Neder-L, no. 0202.b en 0202.c (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 0202.b en 0202.c (tijdschriftenoverzicht)
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 28 Feb 2002 07:22:58 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Tiende-jaargang---------- Neder-L, no. 0202.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0202.16: Evenementenagenda, met:                |
|          - Presentatie van Herman Pleijs boek 'Van karmijn,  |
|           purper en blauw', di 5 maart 2002 (Amsterdam)    |
|          - Voordracht Marijke Spies over Dordrechtse      |
|           'roman'tiek in de zeventiende eeuw en        |
|           boekpresentatie, do 7 maart 2002 (Amsterdam)    |
|          - Opening VOC-expositie 'Alle streken van het     |
|           kompas', di 12 maart 2002 (Amsterdam)        |
|          - Lezing Rene Appel en Joep Leerssen over 'Grote en  |
|           kleine talen: een botsing van belang', zo 7 april  |
|           (Amsterdam)                     |
|          - Opening beeldententoonstelling 'Ik ben niet van   |
|           steen', vr 1 maart 2002 (Den Haag)         |
|          - Symposium Stichting Weyerman over Spinozistische  |
|           Verlichting in Nederland en Europa, za 27 april   |
|           2002 (Haarlem)                   |
|          - Inaugurale rede prof. dr. Ludo Beheydt, vr 1 maart |
|           2002 (Leiden)                    |
|          - Presentatie website literatuurgeschiedenis, do 14  |
|           maart 2002 (Leidschendam)              |
|          - Presentatie publicatie over Huygens' Hofwijck van  |
|           Ton van Strien en Kees van der Leer, vr 12 april  |
|           2002 (Voorburg)                   |
| (2) Vac: 0202.17: Vacature voor een onderzoeksmedewerker moderne    |
|          Nederlandse literatuur aan de Freie Universitaet   |
|          Berlin (deadline: zo 31 maart 2002)          |
| (3) Vac: 0202.18: Vacature voor een hoofddocent didacticus-taalkundige |
|          Nederlands aan de Universiteit Lille (deadline: za  |
|          1 mei 2002)                      |
| (4) Vac: 0202.19: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker aan de |
|          Universite de Paris-Sorbonne (deadline: za 1 mei 2002)|
| (5) Rub: 0202.20: Hora est! Promotie M. van Otegem op wo 6 maart 2002  |
|          te Utrecht; promotie P. Theeuwen op do 7 maart 2002  |
|          te Nijmegen                      |
| (6) Med: 0202.21: Presentatie nieuw materiaal over Hugo Claus tijdens  |
|          manifestatie 'Hugo Claus Ongezien', in maart en april |
|          2002 te Antwerpen                   |
| (7) Med: 0202.22: Archief Willem Frederik Hermans naar Koninklijke   |
|          Bibliotheek te Den Haag                |
| (8) Med: 0202.23: Kiliaanlezing 2002 door dr. Els Ruijsendaal op do 25 |
|          april 2002 te Amsterdam                |
| (9) Med: 0202.24: Nieuwe voorzitter en leden voor Raad voor de     |
|          Nederlandse Taal en Letteren             |
|(10) Web: 0202.25: Nieuw op website Meertens Instituut: tekst oratie   |
|          Louis Peter Grijp                   |
|(11) Web: 0202.26: Nieuw in Trefwoord: Jos Swanenberg 'Brabants gebekt' |
|          en Joep Kruijsen 'De Fauna-afleveringen van het WLD' |
|(12) Web: 0202.27: Nieuw in de DBNL: uitgave van alle teksten uit het  |
|          Album J. Rotarii (uit plm. 1560-1625)         |
|(13) Sym: 0202.28: Seminarie Afrikaanse Letterkunde van zo 7 tot za 13  |
|          juli 2002 in het Limburgs Universitair Centrum te   |
|          Diepenbeek                      |
|(14) Sym: 0202.29: Congres Bibliopolis over de toekomst van het boek van |
|          do 7 tot za 9 november 2002 te Den Haag; call for   |
|          papers                        |
|(15) Lit: 0202.30: Pas verschenen: Prosper Arents. De Bibliotheek van  |
|          Pieter P. Rubens: een reconstructie. (Antwerpen, 2001)|
|(16) Lit: 0202.31: Pas verschenen: Le Divin Louis. Een onbekende brief  |
|          van Karel van den Oever over de Tachtigers. Ed. Luc  |
|          Daems. (Essen, 2002)                 |
|(17) Lit: 0202.32: Nieuwe serie 'n/f' over Nederlands als vreemde taal, |
|          specifiek gericht op Frankrijk en Franstalig Belgie  |
|(18) Lit: 0202.33: Speciaal nummer van tijdschrift yang verschenen over |
|          onofficiele Belgische literatuurcanon uit verleden,  |
|          heden en toekomst                   |
|                                     |
|-------------------------- Neder-L, no. 0202.c --------------------------|
|                                     |
|Maandelijks tijdschriftenoverzicht                    |
|==================================                    |
|(19) Tyd: 0202.34: Moer, jrg. 33, no. 2, 2001              |
|(20) Tyd: 0202.35: Moer, jrg. 33, no. 3, 2001              |
|(21) Tyd: 0202.36: Nederlandse Taalkunde, jrg. 6, no. 4, december 2001  |
|(22) Tyd: 0202.37: Ons Erfdeel, jrg. 44, no. 4, september-oktober 2001  |
|(23) Tyd: 0202.38: Onze Taal, jrg. 71, no. 1, januari 2002        |
|(24) Tyd: 0202.39: De Poeziekrant, jrg. 25, no. 6, november-december 2001|
|(25) Tyd: 0202.40: De Poeziekrant, jrg. 26, no. 1, januari-februari 2002 |
|(26) Tyd: 0202.41: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(27) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ---------28-februari-2002-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 24 Feb 2002 13:22:38 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0202.16: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Uitgeverij Prometheus – Bert Bakker – Ooievaar, Herengracht 406

Boekpresentatie door Peter Brusse, dinsdag 5 maart 2002, 17.00-19.00 uur.

 • Presentatie van de nieuwe publicatie van Herman Pleij: ‘Van karmijn, purper en blauw’. Inlichtingen: +31 (0)20-6241934, e-mail: pbo@pbo.nl.

AMSTERDAM, Bungehuis, Spuistraat 210

Voordracht Marijke Spies en boekpresentatie, donderdag 7 maart 2002, 16.00-17.30 uur.

 • Op het maandelijkse colloquium van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw spreekt prof. dr. Marijke Spies over “Dordrechtse ‘roman’tiek in de zeventiende eeuw’. Daarna vindt de boekpresentatie plaats van Cl’e Lesger: ‘Handel in Amsterdam ten tijde van de Opstand: kooplieden, commerciele expansie en verandering in de ruimtelijke economie van de Nederlanden’ (Hilversum: Verloren, 2002; EUR 28,00). Informatie: http://www.uba.uva.nl/goudeneeuw/agenda.html.

AMSTERDAM, Doelenzaal Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Opening expositie ‘Alle streken van het kompas’, dinsdag 12 maart 2002, 16.00 uur.

 • Ter gelegenheid van het verschijnen van het honderdste deel in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging wordt een tentoonstelling ingericht over ‘Alle streken van het kompas; VOC- en andere reizen uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging’. Spreker is dr. F.S. Gaastra. De expositie is te bezichtigen t/m 31 mei 2002, ma.-vr. 11.00-16.00 uur (gesloten op feestdagen en op 29 maart, 29-30 april, 1 en 10 mei).

AMSTERDAM, De Rode Hoed, Keizersgracht 102

Lezing ‘Hartstocht in Contrapunt’, zondag 7 april 2002, 15.30-17.00 uur.

 • In het kader van de UvA-lezingencyclus ‘Hartstocht in Contrapunt’ spreken Ren’e Appel en Joep Leerssen over ‘Grote en kleine talen: een botsing van belang’. Appel verdedigt de stelling dat de roep om emancipatie van de streektalen afbreuk doet aan de positie van het Nederlands; Leerssen is van mening dat het een goede zaak is dat de Europese integratie als neveneffect de emancipatie en erkenning van streek- en minderheidstalen heeft. Informatie: +31 (0)20-5254594, e-mail: pca@hum.uva.nl, Internet: http://www.hum.uva.nl/pca/hartstocht met een digitale reserveringsbon.

DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5

Opening tentoonstelling ‘Ik ben niet van steen’, vrijdag 1 maart 2002, 16.00 uur.

 • Tentoonstelling van 22 beelden van schrijvers uit de collectie van het Letterkundig Museum. De beelden spreken in het kader van de boekenweek liefdespoezie.

HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16

Symposium Stichting Weyerman, zaterdag 27 april 2002, 14.00-17.00 uur.

 • Ter gelegenheid van 25 jaar Stichting Jacob Campo Weyerman wordt een symposium georganiseerd over ‘Nederland, Europa en de Spinozistische Verlichting’. Gastspreker is prof. dr. Jonathan Israel. Inlichtingen: +31 (0)20-4185565 of post@weyerman.nl.

LEIDEN, Academiegebouw, Rapenburg 73

Inaugurale rede prof. Dr. Ludo Beheydt, vrijdag 1 maart, 16.00 uur.

 • Prof. dr. Ludo Beheydt is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘De Nederlanden in de wereld’ bij de afdeling Dutch Studies van de letterenfaculteit van de Universiteit Leiden. Belangstellenden zijn van harte welkom. Meer informatie: Hilje Papma, wetenschapsvoorlichter Universiteit Leiden. Tel.+31 (0)71-527.32.82; e-mail HD.Papma@ics.LeidenUniv.NL.

LEIDSCHENDAM, Veurs College, Burg. Kolfschotenlaan 5

Presentatie website literatuurgeschiedenis, donderdag 14 maart 2002, 15.45 uur.

 • Presentatie aan staatssecretaris dr. F. van der Ploeg van de educatieve website http://www.literatuurgeschiedenis.nl/ over de Middeleeuwen. De site is een gezamenlijke productie van het onderzoeksprogramma Nederlandse literatuur en cultuur van de Middeleeuwen (NLCM) en de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL).

VOORBURG, Oude Kerk

Boekpresentatie Huygens’ Hofwijck, vrijdag 12 april 2002.

 • Uitgeverij de Walburg Pers presenteert de publicatie van Ton van Strien en Kees van der Leer: ‘Hofwijck; het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens’. De uitgave bevat een vertaling naar het moderne Nederlands in combinatie met een historisch overzicht van de geschiedenis van de buitenplaats. Inlichtingen: Inge Pasman +31 (0)575-510522, e-mail: info@walburgpers.nl, Internet: http://www.walburgpers.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 20 Feb 2002 13:34:47 +0100
From: niedphil@zedat.fu-berlin.de en IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0202.17: Vacature voor een onderzoeksmedewerker moderne Nederlandse literatuur aan de Freie Universitaet Berlin (deadline: zo 31 maart 2002)

================
Vacature Berlijn
================

Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften Institut fuer Deutsche und Niederlaendische Philologie

Wiss. Mitarbeiterin / Wiss. Mitarbeiter
zur Mitarbeit in der Forschung
fuer 2 Jahre
BAT IIa

Aufgabengebiet:
Mitarbeit im Forschungsprojekt “Neuere niederlaendische Literatur”; Durchfuehrung von Lehrveranstaltungen im Gebiet der neueren niederlaendischen Literatur (ab 1800).

Einstellungsvoraussetzungen:
Hochschulabschluss im Fach Niederlaendische Philologie.

Erwuenscht:
Qualifizierte Promotion nach J 104 BerlHG; gruendliche Kenntnisse der neueren niederlaendischen Literatur und ihrer internationalen Stellung.

Bewerbungen mit den ueblichen Unterlagen sind bis zum 11.03.2002 zu richten an die

Freie Universitaet Berlin
Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften
Institut fuer Deutsche und Niederlaendische Philologie
z.Hd. Frau Wagner
Habelschwerdter Allee 45
14195 Berlin (Dahlem)

Gepubliceerd in ‘Stellenanzeiger der Freien Universitaet Berlin’ van 18 februari 2002: http://www.fu-berlin.de/service/stellen/st_20020218.html

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
website: http://www.ivnnl.com

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 20 Feb 2002 13:36:03 +0100
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0202.18: Vacature voor hoofddocent didacticus-taalkundige Nederlands aan de Universiteit Lille (deadline: za 1 mei 2002)

==============
Vacature Lille
==============

Universiteit Lille 3 Frankrijk zoekt een hoofddocent didacticus-taalkundige Nederlands, tweetalig Nederlands-Frans, vanaf 1 september 2002 voor een of twee jaar, vervolgens mogelijkheid vaste aanstelling, salaris ongeveer EUR 2000.

