhout 19 te Den Haag.

Het genoemde formulier bevat een aantal vragen betreffende uitsluitingsvoorwaarden en geschiktheidseisen. Het beantwoorden van zulke vragen met ‘Nee’ leidt tot automatische uitsluiting of kan uitsluiting tot gevolg hebben.

Het formulier voor de belangstellingsregistratie en een projectfiche met meer gegevens over de aard en opzet van het project zijn te vinden op de website van de Nederlandse Taalunie (URL: http://www.taalunie.org/_/actueel/).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue 18 Feb 2003 19:22:10 +0100
From: Marlies Philippa, via P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030219.html
Subject: Med: 0302.19: Kiliaanlezing 'Een partikelwoordenboek voor het Nederlands' door Ton van der Wouden op wo 16 april 2003 te Leiden

=============
Kiliaanlezing
=============

De Kiliaanstichting ter bevordering van het etymologisch onderzoek in Belgie en Nederland, verantwoordelijk voor de samenstelling van het nieuwe ‘Etymologisch Woordenboek van het Nederlands’, organiseert op 16 april 2003 weer de jaarlijkse Kiliaanlezing voor een breed publiek. Deze lezing, die gratis toegankelijk is, vindt plaats in het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134 te Amsterdam, om 15.30 uur. Op de dag zelf kunt u op het elektronisch scherm bij de ingang van het gebouw zien in welke zaal de vergadering plaatsvindt.

De lezing wordt gehouden door dr. Ton van der Wouden. Ton van der Wouden studeerde Nederlands in Leiden en promoveerde in Groningen; hij is nu verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde onder meer over appendixen, Belgisch Nederlands, corpustaalkunde, dubbele ontkenningen, ‘en’ bij Vondel, functiewoorden, gender, hulpwerkwoorden en internet-taalkunde.

Hij zal spreken over ‘Een partikelwoordenboek voor het Nederlands’. In heel veel Nederlandse zinnen komt wel een keertje ‘wel’ of ‘eens’ of ‘toch’ of ‘dan’ voor. Het Nederlands heeft tientallen, zo niet honderden, van zulke partikels, en moedertaalsprekers van het Nederlands gebruiken ze onder meer om subtiele nuances in hun uitingen aan te brengen. Voor wie het Nederlands niet als moedertaal heeft, zijn die partikels een belangrijk struikelblok, maar de grammatica’s en de woordenboeken bieden weinig bruikbare informatie. Ton van der Wouden werkt aan een woordenboek annex grammatica van de partikels van het Nederlands.

De lezing – die volgens traditie in april plaatsvindt; in deze maand valt immers Kiliaans sterfdag – begint om 15.30 uur en zal tot 17.00 duren.

Na afloop van de lezing lopen we 100 meter naar cafe Scheltema aan de Nieuwezijds Voorburgwal, naast het oude Handelsbladgebouw, voor de traditionele Kiliaanborrel. We hopen u op 16 april (Schortelwoensdag) in groten getale te mogen begroeten.

Marlies Philippa

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 5 Feb 2003 11:50:17 +0100
From: Jeske van Dongen <Jeske.vanDongen@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030220.html Subject: Med: 0302.20: 'Werkgroep voor het laatmiddeleeuws geestelijk lied in de Lage Landen' opgericht

====================================================================
Werkgroep voor het laatmiddeleeuws geestelijk lied in de Lage Landen
====================================================================

Onlangs is de ‘Werkgroep voor het laatmiddeleeuws geestelijk lied in de Lage Landen’ opgericht. Zoals de naam al zegt, houdt de werkgroep zich bezig met geestelijke liederen, zowel in het Middelnederlands als in het Latijn, die veelal tussen circa 1450 en 1550 op schrift zijn gesteld. Doel van de werkgroep is een beter begrip van het laat-middeleeuws geestelijk lied en zijn liedbronnen middels meer interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende onderzoekers (letterkundigen, musicologen, codicologen). Als eerste project wordt gewerkt aan een facsimile en een kritische editie van handschrift Berlijn SPK mgo190.

De werkgroep bestaat uit Fons van Buuren, Gisela Gerritsen-Geywitz, Koen Goudriaan, Ulrike Hascher-Burger, Hermina Joldersma, Ike de Loos, Thom Mertens, Johan Oosterman, Dieuwke van der Poel en Jeske van Dongen. De werkgroep hoopt in de toekomst lezingen, symposia en concerten te organiseren. Diegenen die van de activiteiten op de hoogte gehouden willen worden, kunnen een berichtje sturen aan Jeske van Dongen (Jeske.vanDongen@let.uu.nl).

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Feb 2003 15:07:51 +0100
From: N. Groenendal <ngroenendal@ntu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030221.html
Subject: Med: 0302.21: Nederlands-Vlaamse jongerenliteratuurprijs 'Inktaap' stimuleert literair debat onder scholieren; prijsuitreiking op zo 16 maart 2003 te Dordrecht

====================================================
‘Inktaap’ stimuleert literair debat onder scholieren
====================================================

Wat vinden jongeren in Vlaanderen en Nederland het beste boek van vorig jaar? Sinds december discussieren zo’n duizend Nederlandse en Vlaamse scholieren over de vier genomineerde boeken voor hun eigen literaire prijs: De Inktaap 2003.

De Inktaap is een leesbevorderingsproject voor scholieren in de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs/secundair onderwijs. Het wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd.

De genomineerde boeken zijn alle verschenen in 2001. Ze zijn door middel van een puntentelling geselecteerd uit de shortlists van de Gouden Uil, de Libris Literatuurprijs en de AKO prijs. Het gaat om

 • ‘Memoires van een luipaard’ van Peter Verhelst,
 • ‘Siegfried’ van Harry Mulisch,
 • ‘De mensheid zij geprezen’ van Arnon Grunberg en
 • ‘Een soort Engeland’ van Robert Anker.

