Neder-L, no. 9810.c en no. 9810.d (tijdschriftenoverzicht)

Subject: Neder-L, no. 9810.c en no. 9810.d (tijdschriftenoverzicht)
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 31 Oct 1998 05:38:18 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9810.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9810.29: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Tentoonstelling 'Meesterwerken van de facsimile-  |
|           kunst', 6 november - 5 december (Brussel)      |
|          - Presentatie Revius Boek VI, 5 november (Deventer)  |
|          - Tentoonstelling over Bellamy, 8 november 1998 - 31 |
|           januari 1999 (Vlissingen)              |
|          - Cees Fasseur spreekt in Odeon, 4 november (Zwolle) |
| (2) Med: 9810.30: KB Den Haag verwerft archief Angele Manteau      |
| (3) Sym: 9810.31: Programma Morfologiedagen 1998; Nijmegen, 5 - 6 nov. |
| (4) Rub: 9810.32: Rubriek Hora Est!: overzicht promoties van oktober  |
|          1998, deel II                     |
|                                     |
|-------------------------- Neder-L, no. 9810.d --------------------------|
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (5) Tyd: 9810.33: Amsterdamer Beitraege zur aelteren Germanistik, Band |
|          50, augustus 1998                  |
| (6) Tyd: 9810.34: Literatuur, jrg. 15, no. 3, mei/juni 1998       |
| (7) Tyd: 9810.35: Literatuur, jrg. 15, no. 5, september/oktober 1998  |
| (8) Tyd: 9810.36: Nederlandse Letterkunde, jrg. 3, no. 3, augustus 1998 |
| (9) Tyd: 9810.37: Ons Erfdeel, jrg. 41, no. 2, maart-april 1998     |
|(10) Tyd: 9810.38: Volkskundig Bulletin, jrg. 24 (1998), no. 2      |
|(11) Tyd: 9810.39: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 27 Oct 1998 01:10:26 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9810.29: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Houyouxgalerij, Kunstberg.

Tentoonstelling: Meesterwerken van de facsimile-kunst, 6 november – 5 december 1998, 12-16.50 uur (gesloten op zondag en op 11 november).

 • Tentoonstelling, georganiseerd naar aanleiding van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Europese Unie, van facsimile-uitgaven van de Oostenrijkse uitgeverij ADEVA (Akademische Druck- und Verlangsanstalt Graz). Getoond wordt o.a. een aantal facsimile’s uit de prestigieuze serie Codices Selecti.

DEVENTER, Stadhuis, Grote Kerkhof 4.

Presentatie Revius Boek VI, 5 november 1998, 15-17.30 uur.

 • Presentatie van het bij uitgeverij Verloren verschijnende deel 2 van ‘Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer, Boek VI’, een Nederlandse vertaling van Jacobus Revius’ ‘Daventria Illustrata’ over de jaren 1619-1640. Sprekers op de door de Overijsselse Bibliotheek Dienst georganiseerde presentatie zijn: A.W.A.M. Bud’e (Revius en zijn tijd), C.L. Heesakkers (De Daventria Illustrata als ‘ego’-document), J.A.E. Metz, G.T. Hartong en de burgemeester van Deventer, J. van Lidth de Jeude.
  Toegang na aanmelding bij de Overijsselse Bibliotheek Dienst, Van Alphenstraat 11, Postbus 228, 7440 AE Nijverdal, 0548-634444, fax 619154.

VLISSINGEN, Stedelijk Museum, Bellamypark 19.

Tentoonstelling over Bellamy, 8 november 1998 – 31 januari 1999.

 • Expositie, onder de titel ‘Het lijden van de jonge Bellamy; dood, graf en vooral zoentjes, duizenden zoentjes!’, gewijd aan Jacobus Bellamy met boeken, publicaties, geschriften en grafiek van de auteur.
  Opening op 8 november, 17 uur door wethouder L. Poppe-De Looff, na voorafgaande lezing om 16 uur in de St. Jacobskerk aan de Oude Markt, door Boudewijn B”uch. Kaarten voor de lezing ad f.10,- verkrijgbaar bij VVV Vlissingen en de Drukkery te Middelburg. Informatie: Buro Beeldende Kunst Vlissingen 0118-416672, fax 415961.

ZWOLLE, Odeon.

Cees Fasseur spreekt in Odeon, 4 november 1998, 20 uur. Toegang: f.10,-.

 • Avond met de auteur van de biografie van Wilhelmina, Cees Fasseur, georganiseerd door Literaire Activiteiten Zwolle.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 27 Oct 1998 01:10:26 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9810.30: KB Den Haag verwerft archief Angele Manteau

===========================================
KB Den Haag verwerft archief Angele Manteau
===========================================

In september 1998 heeft Angele Manteau haar persoonlijk en literair archief overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Angele Manteau, geboren te Dinant in 1911, heeft een indrukwekkende carriere gemaakt als uitgever. In 1932 nam zij de Brusselse vestiging over van A.A.M. Stols, in 1938 vestigde zij Uitgeversmaatschappij A. Manteau nv. In 1971 ging de uitgeverij over in andere handen en trad Angele Manteau in dienst van Elsevier te Amsterdam. In 1987 werd zij in de adelstand verheven met de titel van baronesse.

Het archief omvat duizenden brieven, maar ook knipsels, foto’s, leesrapporten, folders en enkele manuscripten. Het materiaal heeft voornamelijk betrekking op de periode na 1971, toen Angele Manteau in Nederland actief was; het archief van voor 1971 bevindt zich op het Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven (AMVC) te Antwerpen. De brieven en andere documenten zijn afkomstig van talrijke schrijvers en schrijfsters, van Adriaan Roland Holst tot Oscar van den Boogaard, van Gerard Reve tot Hannes Meinkema. Interessant is dat ook talloze afschriften aanwezig zijn van brieven die Manteau zelf geschreven heeft, zodat dikwijls briefwisselingen zijn te reconstrueren. Het archief is aan de KB overgedragen na bemiddeling van het Leidse antiquariaat Aioloz, dat de bibliotheek van mevrouw Manteau heeft aangekocht.

