Neder-L, no. 9906.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9906.c: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 30 Jun 1999 23:36:28 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9906.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (1) Tyd: 9906.23: Naamkunde, jrg. 30, no. 3-4, 1998           |
| (2) Tyd: 9906.24: De Negentiende Eeuw, jrg. 22, no. 4, december 1998  |
| (3) Tyd: 9906.25: Ons Erfdeel, jrg. 42, no. 1, januari-februari 1999  |
| (4) Tyd: 9906.26: Queeste, jrg. 6, afl. 1, 1999             |
| (5) Tyd: 9906.27: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, |
|          jrg. 114, no. 1-4, 1998-1999             |
| (6) Tyd: 9906.28: Vonk, jrg. 28, no. 5, mei-juni 1999          |
| (7) Tyd: 9906.29: De Zeventiende Eeuw, jrg. 14, no. 2, november 1998  |
| (8) Tyd: 9906.30: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.23-=-=
NAAMKUNDE, jaargang 30 (1998), nummer 3-4.
ISSN 0167-5357.
Door: Tanneke Schoonheim, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden.
Leiden, 4 juni 1999.

 • D. Gerritzen, G. Bloothooft, F. van Poppel & J. Verduin.
  Vernoeming in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (1820-1940). Blz. 153-180.
 • R. Rentenaar.
  Het onderzoek van toponymische elementen in historisch perspectief. Blz. 181-196.
 • L. Van Durme.
  Een groene taalgrens. Het geval Opbrakel versus Flobecq/Vloesberg. Blz. 197-242.
 • W. Beele.
  De familienaam Lap’ere. Blz. 243-246.
 • Boekbespreking:
  . <Door: R. Rentenaar:> J.G. Kruisheer. Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299. Blz. 247-250.
 • Kroniek:
  . <Door: R. Rentenaar:> Nederland. Blz. 251-258.
  . <Door: A. Marynissen:> Vlaanderen. Blz. 259.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.24-=-=
DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 22, nummer 4, december 1998.
ISSN 1381-8546.
Door: Jan Stroop, vakgroep Nederlandse Taalkunde, UvA.
Zaandam, 14 juni 1999.

 • Harm Jan Smid.
  Wiskundeonderwijs in de negentiende eeuw; een omstreden succesverhaal. Blz. 209-220.
 • Danny Beckers.
  ‘Het is al Mathesis dat de klok slaat’; Genootschapen en wiskundeonderwijs in Nederland buiten het reguliere onderwijs om (1780-1830). Blz. 221-234.
 • Kris Steyvaert.
  J.J.L. tan Kates ‘kind des Jammers’; Thomas Chatterton in Nederland. Blz. 235-250.
 • Aankondigingen en mededelingen, op blz. 251-256:
  . Volkswoningbouw in Rotterdam
  . Gelderland
  . Schrijvende vrouwen
  . Modernisering
  . ‘Call for papers’: The Health of Nations
  . ‘Call for papers’: Symposium ‘Kunsthandel in de negentiende eeuw’
  . Gezondheidszorg in Vlaanderen
  . Archieven
  . Liefde in Holland
  . Max Havelaar
  . Haarlemse vrouwen
  . Jacobus van Looy

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.25-=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 42, nummer 1, januari-februari 1999.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 20 juni 1999.

(Sinds januari van dit jaar ligt Ons Erfdeel op kosten van de Vlaamse regering ook in de Uithoornse bibliotheek!!)

 • Andr’e Klukhuhn.
  Liever de Gifbeker. Over de universiteit en de markt. Blz. 3-10
  (De Nederlandse universiteiten zijn al geruime tijd zo druk aan het bewegen dat het beeld maar moeilijk scherp is te krijgen. Toch is het mogelijk enige helderheid te scheppen door het schijnbaar chaotisch gedoe in een aantal eenvoudiger factoren te ontleden.)
 • Ed Leeflang.
  Het overrompelde kind. Herinneringen aan Guido Gezelle. Blz. 9-23.
  (Een blik vanuit jeugdherinneringen op het werk van Guido Gezelle.)
 • Koen Raes.
  Tolerantie onder druk. Wederzijds respect of wederzijdse onverschilligheid. Blz. 25-33.
  (De verschillende begrippen van ‘tolerantie’ belicht.)
 • Saskia Bak.
  Het ‘zien’ van Robert Zandvliet. Blz. 35-40.
  (Al surfend op het internet kun je belanden in het archief van de Vleeshal: een expositieruimte in het Zeeuwse stadje Middelburg waar hedendaagse kunst getoond wordt. Hier wordt het werk van Robert Zandvliet getoond. Welke associaties krijg je bij het ‘zien’ van het werk van deze kunstenaar?)
 • Koen van Synghel.
  Op zoek naar integere gebouwen. De Vlaamse bouwmeester Bob Van Reeth. Blz. 41-51.
  (Intelligente ruines, geschiedenis van steden… Voor Van Reeth is architectuur inderdaad niet interessant, maar het gaat hem vooral om het proces van het bouwen en over de vraag hoe de architectuur zich afspeelt in de tijd en de tijd zich afspeelt in de architectuur.)
 • Jo Tollebeek.
  Portret van een Januskop. Over Arnold Heumakers. Blz. 53-60.
  (Het kleine oeuvre van de criticus en essayist Arnold Heumakers bezit een thematische consistentie die in het werk van zijn collega’s vaak ontbreekt. Bovendien werd het programma ervan reeds geformuleerd in zijn debuut, Onleefbare waarheden, de in 1990 verschenen tekst van drie lezingen.)
 • Anne Marie Musschoot.
  Het gekoesterde ego. Autobiografisch schrijven aan het einde van het millenium. Blz. 61-73.
  (Wat in het begin van de jaren zeventig nog taboe leek te zijn, is nu verleden tijd: aan het einde van hetzelfde decennium was er in de literatuur al sprake van een nieuw ego-tijdperk en het bleek ook te gaan om een ontwikkeling die de internationale trend volgt.)
 • Kees Snoek.
  Schaamte, spijt en verlangen. Het Indi”e van Rudy Kousbroek. Blz. 75-91.
  (Als je aan het begin van het leven staat, voel je je sterk in het besef van de onafzienbare reeks lichtende kaarsen voor je uit, maar naarmate je ouder wordt, zie je terug op een gestadig groeiende naargeestige rij geblakerde stompjes, terwijl de reeks brandende kaarsen navenant afneemt. Dit is ook de tragiek van de sterveling die in het voormalig Nederlands-Indi”e is geboren.)
 • Philippe Nobie.
  Nederland en Frankrijk: het grote misverstand? Een cultuurhistorische benadering. Blz. 93-102. (Al drie jaar lijken Nederland en Frankrijk een levendig rollenspel op te voeren vol gespierde politieke verklaringen en agressieve perscampagnes zoals je zelden ziet tussen Europese partners.)
 • Culturele kroniek Blz. 103-128.
  Literatuur:
  . <Door: Bart Vervaeck:> ‘Feuilletons’ van Jeroen Brouwers.
  . <Door: Cerille Offermans:> ‘De Phoenix’ van Paul Claes.
  . <Door: Rudi van der Paardt:> ‘De procedure’ van Harry Mulisch.
  . <Door: Hugo Brems:> ‘Oktober ’43’ van Hugo Claus.
  . <Door: Cyrille Offermans:> ‘Ambeeld’ van J. Bernlef.
  . <Door: Frank Hellemans:> ‘Een lastig portret’ van Leonard Nolens.
  . <Door: Paul Demets:> ‘Gegroet o….,’ van Peter van Lier.
  . <Door: Elke Brems:> ‘Huisraad’ van Anneke Brassinga.
  . <Door: Saskia Bak:> ‘Catalogue Raisonn’e’ van Piet Mondriaan.

