Neder-L, no. 9809.a

Subject: Neder-L, no. 9809.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 9 Sep 1998 03:10:52 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9809.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9809.01: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Expositie 'Het Gonst in Minotaurus', 10 oktober -  |
|           half december 1998 (A'dam)             |
|          - Tentoonstelling 'Een stad vol boeken', tot 17    |
|           oktober 1998 (Brugge)                |
|          - Tentoonstelling 'Ogen in het achterhoofd', over Miep|
|           Diekman, 1 oktober 1998 - 10 mei 1999 (Den Haag)  |
|          - Paul van Loon en Bies van Ede lezen griezelverhalen,|
|           4 oktober 1998 (Den Haag)              |
|          - Overzichtstentoonstelling over Frans Kellendonk, 24 |
|           oktober 1998 - 29 maart 1999 (Den Haag)       |
|          - Wetenschap & Techniekweek, 3 - 11 november 1998   |
|           (Nederland)                     |
|          - Oraties op de KUN: C. Aarnoutse, 11 september 1998, |
|           en A. Naaijkens, 25 september 1998 (Nijmegen)    |
| (2) Med: 9809.02: Rectificatie prijs BIZON               |
| (3) Med: 9809.03: Veertiende Leidse gastschrijver: F. Springer     |
| (4) Med: 9809.04: Gronings gastschrijverschap Martin van Amerongen   |
| (5) Med: 9809.05: Collegereeks 'Nederlands en de Bijbel' op de KUN van |
|          3 september - 17 december 1998            |
| (6) Rub: 9809.06: Rubriek Hora Est!, september 1998: overzicht promoties|
|          van september 1998                  |
| (7) Sym: 9809.07: Symposium 'Van A tot Z en verder' (ter gelegenheid  |
|          van voltooiing WNT) op 3 december 1998 te Antwerpen  |
| (8) Sym: 9809.08: 9e ANELA Juniorendag op 11 december 1998 te Amsterdam |
| (9) Sym: 9809.09: Morfologiedagen 1998 op 5 en 6 november in Nijmegen  |
|(10) Sym: 9809.10: Congres Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV) te   |
|          Mtunzini, Suid-Afrika, 16 - 18 september 1998     |
|(11) Sym: 9809.11: Symposium 'Het vertaalde boek - haastwerk of vakwerk?'|
|          op 11 september 1998 te Nijmegen           |
|(12) Lit: 9809.12: Uitgave van 16de-eeuw rederijkersstuk 'Van die    |
|          becooringe des duvels' van Jan Toeniszoon       |
|(13) Lit: 9809.13: Fokke & Sukke op literaire toer            |
|(14) Col: 9809.14: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 25:     |
|          Siliconenborsten aan de top              |
|(15) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 5 Sep 1998 16:44:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9809.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Minotaurus Boekwinkel, Sint Antoniesbreestraat 3 D, tel./fax 020-6227748.

Het Gonst in Minotaurus, 10 oktober – half december 1998, di.-vr. 13.30-17.30 uur, za. 13.30-17 uur.
Op 22 september 1988 opende Minotaurus Boekwinkel zijn deuren voor de koper van bibliofiel drukwerk en boeken over boeken. Het tienjarig bestaan zal dan ook dit jaar worden gevierd, niet – zoals men zou verwachten – op 22 september 1998, maar op 10 oktober. Dan wordt namelijk de vierde Minotaurus-expositie geopend, gewijd aan de bibliofiele uitgeverij ‘Het Gonst’ van Dick Wessels, onlangs verplaatst van Maastricht naar Antwerpen.
Zoals ook bij de drie voorgaande tentoonstellingen – over de Avalonpers te Woubrugge, de Eikeldoorpers te Apeldoorn en de Kickshaws te Parijs – zal een catalogus verschijnen met daarin o.a. een overzicht van de uitgaven van ‘Het Gonst’.


BRUGGE, Stedelijke Openbare Bibliotheek De Biekorf, Achiel Van Ackerzaal, Kuipersstraat 3, 050/330050.

Tentoonstelling: Een stad vol boeken; bibliotheken en leescultuur in Brugge in de 16de eeuw, tot 17 oktober 1998, ma. 13.30-18 uur, di.-vr. 9.30-12 en 13.30-18 uur, za. 9.30-12 uur.
Tentoonstelling over vijf 16e-eeuwse Brugse bibliotheken (die van de wolhandelaarsfamilie Pardo, van kanunnik Jacob de Heere, van het karmelietessenklooster Sion, van de kapittels Sint-Donaas, Sint-Salvator en Onze-Lieve-Vrouwe, en van de abdij Sint-Andries) en een Brugse boekhandel (van Jacob Plante) die een breed aanbod had: volksliteratuur, embleemboeken, medische werken en veel antieke cultuur en oude talen.
Een fraai geillustreerde catalogus, samengesteld door Ludo Vandamme, begeleidt de expositie.


DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070-3339666.

Tentoonstelling Ogen in het achterhoofd, 1 oktober 1998 – 10 mei 1999, di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Expositie over leven en werk van Miep Diekmann.


DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070- 3339666.

Paul van Loon en Bies van Ede lezen griezelverhalen, 4 oktober 1998, 14 uur.
Toegangsprijs f.12,-; Vrienden f.8,-. Inlichtingen: Carina Brummel 070-3339605.


DEN HAAG, Letterkundig Museum, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070-3339666.

Overzichtstentoonstelling over leven en werk van Frans Kellendonk, 24 oktober 1998 – 29 maart 1999, di.-vr. 10-17 uur, za.-zo. 12-17 uur.
Expositie over leven en werk van Frans Kellendonk.


