Neder-L, no. 9903.c en no. 9903.d (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 9903.c en no. 9903.d (tijdschriftenoverzicht)
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 26 Mar 1999 04:00:46 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9903.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Med: 9903.24: Problemen met e-mailversie Neder-L-bulletin 9903.b  |
| (2) Med: 9903.25: Televisiedocumentaire 'De ontdekking van het     |
|          Nederlands' op 26 maart 1999 op TV II         |
| (3) Ten: 9903.26: NIWI-tentoonstelling 'Kennis in Afleveringen' van   |
|          1 tot 22 april 1999 te Amsterdam           |
|                                     |
|-------------------------- Neder-L, no. 9903.d --------------------------|
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht                   |
| ==================================                   |
| (4) Tyd: 9903.27: Over Multatuli, jrg. 20 [=21], no. 42, maart 1999   |
| (5) Tyd: 9903.28: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, jrg. 5, no. 1, |
|          1998                         |
| (6) Tyd: 9903.29: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Mar 1999 22:18:09 +0100
From: Redactie Neder-L
Subject: Med: 9903.24: Problemen met e-mailversie Neder-L-bulletin 9903.b

==================================================
Problemen met e-mailversie Neder-L-bulletin 9903.b
==================================================

Diverse abonnees, waaronder die van het Amsterdamse PCHoofthuis, meldden ons dat zij het vorige Neder-L-bulletin (9903.b) weliswaar in hun mailbox hebben ontvangen, maar niet konden openen: dit leidde tot het ‘hangen’ van hun mailprogramma. Na verificatie weten we zeker dat wij het bestand foutloos verstuurd hebben, alsook dat er niets mis is met uw computer of uw mailprogramma. En route is er klaarblijkelijk iets fout gegaan.

Mocht u Neder-L-bulletin 9903.b niet hebben kunnen lezen, dan zijn er drie mogelijkheden om dat alsnog te doen. U kunt:

 1. de webversie van het Neder-L-nummer bekijken, via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/ (via ‘archief’)
 2. het listserv-archief van de e-mailversies van Neder-L raadplegen, via: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html
 3. een mailtje sturen naar listserv@nic.surfnet.nl, met als boodschap (dus niet als ‘subject’): get neder-l log9903

Redactie Neder-L.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 23 Mar 1999 13:15:09 +0100
From: Nederlandse Taalunie <secr@ntu.nl>
Subject: Med: 9903.25: Televisiedocumentaire 'De ontdekking van het Nederlands' op 26 maart 1999 op TV II

========================================================================
Documentaire ‘De ontdekking van het Nederlands’ op 26 maart 1999 op TV II
========================================================================

Op vrijdag 26 maart 1999 om 23.35 uur zendt de Nederlandse omroep de EO op TV II de televisiedocumentaire ‘De ontdekking van het Nederlands’ uit.

In het programma komen studenten aan het woord die Nederlands studeren aan een universiteit in hun eigen land: Duitsland, Indonesie, Polen, Roemenie en de Verenigde Staten. De zes studenten spreken over hun beweegredenen om Nederlands te leren, over hun opvattingen over de cultuur van het Nederlandse taalgebied en over hun toekomstverwachtingen. De documentaire duurt ca. 50 minuten.

De productie is gemaakt door Ed Peereboom in opdracht van de Nederlandse Taalunie. De Taalunie voert het gezamenlijke beleid van Nederland en Vlaanderen ten aanzien van het Nederlands in het buitenland. Zij ondersteunt zo’n 250 docentschappen neerlandistiek verspreid over 48 landen. Naar schatting studeren er in het totaal ca. 10.000 buitenlanders Nederlands als hoofd- of bijvak.

Ellen Fernhout en Marc le Clercq
Nederlandse Taalunie
Postbus 10595
2501 HN Den Haag
Tel. ++31-(0)70-346 95 48
Fax. ++31-(0)70-365 98 18
E-mail: secr@ntu.nl
Web: http://www.taalunie.org/

Noot van de redactie van Neder-L

Veel neerlandici in het buitenland zullen de televisiedocumentaire niet kunnen zien. Navraag leerde ons dat de Taalunie een beperkt aantal – op is op! – videokopieen van de documentaire laat maken, die ca. NLG 30,- (excl. verzendkosten) per stuk gaan kosten. Als u zo’n video wilt kopen, dient u dat voor 8 april 1999 te melden aan de Taalunie, bij voorkeur via e-mail aan secr@ntu.nl.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Mar 1999 17:20:04 MET-1MEST
From: Annuska Graver <Annuska.Graver@NIWI.KNAW.NL>
Subject: Ten: 9903.26: NIWI-tentoonstelling 'Kennis in Afleveringen' van 1 tot 22 april 1999 te Amsterdam

