Neder-L, no. 0301.c (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 0301.c (tijdschriftenoverzicht)
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 31 Jan 2003 00:59:15 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0301.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
| (1) Tyd: 0301.26: De Boekenwereld, jrg. 18, no. 4, mei 2002       |
| (2) Tyd: 0301.27: De Boekenwereld, jrg. 18, no. 5, juli 2002      |
| (3) Tyd: 0301.28: Moer, jrg. 34, no. 4, 2002              |
| (4) Tyd: 0301.29: Ons Erfdeel, jrg. 45, no. 3, mei-juni 2002      |
| (5) Tyd: 0301.30: Ons Erfdeel, jrg. 45, no. 4, september-oktober 2002  |
| (6) Tyd: 0301.31: Ons Erfdeel, jrg. 45, no. 5, november-december 2002  |
| (7) Tyd: 0301.32: Onze Taal, jrg. 71, no. 12, december 2002       |
| (8) Tyd: 0301.33: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ----------31-januari-2003-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.26=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 18, nummer 4, mei 2002.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 21 januari 2003

 • K. Thomassen.
  ‘Geen droom maar werkelijkheid’. De editie van ‘Waarheid en Droomen’ van de Nederlandsche Vereeniging voor Druk- en Boekkunst. Blz. 174-184.
  (Het moeizame proces om tussen 1943 en 1950 een uitgave te verzorgen van het boek van Johannes Petrus Hasebroek voor de leden van de NVDB.)
 • H. Hafkamp.
  ‘Deze pretentieuze, genummerde windhandel’. Een voetnoot over literatuur en bibliofilie, of Gerard Reve en Andr’e Swertz. Blz. 186-192.
  (Facsimile-uitgaven en roofdrukken van Reve’s werk.)
 • G. Verhoeven.
  Antiquarisch Adversaria IV: ‘Ik zoek’ Geluk In Druk te vinden’. De drukkersproef van Levinus Moens. Blz. 194-197.
  (Een miniatuur-boekje uit 1770 als meesterproef van een Middelburgse drukker in 64mo met folio-signering.)
 • Bibliografische notities 22. Blz. 198-202.
 • Verschenen boeken. Blz. 204-205.
 • Catalogi. Blz. 206.
 • Verschenen catalogi. Blz. 206-209.
 • Vraag & aanbod. Blz. 209.
 • Berichten. Blz. 210-220.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen). Blz. 222-227.
 • Over de auteurs. Blz. 228.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.27=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 18, nummer 5, juli 2002.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 29 januari 2003.

 • J.F. Heijbroek.
  Met Witsen naar Rotterdam en Dordrecht. Blz. 230-254.
  (Rijk geillustreerde bijdrage over de bijna fotografische werken van Willem Witsen die hij maakte naar aanleiding van diverse bezoeken aan Rotterdam en Dordrecht in de laatste jaren van de negentiende eeuw.)
 • Chantal Keijsper Henri”ette Reerink.
  Het papierverval in Nederlandse bibliotheken. De aanpak van dit probleem door het landelijk conserveringsprogramma Metamorfoze. Blz. 256-267.
  (Uiteenzetting van het Metamorfoze project en het belang daarvan voor het behoud van het Nederlandse geschreven en gedrukte erfgoed.)
 • Nico Israel (1919-2002). Blz. 268-273.
  (Lovende woorden uitgesproken door enkele van zijn boekenvrienden tijdens de crematieplechtigheid op 10 april.)
 • Uit de tijdschriften. Blz. 274-276.
 • Verschenen boeken. Blz. 277-278.
 • Catalogi. Blz. 279.
 • Verschenen catalogi. Blz. 279-281.
 • Vraag aanbod. Blz. 281.
 • Veilingen. Blz. 282-284.
 • Berichten. Blz. 285-287.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen). Blz. 288-291.
 • Over de auteurs. Blz. 292.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.28=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 34,
nummer 4, 2002.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 23 december 2002.

 • Corinne Sebregts.
  De kracht van rolwisselend leren. Leerlingen leren beter begrijpend lezen als ze zelf ook eens docent zijn. Blz. 104-111.
  (Voor veel leerlingen in het vmbo is het begrijpend lezen van zaakvakteksten vaak een struikelblok. Ze missen de vaardigheden om de teksten te doorgronden en hebben bovendien een gebrekkige voorkennis en woordenschat om grip te krijgen op de inhoud die gepresenteerd wordt. Voor deze leerlingen biedt de methode Begrijpend lezen door rolwisselend leren uitkomst. In dit nummer van Moer wordt verslag gedaan van het werken met deze methode op twee scholen.)
 • Corinne Sebregts.
  Woordkennis in voortgezet onderwijs vaak nog onvoldoende. GeSiWo spoort lacunes in woordenschatbeheersing op. Blz. 112-117.
