Neder-L, no. 0005.c en 0005.d (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 0005.c en 0005.d (tijdschriftenoverzicht)
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 30 May 2000 19:49:05 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 0005.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0005.31: Evenementenagenda, met:                |
|          - Afscheid Chris Heesakkers, do 15 juni 2000 (A'dam) |
|          - Presentatie van twee publicaties over 'juweeltjes' |
|           uit de UB Amsterdam van E. van den Boogaart en van |
|           E. van Haren en H.S. Haasse, ma 5 juni 2000 (A'dam) |
|          - Veiling Van Stockum, wo 14 - vr 16 juni (Den Haag) |
|          - Presentatie facsimile-uitgave van Janus Dousa's   |
|           Album amicorum, bezorgd door Chris Heesakkers, wo 7 |
|           juni 2000 (Leiden)                 |
| (2) Med: 0005.32: Tijdelijke sluiting Museum van het Boek te Den Haag  |
|          van 21 augustus 2000 tot en met 22 maart 2001     |
| (3) Med: 0005.33: WFH-essayprijs; uiterste inlevertermijn do 15 juni  |
|          2000; prijsuitreiking op vr 29 september 2000     |
| (4) Rub: 0005.34: Hora est! Promotie H.J. Plug op vr 9 juni 2000 te   |
|          Amsterdam                       |
| (5) Sym: 0005.35: Conferentie "t'Qila" van de Vereniging voor      |
|          Nederlandstalige Universitaire Talencentra op do 14 - |
|          za 16 september 2000 te Antwerpen           |
|                                     |
|-------------------------- Neder-L, no. 0005.d --------------------------*
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (6) Tyd: 0005.36: Nederlandse Taalkunde, jrg. 5, no. 1, februari 2000  |
| (7) Tyd: 0005.37: Onze Taal, jrg. 69, no. 4, april 2000         |
| (8) Tyd: 0005.38: Vonk, jrg. 29, no. 4, maart-april 2000        |
| (9) Tyd: 0005.39: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------30-mei-2000-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 27 May 2000 16:53:14 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0005.31: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231.

Afscheid Chris Heesakkers, donderdag 15 juni 2000, 13.30-18.30 uur.

 • Prof. dr. Chris Heesakkers neemt wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid als docent Neolatijn van de UvA, leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde. Om 14.00 uur is zijn afscheidscollege ‘Humanisten in de arena’. Vanaf 15.00 uur spreken Fokke Akkerman over Neolatijn en Klassiek Latijn, Marijke Spies over Neolatijn en Nederlands en Willem Frijhoff over Neolatijn en (cultuur)geschiedenis. Vanaf 16.00 uur presentatie van een door Heesakkers vertaald boekje door prof. dr. Piet Visser van de UB Amsterdam, een afscheidswoord van promovendi en van de voorzitter van de leerstoelgroep HL, prof. dr. Herman Pleij. Nadere inlichtingen bij Dirk van Miert, +31-(0)20-5254732, e-mail: dirk.van.miert@hum.uva.nl, en bij Jan Waszink, +31-(0)20-5254606, +31-(0)71-5130637, e-mail: jwaszink@stad.dsl.nl.

AMSTERDAM, Boekhandel Scheltema, Koningsplein 20.

Boekpresentatie, maandag 5 juni 2000, 16.30 uur.

 • Uitgeverij Het Spinhuis en KITLV Uitgeverij presenteren twee publicaties uit de overvolle schatkamers van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam: Ernst van den Boogaarts ‘Het verheven en verdorven Azie; woord en beeld in het Itineratio en de Icones van Jan Huygen van Linschoten’ en van Elma van Haren en Hella S. Haasse ‘Verten van papier; twee verkenningen in de Kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam’. De eerste exemplaren worden aangeboden aan dr. S.J. Noorda, voorzitter van het College van Bestuur van de UvA. Elma van Haren zal een aantal van haar gedichten voordragen. Gastspreker is Wim Wennekes, ‘Journalist in boekvorm’.

DEN HAAG, Van Stockum’s Veilingen, Prinsegracht 15, +31-(0)70-3649840, 3649841, fax 3643340.

Veiling van boeken, manuscripten en prenten, woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 juni 2000, telkens om 10.00 en 14.00 uur.

 • Auctie van 1958 nommers, o.a. bibliografie en typografie, kinderboeken, Nederlandse literatuur en topografie, embleemboeken en prenten. Onder de manuscripten bevindt zich een kavel met 9 brieven van Multatuli en 7 van diens echtgenote (nr. 1200). Kijkdagen: donderdag 8 – zaterdag 10 juni van 10.00-16.00 uur. Catalogus NLG 22,50.

