Neder-L, no. 9901.b

Subject: Neder-L, no. 9901.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 20 Jan 1999 17:19:23 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9901.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9901.11: Evenementenagenda, met:                |
|          - Expositie over Multatuli en het geld, 6 maart    |
|           1999 - maart 2000 (A'dam)              |
|          - Lezing prof. dr. H. Pleij over Luilekkerland, 20  |
|           januari 1999 (A'dam)                |
|          - Jaarvergadering Multatuli Genootschap, 6 maart 1999 |
|           (A'dam)                       |
|          - Studiedag 'Op de grens van twee eeuwen', 29 januari |
|           1999 (A'dam)                    |
|          - Antiquarenbeurs, 30 januari 1999 (Apeldoorn)    |
|          - TV-uitzending 'Zeeman met boeken', 20 januari 1999 |
|          - Friese Boekenweek, 24 februari - 6 maart 1999    |
|          - Literatuurfestival 'Winterschrift', 26 - 28     |
|           februari 1999 (Groningen)              |
|          - Lezing dr. J. Verberckmoes 'Humor heeft een     |
|           geschiedenis', 28 januari 1999 (Maastricht)     |
| (2) Med: 9901.12: Bijzonder geschenk voor de KB             |
| (3) Med: 9901.13: Oproep: Literaire prijs provincie Gelderland     |
| (4) Web: 9901.14: Jodocus van Lodenstein op het web           |
| (5) Sym: 9901.15: Colloquium Contrastief Taalonderzoek Nederlands-Frans,|
|          26 - 27 maart 1999 te Leuven             |
| (6) Rub: 9901.16: Rubriek Hora Est!: overzicht promoties januari en   |
|          begin februari 1999                  |
| (7) Lit: 9901.17: Pas verschenen: A. Moerdijk. WNT een buitengewoon   |
|          woordenboek (Leiden 1998)               |
| (8) Lit: 9901.18: Pas verschenen: Odile Heynders. Langzaam Leren Lezen. |
|          Paul Rodenko en de Poezie (1998)           |
| (9) Lit: 9901.19: Pas verschenen: Een lezer aan het woord. Studies van |
|          L. Strengholt over 17de-eeuwse Nederlandse Letter-  |
|          kunde. Onder red. van H. Duits (e.a.) (Muenster 1998) |
|(10) Lit: 9901.20: Pas verschenen: Ezelsoor 1 (1998), nr. 1 (nov.)    |
|(11) Rec: 9901.21: Locale universaliteit. Recensie door Piet Verkruijsse |
|          van Chris Willocx. Citeren en refereren (Leuven/   |
|          Apeldoorn 1998)                    |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9901.11: Evenementenagenda

=================
Evenementenagenda
=================


AMSTERDAM, Multatuli Museum, Korsjespoortsteeg 20 hs.

Tentoonstelling over geld, 6 maart 1999 – maart 2000.

 • Expositie over Multatuli en het geld. Er verschijnt een themabundel met citaten van Multatuli over het slijk der aarde in een oplage van 100 exemplaren voor de prijs van NLG 10.

AMSTERDAM, P.C. Hoofthuis, Faculteit der Geesteswetenschappen, Spuistraat 134, zaal 104.

Lezing prof. dr. H. Pleij, 20 januari 1999, 19-21 uur.

 • Lezing van Herman Pleij over Luilekkerland, n.a.v. zijn boek ‘Dromen van Cocagne’. Propedeusecollege, gratis toegankelijk voor andere belangstellenden.

AMSTERDAM, Victoria Hotel, Damrak 1/5.

Jaarvergadering Multatuli Genootschap, 6 maart 1999, 14 uur.

 • De spreker op de jaarvergadering is Tom Boehm over de betekenis van Multatuli voor de arbeidersbeweging.

AMSTERDAM, Vrije Universiteit, Aula, De Boelelaan 1105, 020-4445666.

Studiedag ‘Op de grens van twee eeuwen’, 29 januari 1999, 9.30 uur.

 • Over grensverleggend literatuuronderwijs en CKV 1. Met prof. dr. E. Tan en prof. dr. Ibsch. Inl. mw. M. Boerema 020-4449222.

APELDOORN, Feluahof.

Antiquarenbeurs, 30 januari 1999, 9-17 uur.

 • Aan de 14e Apeldoornse Antiquarenbeurs doen 56 Nederlandse antiquaren mee.

HILVERSUM, VPRO, Nederland 3.

Zeeman met boeken, 20 januari 1999, 23.20 uur.

 • Uitzending van een aflevering van Zeeman met boeken over schrijversbiografieen. Ieme van der Poel, Bas Heijne en Willem Otterspeer bespreken o.l.v. Micha”el Zeeman de recent verschenen biografieen van Jan Hanlo (door Hans Renders), de Franse schrijfster Marguerite Duras (door Laure Adler) en de klassieke Russische dichter en schrijver Poesjkin (door Elaine Feinstein).

FRIESLAND, diverse locaties.