Dat de scholieren niet licht te werk gaan bij het jurywerk, blijkt uit de talloze bijdragen aan het (openbare) discussieforum op http://www.inktaap.nl. Rijp, groen, weloverwogen, verward, recht uit het hart, literair, persoonlijk, filosofisch, maatschappelijk, lyrisch, boos, alle mogelijke reacties die boeken los kunnen maken zijn aanwezig.

Tijdens de feestelijke slotdag op 16 maart a.s. in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht debatteren de jonge juryleden verder volgens de formule van Het Lagerhuis en kiezen zij de winnaar van De Inktaap 2003. Deze ‘prijs der prijzen’ wordt aan het einde van de dag uitgereikt aan de schrijver van het winnende boek.

Het Inktaap-project is een initiatief van De Nederlandse Taalunie, de CANON Cultuurcel van het Vlaamse Departement Onderwijs, het Vlaamse Departement Cultuur en de Stichting Lezen (Nederland). De organisatie is in handen van BulkBoek (Nederland) en Villanella (Vlaanderen).

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Feb 2003 13:08:29 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030222.html
Subject: Med: 0302.22: Ronald Giphart te gast bij de LAZ te Zwolle op do 6 maart 2003

============================================
Ronald Giphart te gast op 6 maart bij de LAZ
============================================

Hij schreef over de liefde en over de dood. Hij heeft de naam om een schrijver voor jongeren te zijn. Feit is dat Ronald Giphart veel gelezen wordt door jonge mensen. Maar niet alleen door jonge mensen. Vooral zijn roman Ik omhels je met duizend armen, waarin hij onder andere schrijft over de dood van zijn moeder oogstte veel bewondering bij lezers van alle leeftijden. Of hij in het boekenweekgeschenk ‘Gala’ nieuwe grenzen verkent is nog niet duidelijk, maar dat hij een groter publiek gaat krijgen dat is zeker.

Zwolle houdt met de uitnodiging aan de schrijver van het boekenweekgeschenk haar traditie in ere. Op 6 maart is Ronald Giphart te gast bij de LAZ (Stichting Literaire Activiteiten Zwolle)

Wat Giphart populair maakt bij met name jonge lezers is de openhartigheid waarmee hij over seks & liefde schrijft. ‘Ik ook van jou’, ‘Giph’, ‘Het feest der liefde’ en ‘Phileine zegt sorry’ staan bol van ontboezemingen en ontdekkingen die de jonge Giph, die wel erg veel op de schrijver lijkt, over het leven doet. Die openhartigheid stuit tegelijkertijd menig oudere lezer tegen de borst. De humor en het taalgevoel die ook bij Ronald Gipharts schrijverschap horen blijven daardoor deel onopgemerkt.

Maar er is ook een andere Ronald Giphart. De literatuurpromotor. Ook daarin kiest hij zijn eigen weg. ‘Kwadraats Groot Literair Lees Kijk Knutsel en Doe Vakantie Boek’ en ‘Planeet Literatuur’ nemen de literatuur op de hak, maar laten tegelijk zien hoe leven en literatuur vanzelfsprekend samengaan. Giphart laat ook niet na om zijn ‘beginnende’ lezers hoogtepunten uit de wereldliteratuur aan te bevelen. Op zijn persoonlijke top 51 louter grote namen en serieuze boeken. Streeft hij zelf ook het schrijven van een onomstreden literair meesterwerk na?

Voor de serie Prive Domein mocht hij een dagboek bijhouden. Dat resulteerde in ‘Het leukste jaar uit de geschiedenis der mensheid’. De indruk die daaruit bijblijft: die Giphart is een bezig baasje, niet te beroerd om voor veel geld veel te schrijven. Maar hij is ook de bezorgde vader die zijn twee kinderen een zo onbezorgd mogelijke jeugd wil geven.

Ronald Giphart een man vol tegenstellingen. Het is de vraag of hij het daarmee eens is. Op 6 maart, aan de vooravond van de Boekenweek, gaat hij daarover in gesprek met Liliane Waanders.

De literaire ontmoeting met Ronald Giphart vindt plaats in Schouwburg Odeon aan de Blijmarkt. Kaarten (a euro 5,50) kunnen besteld worden bij de schouwburg of gereserveerd worden bij Waanders Boekverkopers en Boekhandel Westerhof.

Voor meer informatie over de activiteiten van de LAZ kunt u terecht bij:
Janny Beima, +31 (0)38-421.53.92 (Waanders Boekverkopers) of bij
Liliane Waanders, +31 (0)341-42.99.19
E-mail: laz_zwollw@hotmail.com

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Feb 2003 13:22:43 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030223.html
Subject: Med: 0302.23: Voorstelling 'De Wolkenman' / 'Blauw', vr 14 en za 15 maart 2003, Noordwijk-Binnen

=================================
Voorstelling De Wolkenman / Blauw
=================================

Voorstelling De Wolkenman / Blauw, vrijdag 14 en zaterdag 15 maart, 20.30 uur, Dorpshuis De Kuip, Zeestraat, Noordwijk-Binnen


DE WOLKENMAN: Tekst: Guus Wakelkamp, Regie: Niek Molkenboer, Spel: Jos van Varik, Licht: Sjaak van de Noort.

Een man wordt vastgehouden in een villa, min of meer uit vrije wil en op dringend verzoek van een hogere instantie. Zijn twee ondervragers proberen hem de waarheid te ontlokken.
Diep wantrouwen en minachting kenmerken deze relatie. Maar voor de directeur van het instituut waar hij verblijft, heeft de man een groot respect en voor diens assistente Sonja koestert hij warme gevoelens.

De Wolkenman is een monoloog over de zingeving van het bestaan en de daarmee samenhangende eenzaamheid van het individu.
Is er iets hogers dan de gedachten van de mens? En als dat niet zo is, kunnen we daarmee leven? En hoe gaan we om met de conflicten in onszelf? Verliezen we ons in het aanbidden van een andere God, in de erotische fantasie of in woede over het feit dat antwoorden niet bestaan?
De Wolkenman is een briljant geleerde, een gek of een mens, verdwaald op weg naar een eindpunt, dat op geen enkele manier de kenmerken heeft van een thuishaven.