  (Op de meeste scholen wordt in het brugjaar de woordenschat van de leerlingen gemeten om te kunnen bepalen welke leerlingen extra woordenschatlessen nodig hebben. De GeSiWo is een testmethode waarbij het algemeen niveau van de woordenschatbeheersing gemeten wordt. Daarbij wordt in kaart gebracht welk soort woorden de leerling onvoldoende beheerst. Met name voor het vmbo blijkt GeSiWo een goed instrument te zijn om leerlingen met een zwakke woordenschatbeheersing tijdig op te sporen.)
 • Cristel van de Hoef & Robbert Roosenboom.
  Forum.
  Een verwerpelijk prutswerk. Blz. 118-120.
  (Cristel van de Hoef en Robbert Roosenboom geven hun mening over de roman Alles moet Anders van Marcel Reijmerink. Ze laten er geen spaan van heel en sterker nog: ze vinden dat zo’n boek verwijderd moet worden uit een schoolbibliotheek.)
 • Recensie. Blz. 120-123.
  . <Door: Herman Giesbers:> Myl’ene Hanson, Klassengesprekken. Een interactieve benadering van onderwijs in multiculturele klassen. Uitg. deGraaff, Utrecht, 2002.
 • Leesvoer. Blz. 126.
  . Projectgroep Nederlands V.O., Nederlands in de tweede fase. Een praktische didactiek. Coutinho, Bussum, 2002.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.29=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 45, nummer 3, mei-juni 2002.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com).
Uithoorn, 10 november 2002.

 • Luc Devoldere.
  Zonder om te kijken. Blz. 323-323.
  (Een terugblik op het leven en werk van Jozef Deleu en hoe het verder zal gaan.)
 • Kees Groeneboer.
  Waarom het Nederlands geen wereldtaal is geworden. Blz. 325-337.
  (Dat Nederlanders snel geneigd zijn hun eigen taal in te ruilen voor een andere, werd overigens ook al eeuwen gelden eerder gemeld.)
 • A.L. Soetemann.
  Dichters die nog maar namen lijken. Blz. 339-345.
  (Vele van onze dichters verdwijnen in de vergetelheid. Wat kan toch de reden zijn van het snel vergaan van hun glorie. Het zou kunnen dat de moderne lezer het taalgebruik niet meer aan kan maar het kan ook zijn dat de dichters vaak zo begaan zijn met hun essentiele levensvragen zonder daarvoor een oplossing bij de hand te hebben en de lezer in de kou laat staan.)
 • Jos Nijhof.
  Liefhebbers van de schijn. Blz. 347-359.
  (Wat is toch het kenmerk van het amateurtoneel in Nederland en Vlaanderen. Meestal wordt gekozen om EEn stuk op de planken te zetten van meestal het luchtige genre met pauze en stijldansen na afloop.)
 • Jose Boyens.
  Het licht in de hals van een fles. Beelden van Roos Theuws. Blz. 361-368.
  (Video en een lichtbron zoals een TL-buis nemen in haar werk een belangrijke plaats in. Ook vormt het licht met zijn helderheid, onderbreking, weerkaatsing en gedeeltelijke absorbtie een thema dat zich, meteen of meer motieven, tot nu toe blijft manifesteren.)
 • Lut Pil.
  De geur van tomaten en een bierblik. Herinneringsbeelden van Bert de Beul. Blz. 369-376.
  (Zijn presentaties worden telkens weer gebundeld onder de naam van de schilder en de publicaties blijven zich ook steeds met hetzelfde thema bezighouden. Dit is meteen een beeld van de coherentie van zijn werk.)
 • Paul Demets.
  Een zeer betrokken toeschouwer. Luk Perceval in Het Toneelhuis. Blz. 377-386.
  (In Ten Oorlog, Tom Lanoyes magistrale bewerking van Shakespeares koningsdrama’s, waarschuwt King Risjaar: “You sliep in safety? They bring noise and niggers! You had a home? Were blessed with schone teven? They fok your home, your bitch: then you, then me!”)
 • Ad Zuiderent.
  De noodzaak van een bedrieglijk echt decor. Blz. 389-396.
  (Hoewel F. Springer de reputatie heeft de belangrijkste Nederlandse diplomaat-schrijver van de laatste decennia van de twintigste eeuw te zijn, doet men zijn werk zeer te kort door zich vooral en uitsluitend te richten op het decor waartegen zijn verhalen geplaatst zijn.)
 • Patrick Loobuyck.
  Multicultureel burgerschap. Voorbij integratie, assimilatie, segregatie en marginalisering. Blz. 399-411.
  (Niemand kan er nog omheen: de West-Europese maatschappij is een multiculturele samenleving geworden, als gevolg van de verschillende immigratiestromen en de globalisering.)
 • Jean-Pierre Rondas.
  Gevaarlijke gedichten. De bramenpluk van Miriam Van Hee. Blz. 413-423.
  (De titel De Bramenpluk is genoemd naar het gedicht “De Bramenpluk”, in de tweede afdeling van de bundel. Het is een zeer zegbaar gedicht, dat vanzelf wel in de herinnering zal blijven hangen.)
 • Harry Bekkering.