Friese Boekenweek, 24 februari – 6 maart 1999.

 • Tijdens de Friese Boekenweek worden in tal van bibliotheken literaire avonden georganiseerd. De opening vindt plaats op 20 februari met een Boekenfeest en de presentatie van het Friese boekenweekgeschenk. Inlichtingen: D. Hibma, 058-2133048.

GRONINGEN, Stadsschouwburg.

Literatuurfestival Winterschrift, 26-28 februari 1999.

 • Inlichtingen: Maria van Daalen, 050-3189279.

MAASTRICHT, Universiteit Maastricht, Collegezaal Nieuwenhof, Zwingelput 4, 043-3882222, 3883081.

Lezing ‘Humor heeft een geschiedenis’, 28 januari 1999, 20 uur.

 • Lezing in het kader van Studium Generale Maastricht door dr. J. Verberckmoes (Universiteit Leuven). Voor elk tijdvak in de geschiedenis gelden specifieke kenmerken die de spankracht van de humor te zien geven. Inlichtingen: 043-3883541, fax 3256909. Toegang gratis.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9901.12: Bijzonder geschenk voor de KB

=================================================
Koninklijke Bibliotheek ontvangt Vriendengeschenk
=================================================

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op de eerste werkdag van 1999 werd de KB verblijd met een kostbaar geschenk. Namens de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek bood voorzitter mr. Floor Kist de algemeen directeur van de bibliotheek, dr. Wim van Drimmelen, een uniek 16e-eeuws boekje aan. Dit geschenk van de Vrienden vormt een passend slotakkoord van het 200-jarig bestaan dat de bibliotheek in 1998 groots heeft gevierd.

Het geschenk is een exemplaar van een editie van het ‘Leven ons liefs heren Jesu Christi’ dat in 1905 in de handel was gesignaleerd, maar waarvan sindsien elk spoor ontbrak. Het boekje in klein formaat (15×10 cm) is ongedateerd, maar uit onderzoek blijkt dat het rond 1503 is gepubliceerd door de Leidse drukker Jan Seversz. Het is geillustreerd met 44 met de hand ingekleurde houtsneden.

De KB bezit meer edities van dit in de 15e en 16e eeuw zeer populaire werk. Deze edities zijn tegenwoordig zeer zeldzaam. Het vriendengeschenk vult deze collectie op een fraaie wijze aan. Sommige afbeeldingen van het leven van Jezus in dit exemplaar zijn niet bekend uit andere edities. Het geschenk werd via bemiddeling door antiquariaat Forum te Houten verworven op een veiling te Muenchen.

E. Berghuis

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9901.13: Oproep: Literaire prijs provincie Gelderland

=========================================
OPROEP:
Literaire prijs provincie Gelderland 1999
=========================================

In opdracht van de provincie Gelderland organiseren literair tijdschrift Parmentier en theaterproductiehuis InDependance de tweejaarlijkse wedstrijd om de Literaire Prijs van de provincie Gelderland 1999. De wedstrijd bestaat uit het schrijven van een monoloog waarin het begrip ‘versterving’ centraal staat.

Versterving lijkt nog slechts betekenis te hebben in de gezondheidszorg. Het wordt de laatste jaren in de eerste plaats geassocieerd met het langzaam laten sterven van patienten, bijvoorbeeld door middel van uitdroging. De eerste helft van deze eeuw had het echter een positieve betekenis, zoals bijvoorbeeld uit de ooit zeer populaire Arnhemse roman ‘Kleine Inez’ (1925) van Reinier van Genderen Stort valt af te leiden. Menno ter Braak sprak van een meesterwerk, van ‘een verhaal eener versterving, waarin de held Peter de zware gang gaat van de gestage veredeling der vreugden door de donkere zinnelijkheid te overwinnen’. Versterving betekende dus ooit het streven naar onthechting, het zich losmaken van het aardse, het genot en de lichamelijke seksualiteit.

Een deskundige jury, die zal bestaan uit gezaghebbende letterkundigen en theatermakers, beloont de beste monoloog met NLG 2.500. De beste Gelderse debutant krijgt als aanmoedigingsprijs NLG 1.500. Tevens zal de winnende monoloog in premiere gaan tijdens de feestelijke slotavond van de wedstrijd op 15 november 1999 in de Arnhemse Schouwburg en vervolgens een week lang worden gespeeld in Arnhem.

