Neder-L, no. 0005.b

Subject: Neder-L, no. 0005.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 19 May 2000 02:50:38 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 0005.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Vac: 0005.13: Vacature voor een hoogleraar Taalbeheersing van het  |
|          Nederlands aan de RU Groningen (deadline: wo 7 juni  |
|          2000)                         |
| (2) Vac: 0005.14: Vacature voor een hoogleraar Toegepaste        |
|          Taalwetenschap met inbegrip van de Alfa-Didactiek aan |
|          de RU Groningen (deadline: wo 7 juni 2000)      |
| (3) Vac: 0005.15: Vacature tijdelijk universitair docent Historische  |
|          Taalkunde op de KU Nijmegen (deadline: vr 9 juni 2000)|
| (4) Vac: 0005.16: Vacature voor een attach'e aan de Sorbonne te Parijs |
|          (deadline: do 1 juni 2000)              |
| (5) Vac: 0005.17: Vacature voor een lecteur aan de Sorbonne te Parijs  |
|          (deadline: do 1 juni 2000)              |
| (6) Vac: 0005.18: Vacature voor stagiair webredactie Onze Taal     |
| (7) Med: 0005.19: Annie M.G. Schmidt-dag op za 20 mei 2000 te Den Haag |
| (8) Sym: 0005.20: Meertens Lezingen te Amsterdam: op do 15 juni 2000  |
|          lezing door Rolandt Twehuysen en op do 22 juni 2000  |
|          lezing door Herman Roodenburg             |
| (9) Sym: 0005.21: Internationaal symposium 'Avant-garde in Noord en   |
|          Zuid' op vr 26 mei 2000 te Groningen         |
|(10) Sym: 0005.22: Symposium 'Hubert Lampo - vrijgeest en boodschapper  |
|          van het onbewuste' van ma 21 - do 24 augustus 2000 te |
|          Brussel                        |
|(11) Sym: 0005.23: Colloquium 'Emblematica et iconographia, Themes in  |
|          painting and literature of the Low Countries from the |
|          16th through the 18th century' van do 7 - za 9    |
|          december 2000 te Olomouc (Tsjechie)          |
|(12) Sym: 0005.24: Programma CGSW15, 15th Comparative Germanic Syntax  |
|          Workshop, van do 25 - za 27 mei 2000 te Groningen   |
|(13) Med: 0005.25: In memoriam Martin Honcoop (1968-2000)        |
|(14) Lit: 0005.26: Nieuw: facsimile van de Gentse refreinen van 1539   |
|(15) Lit: 0005.27: Pas verschenen: G.J. van Bork en N. Laan (red.).   |
|          Kunst & LetterKunst. Opstellen voor George Vis    |
|          (Amsterdam, 2000)                   |
|(16) Lit: 0005.28: Pas verschenen: Georges Perec. Opslag (hoorspel).   |
|          Vertaald door Frida Pittoors (Middelburg, 2000).   |
|          Judit Gera. Zusterliefde (Middelburg, 2000)      |
|(17) Lit: 0005.29: Pas verschenen: P.J. van Cruyningen. Behoudend maar  |
|          buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850 |
|          (z.p., 2000)                     |
|(18) Rub: 0005.30: Hora est! Promotie dhr. C.G.M. Smit op wo 14 juni   |
|          2000 te Nijmegen                   |
|(19) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------19-mei-2000-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 May 2000 15:39:20 GMT+0100
From: Timmerma@bu2.bureau.rug.nl
Subject: Vac: 0005.13: Vacature voor een hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands aan de RU Groningen (deadline: wo 7 juni 2000)

==================
Vacature Groningen
==================

Faculteit der Letteren

Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands

bij de afdeling Nederlands, Fries en Nedersaksisch en de afdeling Taal en Communicatie

Vacaturenummer: 200116

Het vakgebied Taalbeheersing van het Nederlands richt zich op de analyse en optimalisering van taalgebruiksprocessen. Centraal staan hierbij de principes met betrekking tot adequaat taalgebruik en de condities die de effectiviteit van verbale communicatieprocessen bepalen of bevorderen. De theoretische kern van de Taalbeheersing wordt gevormd door de linguistische pragmatiek. Daarbinnen zijn een aantal (verwante) paradigmata te onderscheiden, waarvan de vier belangrijkste zijn: de taalhandelingstheorie, de tekstwetenschap, de conversatie-analyse en de normatieve argumentatietheorie.

Onderwijs wordt verzorgd in het kader van de opleidingen Nederlandse taal en cultuur en Communicatie- en Informatiewetenschappen. Binnen het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in het kader van het onderzoekinstituut CLCG en de onderzoekschool BCN, is er bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en optimalisering van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van jongere en volwassen sprekers van het Nederlands.

De functie

 • coordineren en geven van onderwijs op bovengenoemd gebied
 • coordineren en verrichten van onderzoek
 • begeleiden van promotieonderzoek
 • vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken
 • verder profileren en uitbouwen van nationale en internationale contacten van de afdeling

Uw profiel

Wij zoeken kandidaten, die enthousiast leiding willen geven aan een team dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, politiek en cultuur op de voet volgt.
Uiteraard gaan wij ervan uit dat belangstellenden

 • gepromoveerd zijn op het gebied van de Taalbeheersing van het Nederlands of een daaraan verwant disciplinegebied
 • ervaren docenten zijn en over ruime onderzoekservaring beschikken op het terrein van de taalbeheersing van het Nederlands
 • goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden hebben
 • in staat zijn de belangstelling voor het vakgebied te bevorderen
 • het een uitdaging vinden om in een Faculteit te werken die voortdurend in beweging is
 • bereid zijn zich in of nabij Groningen te vestigen

De Rijksuniversiteit Groningen biedt

Een aanstelling als hoogleraar A per 1 september 2000. Het salaris bedraagt minimaal NLG 8.645,– tot maximaal NLG 12.672,– bruto per maand bij volledige werktijd (CAO-Nederlandse Universiteiten).

Inlichtingen

Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren, telefoon +31-(0)50-3635900 (mevrouw G. Peters-Beuke); nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de decaan van de faculteit, prof.dr. H.L.M. Hermans, telefoon +31-(0)50-3635900, e-mail h.l.m.hermans@let.rug.nl

Zij die de aandacht willen vestigen op gekwalificeerd te achten personen kunnen zich binnen twee weken schriftelijk wenden tot de directeur van de Dienst Personeel en Organisatie.

Sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, lijst van publicaties en referenties inzenden voor 7 juni 2000.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 May 2000 15:39:20 GMT+0100
From: Timmerma@bu2.bureau.rug.nl
Subject: Vac: 0005.14: Vacature voor een hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap met inbegrip van de Alfa-Didactiek aan de RU Groningen (deadline: wo 7 juni 2000)

==================
Vacature Groningen
==================

Faculteit der Letteren

Hoogleraar Toegepaste Taalwetenschap met inbegrip van de Alfa-Didactiek

bij de afdeling Taal en Communicatie

Vacaturenummer: 200117

Het vakgebied omvat de studie van (primair) de gestuurde en (secundair) de ongestuurde tweedetaalverwerving, alsmede van de factoren die dit proces beinvloeden, zoals didactische procedures en sociaal-culturele factoren. Binnen het brede multidisciplinaire vakgebied van de Toegepaste Taalwetenschap (Applied Linguistics) wenst de RuG zich te profileren op het deelgebied Onderwijslinguistiek (Educational Linguistics) in het bijzonder met betrekking tot het tweede-taal- en vreemde-taalonderwijs. Dit gebied vereist een multi-disciplinaire orientatie, en maakt met name gebruik van de kennis en methoden van de (psycho)linguistiek, de (cognitieve) psychologie en de taalonderwijskunde, alsmede de Alfa-Informatica (in verband met Computer Assisted Language Learning).