Graag wenden tot M. Krafft-Groot
19 rue L’eon Cladel
92310 S’evres
maphkrafft@free.fr
krafft@univ-lille3.fr

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
website: http://www.ivnnl.com

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 20 Feb 2002 13:36:03 +0100
From: IVN <bureau@ivnnl.com>
Subject: Vac: 0202.19: Vacature voor een wetenschappelijk medewerker aan de Universit'e de Paris-Sorbonne (deadline: za 1 mei 2002)

=================
Vacature Sorbonne
=================

Bij het Departement d’Etudes Neerlandaises van de Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV) ontstaat per 1 september 2002 een vacature voor een

Attache Temporaire d’Enseignement et de Recherche (m/v)

Naar de baan van attache kunnen solliciteren gepromoveerde neerlandici (evt. ATW of ALW) of neerlandici die voor 1 september 2003 zullen promoveren (evt. ATW of ALW).

Een goede beheersing van het Frans en het vermogen om in teamverband te werken zijn noodzakelijk.

Ervaring strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:

 • de attache wordt aangesteld voor een periode van een jaar; na gebleken geschiktheid eventueel verlenging met een jaar mogelijk;
 • de attache ontvangt een salaris van ongeveer 1400 euro (netto).

Inlichtingen en sollicitaties:
Gelieve uw sollicitaties voor uiterlijk 1 mei te richten aan:
Prof. dr. J. Pekelder
Universite de Paris-Sorbonne (Paris IV)
UFR d’Etudes Germaniques
D’epartement d’Etudes Neerlandaises
108, boulevard Malesherbes
75017 Paris
Frankrijk

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Prof. Dr. J. Pekelder
+31 (0)2.38.59.97.89
+31 (0)1.43.18.41.47
e-mail: Jan.Pekelder@paris4.sorbonne.fr

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
website: http://www.ivnnl.com

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 26 Feb 2002 13:41:21 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@Hum.UvA.NL>
Subject: Rub: 0202.20: Hora est! Promotie M. van Otegem op wo 6 maart 2002 te Utrecht; promotie P. Theeuwen op do 7 maart 2002 te Nijmegen

=========
Hora est!
=========

Woensdag 6 maart 2002, 12.45 uur, Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 9, Utrecht.
Drs. M. van Otegem: A bibliography of the works of Decartes (1637-1704).
Promotor: prof.dr. Th. Verbeek; copromotor: dr. P.J. Verkruijsse.

Op woensdag 6 maart promoveert Matthijs van Otegem aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift ‘A Bibliography of the Works of Descartes (1637-1704)’. Dit onderzoek maakt deel uit van het door NWO gefinancierde programma ‘Towards a new edition of Descartes’, dat geleid wordt door Prof. Th. Verbeek van de Utrechtse leerstoelgroep Geschiedenis van de Filosofie. Met het gereedkomen van dit promotieonderzoek is er nu voor het eerst een volledige bibliografie beschikbaar van alle werken die van Descartes zijn verschenen in de zeventiende eeuw, ongeacht de taal of het land waarin het boek is verschenen. Van de werken zijn nagenoeg geen manuscripten bewaard gebleven en daarom was er een grote behoefte aan een bibliografie. De helft van de zeventiende-eeuwse Descartesdrukken is in Nederland verschenen. Descartes woonde het grootste deel van zijn productieve leven in de Nederlanden en in de Gouden Eeuw hadden Nederlandse boekdrukkers een groot deel van de Europese markt in handen. Natuurlijk verschenen er eveneens veel teksten van Descartes in Frankrijk, maar ook in Engeland, Italie en Duitsland werd hij gedrukt.
Het bijzondere aan deze bibliografie is dat niet alleen de afzonderlijke drukken beschreven worden, maar dat binnen een druk ook ingegaan wordt op de specifieke kenmerken van afzonderlijke exemplaren. In de zeventiende eeuw was drukken handwerk en daarom is geen exemplaar hetzelfde. Door gedetailleerde exemplaarbeschrijvingen te maken zijn verschillen aan het licht gekomen in de teksten die van Descartes zijn overgeleverd. Dit is van belang voor de studie van Descartes’ filosofie. Voor dit onderzoek zijn -behalve Nederlandse bibliotheken- ook bibliotheken bezocht in onder meer Engeland, Frankrijk, Duitsland en Italie.
Elke afzonderlijk verschenen tekst van Descartes heeft een eigen hoofdstuk gekregen, waarin alle drukken van deze tekst beschreven staan en waarbij de onderlinge relatie tussen de drukken is vastgesteld. Elk hoofdstuk bevat een inleiding, waarin de historische context aan bod komt. De resultaten van het onderzoek zijn drieledig. Ten eerste is er nu een compleet overzicht van alle drukken van Descartes uit de zeventiende eeuw. Het onderzoek heeft 15 onbekende drukken aan het licht gebracht, waarvan 14 in het Latijn en 1 in het Frans. Ten tweede is er veel aandacht besteed aan de historische context waarin de edities van de werken van Descartes tot stand zijn gekomen. Dit heeft nieuwe gegevens opgeleverd over onder meer de betrokkenheid van Descartes en anderen bij perscorrecties, en de moeite die Descartes zich getroostte om presentexemplaren van zijn boeken te verspreiden. Tot slot heeft het onderzoek een aantal varianten opgeleverd tussen de teksten. Dit biedt inzicht in de manier waarop men in de zeventiende eeuw boeken drukte, maar enkele varianten bieden ook aanknopingspunten voor een nadere studie van de teksten zelf. Het is duidelijk geworden dat er behoefte is aan nieuwe tekstedities van een aantal van Descartes’ teksten.


Donderdag 7 maart 2002, 15.30 uur, UMC Radboud-Auditorium, Geert Grooteplein 15, Nijmegen.
P.J.H.M. Theeuwen: ‘Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Een bijdrage tot de Nederlandse Geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw’.
Promotoren: prof. dr. H.C.C. de Schepper en prof. dr. J.M.H.J. Hemels;
copromotor: dr. G.A.M. Beekelaar.

Het politieke periodiek ‘De Post van den Neder-Rhijn’ (1781-1787), geredigeerd door de patriotse journalist Pieter ’t Hoen (1744-1828), was in de jaren 1780 de voornaamste spreekbuis van de meest krachtige democratische beweging in het vroegmoderne Nederland. Na 1800 werd het blad bijna een eeuw lang vergeten, maar het kreeg een verrassende echo in de pers van het verzet gedurende de Tweede Wereldoorlog. In deze dissertatie analyseert de historicus P. Theeuwen de inhoud en de politieke, pershistorische en intellectuele achtergronden van dit meest vermaarde patriotse periodiek dat een toonaangevende rol speelde in de Nederlandse Revolutie van de achttiende eeuw. Centrale punten in de analyse van de 2040 ‘Post’-bijdragen, geschreven door de redactie en door ruim 700 correspondenten, zijn ook in de wereld van vandaag nog volop actueel.
P. Theeuwen (geboren te Geldrop, 1960) was vanaf eind 1991 tot en met begin 2000 als onderzoeker verbonden aan de vakgroep Nieuwe Geschiedenis 1500-1870 van de Faculteit der Letteren van de KU Nijmegen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Feb 2002 16:49:48 +0100
From: De Slegte - Wapper <deslegte.wapper@pandora.be>
Subject: Med: 0202.21: Presentatie nieuw materiaal over Hugo Claus tijdens manifestatie 'Hugo Claus Ongezien' in maart en april 2002 te Antwerpen

===================
Hugo Claus Ongezien
===================

Hierbij enige informatie over ‘Hugo Claus Ongezien’, een partnership tussen Antiquariaat de Slegte Antwerpen, het literaire tijdschrift Revolver, het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus (UIA) en het Filmuseum te Antwerpen.

9 maart – 6 april: tentoonstelling in het Antiquariaat de Slegte – Wapper 5 Antwerpen. Boekuitgaven, foto’s, affiches, handschriften, brieven en originele tekeningen documenteren Hugo Claus’ leven en werk van 1929 tot ongeveer 1971. De genereuze medewerking van de auteur heeft het mogelijk gemaakt de tentoonstelling rijkelijk te stofferen met ongekend en ook voor kenners ongezien materiaal. (Voor de goede orde: het gaat dus niet om een verkoopstentoonstelling.)

Een begeleidende tekst bij de tentoonstelling verschijnt in het nieuwe nummer van het literaire tijdschrift Revolver, voor de gelegenheid in de vorm van een themanummer volledig aan Hugo Claus gewijd. De verschillende bijdragen door medewerkers aan het Studie- en Documentatiecentrum Hugo Claus belichten ongekende facetten uit Claus’ leven en werken en behandelen eveneens de periode tot 1971.

Aansluitend worden in het Centrum voor Beeldcultuur, beter bekend onder de naam Filmmuseum, in de loop van de maand maart zes films getoond waarvoor Hugo Claus het scenario schreef (twee ervan regisseerde hij ook zelf).Ook hier betreft het vroeg werk, m.n. Dorp aan de rivier (1958), Het mes (1960), De dans van de reiger (1966), De vijanden (1967), Het speelmeisje (1968) en Mira of De teleurgang van de Waterhoek (1971).

We durven stellen dat ‘Hugo Claus Ongezien’ menig literair geinteresseerde zal aanspreken.

Kris Landuyt
Tel: +32 (0)3-231.66.27 – Fax: +32 (0)3-226.40.14 –
deslegte.wapper@pandora.be

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: Gea Schelhaas <Gea.Schelhaas@kb.nl>
Date: woensdag 13 februari 2002 13:54
Subject: Med: 0202.22: Archief Willem Frederik Hermans naar Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

=============================================
Archief Willem Frederik Hermans naar Den Haag
=============================================

Het archief van de schrijver Willem Frederik Hermans (1921-1995) is in langdurige bruikleen overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Ter zake van het beheer heeft de Koninklijke Bibliotheek een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Letterkundig Museum, dat is gevestigd in hetzelfde gebouwencomplex. Het Letterkundig Museum zal het archief ordenen en catalogiseren.

Willem Frederik Hermans was een van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de twintigste eeuw. In zijn archief bevinden zich manuscripten, collages, foto’s, drukproeven, boeken en vele duizenden brieven van en aan hem. Het materiaal – in totaal ongeveer dertig strekkende meter – loopt van de vroege jaren veertig tot aan 1995 en biedt een prachtig inzicht in zijn werkwijze. Het illustreert hoe zorgvuldig Hermans zich documenteerde en bevat bijvoorbeeld ook de uitgebreide verzameling bronnen voor zijn bekendste roman ‘De donkere kamer van Damokles’ (1958). Dit boek is onlangs met veel succes in het Duits verschenen.

Het archief is vooralsnog niet toegankelijk voor derden, met uitzondering van Hermans’ biograaf Willem Otterspeer en het in de KB gevestigde Constantijn Huygens Instituut, dat de uitgave voorbereidt van de ‘Volledige Werken’. De overdracht van het archief aan de Koninklijke Bibliotheek en het Letterkundig Museum is tot stand gekomen na bemiddeling van het Willem Frederik Hermans Instituut, dat tevens bij de bruikleen- en samenwerkingsovereenkomst de Erven W.F. Hermans vertegenwoordigt.

Aanvullende informatie: drs. A.J. Korteweg, directeur Letterkundig Museum, tel.: +31 (0)70-333.96.66.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Feb 2002 15:37:53 +0100
From: A. Roeleveld (Kiliaanstichting) <roelevel@hum.uva.nl> en M. Philippa <kiliaan@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0202.23: Kiliaanlezing 2002 door dr. Els Ruijsendaal op do 25 april 2002 te Amsterdam

==================
Kiliaanlezing 2002
==================

De Kiliaanstichting ter bevordering van het etymologisch onderzoek in Belgie en Nederland, verantwoordelijk voor de samenstelling van het nieuwe ‘Groot Etymologisch Woordenboek van het Nederlands’, organiseert op 25 april 2002 weer de jaarlijkse Kiliaanlezing voor een breed publiek. Deze lezing, die gratis toegankelijk is, vindt plaats in het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134 te Amsterdam, om 15.30 uur. Op de dag zelf kunt u op het elektronisch prikbord bij de ingang van het gebouw zien in welke zaal de vergadering plaatsvindt.

De lezing wordt gehouden door dr. Els Ruijsendaal. Els Ruijsendaal, voorzitter van het Algemeen Nederlands Verbond, is historisch taalkundige van het Nederlands en momenteel gastdocent aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Zij is gepromoveerd op de dissertatie ‘Letterkonst, Het klassieke grammaticamodel en de oudste Nederlandse grammatica’s’.

Zij zal spreken over: ‘Het onderwerp van het gezegde: grammaticale termen als cultureel erfgoed’. Uit de Grieks/Romeinse traditie is ons rechtstreeks dan wel vertaald een grammaticale terminologie aangeleverd, die door de eeuwen heen als gereedschap kon dienen voor de beschrijving van onze taal. Er vallen daarin interessante taalkundige en taalculturele ontwikkelingen te ontdekken, zoals de eigen wereld van de vreemdetalengrammatica’s, de toepassing van de termen in onderwijs en wetenschap, en de plaats die zij hebben in onze woordenschat.

