Neder-L, no. 9906.b

Subject: Neder-L, no. 9906.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 22 Jun 1999 01:51:24 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Achtste-jaargang--------- Neder-L, no. 9906.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9906.12: Evenementenagenda, met:                |
|          - Tentoonstelling 'The Old Reading Room' in UB van vr.|
|           9 juli - vr. 6 augustus; opening do. 8 juli (A'dam) |
|          - Lezing Igor Cornelissen, zo. 12 september (A'dam)  |
|          - Louis Paul Boon-middag, zo. 26 september (A'dam)  |
|          - Colleges over Nederlandse taal, vrijdagen 17 en 24 |
|           september, 1 en 8 oktober 1999 (Middelburg)     |
| (2) Web: 9906.13: Uitbreidingen NedWeb Wenen              |
| (3) Med: 9906.14: Lustrum poeziefestival 'Dichter aan huis' in     |
|          weekeinde 25 en 26 september 1999 te Den Haag     |
| (4) Sym: 9906.15: AN'eLA Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap op vr.  |
|          10 december te Tilburg; oproep voor voordrachten en  |
|          nominaties voor scriptieprijs             |
| (5) Sym: 9906.16: 'Tributes to Pieter Seuren'; workshop/symposium op  |
|          vr. 2 juli te Nijmegen bij gelegenheid van Pieter   |
|          Seurens 65-ste verjaardag               |
| (6) Lit: 9906.17: Nieuw in de Serie Weten: Pieter Muysken. Talen. De  |
|          toren van Babel. Amsterdam 1999            |
| (7) Lit: 9906.18: Nieuw: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis   |
|          6 (1999)                       |
| (8) Lit: 9906.19: Tekst[blad] 2, 1999: specialisten opleiden of leken  |
|          sturen?                        |
| (9) Lit: 9906.20: Pas verschenen: Erik Duverger en Lori van Biervliet  |
|          (ed.). Een eerste Nederlandstalige gids voor     |
|          kunstminnaars in Brabant en Vlaanderen (1751-1753).  |
|          Brussel 1998.                     |
|(10) Lit: 9906.21: Pas verschenen: twee nieuwe publicaties bij thuis-  |
|          drukkerij De Ammoniet                 |
|(11) Lit: 9906.22: Pas verschenen: nieuwe nummers van poezietijdschrift |
|          'Facture Baroque'                   |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 19 Jun 1999 15:55:04 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9906.12: Evenementen-agenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411.

Opening tentoonstelling Universiteitsbibliotheek, donderdag 8 juli 1999, 18 uur.

 • De Russische kunstenaar Ilya Kabakov ontwierp voor de Doelenzaal in de UB Amsterdam een installatie getiteld ‘The Old Reading Room’. Kabakov geeft hiermee commentaar op de grote veranderingen in de wereld van de informatieverschaffing. Dit project komt voort uit een samenwerkingsovereenkomst tussen het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de UB Amsterdam. Bij de feestelijke opening, in aanwezigheid van de kunstenaar, in de Aula overhandigt Tijmen van Grootheest, directeur van het Fonds voor de Kunst, het eerste exemplaar van de catalogus aan staatssecretaris Rick van der Ploeg, die daarna de openingsrede houdt.
  De expositie is geopend van 9 juli tot en met 6 augustus, di.-za. 10-17 uur, zo. 14-17 uur. Inlichtingen: 020-5252143. De catalogus verschijnt bij Vossiuspers / AUP.

AMSTERDAM, De Burcht / Nationaal Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, 020-6241166.

Lezing Igor Cornelissen, zondag 12 september 1999, 14 uur.

 • Journalist en schrijver Igor Cornelissen vertelt over zijn schrijverschap en over zijn autobiografische boek ‘Raamgracht 4’. Reserveren gewenst; toegang NLG 10,-.

AMSTERDAM, De Burcht / Nationaal Vakbondsmuseum, Henri Polaklaan 9, 020-6241166.

Louis Paul Boon-middag, zondag 26 september 1999, 14 uur.

 • Neerlandicus en Boon-biograaf Jos Muyres vertelt over het sociale geweten van Louis Paul Boon n.a.v. de herdenking van diens twintigste sterfdag. Na de pauze zal voordrachtskunstenares Marcella Piessens teksten van Boon voordragen. Reserveren gewenst; toegang NLG 10,-.

