Neder-L, no. 0208.a

Subject: Neder-L, no. 0208.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 15 Aug 2002 01:41:17 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Elfde-jaargang----------- Neder-L, no. 0208.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 0208.01: Overleden: Leonard de Vries (1919-2002)        |
| (2) Vac: 0208.02: Vacature voor een Taaladviseur bij het Genootschap  |
|          Onze Taal te Den Haag (deadline: za 31 augustus 2002) |
| (3) Rub: 0208.03: Hora est! Promoties B.C. Hendriks te Nijmegen op vr  |
|          13 september 2002, M.C.A. van der Heijde te Nijmegen |
|          op vr 20 september 2002 en J.A. Huls te Nijmegen op  |
|          wo 25 september 2002                 |
| (4) Sym: 0208.04: 'Seminar in Electronic Editing' op vr 6 september   |
|          2002 te Gent                     |
| (5) Web: 0208.05: Neerlandistiek.nl: drie nieuwe artikelen, van Frank  |
|          Jansen & Leo Lentz, van Gaston Franssen, en van Arjan |
|          van Leuvensteijn & Evert Wattel            |
| (6) Web: 0208.06: Nieuw in Trefwoord: drie artikelen van Hans      |
|          Heestermans, Dick Wortel en J. van Donselaar     |
| (7) Lit: 0208.07: Pas verschenen: Constantijn Huygens Instituut voor  |
|          tekstedities en intellectuele geschiedenis.      |
|          Jaarverslag 2001. (Den Haag, 2002)          |
| (8) Lit: 0208.08: Pas verschenen: Ernst Braches. Uit de stilte.     |
|          (Amsterdam, 2002)                   |
| (9) Col: 0208.09: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 44:     |
|          Taalwetenschappelijk socialisme            |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------14-augustus-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Aug 2002 13:01:52 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0208.01: Overleden: Leonard de Vries (1919-2002)

=========
Overleden
=========

Op 23 juli 2002 overleed de auteur van tal van technische en populair-wetenschappelijke boeken Leonard de Vries (* 1919). Onder neerlandici is De Vries vooral bekend als bloemlezer en schrijver over jeugdliteratuur, zoals het meermalen herdrukte ‘Bloempjes der Vreugd voor de lieve jeugd’, ‘Venus’ lusthof’ (1964), ‘Eros’ lusthof’ (1984), ‘Groot prentenboek uit grootmoeders jeugd’ (1984), ‘Volk en Vaderland, Fotonieuws, Storm SS, De Zwarte Soldaat, Het Werkende Volk : een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933-1945’ (1973). De Vries was ook betrokken bij reprints van de gedichten van Van Alphen, De Schoolmeester en Jan Luiken en bloemlezingen uit ‘Reinhart’ van E.M. Post en achttiende-eeuwse imaginaire reizen.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 14 Aug 2002 14:30:00 +0200
From: Marc van Oostendorp <webredactie@onzetaal.nl>
Subject: Vac: 0208.02: Vacature voor een Taaladviseur bij het Genootschap Onze Taal te Den Haag (deadline: za 31 augustus 2002)

=================
Vacature Den Haag
=================

De Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal zoekt op korte termijn een

TAALADVISEUR (m/v)
(voor vier of vijf dagen per week)

Uw voornaamste taken zijn:

 • het beantwoorden van taalvragen die schriftelijk, telefonisch, per e-mail en per fax aan de Taaladviesdienst worden gesteld;
 • het taalkundig corrigeren, redigeren en herschrijven van teksten.

Uw profiel:

 • u bent een afgestudeerde taalwetenschapper (Nederlands, ATW, Tekstwetenschap, Algemene Letteren);
 • u beheerst de Nederlandse taal perfect, zowel schriftelijk als mondeling;
 • u hebt een scherp oog voor spel- en stelfouten en bent perfectionistisch ingesteld;
 • het uitleggen van taalkwesties aan leken trekt u aan;
 • u bent creatief en vasthoudend bij het zoeken naar oplossingen voor taalproblemen;
 • u bent geduldig;
 • uw zelfwerkzaamheid is groot en u kunt ook in teamverband goed functioneren;
 • u bent te allen tijde bereid overleg te plegen met collega’s en compromissen te sluiten.