NEDERLAND, diverse locaties

Wetenschap & Techniekweek, 3 – 11 november 1998.
Het thema van de Wetenschap & Techniekweek is dit jaar ‘Spanning’. Activiteiten (ook voor de jeugd): open dag op 4 november bij laboratoria, musea, universiteiten e.d.; wetenschapscircus; lezingen; debatten enz. Het themaboek over ‘Spanning’ is dit jaar geschreven door taalwetenschapper en misdaadauteur Rene Appel (vanaf medio september in de boekhandel voor f.10,-).
Een programmakrant met uitgebreide informatie is vanaf medio september verkrijgbaar, ook telefonisch bij de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland, 030-2727300, fax 2727333, e-mail: bureau@weten.nl.


NIJMEGEN, Katholieke Universiteit, Aula, Comeniuslaan 2, 024-3612230, 3616000.

Oratie dr. C.A.J. Aarnoutse, 11 september 1998, 15.45 uur.
Oratie ‘Lezen in ontwikkeling’ in de Faculteit Sociale Wetenschappen, vakgebied Nederlandse taal.

Oratie dr. A.B.M. Naaijkens, 25 september 1998, 15.45 uur.
Oratie ‘Lof van de verandering’ op het gebied van de Letteren om onderwijs te geven in Theorie en Praktijk van het Literair Vertalen.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 23 Aug 1998 15:32:59 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9809.02: Rectificatie: prijs BIZON

=========================
Rectificatie: prijs BIZON
=========================

In Neder-L-artikel 9808.11 over BIZON, versie 1.3, werd een foute prijs vermeld. De prijs van BIZON is niet f.150,-, maar f.175,- voor een individueel abonnement.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Aug 1998 22:30:20 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9809.03: Veertiende Leidse gastschrijver: F. Springer

============================================
Veertiende Leidse gastschrijver: F. Springer
============================================

Het gastschrijverschap is sinds 1985 aan de Letterenfaculteit van de Leidse universiteit gevestigd. Het is een samenwerkingsverband van deze faculteit, de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap, NRC Handelsblad en het Leids Universiteits Fonds. Het doel van het gastschrijverschap is tweeledig. Enerzijds is het nuttig voor schrijvers van literatuur om tijdens een beperkte maar toch betrekkelijk intensieve periode in aanraking te komen met een milieu waar de werkelijkheid op een andere manier onderzocht en beschreven wordt dan in de literatuur, en dan in het bijzonder met studenten en docenten die zich toeleggen op literatuurstudie. Anderzijds is het nuttig voor de leden van een academische gemeenschap en in het bijzonder voor docenten en studenten van een letterenfaculteit om in aanraking te komen met een schrijver of schrijfster van naam, iemand dus die zelf literatuur maakt en die gewend is op een andere manier om zich heen te kijken en te formuleren dan aan de universiteit gebruikelijk is. De duur van het gastschrijverschap is drie maanden per jaar (‘e’en onderwijssemester).

De eerste vijf gastschrijvers waren: Gerard Reve, Judith Herzberg, Frans Kellendonk, Andreas Burnier en Maarten ’t Hart. Vervolgens hebben Hugo Brandt Corstius, Louis Ferron, Hella Haasse, Oek de Jong, Margriet de Moor, Kristien Hemmerechts, Adriaan van Dis en Nelleke Noordervliet het gastschrijverschap bekleed. Komend studiejaar is F. Springer gastschrijver in Leiden. Hij verzorgt twee werkgroepen over verhalen en romans van zijn favoriete auteurs: F. Scott Fitzgerald, W. Somerset Maugham, Guy de Maupassant en Arthur Schnitzler.

Voor de werkgroepen kan niemand zich helaas meer opgeven, maar de schrijver zal op donderdag 19 en 26 november a.s. om 20.00 uur ’s avonds in het Groot Auditorium (Academiegebouw, Rapenburg, Leiden) twee openbare lezingen houden. De titels daarvan worden nog bekendgemaakt. Een aanvraagbon voor toegangskaarten (f.7,50 per avond p.p.) voor deze Albert Verwey-lezingen zal in oktober verschijnen in NRC/Handelsblad.

Voor nadere informatie:
secretariaat Opleiding Nederlands RU Leiden, tel. 071-5272604/2130;
fax 071-5272615 (of e-mail: korevaart@rullet.LeidenUniv.nl).

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Sep 1998 15:22:57 GMT+0100
From: E. Stadman <e.stadman@bureau.rug.nl>
Subject: Med: 9809.04: Gronings gastschrijverschap Martin van Amerongen

================================================================
Martin van Amerongen gastschrijver 1998 aan de Rijksuniversiteit Groningen
================================================================

Op uitnodiging van de Rijksuniversiteit Groningen en de K.L. Poll Stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschap geeft Martin van Amerongen in het najaar een serie hoorcolleges en twee Aulalezingen. Speciaal voor studenten verzorgt de gastschrijver een serie werkcolleges. Het gastschrijverschap start met een gesprek tussen de gastschrijver van vorig jaar, Rutger Kopland en de nieuwe gastschrijver.


Start gastschrijverschap 1998:

Rutger Kopland in gesprek met Martin van Amerongen

Gastschrijver in 1997, Rutger Kopland, introduceert zijn opvolger bij het publiek. Een gesprek over cultuur, het schrijversvak en het programma van Martin van Amerongen.

Tijd: 20.00 – 21.00 uur
Datum: 29 september 1998
Plaats: Universiteitstheater, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, Groningen
Toegang: gratis (op vertoon van toegangskaart)

Kaarten kunt u afhalen bij de RUG-winkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 10.00 – 16.30 uur (dinsdag t/m vrijdag) of telefonisch reserveren bij het Universiteitstheater (050 363 6128).

De bij het Universiteitstheater gereserveerde kaarten zijn vanaf een uur tot een kwartier voor het gesprek af te halen aan de kassa in de foyer. Het Universiteitstheater is bereikbaar via de hoofdingang van het Harmoniegebouw, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26.


