Neder-L, no. 0004.b

Subject: Neder-L, no. 0004.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 25 Apr 2000 23:50:39 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 0004.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 0004.12: Evenementenagenda, met:                |
|          - Opening tentoonstelling 'Jacob van Lennep, vijand  |
|           van ledigheid' met Nop Maas en Marita Mathijsen op |
|           vr 28 april 2000 (Den Haag)             |
|          - Concert 'Amarilli: Nederlandse en Italiaanse muziek |
|           uit de eerste helft van de 17e eeuw' door Batava  |
|           op zo 14 mei 2000 (Leiden)             |
|          - IFOTT-Lezing door Wim van der Wurff over modale   |
|           hulpwerkwoorden in het Engels op vr 28 april 2000  |
|           (Leiden)                      |
|          - LOT 2000 Summerschool van ma 19 tot vr 30 juni 2000 |
|           (Tilburg)                      |
|          - Congres 'Lezen en leesbevordering in een      |
|           multiculturele samenleving' op ma 15 en di 16 mei  |
|           2000 (Utrecht)                   |
|          - Stationsboekenmarkt, zo 14 mei 2000 (Utrecht)    |
| (2) Vac: 0004.13: Vacature voor hoogleraar Nederlandkunde aan de    |
|          Universiteit Leiden (deadline: ma 8 mei 2000)     |
| (3) Vac: 0004.14: Vacature voor lector Nederlands aan de        |
|          ELTE-universiteit te Budapest in Hongarije (deadline: |
|          ma 15 mei 2000)                    |
| (4) Rub: 0004.15: Hora est!: promotie Ike van Hardeveld op do 9 maart  |
|          2000 te Leiden (nagekomen bericht)          |
| (5) Med: 0004.16: Evenementen bij 20-jarig bestaan van de Nederlandse  |
|          Taalunie van di 3 tot vr 6 mei 2000 te Gent      |
| (6) Ten: 0004.17: Tentoonstelling 'Van stal gehaald. De boerderij als  |
|          inspiratiebron en onderzoeksobject' van zo 28 mei tot |
|          za 12 augustus in Koninklijke Bibliotheek te Den Haag |
| (7) Sym: 0004.18: Leidse Zomerschool 'Informatietechnologie,      |
|          Geschiedenis en Cultureel Erfgoed' van ma 19 tot vr  |
|          30 juni 2000 te Leiden                |
| (8) Sym: 0004.19: Symposium '600 jaar vrouwenklooster Diepenveen' op vr |
|          19 mei 2000 te Diepenveen               |
| (9) Sym: 0004.20: TABU-dag 2000 op vr 16 juni 2000 te Groningen     |
|(10) Lit: 0004.21: Nieuw: E. Wolff. De Onveranderlyke Santhorstsche   |
|          Geloofsbelydenis (...) [1772]. Uitgegeven door A.J.  |
|          Hanou (Leiden, 2000)                 |
|(11) Lit: 0004.22: Te verschijnen: Geert Nijland. Met tien maten.    |
|          Anderhalve eeuw Nederlandse poezie in een halve eeuw |
|          bloemlezingen (Groningen, 2000)            |
|(12) Lit: 0004.23: Pas verschenen: NCC adres 2000 (Den Haag, 2000)    |
|(13) Sym: 0004.24: Veertiende Colloquium Neerlandicum, 'Perspectieven  |
|          voor de internationale neerlandistiek in de 21-ste  |
|          eeuw', van zo 27 augustus tot za 2 september 2000 te |
|          Leuven                        |
|(14) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           ------------25-april-2000-*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Apr 2000 22:55:12 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0004.12: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5, +31-(0)70-3339666, fax 3477941.

Opening tentoonstelling ‘Jacob van Lennep, vijand van ledigheid’, vrijdag 28 april 2000, 16 uur.

 • Opening van de expositie over Van Lennep door Nop Maas met de lezing ‘Hij kleedde zijn muze in het hoerenpak’. Marita Mathijsen geeft het startsein voor het project ‘Vaarwel negentiende eeuw’ en presenteert de website van dit project: http://www.negentiende-eeuw.nl/. Reserveren op bovenstaand telefoonnummer. De tentoonstelling is te zien tot en met 17 september 2000. Voor nadere info over de tentoonstelling, zie ook Neder-L 0004.08 (http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/bulletin/2000/04/000408.html).

LEIDEN, Societeit De Burcht, Burgsteeg 14, +31-(0)71-5142389.

Concert ‘Amarilli: Nederlandse en Italiaanse muziek uit de eerste helft van de 17e eeuw’ door Batava Tempe, Ensemble voor Nederlandse Taal en Muziek op zondag 14 mei 2000, 15.00 uur.

 • In dit concert van Batava Tempe worden werken van Monteverdi, Caccini, Sweelinck, Huygens, en enkele achtergebleven Haarlemse Bloempjes uitgevoerd, met Natascha Veldhorst als sopraan, Freek Borstlap op de viola da gamba en Florian Huber op clavecimbel. Het concert is mede mogelijk gemaakt door Kalander, Stichting voor Cultuurhistorische Projecten.

LEIDEN, Universiteit Leiden, P.N. van Eyckhof 1, 1168-006, tel.: +31-(0)71-5272111, e-mail: rcbax@rullet.leidenuniv.nl

Lezing IFOTT-cluster Taalgeschiedenis & Taalvariatie, door dr. Wim van der Wurff (UL), getiteld ‘Modale hulpwerkwoorden in het Engels: grammaticalisatie en verdubbeling’. Tijd: vrijdag 28 april 2000, 14.30 uur.

 • Belangstellenden zijn van harte welkom. Informatie: drs. Randy Bax (UL) (zie telefoonnummer en e-mailadres hierboven).

TILBURG/UTRECHT, LOT, Trans 10, 3512 JK Utrecht, tel. +31-(0)30-2536006, fax 2536000, e-mail: LOT@let.uu.nl

LOT 2000 Summerschool van maandag 19 tot vrijdag 30 juni 2000 in Tilburg.

 • LOT staat voor Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (Netherlands Graduate School of Linguistics), waarin diverse taalkundige instituten uit Nederland participeren. De LOT Summerschool van dit jaar vindt plaats in Tilburg. Hotelreservering is mogelijk tot 30 april; inschrijven voor de Zomerschool kan tot 1 mei. Nadere informatie is verkrijgbaar via het web (http://wwwlot.let.uu.nl/zs2000.html) of kan worden aangevraagd via het hierboven vermelde telefoonnummer of e-mailadres.

UTRECHT, Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, +31-(0)20-6230566, fax 6240039, e-mail: amraukema@lezen.nl.

Congres ‘Lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’, maandag 15 en dinsdag 16 mei 2000.

 • Congres met wetenschappers uit binnen- en buitenland voor literatuurwetenschappers, pedagogen, psychologen, didactici, uitgevers, docenten, boekverkopers e.a. over lezen en leesbevordering in de multiculturele samenleving, aan (jonge) kinderen met uiteenlopende culturele achtergronden, literatuurdidactiek in een multiculturele samenleving en ervaringen uit andere multiculturele samenlevingen. Inschrijven voor 1 mei bij de Stichting Lezen, De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR Amsterdam of via bovenstaande media. Kosten: NLG 125,00.

UTRECHT, Nederlands Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, +31-(0)30-2306206, fax 2318286.

4e Utrechtse Stationsboekenmarkt, zondag 14 mei 2000, 10.00-17.00 uur.