Wij bieden:

 • een plaats in een klein, enthousiast team van vier taaladviseurs;
 • een vaste aanstelling na het eerste jaar bij gebleken geschiktheid;
 • een salaris van minimaal EUR 2050,- en maximaal EUR 3364,- bruto per maand bij een aanstelling van 38 uur, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Ervaring als corrector is een pre. Een taalkundige test maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rutger Kiezebrink of Peter Smulders: 070-356.12.20. Uw sollicitatie kunt u tot 31 augustus 2002 sturen naar: Genootschap Onze Taal, de heer P.H.M. Smulders, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag, of per e-mail naar: peter.smulders@onzetaal.nl

Informatie over de Taaladviesdienst kunt u vinden op http://www.onzetaal.nl/advies/

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Aug 2002 13:01:52 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0208.03: Hora est! Promoties B.C. Hendriks te Nijmegen op vr 13 september 2002, M.C.A. van der Heijde te Nijmegen op vr 20 september 2002 en J.A. Huls te Nijmegen op wo 25 september 2002

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 13 september 2002, 15.30 uur, Academiezaal van de Aula van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2.
Mevrouw B.C. Hendriks: More on Dutch English … please? A study of request performance by Dutch native speakers, English native speakers and Dutch learners of English.
Promotores: prof. dr. C.L.J. de Bot, prof. dr. C.J.M. Jansen; copromotor: dr. H.P.L.M. Korzilius.

Wie een willekeurig Engelstalig boek openslaat over omgaan en communiceren met Nederlanders, zal passages tegenkomen waarin op vaak anekdotische wijze verslag wordt gedaan van de ervaringen van in Nederland wonende Engelstalige buitenlanders met wat vaak ‘Dutch directness’ wordt genoemd. Maar hoe direct zijn Nederlanders nu eigenlijk wanneer ze in het Engels communiceren?

Dit proefschrift gaat over indirectheid in verzoeken van Nederlanders, Engelsen en leerders Engels. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat Nederlanders te ‘Dutch direct’ communiceren. Wel blijkt dat Nederlanders minder goed zijn om kleine nuanceverschillen in hun Engelse verzoeken aan te brengen.

Verschillen in de manier waarop de leerders Engels en moedertaalsprekers Engels verzoeken formuleren, lijken met name te liggen op het vlak van het ‘verzachten’ van het verzoek. De leerders Engels doen dit over het algemeen minder en maken minder gebruik van typisch Engelse verzoekmarkeringen. Het zou kunnen zijn dat de typische ‘Dutch directness’ in de ogen van Engelsen met name veroorzaakt wordt door dit soort kleine nuanceverschillen.


Vrijdag 20 september 2002, 13.30 uur, Academiezaal van de Aula van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2.
Mevrouw drs. M.C.A. van der Heijde (e.v. Kessels): Maastricht, Maestricht, Mestreech: de taalverhoudingen tussen Nederlands, Frans en Maastrichts in de negentiende eeuw.
Promotor: prof. dr. A.M. Hagen; copromotor: G.A.M. Beekelaar.


Woensdag 25 september 2002, 13.30 uur, Academiezaal van de Aula van de KU Nijmegen, Comeniuslaan 2.
Drs. J.A. Huls: De weg van de Minne: ‘seven maniren van minne’ van Beatrijs van Nazareth. Het mystieke proces en mystagogische implicaties.
Promotor: prof. dr. H.H. Blommestijn.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 31 Jul 2002 15:10:40 +0200
From: Edward Vanhoutte <evanhoutte@kantl.be>
Subject: Sym: 0208.04: 'Seminar in Electronic Editing' op vr 6 september 2002 te Gent

=============================
Seminar in Electronic Editing
=============================

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie(CTB) nodigt u uit op het nieuwe initiatief ‘Seminar in Electronic Editing’.

Het CTB organiseert het Seminar in Electronic Editing waarop (inter)nationale sprekers lezingen en demonstraties geven. De seminars zijn vrij toegankelijk en vinden plaats in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in de Koningstraat 18 te Gent.