Deelname staat vrij voor iedereen in het Nederlandse taalgebied. Een wedstrijdreglement en meer informatie kan, uitsluitend schriftelijk, worden aangevraagd bij literair tijdschrift Parmentier, Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen. De wedstrijd sluit op 3 april 1999.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 08 Jan 1999 13:48:08 -0100
From: "F.W. Huisman" <huismanf@rulub7.leidenuniv.nl>
Subject: Web: 9901.14: Jodocus van Lodenstein op het web

=================================
Jodocus van Lodenstein op het web
=================================

De enige bundel die de predikant en dichter Jodocus van Lodenstein heeft nagelaten is Uyt-spanningen behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Alleen de in 1676 te Utrecht verschenen uitgave werd door de dichter zelf verzorgd. Van Lodenstein werd in 1620 te Delft geboren in een familie van regenten. Van 1653 tot zijn overlijden in 1677 was hij predikant te Utrecht. Hij behoorde met de Utrechtse theoloog en hoogleraar Gisbertus Voetius tot de Nadere Reformatie, een precieze pietistische beweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Van Lodenstein was ongehuwd en leefde als een asceet in zijn rustige buitenhuis dat net buiten de stad Utrecht was gelegen. Veel liederen zijn te beschouwen als meditatieve nabeschouwingen op zijn eigen preken. Op tal van plaatsen zijn invloeden aan te wijzen van dichters als Vondel, Hooft en vooral Huygens. Ook zijn er parallellen met zijn tijdgenoot Jeremias de Decker.

In de voorrede op zijn bundel houdt hij een pleidooi voor de ‘by-een-comsten der christenen’ waarop de ‘sang-const’ een grote plaats moest innemen. Zijn liederen werden ook gezongen door een dergelijk godsdienstig gezelschap dat regelmatig in zijn huis samenkwam. Er is een opvallende eenheid tussen de tekst en de melodie. De melodieen ontleende hij niet alleen aan populaire wereldlijke wijzen uit de 16e en 17e eeuw, maar ook aan ons (vrijwel) onbekende eigentijdse composities. Er zijn in de 17e en 18e eeuw ongeveer 20 uitgaven van de Uyt-spanningen bekend. Ongetwijfeld heeft de goede samenhang tussen tekst en melodieen bijgedragen tot de grote verspreiding en het intensieve gebruik van deze bundel.

Een nieuwe uitgave

De populariteit van deze nader-reformatorische literatuur, met name in de achttiende eeuw, en de invloed van Van Lodensteins poezie op de prediking in later tijd rechtvaardigen een integrale uitgave. De projectgroep ‘Nadere Reformatie & Literatuur’ van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR) streeft naar zo’n tekstuitgave, waarin de ruim honderddertig teksten uit de editio princeps van 1676 geediteerd en geannoteerd worden. Tegelijk mag de beoogde uitgave gelden als een hommage aan de in november 1989 zo plotseling overleden neerlandicus prof. dr. L. Strengholt. Hij was bij zijn onderzoek naar invloed van Huygens op de Nadere Reformatie op Van Lodenstein gestuit en in de loop van 1988 verzamelde hij materiaal voor een wetenschappelijke editie. Bij de eerste veertig teksten uit de Uyt-spanningen vervaardigde hij inleidingen en annotaties. In de SSNR-werkgroep ‘Nadere Reformatie en literatuur’ vond hij een klankbordgroep waarin hij tekst- en interpretatieproblemen aan de orde stelde. Na het overlijden van Strengholt besloot de werkgroep het project voort te zetten. Het reeds in concept aanwezige materiaal werd vormgegeven volgens de door Strengholt opgezette richtlijnen en de overige gegevens werden bouwstenen voor het editeren van de overige teksten. De bundel is in concept geannoteerd. De gedrukte uitgave zal verschijnen bij Den Hertog te Houten. Aan deze uitgave zullen ook de melodieen worden toegevoegd.

Voorpublicatie

Op de server van het Elektronisch Tekst Centrum Leiden (ETCL) is een voorpublicatie geplaatst van tien gedichten. Er is geprobeerd om tekst en annotaties op een aantrekkelijke manier te presenteren. De voorpublicatie is aangekleed met een beknopte beschouwing over de dichter-predikant Van Lodenstein en met gegevens over de Nadere Reformatie.
De voorpublikatie is te vinden op: http://www.etcl.nl/lodenstein/

De groep die de aanstaande publicatie verzorgt is een van de projectgroepen van de Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR). Statutair beoogt deze Stichting ‘het bevorderen van de bestudering van de Nadere Reformatie alsmede het kweken van belangstelling hiervoor’. Naast de activiteiten in een aantal projectgroepen treedt de SSNR naar buiten met het Documentatieblad Nadere Reformatie (DNR) en met een jaarlijks congres op de eerste zaterdag in oktober. In het DNR verschijnen regelmatig artikelen die voor neerlandici van belang zijn. Deze artikelen zijn via de BNTL te vinden.

Sinds 1995 bestaat er binnen de SSNR ook een actieve projectgroep ‘Informatisering’. Deze groep werkt aan een aantal deelprojecten die ook voor neerlandici van belang kunnen zijn:

 • Er wordt een compleet bibliografisch bestand opgebouwd van alle gereformeerde pietistische werken die tot circa 1800 binnen het Nederlandse taalgebied verschenen. Het bestand heeft de toepasselijke naam ‘Pietas’ en zal ter zijne tijd openbaar beschikbaar gesteld worden.
 • Er wordt ook gewerkt aan een tekstarchief. Hierin zullen belangrijke pietistische teksten worden opgenomen, waarvan de bundel van Van Lodenstein er een is. Ook studies zullen deel uitmaken van dit tekstarchief. Hiertoe zal in ieder geval het Documentatieblad behoren. Het is ook mogelijk om teksten, studies of bestanden aan te melden voor eventuele opname.