 • Op deze 4e Utrechtse Stationsboekenmarkt bieden meer dan 50 kramen een ruime keuze uit strips, kinder- en prentenboeken, Nederlandse en buitenlandse literatuur, reisboeken, landkaarten, schoolplaten, oude ansichten en spoorwegcuriosa. In de historische rijtuigen vertellen personages uit verschillende culturen over hun reisavonturen.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 10 Apr 2000 12:21:14 +0200
From: Ton Harmsen <A.J.E.Harmsen@LET.leidenuniv.nl> en Marja Kristel - IVNNL <ivnnl@wxs.nl>
Subject: Vac: 0004.13: Vacature voor hoogleraar Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden (deadline: ma 8 mei 2000)

===============
Vacature Leiden
===============

De Faculteit der Letteren vraagt ten behoeve van de opleiding Dutch Studies:

een hoogleraar (m/v)
Nederlandkunde, in het bijzonder de taalkundige studie
van het Nederlands in relatie tot andere talen.
(vacaturenummer 0-097/2731)

Aan de opleiding Dutch Studies studeren ongeveer honderd buitenlandse studenten, die na de voltooiing van een vierjarig programma een doctoraal diploma, gelijkgesteld met een MA-graad, krijgen. In de studie verwerven de studenten het Nederlands, en specialiseren zij zich op het gebied van de Nederlandse taalkunde of letterkunde, de Nederlandse kunstgeschiedenis of de vaderlandse geschiedenis. Daarnaast worden zij opgeleid tot docent Dutch Studies buiten het taalgebied.

De taken van de hoogleraar zijn:

 • de verantwoordelijkheid voor het gehele onderwijs van de opleiding als voorzitter van het opleidingsbestuur;
 • het geven van onderwijs op het gebied van de Nederlandse taalkunde, de relatie tussen het Nederlands en andere talen in een historisch-culturele context, en de taalverwerving;
 • het verrichten en stimuleren van onderzoek op dit vakgebied, het begeleiden van promotieonderzoek, en een actieve rol spelen in facultaire en landelijke onderzoeksverbanden;
 • het onderhouden van internationale contacten op universitair niveau die de opleiding ten goede komen.

Gevraagd wordt een kandidaat die:

 • blijkens een promotie en internationaal toegankelijke publicaties onderzoek heeft verricht op het gebied van de Nederlandse taalkunde, waaronder het contact tussen het Nederlands en andere talen in een historisch-culturele context dan wel de verwerving van het Nederlands als vreemde/tweede taal;
 • onderzoek van jonge onderzoekers heeft gestimuleerd en begeleid;
 • ruime ervaring heeft met het geven van onderwijs aan niet-Nederlandstaligen op universitair niveau;
 • in staat is leiding te geven aan een groep medewerkers en over uitstekende contactuele eigenschappen beschikt;
 • goede internationale contacten op het gebied van de neerlandistiek heeft.

Als buitenlanders in aanmerking willen komen, worden ze geacht de Nederlandse taal uitstekend te beheersen.

Het verzorgen van een proefcollege alsmede een onderzoek naar managementkwaliteiten maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Zij die voor de functie in aanmerking menen te komen, en zij die de aandacht willen vestigen op eventuele kandidaten, dienen zich voor 8 mei 2000 schriftelijk te wenden tot de Decaan van de Faculteit der Letteren, Faculteitsbureau Letteren, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. De sollicitatie dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae, een lijst van publicaties en een plan voor toekomstig onderzoek. Belangstellenden kunnen op het secretariaat van het faculteitsbureau, bereikbaar onder nummer +31-(0)71-5272318, de profielschets opvragen. De Decaan is bereid nadere inlichtingen omtrent de leerstoel te verstrekken; u kunt hem bereiken onder het hiervoor genoemde telefoonnummer.

De Universiteit wil meer vrouwen in dienst nemen teneinde de getalsverhouding tussen mannen en vrouwen in evenwicht te brengen. Daarom worden vooral ook zij uitgenodigd te solliciteren.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 13 Apr 2000 15:17:33 +0200
From: J.M. Kristel - IVNNL <ivnnl@wxs.nl>
Subject: Vac: 0004.14: Vacature voor een lector Nederlands aan de ELTE-universiteit te Budapest in Hongarije (deadline: ma 15 mei 2000)

=============================
Vacature Budapest (Hongarije)
=============================

Aan de E”otv”os Lor’and Tudom’anyegyetem (ELTE) te Budapest, Hongarije ontstaat per 1 september 2000 een vacature voor een

lector Nederlands

De kandidaat die de medewerkers van het Centrum voor Neerlandistiek voor ogen staat

 • is afgestudeerd neerlandicus;
 • is moedertaalspreker van het Nederlands;
 • heeft ervaring met het geven van Nederlands als tweede/vreemde taal.

De nieuwe lector zal wekelijks twaalf lesuren taalverwerving en grammatica geven aan eerstejaars. Van de lector wordt ook gevraagd incidenteel te assisteren bij de studierichting Nederlands aan de Technische Universiteit van Budapest, waar het Nederlands als bijvak wordt aangeboden. In totaal bedraagt de werklast 36 uur per week.

ELTE biedt een nettosalaris van HUF 36.000 per maand plus HUF 60.000 als bijdrage in de woonlasten. Daarnaast verleent het Centrum voor Neerlandistiek een suppletie van NLG 350 per maand.

De functie zou eventueel te combineren zijn met een aanstelling aan de Nederlandse school in Budapest.

Uw sollicitatie met een volledig cv stuurt u voor 15 mei 2000 aan

Dr. Judit Gera, hoofd Centrum voor Neerlandistiek
ELTE, Ajt’o D”urer sor 19-21, H-1146 Budapest, Hongarije
Tel. +36-1-3430.148; fax +36-1-3422.940
e-mail: gera@caesar.elte.hu

Voor nadere inlichtingen kunt u zich eveneens wenden tot dr. Judit Gera, adresgegevens hierboven.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Apr 2000 22:55:12 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 0004.15: Hora est!: promotie Ike van Hardeveld op do 9 maart 2000 te Leiden

=========
Hora est!
=========

Donderdag 9 maart 2000, Senaatskamer Academiegebouw Universiteit Leiden, Rapenburg 73.
Mevrouw Ike van Hardeveld: ‘Lodewijk Meijer (1629-1681) als lexicograaf’.
Promotor: prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg.

Korte samenvatting door Ike van Hardeveld – ike.vh@pi.be
——————————————————–
Lodewijk Meijer was in het zeventiende-eeuwse Amsterdam geneesheer, wijsgeer en een vriend van Spinoza. Vier keer bewerkte hij de ‘Nederlandtsche woorden-schat’, een klein bastaardwoordenboekje uit 1650. Naast lexicograaf was hij nog toneelschrijver, regent van de Amsterdamse Schouwburg en een der oprichters van het kunstgenootschap Nil volentibus arduum.
In dit proefschrift gaat het om wat Meijer als lexicograaf heeft betekend. Meijers bewerkingen/uitbreidingen zagen het licht in 1654, 1658, 1663 en 1669, de laatste als ‘L. Meijers woordenschat’. Onder zijn handen groeide het boekje uit tot een woordenboek dat Nederlandse equivalenten gaf voor bastaardwoorden en voor uitheemse wetenschappelijke termen. In 1669 bevatte het tevens een deel met verouderde en ongewone woorden.
Van Meijers vier bewerkingen zijn in deze studie achtereenvolgens het uiterlijk, de macrostructuur en de microstructuur uitvoerig aan de orde gesteld. Van de uitgaven na Meijer, zeven in totaal, is alleen het uiterlijk besproken. De waarderingsgeschiedenis die hierop volgt, laat aan de hand van meer dan honderd bewijsplaatsen zien hoe in de loop der jaren over de ‘Woordenschat’ en over Meijers lexcografisch werk is geschreven, hetgeen nogal wat verrassingen oplevert. Dat het lexicografisch werk van Meijer samenhangt met zijn leven en met zijn andersoortig werk, wordt aangetoond met behulp van een uitgebreid overzicht van Meijers leven en werk, waarmee het proefschrift begint. Vooral dit laatste onderdeel maakt het ook interessant voor niet-lexicografen.
Een samenvatting van Meijers denkbeelden over purisme en lexicografie vormt de afsluiting van de dissertatie. Duidelijk wordt dat Meijer op vernieuwende wijze heeft voortgebouwd op bestaande lexicografische tradities, en dat hij met dit werk grote invloed heeft uitgeoefend. Het boek kan voor NLG 25 rechtstreeks worden besteld via e-mail: ike.vh@pi.be.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 18 Apr 2000 12:29:21 +0200
From: Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl>
Subject: Med: 0004.16: Evenementen bij twintigjarig bestaan van de Nederlandse Taalunie van di 3 tot vr 6 mei 2000 te Gent