De komende tijd zal een begin worden gemaakt met ordening en ontsluiting van het archief. Daarna is het materiaal toegankelijk voor belangstellenden. Het wordt ter inzage gegeven na schriftelijke toestemming van mevrouw Manteau. Het recht op publicatie van brieven en dergelijke is onvervreemdbaar en berust bij de desbetreffende auteurs of hun rechthebbenden.

C.A.J. Thomassen / R. Storm

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 27 Oct 1998 11:29:32 +0100
From: Anneke Neijt <A.Neijt@let.kun.nl>
Subject: Sym: 9810.31: Definitief programma Morfologiedagen 1998;
Nijmegen, 5 - 6 november 1998

=========================================
Definitief programma Morfologiedagen 1998
Nijmegen, 5 – 6 november 1998
=========================================

Plaats: Conferentiezaal begane grond, Max Planck Instituut, Wundtlaan 1, Nijmegen.
Organisatie: Harald Baayen, Joep Kruijsen, Anneke Neijt en Yvonne Flokstra.

Donderdag 5 november 1998

 • 11.00 – 12.30 uur: FLEXIE EN DERIVATIE
  . Dirk Janssen: De productie van inflectionele en derivationele vormen
  . Alex Wethlij: Anorganische vorming van meervoud en enkelvoud bij persoonsvormen
  . Sylvie Mougin: Functions of deriviation in gallo-roman dialexts of North-Eastern France
 • 14.00 – 15.30 uur: NIEUWVORMINGEN
  . Matthias Huening: Monica en andere -gates. Het ontstaan van een morfologisch procede
  . Stanislaw Predota: Samenstellingen in de Nederlandse studententaal
  . Frank Joosten: Afkortingen en letterwoorden in de Nederlandse lexicale morfologie
 • 16.00 – 17.30 uur: PSYCHOLINGUISTIEK EN VARIATIE
  . Ton Van der Wouden: Lexicale eigenschappen van partikelcombinaties
  . Kerstin Mauth: Morphology and the segmentation of spoken language
  . Steven Frisson, Dominiek Sandra en Frans Daems: “Hoe word het nou gespelt?”: spelfouten tegen regelmatig vervoegde werkwoordsvormen
 • Donderdagavond diner

Vrijdag 6 november 1998

 • 09.00 – 10.30 uur: MORFEEM OF NIET?
  . Harald Baayen, Anneke Neijt en Rob Schreuder: De tussen-s in samenstellingen
  . Hans Van de Velde en Roeland van Hout: Heeft n-deletie morfologische status?
  . Doreen Gerritzen: Creativiteit bij voornamen
 • 11.00 – 12.30 uur: VARIATIE EN VERANDERING
  . Joep Kruijsen: Leenmorfologie aan de taalgrens
  . Werner Abraham: Preterite decay as a European areal phenomenon: divergent triggers in Afrikaans and Upper German
  . Henk van Jaarsveld: Distributionele kenmerken van samengestelde intensiverende adjectieven
 • 14.00 – 15.30 uur: SYNTAXIS EN MORFOLOGIE
  . Martin Everaert: Complementselectie in morfologie en syntaxis
  . Maaike Verrips: Morfo-syntaxis en de verwerving van het passief
  . J.G. Kooij: Partikelwerkwoorden en incorporatie
 • Borrel

Inschrijving ter plaatse (studenten gratis; anderen koffie en thee voor beide dagen f.10,-; graag van tevoren aanmelden voor lunch (per dag f.15,50) en diner (ongeveer f.40).
Lokaal vervoer:
Lopend ongeveer 20 min. vanaf station Heyendaal (Heyendaalseweg naar het zuiden, 4e rechts Erasmuslaan, 4e links Comeniuslaan, aan het einde via bospad naar het MPI).
Per taxi of bus vanaf Centraal Station ongeveer 20 min. (bus 3, 6, 8; uitstappen na het Radboud-ziekenhuis, bij “Tandheelkunde”; in de richting van de bus verder lopen, 1e links Erasmuslaan, 1e rechts Comeniuslaan, aan het einde via bospad naar het MPI.)

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 27 Oct 1998 01:10:26 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9810.32: Rubriek Hora Est!: overzicht promoties van
oktober 1998, deel II

=============================================
Rubriek Hora Est!:
overzicht promoties van oktober 1998, deel II
=============================================

19 oktober 1998
E.F. Tjong Kim Sang: Machine learning of phonotactics (over leertech- nieken bij computationele verwerking van natuurlijke taal).
Promotor: prof. dr. ir. J. Nerbonne (RUG).

-Einde-------------------- Neder-L, no. 9810.c --------------------------

-Begin-------------------- Neder-L, no. 9810.d --------------------------

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.33-=-=
AMSTERDAMER BEITRAEGE ZUR AELTEREN GERMANISTIK, Band 50, augustus 1998.
ISSN 0165-7305.
Door: Tanneke Schoonheim, Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden.
Leiden, 16 oktober 1998.

