Neder-L, no. 9811.b

Subject: Neder-L, no. 9811.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 23 Nov 1998 04:15:34 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9811.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9811.15: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Symposium Neolatijn, 11 dec. (A'dam)        |
|          - Presentatie bundel 'Tussenfiguren', 3 dec. (A'dam) |
|          - Tentoonstelling 'De Roep van het Rozenkruis', 11  |
|           dec. 1998 - 19 feb. 1999 (Den Haag)         |
|          - Tentoonstelling 'Hans Waanders, kunstenaarsboeken', |
|           t/m 10 jan. 1999 (Den Haag)             |
|          - Kleine presentatie kunstenaarsboeken van Diederick |
|           van Kleef, t/m 31 jan. 1999 (Den Haag)       |
|          - Tentoonstelling 'De keuze van Buch, Crouwel en Van |
|           Os; 150 schatten uit een 150-jarig museum', 11 dec. |
|           1998 - 7 maart 1999 (Den Haag)           |
|          - Expositie over Het kasteel van Souburg van St.   |
|           Aldegonde, 11 dec. 1998 - 30 jan. 1999 (Middelburg) |
|          - Symposium Werkgroep 18e Eeuw, 11 dec. (Schiedam)  |
| (2) Med: 9811.16: 'Wat een taal!' verdwijnt               |
| (3) Med: 9811.17: Herdenking 400e sterfdag van Marnix van Sint Aldegonde|
|          op 12 december in Vlissingen en West-Souburg;     |
|          tentoonstelling en gedenkbundel            |
| (4) Med: 9811.18: Jaarvergadering van Het Bilderdijk-Museum, 12 dec.,  |
|          Amsterdam                       |
| (5) Sym: 9811.19: Bilderdijk-poeziesymposium op 28 mei 1999, VU, A'dam |
| (6) Sym: 9811.20: Colloquium epistolografie in Leuven in voorbereiding |
| (7) Sym: 9811.21: XIIIe Renaissance Colloquium Utrecht op 28 november  |
| (8) Sym: 9811.22: Colloquium 'Taal en Spraaktechnologie voor het    |
|          Nederlands' op 10 december te Leuven         |
| (9) Sym: 9811.23: CLIN 98, 11 December 1998, University of Leuven    |
|(10) Web: 9811.24: 'De Amsterdamse Grachtengordel', netwerkende A'damse |
|          dichteressen in de zeventiende eeuw, op het web    |
|(11) Lit: 9811.25: Pas verschenen: bundel Eerste Amsterdams Colloquium  |
|          Nederlandse Taalkunde, Amsterdam, 1998        |
|(12) Lit: 9811.26: Pas verschenen: Autonomie en engagement in de     |
|          Geesteswetenschappen, NWO, Den Haag, 1998       |
|(13) Lit: 9811.27: Pas verschenen: Jaarboek Letterkundig Museum 7    |
|(14) Lit: 9811.28: Nieuw: Jos Joosten, Lijnen en breuken. Een kleine   |
|          historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut |
|          Nederlands. Nijmegen: Van Tilt, 1998         |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 09:48:13 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9811.15: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================

AMSTERDAM, Universiteit van Amsterdam, Bungehuis, zaal 101, Spuistraat 210.

Symposium Neolatijn, 11 december 1998, 10.15-17.15 uur.

 • Symposium t.g.v. het verschijnen van het eerste deel van de Bibliotheca Latinitatis Novae (BLN), een serie Neolatijnse teksten met Engelse vertaling. Sprekers zijn Philip Ford (Cambridge), David Money (Cambridge), Jan Waszink (UvA), Fokke Akkerman (RUG), Yasmin Haskell (Cambridge), John Hale (University of Ontago, Nieuw-Zeeland), Arthur Eyffinger (Internationaal Gerechtshof, Den Haag).
  Aanmelding: Jan Waszink, Hooigracht 69a, 2312 KP Leiden, 071-5130637, e-mail: jwaszink@stad.dsl.nl.

AMSTERDAM, Universiteit van Amsterdam, P.C. Hoofthuis, zaal 105, Spuistraat 134.

Presentatie van de essaybundel ‘Tussenfiguren’, 3 december 1998, 16 uur.

 • De essaybundel ‘Tussenfiguren; schrijvers tussen de culturen’, onder redactie van Michiel van Kempen en Elisabeth Leijnse en uitgegeven door Het Spinhuis, besteedt aandacht aan het verschijnsel van succesvolle auteurs die twee of meer culturen in hun bagage meedragen. Medewerkers aan de bundel over auteurs uit het Caraibisch gebied, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en de voormalige Nederlandse en Belgische kolonien zijn o.a. Ieme van de Poel, Isabel Hoving, Tom van Deel, Siegfried Huigen, Solange Leibovici, Bert Paasman, Hugo Pos en Maarten Steenmeijer. Het eerste exemplaar wordt in ontvangst genomen door Anil Ramdas.

DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070-3140911.

Tentoonstelling ‘De Roep van het Rozenkruis; vier eeuwen levende traditie’, 11 december 1998 – 19 februari 1999, ma.-vr. 9-17 uur (gesloten 25, 26, 31 december 1998, 1 januari 1999).

 • Grote overzichtstentoonstelling, met medewerking van het Lectorium Rosicrucianum en de Bibliotheca Philosophica Hermetica, over vragen als ‘Wat is het Rozenkruis?’ en ‘Wie is de mysterieuze stichter van de Rozenkruisersbroederschap, Christian Rosencreutz?’
  Opening van de tentoonstelling op 10 december, 16 uur, met een openingswoord door J.R. Ritman en de presentatie van de ‘Fama Fraternitatis’ door A.H. van den Brul.

DEN HAAG, Koetshuis van het Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, 070-3462700.

Tentoonstelling: Hans Waanders, kunstenaarsboeken, t/m 10 januari 1999.

 • Expositie van kunstboeken die Hans Waanders vanaf 1984 gemaakt heeft. Catalogus: Field guide to the books of Hans Waanders.

DEN HAAG, Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, 070-3462700.

Kleine presentatie: ‘Alleen voor heren, dames ook toegestaan’; kunstenaarsboeken van Diederick van Kleef, t/m 31 januari 1999.

 • Kleine expositie van de kunstboeken die Diederick van Kleef heeft gemaakt sinds 1977. Een lijst van de geexposeerde boeken is verkrijgbaar in de museumwinkel.

DEN HAAG, Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, 070-3462700.

Tentoonstelling: De keuze van Buch, Crouwel en Van Os; 150 schatten uit een 150-jarig museum, 11 december 1998 – 7 maart 1999.

 • Expositie van de keuze van drie bekende boekenliefhebbers uit de collectie van het museum: middeleeuwse handschriften (Van Os), gedrukte boeken tot 1850 (Buch) en nieuwe typografie (Crouwel).

MIDDELBURG, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 0118-654000.

Expositie over Het kasteel van Souburg van St. Aldegonde, 11 december 1998 – 30 januari 1999, ma. 17.30-21 uur; di.-vr. 10-21 uur; za. 10-13 uur.

 • De tentoonstelling – een samenwerkingsproject van het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland en het Zeeuws Documentatiecentrum / Zeeuwse Bibliotheek in het kader van de herdenking van de 400e sterfdag van Marnix – geeft een beeld van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van het Kasteel van Souburg aan de hand van archeologische vondsten. Daarnaast worden prenten, archivalia en drukwerk met betrekking tot Marnix en Zeeland getoond. Zie ook Neder-L 9811.17.

SCHIEDAM, Stedelijk Museum, Hoogstraat 112, 010-2463666.

Symposium van de Werkgroep 18e Eeuw, 11 december 1998, 10.30 uur.

 • Symposium onder de titel: Wie ben ik? Individualiteit in de 18de eeuw. Inlichtingen: 010-4266487.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 17 Nov 1998 15:14:59 +0100
From: Marc van Oostendorp <webredactie@onzetaal.nl>
Subject: Med: 9811.16: 'Wat een taal!' verdwijnt

=========================
‘Wat een taal!’ verdwijnt
=========================

In artikel 981025 van Neder-L noemde Frank Jansen het nog als een van de weinige voorbeelden van goede popularisering van de taalkunde, maar het programma ‘Wat een taal!’ houdt met ingang van het volgende kalenderjaar op te bestaan. Op 31 december 1998 wordt de laatste aflevering van dit taalprogramma uitgezonden. Na het verdwijnen van ‘Wat een taal!’ is er geen enkel taalprogramma meer op de Nederlandse radio.

‘Wat een taal!’ — dat begonnen was als ‘de Taalshow’ en ook een tijdlang ‘NOS Taal’ geheten heeft — vierde in januari van dit jaar nog zijn twintigste verjaardag met een taalmanifestatie in Amsterdam. De laatste jaren werd het programma gepresenteerd door Henny Stoel. Eerdere presentatoren waren Jan Roelands en Frits Spits. Programmamaakster Jannie Verheijen, die de productie overnam nadat Jan Roelands overleed, gaat werken bij een nieuw programma dat over taal en literatuur moet gaan.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 09:48:13 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9811.17: Herdenking 400e sterfdag van Marnix van Sint Aldegonde op 12 december in Vlissingen en West-Souburg; tentoonstelling en gedenkbundel

====================================
Herdenking Marnix van Sint Aldegonde
====================================

De Stichting Aldegonde organiseert op 12 december 1998 een aantal manifestaties in verband met de herdenking van de 400e sterfdag van Marnix.