Op vrijdag 6 september om 14 u. opent de reeks ‘Seminar in Electronic Editing’ met een drieledige sessie getiteld ‘The Transcription of Modern Manuscript texts for Electronic Editions’. Op die namiddag spreken:

 • Joke Debusschere & Ron Van den Branden (CTB): ‘Stretching the TEI for the transcription of corpora of modern correspondence.’
 • Vincent Neyt (Universiteit Antwerpen-UIA): ‘On the Advantages and Disadvantages of XSLT for Manuscript Transcription.’
 • Edward Vanhoutte (CTB): ‘Texts and Transcriptions: mapping scribal complexities onto a line of text.’

Abstracts en info op http://www.kantl.be/ctb/seminar/index.htm of op het meer specifieke http://www.kantl.be/ctb/seminar/01-02/seminar-drh.htm.

De voertaal van het seminar is Engels. Vragen kunnen in het Nederlands worden gesteld.

Er wordt afgesloten rond 16.00 uur met een drink.

Gelieve u voor dit kostenloos evenement per e-mail aan te melden op ctb@kantl.be. Info over hoe u de KANTL bereikt, vindt u op: http://www.kantl.be/pages/pages2/academie/locatie.html.

Edward Vanhoutte

Co-ordinator
Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie – CTB
Centre for Scholarly Editing and Document Studies
Reviews Editor, Literary and Linguistic Computing
Koningstraat 18 / B-9000 Gent / Belgium
+32 9 265 93 51 / fax: +32 9 265 93 49
evanhoutte@kantl.be / evanhout@uia.ua.ac.be
http://www.kantl.be/ctb/
http://www.kantl.be/ctb/vanhoutte/

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 13 Aug 2002 10:17:57 +0200 (MEST)
From: neerlandistiek.nl <mhuening@zedat.fu-berlin.de>
Subject: Web: 0208.05: Neerlandistiek.nl: drie nieuwe artikelen, van Frank Jansen & Leo Lentz, van Gaston Franssen, en van Arjan van Leuvensteijn & Evert Wattel

========================================
Neerlandistiek.nl: drie nieuwe artikelen
========================================

(1) Frank Jansen & Leo Lentz
‘Braad dikwijls bedruipende’ – Twee manieren om gelijktijdige handelingen aan te duiden: deelwoordconstructies en ‘onder’-constructies
http://www.neerlandistiek.nl/02/06/

Samenvatting
————
De auteur van instructieve teksten ziet zich wel eens voor het probleem gesteld dat hij twee handelingen, die tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden, niet als twee gelijktijdig leesbare elementen kan presenteren. Schrijvers van kookrecepten kiezen dan vaak voor het tegenwoordig deelwoord, zoals in (1)
(1) Voeg de room al roerende aan de soep toe of een constructie met het voegwoord onder, zoals in (2)
(2) Voeg onder voortdurend roeren de room aan de soep toe.
In deze bijdrage gaat het om de vraag wat het verschil is tussen die twee constructies. In een corpus met 110 uitingen van dergelijke gelijktijdige kookhandelingen zijn diverse mogelijke verklaringen op hun houdbaarheid beproefd. Allereerst is nagegaan of het er misschien toe doet dat de ene handeling belangrijker is voor de bereiding van het gerecht dan de andere, maar die factor blijkt niets te verklaren. Vervolgens is de factor continuiteit van de handeling onder de loep de genomen. Uit de analyse blijkt dat in de onder-constructie vaker handelingen gepresenteerd worden die niet continu uitgevoerd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het omleggen van het deeg onder het rollen. Bij die twee handelingen is eerder sprake van een afwisseling dan van volledige gelijktijdigheid. De auteurs concluderen dat in de onder-constructie sprake is van een minder stevige relatie tussen de beide handelingen dan bij de deelwoordconstructie. Bovendien zien zij goede gronden om te veronderstellen dat de onder-constructie jonger is dan de deelwoordconstructie.