Inlichtingen over de bovenstaande activiteiten zijn te verkrijgen bij Frans Huisman: huismanf@rulub.leidenuniv.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Jan 99 17:22:28 WET
From: Hans Smessaert <hans.smessaert@arts.kuleuven.ac.be>
Subject: Sym: 9901.15: Colloquium Contrastief Taalonderzoek Nederlands-Frans, 26 - 27 maart 1999 te Leuven

   *------------------------------------------------*
   |                        |
   |          Colloquium          |
   |  CONTRASTIEF TAALONDERZOEK NEDERLANDS-FRANS  |
   |                        |
   |   Vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 1999   |
   |      Leuven, Faculteit Letteren      |
   |       Blijde-Inkomststraat 21      |
   |                        |
   *------------------------------------------------*

Op 26 en 27 maart 1999 organiseert het departement linguistiek van de K.U.Leuven een colloquium over contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans. Dit colloquium wil een discussieforum zijn voor onderzoekers in de contrastieve grammatica Nederlands-Frans, voor docenten Nederlands en Frans als tweede of vreemde taal en voor al wie geinteresseerd is in de Belgische taalproblematiek.

Het colloquium kadert in een lopend onderzoeksproject ‘Contrastieve grammatica Nederlands-Frans’ binnen het departement linguistiek. Het project heeft tot doel een Nederlandse grammatica voor Franstaligen te maken die gebaseerd is op grondig contrastief onderzoek.

De organisatie van het colloquium gebeurt in samenwerking met de vakgroep Nederlands van de Universite Catholique de Louvain en de Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap van het FWO ‘Contrastive Linguistics and Language Typology’.

Het programma vindt u hieronder. De lezingen worden in 1999 gepubliceerd in de reeks ‘Publications Linguistiques de Louvain’.

Inschrijving

Inschrijvingsformulieren kunnen aangevraagd worden op onderstaand adres. Het inschrijvingsgeld bedraagt BEF 500 (BEF 300 voor studenten). Men kan zich ook inschrijven voor het diner (BEF 1000) en voor de colloquiumbundel (BEF 850).

Voor informatie

William Van Belle
Departement Linguistiek,
Blijde-Inkomststraat 21,
3000 Leuven,
tel. ++32(16)324800
fax ++32(16)324767,
william.vanbelle@arts.kuleuven.ac.be

Sofie Van Pelt
Departement Linguistiek,
Blijde-Inkomststraat 21,
3000 Leuven,
tel. ++32(16)324806
fax ++32(16)324767,
sofie.vanpelt@arts.kuleuven.ac.be

Organisatie

William Van Belle, Beatrice Lamiroy, Joop van der Horst, Willy Van Langendonck, Sofie Van Pelt (projectgroep ‘Nederlandse grammatica voor Franstaligen’, departement linguistiek, K.U. Leuven) Ludo Beheydt, Pierre Godin (Nederlandse taalkunde, U.C.L.) Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap FWO ‘Collate’ (Contrastive Linguistics and Language Typology).

Voorlopig programma

Vrijdag 26 maart
9.30 Ontvangst
10.00 Opening
10.15 Maarten van den Toorn (K.U.Nijmegen)
Openingsvoordracht
11.00 William Van Belle (K.U.Leuven)
Het project ‘Nederlandse grammatica voor Franstaligen’
11.30 Ludo Beheydt (UCL)
Gemarkeerdheid en transfer: dubbele-objectsconstructies en woordvolgorde in het Nederlands en het Frans.
12.00 Bep Vlugter, Petra Sleeman en Els Verheugd (Universiteit van Amsterdam)
Informatiestructuur en syntaxis: overeenkomsten en verschillen tussen Nederlands en Frans.
12.30 Pauze
14.00 Jean-Pierre Colson (Institut Marie Haps & UCL)
De Nederlandse equivalenten van ‘en effet’: een hersenbreker voor Franstalige studenten.
Veronique Sanctobin (K.U.Leuven)
Le subjonctif entre linquistique et didactique.
14.30 Liesbeth Degand (UCL) en Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht)
Causale connectieven in het Nederlands en het Frans: verschillen in distributie?
Elisabeth van der Linden (Universiteit van Amsterdam)
De verleden tijden van het Frans in teksten van Nederlandstaligen. Invloed van input, interferentie en onderwijs.
15.30 Hans Smessaert (K.U. Leuven)
Adverbia van continuiteit en focus in het Nederlands en het Frans.
Sofie Gielen, Guy Deville, Olivier Deroo, Henri Leich en Johan Vanparys (Ecole de Langues Vivantes, Namur)
Demosthene: wanneer de computer je uitspraak verbetert.
16.00 Maurits van Overbeke (UCL)
Voorzetselkeuze. Een cognitieve benadering.
Sabine Heiderscheidt en Philippe Hiligsmann (Universite de Liege)
De accentuering in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands.
16.30 Isabelle Peeters (Vlekho)
Les prepositions Neerlandaise op et francaise sur: bilan comparatif.
Stephanie Doutrewe en Guy Janssens (Universite de Liege)
Grammaticale fouten in het Nederlands van Franstalige leraren NVT.
19.00 Diner (Restaurant Verdi, Muntstraat, Leuven)