  Theater:
  . <Door: Paul Demets:> Informatie over Het Paleis / KJT.
  . <Door: Jos Nijhof:> De Vlaamse golf in de Nederlanden.

  Muziek:
  . <Door: Ignace Bossuyt:> Renaissancepolyfonie uit de Nederlanden op CD.
  . <Door: Jan Rubenstein:> Bonte viering van 40 jaar Erasmusprijs.

  Film:
  . <Door: Wim de Poorter:> Twee zwalkende meisjes: Rosie en S.
 • Taal- en cultuurpolitiek. Blz. 129-134.
  . <Door: Filip Matthijs:> Het buitenland en wij.
  ‘Nederlanders in Nagasaki – Japanse portretten uit de 19de eeuw/ The Dutch in Nagasaki – 19th-century Japanese prints’ van Willem van Gullik.
  ‘Dissonant Worlds, Roger Vandersteene among the Cree’ van Earle H. Waugh.
  . <Door: Ries Agterberg:> Elschot op de digitale snelweg.
 • Publicaties. Blz. 137-152
  . <Door: Jo Tollebeek:> ‘Geschiedschriving als opdracht. Abel Herzberg, Jacques Presser en Loe de Jong over de jodenvervolging’ van Conny Kristel.
  . <Door: Luc Devoldere:> ‘Pinguins in de woestijn. Zoeksporen naar welzijn en cultuur’ van Luc Martens.
  . <Door: Reinier Salverda:> ‘Koloniale taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indi”e, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba’ van Kees Groeneboer.
  . <Door: Werner Thomas:> ‘Prinsen en poorters. Beelden van de Laat-middeleeuwse samenleving in de Bourgondische Nederlanden, 1384-1530’ van Walter Prevenier.
  . <Door: Frans Oudejans:> ‘Alfrink, een biografie’ van Ton H.M. van Schaik.
  . <Door: Martine Goossens:> ‘Vrouw en politiek in Belgi”e’ van Leen van Molle en Eliane Gubin.
  . <Door: Paul van Velthoven:> ‘Sociaal en Cultureel Rapport 1998. 25 jaar sociale verandering’ van Sociaal en Cultureel Planbureau.
  . <Door: E. Gerard:> ‘De messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert’ van Lode Wils.
  . <Door: Pieter Leroy:> ‘Twee eeuwen Rijkswaterstaat 1798-1998’ van A. Bosch en W. van der Ham.
  . <Door: Petra Gunst:> ‘August de Schrijver, Oorlogsdagboeken 1940-1942’ van Herman van Goethem.
 • Bibliografie. Blz. 153-155.
  Overzicht van uit het Nederlands vertaald werk.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.26-=-=
QUEESTE, Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden, jaargang 6 (1999), afl. 1.
ISSN 0929-8592.
ISBN 90-6550-283-1.
Door: Willem Kuiper, Universiteit van Amsterdam.
Amsterdam, 26 juni 1999.

 • Katrien Heene.
  Ad sanguinis effusionem. Automutilatie en gender in middeleeuwse heiligenlevens. Blz. 1-22.
 • E. Kwakkel.
  Ouderdom en genese van de veertiende-eeuwse Hadewijch-handschriften. Blz. 23-40.
 • J. Reynaert.
  De verborgen zijde van de middeleeuwse kopiist. Over de functie en de samenstelling van het Geraardsbergse handschrift. Blz. 41-52.
 • Hans Kienhorst.
  Een reis zonder wederkeer. Opmerkelijke notities in handschrift Oxford, Bodleian Library, Can. misc. 278. Blz. 53-70.
 • Naar aanleiding van:
  . Amand Berteloot. Van hervormer-avant-la-lettre tot geleerde taalvirtuoos [n.a.v. Karina van Dalen-Oskam. Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Hilversum 1997]. Blz. 71-74.
  . Martine de Bruin. Hokjesgeest en erotische liederen [n.a.v. Gaby Herchert. “Acker mir mein bestes Feld”. Untersuchungen zu erotischen Liederbuchlieder des spaeten Mittelalters. Mit Woerterbuch und Textsammlung. Muenster usw. 1996]. Blz. 74-76.
  . Koen Goudriaan. Bijbelverhaal voor iedereen’ [n.a.v. M.K.A. van den Berg. De Noordnederlandse historiebijbel. Een kritische editie met inleiding en aantekeningen van Hs. Ltk 231 uit de Leidse Universiteitsbibliotheek. Hilversum 1998]. Blz. 77-82.
  . E. Kwakkel. De Middelnederlandse kloostercultuur in 1300 en enige handschriften [n.a.v. K. Stooker en Th. Verbeij. Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven 1997]. Blz. 82-86.
  . Elsa Strietman. Het boecken maken en heeft gheen eynde [n.a.v. Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de late Middeleeuwen. Vertaald door Willem Wilmink. Met een inleiding en een teksteditie door Bart Ramakers. Amsterdam 1998]. Blz. 86-89.
  . Ulrike Zellmann. Mittelalterliche Verstaendigungslandschaften [n.a.v. Rita Schlusemann und Paul Wackers (Hg.). Die spaetmittelalterliche Rezeption niederlaendischer Literatur im deutschen Sprachgebiet. Amsterdam enz. 1997]. Blz. 89-96.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.27-=-=
TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 114, nummers 1-4, 1998-1999.
ISSN 0040-7550.
Door: Dick Wortel, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden.
Leiden, 31 mei 1999