MIDDELBURG, Aula Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7.

Genootschapscolleges over Nederlandse taal, vrijdagen 17 en 24 september, 1 en 8 oktober 1999, 16.45-18.45 uur.

 • In de serie Genootschapscolleges 1999-2000 van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen geeft prof. dr. J.W. de Vries (Universiteit Leiden) een reeks van vier lezingen over de Nederlandse taal:
 1. ‘Het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal’,
 2. ‘Het Nederlands in de wereld’,
 3. ‘Het Nederlands in de Europese Unie’ en
 4. ‘Het Nederlands verandert’.
  Inschrijvingskosten voor niet-leden van het Zeeuws Genootschap: hele serie NLG 49,-; per college NLG 13,50; HBO- en WO-studenten per college NLG 7,-. Inschrijving door overmaking van het bedrag op postrekening 2830145 of bankrekening 47.70.40.837 t.n.v. KZGW te Middelburg onder vermelding van ‘Serie I, nr. ..’. Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Jun 1999 09:47
From: Matthias Huening (NedWebNews) <matthias.huening@univie.ac.at>
Subject: Web: 9906.13: Uitbreidingen NedWeb Wenen

==========================
Uitbreidingen NedWeb Wenen
==========================

De afgelopen maanden is er weer hard gewerkt aan de verdere uitbreiding van NedWeb, de www-server van de Nederlandistik in Wenen (http://www.ned.univie.ac.at/):

 • Onze ‘Geschiedenis van het Nederlands’ is sinds kort in drie talen beschikbaar. John Gledhill (Coventry University) vond ons taalgeschiedenisproject leuk en hij besloot om de hele tekst te vertalen naar het Engels. De derde taal maakte een nieuwe navigatie nodig. Ook in dit opzicht is de taalgeschiedenis veranderd en naar wij hopen verbeterd.
  http://www.ned.univie.ac.at/publicaties/taalgeschiedenis/
 • Het ‘Documentatiecentrum Nederlandse literatuur in het buitenland’ heeft een aantal grotere wijzigingen ondergaan. Er is een aantal ‘landenclusters’ bij gekomen met informatie over de Nederlandse literatuur in Oostenrijk, Joegoslavie, Tsjechi”e, Polen, Slowakije en Hongarije. Andere landenclusters zijn in voorbereiding. Ook de databases (met primaire en secundaire literatuur) zijn aangevuld met nieuw materiaal. En, last but not least, er is een nieuwe layout voor de ‘DokuStelle’.
  http://www.ned.univie.ac.at/doku-stelle/
 • Er is een nieuwe rubriek: ‘Nederlands op het net’. In deze rubriek stellen wij onderwijsmateriaal voor de (zelf)studie van het Nederlands ter beschikking. Binnenkort kunt u hier de eerste testversies van ‘Welkom’, een cursus Nederlands voor beginners, en van onze ‘Landeskunde’, een eerste kennismaking met de cultuur van de Lage Landen, bekijken.
 • Verder is er een nieuw ‘Disussieforum’. We hopen dat u er intensief gebruik van zult maken.
 • En we hebben een nieuwe database met woordenboektitels. Roelof Oostra heeft op zijn eigen www-pagina een gigantische lijst met titels van woordenboeken Nederlands-Duits (plus eventueel andere talen) samengesteld. Wij hebben er een doorzoekbare database van gemaakt.
  http://www.ned.univie.ac.at/non/

Veel nieuws dus, veel ideeen en veel plannen. We hopen dat het u bevalt. Commentaar, kritiek, suggesties zijn zeer welkom!

Matthias Huening, Nederlandistik Wien

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 14 Jun 1999 11:34:54 MET
From: "Ferry Simonis" <ferrysim@wxs.nl>
Subject: Med: 9906.14: Lustrum poeziefestival 'Dichter aan huis' in weekeinde 25 en 26 september 1999 te Den Haag

=========================================
Lustrum poeziefestival ‘Dichter aan huis’
=========================================

In het weekeinde van 25 en 26 september zal voor de vijfde keer het jaarlijkse poeziefestival ‘Dichter aan huis’ plaatsvinden. Vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters zullen zes keer per dag voordragen uit eigen werk in vijftig Haagse woonkamers. Ook Huub van der Lubbe (De Dijk) maakt zijn opwachting. De voordrachten beginnen om 12.00 uur, de laatste om 17.00 uur. Deelnemers aan de manifestatie ontvangen een routekaart, trekken van huis naar huis en stellen zo hun eigen programma samen.