Zaterdag 27 maart
10.00 Pierre Godin (UCL)
Waarom wordt presentatief “ER” in het Frans al dan niet vertaald ?
10.30 Jan Pekelder (Universite de Paris-Sorbonne)
Het contrast tussen de van-die-n en de de-ces-n-constructie.
11.30 Paul Bogaards (Universiteit Leiden)
Des gouts et des couleurs… on discute.
Sofie Van Pelt (K.U.Leuven)
De bepaling van gesteldheid en haar equivalenten in het Frans
12.00 Per van der Wijst (Universite de Liege)
Beleefdheid in het gesproken Nederlands van Franstaligen.
Michel Pierrard en Ann Van Slijcke (Vrije Universiteit Brussel)
Les auxiliaires modaux devoir, pouvoir et savoir et leurs correspondants en neerlandais.
12.30 Pauze
14.00 Ludo Melis (K.U.Leuven)
De preverbale posities in declaratieve hoofdzinnen in het Frans en het Nederlands, een onderzoek aan de hand van vertaalde teksten.
14.30 Philippe Hiligsmann (Universite de Liege)
Pro of contra(stieve) grammatica ?
15.00 Brigitte Kampers-Mahne (Universiteit Groningen)
La composition en francais et en neerlandais.
16.00 S. De Vriendt (V.U.B.)
Slotvoordracht
17.00 Receptie (Faculteit Letteren, Blijde-Inkomststraat 21, Leuven)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9901.16: Rubriek Hora Est!: overzicht promoties van januari en begin februari 1999

======================================================
Rubriek Hora Est!:
overzicht promoties van januari en begin februari 1999
======================================================

14 januari 1999, 14.15 uur, Aula RUG.
C.A.M. Schepers: Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies (Leuven: Uitgeverij Peters; reeks Miscellanea neerlandica).
Promotores: prof. dr. C.H. Kneepkens, prof. dr. G.O.E.J. de Baere.
Onderzoek naar aard en herkomst van twee Hooglied-commentaren. Geidentificeerd zijn alle vertaal- en bewerkingsstrategieen die zijn gebruikt bij de omvorming van een geleerde Latijnse tekst tot een de beschouwing dienende Middelnederlandse tekst.

4 februari 1999, 14.15 uur, Academiegebouw Universiteit Leiden.
Matthias Huening: Woordensmederij; De geschiedenis van het suffix -erij. (HAG: Den Haag, isbn 90-5569-064-3)
Promotor: Prof. dr. C. van Bree; co-promotor: dr. A.J. van Santen
Morfologische studie naar gelede zelfstandige naamwoorden met het suffix -erij (zoals knoeierij, bakkerij, waaghalzerij, aandachttrekkerij, enz.), de geschiedenis van het suffix en zijn varianten (-ij, -arij, -enij, -dij, -derij enz.) en de ontwikkeling van vorm en betekenis door de eeuwen heen van het Vroegmiddelnederlands tot en met het hedendaags Nederlands.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9901.17: Pas verschenen: A. Moerdijk. WNT een buitengewoon woordenboek (Leiden 1998)

==============
Pas verschenen
==============

A. Moerdijk. WNT een buitengewoon woordenboek. Leiden: Ammoniet, 1998. [20] blz.; ills.

Wie tot de gelukkigen behoorde om op 1 december 1998 de Academische Zitting in de Pieterskerk te Leiden mee te mogen maken bij de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal, ontving een bijzonder fraai uitgevoerd boekje. Het behelst een voorwoord van prof. dr. A. Kinsbergen en prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg, respectievelijk voorzitter en directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de feestrede van dr. A. Moerdijk, een toelichting bij de illustraties door drs. R. Tempelaars en een colofon van de drukker, G.J. Post van der Molen.

Omdat er de laatste tijd al genoeg gezegd is over de inhoudelijke kant van dit mammoetproject, wil ik hier de aandacht vestigen op het colofon van Post van der Molen die de druktechnische kant van het WNT onder de loep heeft genomen, want vanaf het verschijnen van de eerste aflevering in 1864 tot de laatste in 1998 is er op typografisch gebied natuurlijk het een en ander veranderd.