  Portret van een wetenschapper als essayist. Over Sem Dresden. Blz. 425-432.
  (“Er zijn lezers,” zegt Dresden in een beschouwing over Vestdijk als essayist, “die nooit zullen wennen aan het vrijblijvende karakter van een essay, die houvast wensen en geirriteerd raken zodra het ontbreekt of er zelfs spottend mee gespeeld wordt.”)
 • Culturele kroniek. Blz. 433-460.
  Literatuur:
  . <Door: G.F.H. Raat:> De Avonden. Een Winterverhaal, van Gerard Reve in facsimile-uitgave. Verzameld werk deel 6 van Gerard Reve
  . <Door: Karel Osstein:> De knetterende schedels van Roger van de Velde
  . <Door: Elke Brems:> Al fluitend van Anton Korteweg
  . <Door: Bart van Straeten:> Circulaire systemen van Paul Bogaert
  . <Door: Elke Brems:> Alsof er niets gebeurt en De Vuistslag van Mark Boog
  . <Door: Bart Vervaeck:> Salomon van Hafid Bouazza
  . <Door: Pieter van Dyck:> De luwte van het late middaguur van Lut de Block
  . <Door: Lut Missine:> Avangarde! Voorhoede! door Hubert van den Berg en Gilles J. Dorleijn
  Beeldende kunst:
  . <Door: Kurt de Boodt:> Kunst in Belgie na 1945 van Karel J. Geirlandt en Kunst in Belgie na 1975 van Florent Bex
  . <Door: Cees van der Geer:> Werk van Egberst in t Stedelijk Museum te Schiedam
  Theater:
  . <Door: Geert Sels:> Het Net, met Josse de Pauw als hefboom
  Muziek:
  . <Door: Yves Knockaert:> Kris Defoort, muziek van een eigenzinnige KD
  Film:
  . <Door: Wim de Poorter:> Hoe mooie zinnen verfilmen? Over “Villa des Roses” en andere Elschotfilms
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 461-465.
  . <Door: Luc Devoldere:> “De wereld van morgen”. Neerlandici in Wenen
  . <Door: Mieke Langenberg – Tissot van Patot:> Hoge kunstonderwijs in Vlaanderen en Nederland zoekt toenadering
  . <Door: Luc Devoldere:> Ter nagedachtenis aan Raf Renard (1911- 2002)
 • Publicaties. Blz. 467-476.
  . <Door: Ger Groot:> Geluksmachines in context van Herman de Dijn en Verschaalde waarden. De onmin in een cultuur van Koen Raes
  . <Door: Huub Wijfjes:> Journalisten in Nederland. Een persgeschiedenis in portretten van Piet Hagen
  . <Door: Heinz Eickmans:> “Gebildeter Vagant”, brieven en documenten van Andre Jolles, bijeengebracht door Walter Thys
  . <Door: Ludo Simons:> Suam Quisque Bibliothecam. Boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit, 16e tot de 18e eeuw.
  . <Door: Michiel van Kempen:> Het koninkrijk in de Caraiben: een korte geschiedenis van het Nederlandse kolonisatiebeleid, 1940 – 2000 en Knellende koninkrijksbanden: het Nederlandse de kolonisatiebeleid in de Caraiben 1940-2000. Beide van Gert Oostindie en Inge Klinkers
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling. Blz. 477-479.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.30=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 45, nummer 4, september-oktober 2002.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com)
Marbella (Sp), 18 december 2002.

 • Frans Denissen.
  De grote verdwijntruc. Voor een geschiedenis van de literaire vertaling in het Nederlands. Blz. 483-490.
  (Vijftien jaar geleden hield Theo Hermans een behartigenswaardig pleidooi voor de integratie van de literaire vertaling in een globaal corpus. Het ideaal waarvoor hij pleitte is nog steeds niet in zicht.)
 • Kees van Domselaar.
  Over een lieflijkheid die wij niet bereiken kunnen. De mythe van Kees Ouwens. Blz. 491-498.
  (In alle romans van Kees Ouwens, die in 2002 de Constantijn Huygensprijs kreeg voor zijn hele oeuvre, figureert aan de horizon een vrouwenfiguur die benaderd dient te worden.)
 • Willem Breedveld.
  Kok in spiegelschrift. Blz. 499-506.
  (Sommige beelden van de kabinetten-Kok zullen de Nederlandse kiezers zelfs in die turbulente meidagen van 2002 in positieve zin zijn bijgebleven. Zoals zijn vaderlijke blikken waarmee hij wekelijks op de televisie kwam.)
 • Joris Gerits.
  Groothandel in Levensmiddelen. De autobiografische proza van Joseph Pearce… Blz. 507-512.
  (Wie Pearces debuut ‘Land van belofte’ gelezen heeft, zal ongetwijfeld een “Deja-lu” ervaren met ‘Maanzaad’. In de personages Max en Gisele Friedmann, hun zoon Wolfgang en Erich Rosenthal zal hij Felix Peritz en Else Durra, Wiener Peritz en Erich Durra herkennen of met andere woorden de grootouders, de vader en de oudoom van de auteur.)