======================================================
Evenementen bij twintigjarig bestaan Taalunie(verdrag)
======================================================

De Nederlandse Taalunie viert haar twintigjarige bestaan in Gent van 3 tot en met 6 mei 2000 met verschillende evenementen.
Op 3 en 4 mei vindt een wetenschappelijke conferentie plaats over variatie in taalgebruik.
Van 4 tot 6 mei wordt een Informatiebeurs over het Nederlands gehouden in de Sint-Pietersabdij. Een groot aantal exposanten presenteert daar producten en diensten die verband houden met het Nederlands. Aanwezig zijn onder andere uitgeverijen met taalboeken en leermiddelen, onderwijsorganisaties, leveranciers van taal- en spraaktechnologie en organisaties van vertalers en tekstschrijvers.
Tijdens de Informatiebeurs wordt een proefversie gedemonstreerd van het ‘Taalunieversum’, een (portaal)website voor het Nederlands. Het Taalunieversum moet informatie over het Nederlands die op Internet te vinden is, beter toegankelijk maken.
Op 6 mei vindt in de Vlaamse Opera in Gent de slotmanifestatie ‘Gala van de Nederlandse taal’ plaats. Diverse bekende Nederlandse en Vlaamse taalkunstenaars treden daar op. Tijdens het Gala wordt het jubileumboek van de Taalunie, ‘Beeld van een taal’, officieel aangeboden.


Conferentie ‘Taalbeleid en taalvariatie’

De deelnemers aan deze wetenschappelijke conferentie op woensdag en donderdag 3 en 4 mei gaan vooral in op de manier waarop in taalbeleid met variatie moet worden omgesprongen. Vaak wordt taalbeleid gelijkgesteld met beleid t’egen taalvariatie: het beleid moet de invloed van andere talen weren, het moet de eenheid en uniformiteit van de cultuurtaal bevorderen, het moet een bepaalde taalnorm hooghouden. Taalvariatie geldt dan als een te bestrijden probleem. Maar is talige eenheid wel maakbaar? En is beleidsmatig ingrijpen op het terrein van variatie in taalgebruik ook wenselijk? Wat zijn de effecten van ingrepen door het beleid? Zulke vragen, die gewoonlijk buiten beschouwing blijven, komen tijdens de conferentie aan de orde.
Aan de conferentie nemen tachtig tot honderd taalwetenschappers uit Nederland, Vlaanderen en het buitenland deel. De burgemeester van Gent, Frank Beke, opent de conferentie op 3 mei. Aan het eind van de eerste conferentiedag is er een paneldiscussie over het conferentiethema onder leiding van Jean-Pierre Rondas.


Infobeurs Nederlands

Van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 mei 2000 wordt de ‘Infobeurs Nederlands’ gehouden in de Sint-Pietersabdij te Gent. Deze beurs biedt een overzicht van het aanbod aan hedendaagse taaldiensten en -hulpmiddelen voor het Nederlands. De Infobeurs is gericht op professionele taalgebruikers: leraren en docenten, tekstschrijvers en journalisten, taal- en communicatieadviseurs, vertalers en tolken, redacteurs en uitgevers, neerlandici en taalkundigen. Naast een exposantengedeelte met een zestigtal organisaties is ook ruimte voorzien voor workshops en lezingen rond de onderwerpen die de doelgroepen interesseren: taal en communicatie, moedertaalonderwijs en NT2, literatuur- en cultuuronderwijs, taal- en spraaktechnologie en vertalen.

De gratis en voor iedereen toegankelijke Infobeurs Nederlands opent op donderdagnamiddag 4 mei en loopt tot zaterdagnamiddag 6 mei. De openingstijden zijn de volgende:

 • 4 mei: 14.00 – 18.00 uur;
 • 5 mei: 10.00 – 18.00 uur;
 • 6 mei: 10.00 – 15.00 uur.

Het lezingenprogramma start in de voormiddag van 5 mei. De volgende thema’s komen (in aparte zalen) aan bod:

 • 5 mei 10.00 – 14.00 uur: moedertaalonderwijs en taal- en spraaktechnologie;
 • 5 mei 14.00 – 18.00 uur: Nederlands als vreemde taal en literatuur- en cultuuronderwijs;
 • 6 mei 10.00 – 14.00 uur: taal, tekst en communicatie en vertalen.

Voor meer informatie over de Infobeurs kunt u contact opnemen met Luc Top, projectmedewerker 20 jaar Taalunie, e-mail: Luc.Top@rug.ac.be


Presentatie demoversie ‘Taalunieversum’

De Taalunie ontwikkelt een Internetomgeving voor het Nederlands, het ‘Taalunieversum’. Met deze portaalwebsite wil ze de aanwezigheid van het Nederlands op Internet versterken. Het Taalunieversum moet informatie over het Nederlands op het Internet beter toegankelijk maken. Een demoversie wordt gepresenteerd tijdens de Informatiebeurs van 4 tot 6 mei in de Sint-Pietersabdij in Gent.
Het Taalunieversum heeft als kern een geavanceerde zoekmachine, die specifiek voor het Nederlands ‘getraind’ wordt. De machine zoekt niet het hele Internet af, maar indexeert pagina’s die gespecialiseerde redacties op kwaliteit en belang geselecteerd hebben. Inmiddels zijn redacties aan het werk voor verschillende onderdelen van het Taalunieversum, zoals taaladvisering, de neerlandistiek in het buitenland, het onderwijs Nederlands en taal- en spraaktechnologie. In een rubriek ‘publicaties’ verschijnen achtergrondartikelen over het Nederlands en evenementenagenda’s voor de neerlandistiek binnen en buiten het taalgebied.
Bezoekers van het Taalunieversum kunnen in discussiefora deelnemen aan het debat over actuele taalkwesties. Ook taaladvisering krijgt een interactieve dimensie. Een grote verzameling taaladviezen over allerlei taalvragen die bij veel taalgebruikers leven, wordt on line raadpleegbaar. Daarnaast komt er de mogelijkheid per e-mail taalvragen te stellen. De vaste database met taaladviezen wordt geleidelijk aangevuld aan de hand van de vragen die taalgebruikers stellen.


Slotmanifestatie ‘Gala van de Nederlandse taal’ op 6 mei

Op donderdag 6 mei vindt de slotmanifestatie ‘Gala van de Nederlandse taal’ plaats in de Vlaamse Opera in Gent. Zo’n vijfhonderd genodigden krijgen een programma aangeboden dat in het teken staat van de beleving van de taal. Nederlandse en Vlaamse taalkunstenaars geven een proeve van de vitaliteit en veelzijdigheid van het Nederlands: het Nederlands als de taal van de dichter en de zanger, maar ook als het uitdrukkingsmiddel in nieuwe vormen van podiumkunst, zoals rap en stand-up comedy. Er zijn optredens van onder anderen de eerste Nederlandse Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, de Vlaamse a capella-groep Lais, de Nederlandse stand-up comedian Najib Amhali, de Vlaamse rappers ’t Hof van Commerce en de Nederlandse cabaretiere Nilg”un Yerli.