Het festival presenteert contrasterende stijlen: van rap tot klassiek. Daarnaast is er ook een gratis kinderfestival met medewerking van zeven dichters.

De deelnemende vijftig (plus zeven) dichters worden vermeld op http://home.wxs.nl/~ferrysim/dichters.html, veelal met links naar gedichten: Jan Baeke, H.C. ten Berge, Remco Campert, Marleen de Cr’ee, Frank de Crits, Maria van Daalen, Miguel Declercq, T. van Deel, Serge van Duijnhoven, Jan Eijkelboom, Piet Gerbrandy, Eva Gerlach, Peter Ghyssaert, Ruben van Gogh, Jo Govaerts, Guillaume van der Graft, Luuk Gruwez, Hans Hagen, Ingmar Heytze, Esther Jansma, C.O. Jellema, Roland Jooris, Mensje van Keulen, Frank Koenegracht, Rutger Kopland, Anton Korteweg, Johanna Kruit, Frans Kuipers, Peter van Lier, Ted van Lieshout, Huub van der Lubbe, Koos Meinderts, Erik Menkveld, Hanny Michaelis, Tonnus Oosterhoff, Th. Van Os, Willem Jan Otten, Diana Ozon, Didi de Paris, Ilja leonard Pfeijffer, Jean Pierre Rawie, Martin Reints, Rob Schouten, Albertina Soepboer, Kees Spiering , Koen Stassijns, Mustafa Stitou, Ivo van Strijten, Hans Tentije, Willem van Toorn, Eduard van de Vendel, Eriek Verpale, Eddy van Vliet, Elly de Waard, Menno Wigman, Leendert Witvliet, Co Woudsma.

Zie voor meer informatie: http://home.wxs.nl/~ferrysim/home.html

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jun 1999 16:59:38 MET
From: A. Derks <a.derks@kub.nl>
Subject: Sym: 9906.15: AN'eLA Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap op vrijdag 10 december te Tilburg; oproep voor voordrachten en nominaties voor scriptieprijs

  *-----------------------------------------------------------*
  |                              |
  |      Juniorendag Toegepaste Taalwetenschap      |
  |            van de AN'eLA            |
  | (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) |
  |                              |
  |        OPROEP VOOR VOORDRACHTEN en        |
  |        NOMINATIES VOOR SCRIPTIEPRIJS        |
  |                              |
  |         vrijdag 10 december 1999         |
  |     Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg     |
  |                              |
  *-----------------------------------------------------------*

Voordrachten

Doe je onderzoek naar taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijskunde, taal en techniek, of bedrijfscommunicatie? En ben je student, net afgestudeerd, of promovendus? Houd dan een lezing, of verzorg een posterpresentatie over je onderzoek op de Juniorendag van de AN’eLA (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap)!

De dag is dit jaar op vrijdag 10 december, op de Katholieke Universiteit Brabant, te Tilburg. Student-wetenschappers kunnen op deze dag een lezing of posterpresentatie geven over hun scriptie- of promotieonderzoek. De dag opent met een plenaire lezing van een senior-wetenschapper. Daarna volgen parallelle sessies van voordrachten door studenten en aio’s. Aan het eind van de dag is er een borrel om nog even gezellig na te praten.

Lezingen en presentaties uit elk aandachtsgebied van de toegepaste taalwetenschap zijn welkom, zoals: eerste-, tweede-, en vreemde-taalverwerving, taalgebruik, taalbeheersing, vertaalwetenschap, taal en techniek, bedrijfscommunicatie en taalonderwijskunde.

Meld je aan voor het verzorgen van een lezing of poster door voor 1 oktober een samenvatting van max. 200 woorden (op diskette, met vier uitdraaien) te sturen naar de organisatiecommissie van de Juniorendag, waar tevens inlichtingen kunnen worden verkregen:

Katholieke Universiteit
Brabant, Faculteit der Letteren,
t.a.v. Ang’elique Derks,
postbus 90153,
5000 LE, Tilburg,
e-mail: a.derks@kub.nl.