BLAUW: Tekst: Moniek Merkx, Regie: Janet Verkerk,Spel: Jos van Varik en Sjaak van de Berg, Licht: Sjaak van de Noort, Geluid: Gert-Jan Verkerk

Een eigenzinnig stuk met simpele absurde dialogen dat evengoed over beeldende kunst gaat als over de merkwaardige weg waarlangs twee mannen elkaar vinden.
Een gevoelig spel van woorden en beelden tussen twee onhandige heren, die hun verwarring niet uit de weg gaan.
Langzaam mengen hun werelden zich met elkaar en groeit een vriendschap zonder weerga.
Dankzij hun twijfel, nieuwsgierigheid en respect komen ze met elkaar in dialoog en langzaam vinden ze elkaar via thema’s als liefde en dood.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 17 Feb 2003 09:05:28 +0100
From: Kasper van Ommen <K_van_Ommen@Library.LeidenUniv.NL>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030224.html
Subject: Med: 0302.24: Nogmaals: bijeenkomst in Leiden en tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Leiden n.a.v. de 100ste sterfdag van Nicolaas Beets (1814-1903) op donderdag 13 maart 2003

===============================================================
100ste sterfdag van Nicolaas Beets (1814-1903) op 13 maart 2003
(Tweede licht aangevulde versie van dit bericht dat eerder verscheen in Neder-L 0302.09)
===============================================================

Op 13 maart 1903 overleed Nicolaas Beets: dominee-dichter, auteur van de onvergetelijke ‘Camera Obscura’, maar ook van thans bijna vergeten werken als ‘Stichtelijke uren’ en ‘Verscheidenheden meest op letterkundig gebied’. Zijn honderdste sterfdag zal in Leiden herdacht worden tijdens een bijeenkomst op zaterdagmiddag 15 maart. In Leiden immers schreef Beets als student enkele van zijn bekendste werken. Bovendien berust in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden de belangrijke collectie papieren en drukken uit het bezit van Beets, waarvan thans een rijk geillustreerde inventaris wordt gepubliceerd: ‘De Beetscollectie te Leiden’.

De bijeenkomst neemt een aanvang met de onthulling van een gevelsteen in het pand Breestraat 114 C (ongeveer ter hoogte van het stadhuis), waar Beets in zijn studietijd heeft gewoond (14.00 uur). De bijeenkomst wordt om 15.00 uur voortgezet in het Faculteitsgebouw Letteren (Cleveringaplaats 1 [WSD-gebouw 1175]; tegenover de Universiteitsbibliotheek), met onder meer een rede van dr. Peter van Zonneveld en aanbieding van het eerste exemplaar van de inventaris. Daarna kan in de Universiteitsbibliotheek een tentoonstelling met stukken uit het archief en de boekerij van deze prominente negentiende-eeuwer bezocht worden, alsmede een bescheiden receptie. De tentoonstelling is te bezichtigen van 15 maart tot en met 11 mei 2003.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen tijdens de openingsuren van de Leidse Universiteitsbibliotheek: ma-vr 8.30-22.00 uur; za 9.30-17.00 uur; zo 13.00-17.00 uur.

De begeleidende catalogus ‘De Beetscollectie te Leiden. Inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde’ is samengesteld door Andre Bouwman, met medewerking van Ellen Krol. Inleiding door Peter van Zonneveld. De catalogus verschijnt in de serie ‘Codices manuscripti’ van de Universiteitsbibliotheek Leiden en kost EUR 20,- (na 13 maart 2003 EUR 40,-). De catalogus is te koop bij de receptie van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden. Telefoon +31 (0)71-5272800 of te bestellen via e-mail: k_van_ommen@library.leidenuniv.nl.

Nota bene!

Als u aanwezig wilt zijn op deze bijeenkomst ontvangen wij graag een schriftelijke bevestiging daarvan. Dat kan per e-mail aan k_van_ommen@library.leidenuniv.nl of per briefkaart aan Universiteitsbibliotheek Leiden, Secretariaat (inzake Beets), Postbus 9501, 2300 RA Leiden. Graag naam, adres, postcode en woonplaats vermelden.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Feb 2003 12:34:59 +0100
From: Uil-OTS Secretariaat <UiL-OTS@let.uu.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030225.html
Subject: Med: 0302.25: (Engelstalige) informatie over het internationale 'MPhil programme in Linguistics' van het Utrechtse OTS

====================================
‘MPhil programme in Linguistics’
Utrecht institute of Linguistics OTS
====================================

Programme

The 2-year MPhil programme at the Utrecht institute of Linguistics OTS is intended for students from all over the world who combine talent with curiosity about language and our cognitive capacity for it. The programme is open to students with at least a Bachelor’s degree or equivalent; they can complete the requirements for the MPhil degree in Linguistics in two years.

The MPhil programme offers courses in experimental and theoretical linguistics and the principles of language use, organized in eight tracks. In alphabetical order: computational linguistics and logic, experimental psycholinguistics, language acquisition, language use, phonetics, phonology/morphology, semantics/pragmatics and syntax. From these eight tracks, the student will choose a major and a minor.

The programme provides a thorough training in theoretical issues, combined with a broad orientation on the field and an interdisciplinary attitude. It includes methodological training, an internship, and a Master’s thesis. In addition to theoretical training and personal supervision, UiL OTS offers access to a well-equipped library and specialised laboratory and computer facilities for experimental language and speech research.

All information about admission (deadlines, requirements, application form) and about finance (costs of living, tuition fees, scholarships) can be found through the institute website: http://www-uilots.let.uu.nl/ma-phdprog/mastersprog.htm

Main deadline: 1 March 2003
Late deadline: 15 April 2003

Please note that the late deadline is for those applicants who do not need housing, visa and/or do not want to apply for scholarships

Institute

The Utrecht institute of Linguistics OTS (UiL OTS) is a research institute within Utrecht University’s Faculty of Arts. The institute’s objective is twofold: to increase our understanding of language and speech, and to train researchers who will be able to make a valuable contribution to this field of knowledge. Faculty includes approximately 20 professors, 40 (senior) lecturers, and 10 postdoctoral researchers. Currently, about 40 PhD students are enrolled in the PhD programme. The institute works closely with other research institutes within the Netherlands Graduate School of Linguistics (Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap: LOT) to develop and refine a wide variety of experimental techniques, software, databases, and equipment.

