Neder-L, no. 0004.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 0004.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 30 Apr 2000 23:30:07 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 0004.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 0004.25: Tekst[blad], jrg. 6, no. 1, maart 2000        |
| (2) Tyd: 0004.26: Tijdschrift voor Taalbeheersing, jrg. 22, no. 1,   |
|          maart 2000                      |
| (3) Tyd: 0004.27: Vaktaal, jrg. 12, no. 3, 1999             |
| (4) Tyd: 0004.28: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ------------29-april-2000-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0004.25-=-=
TEKST[BLAD], jaargang 6, nummer 1, maart 2000.
ISSN 1382-5216.
Door: Judith Mulder, Tekst & Uitleg.
Almelo, 31 maart 2000.

 • Redactioneel.
  Plannen. Blz. 1.
 • Jan van der Staak.
  Chaos en rumoer rond Twentestad. Enige observaties van een
  tekstschrijver. Blz. 2-8.
  (Hoe werken een gemeentebestuur en een actiegroep samen tegen Den Haag? Welke specifieke tekstproblemen doen zich voor bij het ontwikkelen van campagnemateriaal?)
 • Fons Maes.
  In memoriam Rob Grootendorst. Blz. 8.
 • Maarten van der Tol.
  Naar richtlijnen voor elektronische abstracts in een modulaire publicatieomgeving. Blz. 9-13.
  (Eerste artikel in een serie over promotieprojecten. Van der Tol gaat na hoe abstracts van modulaire artikelen op systematische wijze kunnen worden opgesteld. Dergelijke samenvattingen kunnen een effectief orientatie-instrument zijn in hypertekstdocumenten.)
 • Leo Lentz.
  Visible Language. Blz. 14-15.
  (Eerste aflevering van een serie over interessante collega-vakbladen.)
 • Louise Cornelis.
  Presenteren in wetenschap en bedrijfsleven. Blz. 16-18.
  (Het verschil in publieksgerichtheid van presentaties tussen wetenschap en bedrijfsleven is groot. Toenadering is gewenst.)
 • Bas Andeweg.
  Werken met presentatieprogramma’s: tovenaar of tovenaarsleerling? Blz. 19-24.
  (Een beetje een professionele spreker gebruikt PowerPoint of Presentations bij voordrachten. Maar dan wel graag goed. Kunnen de ingebouwde wizards daarbij helpen?)
 • Hans Hoeken.
  Tekstkenmerken en overtuigingskracht. Het belang van meta-analyses. Blz. 25-27.
  (Tekstontwerpers moeten vaak keuzes maken zonder dat ze precies weten wat de gevolgen van die keuzes zijn. Met behulp van meta-analyses kunnen op onderzoek gebaseerde tekstontwerpadviezen worden afgeleid.)
 • Karen van Oyen & Caroline Wehrmann.
  Adviezen voor het schrijven van ondernemingsplannen. Blz. 28-32.
  (De samenvatting lijkt een belangrijk onderdeel van een ondernemingsplan. En wie zelfverzekerd en overtuigend wil overkomen, hanteert daarbij een wervende stijl.)
 • Guido van Breda & Simon de Jong.
  Herschikking communicatiemarkt noodzakelijk. Blz. 33-38.
  (De rubriek vormgeving staat in het teken van ‘Dutch Design’. Het traditionele – kunstzinnige – ontwerpbureau zal een brede, meer strategische aanpak moeten gaan kiezen.)
 • Jan Gutteling & Margot Kuttschreuter.
  Communicatie over millenniumbug: succes of sof? Blz. 39-41.
  (Het Millennium Platform coordineerde de risicocommunicatie op adequate wijze. Maar deze communicatievorm zal niet voor alle technologiegerelateerde risico’s geschikt zijn.)
 • Nadja Vromen & Marleen Overduin.
  Handleiding: de Titanic onder de gebruikersondersteuning? Blz. 42-46.