Scriptieprijs

Tijdens de Juniorendag zal de AN’eLA voor de vijfde keer een prijs voor de beste scriptie op het gebied van de toegepaste taalkunde uitreiken. Een deel van de lezingen zal worden verzorgd door genomineerden voor deze scriptieprijs. Aan het eind van de dag zal de jury de winnaar bekend maken. Voordracht voor de scriptieprijs kan tot 1 september via een docent die AN’eLA-lid is.
Voor meer informatie: J. Hulstijn (hulstijn@hum.uva.nl).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 7 Jun 1999 21:17:46 +0200 (METDST)
From: AD FOOLEN <a.foolen@let.kun.nl>
Subject: Sym: 9906.16: 'Tributes to Pieter Seuren'; workshop/symposium op vrijdag 2 juli te Nijmegen bij gelegenheid van Pieter Seurens 65-ste verjaardag

=========================
Tributes to Pieter Seuren
=========================

‘Tributes to Pieter Seuren’ Workshop at the Occasion of his Sixty-fifth Birthday to be Held on Friday 2 July, 1999 in the Auditorium of the Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen

Programme

09:45 – 09:55 Introduction
09:55 – 10:30 Black and White Languages (Leon Stassen, Nijmegen)
10:30 – 11:05 Is There a Typology of Creole Languages? (Pieter Muysken, Leiden)
11:05 – 11:20 Coffee Break
11:20 – 11:55 From Genoa to Guinea (and Guyana?): The Lingua Franca in the Mediterranean and the Atlantic (Jacques Arends, Amsterdam)
11:55 – 12:30 On the Nature of Chain (Jan Koster, Groningen)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:05 Linguistic Economy and Discourse Syntax (Alice ter Meulen, Groningen)
14:05 – 14:40 Thematic Glue (Henk Verkuyl, Utrecht)
14:40 – 15:15 Seuren on ooit, Zwarts on eens (Frans Zwarts, Groningen)
15:15 – 15:30 Tea Break
15:30 – 16:05 Atlas Meets Seuren on Numerical Adjectives (Jay Atlas, Pomona, CA)
16:05 – 16:40 Against Negative Raising (Wim Klooster, Amsterdam)
16:40 – 17:15 Mystery Talk (Pieter Seuren, Nijmegen)
17:15 Drinks

Anyone who wishes to attend the workshop is most welcome!

Ad Foolen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jun 1999 10:34:40 +0200
From: Francoise Kraaijenzank <francoisek@aup.uva.nl>
Subject: Lit: 9906.17: Nieuw in de Serie Weten: Pieter Muysken. Talen. De toren van Babel. Amsterdam 1999

=========================================
Nieuw in de Serie Weten:
Pieter Muysken. Talen. De Toren van Babel
=========================================

In het Oude Testament wordt de grote verscheidenheid aan menselijke talen verklaard met de geschiedenis van de toren van Babel. In dit boekje wordt een andere verklaring gegeven voor het feit dat er zeker 6000 vaak sterk verschillende talen bestaan. Veel onderzoekers nemen aan dat de structuren van de menselijke taal aangeboren zijn, biologisch verankerd. In Talen wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe deze opvatting te combineren is met de evidente verschillen in structuur die we aantreffen.

Door aan te nemen dat het taalvermogen bestaat uit een aantal losse componenten met verschillende interactiemogelijkheden en dat sprekers verschillende talen met verschillende functies naast elkaar kunnen beheersen, is er een mogelijkheid het probleem van Babel op te lossen.

Pieter Muysken is hoogleraar Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden

14 juni 1999 * 104 pagina’s * geillustreerd * ingenaaid * ISBN 90-5356-318-0 * NLG 19,50

De serie Weten wil informeren over de onderwerpen op het gebied van de geesteswetenschappen in de meest ruime zin. Per deel wordt een specialist uitgenodigd die van het gekozen onderwerp boeiend verslag kan doen. De serie Weten is niet alleen van belang voor vakbeoefenaren, maar ook voor studenten en voor iedereen die op de hoogte gebracht wil worden van de verworvenheden en problemen van de geesteswetenschappen.