Utrecht institute of Linguistics OTS
Trans 10, 3512 JK Utrecht, the Netherlands
T: +31 30 253 6006
F: +31 30 253 6000
E: uil-ots@let.uu.nl

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 17 Feb 2003 18:52:53 +0100
From: eDebatorganisatie <organisatie@edebat.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030226.html
Subject: Web: 0302.26: eDebat 2003 start op vr 14 maart 2003

=============================================
Vierde Nationale eDebat: http://www.edebat.nl
=============================================

eDebat organiseert voor de 4e achtereenvolgende maal een (inter)nationaal debattoernooi via de e-mail voor iedereen die ervan houdt om zijn mening te scherpen over actuele maatschappelijke kwesties of om zijn tegenstander af te troeven met snedige argumenten. Onder het motto: ‘Ontvang een stelling, verzin een list en zorg dat u uw beurt niet mist’ kunnen geinterresseerden zich tot 10 maart inschrijven. eDebat 2003 begint op vrijdag 14 maart en eindigt na drie voorronders en drie finalerondes met een winnaar op 12 juni. eDebat wordt mogelijk gemaakt door o.a. het Nederlands Debat Instituut en Stichting Almedia.

Het toernooi bestaat uit gestructureerde debatten in wedstrijdvorm, waarin debaters 1 tegen 1 verbaal de degens kruisen over een actuele stelling. Per ronde zetten zij binnen 14 dagen en met maximaal 1800 woorden p.p. hun argumenten uiteen. Bij een eDebat krijgen debaters een rol als voorstander of tegenstander toebedeeld. Een voorstander heeft 3 beurten en een tegenstander 2 om een driekoppige jury van hun gelijk te overtuigen. De jury geeft de deelnemers punten op vier criteria. Tijdens de debatten mag alles gebruikt worden: de inhoud van de boekenkast, een buurvrouw, humor, het gezonde verstand of de professor om de hoek.

Alle eDebatten zijn voor het publiek te volgen via de site www.edebat.nl. Iedere Nederlandsschrijvende computergebruiker is van harte uitgenodigd om mee te doen, ongeacht leeftijd, ervaring of nationaliteit. Bij een inschrijving van meer dan 50 debaters selecteert de organisatie op basis van een kort betoog op het inschrijfformulier. De winnaar van vorig eDebat, Martin Muires, verdedigt zijn titel: hij heeft zich reeds ingeschreven. Traditioneel doet er een gemeleerd publiek mee, bestaande uit o.a. (m/v): debaters, gepensioneerden, studenten, scholieren, adviseurs, middenstanders en politici.

De stellingen sluiten aan bij actuele maatschappelijke onderwerpen. Tijdens vorige toernooien pijnigden de deelnemers hun hersenen o.a. over de volgende stellingen:

 • Liever een republiek dan een monarchie
 • Nederland moet een verplichte ouderschapscursus invoeren
 • Nederland moet een islamitische feestdag tot nationale vrije dag uitroepen
 • De tijd is rijp voor een vrouwelijke premier
 • De mens is niet beschaafder dan 2000 jaar geleden

Prijzen zijn er voor de 10 debaters die op basis van de punten uit de juryrapporten de halve finale bereiken. Maar ook het publiek heeft inspraak: zij bepaalt welke debater de rondeprijs wint. Het publiek kan daartoe per ronde op een leuk, pittig, intelligent of prikkelend debat (of debater) stemmen.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue 18 Feb 2003 19:22:10 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030227.html
Subject: Rub: 0302.27: Hora est! Promoties P. Brandt op vr 14 februari 2003 te Utrecht, F. Blom op wo 19 februari te Leiden, A. Visser op do 27 februari 2003 te Leiden

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 14 februari 2003, Universiteit Utrecht.
P. Brandt: ‘Cipient predication: unifying double object, dative experiencer and existential/presentational constructions’.
Promotores: prof. dr. T. Reinhart, prof. dr. E. Reuland en prof. dr. H. Verkuyl.


Woensdag 19 februari 2003, Universiteit Leiden. (Promotie cum laude.)
F. Blom: ‘Constantijn Huygens. Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken. Ingeleid, bezorgd en van commentaar voorzien’.
Promotor: prof. dr. C.L. Heesakkers.

Samenvatting proefschrift door Frans Blom
(F.R.E.Blom@let.leidenuniv.nl)

Titel proefschrift
——————
Constantijn Huygens ‘Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken’. Ingeleid, bezorgd, vertaald en van commentaar voorzien door Frans R.E. Blom. 2 dln. Amsterdam: Prometheus / Bert Bakker, 2003. (Nederlandse Klassieken)