 • W.J.J. Pijnenburg.
  Maurits Gysseling, Oudenburg 7 september 1919 – Gent 24 november 1997. Blz. 1-3.
 • Dirk Boutkan en Maarten Kossmann.
  Etymologische Betrachtungen zur Dialektgeographie von ‘Raupe, Rups’. Blz. 5-11.
 • Alfred Bammesberger.
  The ‘Romulus Plate’ Inscription on the Franks Casket. Blz. 13-20.
 • Maria Vittoria Molinari.
  Hildebrandslied: neue Perspektiven in der textgeschichtlichen Forschung. Blz. 21-45.
 • Monika Schulz.
  Was beduerfen wir nu rede m^ere?’ Bemerkungen zur Gerichtsszene im ‘Rolandslied’. Blz. 47-72.
 • Ute Schwab.
  Archaische Kampfformeln im ‘Rolandlied’ und anderes. Blz. 73-93.
 • Alfred Buechler.
  Psalter und Zeitrechnung in Wolframs ‘Parzifal’. Blz. 95-109.
 • Neil Thomas.
  The Ecumenial Ideal in Wolfram von Eschenbach revisited. Blz. 111-129.
 • Michael Egerding.
  Probleme mit dem Normativen in Texten des Strickers. Vorueberlegungen zu einem neuen Strickerbild. Blz. 131-147.
 • Erika Langbroek en Annelies Roeleveld.
  “Valentin bekommt einen Gefaehrten”. Ein Vergleich der Reimpaare in den Handschriften S, H und K. Blz. 149-165.
 • Johan H. Winkelman.
  Laatmiddeleeuwse erotica in woord en beeld. Over de literaire achtergronden van enkele profane insignes. Blz. 167-184.
 • Albrecht Classen.
  Juedisch-deutsche Literatur des Mittelalters und der Fruehneuzeit als Dokumente des Kulturaustauschs. Mit besonderer Beachtung juedisch-deutscher Volkslieder des 16. Jahrhunderts. Blz. 185-207.
 • Norbert Voorwinden.
  R.C. Boer versus Heusler. Ein niederlaendisch-deutscher Gelehrtenstreit (1910-1913). Blz. 209-224.
 • Recensies, blz. 225-264.
  . <Door: Dirk Boutkan:> Friesische Studien III. Beitraege des Foehrer Symposiums zur Friesischen Philologie vom 11.-12. April 1996. Hg. v. Volkert F. Faltings, Alistair G.H. Walker und Ommo Wilts (NOWELE Suppl. vol. 18), Odense 1997.
  . <Door: Albrecht Classen:> Hans-Jochen Schiewer. ‘Die Schwarzwaelder Predigten’. Entstehungs- und Ueberlieferungsgeschichte der Sonntags- und Heiligenpredigten. Mit einer Musteredition (MTU 105). Tuebingen 1996.
  . <Door: Christina Deutsch:> Dietmar Benkartek. Ein interpretierendes Woerterbuch der Nominalabstrakta im Narrenschiff Sebastian Brants von Abenteuer bis Zwietracht. Frankfurt am Main 1996.
  . <Door: Franz-Josef Holznagel:> Gerd Dicke. Heinrich Steinhoewels ‘Esopus’ und seine Fortsetzer. Untersuchungen zu einem Bucherfolg der Fruehdruckzeit (MTU 103). Tuebingen 1994.
  . <Door: John M. Jeep:> Notker der Deutsche. Die kleineren Schriften. Hg. v. James C. King und Petrus W. Tax (ATB 109). Tuebingen 1996.
  . <Door: Erika Langbroek:> Joerg Riecke. Die schwachen jan-Verben im Althochdeutschen. Ein Gliederungsversuch (Studien zum Althochdeutschen 32). Goettingen 1996.
  . <Door: Angelika Lozar:> Ulrike Zellmann. Lanzelet. Der biographische Artusroman als Auslegungsschema dynastischer Wissensbildung (Studia Humaniora 28). Duesseldorf 1996.
  . <Door: Angelika Lozar:> Peter von Moos. Geschichte als Topik. Das rhetorische Exemplum von der Antike zur Neuzeit und die historiae im “Policratius” Johanns von Salisbury (ORDO Bd. 2). Hildesheim 1996.
  . <Door: Robert Nedoma:> Thomas Birkmann. Von Agedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts (Ergaenzungsbaende zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12). Berlin 1995.
  . <Door: Muriel Norde:> Kurt Braunmueller (ed.). Niederdeutsch und die skandinavischen Sprache II. Heidelberg 1995.
  . <Door: Arend Quak:> Woerterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU), auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. 12. Lieferung: kuenicbrief – l^onen. Berlin 1996.
  . <Door: Arend Quak:> Michael Gebhardt und Max Siller (Hgg.). Literatur und Sprache in Tirol. Von den Anfaengen bis zum 16. Jahrhundert. Akten des 3. Symposiums der Sterzinger Osterspiele (10.-12. April 1995). Innsbruck 1996.
  . <Door: Annelies Roeleveld:> John M. Jeep. Alliterating Word Pairs in Old High German (Studien zur Phraseologie und Paroemiologie; 3). Bochum 1995.
  . <Door: W. Guenther Rohr:> Ulla Williams. Die ‘Alemannischen Vitaspatrum’. Untersuchungen und Edition (Texte und Textgeschichte 45). Tuebingen 1996.
  . <Door: Fritz Wagner:> Hans-Henning Kortuem. Menschen und Mentalitaeten. Einfuehrung in Vorstellungswelten des Mittelalters. Berlin 1996.
  . <Door: Fritz Wagner:> Beate Kellner. Grimms Mythen. Studien zum Mythosbegriff und seiner Anwendung in Jacob Grimms Deutscher Mythologie (Mikrokosmos. Beitraege zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung 4). Frankfurt/Main u.a. 1994.
  . <Door: Fritz Wagner:> Handschriften und alte Drucke. Texte antiker Schulautoren. Kostbarkeiten des 12. – 18. Jahrhunderts aus den Bestaenden der Thueringer Universitaets- und Landesbibliothek, ausgewaehlt und erl”autert von Gerlinde Huber-Rebenich und Irmgard Kratsch. Jena 1996.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.34-=-=
LITERATUUR, jaargang 15, nummer 3, mei/juni 1998.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Beuningen, 14 september 1998.

