Neder-L, no. 9806.b

Subject: Neder-L, no. 9806.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 23 Jun 1998 01:11:22 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zevende-jaargang--------- Neder-L, no. 9806.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9806.21: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Congres International Federation of Library     |
|           Associations, 16 - 22 augustus (A'dam)       |
|          - Expositie grafisch werk van Simon Vinkenoog, 19   |
|           juni - 16 augustus 1998 (Haarlem)          |
|          - Tentoonstelling 'Uit kisten en kastjes', 20 juni - |
|           30 augustus 1998 (idem)               |
| (2) Med: 9806.22: Nieuwe directeur Meertens Instituut          |
| (3) Med: 9806.23: Geen Noordzee, maandblad voor de neerlandistiek    |
| (4) Med: 9806.24: Simon Vinkenoog jubileert               |
| (5) Med: 9806.25: SLO-project 'Een leerplan Nederlands voor de Pabo'  |
| (6) Med: 9806.26: Studiegids 'Boekwetenschap in Leiden' (ook op web)  |
| (7) Med: 9806.27: Herziene edities IVN extramurale neerlandistiek (ook |
|          op web)                        |
| (8) Web: 9806.28: Internetpagina voor Werkgroep Zeventiende Eeuw    |
| (9) Web: 9806.29: Dialectenquete op web                 |
|(10) Web: 9806.30: Webblad SAGUS, Sentrum vir Afrikaanse Gebruikskunde  |
|          aan die Universiteit van Stellenbosch         |
|(11) Col: 9806.31: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 22: Een   |
|          onderzoek naar linguistische competentie in de    |
|          LOT-Prijsvraag                    |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 20 June 1998 20:13:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9806.21: Evenementenagenda


AMSTERDAM, RAI.

Congres van de International Federation of Library Associations, 16-22 augustus.
Internationaal congres van bibliothecarissen rond het thema boek- en leespromotie in de Lage Landen. Inlichtingen: J. van Velzen, OB Amsterdam, 020-5230900.


HAARLEM, Provinciehuis, Dreef 3, 023-5144356.

Grafisch werk van Simon Vinkenoog, 19 juni – 16 augustus 1998.
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Simon Vinkenoog vindt een expositie plaats van zijn grafisch werk. (Zie ook Neder-L-artikel 9806.24.)


HAARLEM, Teylers Museum, Spaarne 16, 023-5319010.

Tentoonstelling Uit kisten en kastjes, 20 juni – 30 augustus 1998.
Expositie van de verborgen schatten van het museum: walviswervels, lakstempels, kunstenaarsbrieven, vlinders, spotprenten, toverlantaarnplaatjes enz. enz. enz. enz.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 Jun 1998 19:59:43 +0000
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 9806.22: Nieuwe directeur Meertens Instituut

===================================
Nieuwe directeur Meertens Instituut
===================================

Het Meertens Instituut heeft een nieuwe directeur: Hans Bennis. Met ingang van 1 september 1998 zal deze taalkundige de leiding over dit instituut van de KNAW – dat tot voor kort het P.J. Meertens Instituut heette en tegenwoordig ook wel bekend is als Het Bureau – op zich nemen.

Bennis’ eigen onderzoek concentreerde zich vooral op de syntaxis van het Nederlands, waarover hij onder andere een veelgebruikte inleiding schreef, samen met Teun Hoekstra (Generatieve Grammatica, Foris, 1989), en waarover hij verder een proefschrift (Gaps and Dummies, Katholieke Universiteit Brabant, 1984) en een groot aantal wetenschappelijke artikelen publiceerde. Daarnaast redigeerde hij onder andere een boek over spelling en een feestbundel voor P.C. Paardekooper. Ervaring in het bestuur deed hij op als de eerste directeur van het Holland Institute of Linguistics, de onderzoeksschool waarin de generatieve taalkundigen van de Rijksuniversiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit samenwerken. Ook was hij enkele jaren actief in het bestuur van de Algemene Vereniging voor Taalkundigen AVT.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 Jun 1998 19:59:43 +0000
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 9806.23: Geen Noordzee, maandblad voor de neerlandistiek