Toelichting
———–
Constantijn Huygens (1596-1687): dichter, secretaris van de Oranjes, hoveling, musicus, diplomaat, dansende calvinist, liefhebber van de schilderkunst, Heer van Zuylichem, kraker van vijandelijk geheimschrift, echtgenoot en weduwnaar van Sterre, vader van de ontdekker van Saturnus’ ring, waaghals met hoogtevrees op de spits van de Munsterkathedraal, ‘Sir Huggins’ die geridderd van zijn paard viel, voorvechter van vrede, discipel van Vitruvius, zoon van een held van het vaderland, niet geheel geheelonthouder, slaaf in gulden boeien, gesprekspartner van dode schrijvers, schaatser die niet kon zwemmen, Hagenaar, ‘liberateur’ van Oranjes Orange, verdediger van een corrupte zoon, blinde in verstilde mist op weg naar Engeland, rechtenstudent, Alpenbedwinger, kruiwagen voor de nieuwe secretaris van Willem III, bedevaartganger in Petrarca’s Vaucluse, Nederlander die in Latijn het Latijn verfoeit, vriend van Drebbel en Descartes, grafschriftschrijver voor De Zwijger, bezoeker van The Bodleian, oogappel van zijn moeder, Erasmusvereerder, peuter die ontsnapte aan het haardvuur, luitspeler voor de Britse vorst, bewonderaar van ‘La Serenissima’, bekladder van Woodstock, schepper van Hofwijck, gans tussen Londense zwanen, toegewijd docent, autobiograaf.
Op 82-jarige leeftijd legde Huygens het veelzijdige verhaal van zijn rijke leven vast in een autobiografie van ruim tweeduizend Latijnse verzen. Gericht tot zijn zoons en dier zoons bleef het gedicht tot ver na de dood van de auteur ongepubliceerd. De nieuwe uitgave van ‘Mijn leven verteld aan mijn kinderen in twee boeken’ ontsluit Huygens’ levensverhaal door middel van een kritische teksteditie met parallelle prozavertaling. Een uitvoerige inleiding belicht het werk in het Nederlands- en Latijnstalige oeuvre van de auteur, plaatst het in de literaire traditie van de humanistische autobiografie en bespreekt Huygens’ kwaliteiten als Neolatijns dichter. Het commentaar bij de tekst biedt verdieping van cultuurhistorische aard en licht daarbij de wijze van zelfpresentatie toe aan de hand van de vergelijking tussen het beschreven en het geleefde leven. Aparte delen beschouwen het taalgebruik en literaire gehalte op woordniveau. De fraaiste autobiografie uit de Nederlandse zeventiende-eeuwse letterkunde laat zich dus zonder enige kennis van het Latijn lezen en heeft eigen hoekjes voor classici.

En ook
——
Tegelijk met ‘Mijn leven’ verschijnt in de serie Klassieken van de Nederlandse Letterkunde ook Constantijn Huygens’ ‘Journaal van de reis naar Venetie’. Ingeleid, vertaald en van toelichting voorzien door Frans R.E. Blom. M.m.v. Judith Heijdra en Trudy Snijders-de Leeuw. Het dagverhaal vertelt van dag tot dag over de grote en kleine gebeurtenissen tijdens de educatiereis van de 23-jarige Huygens naar de Dogenstad.


Donderdag 27 februari 2003, 16.15 uur, Universiteit Leiden, Academiegebouw, Rapenburg 70.
A. Visser: ‘Joannes Sambuccus (1531-1584) and the learned image. Forms and functions of a humanist emblem book’.
Promotor: prof. dr. B. Westerweel.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 17 Feb 2003 13:08:53 +0100
From: Awater Symposiumcommissie <awater_symposium@hotmail.com>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030227.html
Subject: Sym: 0302.27: Awatersymposium 'Eenheid binnen de Neerlandistiek' op wo 19 maart 2003 te Utrecht

================================================
Awatersymposium ‘Eenheid binnen de Neerlandistiek’
Woensdag 19 maart 2003, vanaf 13.30
Achter-Sint Pieter 200, Utrecht
================================================

Op 19 maart 2003 organiseert Studievereniging Awater voor Utrechtse Neerlandici weer haar jaarlijkse symposium. Thema dit jaar is de ‘Eenheid binnen de Neerlandistiek’. Er komen vragen aan de orde als: Waarom is het zinnig letterkunde, taalkunde en taalbeheersing in een instituut onder te brengen? Wat hebben deze disciplines elkaar te vertellen? In hoeverre zijn er raakvlakken?

Door de invoering van de Bachelor-Master structuur aan de Faculteit Letteren is dit onderwerp actueel geworden voor de opleiding Nederlands in Utrecht. De opleiding Nederlands in Utrecht is bovendien de grootse vakgroep van Nederland, met de meeste hoogleraren.

Op deze middag komen drie oud-studenten Nederlandse taal en cultuur in Utrecht, alledrie hoogleraar, hun mening geven over dit onderwerp. Daarnaast komen tijdens de discussie ook studenten en alumni aan het woord.

De Awatersymposiumcommissie heeft het volgende programma samengesteld voor deze middag:

Awatersymposium 19 maart 2003
Locatie: Achter Sint Pieter 200 in Utrecht

13:30 Ontvangst in Pietershof met koffie
14:00 Opening door dagvoorzitter Paul Wackers, directeur van het Instituut Nederlands in Utrecht
14:15 Spreker F. Weerman, hoogleraar taalkunde aan de UVA
14:35 Spreker W.P. Gerritsen, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden
14:55 Pauze
15:15 Spreker C. Jansen, hoogleraar bedrijfskunde aan de KUN
15:35 Interactieve discussie o.l.v. Orlanda Lie, hoofddocente Middelnederlandse letterkunde aan de UU
16:15-17:00 Borrel in het medewerkercafe van het Pietershof

Van bezoekers die geen student of docent van de UU zijn, vragen we een bijdrage in de onkosten van 6 Euro.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u onze website raadplegen: http://www.symposium2003.web1000.com. Of mail ons: Awater_symposium@hotmail.com.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 21 Feb 2003 10:39:37 +0100
From: Luc Renders <luc.renders@luc.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030229.html
Subject: Sym: 0302.29: Aankondiging Seminarie Afrikaanse Taalkunde, zo 6 tot za 12 juli 2003, Diepenbeek

==============================
Seminarie Afrikaanse Taalkunde
6 tot 12 juli 2003
Limburgs Universitair Centrum
Diepenbeek, Belgie
==============================

Van 6 tot 12 juli 2003 wordt aan het Limburgs Universitair Centrum het derde Seminarie Afrikaanse Taalkunde georganiseerd. Het gaat om een inleidend seminarie op academisch niveau over diverse facetten van de Afrikaanse taalkunde. Er worden 18 sessies van 1,5 uur elk georganiseerd met in de vooravond nog een culturele activiteit in verband met het Afrikaans en/of Zuid-Afrika. De doelgroep zijn docenten Nederlands en Germanistiek en gevorderde studenten.

Het seminarie is mogelijk gemaakt door de financiele steun van de Kanselierstrust van de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys en van het Limburgs Universitair Centrum.

De inhoudelijke invulling van de sessies berust bij Prof. Dr. Wannie Carstens van de Potchefstroomse Universiteit vir CHO en bij Dr. Ilse Feinauer van de Universiteit van Stellenbosch.