LEIDEN, Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27, +31-(0)71-5272801, fax 5272836.

Boekpresentatie, woensdag 7 juni 2000, 16.00 uur.

 • Presentatie van de facsimile-uitgave van Janus Dousa’s album amicorum. Prof. dr. C.L. Heesakkers, de bezorger van het album, zal een causerie over het album houden, waarna het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de rector magnificus prof. dr. W.A. Wagenaar.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 27 May 2000 16:53:14 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0005.32: Tijdelijke sluiting Museum van het Boek te Den Haag van 21 augustus 2000 tot en met 22 maart 2001

=======================================
Tijdelijke sluiting Museum van het Boek
=======================================

Het Museum van het Boek / Museum Meermanno-Westreenianum zal dit jaar een ingrijpende verbouwing ondergaan. De publieksruimten, de depots en de leeszaal zullen worden verbeterd. In verband daarmee is het gehele museum voor publiek gesloten van 21 augustus 2000 tot en met 22 maart 2001.

De vaste presentatie – met de verzamelingen van W.H.J. baron van Westreenen – en het scriptorium – de ‘middeleeuwse’ schrijfwerkplaats – sluiten reeds op 12 juni 2000. Ook is vanaf die datum de leeszaal gesloten en zijn de collecties niet meer toegankelijk.

Bruikleenaanvragen kunnen om deze reden tot januari 2002 niet worden gehonoreerd. De leeszaal zal naar verwachting vanaf januari 2002 weer toegankelijk zijn.

Informatie over de verbouwing: drs. L.F. Pruijn, hoofd bedrijfsvoering,
+31-(0)70-3462700.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 27 May 2000 16:53:14 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 0005.33: WFH-essayprijs; uiterste inlevertermijn do 15 juni 2000; prijsuitreiking op vr 29 september 2000

==============
WFH-essayprijs
==============

Het Willem Frederik Hermans Instituut schrijft de WFH-essayprijs uit. Het essay dient te handelen over de betekenis van het werk van Willem Frederik Hermans. De vastgestelde omvang is minimaal 4000 en maximaal 5000 woorden. De uiterste termijn van inlevering is 15 juni 2000.

De jury bestaat uit Ton Anbeek, Jan Bank, Raymond Benders, Frans A. Janssen, Wilbert Smulders en Clemens de Wolf. De ingezonden essays zullen onder nummer aan de jury worden voorgelegd. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 29 september 2000 in cultureel centrum De Balie te Amsterdam. De prijs bestaat uit een geldbedrag van NLG 5.000,00, ter beschikking gesteld door uitgeverij De Bezige Bij. Bovendien zullen de beste essays in boekvorm worden uitgegeven in de Bezige Bij/WFH-reeks.

Inzendingen kunnen worden gestuurd naar het Bestuur van het WFH-Instituut, p/a Koninklijke Bibliotheek, Postbus 90407, 2509 LK Den Haag.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 27 May 2000 16:53:14 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0005.34: Hora est! Promotie H.J. Plug op vr 9 juni 2000 te Amsterdam

=========
Hora est!
=========

Vrijdag 9 juni 2000, 10.00 uur: Aula Universiteit van Amsterdam.
Mevrouw H.J. Plug, afdeling Neerlandistiek: ‘In onderlinge samenhang bezien. De pragma-dialectische reconstructie van complexe argumentatie in rechterlijke uitspraken’.
Promotores: prof. dr. F.H. van Eemeren en prof. dr. T. van Haaften.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 May 2000 17:40:44 +0200
From: Marijke Lenaerts <marijke.lenaerts@rug.ac.be>
Subject: Sym: 0005.35: Conferentie t'Qila van de Vereniging voor Nederlandstalige Universitaire Talencentra van do 14 - za 16 september 2000 te Antwerpen

======
t’Qila
======

   *----------------------------------------------------------------*
   |                                |
   | Today's Quality Issues for Language Centres, Antwerp (t'Qila) |
   |                                |
   |       Zesde Internationale Cercles Conferentie      |
   |         Antwerpen, 14 - 16 september 2000       |
   |                                |
   |      Website: http://www.taalnet.rug.ac.be/tqila     |
   |                                |
   *----------------------------------------------------------------*

De zesde Internationale Cercles conferentie wordt georganiseerd door de N.U.T., de Vereniging voor Nederlandstalige Universitaire Talencentra. De conferentie wordt gehouden in de UFSIA – Universiteit Antwerpen, Belgie, van donderdag 14 september tot zaterdag 16 september 2000. De eerste lezing op donderdag start om 14.00 uur en de laatste lezing op zaterdag eindigt om 13.00 uur.