=============
Geen Noordzee
=============

Het maandblad voor de neerlandistiek Noordzee is ten onder gegaan voordat het eerste nummer kon verschijnen. Enkele maanden geleden verscheen een fraai nulnummer van het maandblad dat zich ten doel had gesteld de resultaten van neerlandistisch onderzoek onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Ondanks een uitgebreide publiciteitscampagne van de uitgever (Sdu) bleken zich onvoldoende geinteresseerden te hebben geabonneerd. Bovendien werd de redactie geplaagd door interne verdeeldheid. De uitgever heeft zich nu uit het project teruggetrokken, en daarmee houdt het tijdschrift Noordzee feitelijk op te bestaan. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is om onder de naam Noordzee een jaarboek voor de neerlandistiek uit te brengen.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 20 June 1998 20:13:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9806.24: Simon Vinkenoog jubileert

=========================
Simon Vinkenoog jubileert
=========================

Op 19 juni 1998 is door Jules Deelder in het Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem, een expositie (t/m 16 augustus) geopend van grafisch werk van Simon Vinkenoog, is het eerste exemplaar van Herem’ntijd door Vinkenoog aan Hedy d’Ancona overhandigd en is het eerste exemplaar van de omnibus Zolang te water / Wij Helden / Hoogzeisoen (uitgeverij De Bezige Bij) door Remco Campert aangeboden aan de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, J.A. van Kemenade. Dit alles vond plaats in het kader van Vinkenoogs 70e verjaardag.

Herem’ntijd; kroniekschrijving van 30 jaar Wereld in Beweging bevat een selectie van artikelen uit Vinkenoogs kroniek Wereld in Beweging in het tijdschrift Bres over de veelbewogen jaren 1968-1998, niet alleen in retrospectief, maar juist ook verwijzend naar een toekomst als experiment. Deze bundel (416 blz.) wordt uitgegeven door Bres (ISBN 90 6229056 kost f.45,-.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 18 Jun 1998 10:53:48 +0100
From: "Rudy Beernink, SLO, pb 2041, 7500CA Enschede" <R.Beernink@slo.nl>
Subject: Med: 9806.25: SLO-project 'Een leerplan Nederlands voor de Pabo'

==================================================
SLO-project ‘Een leerplan Nederlands voor de Pabo’
==================================================

In 1995 heeft de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands (de VON) bij het Instituut voor Leerplanontwikkeling een verzoek ingediend tot het laten ontwikkelen van een leerplan Nederlands voor de Pabo. Sinds januari 1996 werkt een projectgroep aan de totstandkoming van dat leerplan. Ze doet dat in nauwe samenwerking met docenten Nederlands aan Pabo’s. Op drie conferenties zijn aan hen concepten voorgelegd waarop zij konden reageren. Verder worden zij in een Nieuwsbrief circa vijf maal per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen in het project en van andere, landelijke en regionale ontwikkelingen.

Op 2 oktober zal ‘Een leerplan Nederlands voor de Pabo’ aangeboden worden aan de VON en aan de docenten Nederlands van Pabo’s. Bij die gelegenheid wordt ook een boekje gepresenteerd over opvattingen over taalonderwijs, bedoeld voor gebruik door Pabo-studenten. Het wordt momenteel geschreven door Merlijn Elst, Harry Paus, Suzanne van Stratum en Piet-Hein van de Ven. Deze uitgave bevat interviews met mensen van verschillende leeftijden en uit diverse beroepsgroepen over hun ervaringen met en opvattingen over taal en taalonderwijs.