Hoorcolleges


In de serie hoorcolleges Grenscorrecties plaatst Martin van Amerongen kritische kanttekeningen bij een aantal ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden op het breukvlak van politiek en cultuur.

dinsdag 6 oktober
Don Juan hield niet van vrouwen
Hij geldt als het archetype van de rokkenjager, maar was geen Casanova

dinsdag 13 oktober
Ween dan Paljas!
De Pavarotti-populariteit is een bedreiging van de opera

dinsdag 20 oktober
Fedde Schurer tegen wil en dank
De Friese politicus-journalist was politicus noch journalist

dinsdag 27 oktober
De gedistantieerde vriendschap tussen Freud en Schnitzler
De toneelschrijver begreep meer van de mens dan de psychoanalyticus

dinsdag 3 november
Richard Wagner als meesterzanger
Zijn meest komische opera is in werkelijkheid een agressieve
sleutelroman

dinsdag 10 november
De noblesse van Fallstaf
Koningin Elisabeth I compromitteerde Shakespeare’s grootste komediant

Tijd: 19.15 – 21.00 uur
Plaats: Senaatskamer Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Toegang: gratis (geen toegangskaart nodig)


Aulalezingen


donderdag 12 november Franz Kafka en de vooruitgang De grootste vijand van de Sovjet-Unie was niet Amerika, maar de schrijver van Amerika. De verregaande politieke invloed van een ogenschijnlijk a-politiek kunstenaar.

donderdag 19 november Lezen en laten lezen Is het geschreven woord tot de ondergang gedoemd? Waarom het drukwerk, de technologische revolutie ten spijt, het belangrijkste communicatiemiddel zal blijven.

Tijd: 20.00 uur (precies!) – 21.00 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Toegang: f.7,50 (studenten op vertoon van collegekaart f.2,50)

Na afloop van de Aulalezingen is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie na te praten met Martin van Amerongen.

Kaarten voor de Aulalezingen kunt u kopen bij de RUG-winkel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, 10.00 – 16.30 uur (dinsdag t/m vrijdag) of aanvragen door onderstaande gegevens samen met een volledig ingevulde girobetaalkaart of eurocheque voor vrijdag 30 oktober te sturen naar Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Voorlichting & PR, Antwoordnummer 172, 9700 VB Groningen (postzegel niet nodig):

 • naam m/v
 • adres
 • postcode en woonplaats
 • Indien student: collegekaartnr.
 • aantal kaarten voor de Aulalezing op donderdag 12 november a f.7,50 (studenten f.2,50)
 • aantal kaarten voor de Aulalezing op donderdag 19 november a f.7,50 (studenten f.2,50)

De kaarten worden per ommegaande aan u toegezonden (zolang de voorraad strekt). Na 2 november ontvangen aanvragen of aanvragen met andere dan de bovengenoemde betaalmiddelen worden niet in behandeling genomen.

Martin van Amerongen

Martin van Amerongen (1941) startte zijn journalistieke loopbaan als redacteur bij de Friese editie van Het Vrije Volk. Vandaar vertrok hij naar Vrij Nederland, waar hij negentien jaar werkte. Van 1985 tot 1997 was hij hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Op dit moment is Van Amerongen rubricist in De Volkskrant, columnist in De Journalist, hoofdredacteur van de Uitkrant en hoofdredacteur van het tijdschrift De Muze van het Museumplein. Tussen de bedrijven door schreef Van Amerongen een twintigtal boeken, veelal over cultuur, politiek of cultuurpolitiek.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 01 Sep 1998 11:36:32 +0000
From: Han Rouwenhorst <J.Rouwenhorst@dum.kun.nl> en Geert Dibbets
<G.Dibbets@let.kun.nl>
Subject: Med: 9809.05: Collegereeks 'Nederlands en de Bijbel' op de KUN van 3 september - 17 december 1998

=======================
Nederlands en de bijbel
=======================

De gezamenlijke kerken in Nederland, voor deze gelegenheid verenigd in de Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel, hebben het werkjaar 1998-1999 uitgeroepen tot het jaar met de Bijbel. Via allerlei initiatieven hoopt deze Raad de belangstelling voor de Bijbel op te wekken.
Geinspireerd door dat Jaar met de Bijbel biedt de vakgroep Nederlands een collegereeks aan, waarin de invloed van de Bijbel en van de Bijbelvertalingen op het Nederlands en op de Nederlandse literatuur wordt besproken. In twaalf colleges bespreken twaalf docenten de weerklank van de Bijbel in hun specialisme.
Wie de Nederlandse literatuur leest, wordt met de Bijbel geconfronteerd, of het nu om Van Maerlant of Vondel gaat, om Wolff & Deken, Hildebrand of Multatuli, om Kloos, Van de Woestijne of Van Schendel, om Wolkers, ’t Hart of Kellendonk. Wie Nederlands spreekt, neemt de Bijbel in de mond, of hij nu ‘door het oog van de naald kruipt’ of juist ‘zijn toekomst op zand bouwt’.
De invloed van de Bijbel op het Nederlands is onmiskenbaar groot. In de colleges worden daarvan voorbeelden gegeven: uit de taalkunde, de letterkunde en het onderwijs. Van middeleeuwse bijbelvertaling tot hedendaagse literatuur, van het atheisme tot de School met de Bijbel. De colleges bezien het gebruik van de Bijbel vanuit het standpunt van de Neerlandistiek: hoe komt de Bijbel terug in de taal, in de literatuur en in het onderwijs. Zo er sprake is van een oordeel over dat Bijbelgebruik, is dat een oordeel vanuit de context waarin de Bijbel gebruikt wordt, niet vanuit een theologisch perspectief. Desalniettemin geeft de collegereeks aan hoe invloedrijk de Bijbel is – geweest – voor de Westerse en dus de Nederlandse cultuur.

De reeks bestaat uit dertien hoorcolleges. Ieder college wordt verzorgd door een medewerker van de vakgroep Nederlands van de KU Nijmegen, die telkens een onderwerp kiest dat past binnen zijn of haar aandachtsveld binnen de Neerlandistiek.