Hoofdthema van de conferentie

Kwaliteit wordt steeds belangrijker voor talencentra. De toenemende belangrijkheid die eraan gehecht wordt door de ‘Common European Framework’ en de ‘European Language Portfolio’, getuigt hiervan. Daarom werd kwaliteit gekozen als rode draad voor alle thema’s van de conferentie.

Programma

Het driedaagse programma bestaat uit:

 • Een thematoespraak door John H.A.L. de Jong (vroeger Cito, nu Swets Testing Publishers)
 • Sessies verdeeld over 6 thema’s
 • Discussiesessies, voorafgegaan door groepspresentaties
 • Een open forum
 • Een sociaal programma met mogelijkheden tot informele contacten en discussies, met inbegrip van een stadswandeling, een receptie in het historische stadhuis van Antwerpen en een afscheidsdiner in de wereldberoemde Zoo van Antwerpen

Thematoespraak

De thematoespraak van John H.A.L. de Jong over de ‘European Portfolio’ en de ‘Common Framework of Reference’ bepaalt het onderwerp van de conferentie. John de Jong stond tot voor kort aan het hoofd van het Cito departement dat zich bezighoudt met taaltesten, maar werkt nu bij Swets Testing Publishers.

Thema’s

De volgende thema’s worden tijdens de conferentie behandeld:

 • Het incorporeren van interculturele vaardigheden
 • Taal voor Specifieke Doeleinden
 • Minderheidstalen
 • Nieuwe uitdagingen voor het management talencentra
 • De ‘Common Framework of Reference’ en de ‘European Portfolio’
 • De veranderende rol van taalopleiders
  De voertaal van de conferentie is het Engels.

Publicatie

De verschillende toespraken worden gepubliceerd in het officiele
verslag van de conferentie. Wie in aanmerking wil komen voor
publicatie, moet drie hard copies en een elektronische versie
(MS-Windows, Word) via e-mail of op een diskette indienen voor 31
oktober 2000.

Inschrijven

Een inschrijvingsformulier vindt u op de website (‘Registration’).

Vervoer

De locatie van de conferentie (UFSIA – Universiteit Antwerpen) is gemakkelijk bereikbaar via lucht-, trein- of wegverkeer. Raadpleeg onze website voor meer informatie : http://www.taalnet.rug.ac.be/tqila

Organiserend Comite

p/a Val’ere Meus, Talencentrum RUG
Sint-Pietersnieuwstraat 136
B-9000 Gent
Belgie
e-mail: talencentrum@rug.ac.be
tel.nr.: +32-(0)9-264.36.93
fax: +32-(0)9-264.41.92

Inschrijvingsgeld

Leden Cercles: 100 Euro
Studenten: 50 Euro
Anderen: 125 Euro
Vroege inschrijving : – 25% (voor Oost-Europa tot begin juni; de preciese uiterste datum komt op de website te staan)

Het inschrijvingsgeld omvat de toegang tot de conferentie, lunches, koffie/thee en een exemplaar van het officiele verslag.

Accommodatie

Een aantal hotels bieden speciale prijzen aan n.a.v. de conferentie.
Raadpleeg onze website voor suggesties.

-Einde-------------------- Neder-L, no. 0005.c --------------------------

-Begin-------------------- Neder-L, no. 0005.d --------------------------

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0005.36-=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 5, nummer 1, februari 2000.
ISSN 1384-5845.
Door: Corrie de Haan, Opleiding Nederlands, UL.
Leiden, 19 mei 2000.