 • Joris van Groningen.
  ‘De tijd verdicht tot een eeuwigheid in de dag’. Inwijdingsmotieven in De wetten van Connie Palmen. Blz. 138-143.
  (De zoektocht van Marie Deniet langs zeven mannen verbeeldt verschillende fasen in de ontwikkeling van het schrijverschap van de auteur.)
 • Nelleke Moser.
  ‘Rhetorica is als een bloeme bloeyende’. De dichtkunst als plant in woord en beeld bij rederijkers (circa 1450-1620). Blz. 144-153.
  (Aan de hand van een drietal teksten laat de auteur zien hoe de plant diende als metafoor voor de dichtkunst in rederijkerskringen, waarbij goddelijke inspiratie als essentiele voorwaarde gold.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek de recensent, ook der recensenten:)
  Spannend en toch goed. Blz. 154-155.
  (Na een afweging van de positieve en negatieve kritiek op De grot van Tim Krabb’e concludeert Anbeek dat de Nederlandse literatuur meer van diens vakmanschap zou kunnen gebruiken.)
 • Rob Delvigne.
  Van fascinerend tot fascistisch. J.B. Charles en Hermans’ schrijverschap. Blz. 156-161.
  (Uitvoerige bespreking van de controverse tussen W.F. Hermans en J.B. Charles die dateerde van begin jaren veertig.)
 • Jacqueline Bel.
  (In de rubriek Berichten uit Jakarta:)
  ‘De Indonesische literatuur is dood’, leve de Indische letteren? Blz. 162-163.
  (De hedendaagse Indonesische literatuur lijkt nauwelijks levensvatbaar, terwijl de koloniale literatuur voortleeft in de romans van de tweede generatie Indische Nederlanders.)
 • Lisa Kuitert.
  ‘Ik word onrustig als mensen het met me eens zijn’. Lisa Kuitert in gesprek met Gerrit Komrij. Blz. 164-169.
  (Komrij vertelt over zijn jeugd, zijn passie voor boeken en (oude) literatuur, over kunst, zijn afkeer van homostudies, etc.)
 • Wardy Poelstra.
  (In de rubriek De buitenstaander:)
  Dorothee Cannegieter: ‘Bilderdijk kreeg op onze tentoonstelling een vriendelijk gezicht’. Blz. 170-172.
  (Een kijkje in de keuken van de directeur van het Rijksmuseum Twenthe.)
 • Nelleke Noordervliet & Hanna Stouten.
  (In de rubriek Een voetstap in het natte zand:)
  Op zoek naar schrijvende vrouwen in het verleden. Blz. 173-175.
  (Een fictieve briefwisseling met Maria Aletta Hulshoff, een achttiende-eeuwse rebellerende schrijfster.)
 • Nieuws, blz. 176-186.
 • Agenda, blz. 186-187.
 • Recensies, blz. 188-193:
  . <Door: Matthijs van Otegem:> K. Stooker en T. Verbeij. Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Peeters, Leuven, 1997. (Miscellanea Neerlandica, 15)
  . <Door: G.F.H. de Raat:> Wim Hazeu. Slauerhoff. Een biografie. Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1995.
  . <Door: Els Broeksma:> Jan Fontijn. Broeders in het bedrog. De biograaf en zijn held. Querido, Amsterdam, 1997.
 • Signalementen, blz. 194-198.
  . Willem van den Hull. Autobiografie (1778-1854), bezorgd door Raymonde Padmos. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996. (Egodocumenten, dl. 10)
  . Gerda C. Huisman (samenst.). Catalogus van de middeleeuwse handschriften in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Peeters, Leuven, 1997. (Miscellanea Neerlandica)
  . J.P. Gu’epin. ‘Epimikta’ van Constantijn Huygens, vertaald en voorzien van commentaar. (Fl 28,- op giro 4037389 t.n.v. Florivallis Voorthuizen, o.v.v. ‘Epimikta’.)
  . Paul P. Raasveld. Pictura, Poesis, Musica. Een onderzoek naar de rol van de muziek in embleemliteratuur. (Fl 64,50 op giro 4380372 t.n.v. P.P. Raasveld te Halfweg o.v.v. ‘dissertatie’.)
  . Paul Dijstelberge. De lof der onleesbaarheid. De Ammoniet, Leiden, 1997.
  . Lucy Schluter & Pierre Vinken. The Elsevier Non Solus imprint. Elsevier Science B.V., Amsterdam, 1997.
  . P. Alessandra Maccioni Ruju & Marco Mostert. The life and times of Guglielmo Libri (1802-1869) scientist, patriot, scholar, journalist and thief. A nineteenth-century story. Hilversum, 1995.
  . R.M. Rijkse, B. Peperkamp & M. Goud. De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. Schiphouwer en Brinkman, Amsterdam, 1997.
  . Geert van Oorschot. Brieven van een uitgever. Amsterdam, 1995.
  . Wim Wennekes. Geert Lubberhuizen, uitgever. Het mysterie van de Van Miereveldstraat. Amsterdam, 1994.
  . Jos van Waterschoot (samenst.) Hooggeleerde exlibris. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 198-200.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.35-=-=
LITERATUUR, jaargang 15, nummer 5, september/oktober 1998.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Beuningen, 22 oktober 1998.