Tijdens het Gala wordt het jubileumboek van de Taalunie, ‘Beeld van een taal’, officieel aangeboden. Het is een bundel van zo’n zeventig columns en interviews, samengesteld door Ludo Permentier en Ewoud Sanders. De rode draad door het boek is ‘de beleving van het Nederlands’. Bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen, en enkele buitenlanders, schrijven of vertellen over de rol die het Nederlands in hun leven speelt. Onder de meewerkende auteurs zijn Kader Abdolah, Johan Anthierens, Herman Brusselmans, Paul Claes, Adriaan van Dis, Inez van Eijk, Maarten ’t Hart, Youp van ’t Hek, H.J.A. Hofland, Geert Van Istendael, Rudy Kousbroek, Eric de Kuyper en Beatrijs Ritsema. In korte, door journalisten opgetekende portretjes vertellen sprekers van het Nederlands over wat taal voor hen betekent. Aan het woord komen mensen met een beroep, hobby of studie waarin taal een bijzondere rol speelt, en mensen voor wie taal niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld omdat ze stotteren, of dyslectisch zijn. Het boek is geillustreerd met foto’s die een eigen verhaal over taal en communicatie vertellen.
‘Beeld van een taal’ is, zoals gezegd, samengesteld door Ludo Permentier en Ewoud Sanders. Deze paperback, waarin veel foto’s zijn opgenomen, is een uitgave van Sdu/Standaard. Het boek, met een omvang van ca. 250 blz., kost NLG 25,- / BEF 450. ISBN: 90-5797-052-X. ‘Beeld in taal’ verschijnt op 4 mei; het boek wordt ook verkocht tijdens de Informatiebeurs Nederlands.

Nadere informatie over de Nederlandse Taalunie en de diverse evenementen rond haar twintigjarig bestaan is te verkrijgen op de Taalunie-website: http://www.taalunie.org/. (Dit Neder-L-artikel is overigens samengesteld uit diverse persberichten op die site.)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 14 Apr 2000 23:25:23 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Ten: 0004.17: Tentoonstelling 'Van stal gehaald. De boerderij als inspiratiebron en onderzoeksobject' van zo 28 mei tot za 12 augustus in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag

==================================
Tentoonstelling ‘Van stal gehaald’
==================================

De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SHBO) viert het veertigjarig bestaan onder meer met de tentoonstelling ‘Van stal gehaald. De boerderij als inspiratiebron en onderzoeksobject’ in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Bezoekers zijn welkom van 28 mei t/m 12 augustus op maandag t/m vrijdag van 9-17 uur.

In een tijd waarin het boerenbestaan onder druk staat en boerderijen plaats maken voor woonwijken, snelwegen en spoorlijnen, vraagt deze jubileumtentoonstelling aandacht voor een belangrijk aspect van onze cultuur. Voor kunstenaars, architecten en auteurs is het boerenleven altijd een belangrijke bron van inspiratie geweest. Veel (stads)mensen trekken er in het weekend op uit om te genieten van de rust en de ruimte van het platteland. Het landelijke interieur figureert regelmatig in eigentijdse woonbladen en de etalages van makelaars hangen vol met (al dan niet verantwoord opgeknapte) woonboerderijtjes.

De boerderij als culturele inspiratiebron bestrijkt het brede terrein van landschap en planologie, architectuur, vrije tijd, leefstijl, film, kunst en natuurlijk ook literatuur. Bekende architecten laten zich ook nu nog inspireren door de traditionele landelijke bouwkunst. Boerderij en landleven staan geregeld model voor leefstijl en woontrends, zoals tot uiting komt in de aandacht voor boerenantiek, rustieke interieurdecoraties, boerentuinen en het landelijke woonideaal. Het boerenland speelt niet alleen een rol in het werk van cineasten en schilders maar is ook in onze vrijetijdsbesteding niet weg te denken.

Een verrassend onderdeel van de tentoonstelling is de boerderij in de literatuur, zoals blijkt uit de ‘Sinnepoppen’ van Roemer Visscher, de kluchten van Bredero en de meer moderne literatuur. Ten slotte krijgt de bezoeker inzicht in de wereld van het historisch boerderij-onderzoek dat de grote rijkdom aan Nederlandse boerderijvormen in kaart brengt. Zo heeft elke streek wel een eigen herkenbaar boerderijtype, met zijn eigen geschiedenis en bijzonderheden. Met het oog op restauratie of herbestemming is het van belang dat hierover voldoende kennis bestaat. De SHBO documenteert en onderzoekt historische boerderijen en geeft hierover wetenschappelijke publicaties uit. De bezoeker wordt een kijkje gegund in het omvangrijke SHBO-archief en kan met de computer zelf het een en ander opzoeken. De tentoonstelling is grotendeels samengesteld uit dit historisch waardevolle en visueel aantrekkelijke archiefmateriaal, aangevuld met boeken uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek en enige bruiklenen. De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Op 25 mei verschijnt bij SUN het SHBO-jubileumboek ‘Eerst de hoeve dan het hart’, waarin de Nederlandse boerderij wordt verbeeld in proza, poezie en fotografie. Het boek, dat 144 pagina’s telt, is prachtig geillustreerd en kost NLG 39,50. Tijdens de tentoonstelling is het boek ook in de Koninklijke Bibliotheek te koop.

Liesbeth Rusch

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 20 Apr 2000 09:57:48 +100
From: Annuska Graver <Annuska.Graver@NIWI.KNAW.NL>
Subject: Sym: 0004.18: Leidse Zomerschool 'Informatietechnologie, Geschiedenis en Cultureel Erfgoed' van ma 19 tot vr 30 juni 2000 te Leiden

========================================================
Vijfde Leidse Zomerschool, Leiden, 19 – 30 juni 2000:
Informatietechnologie, Geschiedenis en Cultureel Erfgoed
========================================================

Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI), de Universiteit Leiden, de Postdoctorale opleiding Historische Informatieverwerking en de Vereniging Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) organiseren van 19 – 30 juni 2000 voor alweer de vijfde keer de Leidse Zomerschool. Deze bestaat uit een reeks korte cursussen over theorie en gebruik van informatietechnologie bij het werken met (cultuur) historisch bronnenmateriaal.

De Leidse Zomerschool is bedoeld voor iedereen die werkzaam is op het vlak van ‘Informatietechnologie, Geschiedenis en het Cultureel Erfgoed’, met name onderzoekers op het gebied van geschiedenis of aanverwante disciplines, docenten middelbaar en hoger onderwijs geschiedenis, archivarissen, bibliothecarissen, museummedewerkers, gevorderde studenten geschiedenis of aanverwante disciplines.

Dit jaar wordt op de laatste dag van Zomerschool een symposium georganiseerd met als onderwerp ‘De Digitale Kringloop/The Digital Cycle’. De digitale kringloop bestaat uit publiceren, digitaliseren, verrijken/ontsluiten en archiveren van informatie. Internationale sprekers zullen op elke fase ingaan. De voertaal op het symposium is Engels.