Onderwijs wordt verzorgd op het brede terrein van de Toegepaste Taalwetenschap, in het bijzonder de afstudeerrichting Toegepaste Taalwetenschap. Bij de functie is een nevenbenoeming voorzien bij het Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding (UCLO). Taken binnen dit centrum zijn o.a. het onderzoeken en ontwikkelen van onderwijs in de Alfa-vakken in het voortgezet onderwijs en de nascholing in de Alfa-didactiek van docenten in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd binnen het onderzoeksinstituut CLCG en de onderzoeksschool BCN, richt zich op bovengenoemde deelterreinen van de Toegepaste Taalwetenschap.

De functie

 • coordineren en geven van onderwijs op bovengenoemd gebied
 • coordineren en verrichten van onderzoek
 • begeleiden van promotieonderzoek
 • vervullen van bestuurlijke en organisatorische taken
 • verder profileren en uitbouwen van nationale en internationale contacten van de afdeling

Uw profiel

Wij zoeken kandidaten, die enthousiast leiding willen geven aan een team dat de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, politiek en cultuur op de voet volgt.
Uiteraard gaan wij ervan uit dat belangstellenden

 • gepromoveerd zijn op het gebied van de Toegepaste Taalwetenschap of een hieraan verwant disciplinegebied
 • ervaren docenten zijn en over ruime onderzoekservaring beschikken op het terrein van de Toegepaste Taalwetenschap in het bijzonder de onderwijslinguistiek
 • aantoonbare affiniteit hebben met ‘Computer Assisted Language Learning (CALL)’
 • goede bestuurlijke en organisatorische vaardigheden hebben
 • in staat zijn de belangstelling voor het vakgebied te bevorderen
 • het een uitdaging vinden om in een Faculteit te werken die voortdurend in beweging is
 • bereid zijn zich in of nabij Groningen te vestigen

De Rijksuniversiteit Groningen biedt

een salaris van minimaal fl.&nsbp;8.645,- tot maximaal fl.&nsbp;12.762,- (CAO-NU hoogleraar A) bruto per maand. Het betreft een aanstelling als hoogleraar A per 1 september 2000.

Inlichtingen

Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren, telefoon +31-(0)50-3635900 (mevrouw G. Peters-Beuke); nadere inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen bij de decaan van de faculteit, prof.dr. H.L.M. Hermans, telefoon +31-(0)50-3635900, e-mail h.l.m.hermans@let.rug.nl

Zij die de aandacht willen vestigen op gekwalificeerd te achten personen kunnen zich binnen twee weken schriftelijk wenden tot de directeur van de Dienst Personeel en Organisatie.

Sollicitaties vergezeld van curriculum vitae, lijst van publicaties en
referenties inzenden voor 7 juni 2000.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, May 15, 2000 17:40:45 MET
From: Anneke Neijt <A.Neijt@let.kun.nl>
Subject: Vac: 0005.15: Vacature voor tijdelijk universitair docent Historische Taalkunde bij de afdeling Nederlandse taal en cultuur van de KU Nijmegen (deadline: vr 9 juni 2000)

=================
Vacature Nijmegen
=================

De Faculteit Letteren van de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft voor haar afdeling Nederlandse taal en cultuur een vacature per 1 augustus 2000:

tijdelijk universitair docent historische taalkunde v/m
(voor 0,6 deel van de werktijd)

Taken

Het verzorgen van colleges in de basisfase van de opleiding (Geschiedenis van de taal en de taalkunde, Middelnederlandse taalkunde en Vroegnieuwnederlandse taalkunde, een cursus die voorzien is van hologram-oefeningen) en in de specialisatiefase (het onderwerp van het werkcollege in overleg te bepalen). Begeleiding van een of twee doctoraalscripties.

Functie-eisen

Goede didactische vaardigheden en enthousiasme voor onderwijs. Gebleken onderzoeksdeskundigheid strekt tot aanbeveling.

Bijzonderheden

De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar, en wordt mogelijk verlengd tot augustus 2003. Het is mogelijk om naar een deel van de taken te solliciteren.

Salaris

Volgens bezoldigingsregels voor het wetenschappelijk personeel maximaal NLG 8.682,- bruto per maand (salarisschaal 12), bij volledige werktijd.

Informatie

Nadere informatie bij Anneke Neijt, hoogleraar NederlandseTaalkunde, tel. +31-(0)24-3615716 (kamer), 3612048 (secr.) of +31-(0)30-2292285 (prive) en e-mail a.neijt@let.kun.nl

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u binnen drie weken na verschijnen van deze advertentie zenden aan Prof. dr. A. Neijt, Afdeling Nederlands, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, onder vermelding van vacaturenummer 04.29.00.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 09 May 2000 04:09:12 +0200
From: J.M. Kristel <ivnnl@wxs.nl>
Subject: Vac: 0005.16: Vacature voor een attach'e aan de Sorbonne te Parijs (deadline: do 1 juni 2000)

===============
Vacature Parijs
===============

Bij het D’epartement d’Etudes N’eerlandaises van de Universit’e de Paris-Sorbonne (Paris IV) ontstaat per 1 september 2000 een vacature voor een

Attach’e Temporaire d’Enseignement et de Recherche (m/v)

Functie-eisen:

 • gepromoveerd neerlandicus (evt. ATW of ALW), of neerlandicus (evt. ATW of ALW) die voor 1 september 2001 zal promoveren;
 • goede mondelinge beheersing van het Frans;
 • in teamverband kunnen werken.
  Ervaring strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:

 • de attach’e wordt aangesteld voor een periode van ‘e’en jaar – na gebleken geschiktheid is verlenging met maximaal ‘e’en jaar mogelijk;
 • de attach’e ontvangt een salaris van ongeveer 9000 FF (netto).

Inlichtingen en sollicitaties:

Gelieve uw sollicitatie voor 1 juni 2000 te richten aan: Prof.dr. J. Stouten, Universit’e de Paris-Sorbonne, Facult’e d’Etudes Germaniques, D’epartement d’Etudes N’eerlandaises, 108 boulevard Malesherbes, 75017 Parijs, Frankrijk

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. J. Stouten, tel. +31-70.326.4439
Dr. J. Pekelder, tel. +33-238.599.789 (e-mail pekelder@libertysurf.fr)

++ vacature eveneens opgenomen in IVN-site: http://www.wxs.nl/~ivnnl ++

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 09 May 2000 04:09:12 +0200
From: J.M. Kristel <ivnnl@wxs.nl>
Subject: Vac: 0005.17: Vacature voor een lecteur aan de Sorbonne te Parijs (deadline: do 1 juni 2000)

===============
Vacature Parijs
===============

Bij het D’epartement d’Etudes N’eerlandaises van de Universit’e de Paris-Sorbonne (Paris IV) ontstaat per 1 september 2000 een vacature voor een

Lecteur (m/v)

Functie-eisen:

 • afgestudeerd neerlandicus, evt. ATW of ALW (drs./lic);
 • goede mondelinge beheersing van het Frans;
 • in teamverband kunnen werken.
  Ervaring strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:

 • de lecteur wordt aangesteld voor een periode van ‘e’en jaar – na gebleken geschiktheid is verlenging met maximaal ‘e’en jaar mogelijk;
 • de lecteur ontvangt een salaris van ongeveer 7000 FF (netto).