(2) Gaston Franssen
Het paarlemoer van de verbeelding: betekenis, metaforiek en het sublieme in de poezie van Kees Ouwens
http://www.neerlandistiek.nl/02/07/

Samenvatting
————
Het werk van Kees Ouwens wordt doorgaans met bewondering en enthousiasme ontvangen, maar tegelijkertijd verwijten nogal wat critici de dichter dat hij te moeilijke poezie zou schrijven. Ambigue zinsconstructies, nieuwvormingen en abstracties verhinderen elke poging om tot een sluitende interpretatie van zijn poezie te komen. In dit artikel bespreek ik drie thema’s die in Ouwens’ gedichten een centrale rol spelen: het absolute, de beeldspraak (opgevat als een motief), en het poetisch echec. Aan de hand van deze drie thema’s interpreteer ik verschillende gedichten van Ouwens, bied ik een verklaring voor de weerbarstigheid van zijn werk en probeer ik er tevens een nadere literair-historische typering van te geven. In veel van zijn gedichten beschrijft Ouwens een zoektocht naar de ervaring van het absolute. Zo’n ervaring is echter van voorbijgaande aard en daarom probeert de dichter haar vast te leggen door het absolute metaforisch te verbeelden. Metaforen krijgen zo een mythologische functie toegedicht: zij kunnen een vaststaande, ‘absolute’ betekenis genereren door termen die geassocieerd worden met een bekend en vanzelfsprekend beeld, toe te passen op een onbekend en minder vanzelfsprekend beeld. De metaforiek fungeert dus niet alleen als een verwijzing naar het (uiteindelijk onbereikbare) absolute, maar tevens als zijn talige substituut. Tegelijk ondermijnen metaforen echter deze betekenisscheppende functie: ze vervormen en vervreemden het absolute, door het te verbeelden als iets dat het in essentie niet is. De zoektocht van de dichter loopt daardoor uit op een mislukking. De metaforen leggen geen betekenis vast, maar compliceren en verschuiven deze slechts. Dit poetisch echec wijst er ten slotte op dat Ouwens’ poezie in het kader van de ‘esthetiek van het sublieme’ kan worden begrepen.


(3) Arjan van Leuvensteijn & Evert Wattel
Een statistische methode voor stijlonderzoek. Vorm-inhoud correspondenties in Vondels Jeptha?
http://www.neerlandistiek.nl/02/05/

Samenvatting
————
Deze bijdrage bevat een nieuwe, statistische methode voor stilistische analyse van toneelstukken uit de 16de en 17de eeuw. Ons eerste doel is, de beschrijving van lengteverschillen in samenhangende woordreeksen, die tot dezelfde hoofd- of (eventueel beknopte) bijzin behoren (= ‘perceptieve continua’) en de percentages van enjambementen in statistische gecategoriseerde clausen. Ons tweede doel is de uitkomst van dit onderzoek te relateren aan geestesgesteldheden van de personages bij het spreken van de claus. Als voorbeeld kozen we Vondels Jeptha. Deze tragedie toont een tendens tot samenhang tussen korte perceptieve continua en emotionele geestesgesteldheden en van lange perceptieve continua met rationele geestesgesteldheden. Een hoog percentage enjambementen neigt te corresponderen met een grote betrokkenheid van het personage bij het communicatieproces en het behandelde onderwerp.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 1 Aug 2002 17:12:51 +0200
From: Anne Dykstra <adykstra@FA.KNAW.NL>
Subject: Web: 0208.06: Nieuw in Trefwoord: drie artikelen van Hans Heestermans, Dick Wortel en J. van Donselaar

==================
Nieuw in Trefwoord
==================

Hans Heestermans. Van Dale en de poezie. Eerder op papier gepubliceerd in 1993.

Dick Wortel, Van imitatio naar verificatio. De verwetenschappelijking van het WNT-citaat.

J. van Donselaar. Surinaamse connotaties bij het woord neger.

Deze drie artikelen zijn te vinden op: http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord (jaargang 2002)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Aug 2002 13:01:52 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0208.07: Pas verschenen: Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis. Jaarverslag 2001. (Den Haag, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis. Jaarverslag 2001. Den Haag: CHI, 2002. 70 blz.; ills.; ISBN 90-76832-07-2.