 • R. Salverda.
  Taalwetenschap in Nederland rond 1900. Een kritische herwaardering. Blz. 1-23.
  (Het begin van de moderne taalwetenschap wordt doorgaans gesteld op 1916 (publicatie De Saussure’s ‘Cours de Linguistique G’en’erale’) of 1928 (Eerste Internationale Linguistencongres). Waar hielden taalkundigen zich voor die tijd mee bezig? Ingegaan wordt op de periode rond 1900.)
 • A.M. Duinhoven.
  Gapping als samentrekking van comments. Blz. 24-55.
  (Het ‘gat’ in het tweede gedeelte van de zin ‘Jan leest een boek en Piet de krant’ duidt men aan met de term ‘gapping’. Over wat er precies in deze zin gebeurt (wordt er een element weggelaten of samengetrokken (‘leest’), worden er juist elementen ingevoegd (‘Piet, de krant’) is discussie. Duinhoven presenteert een nieuwe visie: gapping is naar zijn mening een regelmatige vorm van samentrekking.)
 • R. van Zonneveld.
  Gapping als onderspecificatie: Een constructie met losse constituenten? Blz. 56-73.
  (Van Zonneveld gaat in op de analyse van Van der Heijden 1999, waarin gapping wordt voorgesteld als een constructie met losse constituenten die niet syntactisch verbonden zijn. Van Zonneveld is het niet met deze analyse eens en ziet gapping als een bijzondere vorm van onderspecificatie waarin de categorie werkwoord leeg is.)
 • A.M. Duinhoven.
  Gapping in hoofdlijnen. Blz. 74-78.
  (Duinhoven gaat in op theorie van Van Zonneveld en komt tot de conclusie dat beide verklaringen elkaar uitsluiten. Hij is van mening dat het niet nodig en zelfs onjuist is een leeg werkwoord aan te nemen.)
 • R. van Zonneveld.
  Over de syntaxis van ‘gapping’ naar aanleiding van Duinhovens ‘Gapping als samentrekking van comments’. Blz. 79-84.
  (Van Zonneveld is van mening dat Duinhovens theorie niet aansluit bij de bestaande (generatieve) theorieen en vindt dat zijn analyse niet bijdraagt aan de algemene doelstelling van syntactische analyses: het nastreven van generalisaties.)
 • Forum:
  . W. Klooster. Nederlands als taal van wetenschap. Blz. 85-89.
  (De vraag die in deze bijdrage centraal staat, luidt: Moeten Nederlandstalige wetenschappelijke publicaties op het terrein van de Nederlandse taalkunde, taalbeheersing, letterkunde of (cultuur-)geschiedenis lager gewaardeerd worden dan publicaties in het Engels? De auteur vertolkt het standpunt van de Raad voor de Neerlandistiek, dat luidt dat het onjuist en schadelijk is publicaties lager te waarderen wanneer deze in het Nederlands geschreven zijn in plaats van in een erkende internationale wetenschappelijke voertaal.)
 • Digitaal:
  . G. Bouma & I. Schuurman. De digitale infrastructuur van het Nederlands. Blz. 90-94.
  (Bouma en Schuurman doen verslag van een onderzoek naar de positie van het Nederlands in de taal- en spraaktechnologie.)
 • Boekbeoordelingen, blz. 95-105:
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Nicoline van der Sijs. Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1999.
  . <Door: H. Scholtmeijer:> Jan Stroop. Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt. Bert Bakker, Amsterdam, 1998.
  . <Door: G. de Schutter:> Ingrid Tieken-Boon van Ostade, Marijke van der Wal & Arjan van Leuvensteijn (red.). Do in English, Dutch en German. History and present-day variation. Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam/Nodus Publikationen Muenster, 1998.
 • Signalementen, blz. 106-112:
  . <Door: M.J. van der Wal:> Hugo Dehennin (ed.). Erycius Puteanus: Sedigh Leven, Daghelycks Broodt (1639). Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, 1999.
  . <Door: M. H”uning:> Marc van Oostendorp. Computers & taal. Sdu Uitgevers, Den Haag/Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Bas en Tom Oversteegen. Handleiding voor het oplossen van cryptogrammen. Stereo+Grafia, Maastricht, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Philom’ene Bloemhoff-de Bruijn. Het dialect van Ommen. Klank- en vormverschijnselen. IJsselacademie, Kampen, 1998.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Jaarboek van de Stichting voor Nederlandse Lexicologie. Overzicht van het jaar 1998. Secretariaat van de stichting, Leiden, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Rob Doeve. Onder de pet. En ander modern taalgebruik. Sdu, Den Haag, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Jan Kuitenbrouwer. Oubotaal. De taal van de kromme tenen. Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Onze Taal Taalkalender 2000. Sdu, Den Haag, 1999.
  . <Door: J. Nijen Twilhaar:> Marga Petter. Getting PRO under Control. A Syntactic Analysis of the Nature and Distribution of Unexpressed Subjects in Non-finite and Verbless Clauses. HAG, Den Haag, 1998.
  . <Door: A. Foolen:> Michael Tomasello (ed.). The new psychology of language. Cognitive and functional approaches to language structure. Lawrence Erlbaum, London, 1998.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 113-118.
  (Deze rubriek geeft kort weer wat er in andere tijdschriften op het gebied van de taalkunde is verschenen.)
 • Ontvangen boeken. Blz. 119.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0005.37-=-=
ONZE TAAL, jaargang 69, nummer 4, april 2000.
ISSN 0165-7828.
Door: Jac Aarts, Hogeschool Larenstein, m.m.v. Jacques Bennis
Arnhem, mei 2000.

