Neder-L, no. 9910.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9910.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sun, 31 Oct 1999 04:07:16 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9910.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 9910.31: De Boekenwereld, jrg. 15, no. 3, maart 1999      |
| (2) Tyd: 9910.32: De Boekenwereld, jrg. 15, no. 4, april 1999      |
| (3) Tyd: 9910.33: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman,  |
|          jrg. 22, no. 2, augustus 1999             |
| (4) Tyd: 9910.34: Nederlandse Taalkunde, jrg. 4, no. 2, mei 1999    |
| (5) Tyd: 9910.35: TABU, jrg. 29, no. 1, 1999              |
| (6) Tyd: 9910.36: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.31-=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 15, nummer 3, maart 1999.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 26 september 1999

 • J. Spoelder en R.J.A. te Rijdt.
  Bij de voorplaat. Blz. 226-230.
  (Een portretidentificatie op grond van prijsboeken: Lucas van Rijp door Willem van Mieris, 1696.)
 • W. Franits.
  Seks en schandaal: Romeyn de Hooghe en de pamflettenoorlog. Blz. 232-236.
 • H. Slechte.
  Het Spotschip. Maritieme metaforen op politieke prenten, en hun bronnen. Blz. 238-263.
 • Boekbesprekingen. Blz. 264-266.
  . <Door: C. Keijsper:> Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997), Leiden, Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 1997, 337 p., ISBN 9075133049.
 • Verschenen boeken, op blz. 267-269.
 • Catalogi, op blz. 270.
 • Verschenen catalogi, op blz. 271-273.
 • Veilingen, op blz. 274-277.
 • Berichten, op blz. 278-280.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen), op blz. 281-283.
 • Over de auteurs, op blz. 284.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.32-=-=
DE BOEKENWERELD, jaargang 15, nummer 4, april 1999.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 10 oktober 1999

 • J. Spoelder en R.J.A. te Rijdt.
  Een Middelburgse jongen met een prijsboek over Romeinse oudheden: het portret van Isaac Brungn’e du Buisson door Barent Luyten, 1746. Blz. 286-292.
 • S. de Ruyter.
  De late ontdekking van een vroege Witsen. Blz. 293-297.
 • J. van Waterschoot.
  Samuel Luchtmans, een reislustig boekhandelaar. Blz. 298-306.
 • Uit de tijdschriften. Blz. 308-311
 • Boekbesprekingen. Blz. 315-318.
  . <Door: J.W.H. Werner:> Koeman’s Atlantes Neerlandici: new edition volume I: the folio atlases published by Gerard Mercator, Jodocus Hondius, Johannes Janssonius and their successors, compiled by Peter van der Krogt, ’t Goy-Houten, HES publishers, 1997, 755 p., ca. 1000 ill., ISBN 9061942683.
 • Verschenen boeken, op blz. 318-320.
 • Catalogi, op blz. 321.
 • Verschenen catalogi, op blz. 322-323.
 • Veilingen, op blz. 324-326.
 • Berichten, op blz. 328-330.
 • Agenda (Veilingen, Beurzen en Tentoonstellingen), op blz. 331-332.
 • Vraag en aanbod. Blz. 332.
 • Over de auteurs, op blz. 332.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.33-=-=
MEDEDELINGEN VAN DE STICHTING JACOB CAMPO WEYERMAN, jaargang 22, nummer 2, augustus 1999.
ISSN 0167-4609.
Door: Marco de Niet, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 17 oktober 1999.

 • Redactioneel. Blz. 53-54.
 • Maria A. van der Heijde-Zomerdijk.
  The development of public concerts during the late seventeenth and eighteenth centuries. Blz. 55-59.
  (Inleidend artikel op het themanummer over het muziekleven in de achttiende eeuw. Dit artikel besteedt met name aandacht aan de opkomst van publieke concerten in West-Europa en Noord-Amerika.)
 • Nicolle Klinkeberg.
  Liefhebbers en meesters: een samenspel tot bevordering der toonkunst 1770-1840. Blz. 59-68.
  (In dit artikel wordt een beeld geschetst van de problematische verhouding tussen amateurs en beroepsmusici. Deze eersten hadden meestal de organisatorische touwtjes in handen. Bovendien hadden de beroepsmusici in de regel een lagere sociale status.)
 • Cis van Heertum.
  Philipp Joseph Frick (1742-1798). Music and millenarianism in the late eighteenth century I. Blz. 69-80.
  (Eerste deel van een biografie van de veelzijdige en veelbereisde componist en muziekleraar Frick, die zich had toegelegd op het schrijven van muziek voor de glasharmonica, ook in de achttiende eeuw al een muzikale curiositeit.)
 • Jan Bruggeman.
  De redenvoering over het geheugen: een onbekend werk van Jacob Campo Weyerman. Blz. 81-96.
  (De tweede uitgave van Weyermans “Eenige letterlievende […] betrachtingen”, kort na zijn dood in 1748 verschenen, blijkt een combinatie van twee eerdere publicaties te zijn. Een van deze publicaties was tot op heden verloren gewaand. Deze tekst blijkt ook in ingekorte versie voor te komen in het latere tijdschrift “Het Oog in ’t Zeil” (1768).)
 • Notulen van de grondvergadering, 16 januari 1999. Blz. 97-98.
 • Signaleringen en boekbesprekingen. Blz. 99-108.
  . <Door: P. Altena:> Rudolf Dekker. Lachen in de Gouden Eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor. Amsterdam 1997.
  . <Door: P. van Oostrum:> Justus van Effen. De Hollandsche Spectator nrs. 31-60. Ed. E. Groenenboom-Draai. Leiden 1998.
  . <Door: S. Verhaar:> Justus van Effen. De Hollandsche Spectator nrs. 106-150. Ed. S. Gabriels. Leiden 1998.
  . <Door: B. Pratasik:> Anna de Haas. De wetten van het treurspel. Over ernstig toneel in Nederland, 1700-1772. Hilversum 1998.
  . <Door: M. van Vliet:> R.J.G. de Bonth. ‘De aristarch van ’t Y’. De ‘grammatica’ uit Balthazar Huydecopers Proeve van Taal- en Dichtkunde (1730). Maastricht 1998.
  . <Door: A. Hanou:> Liek Mulder. Willem Frijhoff [red.], Een onderschatte universiteit. 350 jaar Gelderse Academie in Harderwijk. Harderwijk 1998.
  . <Door: A. Hanou:> Burman Secundus over Weyerman.
  . <Door: A. Hanou:> J.C. Streng. Het is thans zeer briljant. Aspecten van het Zwolse culturele leven tijdens de overgang van ancien regime naar moderne tijd. Hilversum 1999.
  . <Door: M. van Vliet:> Jean-Dominique Mellot. L’edition Rouennaise et ses march’es (vers 1600-vers 1730). Dynamisme provincial et centralisme parisien. Paris 1998.
  . <Door: M. van Vliet:> J. Schillings. Het tolerantiedebat in de Franstalige geleerdentijdschriften, uitgegeven in de Republiek der Verenigde Provincien in de periode 1684-1753. Amsterdam 1997.
  . <Door: A. Hanou:> Ann Radcliffe. A journey through Holland made in the summer of 1794. Ed. A.G.H. Bachrach. Leiden 1998.
  . <Door: A. Hanou:> Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bez. J. Schmidt. Zutphen 1998.
  . <Door: M. de Niet:> Uiteraard discussieren Campisten.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.34-=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 4, nummer 2, mei 1999.
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Taal en communicatie, Universiteit Twente.
11 oktober 1999.