Reeds verschenen in de serie Weten:

 • Marco Mostert, Oraliteit
 • Arjo Klamer en Harry van Dalen, Het verhaal van geld
 • Theo Holleman, De Neanderthaler

  In voorbereiding:
 • Henk Verkuyl, Semantiek
 • Bruno Naarden en Nena Tromp, De Balkan
 • Hans Blom, Verzuiling

Voor meer informatie of het aanvragen van een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Francoise Kraaijenzank of Pleun Luykx, tel.: 020-4200050. Besprekingen of recensies zien wij graag in tweevoud tegemoet.

Amsterdam University Press
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam
The Netherlands
Tel: 31 20 420 0050/625 0928
Fax: 31 20 420 3214
E-mail: francoisek@aup.uva.nl
Web: http://www.uva.nl/aup/aup.html

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 10 Jun 1999 15:39:33 +0200
From: "B. Dongelmans" <Dongelmans@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Lit: 9906.18: Nieuw: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6 (1999)

===================================================
Verschenen:
Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 6 (1999)
===================================================

Het zesde Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (257 pagina’s, geillustreerd), een uitgave van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging, is op 5 juni 1999 in de Koninklijke Bibliotheek gepresenteerd. Dit keer betreft het een themanummer dat in het teken staat van de naderende millenniumwisseling onder de titel:

geschreven gedrukt gedigitaliseerd
elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen

Vijf codicologen en vijf historici van het gedrukte boek presenteren vijfhonderd jaar geschiedenis van het handgeschreven boek en vijf eeuwen historie van het gedrukte boek in Nederland aan de hand van een door hen gekozen ‘boek van de eeuw’. In de elfde bijdrage wordt ingegaan op de overlevingskansen van het boek in de toekomst. In een reviewartikel worden nieuwe ontwikkelingen in de bibliografische en boekhistorische wetenschap besproken en de lijst van publicaties geeft een beeld van de studies die in 1998 op het vakgebied zijn verschenen.

Het omslag is aan de voorzijde opgesierd met een afbeelding van een pagina uit de Delftse Bybel die in 1477 in Delft bij Jacob Jacobsz. van der Meer en Mauricius Yemantsz. verscheen. De gedrukte tekst is opgeluisterd met een handgeschilderde initiaal en kleurige randversieringen. Deze bladzijde illustreert het omslagpunt waarbij de handmatige wijze van boeken maken en de nieuwe mechanische manier van vermenigvuldiging nog met elkaar verenigd werden. De achterzijde vertoont het mogelijke keerpunt in de boekproductie in de toekomst in de vorm van een leesapparaat voor digitale boeken.

Tussen deze twee omslagpunten vindt u de volgende artikelen:

 • marco mostert
  de vijf boeken der historien van rodulfus glaber
  Eindtijdverwachtingen in de eerste helft van de elfde eeuw
 • j.p. gumbert
  het kapittelboek van de utrechtse mariakerk
  Een van de weinige overgeleverde Noord-Nederlandse codices uit de twaalfde eeuw
 • hans kienhorst
  de wrake van ragisel-fragmenten
  Lay-out en de opkomst van het literaire handschrift in de dertiende eeuw
 • jos a.a.m. biemans
  het chirurgijnsboek van jan van aalten
  Over schaalvergroting en nieuwe toepassingen bij de productie en de vormgeving van het handgeschreven boek in de veertiende eeuw
 • j.w.e. klein
  boekgeschiedenis en de uitvinding van de boekdrukkunst, een ‘gulden legende’
  Handschrift en druk in de vijftiende eeuw
 • august den hollander
  dat oude ende dat nieuwe testament
  Jacob van Liesvelt en de nieuwe markt voor bijbels in de zestiende eeuw
 • paul dijstelberge
  donc je suis
  Een filosoof en zijn boek in de zeventiende eeuw
 • arianne baggerman
  het boek dat andere boeken overbodig zou maken
  De mislukte lancering van een achttiende-eeuwse Nederlandse encyclopedie
 • lisa kuitert
  ons voorgeslacht van w.j. hofdijk
  Een negentiende-eeuwse prachteditie
 • nel van dijk
  een onverbiddelijke bestseller!
  De promotie van literair werk in de twintigste eeuw
 • leen breure
  de eenentwintigste eeuw: het boek als metafoor
 • berry dongelmans
  koerswijzigingen in de bibliografische en boekhistorische wetenschap
  Reviewartikel
 • marieke van delft
  publicaties op het terrein van de boekwetenschap 1998

Voor NLG 45,- kunt u lid worden van de NBV en ontvangt u het Jaarboek. Studenten betalen NLG 30,-. In de losse verkoop kost het Jaarboek NLG 60,-. U kunt zich opgeven als lid door een kaartje te sturen naar de secretaris.