Het cursusaanbod van de Leidse Zomerschool bestaat dit jaar uit:

 • Structurering en ontsluiting van bronnen en teksten m.b.v. HTML Database-technieken voor historici
 • Elektronisch publiceren
 • Structurering en ontsluiting van bronnen en teksten m.b.v. SGML/XML
 • Bewaren van digitale bestanden (waarvan 1 dag metadata en 1 dag symposium)
 • Overzichtscursus bewaren van digitale bestanden
 • Digitalisering van historische bronnen (waarvan 1 dag metadata en 1 dag symposium)
 • Metadata Symposium ‘De Digitale Kringloop/The Digital Cycle’

U kunt zich aanmelden voor de Leidse Zomerschool voor 15 mei a.s. Voor uitgebreide cursusinformatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Leidse Zomerschool, telefoon: 020-4648610 of e-mail: leidse_zomerschool@niwi.knaw.nl. Informatie is ook via het web op te vragen: http://www.niwi.knaw.nl/nl/various/summer.htm

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 22 Mar 2000 09:45:20 +0100
From: W.F. Scheepsma <W.F.Scheepsma@LET.leidenuniv.nl>
Subject: Sym: 0004.19: Symposium '600 jaar vrouwenklooster Diepenveen' op vr 19 mei 2000 te Diepenveen

===================================
600 jaar vrouwenklooster Diepenveen
===================================

Het klooster Sint-Maria en Sint-Agnes in Diepenveen werd in 1400 gesticht door de bevlogen priester Johannes Brinckerinck en een aantal vrome vrouwen dat geestelijk wilde leven. Onder leiding van rector Brinckerinck en de eerste priorin Salome Sticken groeide de nieuwe stichting snel en bloeide het geestelijk leven er tot grote hoogten op. Het zusterboek uit dit klooster, gevuld met levensbeschrijvingen van voorbeeldige zusters, geeft nog vele indrukwekkende, in onze ogen vaak verbijsterende staaltjes van nederigheid en ascese. Diepenveen is een van de eerste vrouwenkloosters die uit de beweging van de Moderne Devotie is voortgekomen. Voor de honderden die er nog zouden volgen, vormde Diepenveen vaak zowel fysiek als spiritueel het model.

Op vrijdag 19 mei 2000 organiseert de IJsselacademie een symposium getiteld ‘600 jaar vrouwenklooster Diepenveen’. Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur ontvangst met koffie
10.30 uur opening door dagvoorzitter A.J. Hendrikman
10.35 uur dr. R.Th.M. van Dijk (Titus Brandsma Instituut, Nijmegen), ‘Het vrouwenklooster Diepenveen in historische context’
10.45 uur drs. S.J. Eman (Central College, Pella, Iowa, USA), ‘De bouwgeschiedenis van Diepenveen’
11.15 uur mw. dr. F.W.J. Koorn (Archiefdienst Haarlem voor Kennemerland), ‘Was Diepenveen te koop? De verwerving van het goederenbezit van Diepenveen en de rol van de zusters hierbij’
11.45 uur discussie/vragen
12.15 uur lunch (tijdens de lunch openstelling kerk Diepenveen)
13.30 uur mw. dr. L. Wierda (Groningen), ‘Boekproductie in Diepenveen’
14.00 uur prof.dr. Th. Mertens (Ruusbroec-genootschap, Antwerpen), ‘Het zusterboek van Diepenveen en de laatmiddeleeuwse spiritualiteit’
14.30 uur discussie/vragen
14.45 uur theepauze
15.15 uur mw. drs. M. van Dijk (Rijksuniversiteit Groningen), ‘Sekse en spiritualiteit in het zusterboek’
15.45 uur prof.dr. A.G. Weiler (emeritus hoogleraar Katholieke Universiteit Nijmegen), ‘Geestelijke leiding in Diepenveen’
16.15 uur discussie/vragen
16.30 uur afsluiting door dagvoorzitter A.J. Hendrikman
drankje

Het symposium vindt plaats in de Hof van Salland, Dorpsstraat 30, Diepenveen. De deelnamekosten bedragen NLG 40,- per persoon, inclusief lunch. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij drs. H. van de Streek (IJsselacademie), tel. +31-(0)38-3315235 of dr. W.F. Scheepsma (Universiteit Leiden), tel. +31-(0)71-5272782.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 12 Apr 2000 13:42:47 +0200 (METDST)
From: Rienk Withaar <withaar@let.rug.nl>
Subject: Sym: 0004.20: TABU-dag 2000 op vr 16 juni 2000 te Groningen

========
TABU-dag
========

De TABU-dag is een eendaags, jaarlijks terugkerend congres op het gebied van de algemene taalwetenschap dat georganiseerd wordt door de RuG. De talen die op het congres gebruikt worden zijn Nederlands en Engels. De TABU-dag 2000 wordt op vrijdag 16 juni gehouden op de volgende locatie: Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen.

De gastsprekers van dit jaar zijn prof. Carl Pollard en prof. Henning Wode. Carl Pollard is werkzaam als hoogleraar bij de vakgroep taalwetenschap van Ohio State University. Hij zal over zijn werk over modeltheoretische semantiek spreken.

Henning Wode is werkzaam als hoogleraar bij de afdeling taalkunde van de vakgroep Engels aan de Universitaet Kiel. In zijn presentatie over perceptiegebaseerde fonologie zal hij betogen dat perceptie, en niet articulatie, de basis is voor distinctieve features, fonemen en de structuur van fonologische systemen. Hij zal een groot aantal recente onderzoeksresultaten bespreken om aan te tonen dat perceptieve vaardigheden aangeboren zijn, maar niet specifiek voor onze soort en ook niet taalspecifiek. Hij zal verder betogen dat er niet zoiets bestaat als een ‘kritische periode’ in de biologische zin van het woord en dat het leeftijdseffect het gevolg is van perceptief-cognitieve ontwikkelingen die zo rond de tweede helft van het eerste jaar plaatsvinden.

Onderzoekers worden aangemoedigd om abstracts in te sturen over (aspecten van de) taalkunde. De duur van de presentaties is twintig minuten, gevolgd door vijf minuten discussie. De deadline voor de abstracts is 19 mei 2000. In principe accepteert de organisatie van de TABU-dag alle inzendingen.

Abstracts mogen niet langer zijn dan vierhonderd woorden en mogen in het Nederlands of in het Engels gesteld zijn. Een abstract moet de volgende elementen bevatten: titel van de presentatie, de naam, het adres, de vakgroep, het e-mailadres en het telefoonnummer van de auteur, de samenvatting zelf en verzoeken voor speciale apparatuur. Auteurs kunnen hun abstract via e-mail indienen als ongeformatteerde tekst (ASCII). Indien het niet mogelijk is om het abstract via e-mail in te dienen, kunt u contact opnemen met de organisatoren.

Mededelingen worden aangekondigd op onze website zodra ze beschikbaar komen. Het webadres is http://www.let.rug.nl/tabu/. Een tweede e-mailcirculaire met informatie over het congres wordt rondgestuurd aan leden van CLCG, COLIBRI, LOT en Neder-L. Als u niet aan deze organisaties gelieerd bent, maar de circulaire toch wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

De organisatoren,

Stasinos Konstantopoulos, Rienk Withaar en Wander Lowie.

Faculteit der Letteren
Rijksuniversiteit Groningen
Postbus 716
9700 AS Groningen
email tabu@let.rug.nl
telefoon +31-(0)50-3635935 en +31-(0)50-3637443

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 22 Mar 2000 21:29:26 +0100
From: Rietje van Vliet <m.van.vliet@a-hanou.demon.nl>
Subject: Lit: 0004.21: Nieuw: Elizabeth Wolff. De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis … [1772] Uitgegeven door A.J. Hanou (Leiden, 2000)

===============================================================
Heruitgave van Betje Wolffs beroemde pamflet ‘De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis’ uit 1772
===============================================================

Elizabeth Wolff. De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebracht door eene zuster der Santhorstsche gemeente. Ter Drukkerye van haare Koninglyke Majesteit Reden. [1772] Uitgegeven, met inleiding en commentaar, door A.J. Hanou. Leiden, Astraea, 2000. Duivelshoekreeks 11. 160 blz. ISBN 90-75179-0. NLG 34,95.