 • Dana Linssen.
  Het drama achter de beelden. Over de films van Pieter Verhoeff. Blz. 513-522.
  (“Soms moet je een beetje liegen om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen”, vertelde filmmaker Pieter Verhoeff aan een Nederlandse journalist, ter gelegenheid van de premiSre van zijn laatste speelfilm Nienke.)
 • Marnix Beyen.
  Nederlands wonderjaren. Beschouwingen bij de reeks “Nederlandse cultuur in Europese context”. Blz. 523-536.
  (“Geen enkele historische arbeid is zo subjectief als een nationale geschiedenis”, aldus de Gentse historicus Jan Dhondt in zijn geruchtmakende “grootvadermoord” uit 1966.)
 • Eric Bracke.
  De luis in de pels. Het werk van Jef Geys. Blz. 537-546.
  (Of ze nu schilderen, fotograferen of filmen, kunstenaars “bevragen de representatie van de werkelijkheid, de status van een kunstwerk, of de mechanismen van het kunstcircuit”. Het zijn stoplappen.)
 • Jo Tollebeek.
  Het laatste eeuwfeest. Over de herdenking van de Guldensporenslag. Blz. 547-562.
  (Het gebruik van de geschiedenis als wapenkamer!!!)
 • Hugo Brems.
  “Al de raadselachtige aanwezigheden”, Nieuwe oude po%zie van M. Vasalis. Blz. 563-566.
  (“Na het verschijnen van haar laatste bundel in 1954 is onze moeder gestopt met publiceren, afgezien van enkele afzonderlijke gedichten”. Zo begint het ten geleide van Lous, Hal en Maria Droogleever Fortuyn bij ‘De oude kustlijn’, nagelaten gedichten van hun moeder, M. Vasalis.)
 • M. Vasalis.
  Gedichten. Blz. 567-570.
 • Constantijn Petridis.
  “Een merkwaardige tentoonstelling van ‘negerkunst’ te Antwerpen” Frans M. Olbrechts (1899-1958) en de studie van de Afrikaanse kunst in Vlaanderen. Blz. 571-580.
  (Frans Olbrechts heeft in Vlaanderen een diepgaande invloed gehad op de ontwikkeling van de antropologie en de studie van de Afrikaanse kunst. Zijn opvattingen over de geschiedenis en de verspreiding van de kunst in Afrika bezuiden de Sahara hebben weinig aan betekenis ingeboet.)
 • Marcel Moering.
  Meegevoerd door proza als water. Een pleidooi voor Arthur van Schendel. Blz. 581-584.
  (Een herbeleving van de proza van Arthur van Schendel.)
 • Culturele kroniek. Blz. 585-620.
  Literatuur:
  . <Door: Hans Groenewegen:> Een gaping in de tijd, van Geert Buelens
  . <Door: Tom van Imschoot:> Een weesje in Nederland, van Abdelkaer Benali
  . <Door: Jan Deloof:> “Genoeg beredeneerdheid in jou hartstog kry”. Gedichten van Antjie Krog
  . <Door: A.H. den Boef:> Op wie lijkt meneer Taats?, van Jacq Vogelaar
  . <Door: Pieter van Dyck:> De uitgemolken koe, van Jan Lauwereyns
  . <Door: G.F.H. Raat:> “Beklaag mij niet. Dat doe ik zelf wel”. Herinneringen aan W.F. Hermans, van Freddy de Vree
  . <Door: Joris Gerits:> Belerend en fascinerend, van Kristien Hemmerechts
  . <Door: Gaston Durnez:> Antoon Coolen, de Brabander, van Cees Slegers
  Beeldende kunst:
  . <Door: Lars Kwakkenbos:> Een-tweetjes kunst
  . <Door: Jose Boyens:> De calculerende liefde van verzamelaars, van Renee Steenbergen
  . <Door: Filip Matthijs:> Allemaal schilders, van Hans Kraan
  Theater:
  . <Door: Jos Nijhof:> Het raadsel van de klassieken
  . <Door: Geert Sels:> Het verleden van nu, van Filip Vanluchene
  Muziek:
  . <Door: Bart van Straeten:> “Ik eet mijn bonen en ik beef”. Moderne levensliederen van Gorki
  . <Door: Jan Rubinstein:> Gustav Leonhardt: vijftig jaar trouw aan de barok
  Film:
  . <Door: Erik Martens:> Belgische “trash”. Films van Jan Bucquoy
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 621-622.
  . <Door: Dirk van Assche:> Literaire samenwerking
 • Publicaties. Blz. 623-633.