Het ochtendprogramma speelt zich af in VLISSINGEN, in de Sint-Jacobskerk, Oude Markt:
9.00 uur Kerk open; optreden Stadstrommelaars van de Stad Antwerpen op de markt
10.00 uur – Opening van de Academische zitting door de voorzitter van de Stichting Aldegonde, in aanwezigheid van de Prins van Oranje
– Prof. dr. R. De Smet (VU Brussel): ‘Marnix in dienst van Oranje, diplomatie op Europees niveau’.
– Drs. R. Rijkse (ZB Middelburg): ‘Marnix als psalmist’.
– Presentatie gedenkboek ‘400 Jaar Marnix van Sint Aldegonde’.
– Receptie (muzikale omlijsting door een ensemble van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen).
12.30 uur Einde ochtendprogramma.

Het middagprogramma bestaat uit herdenkingsplechtigheden op het Marnixplein en bij de gedenknaald van Marnix te WEST-SOUBURG:
14.45 uur Herdenkingsplechtigheid: toespraak door de heer Hugo Schiltz, minister van Staat; toespraak door de voorzitter van de Stichting Aldegonde; kranslegging; slotwoord.
Muzikale omlijsting door muziekvereniging Vlijt en Volharding.
16.00 uur Einde herdenking; begin keuzeprogramma:
– Tentoonstelling in wijkcentrum Het Bolwerk.
– Mini-expositie in de kelder van Het Park Sint Aldegonde.
– Presentaties en versnaperingen op het Marnixplein.

Vanaf 11 december 1998 tot en met 30 januari 1999 is er in de Zeeuwse Bibliotheek te MIDDELBURG een tentoonstelling over Marnix te bezichtigen.

De GEDENKBUNDEL, onder eindredactie van lic. Inge Schoups en drs. Arnold Wiggers, bevat teksten van o.a. prof. dr. R. De Smet (‘Marnix in dienst van Oranje: diplomatie op Europees niveau’), dr. J. van Roey (‘Marnix en Antwerpen’) en drs. A. Wiggers (‘Marnix en Souburg’). Ze wordt uitgegeven door N.V. Pandora, Indiestraat 21, B-2000 Antwerpen, 03-2338770, fax 2333399 en gedistribueerd door Exhibitons International, Kolonel Begaultlaan 17, B-3012 Leuven, 016-296900, fax 296129. De prijs voor dit 200 pagina’s en ruim 100 afbeeldingen tellende boek bedraagt BEF 1400 of f.75,-.

Nadere inlichtingen: Secretariaat Stichting Aldegonde, Parklaan 1, West-Souburg, 4386 AC Vlissingen, 0118-490062, fax 490061, e-mail: JEBeerman@wxsnl.

N.B.: zie ook Neder-L 9811.07, over het symposium ‘Marnix van Sint Aldegonde’ op 18 december te Amsterdam

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 18 Nov 1998 15:09:18 +0100 (MET)
From: Berry Dongelmans <DONGELMANS@pcmail.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9811.18: Jaarvergadering van Het Bilderdijk-Museum, 12 december 1998, Amsterdam

=======================================================================
Jaarvergadering van Het Bilderdijk-Museum, 12 december 1998, Amsterdam
=======================================================================

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ houdt haar jaarlijkse vergadering op zaterdag 12 december 1998 in de studiezaal van de Afdeling Handschriften en Oude Drukken op de eerste etage van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

Bereikbaarheid van

 • Centraal Station: in Metrostation metro 51 en op Stationsplein tram 5
 • Amstelstation: in het station metro 51 en voor het station bus 69 en 169
 • Station Amsterdam Zuid WTC: metro 51, tram 5, bus 63 of te voet

Niet-leden zijn welkom. De zaal is om 10.00 uur open.