De colleges

 1. 3 september: prof.dr. Geert Dibbets (hoogleraar historische taalkunde), Inleiding + De taal(kunde) en enkele Bijbelvertalingen
 2. 10 september: dr. Rob van de Schoor (universitair docent oudere Nederlandse letterkunde), Marnix’ Byencorf en de Bijbel
 3. 17 september: dr. Paul Wackers (universitair docent Middelnederlandse letterkunde), Bijbel en bijbelse stof in de Middeleeuwen
 4. 24 september: prof.dr. Lia van Gemert (hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde), De Bijbel op het zeventiende-eeuwse toneel
 5. 1 oktober: dr. Maarten Klein (universitair hoofddocent moderne taalkunde), Couperus en de Bijbel
 6. 15 oktober: dr. Siem Bakker (universitair docent moderne Nederlandse letterkunde), De atheist Multatuli en de Bijbel
 7. 5 november: prof.dr. Hans Hulshof (hoogleraar theorie van het Moedertaalonderwijs), De Bijbel als norm in het Schoolvak Nederlands
 8. 12 november: dr. Hans Ester (universitair hoofddocent algemene literatuurwetenschap), De Psalmen vertaald door Totius
 9. 19 november: dr. Maarten Klein (universitair hoofddocent moderne taalkunde), Het Nederlands van nu en de Bijbel
 10. 26 november: prof.dr. Anja de Feijter (hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde), Genesis en moderne poetica’s
 11. 3 december: dr. Jos Joosten (tv-presentator), De Bijbel in de recente Nederlandstalige poezie: referentiepunt of intertekst?
 12. 10 december: dr. Harry Bekkering (directeur onderwijsinstituut Letteren), Frans Kellendonk, ‘Mystiek Lichaam’
 13. 17 december: dr. Jos Muyres (docent moderne Nederlandse letterkunde), De Bijbel als begin- en eindpunt: Marnix Gijsen, Joachim van Babylon en Leon Gommers, De Hondewacht

Periode:

donderdagmiddagen te beginnen op 3 september

Tijd:

15.45 – 17.30 uur

Plaats:

KU Nijmegen, Erasmusgebouw E. 206

Deelname:

De colleges zijn vrij toegankelijk voor studenten en medewerkers van de KU Nijmegen. Overige bezoekers aan de colleges betalen, na voorinschrijving bij Zin & Religie, f.15,00 per college of f.175,00 voor de gehele reeks.

Aanmelding:

Studenten Nederlands van de KU Nijmegen melden zich aan bij het secretariaat van het Instituut Nederlands. Overige deelnemers schrijven zich in bij Zin & Religie: Thomas van Aquinostraat 5, Postbus 9044, 6500 KD Nijmegen; tel. 024-3615737 (op dinsdag en vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur) (of bij Studium Generale: 024-3613083). Inschrijven kan ook via e-mail: J.Rouwenhorst@dum.kun.nl

Zin & Religie
drs. Han Rouwenhorst

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 5 Sep 1998 16:44:42 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9809.06: Rubriek Hora Est!, september 1998: overzicht promoties van september 1998

======================================
Rubriek Hora Est!, september 1998:
overzicht promoties van september 1998
======================================

9 september 1998
L. Lagerwerf: Causal connectives have presuppositions: effects on coherence and discourse structure.
Promotores: prof. dr. L.G.M. Noordman, dr. E. Oversteegen, KUB.

18 september 1998
A.F.M. Doeleman: Native reactions to non-native speech.
Promotores: prof. dr. G. Extra, prof. dr. R.W.N.M. van Hout, dr. R. van Bezooijen, KUB.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 08 Sep 1998 16:37:24 +0200
From: Gerard Gast - Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) <GASTG@rulxha.leidenuniv.nl>
Subject: Sym: 9809.07: Symposium 'Van A tot Z en verder' op 3 december 1998 te Antwerpen

===========================================
Symposium ‘Van A tot Z en verder’
Antwerpen – Provinciehuis – 3 december 1998
===========================================

Ter gelegenheid van de voltooiing van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) organiseert het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) op 3 december 1998 in Antwerpen een symposium, onder de titel ‘Van A tot Z en verder’. Naast de hoofdredacteur van het WNT, dr. A. Moerdijk, zullen ook de hoofdredacteuren van de Oxford English Dictionary (prof. J. Simpson) en het Deutsches Woerterbuch (prof. M. Schlaefer) een lezing verzorgen. Andere sprekers op die dag, die zowel voor wetenschappers als voor de de geinteresseerde leek interessant belooft te worden, zijn verder naast de bekende publicisten Kees Fens en Monika van Paemel, de wetenschappers mevr. Devos en de heren Van Deursen en Dibbets. Als dagvoorzitter zal prof. Van Sterkenburg (directeur INL) optreden.

Het symposium wordt gehouden in het Provinciehuis te Antwerpen en zal duren van 10.30 tot 17 uur. Na afloop wordt de aanwezigen een drankje en een hapje aangeboden. De toegang tot dit symposium kost f 50 (BEF 900); hierbij is inbegrepen een lunch, alsmede koffie/thee overdag en de borrel na afloop. Er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk opgeven: stuur naam, adres en aantal gewenste toegangsbewijzen naar het INL, Postbus 9515, NL-2300 RA Leiden, waarna nader bericht zal volgen.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 02 Sep 98 23:58:43 PDT
From: Karolien Kamma <Ivar.Karolien@hetnet.nl> of <kamma_k@let.vu.nl>
Subject: Sym: 9809.08: 9e ANELA Juniorendag op 11 december 1998 te Amsterdam

======================================
9e ANELA Juniorendag – 11 december ’98
======================================

Op vrijdag 11 december 1998 vindt de 9e Juniorendag van de ANELA (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) plaats, dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam. De dag opent met een plenaire lezing van Prof. Dr. R. Appel. Vervolgens zijn er parallelle sessies van lezingen en posterpresentaties door junioren (studenten en promovendi) die onderzoek doen op het terrein van toegepaste taalkunde: taalgebruik, taalverwerving, taalonderwijs, taalbeheersing, taal & techniek, of bedrijfscommunicatie.