Ilse Feinauer biedt de volgende onderwerpen aan:

 • Afrikaanse sinstipologie
 • Ontkenning in Afrikaans
 • Plasing in Afrikaanse afhanklike sinne
 • Kohesie in gesproke Afrikaans
 • Adjunkplasing in gesproke Afrikaans
 • Semantiek
 • Die leksikon van Afrikaans

Wannie Carstens behandelt:

 • Die geskiedenis van Afrikaans: 1652-1994
 • Afrikaans en die politieke bedeling na 1994
 • Die variasie van Afrikaans: diachronies
 • Die variasie van Afrikaans: sinchronies
 • Die Afrikaanse normatiewe taalkunde
 • Die nuwe ‘Afrikaanse Woordelys en Spelreels’ (2002)
 • Tekslinguistiek en die studie van Afrikaans

Ilse Feinauer is verbonden aan het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit van Stellenbosch. Zij is coordinator van het voortgezet academisch programma in vertaalkunde waarin ze zelf ook een onderwijsopdracht waarneemt. Daarnaast biedt ze een aantal cursussen Afrikaanse taalkunde aan in de opleiding Afrikaans. Ze is mede-auteur van het ‘Basiswoordeboek van Afrikaans’ (1994) en mede-redacteur van de bundel ‘Sintaksis op die voorgrond’ (1998). Haar onderzoeksbelangstelling gaat uit naar de syntaxis, de lexicografie en de vertaaltheorie. Ze is redactielid van ‘Lexikos’, een internationaal lexicografietijdschrift en is lid van een aantal taal- en vertaalvakverenigingen.

Wannie Carstens is directeur van de Skool vir Tale aan de Potchefstroomse Universiteit. Hij is daarnaast ook docent Afrikaanse taalkunde in de vakgroep Afrikaans en Nederlands. Hij is schrijver van twee taalkundehandboeken ‘Norme vir Afrikaans’ (2003, vierde uitgave) en ‘Afrikaanse tekslinguistiek. ’n Inleiding’ (1997). Zijn huidige onderzoek spitst zich toe op tekstredigering, tekstlinguistiek en taalgeschiedenis. Hij is redactielid van een aantal Zuid-Afrikaanse vaktijdschriften, lid van verschillende taalverenigingen en taallichamen (onder andere als ondervoorzitter van het Nasionale Taalliggaam vir Afrikaans). Hij dient zijn vierde ambtstermijn als lid van de Taalkommissie.

Plaats en datum
Het seminarie heeft plaats aan het Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek (bij Hasselt), Belgie van 6 tot 12 juli 2003.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 euro en omvat het cursusmateriaal en de maaltijden. De uiterste datum voor inschrijving is 31 mei 2003. Om organisatorische redenen wordt een vroegtijdige opgave van deelname erg op prijs gesteld.

Accommodatie is mogelijk in

 • een studentenkamer voor 75 euro voor de seminarieweek van zondagavond tot zaterdagmorgen
 • een hotel voor ongeveer 60 euro per dag.
  Als u wilt dat accommodatie gereserveerd wordt, gelieve dit op de inschrijvingsstrook aan te duiden.
  Het seminarie begint op zondag 6 juli om 19.00 u. met een kaas-en-wijn ontvangst en eindigt zaterdagmorgen 12 juli omstreeks 10.00 u.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
Prof. Dr. Luc Renders
Vakgroep Talen
Limburgs Universitair Centrum
3590 Diepenbeek
Belgie
Tel. 32 11 268683
E-mail: luc.renders@luc.ac.be


Deze inschrijvingsstrook alleen per post terugsturen

Inschrijving Seminarie Afrikaanse Taalkunde

Naam: ………………………….

Adres: …………………………
…………………………
…………………………

Telefoon: ………………………

E-mail: ………………………..

schrijft zich in voor het Seminarie Afrikaanse Taalkunde en wenst van zondagavond tot zaterdagmorgen accommodatie te bespreken in:

o een studentenkamer
o een hotelkamer

Hij/zij betaalt
o 150 euro inschrijfgeld
o 75 euro verblijf in studentenkamer

plus de eventuele bankkosten via:

o Eurocard/Master Card
o Visa
o Overschrijving*

Kaartnummer: ……………………

Vervaldatum: ……………………

Kaarthouder: ……………………

Datum: …………………………

Handtekening: …………………..

 • overschrijven op rekeningnummer 001-0187079-42 op naam van Limburgs Universitair Centrum, 3590 Diepenbeek, Belgie, swiftcode Fortis bank-Hasselt GEBABEBB-36A met vermelding: Seminarie Afrikaans

Terugsturen aan:
Prof. Dr. Luc Renders
Vakgroep Talen
Limburgs Universitair Centrum
Universitaire campus
3590 Diepenbeek
Belgie

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 15 Feb 2003 13:14 +0100
From: Willem Huberts <whuberts@ision.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030230.html
Subject: Lit: 0302.30: Nieuwe Flanor-publicaties no. 50, 51 en 52

==========================================
Nieuwe Flanor-publicaties no. 50, 51 en 52
==========================================

In januari 2003 verschenen drie nieuwe uitgaven bij uitgeverij Flanor.

Als deel 50 van de ‘Flanorreeks’ verschijnt van Henk Romijn Meijer: ‘Rear Window and Other Stories’. Voor het eerst zijn novellen van Romijn Meijer in het Engels vertaald, en wel door Elisabeth Mollison, John Rudge en Ethel Portnoy. De verhalen spelen zich af in Nederland, Australie, Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ze behandelen een veelheid aan onderwerpen en een varieteit aan personen – gewoon en ongewoon. Alle (hoofd)personen schijnen moeite te hebben met de samenleving waarin ze hun rol spelen. Zes van de in ‘Rear Window’ opgenomen verhalen werden eerder gepubliceerd in Wendy Lesser’s ‘The Threepenny Review’. De prijs van het boek (17 x 24 cm, ISBN 90-73202-54-X, 136 p.) bedraagt EUR 20,-. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 20,- op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Flanor-50’. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd.