Agenda

10.30-11.15 uur Lezing door dr. Gert-Jan Johannes: Nachtegaal of combiketel? Bilderdijks beelden van dichterschap
Gert-Jan Johannes, als neerlandicus en onderzoeker verbonden aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het Huizinga Instituut. Dissertatie: Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding – van Van Alphen tot Verwey (Amsterdam 1992; met een hoofdstuk over Bilderdijks poezie-opvattingen). Verder: De barometer van de smaak (Den Haag 1995; over de Nederlandse tijdschriften rond 1800), Dwaasheid, ijdelheid, verdoemenis! (Amsterdam 1996; bloemlezing uit Da Costa’s werk) en De lof der aalbessen (Den Haag 1997; over Nederlandse literatuurtheorie en nationale identiteit rond 1800).
11.15-11.30 uur Gedachtenwisseling
11.30-12.00 uur Pauze
12.00 uur Algemene ledenvergadering

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 11 Nov 1998 15:29:59 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9811.19: Bilderdijk-poeziesymposium op 28 mei 1999, VU, Amsterdam

=======================================================
Bilderdijk-poeziesymposium op 28 mei 1999, VU Amsterdam
=======================================================

De Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, die in het gebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam een bescheiden museum beheert, organiseert op vrijdag 28 mei 1999 een symposium dat aan de poezie van Willem Bilderdijk (1756-1831) gewijd is. Natuurlijk is er de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar Bilderdijks leven en denken, maar diepgaande interpretaties van zijn gedichten zijn zeldzaam gebleven. Daarom is besloten enkele gerenommeerde poezielezers te vragen tijdens het symposium een gedicht naar keuze aan een gedegen close-reading te onderwerpen. Er zal ruim gelegenheid voor discussie gegeven worden. De sprekers zijn: Kees Fens, Rein Bloem, Wilt Idema, Peter van Lier, Michael Zeeman en Piet Gerbrandy. De bijdragen zullen later in het jaar gebundeld worden. Het symposium vindt plaats in een zaal naast het museum.

Voor nadere inlichtingen en opgave kan men terecht bij de secretaris van de vereniging, Dr. M. van Hattum (020-6454368), of bij de voorzitter van het symposium, Piet Gerbrandy (0543-515349).

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 09:48:13 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9811.20: Colloquium epistolografie in Leuven in voorbereiding

=========================
Colloquium epistolografie
=========================

Door het Seminarium Philologiae Humanisticae van de KU Leuven wordt een colloquium voorbereid onder de titel ‘Self-identification and social identification; the rhetoric and pragmatics of letter-writing in early-modern times (1500-1750)’. Dit colloquium, waarop het verschijnsel van de vroegmoderne briefwisseling vanuit een interdisciplinaire invalshoek zal worden bekeken, zal plaatsvinden van 24-28 mei 2000.

Beoefenaren van de ideeengeschiedenis, de filologie, cultuurgeschiedenis en literatuurgeschiedenis kunnen zich tot 21 december 1998 aanmelden als spreker bij dr. Toon van Houdt, KUL, Faculteit Letteren, Seminarium Philologae Humanisticae, Blijde-Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, e-mail:
Toon.Vanhoudt@arts.kuleuven. ac.be.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 11 Nov 1998 15:29:59 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9811.21: XIIIe Renaissance Colloquium Utrecht op 28 november

====================================
XIIIe Renaissance Colloquium Utrecht
====================================

Op zaterdag 28 november aanstaande heeft te Utrecht het dertiende Renaissance Colloquium plaats. Het thema ‘Hoezo Beschaafd? Burgerlijkheid als cultuurideaal’ wordt tijdens dit symposium vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Aan het begin van de renaissance ontstond in Europa, eerst in Italie en later ook elders, een nieuw beschavingsideaal: dat van de burger. Deze figuur werd al snel de spil van het politieke en culturele vooruitgangsdenken. De verantwoordelijke burger werd gezien als pijler van een moderne maatschappij, waarin politieke harmonie samengaat met culturele bloei. Dit beschavingsideaal vinden we terug in allerlei vormen: in etiquetteboekjes en politieke traktaten evenzeer als in literaire teksten en schilderijen. Vooral in het zeventiende-eeuwse Holland speelde dit beschavingsideaal een wezenlijke rol, en het vormde in veel opzichten het fundament van wat we later de Gouden Eeuw zijn gaan noemen.

Tijdens het Colloquium wordt aan de hand van historisch, kunsthistorisch en literair materiaal nagegaan wat de inhoud en het belang was van dit vroegmoderne beschavingsideaal.