De eerste delen van het WNT zijn met de hand gezet uit de Elzevier. Het eerste machinezetsel verschijnt in 1909, maar ook in 1914 wordt nog handzetsel aangetroffen. Pas in afl. 461 uit 1977 duikt de offset op, naast de boekdruk die het tot 1982 volhoudt. In de in 1982 verschenen afleveringen komen merkwaardige zaken voor, zoals kolom 785 in afl. 496 die machinaal gezet is en na correctie in hoogdruk afgedrukt (bariet), waarvan vervolgens weer een opname gemaakt is die gemonteerd werd in de film waarvan de drukker de offsetplaat maakte. Vanaf 1983 wordt in het WNT uitsluitend fotozetsel toegepast.

Zo is het WNT niet alleen een monument van lexicografisch onderzoek, maar – door zijn lange looptijd – ook een monument van grafische techniek. Het is te hopen dat Post van der Molen elders de gelegenheid krijgt om zijn bevindingen omtrent de typografie van het WNT breder uiteen te zetten dan nu mogelijk was in het colofon van deze door hem met de hand uit de Hollandse mediaeval gezette gelegenheidsuitgave.

PJV

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 19 Jan 1999 16:10:19 MET
From: "Henny de Beus" <H.L.deBeus@kub.nl>
Subject: Lit: 9901.18: Pas verschenen: Odile Heynders. Langzaam Leren Lezen. Paul Rodenko en de Poezie (1998)

==============
Pas verschenen
==============

Odile Heynders. Langzaam Leren Lezen. Paul Rodenko en de Poezie. Uitgeverij Syntax Publishers, 1998. 141 blz.; NLG 42,50; isbn 90-361-9639-6.

Volgens Willem Frederik Hermans schreef Paul Rodenko volzinnen ‘zwaar als gesmolten olifantenvet’ en van ‘elke humor gespeend’. Pierre H. Dubois meende dat Rodenko zijn lezers tegen zich in het harnas jaagde. Simon Vestdijk daarentegen roemde de bloemlezing Met twee maten als een unieke onderneming en Kees Fens waardeerde de gedrevenheid en waaghalzerij van Rodenko. Het zijn heel uiteenlopende reacties op een essayistisch oeuvre dat bij tijden geniaal is, maar ook weerbarstig en complex.

In deze monografie worden de teksten van Rodenko onder de loep genomen. De literair-historische context waarin hij werkte wordt beschreven. De filosofische implicaties van zijn opvattingen worden bestudeerd en zijn gedichten worden opnieuw gelezen. De conclusie die men uit dit boek mag trekken is dat Rodenko ook in onze tijd nog kan gelden als een kritische, inspirerende en onnavolgbare kenner en promotor van de moderne dichtkunst. Als iemand die zijn eigen en latere generaties geleerd heeft hoe gedichten gelezen moeten worden.

Odile Heynders werkt aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant. Zij publiceert over moderne poezie en over literatuurtheorie. Zij is redacteur van Literatuur en Tijdschrift voor literatuurwetenschap.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 13 Jan 99 12:01:54 MET
From: "A. van Strien" <striena@let.vu.nl>
Subject: Lit: 9901.19: Pas verschenen: Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over 17de-eeuwse Nederlandse Letterkunde. Onder redactie van H. Duits (e.a.) (Muenster 1998)

==============
Pas verschenen
==============

Een lezer aan het woord. Studies van L. Strengholt over zeventiende-eeuwse Nederlandse Letterkunde. [Incl. een register op auteursnamen en titels, en een bibliografie van het wetenschappelijke werk van L. Strengholt.] Onder redactie van H. Duits, A.M. Th Leerintveld, T.L. ter Meer en A. van Strien. Stichting Neerlandistiek VU / Nodus Publikationen Muenster, 1998. xvi + 342 blz; NLG 49,50, exclusief verzendkosten (ca. NLG 10,-).

L. Strengholt (1930-1989), hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, was een inspirerend docent, die zijn enthousiasme voor de literatuur van de Gouden Eeuw wist over te dragen op zijn leerlingen. Daarbij was hij een erudiet en scherpzinnig lezer, met oog voor intertekstuele relaties en literair- en cultuurhistorische achtergronden, maar bovenal toegewijd aan de teksten, die hij vaak op nieuwe en verrassend heldere wijze wist te interpreteren. Een lezer aan het woord is een selectie uit zijn veelzijdige wetenschappelijke oeuvre, waarin behalve voor de ‘groten’ van de zeventiende eeuw (met name Huygens) ook aandacht is voor vele ‘kleinere’ auteurs, vanuit de overtuiging dat ook die iets te zeggen hadden dat de moeite van het kennisnemen waard is.