 • Mieke B. Smits-Veldt.
  De Muiderkring in beeld. Een vaderlands gezelschap in negentiende-eeuwse schilderijen. Blz. 278-288.
  (Bespreking van de mythevorming rond de Muiderkring aan de hand van negentiende-eeuwse schilderijen die een voorbeeld van nationale grootheid moesten uitbeelden.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek De recensent, ook der recensenten:)
  Manlijke menopauze? Blz. 289-290.
  (Naar aanleiding van tegengestelde recensies op Otto de Kats Man in de verte vestigt Anbeek de aandacht op een nieuw fenomeen: mannelijke melancholie in de Nederlandse literatuur.)
 • Emanuel Kummer.
  Elsschot zakt toch voor zijn tentamen. Blz. 291-293.
  (Kummer weerlegt Maaike Meijers interpretatie van het gedicht Het huwelijk van Elsschot, die eerder in dit tijdschrift is geprezen door Anbeek.)
 • Koen Hilberdink.
  De draad van Ariadne. Een nooit verschenen tijdschrift van Paul Rodenko. Blz. 294-300.
  (Beschrijving van Rodenko’s pogingen tot oprichting van een tijdschrift, waarin literatuur en psychologie centraal zouden staan.)
 • Nelleke Noordervliet & Hanna Stouten.
  (In de rubriek Een voetstap in het natte zand:)
  Op zoek naar schrijvende vrouwen in het verleden. Blz. 301-304.
  (Fictieve briefwisseling met Margriet van Essen van Haeften, een achttiende-eeuwse baronesse en dichteres, over de invloed van Lavaters ideeen op haar en haar omgeving.)
 • Ries Agterberg.
  Gaan waar de woorden gaan. Een rondleiding in het Letterkundig Museum te Den Haag. Blz. 305-309.
  (Een uitnodigende rondleiding waarbij de organisatie vertelt over de opzet van deze expositie en een groep scholieren gevolgd wordt bij hun educatieve programma in het museum.)
 • Wardy Poelstra.
  (In de rubriek De buitenstaander:)
  Henk van Os: ‘Ik kan buitengewoon slecht tegen verbale drukte’. Blz. 310-312.
  (Gesprek met de voormalig directeur van het Rijksmuseum te Amsterdam over zijn beleving van beeldende kunst en poezie.)
 • Nieuws, blz. 313-322.
 • Recensies, blz. 322-332:
  . <Door: Piet Franssen:>
  De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Vert. door Willem Wilmink. Inl. door W.P. Gerritsen. Met Middelnederlandse tekstuitg. door Ria Jansen-Sieben. (Klassieken van de Nederlandse Letterkunde; XI). Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam, 1997.
  Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de late Middeleeuwen. Vert. door Willem Wilmink met een inl. en een teksted. door Bart Ramakers. (Klassieken van de Nederlandse Letterkunde; XIII). Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam, 1997.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:>
  Theo Bijvoet, Paul Koopman, Lisa Kuitert & Garrelt Verhoeven (red.). Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. (Memoria; cultuur- en mentaliteitshistorische studies over de Nederlanden). SUN, Nijmegen, 1996.
  Han Brouwer. Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849. Primavera Pers, Leiden, 1995. H.Th.M. Roosenboom. De dorpsschool in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch van 1648 tot 1795. (Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, 3e reeks; dl 6). Stichting Zuidelijk Historisch Contact, Tilburg, 1997.
  Wim Knulst & Gerbert Kraaykamp. Leesgewoonten. Een halve eeuw onderzoek naar het lezen en zijn belagers. M.m.v. Andries van den Broek en Jos de Haan. (Sociale en Culturele Studies; 23). (Het culturele draagvlak; 2). Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk, 1996.
  . <Door: Adrienne Zuiderweg:>
  Marijke Barend-Van Haeften. Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel. (Werken uitgegeven door de Linschoten Vereeniging; XCV). Walburg Pers, Zutphen, 1996.
  . <Door: Margaretha H. Schenkeveld:>
  Ellen Krol. De smaak der natie. Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse poezie van 1800-1840. Verloren, Hilversum, 1997.
  . <Door: Anne Marie Musschoot:>
  Nico Laan. Het belang van smaak. Twee eeuwen academische literatuurgeschiedenis. (Amsterdamse Historische Reeks). Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 1997.
 • Signalementen, blz. 333-337:
  . Herman Pleij. De sneeuwpoppen van 1511. Stadscultuur in de late Middeleeuwen. Herdruk. Meulenhoff, Amsterdam, 1998.
  . Petra Berendrecht. Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen. Prometheus, Amsterdam, 1996.
  . Bodo Plachta. Editionswissenschaft. Eine Einfuehrung in Methode und Praxis der Edition neuerer Texte. Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1997.
  . Hans-Gert Roloff & Renate Meincke (red.). Editionsdesiderate zur Fruehen Neuzeit. Beitrage zur Tagung der Kommission fur die Edition von Texten der Fruehen Neuzeit. (Chloe. Beihefte zum Daphnis; 24- 25). Rodopi, Amsterdam usw., 1997. 2 dln.
  . Bart Westerweel (red.). Anglo-Dutch relations in the field of the emblem. (Symbola et Emblemata. Studies in Renaissance and Baroque Symbolism; VIII). Brill, Leiden etc. 1997.
  . Cor Docter. Grossiers in moord & doodslag. Veelschrijvers in Nederland en Vlaanderen. Meulenhoff-*M, Amsterdam, 1997.
  . Dennis Schouten. Duivelse boeken. Twee eeuwen griezelliteratuur in de Lage Landen. Een bibliografie. Stichting Bibliographia Neerlandica, Den Haag, 1997.
  . G. Boterblom. Dossier: Boudewijn B”uch. Ellesy, Arnhem, 1997.
  . Susan van der Pol-Horvath. Dossier: Kees van Kooten. Ellesy, Arnhem, 1997.
 • Ingekomen uitgaven, blz. 337-340.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.36-=-=
NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 3, nummer 3, augustus 1998.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, vakgroep Nederlands, UL.
Leiden, 5 oktober 1998