Ben je student, net afgestudeerd of promovendus op het terrein van toegepaste taalkunde? Houd dan een lezing of verzorg een posterpresentatie over je onderzoek op de ANELA Juniorendag! Op 1 september sluit/sloot de inschrijving voor presentatoren. Neem contact op met Ineke Jongen (i.jongen@hum.uva.nl / 020 525 38 18) voor meer informatie over de precieze procedure.

Iedereen die belangstelling heeft voor toegepast taalkundig onderzoek wordt van harte welkom geheten als toehoorder op de Juniorendag. De inschrijving hiervoor staat open tot 1 december.

Voor meer informatie: Ineke Jongen, tel: 020-5253818
(i.jongen@hum.uva.nl).

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 01 Sep 1998 11:32:20 +0200
From: Anneke Neijt <A.Neijt@let.kun.nl>
Subject: Sym: 9809.09: Morfologiedagen 1998 op 5 en 6 november in Nijmegen

==========================================================
Tweede aankondiging Morfologiedagen 1998, 5 en 6 november, conferentiezaal Max Planck Instituut, Wundtlaan 1.
==========================================================

Opgave als toehoorder voor 15 september bij Yvonne Flokstra, iwtssecr@mpi.nl. Algemene informatie en inschrijfformulier zijn ook daar op te vragen.

Sprekers kunnen zich tot 15 september aanmelden door de titel van hun lezing op te geven en een korte samenvatting (max. 20 regels, bij voorkeur op diskette, WP5.1, plus harde kopie).

Zie voor nadere informatie over de Morfologiedagen: Neder-L-artikel 9806.15 (juni 1998).

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 1 Sep 1998 13:49:41 +200
From: Johann Marais <JLMarais@silwane.hsrc.ac.za>
Subject: Sym: 9809.10: Congres Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV) te Mtunzini, Suid-Afrika, 16 - 18 september 1998

    *-------------------------------------------*
    |   AFRIKAANSE LETTERKUNDEVERENIGING   |
    |                      |
    |         PROGRAM         |
    |         VAN DIE         |
    |      AGTSTE HOOFKONGRES       |
    |     16 - 18 SEPTEMBER 1998      |
    |          TE           |
    |    KONFERENSIESENTRUM, MTUNZINI    |
    |                      |
    |      GEORGANISEER DEUR       |
    |    DIE UNIVERSITEIT VAN ZULULAND    |
    |        SUID-AFRIKA         |
    *-------------------------------------------*

Woensdag 16 September

Tee en Registrasie

08:45-09:00: Openingswoord deur prof H.P. van Coller (Voorsitter van die ALV); praktiese reklings en aankondigings

SESSIE 1
Voorsitter: Dr. Louise Viljoen (US)
09:00-09:30: Prof. Helize van Vuuren (UPE): Saartjie, Kaatje en Lena: ’n krities-historiese ondersoek van ’n vrouekarakter in die Suid-Afrikaanse letterkunde
09:35-10:05: Prof. Lina Spies (US): Die wisselwerking tussen mens en milieu: Hennie Aucamp se portrettering van die vrou teen die agtergrond van plaas en stad
10:10-10:40: Dr. Joan Hambidge (UK): Die representasie van Emily Dickinson in Afrikaans
10:40-11:00: Tee

SESSIE 2
Voorsitter A: Prof. Salomi Louw (U-Noorde)
Voorsitter B: Dr. Danie Jordaan (UPE)
11:00-11:30: Dr. P.A. du Toit (US): Taal en styl as ruimte in enkele nuwer Afrikaanse romans
Prof. Luc Renders (Limburgs Universitair Centrum): Verwerkte verlede: Die Anglo-Boereoorlog in resente Afrikaanse prosa en drama
11:35-12:05: Prof. L.S. Venter (UOVS): Land sonder tuistes: die dwaalverhaal in Petra Muller se Vokls van die hemel
Prof. P.H. Roodt (UP): Johann Botha se Groot Vyf: ’n blik op die geskiedenis
12:10-12:40: Prof. D.H. Steenberg (PUCHO): Kort treinreis deur die prosa
Mnr. Thys Human (RAU): Die Afrikaner se soeke na en rekonstruksie van die waarheid in enkele resente Afrikaanse romans
12:40-14:00: Middagete

SESSIE 3
Voorsitter: Prof. D.H. Steenberg (PUCHO)
14:00-14:30: Dr. Louise Viljoen (US): Lig, ruimte, gloed: die landskap in Karel Schoeman se roman Die uur van die engel
14:35-15:05: Prof. Willie Burger (RAU): Yster Swart, Mannetjies Mentz en Eugene de Kock: tekstualisering van die Afrikanerbooswig
15:10-15:40: Me. Anne Scheepers (UWK): Afrosentrisme as ideologiese merker in enkele tydgenootlike narratiewe tekste

SESSIE 4
15:40-17:30: Tee en Jaarvergadering van die ALV
18:00: Braaiery


Donderdag 17 September

SESSIE 5
Voorsitter: Prof. Helize van Vuuren (UPE)
08:15-08:45: Prof. H.P. van Coller (UOVS): Kultuurpessimisme in Die Mugu (Etienne Leroux) en Die ryk van die rawe (Jaco Fouchi)
08:50-09:20: Dr. Eep Francken (Leiden): De Afrikaanse literatuur in de Nederlandse literatuurgeschiedenis
09:25-09:55: Prof. Heilna du Plooy (PUCHO): Oopte en afbakening: ruimtes en rame in die oeuvre van Lettie Viljoen
09:55-10:15: Tee