========================================================
NIWI-tentoonstelling ‘Kennis in Afleveringen; een kleine geschiedenis van het wetenschappelijke tijdschrift’
========================================================

Het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) organiseert van 1 tot en met 22 april de tentoonstelling ‘Kennis in Afleveringen’.
Kennis in Afleveringen handelt over een communicatie-medium dat niet weg te denken is uit de wereld van de wetenschapsbeoefening: het wetenschappelijke tijdschrift. De ontwikkeling van deze publicatievorm is een geschiedenis vol boeiende gebeurtenissen en personen, die NIWI belicht aan de hand van werken uit de eigen collecties.

In de zeventiende eeuw leidt de groeiende behoefte aan regelmatiger en snellere berichtgeving tot het ontstaan van nieuwe publicatievormen: de krant (in 1609) en het tijdschrift (in 1665). Het zijn de eerste media die mensen de mogelijkheid bieden bij te blijven en het (dagelijks) nieuws te volgen. De kranten vinden hun lezers onder geinteresseerden in het nieuws over de wereld om ons heen. Het tijdschrift ontwikkelt zich tot het medium voor hen die deelnemen aan het maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke leven. Onder de titel ‘Kennis in Afleveringen’ zal de tentoonstelling aandacht besteden aan de geboorte, ontwikkeling en bloei van het wetenschappelijke tijdschrift, vanaf haar oorsprong in de zeventiende eeuw tot op heden.

Openingstijden:
van 1 tot en met 22 april op maandag t/m donderdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur. Op feestdagen gesloten.
Locatie:
NIWI, Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ Amsterdam
tel.: 020-4628628
email: annuska.graver@niwi.knaw.nl of frans.van.der.kolff@niwi.knaw.nl

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9903.c --------------------------

-Begin-------------------- Neder-L, no. 9903.d --------------------------

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9903.27-=-=
OVER MULTATULI, jaargang 20 [=21], nummer 42, maart 1999.
ISSN 0166-2058.
Door: Reinder Storm, Koninklijke Bibliotheek.
Den Haag, 15 maart 1999.

 • John Cornelisse.
  Herdrukken, overdrukken en titeldrukken, dubbeldrukken en oplagen. Een bijdrage aan de drukgeschiedenis van de Ideeen-bundels en Vorstenschool. Blz. 3-30.
  (Uitgebreid verslag van de recente ontdekking van een aantal zgn. “dubbeldrukken”, herdrukken die buiten medeweten van Multatuli werden gemaakt door zijn weldoener en uitgever G.L. Funke.)
 • Reinder Storm.
  Multatuli en Theo Op de Coul. Een ziektegeschiedenis. Blz. 31-44.
  (Over de relatie tussen Theo en Mathilde Op de Coul enerzijds en Multatuli anderzijds naar aanleiding van de ontdekking van enkele onbekende brieven van Theo en Mathilde Op de Coul.)
 • Eep Francken.
  Multatuli in Zuid-Afrika. Blz. 45-49.
  (Naar aanleiding van het boek van Elsa Joubert: Gordel van smarag. ’n Reis met Leipoldt. Kaapstad 1997.)
 • Boekbespreking.
  <Door: Reinder Storm, op blz. 50-52:> Jaap Hoogteijling. Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli’s Max Havelaar. Thesis, Amsterdam 1996.
 • Redactie.
  Een en ander naar aanleiding van Multatuli. Blz. 53-55.
  (Nieuwe rubriek voor kleinigheden betreffende Multatuli. Ditmaal onder andere iets over Jeroen Brouwers en Metamorfoze.)
 • Elly Kamp.
  De duistere woede van het verwante bloed: vaders en zonen, Bordewijk en Multatuli. Blz. 56-60.
  (Een vergelijking van de opvattingen over vader-zoon relaties van Multatuli en Bordewijk, in de literatuur en in de werkelijkheid.)
 • Jos van Waterschoot.
  Multatuli-kroniek 1998. Blz. 61-62.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9903.28-=-=
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS EN AFRIKAANS, jaargang 5, nummer 1, 1998.
ISSN 1022-6966.
Deze nummer: http://www.sun.ac.za/afrndl/tna/51.html
Door: Jean Jordaan, Departement Afrikaans en Nederlands, Stellenbosch,
18 maart 1999.