 • W. Van den Berg & J.J. Kloek.
  Introductie. Van vorming tot vak. Blz. 213.
  (Over de opzet van deze aflevering van het tijdschrift. Onder auspicien van het Huizinga Instituut werd op 12 december 1997 een symposium georganiseerd, gewijd aan het letterkunde-onderwijs aan universiteiten en middelbare scholen sinds de negentiende eeuw. De zes op het symposium gehouden lezingen worden hier gepubliceerd ter uitnodiging tot verder onderzoek.)
 • J.J. Kloek.
  ‘Niet als een bepaald vak van onderwijs’. Het schoolonderwijs in de Nederlandse letterkunde v’o’or het schoolonderwijs in de Nederlandse letterkunde. Blz. 214-224.
  (Schets van het letterkunde-onderwijs aan middelbare scholen gedurende de negentiende eeuw, met name aan de hand van een verkennend onderzoek naar schoolboeken. Vandaar dat in een bijlage een nuttige lijst van literatuurgeschiedenissen en bloemlezingen voor schoolgebruik uit de periode 1800-1876 wordt gegeven. Het jaar 1876 is hierbij van betekenis omdat Thorbecke in 1863 het vak Nederlands verankerde in het voortgezet onderwijs en mede daardoor een nieuw schooltype, de HBS, ontstond en omdat in 1876 de Latijnse School werd vervangen door het moderne gymnasium met ruimte voor moderne vakken zoals Nederlandse taal- en letterkunde. Opmerking: Er is iets merkwaardigs aan de hand met deze bijdrage. In de lijst achterin worden ook Belgische schoolboeken vermeld, b.v. E. Van Driessche, Brussel 1860 en G.D. Minnaert, Gent 1872, zij het dat dit de niet in deze materie ingevoerde lezer niet zal opvallen, want de plaats van uitgave wordt door Kloek niet vermeld. Intussen gaat Kloek in zijn artikel uitsluitend in op de situatie in het middelbaar onderwijs in Nederland, terwijl – gezien de periode van vereniging van Nederland en Belgie – er alle reden toe was om ook de situatie in Belgie te behandelen.)
 • G.J. Vis.
  De instelling van het professoraat en de eerste generatie hoogleraren. Over de inhoud en de functie van het academisch onderwijs in de Nederlandse letterkunde in de eerste helft der negen tiende eeuw. Blz. 225-234.
  (Helder overzicht van de ontwikkeling van het vak Nederlands aan de universiteiten in de negentiende eeuw vanaf het optreden van Siegenbeek. Op de premissen van Siegenbeek (retorica en vaderlandsliefde) werd door anderen voortgebouwd. Een en ander kwam ook in schoolboeken terecht. Positief gewaardeerd wordt nu de nadruk op belezenheid, enthousiasme en creativiteit. Negatief: het taboe op de middeleeuwen en de lage waardering voor de achtttiende eeuw, de zwakke bronnenstudie en de ondermaatse kennis van hulpwetenschappen.)
 • Rudolf Geel.
  Het taalgevoel moet geuren als een roos. Literatuuronderwijs vanaf 1890 tot aan de jaren veertig. Blz. 235-242.
  (Over het letterkunde-onderwijs aan middelbare scholen in de periode 1890-1940. In 1893 publiceerde Gerrit Kalff, toen nog leraar aan een Amsterdams gymnasium, Het onderwijs in de moedertaal, waarmee hij poogt orde in de willekeur te scheppen. In feite is er sprake van canonisering van bepaalde teksten waarvan ‘een man van eenige beschaving dient […] te hebben gehoord’, zoals de Reinaert, fragmenten uit Bijns, Marnix, Vondel, Hooft, Bredero, Satring, Bilderdijk enz. Tekstbehandeling stond dus centraal. Dit wordt door J.H. van den Bosch met zijn Nieuwe Richting of Nieuwe Moedertaalbeweging, geent als die is op het gedachtengoed van de Tachtigers, omgebogen in individueel- esthetische richting. Het schoolhandboek van J. Leest uit 1932 poogt esthetiek en literatuurgeschiedenis te verzoenen. Met erotiek heeft hij moeite. Dat mag wel, zolang er maar enige ‘levensernst’ uit spreekt.)
 • J.D.F. van Halsema.
  ‘Voelers’ en ‘weters’. Albert Verwey en de literatuurgeschiedschrijving van Jonckbloet en Kalff. Blz. 243-257.
  (Over de literatuurgeschiedschrijving aan het eind van de 19de eeuw, met name over de tegen stelling tussen naar objectiviteit strevende wetenschappelijke geschiedschrijving, waarvan Jonckbloet, Te Winkel en Kalff vertegenwoordigers waren, en een geschiedschrijving die meer op invoelen berust en die tendeert naar het ahistorische. Van die laatste stroming is Verwey een vertegenwoordiger, maar Halsema laat zien dat Verwey vooral beducht was voor een literatuur geschiedschrijving waar alle leven uit verdwenen was. Nadat het materiaal was verzameld, moest de literatuurhistoricus met behulp van zijn invoelingsvermogen proberen tot verderreiken de inzichten komen dan waar de objectief wetenschappelijke historicus was gestopt. Het artikel bevat interessante nieuwe gegevens over de relatie Kalff-Verwey, ontleend aan het Verwey- archief.)
 • Gerard de Vriend.
  Spebederf in de arena. Blz. 258-264.
  (Over de ontwikkelingen in het letterkunde-onderwijs aan middelbare scholen na 1945. De spanning tussen individuele ontplooiing van de leerling en de eindexameneisen bepaalt in grote mate het beeld dat De Vriend geeft. Met het oog op de jongste ontwikkeling, namelijk de studiehuis-opzet, vraagt hij zich terecht af waarom de doelstelling niet is geworden: het aankwe ken van een kritische instelling, in plaats van het bestuderen van de wereldliteratuur in steeds minder tijd.)
 • E.K. Grootes.
  Een uitdijend heelal. De ontwikkeling van het universitaire onderwijs in de Nederlandse letterkun de sedert 1945. Blz. 265-273.
  (Grootes geeft weliwaar slechts een schets van de ontwikkeling en leunt op gegevens over de Amsterdamse situatie, maar zijn tragikomische ondertoon (vooral wanneer hij in verwondering terugblikt op eigen ervaringen) maakt veel goed. Een en ander is voor mij zeer herkenbaar, alleen had ik gaarne een uitweiding gezien over de schuldvraag. De ongunstige ontwikkeling wordt mij te zeer als onontkoombaar natuurverschijnsel gepresenteerd. Ik vermag namelijk niet in te zien waarom de politieke waan van de dag en met name het Departement van Onderwijs in dezen buiten schot blijven.)
 • W.P. Gerritsen.
  Op de drempel van de derde eeuw. Blz. 275-282.
  (De slotbeschouwing van Gerritsen naar aanleiding van de zes artikelen het letterkunde-onder wijs aan universiteiten en middelbare scholen sinds de negentiende eeuw, stemt evenmin tot optimisme. Visuele en auditieve ervaringen zijn bij de jeugd volop in trek, maar ‘lezen’ is voor diezelfde jeugd een bezigheid die te veel inspanning vereist en daarom te weinig rendement oplevert. Gerritsen besluit derhalve met een kleine hymne op de waarde van literatuur, terwijl ik daarentegen een nieuwe strategie zou verwachten die juist inspeelt op de visuele en auditieve kanten van literatuur.)
 • Grensverkeer:
  Frans Ruiter.
  Geassimileerde intellectuelen. Blz. 279-282.
  (Over A Philosophy of Mass Art (Oxford, 1998) van Noel Carroll, een Britse filosoof die daar mee een mooie studie over massacultuur heeft geschreven. De massakunst is laagdrempelig, vereist geen voorkennis en doet een beroep op universele emoties. Een directe relatie tussen die kunst en moraal valt er niet te leggen. Zij is eerder een hulpmiddel om aanwezige kennis en emoties te mobiliseren, te verdiepen en toe te passen.)
 • Simone Veld.
  Twee hemelse vrouwenloven. Analyse van een metafoor. Blz. 283- 294.
  (Over een sonnet in Den Nederduytschen Helicon (1610) en een gedicht in de Nederduytsche poemata (1635) waarin de vrouw wordt geprezen onder gebruikmaking van kosmische metaforen (de relatie zon-maan). Als mogelijke bron van het tweede vrouwenlof signaleert de auteur een embleem uit de Emblemas morales (1610) van Sebasti’an de Covarrubias. In de Nederlandse literatuur zijn tot nu toe geen ‘mannenloven’ gevonden, geschreven vanuit een vrouwelijk perspectief door vrouwen. Wie vindt er een?)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: M.G. Kemperink, op blz. 295-297:> Jan-Willem van der Weij. Beweging en bewogenheid. Het proza gedicht in de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende eeuw. Amsterdam 1997.
  . <Door: G.J. Johannes, op blz. 297-299:> R. Aerts. De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids. Amsterdam 1997.
  . <Door: Hans-Hugo Steinhoff, op blz. 299-300:> Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de ‘Lancelot en prose’ overgeleverd in de ‘Lancelotcompilatie’. Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment). Uitg. door B. Besamusca en A. Postma. Hilversum 1997.
  . <Door: Fabian R.W. Stolk, op blz. 301-302:> B. Vervaeck. Lijf en letter; over ‘Het godgeklaagde feest’ van Willem Brakman. Kaatsheuvel 1997.
 • Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Bertram Mourits, op blz. 303-306:> Overzicht van bijdragen in 20 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften.
 • Mededelingen: Blz. 307-30.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.37-=-=
ONS ERFDEEL, jaargang 41, nummer 2, maart-april 1998.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 8 oktober 1998.