Deel 51 in de ‘Flanorreeks’, ‘Dichterlijke vereeuwiging; vijf dichters over tijd en eeuwigheid’, onder redactie van Johan Goud, bevat vijf gedichten en essays die, ieder op hun eigen wijze, uitdrukking geven aan de spanning tussen wat voorbijgaat en wat blijft, tussen wat vergeten raakt en wat herinnerd wordt. Ze werden geschreven in het voorjaar van 2001, op uitnodiging van het Uytenbogaertcentrum voor religie en cultuur te Den Haag. De vijf auteurs (T. van Deel, Rutger Kopland, C.O. Jellema, Willem Jan Otten en Marjoleine de Vos) combineerden hun tekst, eveneens op uitnodiging, met een gedicht uit de literaire canon en voegden er een kortere of langere toelichting aan toe. Het boek is verlucht met drie kleurenillustraties van werk van de Spaanse kunstenaar Joan Miro. De prijs van het boek (17 x 24 cm, ISBN 90-73202-53-1, 48 p.) bedraagt: EUR 12,50. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 12,50 op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Flanor-51’. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd.

Deel 52 bevat poezie van Willem Brakman, onder de titel ‘Troostbrieven’. In 1983 tekende een journalist van het dagblad ‘Tubantia’ in het kader van de ‘Poezienacht van het oosten’ de volgende woorden op uit de mond van Willem Brakman: ‘Mijn dichtader vloeit maar zelden (terecht), dit zou ik echter wel vermeld willen zien.’ Bijna twintig jaar later citeert Brakman zijn alter ego W. Kwaadvlieg in het motto van zijn roman ‘De sloop der dingen’: ‘Eigenlijk ben ik meer een dichter dan een prozaist’. ‘Troostbrieven’ – na ‘Dichtoefeningen’ (Utrecht 1986), ‘Rechtop in de kamer’ (Wijhe 1988) en ‘Wit gepleisterd en met rieten dak’ (Den Haag 2002) is de vierde bundel van Willem Brakman, dichter. Het boekje bevat een speciaal voor deze uitgave vervaardigde tekening van Brakman. De prijs van het boek (17 x 24 cm, ISBN 90-73202-57-4, 48 p.) bedraagt: EUR 12,50. Het boek is te verkrijgen door overmaking van EUR 12,50 op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van ‘Flanor-52’. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd.

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan van Herpen, Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Zie hieronder voor de nadere (adres)gegevens. Een fondslijst is beschikbaar op de website.

Met vriendelijke groet,

Willem Huberts
Uitgeverij Flanor
Beijensstraat 30
NL – 6521 EC Nijmegen
T +31 (0)24 328 14 64
F +31 (0)24 328 14 84
E whuberts@ision.nl
I http://www.flanor.tmfweb.nl/

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 20 Feb 2003 17:44:27 +0100
From: Remco Sleiderink <remco.sleiderink@kubrussel.ac.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030231.html
Subject: Lit: 0302.31: Pas verschenen: J. Janssens & R. Sleiderink (red.). De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. (Leuven, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Jozef Janssens & Remco Sleiderink (red.). De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18de eeuw. Leuven, Davidsfonds/Literair, 2003. ISBN 90-6306-465-9.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Minnelijk akkoord, literatuur in Brussel van de 14de tot de 17de eeuw’ in het Stadhuis van Brussel, verscheen bij het Davidsfonds de bundel ‘De macht van het schone woord’. Het boek toont de Brusselse literatuur in al haar glans en belicht de maatschappelijke rol van de schone kunsten. Hier wordt getoond welke impulsen de rederijkers hebben gegeven aan de opkomst van de burgercultuur. Sociale gebeurtenissen zoals processies, intochten en zelfs een heus sneeuwpoppenfestival worden georganiseerd door dichters, die er vervolgens ook verslag van doen.

De macht van het schone woord is in de boekhandel te koop voor EUR 24,95, op de tentoonstelling voor EUR 20,-. Nadere info over boek en tentoonstelling (nog tot eind maart 2003): http://www.kubrussel.ac.be/akkoord

Inhoudsopgave

 • Jozef Janssens. De macht van het schone woord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 17de eeuw.
 • Remco Sleiderink. Grootse ambities. Culturele initiatieven van de stad Brussel ten tijde van Filips de Goede.
 • Anne-Laure Van Bruaene. Minnelijke rederijkers, schandelijke spelen. De rederijkerskamers in Brussel tussen 1400 en 1585.
 • Susie Speakman Sutch. Dichters van de stad. De Brusselse rederijkers en hun verhouding tot de Franstalige hofliteratuur en het geleerde humanisme (1475-1522).
 • Roel Jacobs. De sneeuwpoppen zijn terug in de stad. De plaatsaanduidingen in Dwonder van claren ijse en snee van Jan Smeken (1511).
 • Paul De Ridder. De mythe van de vroege verfransing. Taalgebruik te Brussel van de 12de eeuw tot 1794.
 • Dirk Coigneau. Van de Bliscappen tot Cammaert. Vier eeuwen rederijkerstoneel in Brussel.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue 18 Feb 2003 19:22:10 +0100
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030232.html
Subject: Lit: 0302.32: Pas verschenen: Edward Vanhoutte (red.). De ene Leeuw is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaenderen herlezen. (Antwerpen, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Edward Vanhoutte (red.), De ene Leeuw is de andere niet. Zeven maal De Leeuw van Vlaenderen herlezen. Antwerpen: AMVC-Letterenhuis, 2002. 176 p., ill. ISBN: 90-76785-05-8.

Toen Hendrik Conscience ‘De Leeuw van Vlaenderen of De Slag der Gulden Sporen’ in 1838 de wereld instuurde, kon hij enkel hopen dat dit het begin van de Nederlandstalige literatuur in Belgie zou worden. Meer dan anderhalve eeuw lang heeft De Leeuw een groot lezerspubliek geboeid in tal van herwerkte, hertoetste, hertaalde, bewerkte, geadapteerde of verstripte versies. Vandaag de dag zijn het boek en zijn verhaalstof weliswaar tot ons collectief geheugen gaan behoren, maar of De Leeuw nog daadwerkelijk gelezen – laat staan herlezen – wordt, is veel minder duidelijk.