ARTIKELEN

 • Boutkan, D. en M. Kossmann. Over sjwa-apocope in het Nederlands. Blz. 164-172.
 • Dijk, S. van, en T. van Raamsdonk. ‘Ik vermane mijne Sex: leer denken, net denken…’. Betje – Wolff en Jeanne Leprince de Beaumont: plagiaat of citaat zonder bronvermelding? Blz. 346-357.
 • Duinhoven, A.M. Aard en plaats van de persoonsvorm. Blz. 48-70.
 • Duinhoven, A.M. Kopiist, corrector en bewerker. Antwoord aan J.W. Klein. Blz. 201-222.
 • Francken, E. Literatuur voor het oude en het nieuwe Zuid-Afrika? Bart Nel van J. van Melle en de Afrikaner natievorming. Blz. 156-164.
 • Gr”uttemeier, R. Vlaamse zakelijkheid? Over de nieuwe zakelijkheid als poeticaal concept in Vlaanderen. Blz. 138 -164.
 • Jansen, J. De drie deugden des toneelstijls in Vondels ‘Berecht’ bij Jeptha. Blz. 226-234.
 • Jeu, A. de. Eelckje van Bouricius: een zeventiende-eeuwse dichteres in de marge van de literaire wereld. Blz. 329-346.
 • Kienhorst, H. Fragment van een onbekende Middelnederlandse ridderroman over Willem van Oringen: Oxford, Bodleian Library, Ms. Dutch b. 2, fol. 6. Blz. 125-138.
 • Klein, M. Op weg naar Het. Over het sprookje Psyche van Louis Couperus. Blz. 234-252.
 • Klein, J.W. De status van de Lancelotcompilatie: handschrift, fragmenten en personen. Blz. 105-125.
 • Klein, J.W. Repliek. Oraliteit en de Karel ende Elegast. Blz. 222-226.
 • Maljaars, A. Nieuw licht op het dichterschap van het Wilhelmus? Blz. 17-34.
 • Marynissen, A. Van -(t)ke naar -(t)je. De oorsprong en verspreiding van het Nederlandse diminutiefsuffix -(t)je. Blz. 252-270.
 • Moerdijk, A. Hoe consistent, modern en beknopt is het WNT? Blz. 297-321.
 • Summerfield, Th. Simon de Montfort, Edward I en koning Arthur in Velthems Voortzetting van de Spiegel historiael. Blz. 1-17.
 • Tollenaere, F. de. Etymologica: de geborduurde pantoffels van het MNW. Blz. 172-176.
 • Vliet, H.T.M. van. Estheticisme en mystiek bij P.C. Boutens. Blz. 34-48.
 • Winkelman, J.H. De Burggravin van Vergi kreeg een nieuwe jas. Blz. 321-329.