De lezing – die volgens traditie in april plaatsvindt; in deze maand valt immers Kiliaans sterfdag – begint om 15.30 uur en zal tot 17.00 duren.

Kiliaanborrel

Na afloop van de lezing lopen we 100 meter naar cafe Scheltema aan de Nieuwezijds Voorburgwal, naast het oude Handelsbladgebouw, voor de traditionele Kiliaanborrel.

We hopen u op 25 april in groten getale te mogen begroeten.

Marlies Philippa

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 27 Feb 2002 11:07:00 +0100
From: Nannette Groenendal <ngroenendal@ntu.nl>
Subject: Med: 0202.24: Nieuwe voorzitter en leden voor Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren

=====================================================
Nieuw in de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
=====================================================

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, een onderdeel van de Nederlandse Taalunie, heeft in zijn vergadering van 13 december 2001 Sjaak Kroon gekozen tot nieuwe voorzitter. De heer Kroon is werkzaam bij Babylon, Centrum voor Studies van Meertaligheid in de Multiculturele Samenleving aan de Faculteit der Letteren van de KUB in Tilburg. Hij is sinds 1999 lid van de Raad en was sinds vorig jaar vice-voorzitter.
Rik van Gorp is gekozen tot vice-voorzitter. Hij is emeritus hoogleraar Algemene Literatuurwetenschap aan de KU Leuven.

In de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren zitten deskundigen op het gebied van taal, onderwijs en cultuur. De Raad heeft tot taak het Comite van Ministers van de Nederlandse Taalunie gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het Taaluniebeleid. Het afgelopen jaar heeft de Raad onder meer adviezen uitgebracht over taalbeleid in Europees perspectief en over de principes van het gemeenschappelijk Nederlands-Vlaams leesbevorderingsbeleid.

Het lidmaatschap van de Raad is gebonden aan een termijn van ten hoogste vier jaar. Om die reden zijn met ingang van 1 januari 2001 enkele zittende raadsleden afgetreden en vier nieuwe leden benoemd. De nieuwe raadsleden zijn:

 • Marinel Gerritsen, Hoogleraar interculturele bedrijfscommunicatie vanuit sociolinguistisch perspectief, Katholieke Universiteit Nijmegen.
 • Jan Walravens, Hoogleraar Haute Ecole Franisco Ferrer, Ville de Bruxelles, D’epartement de traduction et d’interpr’etation Cooremans, en Adjunct Professor, Vesalius College, Vrije Universiteit Brussel.
 • Riet Jeurissen, Lector Nederlands, lerarenopleiding Hogeschool Limburg.
 • Ralf Gruettemeier, Professor fuer Niederlaendische Literaturwissenschaft, Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg.

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot de voorlichter van de Nederlandse Taalunie, de heer E.R. van Slooten, tel. +31 (0)70-311.71.57.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 21 Feb 2002 12:47:49 +0100
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Web: 0202.25: Nieuw op website Meertens Instituut: tekst oratie Louis Peter Grijp

===================================
Nieuw op website Meertens Instituut
===================================

De tekst van de oratie ‘Van Hadewijch tot Hazes’ die prof. dr. Louis Peter Grijp op 31 januari 2002 in Leiden hield, staat nu op de website van het Meertens Instituut:

http://www.meertens.knaw.nl/medewerkers/louis.grijp/oratie/

De tekst is er in twee versies te vinden:

 • De officiele, langere, schriftelijke versie, met voetnoten, als afdrukbaar pdf-bestand.
 • De tekst zoals deze op 31 januari daadwerkelijk door Louis Peter Grijp is uitgesproken. Deze is verluchtigd met afbeeldingen en muzikale illustraties.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 19 Feb 2002 17:49:05 -0000
From: Anne Dykstra <annedykstra@yahoo.com>
Subject: Web: 0202.26: Nieuw in Trefwoord: Jos Swanenberg ‘Brabants gebekt’ en Joep Kruijsen ‘De Fauna-afleveringen van het WLD’

==================
Nieuw in Trefwoord
==================

Jos Swanenberg, Brabants gebekt.
http://www.fa.knaw.nl/trefwoord (jrg. 2002)

Joep Kruijsen, De Fauna-afleveringen van het WLD. De Limburgse namen van de koolmees en van enkele andere kleine beestjes
http://www.fryske-akademy.nl/trefwoord (jrg. 2002)

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 12 Feb 2002 17:15:52 +0100
From: Karel Bostoen <K.J.S.Bostoen@LET.leidenuniv.nl>
Subject: Web: 0202.27: Nieuw in de DBNL: uitgave van alle teksten uit het Album J. Rotarii (uit plm. 1560-1625)

================
Nieuw in de DBNL
================

Op Internet onder http://www.dbnl.org/ is sinds kort de uitgave van alle teksten uit het ‘Album J. Rotarii’ te vinden. Dit is een verzamelhandschrift dat berust in de Gentse universiteitsbibliotheek. Het merendeel van de handschriften in deze verzameling komt uit het bezit van Johan Radermacher de Oude. De Latijnse vorm van die naam is Joannes Rotarius. Daarvan is de benaming van het verzamelhandschrift afgeleid. Dit handschrift bevat brieven en literaire bijdragen van zijn vrienden, en ook afschriften van handschriften die in zijn eigen kring circuleerden. De vroegste stukken dateren uit de jaren zestig van de zestiende eeuw, de jongste uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Het betreft hier een werkbestand dat steeds wordt verbeterd en dat in de toekomst van nieuwe commentaren en van afbeeldingen van de originele handschriften zal worden voorzien.

Het ‘Album J. Rotarii’ bevat stukken die de eigen familiegeschiedenis van de Radermachers betreffen, verder ongepubliceerde gedichten van de hand van de schilder-rederijker Lucas d’Heere (de leermeester van Karel van Mander), gedichten voor Lucas d’Heere door Marnix van St. Aldegonde (waaronder de oudstbewaarde versie van Marnix’ Nederlandse vertaling van enkele psalmen), een Latijnse vertaling van het boek der Spreuken naar de Hebreeuwse grondtekst door de uit Valenciennes afkomstige humanist Joannes Vivianus, een gedicht van Hugo de Groot voor diens zwager Jan van Reigersbergh, allerlei schotschriften, een Latijns gedicht over de vernietiging van de Spaanse Armada, geschreven door Th’eodore de B’eze (ooit Calvijns rechterhand) en voorzien van een Engelse vertaling, en nog veel meer merkwaardige teksten. In sommige gevallen betreft het hier zelfs de oudstbekende versie van de desbetreffende tekst, zoals in het geval van de bijdragen van Marnix. Wat onmiddellijk opvalt in deze verzameling is het meertalige karakter ervan. De meeste stukken zijn weliswaar in het Latijn gesteld, maar een flink aantal is geschreven in een van de moderne talen, zoals Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, Spaans en Duits. In veel mindere mate treft men ook Grieks, Hebreeuws en Arabisch aan.

K. Bostoen

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 Feb 2002 13:06:48 +0100
From: Luc Renders <luc.renders@luc.ac.be>
Subject: Sym: 0202.28: Seminarie Afrikaanse Letterkunde van zo 7 tot za 13 juli 2002 in het Limburgs Universitair Centrum te Diepenbeek

====================================================
Seminarie Afrikaanse Letterkunde, 7 tot 13 juli 2002
Limburgs Universitair Centrum Diepenbeek, Belgie
====================================================

Seminarie Afrikaanse Letterkunde

Van 7 tot 13 juli wordt aan het Limburgs Universitair Centrum het tweede Seminarie Afrikaanse Letterkunde georganiseerd. Het gaat om een inleidend seminarie op academisch niveau over diverse facetten van de Afrikaanse letterkunde. Er worden 18 sessies van 1,5 uur elk georganiseerd met in de vooravond nog een culturele activiteit in verband met het Afrikaans en/of Zuid-Afrika. De doelgroep zijn docenten Nederlands en Germanistiek en gevorderde letterkunde studenten. Het seminarie is mogelijk gemaakt door de financiele steun van de PUK-kanselierstrust van de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Ho”er Onderwys.
De inhoudelijke invulling van de sessies berust bij Prof. Dr. Willie Burger van de Randse Afrikaanse Universiteit, Johannesburg en bij Dr. Erika Lemmer van de Universiteit van Suid-Afrika, Pretoria.

Willie Burger biedt het Afrikaanse proza aan, Erika Lemmer is verantwoordelijk voor de poezie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Proza

 • Afrikaans en Nederlands
  N.P. van Wyk Louw en H.C. Bosman
 • Ouder en nieuwer proza
  ‘Bart Nel’ van Johannes van Melle
  ‘Ons is nie almal so nie’ van Jeanne Goosen
 • Fictie en geschiedenis
  ‘Vatmaar’ van A.H.M. Scholtz
  ‘Hierdie lewe’ van Karel Schoeman
  ‘Verliesfontein’ van Karel Schoeman
  ‘Kroniek uit die doofpot’ van John Miles
 • De arbeidersroman; naturalisme in de jaren ’90
  ‘Triomf’ van Marlene van Niekerk
 • Het schrijven van verhalen
  ‘Duiwelskloof’ van A.P. Brink

Poezie

 • Het contrast Europa-Afrika
 • Het intertekstuele gesprek in de poezie
 • Ecokritiek: mens, tekst en omgeving
 • Ecokritiek: pelgrimsreizen en sacrale ruimten
 • ‘Geil en giftig’: vrouwen aan het woord
 • Maskers en mythes: historische grondstoffen in versvorm
 • H.J. Pieterse: ‘Die burg van hertog Bloubaard’
 • Fotogedichten over Marilyn Monroe
 • Van Koos du Plessis tot Koos Kombuis: muziek en lyriek

Willie Burger is sedert 1998 professor Afrikaanse letterkunde aan de Randse Afrikaanse Universiteit. Daarvoor was hij verbonden aan de Universiteit van Zululand. Zijn doctorsgraad behaalde hij in 1994 met een proefschrift over het postmodernisme in het proza. Hij heeft over een wijde verscheidenheid van onderwerpen gepubliceerd in vaktijdschriften en boeken. Zijn grootste belangstellingsgebieden zijn narratieve zingeving, narratieve identiteit en historiografische fictie. Sedert 2000 is hij voorzitter van de Afrikaanse letterkundevereniging.

Erika Lemmer begon haar beroepsloopbaan als procureur maar schakelde al vlug over naar de letterkunde. Zij was verbonden aan de Universiteit van Pretoria en de Universiteit van die Noordweste maar doceert thans Afrikaanse letterkunde aan de Unisa. Haar academische interesse gaat vooral uit naar de hedendaagse Afrikaanse letterkunde en de ecokritiek.

Plaats en datum

Het seminarie heeft plaats aan het Limburgs Universitair Centrum, Diepenbeek (bij Hasselt), Belgie van 7 tot 13 juli 2002.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 150 EUR en omvat cursusmateriaal en de maaltijden. De uiterste datum voor inschrijving is 15 juni 2002. Om organisatorische redenen wordt een vroegtijdige opgave van deelname erg op prijs gesteld.

Accomodatie en bijkomende inlichtingen

Accommodatie is mogelijk in:

 1. een studentenkamer voor 75 EUR voor de seminarieweek van zondagavond tot zaterdagmorgen
 2. een hotel voor ongeveer 55 EUR per dag (ontbijt inbegrepen).
  Als u wilt dat accommodatie gereserveerd wordt, gelieve dit op de inschrijvingsstrook aan te duiden.
  Het seminarie begint op zondag 7 juli om 19.00 u. met een kaas-en-wijn ontvangst en eindigt zaterdagmorgen 13 juli omstreeks 10.00 u.

Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
Prof. Dr. Luc Renders
Vakgroep Talen
Limburgs Universitair Centrum
3590 Diepenbeek
Belgie

Tel. +32 (0)11-26.86.83
Fax +32 (0)11-26.87.66
E-mail: luc.renders@luc.ac.be


INSCHRIJVINGSSTROOK

Deze inschrijvingsstrook alleen per post terugsturen

Inschrijving seminarie Afrikaanse letterkunde

Naam: ……………………….

Adres: ………………………

Telefoon: ……………………

Fax: ………………………..

Email: ………………………

Schrijft zich in voor het seminarie Afrikaanse letterkunde en betaalt 150 Euro, plus de eventuele bankkosten, via:
o Eurocard/Master Card
o Visa
o Overschrijving*

Kaartnummer: …………………

Vervaldatum: …………………

Kaarthouder: …………………

Datum: ………………………

Handtekening kaarthouder: ……..