SESSIE 6
Voorsitter A: Prof. P.H. Roodt (UP)
Voorsitter B: Dr. Joan Hambidge (UK)
10:15-10:45: Mnr. Andries Visagie (U-Zulu): Die emansiperende potensiaal van vroulike liggaamlikheid in die werk van Riana Scheepers en Antjie Krog
Dr. Marthinus Beukes (RAU): Die digter as shamaan: ’n verkenning van digterlike ruimte – troglodiet in verhulde vorms
10:50-11:20: Me. Tia Visser (U-Zulu): Die Afrikaanse lied as orale teks
Dr. Bernard Odendaal (UOVS): Ruimtebeelding in enkele onlangs verskene Afrikaanse digbundels en bloemlesings met ’n opvallende religieuse inslag
11:25-11:55: Dr. J.L. Coetser (UNISA): KWU-werkendeklasdramas (ca. 1930 – ca. 1950)
Me. Marie Spruyt (U-Zulu): ’n Kognitief-linguistiese ondersoek na tydsvergestalting in ’n narratiewe poksieteks

SESSIE 7
Voorsitter A: Dr. J.L. Coetzer (UNISA)
Voorsitter B: Prof. Luc Renders (Limburgs Universitair Centrum)
12:00-12:30: Dr. Peet du Toit, mee. Alta Engelbrecht en Danielle Heyns (OKP): Nuwe vaarwaters vir Afrikaans (Die Titanic se gat)
Prof. Salomi Louw (U-Noorde): Nagtelike klank en kleur. Dinge van die nag en donkerte in geselekteerde romans wat in Mpumalanga afspeel
12:35-13:05: Dr. Anthea van Jaarsveld (UOVS): Die doel van literatuuronderrig in ’n tweedetaal
Dr. Susann Deppe (UP): ’n Reis waarvan die einde nie voorsien kan word nie: – die surrealis Paul Delvaux en die hooffiguur Koch in P.J. Haasbroek se roman Lem.
13:05-14:00: Middagete

SESSIE 8 – PANEELBESPREKING: ZULULANDSE SKRYWERS
Voorsitter: Prof. Willie Burger (RAU)
14:00-15:30: P.J. Haasbroek, Alexander Strachan, Riana Scheepers en Jeanette Ferreira
15:30-15:50: Tee

SESSIE 9 – ‘N TERUGBLIK OP VAN WYK LOUW DEUR TYDGENOOTLIKE KRITICI
Voorsitter: Prof. H.P. van Coller
15:50-16:10: Prof. A.P. Grovi
16:15-16:35: Prof. F.I.J. van Rensburg
16:40-17:00: Prof. Rina Pretorius
17:05-17:25: Dr. Rialette Wiehahn
19:00: Tafelberg-onthaal
Verwelkomingswoord: prof. C.R.M. Dlamini (Rektor, U-Zulu)
’n Woord deur die nuutverkose voorsitter van die ALV Boekbekendstellings


Vrydag 18 September

SESSIE 10
Voorsitter A: Me. Anne Scheepers (UWK)
Voorsitter B: Dr. P.A. du Toit (US)
08:30-09:00: Prof. G.A. Jooste (Vista): Instap
Dr. Danie Jordaan (UPE): Landskap en identiteit in drie romans van Etienne van Heerden
09:05-09:35: Me. Susan Marx (RAU): Uitkomsgerigte taal- en literatuuronderrig in ’n multikulturele onderwysopset
Me. Irma Loock (UOVS): Die Zoeloelandse landskap in die werk van Alexander Strachan
09:40-10:10: Dr. Elsa Klopper (U-Zulu): Wat word verken in Karel Schoeman se Verkenning?
Mnr. J.L. Marais en Me. M Bosman (RGN): Monomotapa: Aantekeninge by Afrikaanse tekste oor Mosambiek
10:10-10:30: Tee

SESSIE 11 – STUDENTEREFERATE
Voorsitter A: Dr. Marthinus Beukes (RAU)
Voorsitter B: Prof. Heilna du Plooy (PUCHO)
10:30-10:50: Me. Almarie du Toit (RAU): Narratief en geskiedskrywing in Vatmaar van A.H.M. Scholtz
Me. Marlize Leyden (PUCHO): ’n Tekslinguistiese benadering tot sprokies
10:55-11:15: Me. Janeke Louw (RAU): ’n Ondersoek na die bose in Op soek na generaal Mannetjies Mentz
Me. Helena Wessels (PUCHO): Waar is haar stert? Historiese tekste in vandag se gesprek oor die bonatuurlike
11:20-11:40: Mnr. Manie Maritz (RAU): Die homofiliese leitmotief as vehicle vir die bevrydingsdiskoers in die poksie van Antjie Krog
Me. Judy de Beer (PUCHO): Jung, individuasie en die jeugboek

SESSIE 12 – STUDENTEREFERATE (Vervolg)
Voorsitter A: Mnr Andries Visagie (U-Zulu)
Voorsitter B: Dr. Bernard Odendaal (UOVS)
11:45-12:05: Mnr. Buyani Mdluli (U-Zulu): Die ontmoeting tussen die Westerse en Afrika-kulture in Die ding in die vuur van Riana Scheepers
Mee. Alta Engelbrecht en Danielle Heyns (OKP): Onderriguitkomste – ’n visuele referaat
12:10-12:30: Me. Lise Hagen (RAU): Wetenskapfiksie in Afrikaans: ’n vergelykende studie
Mnr. Phil van Schalckwyk (PUCHO): Karolina Ferreira van Lettie Viljoen en Van Gogh se Die nagkafee: ’n ruimtelik koherente lesing
13:00: Middagete en verdaag

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 04 Sep 1998 13:22:28 +0200
From: Olaf Brenninkmeijer <bookmakers@wxs.nl>
Subject: Sym: 9809.11: Symposium 'Het vertaalde boek - haastwerk of vakwerk?' op 11 september 1998 te Nijmegen

=====================================================
Symposium ‘Het vertaalde boek – haastwerk of vakwerk?
=====================================================