  (Is de softwarehandleiding papierverspilling of toch een bruikbaar naslagwerk?)
 • Koen Jaspaert.
  De Nederlandse Taalunie wordt 20. Blz. 46-48.
  (Wat doet de Nederlandse Taalunie nou eigenlijk precies? Om een en ander onder de aandacht te brengen organiseert ze een grote taalinfobeurs in Gent (B.))
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Marijke de Roeck, op blz. 49-51:> Rob Neutelings & Daniel Janssen. Beleidstekstwijzer. Den Haag, Sdu Uitgevers, 1999.
 • Signalementen:
  . <Door: Hans Hoeken, op blz. 52-54:> ‘Wat ging er door u heen?’ De rol van ervaringsverwerken bij reclame.
  . <Door: Geert Jacobs, op blz. 55-56:> Storend of agressief: over conflicterende doelen in burgerbrieven en beleidsnota’s.
  . <Door: Michael Steehouder, op blz. 56-58:> Dwalen in hyperspace.
  . <Door: Luuk Van Waes, op blz. 58-59:> Structuur: mag het ook wat meer zijn?
 • Ophanden.
  Agenda.
 • Trefwoordenregister Tekst[blad]. Jaargangen 1995-1999. Blz. 61-71.
 • Auteursregister Tekst[blad]. Jaargangen 1995-1999. Blz. 72-77.
 • Register van besproken vakliteratuur in Tekst[blad]. Jaargangen 1995-1999. Blz. 78-88.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0004.26-=-=
TIJDSCHRIFT VOOR TAALBEHEERSING, jaargang 22, nummer 1, maart 2000.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, Amsterdam.
Amsterdam, 20 februari 2000.

(‘Taalbeheersing’ heeft met ingang van deze nieuwe jaargang een nieuwe uitgever, Van Gorcum. De vormgeving is anders, en het heet weer, net als vroeger, ‘Tijdschrift voor Taalbeheersing’.)

 • Leo Lentz, Frank Jansen & Jaitske Feenstra.
  Een steeds minder deskundige lezer? Fragmentering en detaillering in instructieve teksten van 1500 tot heden. Blz. 1-21.
  (Recepten zagen er in de middeleeuwen anders uit dan tegenwoordig: ze waren gedetailleerder en de onderdelen waren minder duidelijk van elkaar gescheiden. Het is aannemelijk dat de tekstsoort ‘recept’ is veranderd omdat kooklezers steeds minder deskundig werden en omdat het recept een andere functie is gaan vervullen: niet langer een geheugensteuntje ter opfrissing voordat je gaat koken, maar vooral een preciese handleiding tijdens het koken.)
 • Frans van Eemeren, Bart Garssen & Bert Meuffels.
  De (on)redelijkheid van de ad misericordiam-drogreden. Blz. 22-40.
  (Empirisch onderzoek naar de redelijkheid van de drogreden die het wekken van medelijden tot doel heeft, en twee andere drogredenen (beide ad hominem): de directe persoonlijke aanval en de tu quoque.)
 • Francisca Snoeck Henkemans.
  De argumentatiestructuur. Een overzicht van de belangrijkste benaderingen. Blz. 41-66.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Kees de Glopper, op blz. 67-71:> Bert Meuffels. De constructie van diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen. De constructie van objectief of semi-objectief te scoren diagnostische schrijfvaardigheidstoetsen voor schrijvers van universitair niveau. Studies in Language and Language Use 27. Amsterdam: IFOTT, 1996.
  . <Door: Eric Krabbe, op blz. 71-74:> Bart Garssen. Argumentatieschema’s in pragma-dialectisch perspectief. Een theoretisch en empirisch onderzoek. Dissertatie UvA. Studies in Language and Language Use 32. Amsterdam: IFOTT, 1997.