Wenst van zondagavond tot zaterdagmorgen accommodatie te bespreken in:
o Een studentenkamer
o Een hotelkamer

 • overschrijven op rekeningnummer 001-0187079-42 op naam van Limburgs Universitair Centrum, 3590 Diepenbeek, Belgie, swiftcode Fortis bank-Hasselt GEBABEBB-36A met vermelding: Seminarie Afrikaans

Terugsturen aan:

Prof. Dr. Luc Renders
Vakgroep Talen
Limburgs Universitair Centrum
Universitaire campus
3590 Diepenbeek
Belgie

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 25 Feb 2002 15:21:22 +0100
From: Marieke van Delft <Marieke.vanDelft@kb.nl>
Subject: Sym: 0202.29: Congres Bibliopolis over de toekomst van het boek van do 7 tot za 9 november 2002 te Den Haag; call for papers

================================================
Call for Papers for the Bibliopolis Conference
‘The future history of the book’
7-8 (9) November 2002
The Hague (Netherlands), Koninklijke Bibliotheek
================================================

(Noot van de Neder-L-redactie:
De projectredacteur van Bibliopolis, Marieke van Delft (KB) stuurde deze Call for Papers voor een congres dat in november in de Koninklijke Bibliotheek gehouden wordt bij de lancering van Bibliopolis, het elektronisch informatiesysteem over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Omdat de voertaal van het congres Engels is, is de Call for Papers ook in het Engels gesteld.)

Since 1998 the Koninklijke Bibliotheek, the National Library of the Netherlands, has been engaged in a project to create an electronic information system on the history of the printed book in the Netherlands. This project has resulted in an interactive tool, entitled Bibliopolis, based on World Wide Web technology. Bibliopolis consists of various components: a concise history of the printed book in the Netherlands; a database with c. 1500 images on the history of the Dutch book; a documentation system, containing bio- and bibliographical data; full text digital copies of some of the most important book historical studies; and various bibliographic tools. In this project, the KB has cooperated closely with the universities of Amsterdam, Leiden, Nijmegen and Utrecht, and the Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Financial support was provided by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO).

Bibliopolis will be presented during an international conference on 7-8 November 2002 at the Koninklijke Bibliotheek in The Hague. The theme of this international conference, entitled The future history of the book, will be: the influence of new media on book historical research and new directions in book history. The conference language is English. On 9 November an optional excursion will be organized to the KB’s major children’s books exhibition in the Kunsthal in Rotterdam.

The plenary morning sessions will be devoted to Bibliopolis and the history of the book in the Netherlands. In the afternoon sessions, three parallel workshops will be held. For these workshops we don’t envisage lengthy paper presentations but we invite those who would like to contribute to the discussion to submit a short paper on the subject of the workshops: the influence of the new media on the development of the book, publishing and book selling from an international perspective on new directions in book historical research. Examples of topics and themes are:

 • The influence of the Internet on publishing and book selling
 • The end of the printed bibliography
 • The importance of national and international collaboration in developing book historical research tools
 • Image recognition techniques in book historical research
 • The book historian: artisan or automation expert?

It is our intention to publish the papers on the Internet (http://www.kb.nl/coop/bibliopolis/congres/) prior to the conference. The various papers will be presented and discussed in the workshops, followed by a plenary discussion.

Discussion papers should not exceed two pages maximum (i.e. 1000 words) and be accompanied by the paper title and brief (max. 100 words) biographical identification. The deadline for submissions is Wednesday, 1 April 2002. Papers should be send by email to: BibliopolisConference@kb.nl

Those who do not have access to email should send a hard copy of the discussion paper to:

Bibliopolis Conference
Koninklijke Bibliotheek
Department of Special Collections
P.O. Box 90407
2509 LK The Hague
The Netherlands

Further information can be obtained at the above mentioned email and postage addresses.

Drs. Marieke van Delft
Afdeling Bijzondere Collecties / Department of Special Collections
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / The Hague
e-mail: Marieke.vanDelft@kb.nl
+31 (0)70-314.03.29

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 24 Feb 2002 13:22:38 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0202.30: Pas verschenen: Prosper Arents. De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie. (Antwerpen, 2001)

==============
Pas verschenen
==============

Prosper Arents. De Bibliotheek van Pieter Pauwel Rubens: een reconstructie. Editor: A.K.L. Thijs m.m.v. Fr. Baudouin, L. Baudouin, E. Cockx-Indestege, J. De Bie & M. de Schepper. Antwerpen: Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, 2001. 388 p., ill., ingen. (= De Gulden Passer, 2000-2001).

De bekende Antwerpse (Rubens)bibliograaf Prosper Arents (1889-1984) heeft getracht de bibliotheek van P.P. Rubens (waarvan de oorspronkelijke inventaris niet meer voorhanden is) te reconstrueren. Afgezien van de uitgebreide Rubens-correspondentie, gebruikte Arents als bronnen voornamelijk de boekhouding van Balthazar Moretus, de werken met titelprenten of illustraties naar ontwerpen van P.P. Rubens en de gedrukte bibliotheekinventaris (uit 1658) van Albert Rubens (van wie bekend is dat hij de boeken van zijn vader erfde).

Na bewerking door mevrouw L. Baudouin en enkele redactieleden van het tijdschrift De Gulden Passer is het werk nu uiteindelijk in gedrukte vorm beschikbaar. Afgezien van de (door indices ontsloten) bibliografische beschrijving van enkele honderden titels waarvan vermoedelijk een exemplaar in de bibliotheek van de schilder aanwezig is geweest, bevat deze publicatie ook bijdragen van prof. dr. Alfons Thijs (Ufsia) over Arents als letterkundige en bibliograaf en van ereconservator dr. Fr. Baudouin (Museum Rubenshuis) over Rubens “pictor doctus”, zijn bibliotheek en zijn lectuur (de collectie van Rubens was zowel een geleerden- als een kunstenaarsbibliotheek!). Een samenvatting in het Engels is bij deze beide artikels gevoegd.

Als belangrijke bijlage is in facsimile de gedrukte veilingcatalogus van het boekenbezit van Albert Rubens (uit 1658) afgedrukt, voorzien van uitvoerige registers.

Het boek is verkrijgbaar door overschrijving op bankrek. 068 0949280 65 (Antwerpse Bibliofielen, Antwerpen) van EUR 86 (verzending inbegrepen). Kopers in Belgie: EUR 83 (verzending inbegrepen). Bankkosten ten laste van de koper. Gelieve uw betaling te bevestigen bij:
alfons.thijs@ua.ac.be
of bij: Vereniging der Antwerpse Bibliofielen, Vrijdagmarkt 22, B-2000 Antwerpen.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 24 Feb 2002 13:22:38 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0202.31: Pas verschenen: Le Divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de Tachtigers. Ed. Luc Daems. (Essen, 2002)

==============
Pas verschenen
==============

Le Divin Louis. Een onbekende brief van Karel van den Oever over de Tachtigers. Ed. Luc Daems. Essen: De Carbolineum Pers, 2002.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef de Antwerpse dichter en criticus Karel van den Oever als vluchteling in het Nederlandse Baarn. Hij ontmoette in Nederland niet alleen landgenoten als Jan van Nijlen, maar ook het kruim van de Nederlandse literatuur, inclusief de door hem in zijn jeugd fel bewonderde Tachtigers: Van Deyssel, Couperus, Kloos, Van Eeden. In een tot nu toe onbekende en ongepubliceerde brief uit augustus 1918 aan zijn jongere broer Corneel, die in Belgie was achtergebleven, schetst Van den Oever een scherp, vermakelijk beeld van deze auteurs.

Deze brief is nu, met een uitvoerige inleiding en noten door Couperus-specialist Luc Daems, verschenen bij De Carbolineum Pers. Het boek van 27 cm. telt 46 blz. De tekst is volledig met de hand gezet en op de handpers gedrukt op geschept Zerkall papier. Het boek is verlucht met initialen, vier foto’s van Van den Oever in Baarn, een portret van Couperus, en een gedeeltelijke reproductie van de bewuste brief.

‘Le Divin Louis’ is ingenaaid in omslag en wordt beschermd door een bijpassend kartonnen foedraal. De oplage is beperkt tot 70, door de inleider genummerde en gesigneerde exemplaren. Het boek wordt niet herdrukt.

Deze uitgave is verkrijgbaar door voorafgaande storting van EUR 100 op rek. 001-2190765-96 van Boris Rousseeuw, Elf Novemberstraat 22, B-2910 Essen met vermelding VAN DEN OEVER. Nederlanders gelieven te storten op rek. ING 68-33-19-698. Na betaling wordt het boek stevig verpakt en aangetekend toegezonden. U kunt desgewenst uw exemplaar ook afhalen op de bibliofiele boekenbeurs DRUKSEL, op 20 en 21 april in het Museum voor Schone Kunsten te Gent.

U kunt ook per e-mail het gedrukte prospectus van ‘Le Divin Louis’ aanvragen: brousseeuw@rug.be.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 21 Feb 2002 13:13:45 +0100
From: Philippe Hiligsmann <hiligsmann@lige.ucl.ac.be>
Subject: Lit: 0202.32: Nieuwe serie 'n/f' over Nederlands als vreemde taal, specifiek gericht op Frankrijk en Franstalig Belgie

====================================================
Nieuwe serie ‘n/f’ over Nederlands als vreemde taal, specifiek gericht op Frankrijk en Franstalig Belgie
=======================================================

Onlangs is het eerste nummer van ‘n/f. Huidige tendensen in het nvt-onderwijs en -onderzoek’ verschenen. Deze serie, die op initiatief van de Association des N’eerlandistes de Belgique francophone (ANBF) in het leven is geroepen, wil bijdragen publiceren op het gebied van het onderwijs van en het onderzoek naar het Nederlands als Vreemde Taal (NVT), specifiek gericht op Frankrijk en Franstalig Belgie.

Het eerste nummer van ‘n/f. Huidige tendensen in het nvt-onderwijs en onderzoek’ (onder redactie van Philippe Hiligsmann en Elisabeth Leijnse) bevat zeven artikelen die een idee geven van de onderwijs- en onderzoekspaden die in het Franstalige gebied in het begin van het derde millennium bewandeld worden.

Inhoud:

 • Marie-Th’er’ese Claes & Marinel Gerritsen, Nederland en Nederlandstalig Belgie: buren met verschillende culturen.
 • Pierre Godin, Taakgericht taalonderwijs en het gebruik van cursiefjes in het VTO.
 • Philippe Hiligsmann & Laurent Rasier, De zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands.
 • Claudia Huisman, Taal, cultuur en universitaire vaardigheden in Nederland en Vlaanderen. Een allround pakket voor toekomstige Erasmusstudenten.
 • Jan Pekelder, De ANS en France. Van regelgerichte naar itemgerichte grammatica’s Nederlands?
 • Hans Van de Velde & Roeland van Hout, Uitspraakvariatie in leenwoorden.
 • Jan Walravens, Culturele vaardigheid. De cultuurstudie op nieuwe wegen(?)

Prijs: EUR 16 (portokosten inbegrepen).

Geinteresseerden kunnen contact opnemen met Inez De Valck, secretaris van de ANBF, Institut des Langues Vivantes et de Phon’etique, Universit’e Libre de Bruxelles, C.P. 110, 50 av F. Roosevelt, B 1050 Bruxelles (e-mail: idevalck@ulb.ac.be).

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 1 Feb 2002 14:55:49 +0100
From: Marc Reugebrink <marc.reugebrink@wol.be>
Subject: Lit: 0202.33: Speciaal nummer van tijdschrift yang verschenen over onofficiele Belgische literatuurcanon uit verleden, heden en toekomst

==============================================
01_yang_04: Flanders Language Valley Revisited
==============================================

Flanders Language Valley Revisited is meer dan zomaar het nieuwe dubbeldikke nummer van het tijdschrift yang. Het is een boek geworden dat een dwarse en boeiende kijk biedt op de Vlaamse literatuur zoals zij was, is en ooit nog zal zijn. Niet de officiele canon en de gebruikelijke namen (Van Ostaijen, Elsschot, Boon, Claus…), maar aandacht voor auteurs die gewoonlijk achter deze grootheden verscholen blijven en wier werk desalniettemin een interessant licht werpt op de complexe geschiedenis van dit deel van Europa.