  . <Door: Bruno de Wever:> Jupiter en Clio in de Lage Landen. Omgang met het nationale verleden in oorlogstijd, van M. Beyen
  . <Door: Jo Tollebeek:> De eigenzinnige meester van zichzelf. Over het autobiografische geheugen, van D. Draaisma
  . <Door: Henk van Nierop:> Het raadsel van de Nederlandse Republiek, van M. Prak
  . <Door: Henk de Smaele:> Over “het Woord Gods” en de kibbelende heren, van G. Harinck, R.Kuiper en P. Bak (J.P. Stoop)
  . <Door: Luc Devoldere:> Ongekooid verlangen, van P. Spriet
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling. Blz. 634-636.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.31=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 45, nummer 5, november-december 2002.
ISSN: 0030-2651.
Door: Jaap van Veen. (JaapJvanVeen@cs.com)
Uithoorn, 8 januari 2003.

 • Cyrille Offermans.
  Brugge revisited. De herrijzenis van een culturele metropool. Blz. 643-660.
  (“De stad binnenkomen. Brugge binnenkomen. Er zijn weinig steden die je zo sterk het gevoel geven dat je er ‘binnenkomt’. Hoe sterker dat gevoel, hoe sterker je aanwezigheid.)
 • Elsbeth Locher-Scholten.
  Land van ooit, land van nu. Koloniale herinneringen in Nederland 1980-2001. Blz. 661-672.
  (De omgang met dit onderdeel van de Nederlandse geschiedenis is niet vanzelfsprekend, zoals iedereen weet die de afgelopen vijfentwintig jaar de media heeft gevolgd.)
 • Rudi van der Paardt.
  De man van vele manieren. Poezie en proza van Ilja Leonard Pfeiffer. Blz. 673-680.
  (Een van de opvallendste boeken die ter gelegenheid van de Nederlandse boekenweek in 2000, gewijd aan de klassieke oudheid, zijn verschenen, was De Antieken. Een korte literatuurgeschiedenis van de Leidse classicus Ilja Leonard Pfeiffer.)
 • Ilja Leonard Pfeiffer.
  Gedichten. Blz. 681-684.
 • Pieter T’Jonck.
  Het werk is niet af, waarheid nooit geschreven. Twintig jaar Anne Teresa de Keersmacker. Blz. 685-694.
  (De bewegingstaal van De Keersmaeker evolueerde in twintig jaar aanzienlijk. Het strakke, haast minimalistische vocabularium van de eerste werken, dat de choreografie op het lijf geschreven was, ontwikkelde zich langzaam tot een rijk geschakeerde woordenschat.)
 • Wam de Moor.
  Ironie als zelfverdediging. Over Henk Romijn Meier. Blz. 695-702.
  (Het titelverhaal van zijn eerste bundel verhalen, die in 1956 bij J. Meulenhoff verscheen, laat geen twijfel toe over omtrent de inspiratie die de auteur als jonge schrijver had opgedaan in het werk dat op dAt ogenblik spraakmakend was: de novellen en de eerste roman van Gerad Kornelus van het Reve.)
 • Marc Hooghe.
  De markt der ideeen. Ontwikkelingen binnen de Vlaamse opinieweekbladen. Blz. 703-710.
  (De korte levensduur van het Vlaamse weekblad Punt.)
 • Paul Vincent.
  Na de kamermuziek de symfonie? Over Erwin Mortier. Blz. 711-714.
  (Er zijn de laatste twintig jaar weinig opzienbarender literaire debuten geweest dan dat van de destijds vierendertigjarige Erwin Motier met zijn roman Marcel.)
 • Erwin Mortier.
  Fragment uit “Sluitertijd”. Blz. 715-716.
 • Erwin Mortier.
  Gedichten. Blz. 717-720.
 • Frank van Eynde.
  Ter sprake. Een cultuurhistorische kijk op de spraaktechnologie. Blz. 721-728.
  (Aan belangstelling voor spraaktechnologie heeft het de afgelopen jaren in Vlaanderen niet ontbroken.)
 • Ingeborg Walinga.
  Werkelijkheid op afstand. Het werk van Koen Vermeule. Blz. 729-736.
  (Kennismaken met het werk van Koen Vermeule is een aangename verrassing. Zijn schilderijen zijn door hun forse formaat zeer aanwezig, ze zitten compositorisch helder in elkaar, maar laten zich niet in een keer doorgronden.)
 • Jozef Deleu.
  “Ik luisterde ter hoogte van hun heupen”. . Blz. 737-746.
  Gedichten van: H.H. te Balkt, Paul Bogaert, Anneke Brassinga, Geert Buelens, Marijke Hanegraaf, Mariam Van hee, Ramona Miramis, Patricia de Martelaere, M. Vasalis, Rien Vroegindeweij
 • Culturele kroniek. Blz. 747-780.