Het jaarverslag van het CHI geeft keurig de stand van zaken weer binnen de werkgroepen Middeleeuwen, Renaissance en Nieuwe Tijd en de activiteiten van de medewerkers. In het verslagjaar valt de voltooiing te melden van het reeds in 1916 begonnen project ‘Briefwisseling van Hugo Grotius’. Verder is de aandacht steeds meer gericht op digitaliseringsprojecten.

Het goed verzorgde jaarverslag, inclusief samenvattingen in het Engels, Duits en Frans, geeft ook een overzicht van alle publicaties en activiteiten van de individuele medewerkers.

Het adres van het CHI is: Postbus 90754, 2509 LT Den Haag, +31 (0)70-3315800, fax 3820546, e-mail: chi_algemeen@chi.knaw.nl, Internet: http://www.knaw.nl/chi.

P.J. Verkruijsse

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 8 Aug 2002 13:01:52 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0208.08: Pas verschenen: Ernst Braches. Uit de stilte. (Amsterdam, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Ernst Braches. Uit de stilte. Amsterdam: De Buitenkant, 2002 (Bantammerreeks, 2). EUR 20,00.

Bij de dood van Frans Kellendonk (1951-1990) schreef Ernst Braches een bijdrage voor het herdenkingsnummer van De Revisor (1991, nr. 1-2). Het is een ontroerend portret van de erudiete auteur, gespiegeld in een van diens opmerkelijkste scheppingen: zijn bibliotheek. Nergens wordt over de persoon Kellendonk gesproken en toch staat hij de lezer van ‘Uit de stilte’ glashelder voor ogen.

Jan de Jong van uitgeverij De Buitenkant heeft er alles aan gedaan om dit eerbewijs aan Kellendonk subliem vorm te geven: de oplage van 225 exemplaren is gezet door zetterij Chang Chi Lan-Ying uit de Collis van Christoffel Noordzij en voorzien van een omslag van Bram de Does. Dit bibliofiele boek is verkrijgbaar in Minotaurus Boekwinkel, Sint Antoniesbreestraat 3D, 1011 HB Amsterdam (di.-za. 13.30-17.00 uur) of rechtstreeks van de uitgever door overschrijving van EUR 23,00 (incl. verzendkosten) op postbanknr. 1781409 t.n.v. Uitgeverij De Buitenkant, Amsterdam, o.v.v. ‘Uit de stilte’.

P.J. Verkruijsse

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 10 Aug 2002 09:41:08 +0200
From: Marc van Oostendorp <Marc@vanOostendorp.nl>
Subject: Col: 0208.09: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 44: Taalwetenschappelijk socialisme

============================================
NederNed 44: Taalwetenschappelijk socialisme
============================================

Ingenieur V. heeft een hekel aan mij; hij meent dat ik een extreemlinkse activist ben en stuurt brieven aan mijn werkgever waarin hij aandringt op mijn ontslag. Wat heb ik gedaan? Ik heb ooit een stukje geschreven waarin ik erop wees dat ir. V. lid was van een clubje taalzuiveraars die ook lid waren van organisaties als het Nederlands Blok en de Centrumpartij. Een clubje dat er bovendien nare ideeen op nahield, zoals dat het Nederlands de enige taal zou moeten zijn in het openbare en het leven, en dat minderheidstalen zoals het Fries, het Turks en de Nederlandse Gebarentaal niet zouden moeten worden gebruikt. Dat ik dat opschreef, maakt mij tot een linkse extremist.

Dat was alweer een eeuwigheid geleden, voor 6 mei van dit jaar. Inmiddels mag zoals bekend eindelijk alles gezegd worden. En maken zelfs volkomen respectabele mensen gebruik van dat recht om zonder kennis van zaken een mening tot beleid te verheffen. Zoals de opstellers van het regeerakkoord die schrijven (http://www.minaz.nl/kabinetsformatie/):

“Prioriteit moet worden gegeven aan het leren van Nederlands, daarom wordt de regeling Onderwijs in Allochtone Levende Talen [OALT] afgeschaft.”