Die geschiedenis is sterk verbonden met de Vlaamse Beweging, een motorisch moment in menig Vlaams schrijversleven. Zo schreef gastredacteur Harold Polis een zowel vlammende als ironische open brief aan ‘Vlaamse kop’ August Vermeylen en laat Geert Buelens aan de hand van Karel van Wijnendaeles Het Rijke Vlaamsche Wielerleven zien dat niet alleen in de literatuur, maar ook in de wielrennerij en de wielerjournalistiek die Beweging een inspiratiebron vormde. De liefdesverklaring van Rokus Hofstede aan de door hem als decadent en gekunsteld omschreven Herman Teirlinck rekent dan weer af met de gedachte dat de Vlaamse literatuur geheel zou bestaan uit ‘gezonde’ boerenjongens en -meisjes die bij het minste of geringste ‘de Vlaamse Leeuw’ aanheffen. Brusselaar Piet Joostens belicht in zijn bijdrage over de flamingante francofoon Georges Eekhoud een stuk literaire geschiedenis dat gewoonlijk, en niet toevallig, ontbreekt in de officiele overzichten: dat van de Franstalige Vlamingen. Het stuk is niet alleen een introductie bij een vertaald fragment van Eekhoud, maar Joostens probeert er ook een belgitude in uit die verder gaat dan de Magritte- & Expo 58-ironie van een vorige generatie Nederlandstalige Belgen. Een en ander is steeds ook verbonden met de taalproblematiek, een kwestie die door twee taalkundigen, Rik Geeraerts en Juergen Jaspers, fel bediscussieerd wordt in een polemiek over het Belgisch Nederlands, c.q. Vlaams, naar aanleiding van de erfenis van de eind 2000 overleden sociolinguist Kas Deprez.

Ook oorlog drukt zijn stempel op de geschiedenis. Sophie de Schaepdrijver las drie zeer verschillende dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog, een van de meest dramatische en voor de ontwikkeling van het land ingrijpendste periodes uit de Belgische geschiedenis (Virginie Loveling, Stijn Steuvels, Cyriel Verschaeve). Dirk van Hulle verbindt in zijn bijdrage Ivo Michiels Orchis Militaris met Beckett, Bush en Bin Laden, en Bert Vanheste herlas het in de Koude Oorlogsjaren vijftig geschreven De witte muur van Maurice D’Haese en ontdekte daarin een interessante variatie op een existentialistisch thema van Camus.

Gie van den Berghe tracht dan weer enig inzicht te krijgen in de aard en omvang van de seksuele revolutie in Vlaanderen en herleest het begin jaren zestig spraakmakende werk Jeugd voor de muur van Jos van Ussel en Jaap Kruithof. Inger Leemans schetst de geschiedenis van het pornofonds van Walter Soethoudt, waarin onder andere Georges Ad’e, Freddy De Vree, Patrick Conrad, Gust Gils en Claude Krijgelmans zich (zij het onder pseudoniem) blootgaven. Tom Van de Voorde vraagt in zijn bijdrage hernieuwde aandacht voor ook het meer reguliere literaire werk van Krijgelmans, die in de jaren zestig als een van de meest beloftevolle auteurs werd beschouwd. Er werden twee nieuwe verhalen van Krijgelmans opgenomen, de eerste na een stilte van meer dan vijftien jaar. Marc Kregting heeft het over de misschien wel belangrijkste, hedendaagse mooie jonge god uit de Vlaamse letteren: J.M.H. Berckmans. Diens litanieen uit de goot overtuigen niet zozeer door hun zogenaamd doorleefde en authentieke belijdeniskarakter, maar door een door allerlei muzikale principes gestuurde taalbehandeling. Jeroen Overstijns stelt zich in zijn bijdrage naar aanleiding van het kleine oeuvre van de betreurde Wim Neetens de vraag op welke manieren hedendaagse Vlaamse proza-auteurs hun maatschappelijk engagement verwerken in hun werk.

En dan is er nog de bijdrage van financieel journalist Jan Puype, die terugkeert naar de Westhoek, daar waar Flanders Language Valley voor het failliet van het spraaktechnologie-bedrijf Lernout & Hauspie gegrondvest was. De Westhoek, ook wel het ‘Texas van Belgie’ genoemd, terwijl de snelweg door dat gebied vanwege de bloeiende textielsector ook wel ‘Carpet Road’ heet. Een verbluffende opsomming van kilometers tapijt, miljoenen vierkante meters baksteen en eindeloos veel voetbalvelden spaanplaat, geproduceerd door ‘doenerikken’ met een grote afkeer van de regelgevers uit ‘Brussel’, die eerder vertrouwen op ‘feeling’ en elkaar dan op de ‘facts and figures’ van de moderne manager.

Flanders Language Valley Revisited sluit af met een enquete over de stand der dingen in de Vlaamse literatuur. Jos Borr’e, Saskia de Coster, Pol Hoste, Bart Meuleman, Anne Marie Musschoot, Tom Naegels, Harold Polis, Marc Reugebrink, J.H. de Roder en Dorian Van der Brempt buigen er zich vaak uitvoerig over kwesties als de status, de lezers, de kritiek, het verleden en de toekomst van de Vlaamse literatuur.

Tot slot publiceert writer in residence [Paul Verhagen] de vierde aflevering van zijn Omega Minor.

Bestellen:
Los nummer: EUR 7
Abonnement 4 nrs.: EUR 20 (Belgie), EUR 25 (buitenland)
yangtijdschrift@yahoo.com
http://www.yangtijdschrift.be

Postrekening 000-1702138-79
tav yang
Postbus 245
B-9000 Gent
tel/fax +32 (0)9-226.07.66

-Einde-------------------- Neder-L, no. 0202.b --------------------------

-Begin-------------------- Neder-L, no. 0202.c --------------------------

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.34=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 33, nummer 2, 2001.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 17 februari 2002.

 • Redactioneel. Harry Paus.
  Sociaal doen. Blz. 33-34.
  (Harry Paus laat de lezer op speelse wijze stilstaan bij de voors en tegens van aan de ene kant het hedendaagse zappend en fragmentarisch lezen, luisteren en denken, en aan de andere kant het geconcentreerd ‘ouderwets’ bezig zijn met een tekst of betoog.)
 • Henk van Faassen.
  Taalvorming in een museum. Een andere kijk op schrijflessen in het basisonderwijs. Blz. 35-43.
  (Als kinderen met beeldende kunst in musea kennismaken, zijn ze tegelijkertijd met de vorming van taal bezig. Henk van Faassen beschrijft de aanpak van taallessen in een museum. Hij laat zien dat niet alleen de taal ontwikkeld wordt. Ook het affectieve vermogen en de sociale ontwikkeling worden bevorderd.)
 • Henk van Faassen.
  De praktijk van de Taal-Museumlessen. Blz. 44-48.
  (Een complete lesbrief voor leerkrachten die ‘Taalvorming in een museum’ – zie het vorige artikel – in praktijk willen brengen.)
 • Myra Nijhof & Ad van der Logt.
  Faust en Mefistofeles. Een vakoverstijgend project in de tweede fase. Blz. 49-59.
  (Het thema Faust en Mefistofeles is bij uitstek geschikt als onderwerp voor vakoverstijgende projecten. Het thema wordt in vier verschillende kunstvormen aangeboden in combinatie met vier taalgebieden: Engels (drama), Frans (opera), Duits (film) en Nederlands (verhalend proza). De leerlingen leren literatuur en kunstuitingen te observeren, analyseren, erop te reflecteren en in een gemeenschappelijke Europese context te plaatsen.)
 • Recensie. Blz. 60-63.
  <Door: Ineke van de Craats:> Jelle de Vries, Onze Nederlandse spreektaal. Sdu Uitgevers,Den Haag, 2001.
 • Leesvoer. Blz. 65.
  • Teleac/NOT, Lezen in het vmbo. Een vierdelige schooltelevisieserie.
  • Eric Tiggeler, Vraagbaak Nederlands. Van spelling tot stijl: snel een helder antwoord op praktijkvragen over taal. Sdu Uitgevers, Den Haag, 2001.
 • VON-info. Blz. 68.
  (Aankondiging algemene ledenvergadering.)

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.35=-=
MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 33, nummer 3, 2001.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 17 februari 2002.

 • Voorwoord. Ellen Fernhout, Erna van Koeven, Anne-Mariken
  Raukema & Harry Paus. Blz. 69.
  (Introductie door de gastredactie op het themanummer ‘Lezen, waarom zou je?’, een speciaal nummer van Moer, gericht op lezen en leesbevordering.)
 • Joyce Vermeeren.
  Is leesbevordering nodig? Blz. 70-74.
  (Helma van Lierop, Rita Ghesqui’ere en Dick Schram, specialisten op het gebied van jeugdliteratuur en leesgedrag, geven hun visie op de stand van zaken rond het lezen. Is leesbevordering echt nodig en zo ja, hoe moeten opvoeders en leerkrachten hiermee omgaan?)
 • Erna van Koeven.
  Leesbevordering en (moeizaam) leren lezen, gaat dat samen? Blz. 75-78.
  (Leesbevorderingsprogramma’s richten zich vaak op leerlingen die de leestechniek al onder de knie hebben of – bij jonge kinderen – op voorlezen. Maar hoe zit het eigenlijk met leerlingen die nog bezig zijn zich het lezen eigen te maken? Speelt leesbevordering ook daar een rol?)
 • Anne-Mariken Raukema.
  Leesbevordering voor basis- en voortgezet onderwijs. Blz. 79-83.
  (Stichting Lezen ondersteunt met name projecten om het leesplezier in de leeftijdsgroep van 0-18 jaar te bevorderen. Anne-Mariken Raukema geeft in dit artikel een overzicht van inspirerende projecten die in de loop der tijd zijn ontwikkeld voor het basis- en voortgezet onderwijs.)
 • Anne-Mariken Raukema.
  Bazar. Een leesbevorderingspakket voor het vmbo. Blz. 84-90.
  (Stichting Lezen heeft door Sardes een leesbevorderingspakket laten realiseren voor alle vier leerjaren van het vmbo. Het pakket sluit aan op de belevingswereld van de leerling en bevat allerlei doe-opdrachten.)
 • Erna van Koeven.
  Leesbevordering op de pabo. Blz. 91-95.
  (Een enthousiaste pabo-docent heeft een grotere kans dat zijn studenten zelf gaan lezen en op de basisschool met boeken werken. Erna van Koeven pleit voor leesbevordering op de pabo.)
 • VON-info. Blz. 99.
  (Informatie over de ‘startersconferentie’ die de VON in 2002 wil organiseren. De startersconferentie is bedoeld voor docenten die een tot vijf jaar in het onderwijs werkzaam zijn.)

(21)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.36=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 6, nummer 4, december 2001.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, januari 2002.

 • Ren’ee van Bezooijen.
  Poldernederlands. Hoe kijken vrouwen ertegenaan? Blz. 257-271.
  (Van Bezooijen heeft onderzocht hoe vrouwen van verschillende leeftijdsgroepen afkomstig uit verschillende regio’s van Nederland tegen het Poldernederlands aankijken. Het Poldernederlands is een sociolect dat voornamelijk door hoog opgeleide vrouwen tussen de 25 en 45 jaar wordt gesproken. Het blijkt dat het Poldernederlands duidelijk onderscheiden wordt van ABN en van Nederlands met Amsterdams respectievelijk randstedelijk accent. De groep jonge vrouwen is (ongeacht regionale herkomst) positiever ten opzichte van het Poldernederlands dan ten opzichte van het ABN. Het ziet ernaaruit dat er sprake is van taalverandering en dat het Poldernederlands terrein wint ten opzichte van het ABN.)
 • Anna K. Mlynarczyk.
  Aspectuele overeenkomsten tussen het Pools en het Nederlands. Blz. 272-289.
  (In eerder onderzoek heeft Verkuyl (2000) aangetoond dat er een parallel bestaat tussen het semantische verschil tussen “duren” en “kosten” en tussen de tijdsbepalingen “gedurende” en “in een uur”. Voorbeeld: De tocht duurde/kostte langer dan verwacht; Judith at een uurlang/in een uur boterhammen. Er is in beide gevallen aspectuele afhankelijkheid tussen werkwoord en extern argument. Mlynarczyk toont aan dat in het Pools ook een zin nodig is om aspectualiteit te beschrijven. Dat betekent dat tegen de traditionele opvattingen van de Slavische taalkunde in voor een adequate analyse van aspectualiteit het Slavisch samen met het Germaans onderzocht dient te worden.)
 • Minne G. de Boer.
  Anaforisch “degene”. Blz. 290-305.
  (Oorspronkelijk is “degene” een kataforisch voornaamwoord dat uitsluitend gevolgd kan worden door een beperkende betrekkelijke bijzin: degene die te laat komt, krijgt strafwerk. Er doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Zo treft De Boer bewijsplaatsen aan waarin “degene” naar dieren of dingen verwijst. “Degene” blijkt bovendien anaforisch gebruikt te kunnen worden: als iemand dat zegt, dan heeft degene het mis. De Boer analyseert het anaforische “degene” en wijst erop dat we mogelijk te maken hebben met een gendervermijdende uitdrukking. De eerste attestaties zijn in elk geval afkomstig van vrouwelijke sprekers.)
 • Digitaal.
  • Ulrike Vogl. De rol van internet voor minderheidstalen. Blz. 306-311.
   (Internet speelt een positieve rol in het behoud van minderheidstalen. Wie het nieuws in het Fries wil lezen kan terecht bij op een site van “Omrop Frysl^an” en voor een Quechua-vertaling van een roman van Marquez kan de site van onder meer de universiteit van Pennsylvania geraadpleegd worden. Voor taalkundigen betekent dat dat authentiek tekstmateriaal eenvoudig toegankelijk is voor onderzoek.)
 • Boekbeoordelingen, blz. 312-318.
  . <Door: Els Ruijsendaal:> I. van Hardewijk-Kooij. Lodewijk Meijer (1629-1681). (Proefschrift) [Z.p.], 2000.
  . <Door: Hans den Besten:> C.G.A. Oldendorp. Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, insbesondere der dasigen Neger und der Mission der evangelichen Brueder unter denselben. Erster Teil. Kommentierte Ausgabe des vollstaendigen Manuskriptes aus dem Archiv der Evangelischen Brueder-Unitaet hernnhut. Uitgegeven door G. Meier e.a. Verlag fuer Wissenschaft und Bildung, Berlin, 2000.
 • Signalementen, blz. 319-323.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> D. van Wissen. De Dikke Driek. Het betere werk. Luchtige taalbeschouwingen. BZZToh, ‘s-Gravenhage, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> V. de Tier & A. Marynissen (red.) m.m.v. H. Brok. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen. Stichting Nederlandse Dialecten, Groesbeek, 2001.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> I. van Dijk. Etiquette. Over moderne omgangsvormen. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> W. Zonneveld. Van Afflighem en Chaucer: Het leven van Sinte Lutgart als jambisch gedicht. Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam, Amsterdam, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> J. van Loon. De ontstaansgeschiedenis van het begrip stad. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Prismawoordenboeken (elf nieuwe edities). Spectrum, Utrecht, 2001.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> G. Craps. Structuur en textuur. Thema en cohesie in Nederlandse expositorische teksten. Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> J. Goossens. Ausgewaehlte Schriften zur niederlaendischen und deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft. Waxmann, Muenster, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> R. Beyers (red.). Van vader- naar moedertaal. Latijn, Frans en Nederlands in de dertiende-eeuwse Nederlanden. Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> F. Debrabandere. Wat woorden weten. Over woorden en hun geschiedenis. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 2000.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> H. Scholtmeijer. Woordenboeken van de Overijsselse Dialecten. Aflevering 1. Het Huis-A. Stichting IJsselacademie, Kampen, 2000.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 324-325.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)
 • Ontvangen boeken. Blz. 326.