Inhoud

 1. Jan van Houts lofzang ‘Opt ontset van Leyden’.
  Uit: ’t Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en zeventiende-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. dr. L. Rens. Leuven/Amersfoort 1986, p. 151-163.
 2. Letterkundig leven in Zeelands gouden eeuw.
  Uit: Nehalennia, nr. 75 (1989), p. 24-36.
 3. Hoofts verzen voor Christina van Erp (1609-1610).
  Uit: Spektator 11 (1981-1982), p. 3-14.
 4. Guarini, Tesselschade en Hooft in een netwerkje. Naar aanleiding van Maria Tesselschades gedicht met het opschrift ‘T’amo mia vita’.
  Uit: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 104 (1988), p. 131-140.
 5. Over een moeilijk gedicht van Maria Tesselschade.
  Uit: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 8 (1987), p. 113-130.
 6. Anna Roemers aan Hugo Grotius.
  Uit: Liber amicorum prof. dr. Kare Langvik-Johannessen. Feestbundel naar aanleiding van de zeventigste verjaardag en het emeritaat van de hoogleraar Nederlands aan de Universiteit te Oslo. Leuven 1989, p. 199-208.
 7. Over de Muiderkring.
  Uit: Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Liber amicorum J. Andriessen S.J., A. Keersmaekers, P. Lenders S.J. Leuven/Amersfoort 1986, p. 265-270.
 8. Dromen in Vondels drama’s.
  Uit: Verslag van het zevende colloquium van docenten in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten. Onder auspicien en met steun van de Gemengde Commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands cultureel verdrag. ‘s-Gravenhage/Hasselt 1980, p. 25-40.
 9. Een aansporing achteraf? Over de datering van Vondels ‘Spore aen den Heer Hooft, tot voltrekking sijner aengevange Nederlantsche Historie’.
  Uit: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 103 (1987), p. 314-327.
 10. De opbouw van de Aenleidinge.
  Uit: S.F. Witstein en E.K. Grootes (red.), Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen ter gelegenheid van de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel. Den Haag 1979, p. 155-164.
 11. Twee brieven aan Constantijn Huygens.
  Uit: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 5 (1984), p. 47-68.
 12. Terug naar de handschriften van Huygens’ Zede-printen.
  Uit: Spiegel der letteren 24 (1982), p. 96-112.
 13. Een onbekende druk van Huygens’ oudste vertalingen naar Donne.
  Uit: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 102 (1986), p. 187-206.
 14. Commentaar van Cats (?) op een gedicht van Huygens.
  Uit: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 4 (1983), p. 33-72.
 15. Die zoetsappige dichters. Huygens over Westerbaen.
  Uit: De nieuwe taalgids 78 (1985), 322-329.
 16. Een klein Alkmaars sterretje. Over Alida Bruno en haar literaire bedrijvigheid.
  Uit: Alkmaarse historische reeks, deel 5 (1982), p. 65-90.
 17. De dichter Henrick Bruno: gouverneur van Huygens’ kinderen.
  Uit: Victor Freijser (red.), Soeticheydt des Buyten-levens: leven en leren op Hofwijck. Delft 1988, p. 17-28.
 18. Donne als model. Donne, Hooft en Huygens in Jan de Brunes Minne-praat.
  Uit: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 6 (19850, p. 213-47.
  Vondel doet ook mee. Aanvulling op ‘Donne als model’.
  Uit: Voortgang. Jaarboek voor de neerlandistiek 10 (1989), p. 63-65.
 19. Tekenen van de Nadere Reformatie in de poezie van Revius, Cats en Huygens?
  Uit: Documentatieblad Nadere Reformatie 11 (1987), p. 109-125.
 20. Literatuur bij de ‘preciese’ hervormden. Over Herman Witsius en de literatuur van zijn tijd.
  Uit: documentatieblad nadere Reformatie 14 (1990), p. 73-87.

Bestelwijze

U kunt deze bundel bestellen bij:
Ton van Strien,
Vrije Universiteit, Faculteit der Letteren, opleiding Nederlands
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel. 020-4446467
e-mail: striena@let.vu.nl

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9901.20: Pas verschenen: Ezelsoor 1 (1998), nr. 1 (nov.)

==============
Pas verschenen
==============

Ezelsoor. Nieuwsbrief voor de Werkgroep Boekwetenschap – Universiteit Leiden. jrg. 1 (1998), nr. 1 (november).

Ezelsoor zal vier keer per jaar verschijnen met als doel de leden van de Werkgroep Boekwetenschap in Leiden te informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied, zowel in Leiden als daarbuiten. Daarnaast kan Ezelsoor de activiteiten van de werkgroep in bredere kring bekendheid geven, aldus de redactie, die bestaat uit J.M.P. Schaeps (Opleiding Kunstgeschiedenis) en E.A. Kwant (Opleiding Engels).

Dit eerste nummer bevat nieuws over het ETCL (Electronic Text Centre Leiden: http://www.etcl.nl/), beheerder van het Golden Age Web (http://www.etcl.nl/goldenage/contents.stm) en het ETAL (Electronic Text Archive Leiden: http://www.etcl.nl/goldenage/etal.stm).