Inmiddels mag je dus niet alleen vrolijk voorbijgaan aan de mogelijkheid dat allochtone talen een waarde vertegenwoordigen in een beschaafde samenleving – ik ben bereid toe te geven dat dit eerder een politieke mening is dan een feit – en mag je bovendien weer vrijelijk suggereren dat het OALT niets bijdraagt aan het leren van Nederlands, ja daar misschien zelfs mee in conflict is (maar dat gaat zonder enige kennis van zaken voorbij aan een enorme berg onderzoek dat naar deze kwestie is gedaan en die iets anders suggereert).

Nog iets verder ging het gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam Michiel Smit, die in juli binnen een week twee keer in het nieuws kwam. De eerste keer protesteerde hij tegen het feit dat de gemeente Rotterdam overheidsbrochures vertaalde in allochtone talen. Dat ontmoedigde volgens hem de buitenlanders die Nederlands zouden willen leren. Op de website van Leefbaar Rotterdam (http://www.leefbaarrotterdam.nl/kandidaten.htm) zegt hij:

“Communicatie van de overheid moet alleen in het Nederlands plaatsvinden, hiermee stimuleer je noodzaak om ook goed de taal te leren onder nieuwkomers.”

Alsof niet vrijwel elke nieuwkomer die noodzaak voelt! En het probleem is eerder dat er nog steeds onvoldoende mogelijkheden zijn om dat Nederlands te leren. (Je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen door de Nederlandse tekst van een overheidsbrochure te vergelijken met de vertaling in je eigen taal.)

Aangemoedigd door het succes dat hij met deze mening had, verkondigde hij een paar dagen later dat preken in de moskee voortaan alleen nog maar in het Nederlands mochten worden gehouden. “Of in het Fries”. Daarmee meende hij dus te mogen ingrijpen in de persoonlijke sfeer en daar ook te mogen voorschrijven welke taal men er sprak: spreek Nederlands! (“Of Fries.”)

Op de zojuist al geciteerde website van zijn fractie formuleert Smit trouwens ook nog een persoonlijk ideaal:

“Een einde aan alle overheidsdoctrine, dat de multiculturele samenleving zo mooi is, dat maken we zelf wel uit.”

Vanuit het standpunt van Smit was het Taalkundige Manifest Het Multiculturele Voordeel dat enkele taalkundigen vorig jaar uitbrachten (http://www.meertens.knaw.nl/variatielinguistiek/manifest/) dus een puur staaltje overheidspropaganda. Dat lijkt me overdreven, al heb ik dat manifest indertijd niet onderschreven. Of multiculturaliteit een voordeel is, of een multiculturele samenleving mooi is, is een politieke vraag. Dat maakt de democratie uit, niet de wetenschap – dat zullen degenen die wel ondertekenden ook zeggen.

Daar staat tegenover dat de tijden nu wel erg drastisch zijn veranderd, en dat meneer Smit en de opstellers van het regeerakkoord nu juist weer lijken te denken dat wat wetenschappelijke onderzoekers hebben gedaan in de loop der tijden volkomen irrelevant is. Dat je ‘links’ bent, of ‘paars’, of zelfs ‘extreemlinks’ als je wijst op de toch aanzienlijke hoeveelheid kennis en inzicht die uit wetenschappelijk onderzoek is voortgekomen, zoals dat aandacht voor de eigen taal het onderwijs in een vreemde taal als het Nederlands eerder baat dan schaadt.

Het wordt dus tijd dat taalkundigen in actie komen. Dat we met zijn allen – ik geloof in ieder geval niet dat er taalkundigen bestaan die van mening zijn dat het heilzaam is om alleen nog onderwijs in het Nederlands te geven – nu eens ‘de straat opgaan’. Dat we dat doen met de enige middelen die ons als onderzoekers passen: voorlichting geven, onderzoeksresultaten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken, laten zien dat iedereen natuurlijk van alles en nog wat over taal mag beweren, maar dat sommige meningen niet stroken met wat we redelijkerwijs weten. Je gaat regeringsbeleid toch ook niet baseren op de gedachte dat wiegendood het resultaat is van hekserij. En dat mensen die voor heksen opkomen allemaal op zijn minst vegetariers, maar waarschijnlijk gevaarlijke linkse extremisten zijn.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@meertens.knaw.nl of naar |
|  P.A.Coppen@let.kun.nl                         |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0208.a --------------------------*