BOEKBESPREKINGEN

 • <Door: E. Francken:> Beekman, E.M.: Troubled pleasures. Dutch colonial literature from the East Indies 1600-1950. Oxford, 1996. Blz. 82.
 • <Door: D. van der Poel:> Brinkman, H.: Dichten uit liefde. Literatuur in Leiden aan het einde van de Middeleeuwen. Hilversum, 1997. Blz. 275.
 • <Door: B.P.M. Dongelmans:> Buijnsters, P.J. en L. Buijnsters-Smets: Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle, 1997. Blz. 179.
 • <Door: K. Porteman:> Cats, Jacob: Sinne- en minnebeelden. Studie-uitg. met inl. en comment., verzorgd door H. Luijten. Assen, 1996. Blz. 369.
 • <Door: E. van den Berg:> Dalen-Oskam:, K. van: Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel. Hilversum, 1997. Blz. 364.
 • <Door: M. van Hattum:> Dubois, O.W.: Een vriendschap in R’eveilkring. De omgang tussen Isa”ac da Costa en Willem de Clercq (1820-1844). Heerenveen, z.j. Blz. 280.
 • <Door: H. Schaap:> Etty, E.: Liefde is heel het leven niet. Henri”ette Roland Holst, 1869-1952. Amsterdam, 1996. Blz. 90.
 • <Door: J.C. Streng:> Evers, M.: De vormingsjaren van A.C.W. Staring. Brieven en documenten betreffende zijn studietijd in Harderwijk en Goettingen. Hilversum, 1996. Blz. 88.
 • <Door: J. van Aelst:> Gerlacus Petrus: Opera omnia. Ed. M.M. Kors. Turnhout, 1996. Blz. 70.
 • <Door: L. Cornelis:> Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer bij haar afscheid […]. Onder red. van E.H.C. Elffers-van Ketel … [et al]. Amsterdam, 1997. Blz. 177.
 • <Door: G. Warnar:> Hadewych: Visioenen. Vert. door I. Dros; met een inl. en een teksted. door F. Willaert. Amsterdam, 1996. Blz. 182.
 • <Door: N. Maas:> Hattum, M. van: Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger. Amsterdam, 1996. Blz. 282.
 • <Door: J.A. van Leuvensteijn:> Hollander, A.A. den: De Nederlandse Bijbelvertalingen 1522-1545. Dutch translations of the Bible 1522-1545. Nieuwkoop, 1997. Blz. 185.
 • <Door: L. van Driel> Janssen, Th.: Communiceren. Over taal en taalgebruik. ‘s-Gravenhage, Antwerpen, 1997. Blz. 270.
 • <Door: G.R.W. Dibbets> Koelmans, L.: Zeemans lexicon. Woord en woordbetekenis bij Michiel de Ruyter. Zutphen, 1996. Blz. 176.
 • <Door: T. Streng en A. van Toorn:> Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850, van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Red. R. Schenkeveld-van der Dussen e.a. Amsterdam, 1997. Blz. 366.
 • <Door: K. van Dalen-Oskam:> Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Onder red. van G. Sonnemans. Hilversum, 1996. Blz. 75.
 • <Door: I. Koch:> Nieuwstadt, M. van: De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Groningen, 1997. Blz. 374.
 • <Door: H.T.M. van Vliet:> Perron, E. du: Het land van herkomst. Geann. uit., verzorgd door F. Bulhof en G.J. Dorleijn. Amsterdam, 1996. Blz. 376.
 • <Door: P. Verhuyck:> Pleij, H.: Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieen over het volmaakte leven. Amsterdam, 1997. Blz. 272.
 • <Door: J. Oosterman:> Raue, S.: Een nauwsluitend keurs. Aard en betekenis van Den triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen (1514). Z.p., 1996. Blz. 72.
 • <Door: J. van Aelst:> Scheepsma, W.: Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften. Amsterdam, 1997. Blz. 361.
 • <Door: A. de Jeu:> Sneller-Van Veen, A.A.: Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. Kampen, 1996. Blz. 79.
 • <Door: E. Stronks:> Stegeman, S.: Patronage en dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren. Nijmegen, 1997. Blz. 81.
 • <Door: L. van Gemert:> Streng, T.: Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en schrijverschap in Nederland, 1815-1860. Amsterdam, 1997. Blz. 371.
 • <Door: M. de Bruin:> Stronks, E.: Stichten of schitteren. De poezie van zeventiende-eeuwse gereformeerde predikanten. Houten, 1996. Blz. 277.
 • <Door: K. van Dalen-Oskam:> Het Tuebingse Sint-Geertruihandschrift. Diplomatische ed. bez. door H. Kienhorst en G. Sonnemans. Hilversum, 1996. Blz. 75.
 • <Door: P. van Altena:> Vliet, P. van der: Onno Zwier van Haren (1713-1779), staatsman en dichter. Hilversum, 1996. Blz. 86.
 • <Door: L. van Gemert:> Vrouwen en kunst in de Republiek. Een overzicht. Red. E. Kloek … [et al]. Hilversum, 1998. Blz. 371.
 • <Door: E. Leijnse:> Weij, J.-W. van der: Beweging en bewogenheid. Het prozagedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw. Amsterdam, 1997. Blz. 285.
 • <Door: W.J.J. Pijnenburg:> Weijnen, A.A.: Etymologisch dialectwoordenboek. Assen, 1996. Blz. 357.
 • <Door: A. Zuiderent:> Woestijne, Karel van de: Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitg., verzorgd door L. Jansen. Assen, 1996. Blz. 92.

INTERDISCIPLINAIR

 • <Door: O. Praamstra:> Aerts, R.: De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Blz. 382.
 • <Door: E. Stronks:> J. Bosma, J.: Woorden van een gezond verstand. De invloed van de Verlichting op de in het Nederlands uitgegeven preken van 1750 tot 1800. Blz. 189.
 • <Door: E. van Boven:> Mak, G: Mannelijke vrouwen. Over grenzen van sekse in de negentiende eeuw. Blz. 380.
 • <Door: G.R.W. Dibbets:> Vier eeuwen domineesland. Red. N.H. Koers. Blz. 188.