 • Bert Weltens & Peter-Arno Coppen.
  De Nederlander minacht zijn taal. Blz. 84-88.
  (Het hardnekkig verhaal wil dat de Nederlander zijn taal minacht. Deze opvatting leeft vooral bij de culturele elite die meent dat het volk, het bedrijfsleven en het amusementsbedrijf de taal verslonzen. Omgekeerd denkt de gemiddelde Nederlander dat de ‘hoge heren’ het Nederlands verkwanselen en iedereen Engels willen laten spreken. Kamerlid Van Middelkoop (GPV), die samen met CDA-collega Koekkoek een wetsvoorstel indiende dat voorzag in grondwettelijke bescherming van het Nederlands, spreekt in een kader over de vanzelfsprekendheid van ons taalbezit: we hebben er nooit voor hoeven vechten. Een groep onderzoekers aan de KUN heeft aan 301 volwassen Nederlanders een aantal vragen voorgelegd. Van deze groep spraken er van huis uit 113 Nederlands, 45 Engels, 71 Duits en 72 Turks. Uit de gegeven antwoorden blijkt dat de waardering voor het Nederlands zeker niet zo laag is als de mythe ons doet geloven. En ook de in Nederland wonende buitenlanders kijken niet neer op het Nederlands.)
 • Redactie Onze Taal. Tamtam. Taalberichten. Blz. 92.
  . Erkenning streektalen omstreden (wel erkenning voor Nederland-Limburgs, niet voor Belgisch Limburgs)
  . Taalunie gaat digitaal (de Taalunie stopt met Taalschrift, Knipselkrant taal en letteren en met de Taaladviesbank. Daarvoor in de plaats komt de ‘portaal-locatie’ “Taalunieversum”, die toegang geeft tot alle websites over het Nederlands.)
 • Taaladviesdienst.
  Vraag en antwoord. Blz. 93.
  (Deze keer antwoord op drie taalvragen: is het ‘dubbelgeklikt’ of ‘gedubbelklikt’? Is het ‘gedestilleerd’ of ‘gedistilleerd’ ? En wat te denken van een reclame die ‘kwalitatieve producten’ aanprijst ?
 • Jan Erik Grezel.
  De tamtam van het morse is nog niet verstomd (Bij de afschaffing van een 155-jarige seintaal). Blz. 94-96.
  (Het morse is vorig jaar wereldwijd afgeschaft, omdat de communicatie nu verloopt via satellieten voor fax en telefoon. Grezel kijkt terug naar zijn eigen dienstkeuring en interviewt oud-marconist J.A. van den Broek. Morse, genoemd naar uitvinder Samuel Morse, wordt overigens nog wel gebruikt door radio-amateurs, voor wie het een sport is met zo weinig mogelijk middelen zo groot mogelijke afstanden te overbruggen. Er zijn zelfs nog morsecursussen. Dat ‘S.O.S.’ “save our souls” betekent, blijkt een fabeltje te zijn.)
 • G.A.J. Tijbosch.
  Definitief een punt achter ‘mr.’ Blz. 96.
  (Zowel de Leidraad als de Woordenlijst van het Groene Boekje geven expliciet aan dat er na afgekorte s een punt moet volgen. Vooral juristen houden zich daar niet aan, waarbij ze zich beroepen op de WHW (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek), waarin dergelijke titels zonder punt staan. Maar de WHW is nooit bedoeld geweest om de schrijfwijze van woorden of afkortingen te regelen. Dat gebeurt door middel van het Spellingbesluit. Onlangs is de WHW opnieuw gepubliceerd en nu met punten achter de afgekorte s, waarmee het pleit beslecht is.)
 • Rob Neutelings en Dani”el Janssen.
  De beste en de slechtste nota’s. Een beleidsnotawedstrijd met opvallende inzendingen. Blz. 98-99.