Aangekondigd worden de nieuwe projecten Madoc en Ad Vivum die tot doel hebben het bijeenbrengen en toegankelijk maken van een ruime collectie klassieken uit de Nederlandse letterkunde. Eveneens wordt aangekondigd een cd-rom met 2182 boekhandelscatalogi door dezelfde uitgever als die van de microfiche-editie (IDC Publishers te Leiden). De cd-rom, onder redactie van dr. J.A. Gruys en H.W. de Kooker, bevat naast informatie over de opgenomen catalogi ook een afbeelding van de titelpagina’s en uitgebreide zoekmogelijkheden voor de prijs van NLG 950.

Nadere informatie over Ezelsoor geven J.M.P. Schaeps
(schaeps@rullet.leidenuniv.nl) en E.A. Kwant
(eakwant@rullet. leidenuniv.nl).

PJV

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 14 Jan 1999 15:50:53 +0100
From: Piet Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rec: 9901.21: Locale universaliteit. Recensie door Piet Verkruijsse van Chris Willocx. Citeren en refereren (Leuven/Apeldoorn 1998)

=====================
Locale universaliteit
=====================

Recensie van:
Chris Willocx. Citeren en refereren. Schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen. 4e, volledig herz. en aangev. dr. Leuven/Apeldoorn: Garant, 1998. 105 blz.; NLG 17,-; isbn 90-5350-742-6.

Weinig activiteiten zijn zo universeel en tegelijk zo plaatsgebonden als titelbeschrijven, citeren en refereren. Wie wel eens een artikel schrijft in een tijdschrift of bundel moet zich steeds weer op de hoogte stellen van de conventies in het desbetreffende medium: moeten het voet- of eindnoten of literatuurverwijzingen tussen haakjes in de tekst zijn; moet er een punt of een komma na de auteursnaam; worden bladzijden aangegeven door een ‘p.’, door ‘blz.’ of helemaal niets; worden tijdschrifttitels wel of niet gecursiveerd?

Zo heeft ook iedere discipline haar eigen conventies en daarbinnen zijn er weer verschillen tussen de diverse onderwijsinstellingen. Neerlandici doen het anders dan historici en taalbeheersers anders dan historisch-letterkundigen. Overal zijn weer andere syllabi en aanwijzingen in omloop, de een nog gedetailleerder dan de ander. Probeer daar maar eens een allesomvattende publicatie aan te wijden.

Chris Willocx van de Sociale Hogeschool KVMW in Gent heeft daartoe in 1993 een poging ondernomen en – gezien het verschijnen van een geheel herziene 4e druk in 1998 – niet zonder succes. Zijn boek wordt inmiddels op vele onderwijsinstellingen en bibliotheken in Vlaanderen gebruikt. Wie Willocx goed gebruikt, zal nooit van plagiaat beschuldigd worden en vindt op vrijwel alle vragen op het terrein van titelbeschrijven antwoord, ook wat betreft het beschrijven van mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen, welke laatste categorieen lang niet overal behandeld worden.

Met citeren kan het een stuk ingewikkelder liggen dan Willocx doet voorkomen. Citeren en parafraseren kan op verschillende manieren, zoals in het uitstekende artikel van Frank Jansen, ‘Wie zegt dat? Over de lusten en lasten van stemversluiering’ in Onze Taal 68 (1999), nr. 1, p. 24-26, gedemonstreerd wordt.

Wat universitair gebruik van Willocx’ publicatie in de weg staat, is dat hij geen onderscheid maakt in de beschrijving van oude en nieuwe boeken. Boeken uit de periode van de handpers (tot ongeveer 1800) vergen een wat individueler benadering dan boeken die met de machine- en snelpers tot stand gekomen zijn. Bepaalde categorieen materiaal die toch ook regelmatig in universitaire kring gebruikt worden als bronnen voor boeken, artikels en scripties, worden niet behandeld. Willocx geeft wel aan hoe je naar een brief, fax of e-mail verwijst, maar niet hoe je met archivalia en manuscripten dient om te gaan.

Hoewel je nooit alle probleemgevallen met betrekking tot titelbeschrijving kunt voorzien, vraag ik me af hoe Willocx om zou springen met contradorsaal gebonden boeken (de zogenaamde tuimeldrukken), of hoe je omgaat met cd-rom’s in combinatie met een gedrukte handleiding. Op p. 87 maakt de auteur een gevaarlijke opmerking: ‘Het maakt immers geen verschil of je een werk leest in de gedrukte versie of in de cd-rom versie.’ Wie gewend was aan het gedrukte ‘Woordenboek der Nederlandsche Taal’ (WNT) zal toch anders moeten verwijzen wanneer hij het elektronische WNT gebruikt: delen en kolommen zijn op de cd-rom niet meer terug te vinden.

‘Citeren en refereren’ is een uiterst handig boekje dat zijn vierde druk zeker verdient voor de doelgroep waarvoor het bestemd is. Op universitair niveau zullen de diverse syllabi en handleidingen voor de verschillende disciplines er niet door verdrongen worden. Zij kunnen echter wel wat aan Willocx ontlenen wat betreft de nieuwe media.

P.J. Verkruijsse

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9901.b --------------------------*