 • Esther Captain.
  “Written with an Eye on History.” Wartime Diaries of Internees as Testimonies of Captivity Literature. Blz. 1-20.
  (Hoewel er een omvangrijk corpus van kampdagboeken bestaat, die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indie (1942-1945) zijn geschreven, zijn Nederlandse historici terughoudend geweest om deze een centrale plaats in hun onderzoek te geven. In dit essay wordt de geringe waardering voor kampdagboeken onder de loupe genomen door de veronderstelling dat dagboeken tot het prive-domein behoren te ontmantelen.)
 • Michiel van Kempen.
  De onuitwisbare kenmerken van de zwarte stem. Over de stijl van Astrid H. Roemer. Blz. 21-39.
  (Die dikwels emosionele, afwisselend negatiewe en sterk positiewe resepsie van Roemer se werk word opgesom. Haar idiosinkratiese taalgebruik blyk ’n belangrike struikelblok vir kritiese aanvaarding te wees.)
 • Eep Francken.
  Herschrijving in de Nederlandse koloniale literatuur? Albert Helmans De stille plantage en De laaiende stilte. Blz. 40-52.
  (Die verhouding tussen die twee romans (uit 1931 en 1952) word in die lig van hedendaagse literere teorie ondersoek, spesifiek in die lig van die term “herskrywing”. Die vraag is of die latere roman ’n herskrywing van die vroeere is, en die geldigheid van die term word bevraagteken. ’n Enger en ’n ruimer vorm van herskrywing word onderskei.)
 • Pieta van Beek.
  De Opuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica prosaica et metrica van Anna Maria van Schurman (1607-1678) als boek. Blz. 53-73.
  (Die Opuscula is nog nooit as geheel bestudeer nie, hoofsaaklik weens die verskeidenheid tale waarin dit geskryf is. Die boek het ’n kleurryke geskiedenis beleef, in ’n groot mate omdat die outeur ’n geleerde, ongetroude vrou was. Hierdie artikel karakteriseer die boek as ’n “rariteitenkabinet” wat dien om Van Schurman se geleerdheid ten toon te sprei.)
 • Martina Elisabeth Eidecker.
  Notwendiges Streben und notwendiger Verlust: Ironisierte Dekonstruktion und [poetischer] Konstruktivismus in Het volgende verhaal von Cees Nooteboom. Blz. 74-90.
  (Die roman is tegelyk ’n voorbeeld van en ’n ironiserende kommentaar op dekonstruktiewe diskoers. Dit dekonstrueer dekonstruksie deur te poneer dat stryd ’n voorwaarde vir menslike lewe is, en staan ’n konstruktiewe filosofie voor deur die gekonstrueerdheid van die wereld te erken. Teenoor die verlies van betekenis, word ’n voortgaande Sokratiese dialoog gestel: die skynbare dekonstruksie is deel van ’n voortgesette proses wat betekenisgewing insluit. Die roman skep ’n ruimte tussen die twee pole van die Sokratiese enersyds, en die postmoderne andersyds.)
 • Rensia Robinson.
  Die “wellus van die vorm” as ’n poetologiese orientering. Blz. 91-111.
  (T.T. Cloete baseer sy poetika op die werk van J.H. Leopold. Dit kan sowel in Cloete se poesie as in sy teoretiese werk gesien word. Sy gedig “Zeus vandag” (Driepas, 1989: 14) word as voorbeeld van meta-poetiese interaksie geanaliseer. Die digterlike proses, deur Leopold dromende denke genoem (vgl. Freud se “Traumgedanken”), kom na vore as ’n erotiek van die vorm, waarin die digter ’n minnaar van sy skepping word.)
(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9903.29-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| de Achttiende Eeuw:   ??? nieuwe redacteur gezocht          |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Cahiers voor een Lezer: Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <Bea@Zunneberg-Ros.nl>         |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Over Multatuli:     Reinder Storm <Reinder.Storm@konbib.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Onze Taal:        Jac Aarts <Jac.Aarts@inter.NL.net>       |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Willem Kuiper <W.Kuiper@hum.uva.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Taalschrift:       Ewoud Sanders (via:) <secr@ntu.nl>       |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Els Ruijsendaal <ruisdaal@cistron.nl>     |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <uljee-en-jansen@hetnet.nl>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9903.d --------------------------*