In 1772 verschijnt, anoniem, De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis: een van Betje Wolffs beroemdste pamfletten, maar nooit opnieuw uitgegeven. Wolffs satire haakt in op de bij leden van de publieke kerk bestaande ergernissen over ‘Santhorst’ (de kring van staatsgezinden en vrijzinnigen rond de hoogleraar Burmannus Secundus). Aldaar waren volgens sommige predikanten heilige zaken als kerk en stadhouder slechts voorwerp van spot. De jonge schrijfster schoffeert de orthodoxie, met haar verlichte geloofsbelijdenis. Zij neemt Santhorst in bescherming, en pleit voor een vaderlands en verlicht deugdenstelsel. Haar oncalvinistische, alternatieve kerk geeft zij vlees en bloed door de beschrijving van de geloofspunten (vrede, vrijheid, verdraagzaamheid, vreugde), de rituelen en bedevaartsoorden, de belangrijkste heiligen (Oldenbarnevelt, De Groot, de De Witten enz.).

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 13 Apr 2000 15:04:43 +0200
From: J.M.J. Sicking <j.m.j.sicking@castel.nl>
Subject: Lit: 0004.22: Te verschijnen: Geert Nijland. Met tien maten. Anderhalve eeuw Nederlandse poezie in een halve eeuw bloemlezingen (Groningen, 2000)

=================================
Poeziebloemlezingen nader bekeken
=================================

In de reeks Cahiers voor Nederlandse Letterkunde verschijnt in mei/juni 2000 een studie van Geert Nijland, getiteld ‘Met tien maten. Anderhalve eeuw Nederlandse poezie in een halve eeuw bloemlezingen’. Doordat de auteur zich niet heeft beperkt tot de vraag welke dichters en gedichten het vaakst in bloemlezingen zijn opgenomen, maar bijvoorbeeld ook laat zien welke samenhangen er in voorkeuren vallen waar te nemen en welke schommelingen zich in de tijd hebben voorgedaan, levert hij een interessante bijdrage aan het onderzoek naar de receptie van poezie vanaf Gezelle tot heden. Mooi gekozen citaten verlevendigen de rekenkundige analyses. Men kan dit nummer bestellen door NLG 25,- over te maken op postbanknummer 3808367 ten name van Uitgeverij Passage te Groningen, onder vermelding van ‘nr. 2000/1’.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 11 Apr 2000 22:55:12 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 0004.23: Pas verschenen: NCC adres 2000 (Den Haag, 2000)

==============
Pas verschenen
==============

NCC adres 2000. Bibliotheken en instellingen aangesloten bij de Nederlandse Centrale Catalogus. Centrale catalogus boeken, Centrale catalogus periodieken, Centrale technische catalogus, Centrale landbouw catalogus. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 2000. 110 blz. NLG 2,50.

Hoewel NCC Adres ook online te raadplegen is via http://www.kb.nl/kb/hcc/nccadres-zoek.htm, verschijnt nog steeds daarnaast een jaarlijkse gedrukte versie met de (e-mail)-adressen en telefoonnummers van de enkele honderden bibliotheken die aangesloten zijn bij de centrale catalogus. Een alfabetische index op de namen van de beschreven instellingen ontsluit het boekje. Voor bestellingen kan men terecht bij de CC van de KB: +31-(0)70-3140383, e-mail: unioncatalog@kb.nl.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 22 Feb 2000 10:42:11 +0100
From: J.M. Kristel <ivnnl@wxs.nl>
Subject: Sym: 0004.24: Veertiende Colloquium Neerlandicum, 'Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21-ste eeuw', van zo 27 augustus tot za 2 september 2000 te Leuven

Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge
Nederland
Tel +31-(0)172-51.82.43
Fax +31-(0)172-51.99.25
E-mail: ivnnl@wxs.nl

  *----------------------------------------------------*
  |                          |
  |     Veertiende Colloquium Neerlandicum    |
  |    Leuven, 27 augustus - 2 september 2000    |
  |                          |
  |     Perspectieven voor de internationale    |
  |      neerlandistiek in de 21-ste eeuw     |
  |                          |
  |  Tweede mededeling - Intramurale neerlandistiek  |
  *----------------------------------------------------*

Met veel genoegen kondigen wij u hierbij aan dat het Veertiende Colloquium Neerlandicum zal plaatsvinden in Leuven van zondag 27 augustus tot zaterdag 2 september 2000. De Katholieke Universiteit Leuven verleent het colloquium gastvrijheid.
In bijlage sturen wij u het voorlopige programma en een overzicht van de bijdragen die geaccepteerd zijn voor de Vrije Markt. De plaatsing van deze bijdragen in het woensdag- en donderdagprogramma wordt bekendgemaakt in het programma dat verspreid zal worden met de Derde Mededeling, in juni 2000.

Deze Tweede Mededeling is bestemd voor deelnemers en belangstellenden die geen functie vervullen in de extramurale, universitaire neerlandistiek. De Mededeling wordt ook gestuurd aan intramurale deelnemers die zich al eerder hebben ingeschreven voor het colloquium; zij hoeven zich uiteraard niet opnieuw aan te melden.

 • Inschrijfgeld: deelnemers die geen docent neerlandistiek extra muros zijn betalen BEF 650 / NLG 35 inschrijfgeld (voor buitengewone leden BEF 500 / NLG 27,50) plus BEF 100 / NLG 5,50 per dag.
 • Logies Intramurale deelnemers dienen zelf voor logies te zorgen.
 • Maaltijden: De maaltijden worden vrijwel alle gezamenlijk gebruikt. Intramurale deelnemers kunnen tegen betaling deelnemen aan deze maaltijden. Voor het diner op zondag en het diner op vrijdag is reservering vooraf noodzakelijk. De kosten: universiteitsrestaurant lunch circa BEF 290 / NLG 15, diner circa BEF 350 / NLG 18; diner zondagavond BEF 960 / NLG 50; diner vrijdagavond BEF 1750 / NLG 90; maaltijden inclusief wijn en koffie.
 • Derde Mededeling: zal in juni verspreid worden onder de deelnemers. Aan de Derde Mededeling zal onder meer zijn toegevoegd: de samenvattingen van de verschillende bijdragen, inclusief de bijdragen aan de Vrije Markt en informatie over Leuven.