SIGNALEMENTEN

 • <Door: T. Harmsen:> Beekman, E.M.: The crippled heart. An introduction to the life, times and works of Willem Godschalck van Focquenbroch. Leiden, 1997. Blz. 388.
 • <J. van Eijnatten:> Bilderdijk, W.: Liefde en ballingschap. Brieven 1795-1797. Ed. M. Mathijsen. Amsterdam, 1997. Blz. 291.
 • <I. Glorie:> De briefwisseling van de student Alexander Ver Huel 1840-1849. Ed. J. Bervoets. Westervoort, 1997. Blz. 293.
 • <Door: S. Veld:> Constantijn Huygens 1596-1996. Lezingen van het tweede Groningse Huygens-symposium. Red. N.F. Streekstra. Groningen, 1997. Blz. 289.
 • <Door: O. Praamstra:> De duinen gillen mee! Ed. W. van den Berg en H. Stouten. Amsterdam, 1997. Blz. 292.
 • <Door: O. Praamstra:> De geest van Multatuli. Proteststemmen in vroegere Europese kolonien. Onder red. van Theo D’haen en Gerard Termorshuizen. Leiden, 1998. Blz. 389.
 • <Door: B. Besamusca:> De Haarlemse gravenportretten. Hollandse geschiedenis in woord en beeld. Onder eindred. van Wim van Anrooij. Hilversum, 1996. Blz. 95.
 • <Door: L. van Gemert:> Een handvol Huygens. Vijf latijnse gedichten van Constantijn Huygens. Vert. en toegel. door J. Bloemendal. Voorthuizen: 1997. Blz. 97.
 • <Door: J. Koppenol:> De hond van de hertog van Alva. Samenst.: Yolanda Rodr’iguez P’erez. Amsterdam, 1997. Blz. 387.
 • <Door: R. de Bonth:> Geconfineert voor altoos. Stukken behorend bij het proces Jacob Campo Weyerman (1739). Uitg. door K. Bostoen en A. Hanou. Leiden, 1997. Blz. 389.
 • <Door: F. Brandsma:> Gouden legenden. heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Onder red. van A.B. Mulder-Bakker en M. Carasso-Kok. Hilversum, 1997. Blz. 195.
 • <Door: Th. Vaessens:> Haderman, P.: Paul van Ostaijen en de kunst van zijn tijd, 1896-1996. Opstellen uitg. door M. Bartosik, M. Dupuis en J. Weisgerber. Gent, 1997. Blz. 198.
 • <Door: O. van Marion:> Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw. Met inl. en aant. door Ton van Strien. Amsterdam, 1997. Blz. 387.
 • <Door: H. Heestermans:> Hus, W.J.B., R. Reinsma. M.m.v. C. Timmers: Voorzetselwijzer. Baarn, 1997. Blz.191.
 • <Door: B. Besamusca:> Laienlektuere und Buchmarkt im spaeten Mittelalter. Th. Kock, R. Schlussemann (Hrsg.). Frankfurt am Main, 1996. Blz. 96.
 • <Door: L. van Gemert:> Lipsius in Leiden. Studies in the life and works of a great humanist on the occasion of his 450th anniversary. K. Enenkel en Chr. Heesakkers (eds.). Voorthuizen, 1997. Blz. 97.
 • <Door: L. van Gemert:> Literaire monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks = Literarische Denkmalpflege. Theorie und Praxis einer Klassikerreihe. [Red.: M. Lenders … [et al.]. ‘s-Gravenhage, 1997. Blz. 100.
 • <Door: B.P.M. Dongelmans:> Mateboer, J.: Repertorium bijzondere collecties. Historische en moderne verzamelingen in universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek, de bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de bibliotheken met wetenschappelijke steunfunctie. ‘s-Gravenhage, 1997. Blz. 192.
 • <Door: O. Praamstra:> Mees, Jacob David: Dagboek 1872-1874. Uitg. verzorgd door Thimo de Nijs. Hilversum, 1997. Blz. 390.
 • <Door: O. Praamstra:> Met Louis Couperus op tournee. Voordrachten uit eigen werk 1915-1923 in recensies, brieven en andere documenten. Ed. H.T.M. van Vliet. ‘s-Gravenhage, 1997. Blz. 294.
 • <Door: L. van Gemert:> Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag. Onder red. van J. Jansen. Hilversum, 1997. Blz. 98.
 • <Door: N. van Megen:> Overbeke, Aernout van: Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. Ed. M. Barend-Van Haeften en A.J. Gelderblom. Hilversum, 1998. Blz. 290.
 • <Door: O. Praamstra:> Ree, S. van der: Caleidoscoop. Een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika in Nederlandse vertaling. Met een bijdrage van H. Ester. Amsterdam, 1996. Blz. 99.
 • <Door: C. Hogetoorn:> Rhetoric – Rh’etoriqueurs – Rederijkers. Ed. by J.Koopmans, M.A. Meadow, K. Meerhoff [et al.]. Amsterdam, 1994. Blz. 195.
 • <Door: R. van der Schoor:> Schneiders. P.: Nederlandse bibliotheekgeschiedenis. Van librije tot virtuele bibliotheek. ‘s-Gravenhage, 1997. Blz. 288.
 • <Door: H. Heestermans:> Sijs, N. van der: Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. ‘s-Gravenhage, Antwerpen, 1996. Blz. 191.
 • <Door: R. de Bonth:> Tollenaere, F. de: Etymologica & lexicographica. Bez. door Hans Heestermans. Leiden, 1997. Blz. 388.
 • <Door: O. Praamstra:> Van Aladdin tot Zwaan-kleef-aan. Lexicon van sprookjes, ontwikkeling, variaties. Red. J. van der Kooi, T. Dekker, Th. Meder. Nijmegen, 1997. Blz. 196.
 • <Door: D. van der Poel:> Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Onder red. van F. Willaert. Leuven, 1997. Blz. 195.
 • <Door: W. H”usken:> Veelstemmig akkoord. Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Verslag studiedag Literatuurgeschiedenis, Den Haag, 17 januari 1997. Red. H. Bekkering en A.J. Gelderblom. ‘s-Gravenhage, 1997. Blz. 94, 193.
 • <Door: D. van der Poel:> Voordrachten gehouden op 28 feb. 1996 tijdens het colloquium Veelderhande liedekens aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (UFSIA). Blz. 194.
 • <Door: M. Goud:> Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek, 16. Amsterdam, Muenster, 1996. Blz. 197.
 • <Door: R. Hofman:> Wackers, P. e.a.: Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, 1996. Blz. 288.
 • <Door: L. van Gemert:> Wat unbidan we nu? Naar een raad voor de neerlandistiek. Samenstelling en onderzoek E. Viskil. ‘s-Gravenhage, [1998]. Blz. 190.
 • <Door: L. van Gemert:> Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft, uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997. Onder redactie van J. Jansen. Amsterdam, 1997. Blz. 98.

ONTVANGEN BOEKEN

Blz. 102, 199, 296, 392.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.28-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 28, nummer 5, mei-juni 1999.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 16 juni 1999.