Secretariaat:
Dr. B.P.M. Dongelmans
Stevinstraat 14
2405 CP Alphen a/d Rijn
0172 – 49 48 35
071 – 527 21 09

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Jun 1999 11:50:36 +0200
From: Judith Mulder <tekst.en.uitleg@wxs.nl>
Subject: Lit: 9906.19: Tekst[blad] 2, 1999: specialisten opleiden of leken sturen?

======================================
Tekst[blad] 2, 1999
Specialisten opleiden of leken sturen?
======================================

Moet je doorgeleerd hebben in de communicatiewetenschap om goede, heldere, bruikbare teksten te kunnen produceren? In dit nummer van Tekst[blad] komt de vraag een aantal keren terug. Nancy Brugman en Micha”el Steehouder constateerden onder andere dat schrijvers van gebruiksaanwijzingen bij tien door hen bezochte bedrijven zelden een op communicatie gerichte vooropleiding hadden. Ondanks de samenstelling van hun takenpakket heeft slechts de helft cursussen in technisch schrijven gevolgd en het merendeel houdt geen vakliteratuur bij. Welke consequenties heeft dat voor het eindproduct? Moet de organisatie ingrijpen door bijvoorbeeld goed getrainde specialisten aan te nemen en de bestaande schrijvers zeer goed op te leiden?

Niet nodig, vindt de Australische onderzoeker David Sless. Hij voorspelde tijdens een internationale conferentie over ‘information design’ in 1996 dat de communicatieproblemen van organisaties zo grootschalig en gecompliceerd worden dat er nooit genoeg gespecialiseerde tekstschrijvers en vormgevers beschikbaar zullen zijn om al die problemen adequaat op te lossen in de vorm van goede, bruikbare formulieren, bijsluiters of ander documenten. Zijn Communication Research Institute maakt daarom systemen en richtlijnen waarmee werknemers zonder verstand van tekstontwerp of vormgeving een op maat gesneden document kunnen samenstellen, zo vaak als nodig en voor grote groepen net zo goed als voor individuele klanten. Karen Schriver en Patricia Wright, beiden specialist bij uitstek op het gebied van ‘information design’, reageerden echter kritisch op Sless’ visie. Wright trekt sterk in twijfel of de door een leek met Sless’ richtlijnen geschreven documenten wel net zo goed zijn als de documenten van een deskundige. De noodzaak tot meer deskundigen zou juist aanleiding moeten zijn er meer op te leiden, vindt zij. En die richtlijnen en systemen voor leken kunnen een aanvulling daarop zijn.

Hoewel haar aanpak aanzienlijk beperkter is dan die van Sless, benut ook de stichting SIRE mogelijkheden om buiten de communicatieve opleidingstrajecten om bepaalde communicatieproblemen in de maatschappij te verminderen. SIRE richt zich in haar campagne ‘Duidelijke Taal’ op het grote publiek: de gewone lokettist, cafebezoeker of gelovige die te biecht gaat. Boodschap van de campagne: doe maar gewoon, laat ingewikkelde formuleringen en dure woorden voor wat ze zijn en zeg zo simpel mogelijk wat je bedoelt. Ook over deze benadering verschillen de meningen. Nelleke Noordervliet protesteerde in de Volkskrant van 22 februari tegen deze in haar ogen wat betuttelende, saaie benadering. Margot van Mulken analyseert die discussie voor Tekst[blad] vanuit een theoretische invalshoek.

Hoe belangrijk zijn nu die opleidingen? Moeten we ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk echte communicatiespecialisten getraind worden, of kunnen we onze energie beter steken in het maken van campagnes, systemen en richtlijnen voor leken? De waarheid zal, zoals Wright al laat doorschemeren, in het midden liggen. De benaderingen vullen elkaar aan en zijn afzonderlijk onvoldoende om ingewikkelde communicatieproblemen op te lossen.