  (Afgelopen jaar is er een beleidsnotawedstrijd georganiseerd. Iedere Nederlander kon nota’s insturen voor de prijs voor de beste en slechtste nota. Voor de ‘beste nota’ waren er ongeveer 30 inzendingen. Daar waren geen rijksnota’s bij: burgers maken zich blijkbaar meer druk om de plannen van gemeenten, provincies e.d. Enkele inzendingen zouden ook kansrijk zijn geweest voor de categorie ‘slechtste nota’. In een kader wordt gesproken over de leesgewoonten van oud-staatssecretaris Jacob Kohnstamm, die het gewaagd had nota’s te deponeren in de prullenbak in de trein. In ’99 verscheen van beide schrijvers de “Beleidstekstwijzer”; in een kadertje staan de zeven hoofdzonden van de notaschrijver op een rijtje.)
 • Corriejanne Timmers en Toon Vandenheede. Waarom is wit niet groen? (De verschillen tussen de Spellingwijzer Onze Taal en het Groene Boekje). Blz. 100-103. (Van tenminste 221 woorden wijkt de schrijfwijze in de Spellingwijzer (het ‘Witte Boekje’) af van die in het Groene Boekje. Ze zijn als volgt onder te verdelen:
  • 33 woorden die onder het Spellingbesluit vallen en in het GB fout zijn weergegeven, zoals “questionnaire” (GB) in plaats van het correcte “questionaire”;
  • 77 woorden die misschien wel of misschien niet onder het Spellingbesluit vallen, zoals “entre-deu(x)tje”, “S/sisyfusarbeid”;
  • 111 woorden die niet onder het Spellingbesluit vallen, zoals “op z’n jan(-)boerenfluitjes” en “bakzeil()halen”.
   De complete lijsten met verschillen staan op de weblocatie van Onze Taal of zijn op te vragen bij het genootschap. Beide uitgaven zijn toe aan een herziene druk. “Wat zou het mooi zijn als de makers konden samenwerken bij de voorbereiding daarvan!”)
 • Gaston Dorren.
  Een koe bind je vast aan haar poot, een man aan zijn tong. Blz. 104-106.
  (In de serie ‘Onze talen’ interviewt Gaston Dorren de uit de Rif afkomstige Abderrahman El Aissati, die in Tilburg taalwetenschap doceert. Het is het Berbers, een taal die aan het Arabisch verwant is maar die in Marokko (nog) niet erkend wordt als gelijkwaardige tweede taal. De Berbers waren de oorspronkelijke bewoners van de Maghreb. Na de verovering van dit gebied door de Arabieren zijn er duizenden Arabische woorden in het Berbers binnengedrongen. Maar omgekeerd heeft het Marokkaans-Arabisch honderden lokaal getinte woorden op het gebied van landbouw en fauna overgenomen. Het Berbers heeft een zo zwakke schriftelijke traditie dat er nog geen overeenstemming is bereikt over het te gebruiken alfabet.)
 • Marc van Oostendorp.
  Talen met pech (Streektalen op zoek naar een standaard). Blz. 107-108.
  (Een dialect is een taal met pech, aldus de Groningse taalkundige Siemon Reker. Sommige taalvarianten, de boffers, krijgen op een bepaald moment voldoende macht en prestige om standaardtaal te worden. Het Nedersaksisch en het Limburgs zijn onlangs door de EU erkend als streektaal. De Zeeuwen willen ook, maar het staat nog te bezien of het Zeeuws wel een zelfstandige taal is. Het probleem is nu hoe van een dialect een streektaal te maken. Het eerste waaraan men pleegt te denken is een standaardspelling. Maar toch heeft de Limburgse vereniging Veldeke daar wijselijk niet voor gekozen. In plaats daarvan noemt het zijn eigen spelling ‘voorkeurspelling’; geen dwang dus. Op verzoek van de provincie Limburg heeft de dialectoloog Frens Bakker voor Veldeke een “Lies van Limburgse plaats- en gemeintenamen” opgesteld, waarbij aansluiting is gezocht bij de uitspraak van de lokale bewoners. De gemeenten moeten zelf maar zien of ze die namen op de borden zetten.)
 • Ton den Boon.
  Vreemde woorden. Blz. 108-109.