Bookmakers is een maatschap van vertalers die zich toeleggen op het snel en goed vertalen van boeken. Literatuur, ‘fictie’, en heel veel ‘non-fictie’. De Bookmakers vieren hun eerste lustrum op een moment dat in de wereld van vertalers, critici en uitgevers alom kritiek klinkt op de kwaliteit van boekvertalingen en de status van de boekvertaler. Voor ons reden, als moment van bezinning bij de viering van ons lustrum, dit thema ook aan onze gasten en andere belangstellenden voor te leggen, in de vorm van een ronde-tafelgesprek:

HET VERTAALDE BOEK – HAASTWERK OF VAKWERK?
Vrijdag 11 september 1998, 15.00 u.
De Lindenberg, Ridderstraat 17, Nijmegen

Aan dit gesprek, voorgezeten door Rob Kuitenbrouwer (Bookmakers), nemen deel:

Henk Hoeks, redacteur, Uitgeverij SUN, Nijmegen
Ed van Eeden, vertaler, recensent en redacteur van het Boekblad
Sander Knol, uitgever, Het Spectrum, Utrecht
Ton Naaijkens, vertaler, voorzitter jury Martinus Nijhoff prijs en bijzonder hoogleraar Literair Vertalen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Wij nodigen u van harte uit bij deze bijeenkomst, en de aansluitende borrel, aanwezig te zijn. De bijeenkomst is open voor alle belangstellenden.

De bijeenkomst vindt plaats in de Karolingenzaal van Stedelijk Cultureel Centrum De Lindenberg. De Lindenberg ligt in het centrum van Nijmegen, naast het Valkhof.
Vanuit de richting Arnhem: direct over de brug rechts richting centrum. De Lindenberg ligt in de verste hoek van het plein (Kelfkensbos) dat u na 100 m. passeert.
Vanuit alle andere richtingen: volg de borden richting Arnhem, maar sla op het (Trajanus)plein voor de brug linksaf. Verder als hierboven. Openbaar vervoer: vanaf Station Nijmegen CS bus 1, 2, 5, 6, 9 en 13 of lopend door het centrum (10 min.).

BOOKMAKERS
vertalersteam voor de uitgeverij
Van Slichtenhorststraat 38
6524 JR Nijmegen
tel. 024-3237908
fax 024-3606647

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 26 Aug 98 17:41:32 MET
From: J. Noordegraaf <noordegj@let.vu.nl>
Subject: Lit: 9809.12: Uitgave van 16de-eeuw rederijkersstuk 'Van die becooringe des duvels' van Jan Toeniszoon

==============================================================
Pas verschenen: Uitgave van 16de-eeuw rederijkersstuk ‘Van die becooringe des duvels’ van Jan Toeniszoon
==============================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU is onlangs verschenen:

Van die becooringe des duvels hoe hij crijstus becoorden. Zestiende-eeuws rederijkersstuk van Jan Toemisz. Bewerkt en hertaald door Herman van Iperen, Renate Overbeek, Marijke Spies, Steffen Schol en Susan Trompert.

Evenals bij het twee jaar geleden uitgekomen spel Van sint Jans onthoofdinghe van Jan Toeniszoon is gekozen voor een uitgave met inleiding en parallelvertaling.

De uitgave Van die becooringe (ISBN 90-7365-52-6) telt 102 pagina’s. De prijs is fl. 27,50, excl. verzendkosten. Het besteladres is: Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.

Voor belangstellenden in het buitenland is het boek te verkrijgen via Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031, Muenster (BRD). Het Duitse ISBN is 3-89323-427-6.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 24 Aug 1998 22:17:10 +0200 (MET DST)
From: Jean-Marc van Tol <Jvantol@inter.NL.net>
Subject: Lit: 9809.13: Fokke & Sukke op literaire toer

===============================
Fokke & Sukke op literaire toer
===============================

Het cartoongevogelte Fokke & Sukke, regelmatig verschijnend in onder andere maandblad ‘Onze Taal’ en Amsterdamsch Studentenweekblad ‘Propria Cures’, gaat op de literaire toer.

In oktober verschijnt het lichtgevederde duo in het nieuwste boek van Ronald Giphart: ‘Planeet Literatuur’. De zware essays van Giphart over het Nederlandse literaire klimaat worden verluchtigd met leuke Fokke & Sukke-cartoons over de Nederlandse Letteren.

Daarnaast is in eigen beheer onlangs van De Eend en De Kanarie een boekje uitgebracht, geheel gevuld met grappen over literatuur: ‘Fokke & Sukke doen het literair’. Dit boekje is slechts on-line te verkrijgen via de Fokke & Sukke Webzijde (http://www.networld..org/~Fokke_Sukke).

In oktober verschijnt bij Uitgeverij De Harmonie de tweede bundeling Fokke & Sukke-cartoons onder de titel ‘Fokke & Sukke zien het echt niet’ waarin tevens enkele – gepubliceerde en ongepubliceerde – literaire cartoons zijn opgenomen.

Fokke & Sukke is een creatie van het vriendentrio John Reid (1968), Bastiaan Geleijnse (1967) en Jean-Marc van Tol (1967). Het drietal deelt de liefde voor taal en humor. Mr. Reid is in het dagelijks leven Officier van Jusitie aan de Rechtbank te Alkmaar, Drs. Geleijnse en Drs. Van Tol zijn beiden van huis uit Neerlandici. De cartoons worden geroemd om ‘de aparte tekenstijl en de bijzondere taalmeesterschap van de auteurs’ (bespreking eerste bundel ‘Fokke & Sukke hebben altijd wat’ door Vlaams Bibliografisch Informatiecentrum: http://www.bib.vlaanderen.be).