(22)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.37=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 44, nummer 4, september – oktober 2001.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen (JaapJvanVeen@cs.com).
Uithoorn, 4 februari 2002.

 • Ren’e Appel.
  “Taal Nederland iesj moeilijk”. Nederlands als tweede taal. Blz. 482-493.
  (De verschijnselen bij het aanleren van het Nederlands als tweede taal.)
 • Cyrille Offermans.
  Smeltzieke schoonheid. Nieuwe poezie van H.C. ten Berge. Blz. 494-511.
  (In zijn bundel afficheert hij zich als “de laatste modernist” en dat doet je schrikken. Zou hij werkelijk de laatste zijn? In zijn laatste bundel ‘Oesters & gestoofde pot’ doet hij voorkomen alsof.)
 • Marc Hooghe.
  De nachtwacht van de democratie. De Belgische politiek in het televisietijdperk. Blz. 513-521.
  (In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de Belgische socialistische politicus Piet Vermeylen niet alleen een invloedrijk minister, maar ook een fervente filmfan. Hoe is de situatie vandaag?)
 • Marc Ruyters.
  Berlinde de Bruyckere “Onschuld kan een hel zijn”. Blz. 522-528.
  (Een huis of een tent kon beschutting bieden, maar het kon evengoed een kooi zijn, een raster van staal. Manden vol rozen op een rek kregen de titel ‘I never promised you a rosegarden’ mee. Berlinde de Bruyckere aan het werk.)
 • Luc van den Dries.
  Minder wit en minder grijs. Een nabeschouwing van het nieuwe kunstenplan. Blz. 529-534.
  (Laat duizend bloemen bloeien. Het is de kern van elke discussie over subsidiebeleid. Hoe dient de overheid met kunst om te gaan? Kies je voor continuiteit of geef je ook volop kansen aan interessante jonge kunstenaars?)
 • Ed Leeflang.
  “Boven het weten weerhaant een wijze wapenstilstand”. L.Th. Lehmann, “Gedichten 1939-1998)”. Blz. 536-541.
  (In deel drie van Komrij’s koran van de Nederlandse poezie komt L.Th. Lehmann niet voor. Dit ligt niet aan Komrij. Het zou mij niet verbazen, als Lehmann, wiens sonnetten soms aan hemzelf doen denken, het maximum van tien gedichten heeft gegund.)
 • Etienne Vermeersch.
  Ecofilosofie: een nieuwe manier van denken? Blz. 542-550.
  (Bij veel mensen groeit het bewustzijn dat onze beschaving op het verkeerde spoor zit omdat ze het evenwicht binnen de natuur en het evenwicht tussen mens en natuur in gevaar brengt.)
 • Tom Verschaffel.
  De kwade faam van Hendrik Consciense. Blz. 552-568.
  (Het leven van Hendrik Conscience is een succesverhaal. Toch was hij niet voor het schrijverschap voorbestemd en het begin van zijn loopbaan was dan ook aarzelend.)
 • Lut Missinne.
  “Il faut bien que mon coeur parle”. Over Simone Dubois. Blz. 570-574.
  (Zonder Simone Dubois zou de achttiende-eeuwse Belle van Zuylen in het Nederlandse taalgebied waarschijnlijk grotendeels onbekend zijn gebleven. Maar zonder Belle van Zuylen zou Simone Dubois allicht nooit de studie van de achtiende eeuw zijn ingedoken.)
 • Hugo Brandt Corstius.
  Witgele lenteroos wiegelt renteloos. Blz. 575-580.
  (Honderdduizend keren komt het voor dat een Nederlands woord uit dezelfde letters bestaat, maar in een andere volgorde als een ander Nederlands woord. Men noemt dat anagrammen. Er zijn er 100.000 van.)
 • Culturele kroniek. Blz. 581-614.
  Literatuur:
  . <Door: R. van der Paardt:> Siegfried van H. Mulisch
  . <Door: Bart Vervaeck:> Een lichtgevoelige jongen van Walter van den Broeck
  . <Door: Reinier Salverda:> Verzameld werk en Geheim Indie van Maria Dermout
  . <Door: Cyrille Offermans:> Als op de eerste dag van Stefan Hertmans
  . <Door: Kees Snoek:> Perifeer en Efemeer van G.J. Resink
  . <Door: Yves T’Sjoen:> Dubbelfuga. Van leven, liefde en lijden van Jo Gisekin
  . <Door: Gwennie Debergh:> Acacialaan van Koen Peeters
  . <Door: Elke Brems:> Zwijghout van Koen Stassijns
  Beeldende kunst:
  . <Door: Cees van der Geer:> De kunst van dominee Henk Abma
  . <Door: Lauran Toorians:> De anonieme Meester van het Bartolomaeusretabel
  Theater:
  . <Door: Jos Nijhof:> Verrassend theater in het Holland Festival
  . <Door: Katrien Darras:> Het fluisteren van een Brussels gezelschap. Een kleine schets van de werking van Dito’Dito
  Muziek:
  . <Door: Yves Knockaert:> Piet Swerts: de “rotations” van een veertiger
  . <Door: Wim Chielens:> Het gaat goed met Nederland van Ivo de Wijs
  Film:
  . <Door: Erik Martens:> Pauline en Paulette van Lieven Debrauwer
  . <Door: Chris Buur:> Father and Daughter van Michael Dudok de Wit
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 615-619.
  . <Door: Anton Claessens:> Het Corpus Gesproken Nederlands, Een Nederlands-Vlaams megaproject
  . <Door: Filip Matthijs:> Het buitenland en wij. (O.a. over: Klein Land, Grote Schrijvers)
 • Publicaties:
  . <Door: A. Heumakers:> De verdwijnende hemel. Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw, van H.W. von der Dunk
  . <Door: Paul Knevel:> Schittering en schandaal, van Ronald Prud’Homme van Reine
  . <Door: Ludo Albricht:> Een vierde weg? Links-liberanisme als traditie en orientatiepunt, van Sven Gatz en Patrick Stouthuysen
  . <Door: Patrick Loobuyck:> Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Ruhsdie, van Rene Gabriels
  . <Door: Luc Devoldere:> Herinneringen uit kinderjaren en jeugd, van Hans Werveke
  . <Door: Reinier Salverda:> Afscheid van Indie. De val van het Nederlandse imperium in Azie, van H.W. van der Doel
 • Bibliografie van het Nederlandstalige boek in Vertaling. Blz. 636-638.

(23)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.38=-=
ONZE TAAL, jaargang 71, nummer 1, januari 2002.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts, m.m.v. Jacques Bennis.
Arnhem, februari 2002.