Programma

10.30 u. Ontvangst (koffie)

Ochtendgedeelte
11.00 u. Opening en inleiding: Marijke Meijer Drees
11.10 u. Maarten Prak (Utrecht)
‘Het oude recht der burgeren. Burgerschap in Amsterdam van de zestiende tot de achttiende eeuw’
11.40 u. discussie
11.50 u. Joop van der Zee (Groningen)
‘Van oudsher beschaafd. Burgers in de vroegmoderne historiografie’
12.20 u. discussie
12.30 u. lunchpauze

Middaggedeelte – voorzitter: Harald Hendrix
14.00 u. Henk Th. van Veen (Groningen)
‘Burgers of hovelingen? Het zelfbeeld van het Florentijnse patriciaat in de late renaissance’
14.30 u. discussie
14.40 u. thee
15.10 u. Marijke Meijer Drees (Utrecht)
‘Zeventiende-eeuwse literatuur in de Republiek: burgerlijk?’
15.40 u. discussie
15.50 u. Paul Knevel (Amsterdam)
‘Deugdzaamheid verbeeld. Burgers, schutters en schuttersstukken’
16.20 u. discussie
16.30 u. afsluiting
aperitief

De Utrechtse Renaissance Colloquia

De Renaissance Colloquia worden jaarlijks georganiseerd door de specialisatie Studies van de Renaissance en de Barok van de Utrechtse Faculteit der Letteren. Zij beogen recente ontwikkelingen in het onderzoek op het gebied van de renaissance en barok toegankelijk te maken voor een breder publiek van studenten, onderzoekers en geinteresseerden.
Het dertiende Colloquium staat mede in het kader van een onderzoeksproject van het Huizinga Instituut voor Cultuurgeschiedenis. De organisatie is in handen van Harald Hendrix en Marijke Meijer Drees.

De reeks Utrecht Renaissance Studies

Naar aanleiding van de Colloquia verschijnen bij Amsterdam University Press afleveringen in de reeks Utrecht Renaissance Studies. De aflevering over het thema ‘Burgerlijkheid als cultuurideaal’ zal naar verwachting in het najaar van 1999 verschijnen. Eerdere publicaties in deze reeks zijn gewijd aan de thema’s ‘De vrouw in de renaissance’, ‘Kunstenaars en opdrachtgevers’, ‘Oud en lelijk’, ‘Vreemd volk’ en ‘De grenzen van het lichaam’ (verschijnt begin 1999).

Informatie over het Colloquium

 • datum: zaterdag 28 november 1998
 • tijd: 10.30 u. – 17.30 u.
 • plaats: Kromme Nieuwe Gracht 80, Utrecht
 • toegang: gratis
 • aanmelding: schriftelijk of telefonisch bij:
  Harald Hendrix, Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht, 030-253.8238 / 253.8242; fax: 030-2538381; e-mail: harald.hendrix@let.uu.nl

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 18:07:14 +0100 (MET)
From: Ineke Schuurman <ineke@ccl.kuleuven.ac.be>
Subject: Sym: 9811.22: Colloquium 'Taal en Spraaktechnologie voor het Nederlands' op 10 december te Leuven

       *--------------------------------------*
       |       Colloquium       |
       |                   |
       |   Taal- en Spraaktechnologie   |
       |     voor het Nederlands     |
       |                   |
       |   Donderdag 10 december 1998   |
       |       15.00 - 19.00      |
       |  Centrum voor Computerlinguistiek  |
       |  Katholieke Universiteit Leuven  |
       *--------------------------------------*

In opdracht van de Nederlandse Taalunie heeft het afgelopen jaar een terreinverkennend onderzoek plaatsgehad naar de positie van het Nederlands in de taal- en spraaktechnologie (TST). Dit onderzoek, dat in augustus is afgesloten, heeft geresulteerd in een rapport dat naast een gedetailleerd overzicht van de huidige situatie ook een aantal aanbevelingen bevat om de positie van het Nederlands in de TST te verbeteren. Het rapport is beschikbaar op de Website van de Nederlandse Taalunie (http://www.taalunie.org/, rubrieken Actueel en Taal- en spraaktechnologie).

De bedoeling van het colloquium is om die aanbevelingen onder de aandacht te brengen van de belangrijkste actoren op het gebied en om suggesties te verzamelen voor de verdere uitwerking ervan. Tot de belangrijkste actoren rekenen we enerzijds de ter zake bevoegde vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse overheid, de wetenschapsfondsen (NWO, FWO, IWT), de Nederlandse Taalunie en de Europese Unie, en anderzijds de onderzoekers die in universitair en/of industrieel verband betrokken zijn bij de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologische producten. Vooral om die tweede groep te kunnen bereiken is gekozen voor donderdag 10 december in Leuven, aangezien er op 11 december de negende CLIN-dag plaatsvindt.