Inlichtingen en sollicitaties:

Gelieve uw sollicitatie voor 1 juni 2000 te richten aan: Prof. dr. J. Stouten, Universit’e de Paris-Sorbonne, Facult’e d’Etudes Germaniques, D’epartement d’Etudes N’eerlandaises, 108 boulevard Malesherbes, 75017 Parijs, Frankrijk

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Prof. dr. J. Stouten, tel. +31-70.326.4439
Dr. J. Pekelder, tel. +33-238.599.789 (e-mail pekelder@libertysurf.fr)

++ vacature eveneens opgenomen in IVN-site: http://www.wxs.nl/~ivnnl ++

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 15:41:59 +0200
From: Marc van Oostendorp <webredactie@onzetaal.nl>
Subject: Vac: 0005.18: Vacature voor een stagiair op de webredactie van Onze Taal

==================
Vacature Onze Taal
==================

Het Genootschap Onze Taal heeft sinds juni 1997 een eigen weblocatie (http://www.onzetaal.nl/), met onder andere artikelen uit het maandblad, taalnieuws, taaladviezen en een ruime verzameling koppelingen naar andere weblocaties over taal. De weblocatie wordt naar schatting door ongeveer 1.000 Internetgebruikers per dag bezocht. Ten behoeve van het onderhoud van deze weblocatie is er bij het genootschap ruimte voor een

Stagiair webredactie (v/m)

voor een periode van drie maanden. Kandidaten voor deze stageplaats zijn Letterenstudenten met gevoel voor taal en belangstelling voor elektronisch publiceren. Naar gelang de belangstelling van de stagiair kan hij/zij worden ingezet voor redactionele werkzaamheden (schrijven nieuwsberichten en andere teksten; opzetten nieuwe afdelingen; e-mailcorrespondentie met gebruikers, enzovoort) en/of technisch onderhoud (bijhouden HTML-pagina’s, moderniseren interface, enzovoort).

Standplaats: Den Haag. Aanvangsdatum: in overleg, na 1 juli 2000. Aan deze stageplaats is een stagevergoeding en eventueel een reiskostenvergoeding verbonden. Informatie: Marc van Oostendorp (webredactie@onzetaal.nl)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 12 May 2000 13:54:36 +0200
From: Aagtje Smid <Aagtje.Smid@nlmd.nl>
Subject: Med: 0005.19: Vierde Annie M.G. Schmidt-dag op za 20 mei 2000 te Den Haag

=====================================================
Annie M.G. Schmidt-dag 2000 in het Kinderboekenmuseum
=====================================================

De jaarlijkse Annie M.G. Schmidt-dag op 20 mei is uitgegroeid tot een nationale gebeurtenis, een alternatieve Koninginnedag. Landelijk vinden er op school, in de bibliotheek en in de boekhandel verschillende manifestaties plaats over de boeken van de Echte Koningin van Nederland, de Zwaan van de Vossiusstraat, of welke eretitel je maar aan Annie M.G. Schmidt wilt geven.

Het Kinderboekenmuseum, onderdeel van het Letterkundig Museum in Den Haag, zet dit jaar zijn deuren wijd open voor een feestelijke (vierde) Amnie M.G. Schmidt-dag voor het hele gezin.

Programma’s in de aula

A. 12.00-13.00 – Verkleedwedstrijd en VOF de Kunst
Verkleedwedstrijd voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Kom verkleed als Abeltje, Otje, Tos, Dikkertje Dap, of misschien wel als Zaza, de kakkerlak. Na een vrolijk optreden van Nol Havens, de zanger van VOF de Kunst die allemaal Schmidt-liedjes zingt, vindt de prijsuitreiking plaats.
B. 13.30-14.30 – Muziek en een quiz, gepresenteerd door Monique Hagen van ‘Het Klokhuis’
Quiz voor kinderen van 7 t/m 9 jaar, gepresenteerd door Monique Hagen van ‘Het Klokhuis’. Wat weet je allemaal van de boeken van Annie M.G. Schmidt? De quiz begint met een afvalrace waar elk kind aan kan deelnemen. Volwassenen zijn welkom, maar mogen niet aan de quiz meedoen. Uiteindelijk blijven vijf deelnemers over die in de finale komen. Een popgroep speelt liedjes van Annie M.G. Schmidt.
C. 15.00-16.00 – Muziek en een quiz, gepresenteerd door Monique Hagen van ‘Het Klokhuis’
Herhaling van het vorige programma, maar met andere vragen bedoeld voor kinderen van 10 t/m 12 jaar. Net als bij de vorige quiz zijn volwassenen welkom. Ze kunnen niet meedoen aan de quiz, maar natuurlijk wel de deelnemers aanmoedigen en de Schmidt-liedjes meezingen.
D. 16.30-17.30 – Muziek en een quiz, gepresenteerd door Erik van Muiswinkel
Quiz voor volwassenen. Hoeveel weet u eigenlijk van het werk en leven van Annie M.G. Schmidt? De quiz begint met een afvalrace waar iedereen aan mee kan doen. Uiteindelijk blijven vijf kandidaten over. Een popgroep speelt liedjes van Schmidt, niet alleen kinderrepertoire, maar ook bijvoorbeeld het prachtige ‘Vluchten kan niet meer’.

De kaarten voor de programma’s A t/m D geven gratis toegang tot het doorlopende programma in het museum.

Doorlopend programma door het gehele museum

Van 12.00 uur tot 17.30 zijn er speciale activiteiten, die alle in verband staan met de boeken van Annie M.G. Schmidt:

 • Splinternieuwe Schmidt-speurtochten die door het gehele Kinderboekenmuseum voeren (7-9 en 10-12 jaar).
 • Zelf een gedicht drukken op een drukpers.
 • Vertoning op grootbeeld van de befaamde Voorleesestafette uit 1995, waaraan vele bekende Nederlanders hun medewerking hebben gegeven, onder wie Koos Postema, Gert-Jan Dr”oge, Joop Doderer, Hetty Blok en Harrie Jekkers. Bij deze Voorleesestafette werden de 347 versjes van Schmidt voorgelezen.
 • Vertoning op grootbeeld van een documentaire over Annie M.G. Schmidt en het interview dat Ischa Meijer met haar hield.

Uiteraard is het mogelijk, dankzij een boekenstand van boekhandel Verwijs, het werk van Schmidt te kopen. En in het restaurant worden gerechten geserveerd uit het kookboek ‘Kaapse raasdonders’, maar een patatje met kan ook natuurlijk.

Kosten

Programma’s in de aula: t/m 12 jaar NLG 9,50; vanaf 13 jaar NLG 12,-. Betaling door een eenmalige machtiging.
Voor het doorlopende programma in het museum worden geen extra toegangskosten berekend: volwassenen betalen NLG 6,-, kinderen vanaf 4 jaar NLG 3,75, evenals houders van een CJP of Pas 65+-kaart.
Speurtochten: NLG 1,–.

Reserveren

Reserveren voor de diverse programma’s: bel 070-3339631.

De Annie M.G. Schmidt-dag wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiele bijdrage van het ministerie van OCenW.