  (Voor woordenboekenmakers blijft het een lastige vraag wanneer een vreemd woord zodanig is ingeburgerd dat het als leenwoord moet worden opgenomen. Zo dook op een gegeven moment het woord ‘e-tailer’ op, maar later ook het Nederlandse alternatief ‘webwinkelier’. Andere besproken woorden: set-top-box, functional foods of functionele voedingsmiddelen, challenge of uitdaging, epazote, hoax, internettijd, lawinepieper, m-commerce, mediation, nieuwetijdskinderen, russisme, tae-bo, vlinderbom, wappen.)
 • Guus Middag.
  Cimbel. Blz. 110-111. Woordenboek van de poezie.
  (Psalm 150, vers 5 in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, luidt: “Looft hem met slaande cymbalen, looft hem met klinkende cimbels”. In de Statenvertaling van dit vers staat twee keer ‘cymbalen’. Deskundigen verzekeren dat in het Hebreeuws eveneens twee maal hetzelfde woord staat. We noteren in het woordenboek van de poezie: “‘cimbel’, muziekinstrument, in het algemeen hetz. als ‘cymbaal’, zie aldaar, maar voor de aandachtige luisteraar toch licht verschillend in klank; wie goed luistert, hoort de cimbaal een zwaarder en donderder geluid voortbrengen dan de lichte en heldere cimbel (…).”)
 • Marc van Oostendorp.
  Spreektempo. Blz. 112. Het proefschrift van …
  (Sprekers gebruiken versnellingen en vertragingen om extra informatie over te brengen. Omgekeerd letten de ontvangers evenzeer op de vertragingen en versnellingen van de spreker, teneinde diens boodschap goed te begrijpen. Voor haar dissertatie “Temporal Marking of Accents and Boundaries” liet Tina Cambier een aantal proefpersonen zinnen zeggen, waarbij zij speciaal lette op het tempo waarmee het woord ‘rododendron’ werd uitgesproken. Fonetisch onderzoek zoals dat van Cambier helpt niet alleen te begrijpen hoe menselijke communicatie werkt, maar kan ook helpen computers te bouwen die op een natuurlijke manier kunnen spreken en die menselijke taal beter verstaan.)
 • Raymond No”e.
  Inzicht. Blz. 113-115.
  (Korte besprekingen van 7 boeken, 4 cd-roms, 2 mededelingen en 1 tijdschrift.)
  . Jos’e Heemskerk en Wim Zonneveld, “Uitspraakwoordenboek” (de uitspraak van ruim 80.000 woorden in het internationale notatiesysteem)
  . Joris Gerets, “Betere taal: meer recht. Handboek rechtstaalbeheersing” (gaat ook in op verschillen tussen de Belgische en Nederlandse situatie)
  . Eric Tiggeler, “Taalwijzer voor de overheid”
  . A.J. Mol, “Alweer 20 fouten in mijn dictee” (inleidend boekje over dyslexie)
  . Geert Lernout, “Schrijven over literatuur. Gids voor studenten en andere schrijvers”
  . A. van den End, “Onroerend goed lexicon Nederlands-Engels” (ook op cd-rom verkrijgbaar)
  . Ewoud Sanders, “De taal van het jaar. Nieuwe woorden en uitdrukkingen, editie 2000”
  Cd-roms:
  . “Het Woordenboek der Nederlandse Taal op cd-rom” (het hele WNT, plus het supplement op de A)
  . Ludo Permentier en Ludo van den Eynden: “De Standaard Stijlboek op cd-rom” (met woordenlijsten die niet in de boekversie opgenomen zijn)
  . “Woordwijzer. Goed taalgebruik in bedrijf en techniek” (uitg. NNI)
  . Kramers Talen cd-rom (nieuwe versie: Engels/Frans/Duits)
  Mededelingen:
  . Kiliaanlezing Antwerpen 6 mei (thema: Nederlandse naamkunde en dialectologie), Infobeurs Taalunie Gent (4-6 mei)
  Tijdschrift:
  . Neerlandia, uitgave van de ANV (Algemeen Nederlands verbond, de vereniging die zich al sinds 1895 inzet voor culturele samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Hoofdred.: Guido Logie.)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0005.38-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 29, nummer 4, maart-april 2000
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 10 mei 2000.