 • Anastasia Giannakidou.
  Polariteitsverschijnselen en (non)-veridicaliteit. Blz. 93-110.
 • Marco Haverkort.
  Kenmerkchecking, taalverwerving en afasie. Blz. 111-125.
 • Mark de Vries.
  Het schemergebied tussen pronomina en anaforen. Blz. 125-160.
 • FORUM: Helen de Hoop.
  Een onderzoekerwaardig bestaan. Blz. 161-163.
 • DIGITAAL: Matthias H”uning.
  Taalkunde interactief? Blz. 164-168.
 • BOEKBEOORDELINGEN. Blz 169-175.
  . <Door: J.A. van Leuvensteijn:> P.G.J. van Sterkenburg. Vloeken. Een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie.
  . <Door: Hugo Quen’e en Bert Schouten:> A.M.C. Rietveld & V.J. van Heuven. Algemene fonetiek.
  . <Door: Bert Schouten en Hugo Quen’e:> I.H. Slis. Audiologie. Horen in een wereld van geluid.
 • SIGNALEMENTEN. Blz. 176-178.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.35-=-=
TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 29, nummer 1, 1999.
ISSN 0165-9200
Door: Ton van der Wouden, NWO/Nederlands RUG en ATW RUL,
vdwouden@let.rug.nl, Leiden, 24 oktober 1999.

 • Martijn Bredschneijder.
  Reeksvorming: initiele cooordinatie in het Nederlands. Blz. 1-20.
  (Over zinnen als “Jan zal of de rozen snoeien of hij zal de tulpen planten” en “Zijn vrouw schildert zowel als beeldhouwt.” Conclusie: “Alle theorieen en ideeen omtrent het verschijnsel Initiele coordinatie die ik in dit artikel aan de orde heb gesteld schieten tekort. Dit zal zeker ook te maken hebben met de mate waarin taalwetenschappers zich tot dusver met het thema reeksvorming hebben beziggehouden.” Toch is het verschijnsel belangrijk, want waarschijnlijk universeel: meer onderzoek is dus geboden.)
 • Victor Sanchez Valencia.
  Petrus Camper (1722-1789) over mens, aap en spraak. Blz. 21-36.
  (De Groningse Professor in de Ontleed-, Heel-, Genees- en Kruidkunde heeft zich beziggehouden met de vraag, of apen zouden kunnen spreken. Hij deed anatomisch onderzoek naar het apenstrottenhoofd en kwam tot een negatieve conclusie. Philip Lieberman en zijn collega’s gaven hem deze eeuw gelijk.)
 • Jack Hoeksema.
  Iemand iets wijsmaken: irrealis en negatieve polariteit. Blz. 37-42.
  (Het werkwoord “wijsmaken” als negatief-polaire uitdrukking (“je maakt mij niet wijs dat Ajax kampioen wordt”) verlangt dat zijn omgeving zowel negatief (monotoon dalend) als irrealis (non-veridicaal) is: “deze contextuele eisen zijn dus niet louter alternatieven, maar kunnen ook cumulatief worden toegepast”.)
 • Eric Hoekstra.
  De opkomst van het aspektuele hulpwerkwoord liggen. Blz. 43-47.
  (Over zinnen als “lig niet te zeuren” en “hij heeft weer erg liggen zeuren” waarbij de aangesproken respectievelijk besproken persoon zich niet in een horizontale positie hoeft te bevinden. In het noorden des lands zijn deze zinnen (nog?) vrijwel afwezig.)
 • Redactie.
  Afscheid van Nanne Streekstra. Blz. 48.
(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9910.36-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:                           |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <j.aarts@chello.nl>         |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Trefwoord:        Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Guido Leerdam <G.Leerdam@dienst.vu.nl>     |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Marc.van.Oostendorp@Meertens.KNAW.nl (voor  |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9910.c --------------------------*