Voor inlichtingen: Aagtje Smid, pr, 070-3339620.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 18:10:19 +0200
From: Anne Houk de Jong <AnneHouk.de.Jong@meertens.knaw.nl>
Subject: Sym: 0005.20: Meertens Lezingen te Amsterdam: op do 15 juni 2000 lezing door Rolandt Twehuysen en op do 22 juni 2000 lezing door Herman Roodenburg

================
Meertenslezingen
================

In mei en juni 2000 vinden drie lezingen plaats in de reeks Meertens Lezingen:

donderdag 18 mei
Indianentalen: veldwerk in Zuid-Amerika
door Hein van de Voort (Universiteit van Amsterdam)

donderdag 15 juni
Taal, Cultuur en Identiteit in Spokanie
door Rolandt Tweehuysen

donderdag 22 juni
Cultural Exchange in Europe, 1400-1700
Herman Roodenburg (Meertens Instituut)

De Reeks Meertens Lezingen wordt georganiseerd door het Meertens Instituut (KNAW). De thema’s die in deze reeks centraal staan hebben betrekking op taal- en cultuuronderzoek en zijn bedoeld voor studenten, onderzoekers en andere belangstellenden op het gebied van taalvariatie en etnologie

Plaats: Meertens Instituut, symposiumzaal, Joan Muyskenweg 25,
Amsterdam
Aanvang: 15.00 uur
Toegang vrij
Info en opgave: Anne Houk de Jong, T +31-(0)20-4628539, E
Anne.Houk.de.Jong@meertens.knaw.nl
zie ook: http://www.meertens.knaw.nl

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 12 May 2000 14:01:12 +0200
From: Dagmar Hansen <assist14@let.rug.nl>
Subject: Sym: 0005.21: Internationaal symposium 'Avant-garde in Noord en Zuid' op vr 26 mei 2000 te Groningen

=======================================================
Internationaal symposium ‘Avant-garde in Noord en Zuid’
=======================================================

In het kader van het grensoverschrijdende samenwerkingsverband van de universiteiten van Groningen, Oldenburg en Bremen zal op 26 mei 2000 aan de Rijksuniversiteit Groningen een symposium met sprekers uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland worden gewijd aan de Nederlandstalige literaire avant-garde, zoals deze zich met name in de jaren tien en twintig van de 20ste eeuw in Nederland, Vlaanderen en Berlijn heeft gemanifesteerd.

Er zal aandacht worden besteed aan de verbreiding van de literair avant-gardisme in het Nederlandse taalgebied en het aandeel van Nederlandstalige auteurs in het Duitse toonaangevende avant-gardetijdschrift Der Sturm, aan de voorstellingswereld en preoccupaties van de literaire avant-garde in Nederland en Vlaanderen alsmede aan formele en poeticale kenmerken van avant-gardistische letteren en letters. Het symposium zal plaatsvinden in de Groningse Universiteitsbibliotheek (Broerstraat 4), waar tevens de tentoonstelling ‘Avantgarde in het Noord/Nordwesten’ te zien zal zijn. Deze expositie geeft een overzicht van regionale uitingen van de historische avant-garde in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, o.a. de kunstenaarskolonie Worpswede (bij Bremen), de expressionistische groep Die Br”ucke in Dangast (bij Oldenburg), het Groningse kunstenaarsgenootschap De Ploeg en de drukker/schilder/typograaf/schrijver Hendrik Nicolaas Werkman (Groningen) en aan Van Doesburg en Schwitters – De Stijl en Merz – in Drachten.

Aan deelname van het symposium zijn geen kosten verbonden, aanmelding verplicht in verband met beperkt aantal plaatsen.

Voor aanmelding en informatie kan contact worden opgenomen met: Dagmar Hansen, Vakgroep Duits, Rijksuniversiteit Groningen, postbus 716, 9700AS Groningen, tel. +31-(0)50-3635197, e-mail: assist14@let.rug.nl.

Programma

09.00 – 09.25 ontvangst
09.25 – 09.30 opening

I. Verbreiding van de avant-garde
———————————
09.30 – 10.00 Gillis Dorleijn (RuG, Groningen): Weerstand tegen de avant-garde
10.00 – 10.30 Walter F”ahnders (Universit”at Osnabr”uck): De Vlaams-Nederlandse avant-garde in de Berlijnse Sturm
10.30 – 11.00 Hubert van den Berg (RuG, Groningen): Mosterd na de maaltijd: waarom Dada in de Nederlandse avant-garde geen voet aan de grond kreeg
11.00 – 11.30 koffiepauze

II. Voorstellingswereld van de avant-garde
——————————————
11.30 – 12.00 Mary Kemperink (RuG, Groningen): De wiskunde van Theo van Doesburg
12.00 – 12.30 Geert Buelens (UiA, Antwerpen): Marc Eemans – futuristisch dichter? surrealistisch schilder?
12.30 – 13.00 Kris Humbeeck (UiA, Antwerpen): God geve dat wij staatsgevaarlijk wezen
13.00 – 14.15 lunchpauze

III. Vormen van avant-gardistisch schrijven
——————————————-
14.15 – 14.45 Bernhard Scholz (RuG, Groningen): Zichtbare letters: over de typografische experimenten van Hendrik Werkman
14.45 – 15.15 Annie van den Oever (RuG, Groningen): De verhouding tussen Noord en Zuid: gesloten tegenover open stijl
15.15 – 15.45 Ralf Gr”uttemeier (Carl-von-Ossietzky-Universit”at Oldenburg): Is het avant-gardistische kunstwerk een eenheid? Aan de hand van Van Doesburg en Van Ostaijen
15.45 – 16.00 afsluiting
16.00 – 17.00 borrel

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 17:35:47 +0200
From: Margreet van Muijlwijk <m.van.muijlwijk@skynet.be>
Subject: Sym: 0005.22: Symposium 'Hubert Lampo - vrijgeest en boodschapper van het onbewuste' van ma 21 - do 24 augustus 2000 te Brussel

======================
Symposium Hubert Lampo
======================

Symposium ‘Hubert Lampo – vrijgeest en boodschapper van het onbewuste’: dit is de titel van het Literatuur- en Filosofiesymposium op 21-22-23-24 augustus 2000 in Brussel.

In het jaar dat Brussel een van Europa’s culturele hoofdsteden is, wordt Hubert Lampo 80 jaar. De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel brengt beide evenementen samen in een symposium rond het werk van deze Vlaamse auteur. Al 57 jaar lang is Hubert Lampo een van de meest gelezen schrijvers in het Nederlands taalgebied. Zijn omvangrijke oeuvre omvat vele literaire genres en een keur aan filosofische thema’s. In het kader van de VUB-Zomeruniversiteit (een onderdeel van Brussel 2000) zullen Lampo-specialisten van alle horizonten zijn complexe poetica op wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart brengen. Voor het literair en filosofisch geinteresseerde publiek is dit een unieke gelegenheid tot een grondige kennismaking met deze markante vertegenwoordiger van de Vlaamse letteren.

Het definitieve programma van dit colloquium zal begin juni beschikbaar zijn.

Als u op de hoogte gehouden wilt worden, gelieve u dit kenbaar te maken aan: m.van.muijlwijk@skynet.be

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 06:41:34 GMT
From: Neerlandistiek Olomouc <neerlandistiek_olomouc@hotmail.com>
Subject: Sym: 0005.23: Colloquium 'Emblematica et iconographia, Themes in painting and literature of the Low Countries from the 16th through the 18th century' van do 7 - za 9 december 2000 te Olomouc (Tsjechie)

=========================================
Colloquium ‘Emblematica et iconographica’
=========================================

Het Museum of Art van Olomouc is in het bezit van een van de belangrijkste Tsjechische collecties Nederlandse en Vlaamse schilderijen, merendeels afkomstig uit de verzameling van het Aartsbisdom Olomouc. Deze collectie zal op 7 december 2000 voor het eerst in een overzichtstentoonstelling aan het publiek worden getoond. Ter gelegenheid van de opening van deze tentoonstelling organiseert de Faculteit Geesteswetenschappen van de Palacky Universiteit in samenwerking met het Museum of Art van 7 t/m 9 december 2000 een driedaags colloquium met als titel:

Emblematica et iconographia
Themes in painting and literature of the Low Countries
from the 16th through the 18th century

Tijdens het colloquium zullen specialisten, w.o. dr. Rudolf Ekkart (RB Kunsthistorische Documentatie), prof. dr. Jonathan Israel (University College London), doc. dr. Lubomir Konecny (Tsjechische Academie van Wetenschappen), prof. dr. Karel Porteman (Kath. Univ. Leuven), prof. dr. Riet Schenkeveld-van der Dussen (Univ. Utrecht) en dr. Hana Seifertova (National Gallery Praag) de thematiek van literatuur en theater van de Lage Landen in de Gouden Eeuw en de Pruikentijd confronteren met die van de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit dezelfde periode.