 • Andr’e Mottart & Ive Verdoodt.
  De verbeelding van de kust. Van literatuuronderwijs naar cultuurstudie. Blz. 3-14.
  (Het begrip ‘geletterdheid’ maakt vandaag de dag een radicale verandering door, wat impliceert dat het moedertaalonderwijs zich opnieuw moet positioneren binnen deze nieuwe opvattingen. In dit artikel introduceren Andr’e Mottart & Ive Verdoodt het bredere concept ‘multiliteracies’ als na te streven doel voor het literatuuronderwijs. Het is een vorm van geletterdheid die rekening houdt met de snelle verspreiding van nieuwe informatie- en communicatiemedia en de toenemende culturele en linguistische diversiteit van onze samenleving. Vanuit dit perspectief bepleiten de auteurs een verschuiving van literatuuronderwijs naar cultuurstudie, waarbij geschreven teksten een plaats krijgen in een netwerk van andere ‘tekstuele’ genres. Deze theoretische inzichten worden vertaald in lessuggesties voor het secundair onderwijs rond het thema ‘de kust en het kusttoerisme’. Uit vakoverschrijdend oogpunt kunnen deze lessen gezien worden als een bijdrage tot milieueducatie vanuit de populaire cultuur, kunst en literatuur.)
 • Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch.
  Het avontuur van het eindwerk. Blz. 15-29.
  (De ‘Geintegreerde Proef (GIP)’ is een verplicht werkstuk voor leerlingen van het zesde jaar tso of bso. Dit eindwerk wordt gestuurd vanuit de richtingsvakken, maar ook andere vakken worden zoveel mogelijk in het project geintegreerd. In dit artikel formuleren Katrien Durnez & Fransien Vandermeersch suggesties voor de bijdrage van het vak Nederlands aan de GIP in de richting ‘Sociale en Technische Wetenschappen’. Daartoe presenteren ze een reeks gradueel opgebouwde oefeningen in communicatieve vaardigheden die leerlingen nodig hebben bij het opbouwen, uitwerken en presenteren van hun dossier. Dit alles rijkelijk gestoffeerd met concreet voorbeeldmateriaal. Maar ook het belang van de vakoverschrijdende samenwerking, de keuze van het onderwerp, het werken in groepen, de manier van evalueren, en de taakbelasting voor leraren en leerlingen worden door de auteurs uitvoerig toegelicht.)
 • Mie Sterckx.
  Hoe til je met 1 lucifer 15 andere lucifers op? De opvang van anderstalige nieuwkomers in de beginperiode. Blz. 31-38.
  (Elk schooljaar opnieuw staan leerkrachten voor een op het eerste gezicht bijna onmogelijke opdracht: lesgeven aan anderstalige nieuwkomers met totaal verschillende achtergronden. In opdracht van het departement Onderwijs is het Steunpunt NT2 van de KU Leuven al een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van lesmateriaal voor deze specifieke doelgroep. Na een korte schets van het onthaalbeleid in Vlaanderen licht Mie Sterckx de taakgerichte aanpak waarop het lesmateriaal gebaseerd is, toe. Aan de hand van een concrete taak uit ‘Klaar? Af!’ voor het secundair onderwijs zet ze de kenmerken waaraan taken voor absolute beginners moeten voldoen, op een rij. Ten slotte geeft ze ook kort aan op welke manier alfabetisering in het materiaal aan bod komt, maar daarover weidt ze in het volgend nummer van VONK verder uit.)
 • Ides Callebaut.
  De radio als bron van luisteroefeningen en van taalbeschouwing. Blz. 39-43.
  (In het werkelijke leven is luisteren vrij ingewikkeld, terwijl veel luisteroefeningen op de basisschool te eenvoudig zijn. In deze bijdrage stelt Ides Callebaut een luisteroefening voor die zo dicht mogelijk bij het ‘normale’ luisteren ligt. Als bron gebruikt hij het radionieuws in zijn normale context, met reclamespots en muziek eromheen. Samen met de leerlingen luistert hij naar een live uitzending die dus niet voorbereid kan worden. Welke doelstellingen hiermee nagestreefd worden, hoe zo’n complexe luisteractiviteit aangepakt kan worden, welke vaardigheden, kennis en attitudes de leerkracht daarvoor nodig heeft, en hoe deze opdracht ervoor zorgt dat de leerlingen op een ideale manier geleerd hebben, zijn topics die achtereenvolgens aan de orde komen. Niet alleen bruikbaar in het basisonderwijs overigens.)
 • Wouter Brandt & Rita Rymenans.
  Blz. 45-50.
  (Rubriek ‘Werkhuis’ met initiatieven, publicaties, websites en onderzoeksresultaten op het gebied van (begeleid) zelfstandig werken en leren.)
 • Jan T’Sas.
  Blz. 52-53.
  (Rubriek ‘Interkl@s’ met belangwekkende taalsites.)
 • Boekbesprekingen (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 55-62.):
  . <Door: Wouter Brandt:> Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. Dertiende, herziene uitgave. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie, 1999.
  . <Door: Wouter Brandt:> Van Dale Idioomwoordenboek. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie & Amsterdam/Brussel: Uitgeversmij. The Reader’s Digest NV, 1999.
 • Ingeblikt. Blz. 64-65.
  (Korte inhoud van: Moer 2000/1; keuzelijst ‘Horen, zien en lezen’; publicaties van ‘Jeugd en Poezie’.)
(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0005.39-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:   Rudi Beernink <R.Beernink@slo.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Lust & Gratie:      Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  Corrie de Haan <c.de.haan@let.leidenuniv.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Tijdschrift voor     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0005.d --------------------------*