Een overzicht van dit nummer

 • Margot van Mulken. Grice en de kunst van het boodschappen.
 • Margreet Onrust. Stijl. Maten zonder cijfers.
 • Nancy Brugman & Micha”el Steehouder. Een kennismaking met schrijvers van gebruiksaanwijzingen.
 • David Sless. Information design. Overbrugging van de jaren en de disciplines.
 • Karen Schriver. Bespreking van ‘Overbrugging van de jaren en de disciplines’.
 • Patricia Wright. Ontwikkelingen en groei in information design.
 • Myriam Muijtjens & Carel van Wijk. De invloed van argumenten in productadvertenties op aankoopmotiveringen door kinderen.
 • Hans van der Meij, Mark Gellevij & Marijn Jenn’e. Schermafbeeldingen in software-handleidingen.
 • Felix van de Laar. Platform voor Taal, Tekst & Communicatie.
 • Rini Weijman. Integrale documentatieontwikkeling of: hoe verander je een kostenpost in een inkomstenbron?
 • Thea van der Geest. Boekbespreking. Wie moet er wijzer worden op het web?
 • Rien Elling. Boekbespreking. Schrijven als onderhandelingsproces.
 • Jan van de Wetering. Boekbespreking. De Taaladviesbank en de zoektocht naar de Paarse dovenetel.
 • Geert Jacobs & Luuk Van Waes (red.). Signalementen Vakliteratuur.
 • Agenda. Op handen.

Algemene gegevens

Redactie: Felix van de Laar, Judith Mulder, Nicole Ummelen
Vaste medewerkers: Bas Andeweg, Guido van Breda, Geert Jacobs, Simon de Jong, Leo Lentz, Margreet Onrust, Micha”el Steehouder, Luuk van Waes
Redactie-adres: tekst.en.uitleg@wxs.nl
Uitgave: Samsom, Postbus 23, 7400 GA Deventer
Abonnementsprijs: Tekst[blad] verschijnt 4 keer per jaar. Een abonnement kost NLG 99,- / BEF 2.295 per jaar. Instellingen betalen NLG 112,50; studenten betalen NLG 59,-. Leden van STIC en TekstNet betalen NLG 60,- in hun contributie. Een los nummer kost NLG 35,- / BEF 795.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 19 Jun 1999 15:55:04 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9906.20: Pas verschenen: Erik Duverger en Lori van Biervliet (ed.). Een eerste Nederlandstalige gids voor kunstminnaars in Brabant en Vlaanderen (1751-1753). Brussel 1998.

==============
Pas verschenen
==============

Erik Duverger en Lori van Biervliet (ed.). Een eerste Nederlandstalige gids voor kunstminnaars in Brabant en Vlaanderen (1751-1753). Inleiding en tekst. Brussel: Facult’es universitaires Saint-Louis, 1998 (Cahiers Studiecentrum 18de-eeuwse Zuid-Nederlandse Letterkunde, 17). 86 blz.; ill.; BEF 350, NLG 20,-.

In de reeks Cahiers van het Brusselse studiecentrum verschijnen goedkope en vaak interessante edities van en studies over onbekende achttiende-eeuwse teksten. Aflevering 17 bevat de editie van een merkwaardig manuscript uit 1751 uit de Biekorfbibliotheek te Brugge, de ‘Beschrijvinge van de gedenckweirdigste schilderyen, die te sien sijn in de kercken van verschijde steden van Vlaenderen, Brabant & waer by oock gevoeght is op sommige plaetsen de beschryvinge van de schilderijen, die binnen in de abdijen, en andere kloosters, als oock in de stadthuysen, landtshuysen ende gildehuijsen bevonden worden’. Dit iconografische en topografische document wordt door de editeurs bestempeld als de ‘eerste Nederlandstalige toeristische kunstgids avant-la-lettre’ met de eerste systematische inventaris van het voornaamste openbare kunstbezit in Vlaanderen en Brabant. Hoewel het manuscript van een onbekende Antwerpse kunstkenner geen literaire pretenties heeft, is het doorspekt met anekdotes die de stereotiepe beschrijvingen wat verlevendigen. De tekst moet als voorbeeld en bron gebruikt zijn voor andere kunstgidsen uit de tweede helft van de achttiende eeuw.