Het colloquium zal plaatsvinden bij het Museum of Art en bij de Faculteit Geesteswetenschappen van de Palacky Universiteit in een historisch interessant deel van de stad Olomouc. De voertalen van het colloquium zijn het Engels (primair), daarnaast het Nederlands en het Tsjechisch. De congreskosten bedragen CZK 2.000,- (NLG 125,- of BEF 2.250,-). In dit bedrag zijn het congresboek, de toegang tot de tentoonstelling, de lunches en recepties inbegrepen. Tijdens het colloquium zullen er rondleidingen, excursies, concerten en andere nevenactiviteiten worden georganiseerd die verband houden met de thematiek van de tentoonstelling. Nadere informatie wordt verstrekt door:

 • Museum of Art (Gabriela Elbelova, MA), Denisova 47, 771 11 Olomouc
  tel. +420-(0)68-522.84.70; fax: +420-(0)68-522.31.66; e-mail: elbelova@olmuart.cz
 • Palacky Universiteit, Vakgroep neerlandistiek (Drs. Wilken Engelbrecht), Krizkovskeho 10, 771 80 Olomouc
  tel. +420-(0)68-563.32.06; fax: +420-(0)68-522.91.62; e-mail: wilken@ffnw.upol.cz
 • Palacky Universiteit, Vakgroep kunstgeschiedenis (Doc. dr. Ladislav Daniel, Ph.D.), Wurmova 13, 771 00 Olomouc
  tel. +420-(0)2-20.51.46.34.7; fax: +420-(0)2-20.51.31.80; e-mail: ng-ssu@ng-ssu.cz

Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Als bijlage treft u een aanmeldingsformulier aan. Het programma van het colloquium zal in de loop van augustus 2000 worden toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

doc. dr. Vladimir Rehan, decaan van de fac. geesteswetensch.
doc. dr. Pavel Zatloukal, directeur Museum of Art Olomouc

-Aanmeldingsformulier--------------------------------------------------

          Palacky University Olomouc - philosophical faculty
                      Museum of Art in Olomouc

                         AANMELDINGSFORMULIER

                     Emblematica et iconographia
        Themes in painting and literature of the Low Countries
               from the 16th through the 18th century

                    Olomouc, 7 - 9 december 2000

Ik ben geinteresseerd in deelname aan dit colloquium. Ik zal mijn
deelname bevestigen na ontvangst van het programma dat in augustus zal
worden toegestuurd.

Naam: .................................................................
Functie: ..............................................................
Adres: ................................................................
Tel.: .................................................................
Fax: ..................................................................
Woonplaats en postcode: ...............................................
Land: .................................................................
E-mail: ...............................................................

Wilt u voor mij / voor mijn partner en mijzelf *) een kamer reserveren
in de prijsklasse:
O A) tot CZK 200,- (NLG 12,50/BEF 225,-) pp./nacht (universitair hotel
      zonder ontbijt)
O B) tot CZK 800,- (NLG 50,-/BEF 900,-) pp./nacht (eenvoudig hotel met
      douche en ontbijt)
O C) tot CZK 2.000,- (NLG 125,-/BEF 2250,-) pp./nacht (standaard
      hotel)
O D) tot CZK 3.500,- (NLG 220,-/BEF 3940,-) pp./nacht (meersterren
      hotel)
O E) ik reserveer mijn overnachting zelf

Verzoeke i.v.m. reservering de gewenste prijsklasse aan te geven. Naam
en adres van het hotel, alsmede de exacte prijs zullen bij de tweede
mededeling worden doorgegeven.

*) Doorhalen wat niet wordt verlangd.

Verzoeke dit formulier voor 31 juli 2000 terug te sturen aan:

Vakgroep neerlandistiek FF UP
Krizkovskeho 10
CZ-771 80 Olomouc
Czech Republic

of langs elektronische weg naar:

wilken@ffnw.upol.cz of: wilken_engelbrecht@hotmail.com

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 12:18:24 +0200
From: C. Jan-Wouter Zwart <C.J.W.Zwart@let.rug.nl>
Subject: Sym: 0005.24: Programma CGSW15, 15th Comparative Germanic Syntax Workshop, van do 25 - za 27 mei 2000 te Groningen

======
CGSW15
======

University of Groningen, May 2000
http://www.let.rug.nl/~zwart/cgsw/
cgsw15@let.rug.nl

PROGRAM

Thursday, May 25

18.00 – 20.00 Reception, Harmoniegebouw

Friday, May 26 – Senaatskamer, Academy Building, Broerstraat 5

9.15 – 9.30 Opening
9.30 – 10.30 Anders Holmberg, University of Tromso, invited speaker
V2 languages
10.30 – 11.05 Malte Zimmermann, University of Amsterdam
On the syntax of each and jeweils: a comparative study of binominal elements in German and English
11.05 – 11.20 break
11.20 – 11.55 Marcel den Dikken, CUNY
(Null) pronouns and (null) agreement
11.55 – 12.30 Markus Steinbach, University of Mainz
Reflexive pronouns in middles and related constructions
12.30 – 14.00 lunch break
14.00 – 14.35 Eric Haeberli, University of Geneva
The relation between the loss of V2 and the loss of empty expletives in the history of English
14.35 – 15.10 Oystein Nilsen, Utrecht University
Verb raisers, verb second, and Holmberg’s Generalization
15.10 – 15.25 break
15.25 – 16.00 Olaf Koeneman, Utrecht University
The distribution of declarative verb second in Germanic
16.00 – 16.35 Gisbert Fanselow, University of Potsdam && Artemis Alexiadou, ZAS
On the correlation between morphology and syntax: the case of V-to-I
16.35 – 17.10 Oystein Vangsnes, University of Tromso
Scandinavian infinitivals and the AGR parameter

Saturday, May 27 – Oude Boteringestraat 19

9.30 – 10.30 Marga Reis, University of T”ubingen, invited speaker
Integrated Parenthetical Constructions and Wh-Movement
10.30 – 11.05 Eric Hoekstra, Frisian Academy
A structure based analysis of morphosyntactic regularities in language contact
11.05 – 11.20 break
11.20 – 11.55 Jeroen van Craenenbroeck, University of Leiden
Microvariation in the Dutch complementizer system: new data from Flemish
11.55 – 12.30 Line Mikkelsen, UC Santa Cruz
Expletive subjects in subject relative clauses
12.30 – 14.00 lunch break
14.00 – 14.35 Jason Merchant, Northwestern University
On the behavior of PPs under sluicing in Germanic
14.35 – 15.10 Susi Wurmbrand, McGill & Concordia University
Syntactic vs. semantic control
15.10 – 15.25 break
15.25 – 16.00 Roland Hinterh”olzl, Humboldt University
Parametric Variation and Scrambling in English
16.00 – 16.35 Jan Koster, University of Groningen
Symmetry and antisymmetry in Germanic syntax
16.35 – 16.45 break
16.45 – 17.45 Richard Kayne, New York University
Toward an understanding of Condition C effects

ALTERNATES

Franny Hsiao, MIT, Word Order Variation in Germanic Verb Clusters – the distinction between functional and lexical verbs
Arild Hestvik, Helge Nordby, Geir Karlsen, and Ninni Pedersen, University of Bergen, Processing Evidence for Differences between Deep and Surface Anaphora in Germanic Languages
John te Velde, Oklahoma State University, Phases in the Derivation of Elliptical Coordinate Constructions in Germanic
Gosse Bouma, University of Groningen, Solving Bech’s Problem without Movement or Deletion

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 13 May 2000 21:40:40 +0200
From: Marc van Oostendorp <marc.van.oostendorp@meertens.knaw.nl>
Subject: Med: 0005.25: In memoriam Martin Honcoop (1968-2000)

======================================
In memoriam Martin Honcoop (1968-2000)
======================================

Op 7 mei 2000 overleed in het Leids Universitair Medisch Centrum dr. Martin Honcoop (1968-2000). Honcoop was in oktober 1998 aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift ‘Dynamic Excursions on Weak Islands’ waarin hij de dynamische semantiek toepaste op zogenoemde zwakke-eilandeffecten bij syntactische dislocatie. In Leiden had hij ook gestudeerd: Algemene Taalwetenschap, na een propedeuse Nederlands. In het academisch jaar 1998-1999 was hij als Visiting Professor verbonden aan het UCLA in Los Angeles. Sinds 1995 was hij daar bij de voorbereiding op zijn proefschrift herhaaldelijk als gast geweest.