Hieronder volgt het programma van het colloquium:

De positie van het Nederlands in Taal- en Spraaktechnologie
Gosse Bouma, Alfa-informatica, Rijksuniversiteit Groningen
Ineke Schuurman, Centrum voor Computerlinguistiek, K.U.Leuven

De Nederlandse Taal- en Spraaktechnologie in een Europese context
Steven Krauwer, OTS, Universiteit Utrecht, ELSNET coordinator

Beleid i.v.m. de Nederlandse Taal- en Spraaktechnologie
Elisabeth D’Halleweyn, Nederlandse Taalunie
Jeannine Beeken, Nederlandse Taalunie

Linguistic Resources and Corpus Initiatives for Contemporary German
Erhard W. Hinrichs, Eberhard-Karls-University Tubingen

Organisatie:
Frank Van Eynde, Ness Schelkens, Ineke Schuurman

Registratie:
Aan deelname aan het colloquium zijn geen kosten verbonden. Wel zouden we graag tijdig weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Daarom graag voor 1 december bericht aan tst@ccl.kuleuven.ac.be .

Verdere informatie zal bekend worden gemaakt via de website
(http://www.ccl.kuleuven.ac.be/clin98/tstcoll.html)

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 18:03:56 +0100 (MET)
From: Ineke Schuurman <ineke@ccl.kuleuven.ac.be>
Subject: Sym: 9811.23: CLIN 98, 11 December 1998, University of Leuven

    *------------------------------------------------*
    | Computational Linguistics in the Netherlands |
    |                        |
    |        Ninth CLIN Meeting       |
    |                        |
    |      Friday, 11 December, 1998      |
    |   Center for Computational Linguistics    |
    |       University of Leuven       |
    *------------------------------------------------*

CLIF and the Center for Computational Linguistics of the University of Leuven are happy to announce the ninth CLIN meeting, which will be hosted by the Center for Computational Linguistics of the University of Leuven. The local organisers of this year’s meeting are Frank Van Eynde, Ness Schelkens and Ineke Schuurman.

The meeting will take place in the Faculty of Arts, University of Leuven (Blijde-Inkomststraat 21, 3000 Leuven). The default languages of the conference will be Dutch and English.

The invited speaker of CLIN 98 is

Erhard Hinrichs
Eberhard-Karls-University Tuebingen

ConTroll: A grammar development platform for HPSG grammars and its
application to an HPSG fragment of German

A list of accepted papers is available. A more detailed programme will be made available as soon as possible, together with all abstracts.

Registration

Preregistration for CLIN 98 is necessary. Please register before December 1, 1998.
The registration fee is BFr. 1.000, payable upon arrival at the registration desk (cash only).

This fee includes lunch (warm meal!), coffee/tea, drinks, and a copy of last year’s CLIN Proceedings (CLIN 97 was held in Nijmegen).

You can register by sending us an e-mail (clin98@ccl.kuleuven.ac.be) with the following information:

Name (first and last)
Affiliation
Postal Address
Email Address

Information wrt accepted papers, accommodation etc is to be found on the CLIN 98 website (http://www.ccl.kuleuven.ac.be/clin98/general.html)

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 11 Nov 1998 14:26:55 +0100
From: Jan de Boer <Jan.deBoer@let.uu.nl>
Subject: Web: 9811.24: 'De Amsterdamse Grachtengordel', netwerkende Amsterdamse dichteressen in de zeventiende eeuw, op het web

========================================================
‘De Amsterdamse Grachtengordel’, netwerkende Amsterdamse dichteressen in de zeventiende eeuw, op het web
========================================================

Sinds kort is de internetpagina van de vakgroep Renaissance van de faculteit Nederlands te Utrecht uitgebreid met een collegepagina. Specialisten historische letterkunde hebben in een onderzoekscollege onder de titel ‘De Amsterdamse Grachtengordel’ onderzoek gedaan naar netwerken van Amsterdamse dichteressen in de zeventiende eeuw. Dit onderzoek is gepresenteerd als een internetpagina, omdat het web van relaties bij deze dichteressen sterk doet denken aan een web van pagina’s waarover je kunt ‘surfen’ op het internet. Binnen de verschillende documenten zijn links gemaakt naar andere documenten met relevante informatie, bijvoorbeeld gedichten en biografieen.

Het onderzoek is opgezet rond vijf belangrijke dichteressen: Questiers, Lescailje, Verwers, Van Weert en Van der Veer. Zij hadden contact met elkaar, maar ook met andere dichteressen en dichters waaronder Vondel. Ook bevat de pagina een bloemlezing uit het onderzoek, speciaal voor diegene die alleen enkele gedichten wil lezen. In een later stadium zal een draaiboek worden aangeboden op deze pagina, waarin de ervaringen van de docenten, studenten en medewerkers zijn verwerkt tot een praktische handleiding voor docenten die belangstelling hebben voor een dergelijk project.