  Literatuur:
  . <Door: Bart van Straeten:> Een checklist van de werkelijkheid. Nieuwe gedichten van Arjen Duinker
  . <Door: Aad Nuis:> Hoe het Walschap verder ging
  . <Door: Cyrille Offermans:> Een Marokkaanse Nederlander in het spoor van Diderot en Voltaire, van Fouad Laroui
  . <Door: Paul Demets:> Een vlietend beeldarchief. J. Eijkelboom bijna compleet
  . <Door: Luc Devoldere:> Brood en beker. De klassieke Oudheid en Ida Gerhardt, van Mieke Koenen
  . <Door: Christophe Madelein:> Een kleine conquistador, van Paul de Wispelaere
  . <Door: Hans Groenewegen:> De particuliere tijdingen van Anne Vegter
  . <Door: Tom van Imschoot:> Mond zonder naam, van Peter Verhelst
  Beeldende kunst:
  . <Door: Jose Boyens:> De “mutes” van Rini Hurkmans
  . <Door: Hans Ibelings:> Groeiend zelfbewustzijn in de Vlaamse architectuur
  . <Door: Filip Matthijs:> Veel geblaat en behoorlijk wat wol. Het
  nieuwe ModeMuseum in Antwerpen
  Theater:
  . <Door: Jozef de Vos:> De regies van Ola Mafaalani
  . <Door: Erna Metdepenninghen:> Lydia Cahgoll, 25 jaar ballet, van Els Brouwers
  Muziek:
  . <Door: Ernst Vermeulen:> Muziek zonder zwaarte. Het oeuvre van Simeon ten Holt
  . <Door: Ignace Bossuyt:> De Orpheus van Amsterdam. Jan Pieterszoon Sweelinck
  Film:
  . <Door: Erik Martens:> Madammeke Pis
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 781-788.
  . <Door: Luc Devoldere:> Pleidooi voor Multatuli. Nederlands-Vlaams centrum voor Europa in Brussel
  . <Door: Filip Matthijs:> Het buitenland en wij
  . <Door: Rudi Wester:> De geschiedenis van de Nederlandstalige literatuurgeschiedenis in het buitenland
 • Publicaties. Blz. 789-796.
  . <Door: Filip Rogiers:> Brussel heeft behoefte aan meertalig onderwijs
  . <Door: Jan Flamend:> De onmenselijke hardnekkigheid van de Opperopperlander, van Battus
  . <Door: Dirk van Assche:> Louis Varlez, sociaal en liberaal, van J. van Daele
  . <Door: Luc Francios:> Leonard du Bus de Cisignes: “Belg” in “Nederlandse” dienst, van B. de Prins
 • Bibliografie van het Nederlandse boek in vertaling. Blz. 797-799.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.32=-=
ONZE TAAL, jaargang 71, nummer 12, december 2002.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts, m.m.v. Jacques Bennis.
Arnhem, januari 2003.

 • Mark Traa.
  Een virtueel gemaskerd bal. De opmars van het “Chats”. Blz. 336-338.
  (De bezoekers van een chatbox moeten zeer snel reageren, want de box is interactief. Dat stelt specifieke eisen aan de taal die ze gebruiken. Stilaan heeft zich het “Chats” ontwikkeld, dat onder meer gekenmerkt wordt door het gebruik van spreektaalnotaties – vinnik – , afkortingen, ook van Engelse woorden – brb = be right back – en zogenaamde emoticons, figuurtjes die met behulp van het toetsenbord kunnen worden gemaakt.)
 • Taaladviesdienst.
  52 Andere woorden voor “windowtime” / Ander woord voor “exitpoll”. Blz. 342.
  (29 Onze Taallezers droegen samen 52 alternatieven aan voor “windowtime”. Uiteindelijk is gekozen voor “uitleenembargo”. Nu wordt een ander woord gevraagd voor “exitpoll”, dat is een onderzoek waarbij kiezers bij het verlaten van het stembureau gevraagd worden wat zij net gestemd hebben.)
 • Taaladviesdienst.
  Vraag en antwoord. Blz. 343.
  (Vier kwesties: 1. Wat houdt het begrip “onbevlekte ontvangenis” precies in? 2. Het Groene Boekje spelt “app’el (oproeping, hoger beroep), maar Van Dale schrijft “appel”. Wat is juist? 3. “E-zine” (electronisch tijdschrift). Welk lidwoord hoort daarbij? En hoe spreek je dit woord uit? 4. Is “In meer of mindere mate” juist?)
 • Marc van Oostendorp.
  Taalkunde van de straat. De 75ste verjaardag van de Amerikaanse sociolinguist William Labov. Blz. 344-345.
  (Labov vond en vindt dat taalkundigen het dagelijkse taalgebruik moeten beschrijven, waarbij ze speciale aandacht moeten hebben voor maatschappelijke en sociologische aspecten. Hij heeft zich overigens lang verzet tegen ‘het hokje’ sociolinguistiek, omdat hij de ambitie had de hele taalkunde te hervormen. In dit artikel wordt verteld welke methodes Labov bedacht om mensen zo natuurlijk mogelijk te laten spreken. De onderzoeker wil de taal observeren die mensen gebruiken als ze niet geobserveerd worden. Deze paradox noemt hij de paradox van de observator. Anderen spreken van ‘de paradox van Labov’.)
 • Bert van den Assem.
  Met grote droefheid… Blz. 346.