Eenendertig jaar is veel te jong om te sterven. Honcoop was nog maar net klaar met zijn proefschrift, dat hem onder vakgenoten internationaal al veel aanzien had gebracht. De meeste artikelen op basis van en voortbouwend op dat proefschrift moest hij nog schrijven. Hij was in aanleg een briljante geleerde, die zich zou kunnen hebben ontwikkeld tot een leidend expert op het gebied van de interface tussen syntaxis en semantiek.

Martin was ook een bijzonder mens, vriendelijk en met een eigen soort humor. Hij was ooit Nederlands gaan studeren vanwege de literatuur, maar ontdekte in het propedeusejaar al snel dat zijn hart vooral lag bij de taalwetenschap. Op het gebied van de dynamische semantiek, waarop hij uiteindelijk promoveerde, was in Leiden niet veel expertise voorhanden. Dat hinderde hem niet zich helemaal in dit behoorlijk technische vakgebied in te werken. Daarnaast kon je met hem over een groot aantal onderwerpen praten – zoals het verschil tussen Nederlandse en Amerikaanse literatuur, de wenselijkheid van een republiek, televisie en andere kunst. Als je met hem gepraat had, en je nam afscheid, knipoogde hij en zei onveranderlijk: ‘Hou je haaks!’

Marc van Oostendorp

Bij het Holland Institute of Generative Linguistics is een website voor dr. Martin Honcoop ingericht:
http://www.leidenuniv.nl/hil/faculty/students/honcoop.htm
Korte interviewtjes met Honcoop verschenen op de volgende websites:
http://www.let.leidenuniv.nl/atw/studie/beroep.htm
http://www.onzetaal.nl/dossier/proefschrift/honcoop.html

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 10 May 2000 12:01:35 +0200 (MET DST)
From: Dirk Coigneau <Dirk.Coigneau@rug.ac.be>
Subject: Lit: 0005.26: Nieuw: facsimile van de Gentse refreinen van 1539

=================================================
Nieuw: facsimile van de Gentse refreinen van 1539
=================================================

De beruchte spelen die in juni 1539 op een door de rederijkerskamer ‘De Fonteine’ te Gent georganiseerde wedstrijd werden opgevoerd en in hetzelfde jaar door Joos Lambrecht werden gedrukt, zijn in een moderne editie (1982) beschikbaar. Lambrecht bezorgde echter ook de producten van het Gentse refreinfeest waaraan, op 20 april 1539, door dezelfde kamers die enkele weken later op de toneelwedstrijd zouden verschijnen, werd deelgenomen. Van deze Refereynen is nu, ter gelegenheid van het 17de internationale rederijkerscongres (Gent, 20-21 mei 2000) en op initiatief van de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica ‘De Fonteine’, in samenwerking met het Comite van de Gentse Rederijkerskamers, een facsimile-editie verschenen. Aantekeningen bij dit boek zullen in een Jaarboek van De Fonteine worden bezorgd.

De Gentse bundel, die 220 bladzijden telt, is cultuurhistorisch van bijzonder belang. Voor de historisch-letterkundig geinteresseerde vormen de 57 refreinen het onmisbare complement bij de negentien ‘Gentse spelen’. Lambrechts boek, het eerste waarin de gedichten van een refreinfeest uitgegeven zijn, oogt modern omdat de ondernemende drukker hier ook voor het eerst een Nederlandse tekst in romein en niet, zoals in de zestiende eeuw gebruikelijk was, in textura heeft gezet. Thematisch biedt de Refereynen-bundel een unieke dwarsdoorsnede van een denkwereld in overgang. Vooral de gedichten die een antwoord geven op de vragen ‘int vroede’ en ‘int zotte’ laten zien hoe humanistisch gedachtegoed en nieuwe religieuze inzichten op verschillende manieren door rederijkers werden verwerkt.

De facsimile is te verkrijgen tegen de prijs van BEF 850, exclusief portokosten, die BEF 100 bedragen. Het bedrag kan gestort worden op rekeningnr. 737-4364302-24 van het Comite van de Gentse Rederijkerskamers, Schoolstraat 63, B-9000 Sint-Amandsberg, onder de vermelding: ‘Refereynen’. Voor Nederland bedraagt de prijs, inclusief portokosten, NLG 50, te storten (onder de vermelding: ‘Refereynen’) op het nummer 63.10.13.547 van de Generale Bank te Maastricht.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 May 2000 19:16:24 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0005.27: Pas verschenen: G.J. van Bork en N. Laan (red.). Kunst & LetterKunst. Opstellen voor George Vis (Amsterdam, 2000)

==============
Pas verschenen
==============

G.J. van Bork en N. Laan (red.). Kunst & LetterKunst. Opstellen voor George Vis. Amsterdam: Uitgeverij C.J. Aarts, 2000. 160 blz.; ills.; NLG 45,00; ISBN 90-6187-655-9.

Op 31 maart jl. nam dr. G.J. Vis afscheid als medewerker van het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit van Amsterdam vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vis heeft zich gedurende zijn lange carriere bij het instituut ingezet voor onderwijs en onderzoek, met name op het terrein van de 19e-eeuwse letterkunde en de tekstinterpretatie. Daarnaast heeft hij steeds belangstelling getoond voor de relatie letterkunde en de andere kunsten, zoals onder meer blijkt uit zijn inzet voor het interdisciplinair historisch onderzoek van het Huizinga Instituut.

De leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de Faculteit der Geesteswetenschappen heeft het initiatief genomen om een bundel van veertien artikelen samen te stellen onder de titel ‘Kunst & LetterKunst’ met bijdragen over literatuur en de zusterkunsten.

Sinds de renaissance is het gebruikelijk de verschillende kunsten te beschouwen als leden van ‘e’en familie. Maar wat zijn dan de overeenkomsten? En hoeveel variatie is er? Op die vragen kan alleen een historisch antwoord gegeven worden. In deze bundel zijn artikelen verzameld over de verhouding tussen de literatuur en de andere kunsten in de achttiende, de negentiende en de twintigste eeuw. Besproken worden de muziek, de beeldende kunst, de typografie respectievelijk de boekverzorging.

Tot de kunstenaars die aan bod komen, behoren onder meer Jozef Alberdingk Thijm, F. Bordewijk, John Cage, Jenny Dalenoord, Carl Einstein, M. Februari, Raymond van het Groenewoud, Jan Hanlo, Kees ’t Hart, J.G. Jordens, Jan Kinker, Jef Koons, Joke van Leeuwen, Giacomo Meyerbeer, Charles Nypels, Paul van Ostaijen, Herman Poort, Jan van Riemsdijk, Rob Scholte, H’el’ene Swarth, Tr”ockener Kecks, M. Uitenbosch, Simon Vestdijk, H.N. Werkman en Charlotte Zolotow.