Deze pagina is, naast andere interessante pagina’s te bezichtigen via de thuispagina van de vakgroep Renaissance van de faculteit Nederlands in Utrecht, http://www.let.uu.nl/departments/nl/nlren/

Jan de Boer
tel. 030-695 22 07

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 17 Nov 1998 20:18:16 +0100
From: Jan Stroop <j.stroop@mail1.remote.uva.nl>
Subject: Lit: 9811.25: Pas verschenen: bundel Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde, Amsterdam, 1998

==============
Pas verschenen
==============

Eerste Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde, een bundeling van bijdragen aan het gelijknamige colloquium, gehouden op 10 en 11 december 1997, uitgegeven door de Leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Redactie: W.G. Klooster, H.J.W.M. Broekhuis, E.H.C. Elffers-van Ketel en J.P.A. Stroop. Aantal pagina’s: 176. ISBN 90-801021-7-2. Prijs: f 22,50.

Inhoud:

 • Hans Broekhuis en Wim Klooster.
  Zinsnegatie en de notie ‘numeratie’: negatieve woorden en negatief-polaire uitdrukkingen.
 • Kees van Dijk.
  Het prefix ge- in het Middelnederlands.
 • Els Elffers.
  Centraal en marginaal: Jan te Winkel als grammaticus.
 • Liliane Haegeman.
  De distributie van het negatieve morfeem en- in het Westvlaams.
 • J.M. van der Horst.
  Over de geschiedenis van de Nederlandse hulpwerkwoorden.
 • Fritz Ponelis.
  Convergentie van het Afrikaans met het Engels.
 • Mark de Vries.
  De bindingstheorie: derivatie en predikatie. Over plaats en vorm van condities in het generatieve taalmodel.

U kunt de bundel bestellen door overmaking van f.22,50 op girorekening 5032231, t.n.v. Faculteit Geesteswetenschappen, Amsterdam, onder vermelding: fonds 1085040, Ned. Taalkunde.
De bundel kan ook op maandag en dinsdag van 10.30 tot 11.30 tegen contante betaling van f.22.50 worden afgehaald bij het secretariaat van de leerstoelgroep Nederlandse Taalkunde, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, kamer 441 (tel. 5254655).

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 09:48:13 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9811.26: Pas verschenen: Autonomie en engagement in de Geesteswetenschappen, NWO, Den Haag, 1998

==============
Pas verschenen
==============

Autonomie en engagement in de Geesteswetenschappen. [Bijdragen aan het symposium, gehouden op 19 juni 1998 te Amsterdam, georganiseerd door NWO ter gelegenheid van het afscheid van Hans Smits, secretaris van het Gebied Geesteswetenschappen.] Den Haag: Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen NWO, 1998. 54 blz.; ills.

Vanuit diverse disciplines werden de begrippen ‘autonomie’ en ‘engagement’ op 19 juni 1998 tegen het zo prachtig in de ronde Lutherse kerk te Amsterdam invallende licht gehouden. Hoe het zit in de taalwetenschap werd verwoord door Henk Verkuyl. Ernestine van der Wall deed het vanuit de theologie en Cees Fasseur vanuit de geschiedenis. De archeologische invalshoek was voor rekening van Tom Bloemers, die vanuit de kunstgeschiedenis van Carel Blotkamp en Frits van Oostrom betrok de literatuurwetenschap op de centraal gestelde begrippen.

De in deze NWO-brochure uitgegeven lezingen werden van een voorwoord voorzien door Wiljan van den Akker, voorzitter van het Gebiedsbestuur, en Max Sparreboom van het Bureau Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen.

De brochure is verkrijgbaar bij het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen, Postbus 93120, 2509 AC Den Haag, 070-3440840, fax 3471623.

P.J. Verkruijsse

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 16 Nov 1998 09:48:13 +0100
From: P.J. Verkruijsse <Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Lit: 9811.27: Pas verschenen: Jaarboek Letterkundig Museum 7

==============
Pas verschenen
==============

Jaarboek Letterkundig Museum 7. Den Haag: Letterkundig Museum, 1998. viii + 188 blz.; ills.

Het zevende jaarboek van het Letterkundig Museum bevat naast het jaarverslag over 1997 vijf artikels, een aanvulling op vorige jaarboeken en het traditionele overzicht van literaire prijzen.

Wieneke ’t Hoen schrijft over ‘Mijn vriend de uitgever. Theo Thijssen en zijn uitgever C.A.J. van Dishoeck’, Marco Goud editeert 17 brieven van P.C. Boutens aan zijn vriend J.M. Kakebeeke en Paul van Capelleveen plaatst ‘een bibliografische voetnoot’ bij de verschillende drukken van Boutens’ ‘Praeludien’. August-Hans den Boef wijdt een beschouwing aan ‘reflectie, restyling, recycling’ in het werk van Gerrit Krol en Sjoerd van Faassen aan ‘P.N. van Eyck en de opbouw van de Zilverdistel-editie van Willem Kloos’ vroege poezie’.