  (De zin “Met grote droefheid geven wij kennis dat onze geliefde X gisteren vredig is gestorven” moet strikt genomen verstaan worden alsof men liever had gezien dat de overledene NIET vredig was gestorven… De redactie van Onze Taal doet een suggestie ter verbetering.)
 • W. de Leeuw.
  “Nederlands” in het Italiaans. Blz. 346-347.
  (Onze taal wordt in Italie van oudsher “olandese” of “fiammingo” genoemd. Weten de Italianen veel van onze gevoeligheden! Weliswaar komen sinds 1834 ook “neerlandese” en “nederlandes” voor, maar die namen zijn nimmer ingeburgerd geraakt. In 2001 verscheen Van Dale’s “Dizionario italiano-neerlandese”. Gekozen werd voor “neerlandese”, omdat dat gemakkelijke uit te spreken zou zijn. Van Dale had beter moeten weten, want in al 1987 schreef Ricardo Rizza in zijn essay “La denominazione della lingua nederlandese nei Paesi Bassi e Italia” dat “nederlandese” de voorkeur verdient, omdat “neerlandese” de Italianen voor een uitspraakprobleem stelt: zij zien in “neer” twee lettergrepen.)
 • Ingmar Heytze.
  Raptus. Sinterklaasgedichten. Blz. 347.
  (Een deel van Heytzes omgeving denkt dat het schrijven van een sinterklaasgedicht voor hem een makkie is. Is het misschien ook wel, maar een sinterklaasgedicht is een wegwerpproduct, dat hij niet over zijn hart kan verkrijgen te schrijven.)
 • Raymond No”e.
  De talen van Tolkien. De geheime ondeugd van een schrijvende professor. Blz. 348-349.
  (Tolkiens grote passie was het maken van talen. Zijn boeken zag hij als niets anders dan een poging om een wereld te scheppen waarin een bepaalde taal die hem estetisch aansprak, zou kunnen bestaan. De talen waren er het eerst, en daarin besloten lagen de verhalen. De Amerikaan David Salo, met Tochaars als specialisme, is een groot kenner van de talen van Tolkien. Daarom werd hij door Peter Jackson ingehuurd als taaladviseur bij het maken van diens film “The Lord of the Rings”, nadat hij hem had weten te overtuigen gebruik te maken van de door Tolkien ontworpen inheemse talen)
 • Redactie Onze Taal.
  Het taaljaar 2002. Meningen van taalgebruikers. Blz. 350-351.
  (Een negental taalgebruikers van diverse pluimage geeft antwoord op zes vragen, zoals: wat vindt u de belangrijkste taalgebeurtenis van het jaar en wat is het ergste/mooiste woord van 2002? Aan het woord komen Bart Chabot, Paul van Grembergen, Maria van der Hoeven, Hans Hulshof, Francisco van Jole, Siemon Reker, Johan Taeldeman, Fred Weerman en Frans Weisglas)
 • Marc van Oostendorp en Kees van der Zwan.
  Het taaljaar 2002. Van taalgen tot lulverhaal. Blz. 352-354.
  (32 Taalgebeurtenissen passeren in chronologische volgorde de revue. Ze zijn de neerslag van onder meer de politieke omwenteling van het jaar en van het opvallend groot aantal berichten over wetenschappelijke ontdekkingen op taalgebied, zoals het taalgen, de koeientaal en de taalverwerving van kinderen. Op de ontdekking van het taalgen wordt apart ingegaan, alsmede op de uitbreiding van de politieke scheldwoordenschat.)
 • Ren’e Appel.
  “Ik vind taal leren is voor mij makkelijk”. Het Nederlands van Ebrahim. Blz. 355-357.
  (Welke strategieen past een intelligente Afghaanse zij-instromer van veertien jaar toe om de Nederlandse taal te verwerven? Tegen welke moeilijkheden loopt hij op? Vergeleken met de faciliteiten die Maxima ten dienste stonden, is Ebrahims prestatie minstens zo prijzenswaardig.)
 • Nicoline van der Sijs.
  Etymologica. Niet-herkende meervoudsvormen. Blz. 360-361.
  (“Schoen” was oorspronkelijk “scoe” of “schoe”. Doordat het meervoud van dit woord (scoen/schoen) vaker werd gebruikt dan het enkelvoud, begon men “schoen” als enkelvoud op te vatten, hetgeen vervolgens aanleiding werd voor een nieuw meervoud “schoenen” . Andere voorbeelden: “teen”, “peen”. Ook waren er meervouden op -er, zoals “lammer” en “eier”, die later eveneens een nieuw meervoud kregen. Het omgekeerde komt ook voor. “Els” en “zeis” waren oorspronkelijk resp. “elsen(e)” en “seisen(e)”. Dan zijn er nog meervoudige leenwoorden uit het Frans en Engels die ten onrechte als enkelvoud werden gezien, zoals “matroos” (matelots), “abrikoos” (abricots).)
 • Guus Middag.
  Woordenboek van de poezie. Onmooi. Blz. 362-363.