De bundel bestaat uit bijdragen van Klaus Beekman, W. van den Berg, G.J. van Bork, Micky Cornelissen, Yra van Dijk, A.J. Hanou, Gert-Jan Johannes, Lisa Kuitert, Nico Laan, Jan Oosterholt, Bert Paasman, G.F.H. Raat, Piet Verkruijsse en Gerard de Vriend.

U kunt deze bundel bestellen door NLG 45,00 over te maken op postrekening 5184730 t.n.v. Stichting BOL, M. Pontstraat 24, 1814 HK Alkmaar, onder vermelding van Bundel Vis.

G.J. van Bork

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 May 2000 19:16:24 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0005.28: Pas verschenen: Georges Perec. Opslag (hoorspel). Vertaald door Frida Pittoors (Middelburg, 2000). Judit Gera. Zusterliefde (Middelburg, 2000)

==============
Pas verschenen
==============

Georges Perec. Opslag (hoorspel). Vertaald door Frida Pittoors. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2000 (Slibreeks 91); 56 blz. + cd; NLG 25,00; ISBN 90-6354-098-1.
Judit Gera. Zusterliefde. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2000 (Slibreeks 92); 31 blz.; ills.; NLG 10,00; ISBN 90-6354-097-3.

Bij de Zeeuwse Stichting Kunstuitleen blijft gestaag de Slibreeks stromen, een serie vaak bijzondere boekjes. Zo verscheen onlangs de Nederlandse vertaling van het hoorspel ‘L’augmentation’ van Georges Perec, een van de grote literatuurvernieuwers uit de groep Oulipo die in 1960 werd opgericht als ‘Werkplaats voor potentiele literatuur’. ‘@pslag’ werd in de vertaling van Frida Pittoors door de NCRV-radio uitgezonden in 1998 met acteurs van Theatergroep Hollandia. Deze uitvoering wordt nu op cd bijgeleverd en is verplichte stof voor eenieder die binnenkort van plan is om zijn hoofd van dienst om salarisverhoging te vragen.

Slibreeks nr. 92 bevat een aantal overpeinzingen van Judit Gera, docent neerlandistiek aan de E”otv”os Universiteit in Budapest. Ze vertelt hoe ze als kind in aanraking is gekomen met de taal en cultuur van de Lage Landen, hoe ze Nederlands literair werk in het Hongaars is gaan vertalen en wat ze doet aan de universiteit. De titel van haar boekje heeft betrekking op haar liefde voor zowel de Nederlandse als de Vlaamse cultuur.

P.J. Verkruijsse

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 May 2000 19:16:24 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0005.29: Pas verschenen: P.J. van Cruyningen. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850 (z.p., 2000)

==============
Pas verschenen
==============

P.J. van Cruyningen. Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. z.p.: Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, 2000 (Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen, 28) [ook verschenen als proefschrift Wageningen en als A.A.G. Bijdragen, 40]; 482 blz.; ills.; ISSN 1381-9542.

Wat doet een Wagenings proefschrift in deze kolommen? Welnu Van Cruyningen besteedt in paragraaf 6.3 (p. 215-228) van zijn proefschrift aandacht aan de commerciele attitude van de Zeeuws-Vlaamse agrariers, waarvoor kennis van lezen, schrijven en rekenen uitermate belangrijk zijn. Hij constateert op basis van onderzoek in boedelinventarissen en andere familiepapieren dat deze uitgesproken gereformeerde beroepsgroep veel waarde hechtte aan scholing en het bestuderen van vak- en religieuze literatuur. In de 18-de eeuw waren bibliotheken van meer dan 50 titels bij protestantse boeren geen uitzondering. Ze waren ook in groten getale lid van leesgezelschappen die in niet minder dan zes plaatsen gevestigd waren. In Cadzand was men geabonneerd op ‘De Post van den Neder-Rhijn’ en in veel boedels van de welgestelde bovenlaag van de boerenstand treft men een groot aantal auteurs aan van de Nadere Reformatie, later ook steeds meer verlichtingsliteratuur.

P.J. Verkruijsse

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 15 May 2000 19:16:24 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0005.30: Hora est! Promotie dhr. C.G.M. Smit op wo 14 juni 2000 te Nijmegen

=========
Hora est!
=========

Woensdag 14 juni 2000, 15.30 uur, Aula Katholieke Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2.
De heer C.G.M. Smit: Pieter Langendijk.
Promotor: prof. dr. P.J.A.M. Buijnsters

Samenvatting door C.J.M. Smit:

Pieter Langendijk (1683-1756) was onze grootste blijspeldichter na of naast Bredero. Kort na zijn dood werd zijn eerste biografie geschreven, die veel interessants bevat, maar ook wemelt van onjuistheden. In 1891 schreef Carel Meijer een dissertatie over hem, maar ook die is inmiddels achterhaald.

Langendijk groeide in Haarlem op als wees, en werd opgevoed door een oom van zijn jonggestorven vader, de bekende historicus en taalkundige Willem Sewel. Deze was quaker net als een deel van Langendijks familie, de andere helft was menist. Langendijk heeft zich niet aan ‘e’en kerk willen binden, en liet zich pas op zijn sterfbed dopen. Als weduwe begon zijn moeder een linnenwinkel (de branche van haar Twentse familie) maar ging na enkele jaren failliet. Haar frauduleuze gedrag is uit archiefonderzoek gebleken. Al gauw ging de jonge Pieter zelflinnen damast weven en patronen tekenen. Enkele jaren woonde hij met zijn moeder in Den Haag, ca. 1704 verhuisden ze naar Amsterdam.

In Amsterdam werkte Langendijk als ontwerper voor damastwevers, en kon daar goed van leven. Zijn eerste gedicht dateert uit 1706, gevolgd door een paar lofdichten uit de volgende jaren. Zijn debuut als blijspeldichter was ‘Don Quichot’ uit 1712. De onbekende dichter, die 29 jaar was, gaf het in eigen beheer uit; hij was dus niet onvermogend. Dat hij het als 16-jarige jongen geschreven had, is een hardnekkig misverstand. Nog hetzelfde jaar werd het stuk met succes opgevoerd in de Schouwburg. Daarna pas kreeg hij opdrachten voor het schrijven van lucratieve huwelijksgedichten.

In drie jaar publiceerde hij nog vier blijspelen, die de hele 18e eeuw werden gespeeld. ‘Don Quichot’ is altijd zijn meest gespeelde en gedrukte stuk geweest, al denkt men meestal dat dat ‘Het wederzijds huwelijksbedrog’ is. Het is een verbluffend knappe bewerking, waarin de bruiloft van Camacho het decor is van een komedie die alle elementen uit Cervantes’ boek bevat. ‘De Zwetser’ is een van de bekendste ‘moffenkluchten’ in de Nederlandse literatuur. Het is een satire op de Westfaalse immigranten van die tijd. ‘Het wederzijds huwelijksbedrog’ is de komedie waaraan Langendijk zijn titel ‘Hollandse Moli’ere’ te danken heeft. Hij hekelt hierin de pogingen van de verarmde adel om door (geoorloofd) bedrog een goed huwelijk te arrangeren. ‘Krelis Louwen’ heeft weer een simpele boer als antagonist, een type dat populair was op het Hollandse toneel. ‘De wiskunstenaars’ daarentegen zijn een paar gekke geleerden die ruzie maken, een gegeven dat weer aan Moli’ere herinnert.

In het vroege werk van Langendijk zien we invloed van de Hollandse komedieschrijvers Bredero en Hooft, veel meer dan van de latere, zoals Bernagie of Asselijn. Langendijk schreef echter geen vrije verzen meer, maar alexandrijnen in moderne taal die nog steeds goed te lezen en te verstaan zijn. Proza, zoals Moli’ere soms schreef, werd in Holland niet geaccepteerd. Langendijk was een meester in de manier waarop hij zijn personages volgens hun stand liet praten en zich gedragen. Evenals Moli’ere en Cervantes bepleitte hij een vrije partnerkeus, desnoods tegen de zin van de ouders. Overigens was zijn maatschappijkritiek heel mild.