Het bestuur van de IVN


Voorlopig programma (vermelde sprekers hebben toegezegd; stand per 17 januari 2000)

Zondag 27 augustus 2000

vanaf 12.00 uur Inschrijving
17.00 uur Openingszitting Colloquium
Welkomstwoord door
– Voorzitter IVN, prof. dr. H. Brems
– Rector KUL
Opening colloquium
Openingslezing prof. dr. K. Porteman (Leuven) over de bijdrage van de Zuidelijke Nederlanden aan onze cultuur in de zeventiende eeuw
18.30 uur Receptie en aansluitend diner

Maandag 28 augustus 2000

Thema ochtend: Vertalen
09.15 – 10.15 uur Plenaire lezing door prof. dr. Th. Hermans (Londen) over vertaalwetenschap met aandacht voor de praktijk van het vertalen
10.15 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 11.15 uur Plenaire lezing door mevrouw B. Van Aert (Brussel) over vertalen in de EU
11.15 – 11.45 uur Plenaire lezing door mevrouw drs. R. Wester (Amsterdam) over het beleid van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds
11.45 – 12.00 uur Discussie
12.00 – 13.00 uur Lunch
Thema middag: Onderwijsmethodologie
onder auspicien van het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal: ‘Contrastief taalonderwijs: nuttig, nodig of overbodig?’
13.30 – 13.45 uur Contrastiviteit en taalonderzoek
13.45 – 14.00 uur Contrastiviteit en taalonderwijs
14.00 – 14.15 uur Contrastief en taakgericht – een contrast?
14.15 – 15.00 uur Forumdiscussie
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Plenaire lezing door dr. H. Bekkering (Nijmegen) over het gebruik van jeugdliteratuur in het extramurale neerlandistiekonderwijs
17.00 uur Stadswandelingen (zie ook programma vrijdagmiddag)

Dinsdag 29 augustus 2000

Thema dag: nieuwe technologieen
09.00 – 10.00 uur Plenaire lezing door dr. R.M. Vismans (Hull) over nieuwe technologieen in het NVT-onderwijs
10.00 – 10.45 uur Pauze
10.45 – 12.15 uur Parallelle demonstraties en introducties van materiaal (demonstraties gedurende gehele dag)
12.15 – 13.15 uur Lunch
13.30 – 14.30 uur Plenaire lezing door prof. dr. R. Soetaert (Gent) over interactief literatuuronderwijs
14.30 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.45 uur Parallelle demonstraties en introducties van materiaal (demonstraties gedurende gehele dag)

Woensdag 30 augustus 2000

Thema ochtend: Nederlands als bronnentaal
09.00 – 09.35 uur drs. H. Groot (Jakarta) en drs. M. Moka-Lappia (Ujung Pandang), NBT voor historici in Indonesie
09.35 – 09.55 uur dr. A.N. Paasman (Amsterdam), NBT in Suriname
09.55 – 10.15 uur dr. I. Wik’en Bonde (Stockholm), NBT voor hoofdvakstudenten Nederlands in Zweden
10.15 – 10.30 uur Discussie
10.30 – 11.15 uur Pauze
11.15 – 11.45 uur drs. A.A.M. van Kalsbeek (Amsterdam), NBT in de toekomst
11.45 – 12.15 uur dr. P.J. Verkruijsse (Amsterdam), NBT en internet
12.15 – 12.30 uur Discussie
12.30 – 13.30 uur Lunch
Thema middag: Vrije Markt
14.00 – 17.30 uur vijf parallelle sessies (zie overzicht bijdragen verderop)

Donderdag 31 augustus 2000

09.15 – 10.15 uur Vergaderingen per taalgebied
10.15 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.00 uur Plenaire presentatie van de nieuwe literatuurgeschiedenis dr. A.J. Gelderblom (Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Gent)
12.00 – 13.00 uur Lunch
Thema middag: Vrije Markt
13.30 – 17.00 uur vijf parallelle sessies (zie overzicht bijdragen verderop)

Vrijdag 1 september 2000

09.15 – 10.15 uur Het nieuwe Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
10.15 – 11.00 uur Pauze
11.00 – 12.15 uur Algemene Vergadering Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
12.15 – 13.15 uur Lunch
14.00 – 15.00 uur Vergadering oud en nieuw IVN-bestuur Stadswandelingen (zie ook programma maandagmiddag)
17.00 uur Slotzitting Colloquium
Slotlezing door prof. dr. H. Brandt Corstius (Parijs) over Het Nederlands in de 21ste eeuw
Slotwoord door de nieuwe voorzitter IVN
Feestelijk slotdiner

Zaterdag 2 september 2000

Ochtend: vertrek deelnemers


Overzicht toegelaten bijdragen Vrije Markt

I. Taalkunde

 • Baalen, drs. Chr. van (Wenen). “Kunnen we dat nou niet gelijk afhandelen?”. Nederlands in zaken
 • Bratoes, prof. dr. I. (St. Petersburg). De semantiek van de werkwoorden van positie
 • Conradie, prof. dr. C.J. (Johannesburg). De voorgeplaatste genitief: een contrastieve beschouwing
 • Drenjasova, prof. dr. habil. T. (Moskou). Aspectuele karakteristieken van het perfectum in het Nederlands
 • Heijden, dr. E. van der (Bonn). Enkele grammaticale contrasten tussen het Duits en het Nederlands
 • Hinskens, prof. dr. F. (Leipzig). Hypocoristische vormen en reductievormen in het hedendaagse Nederlands
 • Horst, dr. J.M. van der (Leuven). Veranderingen in het Nederlands anno 2000
 • Hrnc’irov’a prom. fil., dr. Z. (Praag). Contrastieve analyse van neologismen in ’t Nederlands en ’t Tsjechisch
 • Huening, dr. M. (Berlijn, Wenen). Contrastieve morfologie
 • Jarosinska, mgr. E. (Warzawa). Over de tangconstructie in het Nederlands
 • Kirsner, prof. dr. R.S. (Los Angeles). “De deur wel dichtdoen, he?” en andere mysterieuze zaken
 • Leclercq, dr. R. (Wuerzburg). Bepaling van gesteldheid, nieuw bezien
 • Leuvensteijn, prof. dr. J.A. van (Amsterdam, Budapest). Abraham Blankaart aan het woord. Positiebepaling d.m.v. aanspreekvormen
 • M’alkov’a, mgr. K. (Olomouc). Nederlandse fraseologie in vergelijking met Tsjechische en Duitse fraseologie
 • Merwe, dr. G.S. van der (Stellenbosch). De lexicale creativiteit van het Afrikaans en het Nederlands
 • Mollay, dr. Erzs’ebet (Budapest). Over de redactieprincipes van het Nederlands-Hongaars handwoordenboek in maak
 • Neijt, prof. dr. A.H. (Nijmegen). Speelruimte in de spelling
 • Velde, H. van de (ULB), H. Kloots (UIA), R. van Hout (KUN) en G. de – Schutter (UIA). Vreemde woorden uit Nederlandse en Vlaamse mond
 • Vogl, U. (Wien). Tweetalig onderwijs in Friesland
 • Wouden, T. van der (Groningen, Leiden). Een partikelwoordenboek voor het Nederlands

II. Letterkunde voor 1800

 • Berteloot, prof. dr. A. (Muenster). Lege bladen, afschrijffouten en miniaturen. Observaties in het Detmoldse ‘Der Naturen Bloeme’-handschrift
 • Broos, dr. T.J. (Michigan). “Clio en Thalia in Africa”: feit en fictie in enige Nederlandse reisverhalen over Afrika in de 18e eeuw
 • Fenendael, R. (Louvain-la-Neuve). De eerste begijnen: een geestelijke en culturele (Noord-)Europese gemeenschap in de volkstalen
 • Ohlhoff, prof. C.A.F. (Pretoria). Esmoreit, Floris ende Blanchefloer, gender en orientalisme
 • Pueschel, E. (Heidelberg). Dood en dodendans in het rederijkersdrama