 • Ronald Giphart, ‘Planeet Literatuur’; 348 blz. Uitgeverij Podium, f.29,90 (oktober 1998)
 • Reid, Geleijnse & Van Tol, ‘Fokke & Sukke doen het literair’; 20 blz. Eigen Beheer, f.2,50 (exclusief porto)
 • Reid, Geleijnse & Van Tol, ‘Fokke & Sukke zien het echt niet’; 96 blz. Uitgeverij De Harmonie, f.17,90 (oktober 1998)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 5 Sep 1998 14:46:52 +0200
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Col: 9809.14: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 25: Siliconenborsten aan de top

=============================================
NederNed, no. 25: Siliconenborsten aan de top
=============================================

Een gerenommeerd liefhebber van woordenboeken heb ik wel eens horen vertellen dat hij het als kind leuk vond om stiekem vieze woorden op te zoeken in de naslagwerken in de boekenkast van zijn ouders. Aan het gesnuffel en gezoek naar verboden woordjes in deftige ingebonden boeken had hij een levenslange fascinatie voor taal overgehouden.

Zo’n verhaal prikkelt de fantasie. Dat zoeken naar verboden vruchten kan op Internet natuurlijk op een veel grotere schaal. Is dat geen manier om mensen voor het vak te interesseren? Door over seks te beginnen en dan langzaam maar zeker de aandacht om te buigen naar andere zaken? ‘Als we de klankrij van dat woord omdraaien krijgen we skes. Dat klinkt vreemd; liever zouden we sches zeggen. Hoe komt dat? Welnu,’

Peter-Arno Coppen heeft deze truc dit jaar al een paar keer toegepast in zijn reeks Linguistische Miniatuurtjes. Dat leverde titels op als ‘Seks: Versnapering of pech?’ en ‘Kut op Dirk, waar slaat dat op?’. Werkt die truc ook? Dat is een vraag die op Internet gemakkelijk te beantwoorden is.

De servercomputer van Neder-L genereert elke maand statistische informatie over de bezoekers van de webversie van ons tijdschrift. Daardoor valt precies te achterhalen welke onderdelen het vaakst geraadpleegd worden. De redactie heeft daarmee een genadeloos middel in handen om te bezien of de medewerkers hun werk wel naar tevredenheid doen. Maar ook voor een onderzoekje naar het effect van stilistische middelen op Internet, zijn dat soort statistieken zeer bruikbaar.

Ik heb de gegevens over de maand augustus 1998 eens bekeken. In Coppens persoonlijke top-3 (de lijst met de populairste miniatuurtjes in deze maand) staan de twee sekscolumns op de nummers 1 en 3. De column die Coppen in augustus schreef (Uren schreeuwen om aandacht) staat op nummer 2.

Hoe zit het met mijn andere collega-columnist? Nummer 1 in Willem Kuipers persoonlijke top-3 staat de column die hij in december 1997 schreef (‘Heb je al gehoord van de zeven, de zeven’); in dit artikel wordt gesproken over ‘tepels’. Nummer 2 is een column over homosexualiteit (‘Een geluk bij een ongeluk’) waarin woorden voorkomen als ‘schandjongens’, ‘sodomie’ en ‘hermafrodiet’. Pas op nummer 3 komt een stukje waarin ik niets aanstootgevends kan vinden, over de verzakking van Kuipers huis (‘Zo vast als een huis’).

Zoveel seks in de top, dat kan geen toeval zijn. Aan de andere kant staan de intieme delen in ieder geval bij Kuiper vrij goed verborgen in stukjes met nogal verhullende namen. Hoe hebben de lezers hen dan toch weten te vinden? Het antwoord moet volgens mij worden gezocht bij de zoekmachines die her en der op het Internet zijn opgesteld. Deze zoekmachines maken alfabetische indexen van miljoenen webpagina’s. Wie een steekwoord opvraagt bij een zoekmachine, krijgt een lijst terug met pagina’s waarop deze steekwoorden te vinden zijn. (De website van Neder-L heeft overigens zo’n zoekmachine over de eigen pagina’s.) Wie ‘tepels’ intikt, komt zo uit bij een beschouwing over de middeleeuwse samenleving; wie zoekt naar een seksuele versnapering leert en passant een zin ontleden.

Een blik op de statistieken van de website van Onze Taal versterkt deze indruk alleen maar. Een substantieel deel van deze website bestaat uit zogenaamde ‘taaladviezen’, stukjes waarin taalkundige vragen worden beantwoord. Al maandenlang steekt ‘e’en advies wat populariteit betreft met kop en schouders boven alle andere uit. Dat is het antwoord op de vraag of je moet schrijven ‘siliconen borsten’, omdat ‘silicone’ een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord zou zijn, of ‘siliconenborsten’ omdat ‘silicone’ een zelfstandig naamwoord is. Op zichzelf lijkt deze kwestie me nogal vergezocht. Maar het veelvuldig gebruik van het woord ‘borsten’ maakt veel goed.

Het feit dat kinderen vieze woorden opzoeken in Van Dale maakt het woordenboek natuurlijk niet tot een pornografisch werk. Zowel bij Neder-L als bij Onze Taal is de allerpopulairste pagina de inhoudsopgave. Het populairste artikel in Neder-L is al sinds lange tijd Wie is Wie in Het Bureau?, waarin geen onvertogen woord voorkomt. Het populairste artikel bij Onze Taal gaat over woordenboeken op Internet. Toch is er volgens mij een duidelijke tendens. Een website heeft niet alleen een voordeur, maar via de zoekmachines heeft het ook talloze achterdeuren. Mensen komen binnen omdat ze geinteresseerd zijn in ‘e’en van de steekwoorden. (Zo komt er op mijn persoonlijke pagina wel eens een Amerikaan langs die zich voor mij interesseert omdat hij zelf ‘o’ok Oostendorp heet.)

Hopelijk wordt er af en toe de aandacht van een surfer gevangen door de siliconenborsten van Onze Taal of de tepels van Kuiper. Overigens bungelt mijn eigen column tot nu toe een beetje treurig onderaan in de toplijsten. Maar ik denk dat ik hier voldoende uit andermans werk geciteerd heb om daar verandering in aan te brengen.

Marc van Oostendorp
oostendorp@rullet.leidenuniv.nl

Alle Internet-adressen van de hier genoemde documenten zijn te vinden via de webversie van dit stukje.

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9809.a --------------------------*