 • Saskia Timmermans & Yvette van Eekelen.
  ‘Juf, ik stop niet meer als ik lees!’ Taakgericht Remedierend Lezen in de basisschool. Blz. 3-10.
  (Vanuit de vaststelling dat goede leesvaardigheid en leesplezier vaak hand in hand gaan, is op het Steunpunt NT2 van de KU Leuven een project ‘Taakgericht Remedierend Lezen’ van start gegaan waarin verschillende aspecten van lezen geintegreerd zijn. Zo is onder meer lesmateriaal ontwikkeld waarbij de leesvaardigheid van zwakke lezers verbeterd wordt door hen motiverende, uitdagende leesopdrachten aan te bieden binnen een functionele context. Saskia Timmermans & Yvette van Eekelen stellen het project kort voor: de inbedding, de doelgroep, de opzet, en de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het lesmateriaal. Voorbeelden uit ‘De Dolle Dierenkrant’ voor het tweede leerjaar en ‘Een heel bijzondere familie’ voor het derde leerjaar illustreren het geheel.)
 • Jan Staes.
  Theater in de eerste graad. Kijken en beleven. Blz. 11-20.
  (De term ‘dramatische vorming’ raakt in het basisonderwijs stilaan ingeburgerd, maar krijgt in het secundair onderwijs pas de nodige aandacht in de derde graad. Volgens Jan Staes is het echter essentieel om ook al in de eerste graad met en rond drama te werken. Aan de hand van actieve dramaoefeningen leert hij leerlingen kijken naar voorstellingen en, meer nog, theater ervaren. Na een inleidende fase waarin de theatercodes worden geintroduceerd, komen in de lessenreeks de volgende stappen aan bod: kijkverwachting oproepen, kijken en luisteren, eerste reacties formuleren, reflecteren, en creatief verwerken. Wat meteen in het oog springt, is de parallel met de bespreking van een jeugdboek(fragment) waarbij leesbeleving centraal staat. De auteur stoffeert zijn bijdrage met tal van eenvoudige, inspirerende oefeningen.)
 • Fons Vandergraesen.
  De instructie. Blz. 21-33.
  (Leerlingen moeten dagelijks heel wat taken en opdrachten uitvoeren. Het goed begrijpen van instructies is noodzakelijk bij het grondig verwerken van leerstof en kennis. Ondanks de complexiteit en het belang van deze vaardigheid wordt in het onderwijs weinig aandacht besteed aan het aspect ‘instructie’, aldus Fons Vandergraesen. In zijn bijdrage gaat hij dieper in op deze monologische gesprekssituatie waarbij iemand de opdracht krijgt de ingewonnen informatie om te zetten in een nauwkeurig te controleren handeling. De voorgestelde lessenreeks kent een stapsgewijze opbouw. Als introductie worden een aantal gesprekssituaties geanalyseerd, vervolgens wordt de monologische situatie belicht, en ten slotte wordt verder geoefend op de instructie met aanloopoefeningen en ruimere opdrachten.)
 • Jes Leysen & Ann De Schryver.
  Geboekt en niet geboekt. Bespreking van en aanvullingen op een vademecum NT2. Blz. 35-47
  (‘Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie’ (Hulstijn e.a. 1996) bespreekt een tiental belangrijke onderwerpen uit het NT2-onderwijs, vanuit de lespraktijk en tegen een wetenschappelijke achtergrond. Jes Leysen & Ann De Schryver zijn erg enthousiast over dit vademecum dat volgens hen een ruimere verspreiding moet kennen, zowel bij andere talen als in andere onderwijsvormen en -niveaus. Toch hebben ze ook een aantal opmerkelijke hiaten vastgesteld, onder andere wat bepaalde recente ontwikkelingen betreft. Hun recensie mondt uit in een heus artikel als ze vanuit hun eigen lespraktijk een aantal aanvullingen en didactische tips formuleren met betrekking tot de volgende thema’s: instructies, NT2 in andere vakken, mediatoren, ‘Total Physical Response, body grammar’, en taakgericht werken.)
 • Ronald Soetaert.
  Bombardementen in taal en media. Blz. 49-57.
  (Rubriek ‘Grof geschud’.)
 • Jan T’Sas.
  Huiswerk- en taalsites. Blz. 59-61.
  (Rubriek ‘Interkl@s’.)
 • Boekbesprekingen (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 63-64.):
  . <Door: Dirk Lenart:> Jef Van Gool & Jooris Van Hulle (red.): Praktijkboek voor leeskringen. Leuven: Davidsfonds, 1997.
  . <Zie ook de bijdrage van Jes Leysen en Ann De Schryver in dit nummer:> Jan Hulstijn e.a. (red.): Nederlands als tweede taal in de volwasseneneducatie. Handboek voor leerkrachten in de volwasseneneducatie. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996.
 • Ingeblikt. Blz. 65-68.
  Korte inhoud van:
  Moer 1999/1-2; Werkblad voor Nederlandse Didactiek 27/2-4; Levende Talen 536-539; publicaties van het Vlaams Theater Instituut; Ons Erfdeel 1999/1.
 • Jaarregister 28e jaargang. Blz. 69-74.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.29-=-=
DE ZEVENTIENDE EEUW. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, jaargang 14, nummer 2, november 1998.
ISSN 0921-142X. Uitgeverij Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.
Door: Ton Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden.
Leiden, 22-06-1999.