Wim Koops heeft ‘het ontbrekende portret van Hendrik de Vries ontdekt’, zoals hij meedeelt in de rubriek Aanvulling op… Ellen Gloudie en Lysbert Bonnema geven een indrukwekkende lijst van 67 Nederlandse literaire prijzen die in 1997 aan 93 schrijvers van zeer diverse pluimage verstrekt zijn op aanraden van niet minder dan 210 juryleden.

P.J. Verkruijsse

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 18 Nov 1998 12:24:14 +0100
From: M. Beerens <beerens@telebyte.nl>
Subject: Lit: 9811.28: Nieuw: Jos Joosten, Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands. Nijmegen: Van Tilt, 1998.

=====
Nieuw
=====

Jos Joosten, Lijnen en breuken. Een kleine historische beschouwing over het Nijmeegse Instituut Nederlands. Nijmegen: Van Tilt, 1998. f.29,90.

Vele duizenden studenten bestudeerden in de afgelopen eeuw aan een Nederlandse universiteit hun eigen taal- en letterkunde. Geen wonder dus dat de geschiedenis van de neerlandistiek zich – steeds meer – mag verheugen in grote belangstelling. Desondanks is er opmerkelijk weinig aandacht voor de geschiedenis van de instituten zelf, waar onderzoek en onderwijs plaats hadden. Een omvattende monografie over een vakgroep voor Nederlandse taal- en letterkunde aan een van de Nederlandse universiteiten verscheen niet eerder. Jos Joosten wijdt in zijn zojuist verschenen boek Lijnen en breuken als eerste een historische beschouwing aan zo’n ‘bureau’: het Instituut Nederlands van de Nijmeegse universiteit.

Precies 75 jaar geleden, in het najaar van 1923, schreven welgeteld 25 studenten Nederlands zich in aan de net geopende Katholieke Universiteit te Nijmegen. Uit het hele land kwamen ze, want rechtgeaarde katholieken gingen vanaf dat moment naar hun eigen universiteit. Het was overigens een bescheiden begin: de staf van het Instituut Nederlands bestond uit een – maar dan ook wel direct alomtegenwoordige – persoon: de roemruchte en internationaal vermaarde hoogleraar Jac. van Ginneken. In de decennia erna leidden tientallen stafleden honderden Nijmeegse neerlandici op. De Nijmeegse stafleden waren uiteenlopende, maar allen even fameuze neerlandici. Onder hen bevinden zich naast Van Ginneken geleerden als de Vondelkenner B. Molkenboer, de nationaal-dicteevoorzitter M.C. van den Toorn, de taalkundigen L.C. Michels en A. Weijnen, de letterkundige Karel Reijnders, de vooraanstaande hoogleraar Achttiende-eeuwse Letterkunde P.J. Buijnsters of de P.C.-Hooftprijswinnaars Anton van Duinkerken en Kees Fens.

Voor het eerst is nu door publicist Jos Joosten het complete verhaal van de Nijmeegse neerlandistiek geboekstaafd. Dat levert een zonder meer levendig boek op, met anekdotes over allerlei markante stafleden, met soms ronduit aangrijpende momenten – zoals over de ingrijpende gebeurtenissen rond de bevrijding van Nijmegen – en met de nodige historische relevantie. Zo ontzenuwt Joosten de nog steeds met enige regelmaat opduikende geruchten omtrent Van Ginnekens oorlogsverleden. Ook komt de auteur met een kritische evaluatie van de democratiseringsbeweging, die in de jaren zeventig met name bij Nederlands zeer radicaal was. Bij zijn beschouwing baseert hij zich op nooit eerder gepubliceerde stukken en schuwt hij een persoonlijke stellingname niet.

Lijnen en breuken is het bij vlagen veelbewogen verhaal van 75 jaar neerlandistiek in Nijmegen. Jos Joosten constateert doorlopende lijnen door de geschiedenis: van de eerste hoogleraar taal- en letterkunde tot aan de huidige groep professoren of bij de van oudsher zeer actieve Nijmeegse studenten Nederlands. Maar hij schrijft ook over de soms pijnlijke breuken, die het gevolg waren van zaken als de oorlogsschade of de studentenrevolutie in de jaren zeventig.

Het boek kost f.29,90 (excl. verzendkosten) en kan worden besteld bij Uitgeverij Vantilt, Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen, fax 024-3602294. U kunt uw bestelling ook via e-mail opgeven: beerens@telebyte.nl

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9811.b --------------------------*-