Het jaar 1715 was een keerpunt: hij stopte abrupt met het schrijven van blijspelen. Het is onduidelijk waarom. Vermoedelijk omdat toneelschrijvers geen cent betaald kregen. Zijn vijfde stuk, ‘Krelis Louwen’, werd pas in 1731 gespeeld en werd een van zijn grootste successen. Wel schreef hij in 1715 een burleske bewerking van het Vergilius-verhaal over Dido en Aeneas, naar het voorbeeld van Scarron en Focquenbroch. Daarnaast nog een dialoog die gebaseerd lijkt op de eerste Herderszang van Vergilius. In die wat platte maar leuke burleske stijl schreef hij ook verschillende van zijn huwelijksgedichten, waarin Cupido als een kwajongen door de stad loopt. Een bevriende dichter hielp hij met het vertalen van Addison en daarna vertaalde hij zelf nog ‘Caton d’ Utique’ van Deschamps. Het zijn twee politieke stukken, waarin de rechten van de vrije burger verdedigd worden tegenover elke alleenheerser.

In 1720 inspireerde de windhandel in effecten hem tot twee satirische komedies, ‘Quincampoix’ en ‘Arlequyn actionist’. Ondanks het grote succes schreef Langendijk daarna dertig jaar niets meer voor het toneel. Hij bundelde zijn komedies en zijn gedichten in twee delen ‘Gedichten’ I-II (1721). Hij werd tegengewerkt door het Boekverkopersgilde, dat hem geen zeggenschap over zijn werk gunde. Hij was nu 38 en wilde een nieuw leven beginnen, waarin de dichtkunst op de tweede plaats kwam.

Langendijk was een man die veel vrienden om zich heen had, en een echt familiemens was. Maar hij zocht zijn vrienden niet tussen de grote dichters, kunstenaars en geleerden van zijn tijd. Zijn contacten lagen doorgaans op een wat lager niveau. Zijdelings raakte hij betrokken bij de Poetenoorlog (1713-1717), maar zijn bijdragen waren geen felle polemische, eerder grappige gedichten. Vijanden wilde hij niet maken. Toen hij een satire schreef over de luxe van de menisten, een gedicht dat vaak herdrukt werd en in het Engels vertaald is, herschreef hij de slotregels en haalde er de scherpe kantjes af. De eenvoud van de eerste christenen was zijn ideaal.

In 1722 keerde Langendijk naar zijn geboortestad terug, om daar verder als zelfstandig damastwever te leven. Na de dood van zijn moeder, die aan de drank verslaafd was, kon hij in 1727 eindelijk trouwen met Johannetta Sennepart. Zij kwam uit een rijke Amsterdamse familie van zijdeververs; haar grootvader was een bekende verzamelaar. Maar omdat haar ouders jong gestorven waren, had zij weinig geld overgehouden. Het huis dat zij bezat, ging na haar dood niet naar Langendijk maar naar haar familie. Ze was ziekelijk, maar Langendijk is waarschijnlijk niet zo ongelukkig met haar geweest als men altijd gedacht heeft. Ook met haar neven kon hij het goed vinden: ze kozen zijn vak en zijn mogelijk bij hem in de leer geweest.

Langendijk had maatschappelijk aanzien. Hij was regelmatig deken van het St. Lucasgilde, tot zijn dood toe. In de bestaande biografieen vind men hier niets over. Hij was ook, zoals bekend, factor van de rederijkerskamer ‘Trouw moet blijken’. Elk jaar schreef hij in deze functie een lang historisch gedicht, dat hij in 1747 bundelde tot een dik boek over de graven van Holland. Verder was hij als dichter weinig actief meer.

In 1746 maakte hij een reisje naar Kleef, en schreef een berijmde beschrijving van die stad. Een jaar later vielen de Fransen de Republiek binnen. Ze veroorzaakten een politieke ommezwaai: Willem IV werd stadhouder, en de stedelijke regenten en de Staten-Generaal moesten hun macht afstaan. Langendijk, die altijd aan hun kant had gestaan, bewierookte nu, net als alle andere dichters, de nieuwe stadhouder. Men zag geen alleenheerser in hem, maar de redder van het vaderland.

Juist in deze roerige tijd stopte Langendijk (64 jaar nu) met zijn bedrijf, en veilde hij zijn collectie tekeningen, prenten en schilderijen. Dat hij schilderijen bezat, waaronder enkele van Frans Hals en Jan Steen (‘Bathseba’, nu in Engels particulier bezit), was onbekend. Langendijk had heel zijn leven veel contact met kunstenaars en liet zijn boeken royaal illustreren. Zijn eigen gravures laten zien dat hij talent had, maar hij heeft het niet ontwikkeld.

In 1751 bundelde hij zijn ‘Gedichten’ III, die achterstaan bij zijn eerdere werk. Hij was toen al twee jaar aangesteld als stadshistorieschrijver van Haarlem, en mocht gratis een huisje bewonen dat bij een ‘verzorgingstehuis’ hoorde. Zo had hij een onbezorgde oude dag tussen bejaarden die voor een plaats in dit Proveniershuis betaald hadden, mensen van zijn eigen sociale omgeving. Als stadhistorieschrijver heeft hij zeven jaar gewerkt aan een omvangrijk manuscript dat in allerlei moderne boeken gebruikt wordt. Bijna heel zijn leven had hij gewoond op een kleine afstand van zijn geboorte- en sterfhuis.

Postuum werden in 1760 zijn ‘Gedichten’ IV uitgegeven. Hierin stonden drie blijspelen die hij in zijn laatste levensjaren toch weer geschreven had. In 1756 was hij nog midden in de winter naar Amsterdam gereisd, en had als eerste toneelschrijver een vergoeding van de Schouwburg losgekregen. Maar hij kwam ziek thuis en stierf een half jaar later. Zijn laatste stukken hebben nooit het succes van de oudere geevenaard, maar ze zijn wel interessant. ‘Xantippe’ verdedigt de rechten van de getrouwde vrouw, zoals die ook in ‘Papirius’ aan de orde komen. Dat ook oudere mannen niet goedgelovig hun zelfbeschikking moeten afstaan, toont de ‘Spiegel der vaderlandse kooplieden’. Het zijn werken van een ouder geworden schrijver, die geen luchtige komedies meer schrijft, maar bittere toneelstukken die naar het (latere) burgerlijke drama neigen. ‘Xantippe’ is de eerste tijd nog gespeeld, de korte klucht ‘Papirius’ misschien ook, maar de ‘Spiegel’ pas een eeuw later heel af en toe.

Drie eeuwen lang wordt Langendijk al gespeeld, meer dan welke blijspelauteur ook. Bredero raakte in de 18e en 19e eeuw vergeten, en toen hij sinds 1885 herontdekt werd, kwam ook Langendijk na een paar magere decennia weer regelmatig op de planken. Tekstuitgaven hielden gelijke tred (hoewel de weinig gespeelde ‘Spiegel’ vaak herdrukt werd, de populaire ‘Krelis Louwen’ veel minder!). De meeste tekstuitgaven zijn van Carel Meijer; rond 1975 kwamen de moderne van Van Es en Orn’ee). Langendijk werd al in de 18e eeuw vertaald, vooral in het Frans, maar ook in de 19e en 20e, in het Zuid-Afrikaans en het Fries. ‘Don Quichot’ werd vaak in de openlucht opgevoerd, tot in Jorwerd toe.

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0005.b --------------------------*