Themanummer Interdisciplinariteit

 • Leo Noordegraaf.
  Interdisciplinariteit als probleem en uitdaging. Naar een integrale geschiedschrijving van de zeventiende eeuw. Blz. 177-187.
  (Integratie van kennis en inzicht moet leiden tot een integrale geschiedschrijving; daarnaast wederzijdse beinvloeding op het gebied van methodologie en theorievorming in de verschillende historische disciplines.)
 • Peter J.A.N. Rietbergen.
  De ‘interdisciplinaire zeventiende eeuw’ – een oud perspectief of nieuwe wegen? Blz. 188-196.
  (De politieke geschiedenis moet samenwerken, ook in het onderwijs, om het gevarieerde bronnenmateriaal recht de doen. Daarom is samenwerking met sociologie, kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis, orientalistiek etc. nodig. Dit mag echter niet ten koste gaan van het eigenlijke historische werk: de vele facetten moeten in het vak geintegreerd worden.)
 • Leo Noordegraaf.
  Interdisciplinariteit en de economische en sociale geschiedschrijving van de Gouden Eeuw. Blz. 197-205.
  (Economische en sociale geschiedenis kan niet vruchtbaar werken zonder mentaliteitsgeschiedenis en historische antropologie.)
 • Joke Spaans.
  Zeventiende-eeuwse kerkgeschiedenis en interdisciplinariteit. Blz. 206-217.
  (Kerkgeschiedenis heeft nog veel te doen op het gebied van organisatie van de kerk en materiele cultuur van de kerkgangers.)
 • Els Kloek.
  ‘Een nieuw studieveld’. Vrouwengeschiedenis, interdisciplinariteit en de Nederlandse zeventiende eeuw. Blz. 218-230.
  (Vrouwengeschiedenis is nog op zoek naar de rol van de vrouw in de politiek en naar hun sociaal-economische positie.)
 • Eric Jan Sluijter.
  Overvloed en onbehagen: interdisciplinariteit en het onderzoek naar zeventiende-eeuwse Nederlandse beeldende kunst. Blz. 231-245.
  (Herhaling van Van der Waals pleidooi voor een kunstgeschiedenis die er zich van bewust is, deel uit te maken van het ruimere gebied der kunstgeschiedenis.)
 • Ton van Strien.
  De historische letterkunde: geschiedenis en literatuur. Blz. 246-256.
  (De literatuurgeschiedenis is al geruime tijd historiserend, en thans worden ook emoties, beeldvorming en genderaspecten in een historisch kader geplaatst.)
 • Louis Peter Grijp.
  De muzikale reconstructie van de Gouden Eeuw. Blz. 257-267.
  (Muziekgeschiedenis is zeer verweven met de geschiedenis van de terreinen waarin de muziek functioneert, zoals litteratuur, theater en beeldende kunst.)
 • Geert Vanpaemel.
  Multi- en interdisciplinariteit in de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis van de Gouden Eeuw. Blz. 268-277.
  (Sociale, politieke en culturele thema’s bepalen in toenemende mate de wetenschapsgeschiedenis, niet langer alleen die van de betawetenschappen.)
 • Signalementen:
  . <Door: K. Bostoen, op blz. 279:> Hendrik Doedijns. De Haegse Mercurius (7 augustus 1697- 1 februari 1698). Ed. R. van Vliet. Astraea, Leiden, 1997. Duivelshoeksreeks 5. 328 pp. ISBN 90-75179-06-5.
  . <Door: J. de Gier, op blz. 279-280:> C. Free. Willem van Oranje, ‘s-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus. Adr. Heinen, ‘s-Hertogenbosch, 1997. 120 pp. ISBN 90-7070-618-0.
  . <Door: M. van der Heijden, op blz. 280-281:> S. Groenveld, J.J.H. Dekker & Th.R.M. Willemse (red.) Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen. Verloren, Hilversum, 1997. 432 pp. ISBN 90-6650-553-9.
  . <Door: M.-Th. Leuker, op blz. 281:> J.W. Drijvers, J. de Hond & H. Sancisi-Weerdenburg (red.) “Ik hadde de nieusgierigheid”. De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727). Ex Oriente Lux, Leiden, 1997. 201 pp. ISBN 90-72690-11-7.
  . <Door: A. Hanou, op blz. 281-282:> H. Bots & Fr. Waquet. La Republique des Lettres. Belin, Parijs, 1997. 188 pp. ISBN 2-7011-2111-6.
  . <Door: W. Pelt, op blz. 282:> Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 23, 1 (1997). Themanummer: Stedelijke schutterijen en sociale identiteit in Europa in de vroeg-moderne tijd. Verloren, Hilversum, 1997. 128 pp. ISSN 0303-9935.
  . <Door: M. Westermann, op blz. 282-283:> Historisch Tijdschrift Holland 29, nr. 4/5: Themanummer ‘Vermaak in Holland’. Historische Vereniging Holland, Haarlem, 1997. 127 pp. ISSN 0166-2511.
  . <Door: R. Rasch, op blz. 283:> F. Willaert (red.) Veelderhande liedekens. Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Peeters, Leuven, 1997. 193 pp. ISBN 90-6831-945-0.
  . <Door: A.M.Th. Leerintveld, op blz. 284:> H. Bots, O.S. Lankhorst & C. Zevenbergen (red.) Rotterdam bibliopolis. Een rondgang langs boekverkopers uit de zeventiende en achttiende eeuw. Gemeentelijke Archiefdienst, Rotterdam, 1997. 566 pp. ISBN 90-7289-224-0.
  . <Door: A.J. Hoenselaars, op blz. 284-285:> M. Meijer Drees. Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650. (Nederlanse cultuur in Europese context). SDU, ‘s-Gravenhage, 1997. 176 pp. ISBN 90-1208-378-8-7.
  . <Door: F.A. van Lieburg, op blz. 285:> T.M. Hofman. Eenich Achterdencken. Spanning tussen kerk en staat in Holland 1570-1620. J.J. Groen & Zn., Heerenveen, 1997. 486 pp. ISBN 90-5030-807-4.
  . <Door: B. Schmidt, op blz. 286-287:> H. den Heijer. De geschiedenis van de WIC. Walburg Pers, Zutphen, 1994. 208 pp. ISBN 90-6011-912-6. En: W. Klooster. The Dutch in the Americas, 1600-1800. A narrative history with the catalogue of an exhibition of rare prints, maps, and illustrated books from the John Carter Brown Library. The John Carter Brown Library, Providence, 1997. 101 pp. ISBN 0-916617-50-5.
  . <Door: P. Steenbakkers, op blz. 287:> H.A. Krop, J.A. van Ruler & A.J. Vanderjagt (red.) Zeer kundige professoren. Beoefening van de filosofie in Groningen van 1614 tot 1996. Verloren, Hilversum, 1997. 346 pp. ISBN 90-6550-543-1.
  . <Door: E. Kloek, op blz. 288:> A. Schuurman & P. Spierenburg (eds.) Private domain, public inquiry. Families and life-styles in the Netherlands and Europe, 1550 to the present. Verloren, Hilversum, 1996. 270 pp. ISBN 90-6550-427-3.
