Kerstprijsvraag: faits divers

Door Marc van Oostendorp

Je hoort wel eens dat de ontwikkelingen op het Internet zo snel gaan, maar in de neerlandistiek is het allemaal best bij te houden. Zeker, in het afgelopen jaar hebben een paar belangrijke organisaties eigen websites geopend: de Taalunie, het Constantijn Huygens Instituut, het INL en het Letterkundig Museum bijvoorbeeld. Maar echt indrukwekkend groot en rijk zijn die websites nog niet. En de instituten voor neerlandistiek blijven met enkele uitzonderingen (die vorig jaar ook al uitzonderingen waren) nog steeds een beetje achter.

De vragen in de traditionele kerstprijsvraag van dit jaar beperken zich dan ook tot faits divers uit het vakgebied; er worden weinig substantiële kwesties in aangesneden. De enige reden is dat ook u allen die dat leest vooralsnog lijkt te weigeren echt massaal uw onderzoeksresultaten op Internet te publiceren. Voor diepgang moet je nog steeds niet op het Internet zijn.

Spelregels

Hieronder vindt u twaalf vragen. Het is de bedoeling dat u elk van deze vragen beantwoordt, en bovendien bij elk antwoord de juiste vindplaats op het Internet vermeldt. Dit antwoord dient in ieder geval de vorm te hebben van een zo volledig mogelijk Internet-adres, zoals http://www.neder-l.nl/index.html. Een enkele keer wilt u misschien een on-line database raadplegen, zodat het precieze adres niet te achterhalen is. In dat geval dient u zo duidelijk mogelijk de gevolgde stappen te beschrijven. Sowieso worden uitgebreide beschrijvingen van gebruikte zoekmethoden zeer op prijs gesteld.

De Internet-adressen moeten op 15 december 1998 opvraagbaar geweest zijn (het is niet toegestaan zelf een antwoord op het Internet te publiceren en daar dan naar te verwijzen). Redacteurs van Neder-L, alsmede hun familie en schoonfamilie, zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen dienen voor 31 januari 1999 per e-mail verstuurd te worden aan oostendorp@rullet.leidenuniv.nl.
De prijs waarom dit jaar gestreden wordt, is een fraai en uniek Neder-L t-shirt!

De vragen

 1. Noem een schrijver van wie in de tentoonstelling ‘Gaan waar de woorden gaan’ de stem te horen en een borstbeeld te zien is.
 2. Welk tekstformaat zal gebruikt worden in de elektronische editie van de ANS?
 3. Wat was in de zeventiende eeuw een Carreldoek?
 4. Op welke leeftijd beginnen kinderen hun eerste lettergrepen te produceren?
 5. In welke stad woont de dichteres Jo Govaerts?
 6. P. van Haps schreef een brief van ‘Antonia’ aan ‘Theodoor’. In welk jaar deed hij dat?
 7. Wat was de titel van de lezing van Veerle Fraeters tijdens het International Medieval Congres in Leeds, in juli 1998?
 8. Wie deed dit jaar de volgende uitspraak: ‘Knuvelder is veertig jaar meegegaan. Als wij dat halen, mogen we al heel blij zijn. Langer kan zo’n concept niet standhouden.’
 9. Welke uitgever zal de nieuwe editie van het Verzameld Werk van Willem Elsschot uitgeven?
 10. Vertaal in het Haags: ‘Knuvelder is veertig jaar meegegaan. Als wij dat halen, mogen we al heel blij zijn. Langer kan zo’n concept niet standhouden.’
 11. Welke simpele logische fout zit er volgens professor Nerbonne in het PRO-theorema?
 12. Welk literair genre beoefende Eelckje van Bouricius?