 • Charlotte Mutsaers.
  Plaisir d’hiver in Oostende. Open brief aan Eric de Kuyper. Blz. 162-176.
  (Moet eigenlijk ‘Open brieven…’ zijn. In een serie brieven wordt aangegeven wat de omgeving was/is waarin de tekeningen en platen van Spilliaert ontstaan.)
 • Rudi Wester.
  Het Nederlands vertaalbeleid. Een tussenbalans. Blz. 177-183.
  (Nu, zo na de G”otenborg Book Fair in oktober 1997, waar 21 Nederlandse en Vlaamse prozaschrijvers, dichters en auteurs van kinder- en jeugdliteratuur met veel succes optraden, is het tijd om een tussenbalans van het Nederlands vertaalbeleid op te maken.)
 • A.L. S”otemann.
  Dichters die nog maar namen lijken. Jan Prins. Blz. 184-192.
  (Ik weet, hoe de voorvaderlijke deugden
  Van evenwicht en van verdraagzaamheid
  Zich in u paarden tot stille vreugde
  Des harten, die verheldert en bevrijdt.

  Jan Prins over Pieter Corneliszoon Hooft)
 • Eric Bracke.
  Vergankelijkheid onder de oppervlakte. Schilderijen van Karel Dierckx. Blz. 194-201.
 • Agnes C.M. Grondman.
  Het avontuur van de goede smaak. De kunstcollectie van de Hannema-de Stuers Fundatie. Blz. 202-212.
  (Deze kunstcollectie bevindt zich in het kasteel Nijenhuis te Heino in de gemeente Wijhe.)
 • Pascal Lef’evre.
  De hedendaagse Vlaamse strip. Blz. 213-223.
  (Op weinig plaatsen ter wereld is de strip zo verweven met het alledaagse leven als in Vlaanderen. Dag- en weekbladen publiceren onafgebroken nieuwe afleveringen van stripreeksen.)
 • Koen Vergeer.
  Ontheemde beelden kraken mijn hoofd. Blz. 224-234.
  (Welk genre Anker ook kiest, voortdurend stelt hij zich dezelfde vragen: wat moet ik met mijn verleden? Welke plaats geef ik dat veilige kleinschalige dorp in het chaotische, verstedelijkte leven dat ik tegenwoordig leid?)
 • J.C. Kannemeier.
  Die mens tussen vergetelheid en glans. Oor die werk van Wilma Stockenstr”om. Blz. 235-245.
  (Die liter’ere w’ereld moes wag op D.J. Opperman, daardie fyn leser met sy trefseker oordeel, om van haar verse op te neem in ’n herdruk van sy Groot Verseboek.)
 • Steven Heene.
  Op de mesthoop van de lelie. Portret van een souverein acteur, Jan Decleir. Blz. 246-252
 • Jan W. de Vries.
  Nederlands na nu. “Hun hebben gelijk”. Blz. 253-259.
  (Voordeurdelers zijn er al lang, maar ze worden nog niet lang zo genoemd. Veranderingen in de Nederlandse taal; welke zullen weer verdwijnen; welke zullen blijven.)
 • Annemie Leysen.
  De sterke troeven van Bart Moeyaert. Blz. 260-266.
  (Bart Moeyaert debuteerde in 1983 op 19-jarige leeftijd met de tienerroman, Duet met valse noten.)