  . <Door: Luuk Lagerwerf, op blz. 75-80:> Niels van der Mast. Woordenwisselingen. Een onderzoek naar de manier waarop schrijvers consensus over beleidsteksten bewerkstelligen. Perspectieven op Taalgebruik 7. Amsterdam: Thela Thesis. Proefschrift UU.
 • Signaleringen, blz. 81-86.
  (Signaleringen van populair-wetenschappelijke taalkundige boeken: De kuitbreuk van Romario en andere taalanekdoten van Wil Daniels (Amsterdam: Contact, 1999); het Vloekenboek van Arno Kantelberg (Amsterdam: Prometheus, 1999); Heb ik iets verkeerds gezegd van Jan Kuitenbrouwer); Van Concreet en beeldend preken van Paul Oskamp en Rudolf Geel; De Taalgids. Tekstverzorging van A tot Z van Peter van der Horst.)
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 87-92:> Uit de tijdschriften. (Een overzicht van de meest recente afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 93-94.
  (Met benoemingen, personele veranderingen, nieuwe lange-termijnprojecten en congressen.)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0004.27-=-=
VAKTAAL, jaargang 12, nummer 3, 1999.
ISSN 0921-5867.
Door: Guido Leerdam.
Amsterdam, 15 april 2000.

 • Caroline Schr”oder.
  Voorlezen helpt. Gesprek met Helma van Lierop, bijzonder hoogleraar jeugdliteratuur. Blz. 1, 2, 3.
  (Over de bezetter van de Annie M.G. Schmidtleerstoel voor jeugdliteratuur aan de Universiteit Leiden.)
 • Wim Klooster.
  Grammatica voor de liefhebber 1. Blz. 4.
  (Grammaticale beschouwing over het verschijnsel ‘binding’.)
 • Wim Klooster & Guido Leerdam.
  Hoe gaat het met … de Raad voor de Neerlandistiek? Blz. 5.
  (Tussenstand in de uitvoering van de beleidsvoornemens van de in 1998 opgerichte Raad voor de Neerlandistiek.)
 • Arie Jan Gelderblom.
  Column: Nederlands als geheimtaal. Blz. 6.
  (Over het voordeel van linguistische onzichtbaarheid in Indonesie.)
 • Jolanda Budding.
  De nieuwe Dikke. Groot Woordenboek der Nederlandse taal. Blz. 7, 8, 9.
  (Verslag van de presentatie van de 13e editie van de Grote Van Dale in 1999.)
 • Jaconelle Schuffel.
  ‘Ik ga tevreden weg.’ Marijke Spies neemt afscheid van de VU. Blz. 11.
  (Over het afscheidscollege van Marijke Spies als hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de VU Amsterdam.)
 • Jan Noordegraaf.
  Websitebespreking: Geschiedenis van het Nederlands op het web. Blz. 12.
  (Over Matthias H”uning, Geschiedenis van het Nederlands op de website van de Universiteit Wenen.)
 • Fred de Bree.
  W.P. Gerritsen tot Meester uitgeroepen. Blz. 12.
  (Over de toekenning van de Prijs voor Meesterschap van de Commissie voor taal- en letterkunde van de Maatschappij Nederlandse Letterkunde aan prof. dr. W.P. Gerritsen.)
(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 0004.28-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:   Rudi Beernink <R.Beernink@slo.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Lust & Gratie:      Fleur Speet <fspeet@hetnet.nl>         |
| Mededelingen Stichting  Frank van Lamoen <f.v.lamoen@hccnet.nl>    |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@kb.nl>      |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Marja Geesink <marja.geesink@pica.nl>     |
| Nederlandse Taalkunde:  ... onderhandelingen met redacteur lopen ...  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Tijdschrift voor     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
|  Taalbeheersing                            |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Verslagen KANTL:     Edward Vanhoutte <evanhout@uia.ua.ac.be>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda) of naar P.A.Coppen@let.kun.nl           |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0004.c --------------------------*