III. Letterkunde vanaf 1800

 • Balogh, dr. T. (Boedapest). De Hongaarse receptie van het werk van Johan Huizinga in de jaren dertig
 • Koch, dr. J. (Wroclaw). Hoe maak je een canon? De presentie van de Nederlandse auteurs in de Afrikaanse literatuurgeschiedenissen
 • Cumps, dr. D. (Paris). Uitdrukkingen en betekenissen van het begrip ‘het andere’ in enkele romans en verhalen van J. van Oudshoorn (1876-1951)
 • Deudney, E. (Olomouc). Christine D’haen, ‘Het tapijt’ uit ‘Onyx’ (1983): symbool van dichterlijke ruimte en tijd
 • Elst, prof. dr. J. van der (Potchefstroom). Golven, wind en zee en de metamorfose tot een dorre vlakte bij A. Roland Holst
 • Fenoulhet, M. Phil. J.K. (Londen). Plagiaat en de historische roman. De gevallen Boudier-Bakker en Du Perron
 • Koch, dr. J.E. (Napels). Leidende motieven in de romans van Nelleke Noordervliet
 • Louwerse, drs. H. (Sheffield). Zwartrijders in de Nederlandse literatuur: het motief van de queeste in de migrantenliteratuur
 • Pos, drs. A. (Coimbra). Menno ter Braak en Oswald Spengler
 • Skovbjerg, J. (Kopenhagen). Interpretatie van Lucebert
 • Taylor-Vanderwal, prof. dr. J. (Wisconsin). De ontdekking van … ideeen? Over enkele recente Nederlandstalige romans
 • Uffelen, prof. dr. H. van (Wenen). Wie is Anne Frank?
 • Val’erie, S. (Louvain-la-Neuve). Het huis bij Hella S. Haasse. Een topos voor psychische verstarring of innerlijke metamorfose?
 • Vanderlinden, prof. dr. S. (Louvain-la-Neuve). De zwaan en de boogschutter of de niet kort te wieken verbeelding
 • Vanacker, dr. S. (Hull). Gender en het schrijverschap van A.L.G. Bosboom-Toussaint
 • Visser, H. (Praag). Wat kan jeugdliteratuur bijdragen aan de kennis van het sociaalculturele leven in Nederland en Vlaanderen?
 • Vogel, dr. M. (Freiburg). Een triviaal genre? Structurele en filosofische aspecten van Nederlandse misdaadromans
 • Zwijnenburg, dr. N. (Leipzig). De selectie en receptie van Nederlandstalige literatuur in de DDR en de nieuwe deelstaten van de Bondsrepubliek tussen 1985 en 1995
 • Zyl, prof. dr. W.J. van (Bellville). Multatuli in Zuid-Afrika

IV. Vertaalwetenschap

 • Damokos, K. (Budapest). Uitdagingen en moeilijkheden bij het vertalen van Coolsaet: Penseel der liefde, leven en werk van de penis
 • Dani”els, dr. M. (Jeruzalem). De voltooid verleden tijd in ruimer tekstverband. Problemen bij het vertalen uit het Nederlands in het Modern Hebreeuws
 • Degraeve, I. (Tbilisi, Georgie). Georgische literatuur in Nederlandse vertaling: opzet
 • Klimaszewska, prof. dr. habil. Z. (Warschau). Idiomatiek in een vertaalwoordenboek
 • Kowalska-Szubert, mgr. A. (Wroclawski). Thematische woordenlijsten: hoe stel je die samen?
 • Missinne, dr. L. (Muenster). Onderwijs van literair vertalen, Nederlands-Duits

V. Cultuur en maatschappij

 • Claes, dr. M.-T. (Louvain-la-Neuve) en dr. M. Gerritsen (Nijmegen). Nederland en Belgie: buren met verschillende culturen. De Taaluniecursus Communicatieverschillen tussen Nederland en Belgie voor docenten Nederlands in het buitenland
 • Kasper, dr. Chr. (Wenen). Nederlands – een bijkomende taal voor germanisten?
 • Rutgers, dr. G.W. (Oranjestad). Caraibische passanten
 • Starmans, drs. lic. P. (Helsinki). De identiteit van de Nederlander
 • Walravens, prof. dr. J. (Brussel). Van Cultuurkunde tot Culturele vaardigheid: de geboorte van een nieuw vakgebied (?)

VI. Didactiek met accent op

– Taalverwerving/taalkunde

 • Ardito, G.V. (Tri”est). Didactische vormen van tolkenonderwijs: verschillen tussen voorgelezen en voor de vuist weg gesproken voordrachten
 • Belo-oesov, dr. V.O. (Moskou). Wat is er?
 • Engelbrecht, drs. W. en Mgr. E. Toufarova (Olomouc). Vooruitzichten voor de neerlandistiek als praktisch vak in Centraal-Europa
 • Eyck, J.R.J. (Voorheen Austin). Native speakers in het vreemdetalenonderwijs: een laatste overschot van het kolonialisme?
 • Godin, prof. dr. P. (Louvain-la-Neuve). Taakgericht taalonderwijs en het gebruik van cursiefjes in het VTO
 • Hiligsmann, dr. Ph. (Lille). Het zinsaccent in het Nederlands van gevorderde Franstaligen
 • Huisman, dr. C.F. (Straatsburg). Taal, cultuur en universitaire vaardigheden in Nederland en Vlaanderen: een all-round pakket voor toekomstige Erasmusstudenten
 • Kriz, bc. M. (Olomouc). Invoering van het Nederlands als gymnasiaal vak in Tsjechie. Problemen, praktijkervaringen, vooruitzichten
 • Lacy-Bruijn, dr. M. (Indianapolis). Het linguistisch en cultureel isolement van docenten extra muros
 • Nicolaescu, dr. G. (Boekarest) en drs. E. Velema (Amsterdam). Zou je nu eindelijk eens willen luisteren?
 • Puttemans, T. (Parijs). De selectie van het ‘Elementair Woordenboek Nederlands’ (EWN) en de doelstellingen elementaire kennis productieve vaardigheden in de NVT-didactiek
 • Vedder, I. en dr. F. Kuiken (Amsterdam). Dictoglos: taalleren door groepsinteractie
 • Vorm, P. v.d. (Kuala Lumpur). De verwerving van leesvaardigheid

– Letterkunde vanaf 1800

 • Leijnse, prof. dr. E. (Namur). Nederlandse literatuurgeschiedenis doceren aan een Franstalig publiek: relevantie en methode

– Cultuur en maatschappij

 • Raemdonck, dr. A. van (Barcelona). Culturele ‘apartheid’ in de leergangen Nederlands bij docentschappen extra muros
 • Wuytack, lic. K.M.P. (Napels). Geschiedenis in beeld: het leven van Keizer Karel aan de hand van een serie Brugse wandtapijten
-----------------------------------------
Inschrijfformulier intramurale deelnemers
-----------------------------------------

Dit formulier sturen aan:
Bureau IVN, Raadhuisstraat 1, 2481 BE Woubrugge, Nederland

Veertiende Colloquium Neerlandicum - Leuven, 27-VIII-2000 - 2-IX-2000

  I. Naam en adres:
     E-mail:

 II. Werkzaam bij/Functie:

III. Zal deelnemen aan het gehele colloquium
     ja/nee *
     Zal deelnemen aan de volgende dag(del)en:
     _ zondag 27 augustus
     _ maandag 28 augustus
     _ dinsdag 29 augustus
     _ woensdag 30 augustus
     _ donderdag 31 augustus
     _ vrijdag 1 september

 IV. Wenst deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijden op (dagen
     invullen):
     ............. ..............  .............. ..............
     _ aan het openingsdiner op zondag 27 augustus 2000
       (kosten BEF 950 / NLG 50) *
     _ aan het slotdiner op vrijdag 1 september 2000
       (kosten BEF 1750 / NLG 90) *

  V. Zal het inschrijfgeld voor 1 augustus 2000 overboeken op
     Postbank (NL) 3314917 of Postcheque (B) 000-1692967-26
     t.n.v. IVN, Woubrugge.
     Inschrijfgeld: BEF 650 / NLG 35 (buitengewone leden
     BEF 500 / NLG 27,50) plus BEF 100 / NLG 5,50
     per dag(deel)

......................       ...................................
(datum van aanmelding)       (handtekening)

* doorhalen wat niet van toepassing is


(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl (voor  |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 0004.b --------------------------*