  (Hannah Belliot noemde in een interview haar werk als wethouder van Amsterdam “lawinemooi”. Als je het nodig hebt om een simpele kwalificatie als “mooi” aldus te versterken, ligt een negatieve toevoeging voor de hand. Zo is al genoteerd “onprachtig” en “antimooi”. Het woord “onmooi” is te lezen in de slotregels van een gedicht van Hans Faverey: “Hoe onmooi is haar schoonheid”.)
 • Toon Gordijn.
  “Kwam daar nog eens om”. Blz. 363.
  (In een radioprogramma zei iemand: “(…) Overal hangen camera’s (…) Op vliegvelden moet je je schoenen laten controleren. Kwam daar nog eens om voor 11 september!”. Een gebiedende wijs in de verleden tijd kan niet. We kennen wel een gebiedende wijs in de voltooid verleden tijd: Had dat maar gezegd!)
 • Frank Jansen.
  Hom of kuit. Onderwijs in allochtone talen niet zonder meer handhaven. Blz. 364.
  (De stelling luidt dit keer: Als er geen positief effect van OALT op het onderwijs kan worden aangetoond, moet het verdwijnen. Op de stelling van de vorige keer (geen subsidie voor leesbevordering) reageerde 82 procent van de 113 reflectanten negatief.)
 • Raymond No”e.
  InZicht. Met informatie over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland. Blz. 365-366.
  (Korte bespreking van 10 boeken, 4 cd-roms, 1 symposium en 1 tijdschrift:
  . Jan Kuitenbrouwer, “Totaal Hedenlands”;
  . Henk Hokke, “Geheimtaal”. Bestemd voor kinderen tot een jaar of twaalf;
  . Cornelis Verhoeven, “Dierbare woorden” (de 205 taalcolums die hij onder deze titel vanaf 1997 schreef voor het dagblad “Trouw”);
  . Hein van Steenis, “Computable ICT woordenboek 2003” (de opvolger van “Woordenboek informatie en telecommunicatie”. De nieuwe uitgave bevat meer dan drieduizend nieuwe termen. Verder 20.000 Engelstalige ICT-termen die van een vertaling en verklaring worden voorzien);
  . Ghislaine Giezenaar en Edith Schouten, “Wijze woorden” (Bestemd voor hoogopgeleide anderstaligen die na het behalen van het Staatsexamen NT2 hun woordenschat willen verrijken met academische termen);
  . Willem Visser en Sybren Dyk, “Eilander wezzenbuek. Woordenboek van het Schiermonnikoogs;
  . Corine van den Brandt en Margot van Mulken (red.), “Bedrijfscommunicatie II”. Een afscheidsbundel ter gelegenheid van de pensionering van Dick Springorum, een van de grondleggers van de Nijmeegse studierichting Communicatie- en informatiewetenschappen);
  . Dick Springorum, “”Deze meneer wordt morgen geholpen”. Taalgebruik en communicatie in het ziekenhuis” (zelfs opgenomen in het ziekenhuis blijft Springorum professioneel actief … je houdt van je vak of niet);
  . Jan Meulendijks, “Het grote cryptowoordenboek”. Uitgebreide en herziene versie van het in 1995 verschenen “10 Voor Taal cryptowoordenboek”.
  . “Proeve eener Nederbetuwsche spraakkunst” (J.C. Groothuis voltooide rond 1885 een spraakkunst en woordenlijst. Alleen de laatste werd gepubliceerd. Het Arend Datema Instituut heeft nu de complete uitgave verzorgd);
  . Van Dale Lexicografie bracht onlangs de herziene versies van een aantal cd-roms op de markt: Van Dale groot woordenboek hedendaags Nederlands, Duits-Nederlands/Nederlands-Duits, Engels-Nederlands/Nederlands-Engels en Frans-Nederlands/Nederlands-Frans;
  . Talige toekomst van Europa (de titel van een op 17 december 2002 gehouden symposium, georganiseerd door de leerstoelgroep Theoretische Taalwetenschap van de UvA);
  . Tijdschrift: “Management & communicatie”. Dit is een pakket dat bestaat uit de “Nieuwsbrief management & communicatie” (tienmaal per jaar), een kwartaaldossier en (optioneel) een halfjaarlijkse cd-rom met citaten en andere hulpmiddelen. Hoofdredactie: Max Dohle. Meer info: http://www.communicatie-online.nl.
(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0301.33=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Piet Couttenier <Piet.Couttenier@ufsia.ac.be> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion                |
|                    <o.van.marion@let.leidenuniv.nl> |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam             |
|                     <Karina.van.Dalen@niwi.knaw.nl> |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Redactie Vooys <vooys@let.uu.nl>        |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <a.j.e.harmsen@let.leidenuniv.nl> |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
| Zwart Water       Helene Gelens <zwartwater@planet.nl>      |
*-------------------------------------------------------------------------*


(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://www.neder-l.nl/           |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@neder-l.nl, naar     |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0301.c --------------------------*