  Culturele Kroniek.
 • Literatuur. Blz. 267-282.
  . <Door: Elke Brems:> “Gedichten” van M. Vasalis.
  . <Door: Pierre H. Dubois:> “Mijn woningen”, Autobiografisch vierluik” van Raymond Brulez.
  . <Door: Wim Vogel:> “Ochtendwandeling” en “Niet aaien. De dierenverhalen” van L.H. Wiener.
  . <Door: Stefaan Evenepoel:> “Jubileum en andere gedichten” van Peter Ghyssaert.
  . <Door: Annette Portegies:> “In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890” van Harry G.M. Prick.
  . <Door: Karel Osstyn:> “Kraai” van Bavo Claes.
  . <Door: Johan Snapper:> “Nagelaten dagen” van Marga Minco.
  . <Door: August Hans den Boef:> “Stadsgasten. Anamorfosen” van Sybren Polet.
 • Beeldende kunst. Blz. 283-287.
  . <Door: Paul Depondt:> “De gijzeling van de beeldende kunst” van Riki Simons, “Het Nieuwe Salon; officiele beeldende kunst na 1945” van D. Kraaijpoel, “Was Pollock kleurenblind? Bouwstenen voor de beschrijving van de recente kunstgeschiedenis” van D. Kraaijpoel.
  . <Door: Lieven Dufour:> “Kortrijk 1937- Couvron 1983” van Marc Stockman.
 • Theater. Blz. 287-291.
  . <Door: Jos Nijhof:> bespreekt voorstellingen van de Amsterdamse Trust, de Utrechtse Paardenkathedraal.
  . <Door: Josef de Vos:> “Kritisch Theater Lexicon” van het Vlaams Theater Instituut.
 • Muziek. Blz. 291-293.
  . <Door: Ignace Bossuyt:> “Voorspel. Gids voor een klassieke CD-collectie” van Bart Eeckhout.
  . <Door: Lutgard Mutsaerts:> over Rock, Pop en House. De aanstelling van een bijzonder hoogleraar Popmuziek aan de universiteit van Amsterdam.
  Taal- en Cultuurpolitiek. Blz. 295-301
  . <Door: Leopold R.G. Decloedt:> over de toekomst van het Nederlands in Midden- en Oost-Europa.
  . <Door: Wilken Engelbrecht:> Nederlands aan de Palack’y Universiteit van Olomouc.
  . <Door: Marija Rac:> Max Havelaar in Servische vertaling Publicaties. Blz. 303-309.
  . <Door: Anton Claessens:> over “Algemene Nederlandse Spraakkunst”.
  . <Door: Jos Bouveroux:> “De pers in Belgie. Het verhaal van de Belgische dagbladpers” van Els de Bens.
  . <Door: Ger Groot:> “De God van denkers en dichters. Opstellen voor Samuel IJsseling” van E. Bems, P. Moyaert en P. van Tongeren.
  Bibliografie. Blz. 310-312
  van het Nederlandse boek in vertaling.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.38-=-=
VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap,
jaargang 24 (1998), nummer 2.
ISBN 90 6168 694 6.
ISSN 0166-0667.
Door: Theo Meder.
Amsterdam, september 1998.

Themanummer:
Van mondeling verhaal tot themapark
De waardering en receptie van sprookjes
(redactie: Ton Dekker en Theo Meder)

 • Ton Dekker en Theo Meder.
  Inleiding. Blz. 209-213.
 • Ton Dekker.
  Zonder verzamelaars geen sprookjes. Blz. 214-237.
 • Jurjen van der Kooi.
  Het sprookje tussen orale en schriftelijke overlevering. Blz. 238-254.
 • Eric Venbrux.
  Sprookjes in de maak. Uit de verzamelpraktijk van Dam Jaarsma. Blz. 255-273.
 • Theo Meder.
  Een zoen voor Sneeuwwitje. Over de veranderlijkheid van sprookjes. Blz. 274-295.
 • Marie van Dijk.
  Zeg, Roodkapje… Parallellen tussen volksverhalen en volksliederen. Blz. 296-331.
 • Maarten Kossmann.
  Sprookjes uit Oost-Marokko in een Europees perspectief. Blz. 332-344.
(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9810.39-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| de Achttiende Eeuw:   ??? nieuwe redacteur gezocht          |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Driemaandelijkse Bladen: Harrie Scholtmeijer              |
|                 <Harrie.Scholtmeijer@meertens.knaw.nl> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Bea Ros <P.Zunneberg@tip.nl>          |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.t.Hoen@chi.knaw.nl>  |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <uljee-en-jansen@hetnet.nl>    |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@meertens.knaw.nl>    |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| Vooys:          Michiel Ruijgrok <mruijgrok@theo.uu.nl>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9810.d --------------------------*