Men kan in het bezit komen van dit boek door storting van BEF 350 op rekening 431-2017069-21 of voor Nederland van NLG 20,- op Rabo-rekening 13.06.25.787 van Cahiers XVIIIe Eeuw o.v.v. ‘Cahier 17’ en het adres waaraan het toegezonden moet worden.

P.J. Verkruijsse

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 19 Jun 1999 15:55:04 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9906.21: Pas verschenen: twee nieuwe publicaties bij thuisdrukkerij De Ammoniet

==============
Pas verschenen
==============

Ali Ibn Sudun. Het gestolen bidkleedje. Een verhaal. Vertaald uit het Arabisch door Arnoud Vrolijk. Leiden: De Ammoniet, 1999. 8 blz.; ills.; NLG 25,-. Zelandica in oude kaarten. Leiden: De Ammoniet, [1999]. 5 kaarten: NLG 1,50 per stuk of NLG 7,50 per set in enveloppe.

De persen van thuisdrukkerij De Ammoniet van Gerard Post van der Molen staan zelden stil en wat die persen verlaat, is zoals gewoonlijk het aanzien meer dan waard. De vertaler van het Arabische verhaaltje van Ali Ibn Sudun, Arnoud Vrolijk, toont zich een vaardig leerling van Post van der Molen: hij zette dit verhaal zelf met de hand in het kader van een cursus historische typografie ter voorbereiding van de bibliografische beschrijvingen van de gedrukte korans in de Leidse Universiteitsbibliotheek. De in tweekleurendruk uitgevoerde oplage van 115 exemplaren is uitsluitend verkrijgbaar bij Minotaurus Boekwinkel, St. Antoniesbreestraat 3D, Amsterdam, 020-6227748.

De vijf kaarten met afbeeldingen uit de collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg zijn vervaardigd in opdracht van de Stichting Vrienden van de ZB om het oud-bezitfonds voor restauratieprojecten te verstevigen. De kaarten bevatten afbeeldingen van de titelpagina’s van Dierick Ruyters’ ‘Toortse der zee-vaert’ (Vlissingen 1623), van Nicolaus Visschers ‘Speculum Zelandiae’ (ca. 1670) en van de keur van Zeeland (Antwerpen ca. 1540), een schrijfvoorbeeld uit Samuel de Swaefs ‘Gedichten van verscheijde po”eten’ (Amsterdam ca. 1630) en een kaart van Zeeland uit de zakatlas ‘Caert-thresoor’ van Barent Langenes (Middelburg 1598). De kaarten van Post van der Molen zijn uitsluitend verkrijgbaar in of via de Zeeuwse Bibliotheek. Ze zijn te bestellen via postrekening 1617045, t.n.v. Stichting Vrienden ZB, o.v.v. Kaarten Zelandica.

P.J. Verkruijsse

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 19 Jun 1999 15:55:04 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9906.22: Pas verschenen: nieuwe nummers van poezietijdschrift 'Facture Baroque'

==============
Pas verschenen
==============

Facture Baroque. Driemaandelijkse afrekening. Jrg. 3, afl. IX-XII; jrg. 4, afl. XIII (1999).

Facture Baroque is een in Vlaanderen uitgegeven poezietijdschrift, bibliofiel (onopengesneden katernen van 16 pagina’s), mooi gedrukt, met aandacht voor Vlaamse en buitenlandse dichtkunst. In 1999 verschenen afleveringen, gewijd aan de drie francofone Belgen Jacques Izoard, Daniel Fano en Yves Namur (afl. IX), aan de vier jonge dichters Frederik Deflo, Daisy De Moor, Velimir Lobsang en Arne Deprez (afl. X), aan de poezie van de Engelse Selima Hill (afl. XI in 2 katernen), aan die van de Fransman Antoine Emaz (afl. XII in 2 katernen) en een hommage aan de in 1999 overleden Michel Seuphor (afl. XIII in 3 katernen), ingeleid door Els Vermeersch. Buiten de reeks verscheen een katern (b/r 3) met gedichten van Renaat Ramon. Alle buitenlandse poezie wordt voorzien van Nederlandse vertalingen.

P.J. Verkruijsse

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9906.b --------------------------*