 • Ren’e Appel.
  “Prima tot nu toe, maar ik moet het verbeteren natuurlijk”. “Het Nederlands van M’axima”. Blz. 4-8.
  (Op de persconferentie van 30 maart 2001 viel het iedereen op hoe goed Maxima al Nederlands sprak. Ze bleek zelfs het verschil tussen “stom” en “dom” aan te voelen. Waarschijnlijk is zij een natuurtalent, maar ze heeft in ieder geval ook deelgenomen aan cursussen van het prestigieuze Ceran Instituut in Spa. Dat instituut biedt een totaal onderdompelingsprogramma van wel 66 uur per week. Natuurlijk maakt ze nog opvallende fouten, zoals het verkeerd gebruik van de buigings-e in bijvoeglijke naamwoorden en bezittelijke voornaamwoorden (“een fantastische land”). Het woordgeslacht levert problemen op: voor haar zijn alle zelfstandige naamwoorden de-woorden. Ook het razend moeilijke gebruik van “er” heeft ze nog niet onder de knie, maar daartegenover staat dat haar zinsbouw correct is. Wanneer ze een zin met een bepaling of een bijzin begint, komt in de hoofdzin het onderwerp mooi achter de persoonsvorm.)
 • Taaladviesdienst.
  99 andere woorden voor “interface” / ander woord voor “prime time”. Blz. 10.
  (40 lezers stuurden 99 alternatieven in, veel minder dan gebruikelijk. Genoemd werden: koppelvlak (5x), grensvlak, raakvlak (3x), januskop, koppelaar, tussenlaag (2x). Gekozen is voor “tussenlaag”. Gevraagd: bedenk een goed Nederlands woord voor “prime time”.)
 • Taaladviesdienst.
  Vraag en antwoord. Blz. 11.
  (Bij de uitleg van de uitdrukking “zo gewonnen, zo geronnen” werd vermeld dat “rinnen” zowel “(weg)stromen, (weg)lopen” als “stollen, stremmen” kan betekenen. Hoe kan een werkwoord twee zo verschillende betekenissen hebben? Waarom krijgt “sirenenzang” een tussen-n en “sirenegeloei” niet? Waar komt het woord “flessentrekkerij” vandaan? Hoeveel spaties en/of streepjes komen er in de combinatie “tweede + generatie + allochtonen”?)
 • Ton den Boon.
  Wuifdagen, mobimiles, poederpost. Nieuwe woorden van 2001. Blz. 12-15.
  (Veel neologismen uit het vorige jaar houden verband met een ramp, maar die zijn lexicografisch niet interessant, omdat het woorddeel voor of na “ramp” steeds inwisselbaar is. Opmerkenswaard zijn: apotheekvoetbal, biobom, bioterrorisme, biofilie, dotnot, flitsscheiding, kleptotaks, klikgebit, melkdubbeltje, merkambassadeur, poederpost, sms-bombardement, tandtatoeage, tophoppers, troeteljunk, wuifdagen, zeggekorfslak.)
 • P.J. Macht.
  Uitbraak, echtbreuk en verbreking. Blz. 15.
  (Bij het werkwoord “breken” horen de zelfstandige naamwoorden “braak”, “breuk” en “breking”. Maar bij afleidingen en samenstellingen met dit werkwoord zijn die drie mogelijkheden om zelfstandige naamwoorden te vormen lang niet altijd aanwezig. Woordvormingen als “aanbreuk”, “onderbraak” en “ontbreking” zijn niet mogelijk. In een naschrift geeft de redactie etymologische en morfologische verklaringen.)
 • Taalergernissen. “Genootschap, doe er iets aan”. Blz. 16-17.
  (Dertien briefschrijvers maken de lezers deelgenoot van hun taalergernissen. Ze ergeren zich aan slechte uitspraak, onzinnige uitdrukkingen, stopwoorden, geleerde en dus vage woorden, verkeerd woordgebruik en grofheden.)
 • Redactie Onze Taal.
  Wie u bent en wat u vindt. Enquete onder Onze Taal-lezers. Blz. 18-20.
  (1200 leden kregen een uitvoerige vragenlijst toegestuurd; 466 formulieren werden teruggestuurd. Uit de antwoorden blijkt dat de waardering voor het blad “Onze Taal” sinds het vorige onderzoek (1994) nog onveranderd hoog is. Verrassende uitkomst is dat de respondenten een uitgesproken voorkeur hebben voor meer praktische informatie. 58% vindt de verhouding tussen praktische en theoretisch-wetenschappelijke informatie precies goed, 6% wil meer theorie, terwijl 36% meer praktische informatie wil. Er blijkt minder behoefte te zijn aan artikelen over taalzuivering en purisme, voor Engels in het Nederlands en aan lezersreacties. De meeste lezers zijn tussen de 35 en 49 jaar oud. Van hen heeft bijna 80% een opleiding op hbo- of universitair niveau. Slechts 5% leest het blad uit een beroepsmatige interesse. Voor het eerst vormen de leerkrachten niet meer de hoofdmoot van het lezersbestand. Het percentage lezers dat langer dan vijf jaar lid is daalde van 53 (1994) naar 38 (nu). 74% van de leden is nog nooit op de website van “Onze Taal” geweest.)
 • Matthias Huening.
  Culibeet, kippengate. Woordsplinters die een eigen leven leiden. Blz. 22-24.
  (Er zijn in het Nederlands samenstellingen die bestaan uit splinters: delen van woorden die niet zelfstandig gebruikt worden, zoals “digibeet”: “digi-” komt van “digitaal”, en “-beet” is een splinter van “analfabeet”. Een populaire splinter is ook “-gate”: “Monicagate”, “kippengate”, beursgate”. Naar analogie van “digibeet” worden taalgebruikers creatief en bedenken “culibeet”. Hoe meer woorden er zijn met een splinter, hoe waarschijnlijker het wordt dat taalgebruikers deze splinter gaan herkennen en zelf gaan gebruiken in een nieuwvorming. Daarmee kan er op den duur een nieuw woordvormingsprocede ontstaan.)
 • Redactie Onze Taal.
  Loos alarm. Blz. 24.
  (Nieuw genoteerde missers van de spellingchecker van Woord 2000: “liposuctie – olieproductie”, “Osama bin Laden – Samba in Laden”, Guido Gezelle – Huid Gezwellen.)
 • P.J.S. Zwart.
  Komma na het aanhalingsteken? Blz. 25.
  (Moet de komma bij een onderbroken citaat voor of na het aanhalingsteken? De komma hoort niet tot het citaat en daarom zou het logisch zijn als het aanhalingsteken voor de komma kwam. Aldus taaladviseur Jan Renkema in een naschrift. Bij de literaire uitgeverijen echter heeft men de gewoonte het juist andersom te doen, mogelijk uit esthetische overwegingen. Maar de schrijver heeft het laatste woord. Zo stond W.F. Hermans erop dat de komma ervoor kwam te staan, want zo had hij het op school geleerd.)
 • J.P. van Braam Houckgeest.
  Cateren voor. Blz. 25.
  (De NRC berichtte enige tijd geleden over een tweemansbedrijf, opgericht door twee Belgische priesters, als volgt: “‘Rent-a-Priest’ (…) catert voor het toenemende aantal Belgen die voor eerste communies, doopvieringen of huwelijken niet meer naar de kerk willen”. Dit slaat niet op een nieuwe invulling van het begrip “smulpapen”. In het Engels betekent “to cater for” “bedienen, inspelen op, tegemoetkomen aan”, maar als “cateren” in het Nederlands wordt gebruikt, denkt men uitsluitend aan voedsel-en drankverstrekking. De NRC had beter een Nederlandse formulering gekozen.)
 • Nicoline van der Sijs.
  Uitbreidingen van de woordenschat: samenstellingen. Etymologica. Blz. 26-27.
  (Om nieuwe woorden te maken hebben we een arsenaal aan middelen: samenstellingen, afleidingen, leenwoorden. In dit artikel staan de samenstellingen centraal. Normaal gesproken worden Nederlandse woorden ingekort doordat het woordaccent meestal op de eerste lettergreep valt en bijgevolg de eindlettergrepen verzwakken en uiteindelijk zelfs wegvallen (bv. “harte” in het Middelnederlands). Bij samenstellingen, die het woordaccent toch ook meestal op de beginlettergreep hebben, gebeurt dat niet. Dergelijke samenstellingen zijn dus doorzichtig gebleven en worden daarom niet in etymologische woordenboeken opgenomen.
  Er zijn twee uitzonderingen, en deze worden wel in de etymolgische woordenboeken opgenomen: samenstellingen die weliswaar als zodanig herkenbaar zijn maar waarvan de herkomst of betekenis niet doorzichtig is, en woorden die niet meerherkenbaar zijn als oorspronkelijke samenstellingen. Tot de eerste categorie behoren woorden als “bruidegom” (“gom” is “man”), “wierook” (“wie” is “heilig”). Tot de tweede categorie rekenen we woorden als “vent” (uit “veem” en “(ge)noot”), “bongerd” (uit “boom” en “gaard”.)
 • Emmeken van der Heijden.
  Alle aanwezige behalve de kinderen. De rekenkundige eigenschappen van voegwoorden. Blz. 28-29.
  (Alleen nevenschikkende voegwoorden laten samentrekking toe. De voegwoorden “dan”, “behalve” en het vergelijkende “als” kunnen zich niet alleen als nevenschikkend maar ook als onderschikkend voegwoord gedragen: “Hij heeft meer gefietst dan dat hij gezwommen heeft” versus “Hij heeft meer gefietst dan gezwommen”.
  Niet bij alle nevenschikkingen is samentrekking mogelijk. In haar proefschrift heeft Van der Heijden aangetoond dat er een verband is tussen de betekenis van voegwoorden en hun mogelijkheden tot samentrekking. In de zin “Hij hoeft maar te kikken of hij krijgt zijn zin al” heeft “of” min of meer de betekenis van “als … dan”: er is eigenlijk sprake van onderschikking. En in “Hij was nauwelijks binnen of hij begon al aan te dringen op een pauze” heeft “of”de betekenis van “toen”. Samentrekking is eigenlijk een rekenkundige bewerking, en kan alleen met voegwoorden die een rekenkundige betekenis hebben. Als het voegwoord “en” een optellende betekenis heeft, is samentrekking mogelijk: “Jan is bakker en visser”. Die optellende betekenis is er niet in “Je maakt nog zo’n opmerking en je kunt gaan!”. En daarom is hier samentrekking niet mogelijk.)
 • Marc van Oostendorp.
  Het proefschrift van Nicoline van der Sijs: Van “wad’ tot “toppie joppie”. Blz. 30-31.
  (In haar proefschrift “Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen” onderzocht zij de geschiedenis van ruim achttienduizend hedendaagse Nederlandse woorden. Van elk woord tekende zij op wanneer het voor het eerst in geschreven of gedrukte bronnen voorkwam. De woorden zijn in chronologische volgorde afgedrukt, met onder aan de pagina een overzicht van de belangrijkste taalgebeurtenissen uit de behandelde periode. In de 584 pagina’s die aan dat overzicht voorafgaan, laat ze zien hoe ze aan haar materiaal gekomen is, en vooral wat we kunnen leren over de geschiedenis van onze taal. De eerste leenwoorden kwamen uit het Latijn (muur, school), In Van der Sijs’ verzameling zijn het er 1905. Uit het Frans hebben we 4605 woorden en uit het Engels slechts 1857 woorden geleend. “Met de veronderstelde ‘toevloed’van Engelse woorden valt het dus wel mee”, aldus Van Oostendorp. Het is een uniek werk: “voor geen enkele andere taal bestaat er op dit moment een chronologisch geordende woordenlijst”. En prettig leesbaar bovendien.)
 • Redactie Onze Taal.
  Tamtam. Taalberichten. Blz. 32.
  • Bezorgdheid over het schoolvak Nederlands (Volgens Jan Stroop van de LVVN is de leerstof sinds enkele jaren verschraald tot het aanleren van inhoudsloze vaardigheden als werkstukken maken, teksten analyseren e.d.)
  • Eurobijnamen bekroond (Noem 1 eurocent voortaan ‘fluitje’, en een biljet van 50 mag een ‘brammetje’ heten. Het Nationale Forum Introductie Euro heeft een aantal benamingen bekroond.)
 • Riemer Reinsma.
  Gouw. Geschiedenis op straat. Blz. 33.
  (“Gouw” lijkt een Duits woord maar is dat toch niet. Het oorspronkelijk Nederlandse woord wordt op grote schaal aangetroffen in de namen van Noord-Hollandse straten en wegen, genoemd naar goudkleurige waterlopen. Dit goudkleurige heeft te maken met de kleur van het meegevoerde bezinksel.)
 • Raymond No”e.
  InZicht (deze rubriek geeft informatie over nieuwe boeken, congressen en lezingen in taalkundig Nederland). Blz. 34-35.
  Korte bespreking van 12 boeken en 1 website:
  . Eddy posthuma de Boer, “In ’t nest met de rest”
  (foto’s van komische en onbeholpen taaluitingen op gevels en in etalages; voorwoord: Jan Kuitenbrouwer)
  . Eva Tol-Verkuyl, “Fundamenten van taalbeschouwing. Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs”
  . Ton den Boom, “Stijlfiguren”
  . Emile Bode, “Oneliners & soundbites”
  (over de invloed van het Engels op het Nederlands gedurende de laatste decennia)
  . Ewoud Sanders, “Voor een dubbeltje op de eerste rang. 1001 Spreekwoorden en zegswijzen over Nederlands geld”
  . “Internetwoordenboek” van Furore, met een lijst van zo’n tweeduizend internet- en computertermen
  (ook te raadplegen op www.furore.com)
  . Hans Hoekstra, “Naam & faam”
  (een verzameling merkwaardige namen van beroepsbeoefenaren zoals huisarts Verwijs, dokter Kramp en bakker Bakker, gebaseerd op de Parool-rubriek Nomen est omen)
  . Nathalie Beex, Rob Douve en Eric Tiggelers, “De magische mediamix. E-mail brieven faxen”
  (In welke situaties stuur je een brief, een fax of een e-mail, en welke regels en conventies zijn daarbij in acht te nemen?)
  . Ed Nissink, “Het is voor je eigen bestwil! Verborgen bedoelingen herkennen”
  . Frank Jansen en Ninke Stukker, “Kramers direct mail”
  (in ruim honderd vragen en antwoorden alle aspecten van direct mail)
  . Sjaak Bral, Rj. Rueb en Marnix Rueb, “Haags, de kugsus van het Haags Tale Instituut”
  (een vervolg op hun “Spellinggids voor het Haags”)
  . Cor en Geer Hoppenbrouwers, “De indeling van de Nederlandse streektalen”
  (een overzicht van de verhoudingen tussen de dialecten van 156 Vlaamse en Nederlandse plaatsen, gebaseerd op de zogenaamde featurefrequentiemethode)
  . Website.
  Drie websites van organisaties en personen die zich tegen de echte of vermeende verengelsing van het Nederlands verzetten.
  • De Bond tegen leenwoorden is zeer puristisch, maar wel interessant vanwege de vele alternatieven voor betawetenschappelijke termen (http://www.geocities.com/SoHo/Den/7522/index.html)
  • De Stichting Natuurlijk Nederlands richt haar pijlen op recente Engelse leenwoorden en vooral op die welke overbodig zijn, omdat er goede Nederlandse alternatieven beschikbaar zijn of gemakkelijk te verzinnen zijn. De website geeft ook een “handreiking woordvorming” (http://www.vvb.org/anglowaan/);
  • De Haarlemse stripfiguur Ampzing voert een wat luchtiger strijd tegen het Engels (http://www.ampzing.nl/)

(24)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.39=-=
DE POEZIEKRANT, jaargang 25, nummer 6, november – december 2001.
Door: Fleur Speet.
Gent, 31 januari 2002.