  . <Door: F.P. Wagenaar, op blz. 289:> J.C. Streng. ‘Stemme in staat.’ De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle, 1579-1795. Verloren, Hilversum, 1997. 608 pp. ISBN 90-6550-548-2.
  . <Door: J.P. Venema, op blz. 289-290:> C. Lesger & L. Noordegraaf (eds.). Entrepreneurs and entrepreneurship in early modern times. Merchants and industrialists within the orbit of the Dutch staple market. Stichting Hollandse Historische Reeks, Den Haag, 1995. 299 pp. ISBN 90-72627-16-4.
  . <Door: E.G.C. Strietman, op blz. 290-291:> W. Abrahamse, A.C.G. Fleurkens & M. Meijer Drees (red.) Kort tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550) aangeboden aan Mieke B. Smits-Veldt. AD&L, Amsterdam, 1996. 296 pp. ISBN 90-74727-11-5.
  . <Door: W. Abrahamse, op blz. 291-292:> H. Luijten & M. Blankman (eds.) Minne- en zinnebeelden. Een bloemlezing uit de Nederlandse emblematiek. Amsterdam University Press, 1996. Alfa-reeks. ISBN 90-5356-212-5.
  . <Door: B. Thijs, op blz. 292:> V.D. Roeper & G.J.D. Wildeman. Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers. Walburg Pers, Zutphen, 1996. (Jaarboek 1996, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en Stichting Nederlands Scheepvaart Museum). 160 pp. Amsterdam. ISBN 90-601-965-7.
  . <Door: B. Thijs, op blz. 293:> Om de Zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indi”e onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie door V. Roeper en D. Wildeman. SUN, Nijmegen, 1997. 347 pp. ISBN 90-6168-495-1.
  . <Door: B.A. Heezen-Stoll, op blz. 293-294:> K. Bostoen e.a. Bonis in bonum. Johan Radermacher de Oude (1538-1617), humanist en koopman. Verloren, Hilversum, 1998. 80 pp. ISBN 90-6550-155-X.
  . <Door: M. van Tielhof, op blz. 294-295:> J.Th. Lindblad & F.L. Dufour-Bri”et (eds.) Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing 1585-1700. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, ‘s-Gravenhage, 1995. XXIX + 499 pp. ISBN 90-5216-061-9.
  . <Door: P.E.L. Verkuyl, op blz. 295:> J. Jansen (red.) Omnibus idem. Opstellen over P.C. Hooft ter gelegenheid van zijn driehonderdvijftigste sterfdag. Verloren, Hilversum, 1997. 198 pp. ISBN 90-6550-564-4.
  . <Door: A.J. Gelderblom, op blz. 296:> T. van Strien (ed.) Hollantsche Parnas. Nederlandse gedichten uit de zeventiende eeuw. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997. Alfa-reeks. 163 pp. ISBN 90-5356-276-1.
  . <Door: M.B. Smits-Veldt, op blz. 296-297:> R. Schenkeveld – van der Dussen, K. Porteman, L. van Gemert & P. Couttenier (red.) Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997. 970 pp. ISBN 90-5356-268-0.
  . <Door: T. van Strien, op blz. 297-298:> J. Jansen (red). Zeven maal Hooft. Lezingen ter gelegenheid van de 350ste sterfdag van P.C. Hooft, uitgesproken op het herdenkingscongres in de Amsterdamse Agnietenkapel op 21 mei 1997. 138 pp. AD&L, Amsterdam, 1997.
  . <Door: F.H. van Eemeren & P. Houtlosser, op blz. 298-299:> H. Klink. Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie. 392 pp. J.J. Groen & Zn., Heerenveen, 1997. ISBN 90-5030-870-8.
  . <Door: L.E. Jensen, op blz. 299:> H. Hendrix & T. Hoenselaars (red.) Vreemd volk. Beeldvorming over buitenlanders in de vroeg-moderne tijd. Amsterdam University Press, 1998. 146 pp. ISBN 90-5356-279-6.
  . <Door: J. Bloemendal, op blz. 300:> K.A.E. Enenkel. Kulturoptimismus und Kulturpessimismus in der Renaissance. Studie zu Jacobus Canters ‘Dyalogus de solitudine’. Peter Lang, Bern, 1995. 461 pp. ISBN 3-631-48847-5.
  . <Door: S. Colenbrander, op blz. 300-301:> H. Kaptein. De Hollandse textielnijverheid (1350-1600). Conjunctuur & continuiteit. Verloren, Hilversum, 1998. 288 pp. ISBN 90-73941-17-2.
  . <Door: M. van der Meij-Tolsma, op blz. 301-302:> J. Hall. Hall’s Iconografisch handboek. Onderwerpen, symbolen en motieven in de beeldende kunst. Vertaling Theo Veenhof. Onder redactie van en met aanvullingen door Ilja M. Veldman en Leendert D. Couprie. Primavera Pers, Leiden, 1992. 396 pp. ISBN 90-74310-05-2.
  . <Door: M. van der Meij-Tolsma, op blz. 302:> Kunst op Schrift. Een inventarisatie van Nederlandstalige publicaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820. Bezorgd door Jacqueline de Man, met medewerking van Andries Hoeweler. Opgezet en geredigeerd door Paul Knolle, Bert Pol, Paul van Reijen en Peter de Voogd. Primavera Pers, Leiden, 1993. 263 pp. ISBN 90-74310-02-8.
  . <Door: P. Huys Janssen, op blz. 302-303:> G. Seelig. Abraham Bloemaert (1566-1651). Studien zur Utrechter Malerei um 1620. Mann Verlag, Berlijn, 1997. 350 pp. ISBN 3-7861-1933-3.
  . <Door: P. Huys Janssen, op blz. 303:> E. van de Wetering. Rembrandt. The painter at work. Amsterdam University Press, 1997. 340 pp. ISBN 90-5356-239-7.
(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9906.30-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| de Achttiende Eeuw:   ??? nieuwe redacteur gezocht          |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim <schoonheim@inl.nl>     |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@hum.uva.nl>        |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <thom.mertens@ufsia.ac.be>    |
| Onze Taal:        Jac Aarts <Jac.Aarts@inter.NL.net>       |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <Willem.Kuiper@hum.uva.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth, <salemans@baserv.uci.kun.nl> |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| Tekst[blad]:       Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>     |
| TNTL:          Dick Wortel <wortel@inl.nl>          |
| Trefwoord:        Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <uljee-en-jansen@hetnet.nl>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9906.c --------------------------*