In zeven originele bijdragen gaan de auteurs van deze essaybundel op zoek naar argumenten voor het (her)lezen van ‘De Leeuw van Vlaenderen’ – de klassieker onder de klassiekers. Elk vanuit hun eigen specialisme en invalshoek hebben de zeven auteurs ‘De Leeuw van Vlaenderen’ herlezen, en behandelen ze achtereenvolgens de sociaal-politieke betekenis van het Voorwoord, de literariteit van de roman, de historische context van de verhaalstof, de invloed van en op de Poesje van Antwerpen, de wisselwerking tussen de literaire wereld van Conscience en het muziekleven in de 19de eeuw, en het belang van de roman voor de beeldende kunsten.

De essays zijn van de hand van Guido Fonteyn, Johan Van Iseghem, J. Mertens, Rolf Falter, Alfons Thys, Jan Dewilde en Bart Stroobants. Het boek wordt voorafgegaan door een inleiding van samensteller Edward Vanhoutte, die als coordinator van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde tevens de editeur is van de tekstkritische editie van De Leeuw van Vlaenderen (Lannoo, 2002).

Inhoud

 • Leen van Dijck. Vooraf
 • Edward Vanhoutte. Inleiding: Zeven argumenten voor het herlezen van De Leeuw van Vlaenderen Hendrik Conscience, L’Ame Belge, en de Walen Guido Fonteyn
 • Johan Van Iseghem. De ouverture van ‘De Leeuw van Vlaenderen’
 • J. Mertens. 1302 en de relativiteit van het geschiedenisbeeld
 • Rolf Falter. Braveheart op de Groeningekouter: de militaire revolutie van de slag van Kortrijk
 • Alfons Thijs. De Leeuw van Vlaanderen: sedert 1894 in de Antwerpse poesjenellenkelder
 • Jan Dewilde. Conscience, de leeuw en een lusthof vol muziek… Muzikale sporen van De leeuw van Vlaenderen en zijn auteur.
 • Bart Stroobants. Literatuur en beeldende kunst tijdens de 19de eeuw: een vruchtbare kruisbestuiving
 • Verantwoording van de illustraties

Te bestellen bij de boekhandel of bij het AMVC-Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, B-2000 Antwerpen. +32 (0)3-2229320, fax: +32 (0)3-2229321, e-mail: amvc@cs.antwerpen.be.

Edward Vanhoutte

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue 18 Feb 2003 19:22:10 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030233.html
Subject: Lit: 0302.33: Pas verschenen: Jacques Brel. Rosa. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts e.a. (Amsterdam, 2003)

==============
Pas verschenen
==============

Jacques Brel. Rosa. Bijeengebracht en uitgeleid door Kees Aarts, Marijke van Etten, Marscha Holman en Anna Aarts. Amsterdam: Zwarte Roos, 2003 (Chansons Favorites). 8 blz.

De familie Aarts heeft 2003 uitgeroepen tot het Jacques Brel-jaar en dat ingeluid met de tweetalige uitgave van ‘Rosa’: links de Franse, rechts de Nederlandse tekst in de vertaling van Ernst van Altena. Het prachtige chanson met het ‘Rosa rosa rosam’-refrein is – ook in de vertaling van Van Altena – puur jeugdsentiment voor oud-gymnasiasten.

Dit fraaie stukje huisvlijt van Willemsparkweg 90hs., 1071 HM Amsterdam, verscheen op 1 januari in een oplage van 100 exemplaren.

P.J. Verkruijsse

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 18 Feb 2003 19:22:10 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
URL artikel: http://www.neder-l.nl/bulletin/2003/02/030234.html
Subject: Lit: 0302.34: Pas verschenen: N. Morciniec. Studia Philologica. Ausgewaehlte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages hrsg. von Leslaw Cirko und Stefan Kiedron. (Wroclaw, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Norbert Morciniec. Studia Philologica. Ausgewaehlte Schriften zur Germanistik und Niederlandistik. Aus Anlass des 70. Geburtstages hrsg. von Leslaw Cirko und Stefan Kiedron. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2002 (Beihefte zum Orbis Linguarum, Bd. 16). 310 blz.; ill.; isbn 83-89247-05-4; issn 1426-7241.

Ter gelegenheid van diens 70e verjaardag is door twee van zijn leerlingen een aantal opstellen gebundeld van de Wroclawse hoogleraar Morciniec, die sinds hij in 1975 aan de Universiteit van Wroclaw binnen de germanistiek ook de neerlandistiek een plaats gaf, de ‘vader van de Poolse neerlandistiek’ genoemd wordt. Hij stond aan de wieg van een inmiddels bloeiende afdeling neerlandistiek met de Erasmus-leerstoel voor Nederlandse filologie.

Morciniec heeft op een zeer breed terrein gepubliceerd. Zo zijn er opstellen opgenomen in het Duits, Pools en Nederlands over grammatica, fonologie, contrastieve linguistiek, glottodidactiek, dialectologie, Duitse taalgeschiedenis en Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Enkele titels: ‘Zur Phonologie der niederlaendischen Hochsprache’, ‘Allophonischer und phonologischer Lautwechsel im Deutschen und Niederlaendischen’, ‘De Vlaamse oostkolonisatie en het dialect van Wilamowice in Zuid-Polen’, ‘Zur Vorgeschichte des “Kaufmanns” von Mikolaj Rej – einer polnischen Version des Jedermannspieles’ en ‘Ein unbekannter Druck von Jan van der Noots Gedichten’.

Inlichtingen over de verkrijgbaarheid van deze bundel: prof. dr. Stefan Kiedron, Erasmus Leerstoel voor Nederlandse Filologie, ul. Kuznicza 21-22, 50-138 Wroclaw, fax +4871 (0)71-3752-937; e-mail: skiedron@polbox.com.

P.J. Verkruijsse

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0302.b --------------------------*