 • Carlos Alleene.
  Poezie op een vierkante centimeter, gesprek met de biograaf van Richard Minne. Blz. 6-11.
  (Interview. Hoe zou Richard Minne reageren als hij verneemt dat zijn biograaf een Nederlander is? Marco Daane, auteur van de biografie De vrijheid nog veroveren, wordt aan de tand gevoeld over leven en werk van Richard Minne (1891-1965).)
 • Yves T’Sjoen.
  ‘Ik tjoes aan mijn pennestok’, voor publicatie geweigerde gedichten van Richard Minne. Blz. 12-22.
  (Essay. Hoe kwam het dat een aantal gedichten van Richard Minne ongepubliceerd zijn gebleven? Over de eigen toon, een niet verschenen nummer en een belofte die niet werd ingelost.)
 • Gerard B. Berends.
  Gedichten; Grens, Heimwee, Mogelijkheden, Spreeuwen, Offensief, Schelp. Blz. 23-25.
 • Jooris Van Hulle.
  ‘Scheerspoor op je adamsappel’, de voorvaderen van Eddy van Vliet. Blz. 26-31.
  (Interview. Met de nieuwe bundel Vader brengt Eddy van Vliet opnieuw ‘een indringend portret van de man over wie hij altijd vanuit een gevoel van gemis heeft geschreven’. Over grootvaders, vaders en zonen.)
 • Kurt De Boodt.
  De dichter is een massamoordenaar, blanke verzen van Jan Lauwereyns. Blz. 32-34
  (Recensie. In de nieuwe bundel Blanke verzen dicht Jan Lauwereyns ‘haast fluitend’ in poezie over poezie. Deze naar de mythologie knipogende bundel eindigt met een ‘talige zelfmoord’: ‘Wie is bang?’)
 • Hans van de Waarsenburg.
  Gedichten; Naar ginder, naar Gent. Blz. 35-37.
 • Kathelijne De Vuyst.
  De dichter en zijn duivels, leven en werk van Dylan Thomas. Blz. 38-44.
  (Essay. Hoe de Welshe dichter Dylan Thomas (1914-1953) zijn eigen mythe schiep. ‘Hij had een uitzonderlijk poetisch talent gekoppeld aan een uitzonderlijk onvermogen om een normaal leven te leiden.’ Een kleine biografie.)
 • Dylan Thomas (vert. Kathelijne De Vuyst).
  Gedichten. De kracht die de bloesem door de prille schacht stuwt, Licht breekt waar geen zon schijnt, Zeg nu nee, De hand die het stuk tekende, Vierentwintig jaar, En de dood zal niet meer heersen, Liefde in het gesticht, Mijn stugge kunst of ambacht, Soms is de lucht te licht, Visioen en gebed, Fern Hill, Ga niet gedwee in die goede nacht, Elegie. Blz. 45-52.
 • Renaat Ramon.
  De spotlijster en de keizer, poezie en pamflet van Bert Popelier. Blz. 53-54.
  (Essay. Met Libellus ad Carolum waagt de brooddichter Bert Popelier zich aan ‘een spottende kanttekening bij de Keizer Karel-herdenking’, terwijl hij met de tafelrede van humanist Jacobus Edelheer (1597-1657) een historische kritische geest portretteert.)
 • Hendrik Carette.
  Een echte geus in het diepe Vlaanderen, dagboeknotities van Wannes van de Velde. Blz. 55-56.
  (Dagboek. Dichter, musicus en beeldend kunstenaar Wannes van de Velde wordt 65 jaar. Hendrik Carette belicht zijn recente publicaties: ‘een eerbetoon aan een groot Europees kunstenaar’.)
 • Belle Kuijken.
  Rondslingerende versjes, Joke van Leeuwen als kinderdichter. Blz. 58-59.
  (Recensie. Voor Joke van Leeuwen is er geen strikt onderscheid tussen gedichten voor kinderen of volwassenen. ‘De kindertijd is voor Joke van Leeuwen geen afgesloten periode, maar wel een basis voor het latere leven. Ze blijft graag putten uit die bron.’ Een overzicht van haar laatste vier bundels.)
 • Carlos Alleene.
  Taal als Chinees doosje, met Hedwig Speliers naar la douce France. Blz. 60-66.
  (Interview. Met zijn nieuwste bundel Suites francaises ‘knoopt Hedwig Speliers aan bij de in onbruik geraakte traditie van het reisgedicht’. Carlos Alleene maakt met Hedwig Speliers daarom al vertellend over zijn werk een idyllische tocht door het Franse landschap.)
 • Dirk Hanssens.
  Wrede zee van klavervier, over Kornoeljebloed van Hubert Van Herreweghen. Blz. 67-69.
  (Recensie. Hubert Van Herreweghen stuit in zijn nieuwste bundel Kornoeljebloed op de tijd en de eeuwigheid. Paradoxen zijn hem niet vreemd in deze bundel waarin het positieve levensgevoel overheerst.)
 • Stefaan van den Bremt.
  Gedichten; School der poezie, Lijflied, Straatrumoer, Vastenavondland, Aswoensdag, Eetgerei met kaars, Vol en leeg, Huisgeest. Blz. 70-73.
 • Renaat Ramon.
  Verbloemde taal, een nieuwe studie over Bilderdijks poezie. Blz. 74-75.
  (Recensie. Wat was Willem Bilderdijk (1756-1831) nou toch: romanticus of classicus? Zoals Piet Gerbrandy stelt, die samen met Marinus van Hattum de redactie van deze Bilderdijk-studie Wie leert ’t krekeltje zijn lied? voerde: ‘Poezie waarover men niet meer van mening verschilt, zal onherroepelijk verleppen, verdorren en verdwijnen.’)
 • Joris Denoo.
  Gedichten. De dichter hij ligt er, Alzo sprak de dichter, Prince (Je paard!), Wit blad, Dikke boeken, Pim Pandoer 1963, Uit eigen werk, Bestseller, Beurs van boeken, Clair-obscur. Blz. 76-80.
 • Hugo van Hofmannsthal (vert. Paul Claes).
  Gedichten; Die Beiden – Het paar.
 • Fleur Speet.
  Bloed, bites en verzen, gesprek met het echtpaar Leo Vroman en Tineke/ Georgine Sanders. Blz. 82-88.
  (Interview. Leo en Tineke Vroman zijn al zo lang bij elkaar dat ze elkaars woorden kunnen spreken. Over taal, computers, ouder worden, het belang van communiceren en de Vlaamse poezie. Leo Vroman: ‘als je zegt: Kijk!, en we vallen dan samen dood neer, dan hebben we toch iets bereikt.’)
 • Chretien Breukers.
  Een glosse op Jan Kostwinder (1960-2001)
  (In memoriam. Een portret van de onlangs overleden Jan Kostwinder, die als een van de eersten een eenvoudig tegengeluid gaf op de Maximalen. ‘Het hele leven van Jan Kostwinder bevindt zich in een paar verhuisdozen’, stelt columnist Martin Bril melancholisch. Wat betekende zijn poezie?)
 • Herman Verwey.
  Gedichten; Zolderbrieven. Blz. 90-91.
 • Jan Van Coillie.
  Met een schepje schatgraven, kinderpoezie van Ienne Biemans. Blz. 92-94.
  (Recensie. Ienne Biemans brengt in haar nieuwste bundel Met mijn rechteroog dicht, mijn linkeroog open poezie vol dingen die kinderen graag willen hebben: ‘nonsens, klank en duistere gevoelens’.)

De Poeziekrant is in Nederland in Amsterdam te koop bij Atheneum NieuwsCentrum. Voor meer informatie zie http://www.poeziecentrum.be/, voor vragen over de Poeziekrant: info@poeziecentrum.be.

(25)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.40=-=
DE POEZIEKRANT, jaargang 26, nummer 1, januari – februari 2002.
Door: Fleur Speet.
Gent, 31 januari 2002.

 • Pascal Cornet.
  Driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Poezie. Blz. 7.
  (Kort interview. Dirk van Bastelaere won de Driejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Poezie. Hij blijft strijden voor beter poeziebegrip. Wat gaat hij zeggen bij de prijsuitreiking?)
 • Stefaan Evenepoel.
  Aandacht van de juiste soort. Blz. 8-13.
  (Interview. Waarom dankte Rutger Kopland voor de eer van Dichter des Vaderlands? Hij was tenslotte als favoriet uit de bus gekomen. Hoe kijkt Kopland nu aan tegen de Dichter des Vaderlands, en: rookt hij liever?)
 • Peter Nijmeijer.
  Een volkse hofdichter, twee gesprekken met de Britse Dichter des Vaderlands. Blz. 14-18.
  (Interview. Andrew Motion is de kersverse opvolger van poet laureate Ted Hughes. Professor aan de universiteit van Essex, lid van de Arts Council, biograaf van John Keats en Philip Larkin, criticus van The Times: de kaarten lagen goed voor dichter Andrew Motion. De lesbische dichter Carol Ann Duffy was echter favoriet bij de Labourparty. Motion kreeg nogal wat pers over zich heen.)
 • Andrew Motion (vert. Kathelijne De Vuyst).
  Gedichten; Treinramp in Paddington Dodelijke slachtoffers, Het verwende kind, Op zolder, Anne Frank Huis, De olifant lezen, op tafel. Blz. 19-23.
 • Fleur Speet.
  Voortdurend er omheen dansen, gesprek met de Dichter des Vaderlands. Blz. 24-29.
  (Interview. Gerrit Komrij vertelt over zijn bloemlezingen, over het PoezieCentrum, Dichter des Vaderlands zijn en het clubblad Awater: ‘Awater is er helemaal niet op gericht om met de Poeziekrant te concurreren, maar wil er op wijzen wat er allemaal in het poezieklimaat bestaat. En daar is de Poeziekrant een onderdeel van. Ik hoop juist op een vruchtbare samenwerking en uitwisseling.’)
 • Fleur Speet.
  Waarom zwijgen volstaat. Blz. 30-31.
  (Recensie. De derde bundel van Piet Gerbrandy, De zwijgende man is niet bitter, gaat niet langer om een verhaal. Het gaat om de verschillende suggesties en associaties, om de ruimte die de lezer krijgt. ‘Poezie als compacte leegheid’.)
 • Kurt De Boodt.
  Weer een nieuw verweer, een kwijtschrift van Bart Janssen. Blz. 32-34.
  (Recensie; in de jongste bundel van Bart Janssen, Kwijtschrift, lijken de gedichten zich tijdens hun verloop uit te wissen. ‘Bart Janssen maakt de lezer medeplichtig aan een talige opruimingsactie.’)
 • Henri Michaux (vert. Paul Claes).
  Gedichten; Le grand combat – Het grote gevecht. Blz. 35.
 • Peter Theunynck.
  Gedichten; Hij schreef licht en landde. Blz. 36-37.
 • Jan Van Coillie.
  Knetterend verlangen. Blz. 38-39.
  (Recensie. Hans Hagen schreef met Ik schilder je in woorden een meesterwerk: alles klopt.)
 • Anne Michaels (vert. Peter Nijmeijer).
  Gedichten; Januari, Op het terras. Blz. 40-42.
 • Patrick Peeters
  Zot Polleken en de Vlaamse moderne poezie, een controversiele literatuurgeschiedenis. Blz. 43-45.
  (Recensie. Geert Buelens schreef met zijn dikke studie een bejubeld, maar bedenkelijk boek. Te vaak gaat Buelens namelijk kort door de bocht. Toch is het boek in zijn ambitie een waar meesterwerk.)
 • Piet Gerbrandy.
  Gedichten; Zes gezangen. Blz. 46-48.
 • Aad Eerland/ Theo Janssen.
  Gedichten en fotografie; Glasland. Blz. 50-51.
 • Christine D’haen.
  Gedichten; Mirabilia. Blz. 52-56.
 • Michiel van Kempen en John Albert Jansen.
  Nergens thuis, Jit Narain en het verdriet van de voorouders. Blz. 57-60.
  (Interview; met Jit Narain, een Surinaamse nazaat van Hindostaanse ‘contractarbeiders’. Hij bezingt het lot van zijn voorouders, maar blijft op zoek naar zijn heimat. ‘Hoort hij thuis in de Hindostaanse minderheid in Suriname of in de Surinaamse minderheid in Nederland?’ Verdrukt tussen blijven en terugkeren, tussen missen en delen.)
 • Jit Narain (vert. Jit Narain, Geert Koefoed, Effendi Ketwaru).
  Gedichten; Zeven gedichten. Blz. 61-63.
 • Benno Barnard.
  Gedichten; Visser 50 v. Chr., Jongste dag, Ochtendgloren, Dover Beach. Blz. 64-65.
 • Eva Gerlach.
  Gedichten; Zolang, Terwijl de zee, Vooruitzichten, Voortdurend, Mankes, Votief, Verplaatst. Blz. 68-71.
 • Guido Lauwaert.
  Ianka Fleerackers, een wereld waar ik niet bij kan. Blz. 72.
  (Interview. Ianka Fleerackers vertelt wat poezie voor haar betekent.)

De Poeziekrant is in Nederland in Amsterdam te koop bij Atheneum NieuwsCentrum. Voor meer informatie zie http://www.poeziecentrum.be/, voor vragen over de Poeziekrant: info@poeziecentrum.be.

(26)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Neder-L-bericht, no. 0202.41=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <m.smolenaars@wanadoo.nl>   |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Gezelliana:       Piet Couttenier <Piet.Couttenier@ufsia.ac.be> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@LET.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <JaapJvanVeen@cs.com>      |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| de Poeziekrant:     Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Queeste:         ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Karina van Dalen-Oskam <dalen@inl.nl>     |
| Tijdschrift voor     ... Een nieuwe redacteur wordt gezocht ...   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Marloes van Beersum              |
|                   <m.p.vanbeersum@students.let.uu.nl> |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
| ZL:           Geert Swaenepoel <geertswaenepoel@hotmail.com> |
*-------------------------------------------------------------------------*


(27)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0202.c --------------------------*