Pabo-docenten Nederlands zijn inmiddels uitgenodigd voor deze aanbiedingsconferentie. Overige belangstellenden kunnen contact opnemen met drs. R. Beernink, projectleider (053-4840638; e-mail: R.Beernink@slo.nl).
Een abonnement op de Nieuwsbrief is gratis en kan worden aangevraagd op telefoonummer 053-4840344.
‘Een leerplan Nederlands voor de Pabo’ is vanaf 2 oktober bij de SLO verkrijgbaar en zal circa f30,-. kosten. Het boekje over opvattingen over taalonderwijs verschijnt op diezelfde datum en wordt uitgegeven door Coutinho. De prijs daarvan is nog niet bekend.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 11 Jun 1998 14:40:39 -0700
From: Natasja Giezen <ngiezen@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 9806.26: Studiegids 'Boekwetenschap in Leiden' (ook op web)

=====================================
Studiegids ‘Boekwetenschap in Leiden’
=====================================

Ook dit jaar heeft de Werkgroep Boekwetenschap van de Rijksuniversiteit Leiden een studiegids uitgebracht. Deze studiegids bevat informatie over Boekwetenschap studeren in Leiden, de verschillende afstudeervarianten en een overzicht van alle cursussen die op het gebied van boekwetenschap (zowel oosterse als westerse) in het komend academisch jaar worden aangeboden aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Een exemplaar is op te vragen bij:
Werkgroep Boekwetenschap
Adriaan van der Weel
Opleiding Engels
Rijksuniversiteit Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Een elektronische versie zal binnenkort verschijnen op het Internet en zal te vinden zijn via de Werkgroep Boekwetenschap website:

http://www.leidenuniv.nl:8001/etcl/bw/index.html

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 28 mei 1998
From: Marja Kristel <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: Med: 9806.27: Herziene edities IVN extramurale neerlandistiek (ook op web)

===============================================
Herziene edities IVN extramurale neerlandistiek
===============================================

Zojuist verschenen:

Lijst van docenten in de neerlandistiek aan extramurale universiteiten en ledenlijst IVN, XXVIIe uitgave, mei 1998, 203 blz. fl. 15 / BF 295, ISSN 0924 848 X. Herziene versie, die eens in de twee jaren (even jaren) verschijnt.
Een overzicht van instituten neerlandistiek aan universiteiten buiten het Nederlandse taalgebied, met de namen van de daaraan verbonden docenten. In deze publicatie is goed te zien dat e-mail gemeengoed is geworden. Websites van individuele instituten zijn ook vermeld.

Basisboekenlijst extramurale neerlandistiek, IIIe editie, mei 1998, 60 blz. fl. 10 / BF 195, ISSN 0929 7553.
Ook deze uitgave wordt eens in de twee jaar herzien.
Met deze uitgave proberen wij de extramurale docenten neerlandistiek van dienst te zijn bij de selectie van cursusmateriaal en bij de vorming van een basisbibliotheek voor hun opleiding.

Beide publicaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse Taalunie.

De uitgaven kunnen besteld worden door overboeking van de hierboven genoemde bedragen op onze rekening bij de Nederlandse Postbank (3314917) of Belgische Postcheque (000-169296726), onder vermelding van de titel(s) van de uitgave(n).

Met ingang van 15 juni 1998 zijn deze bestanden raadpleegbaar via de website van de IVN:

http://www.worldaccess.nl/~ivnnl/

Marja Kristel, directeur IVN

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 20 June 1998 20:13:18 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Web: 9806.28: Internetpagina voor Werkgroep Zeventiende Eeuw

==============================================
Internetpagina voor Werkgroep Zeventiende Eeuw
==============================================

De Werkgroep Zeventiende Eeuw, die streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak, heeft thans de beschikking over een Internetpagina. Op deze pagina is algemene informatie over de Werkgroep te vinden, het jaarverslag, inlichtingen met betrekking tot het jaarlijkse congres (augustus 1998 over ‘spel en spelen in de zestiende en zeventiende eeuw’), mededelingen over het lidmaatschap van de Werkgroep en over de beschikbaarheid van adressen van leden voor derden. Ook kan men deze pagina raadplegen voor informatie over het tijdschrift De Zeventiende Eeuw, zoals de aankondiging van aanstaande nummers, het verkrijgen van oude tijdschriftnummers, en kopijaanwijzingen. Handig is ook een complete, chronologische lijst van tussen 1985 en 1998 verschenen artikelen in dit tijdschrift. Uiteraard zal op deze pagina steeds actuele informatie te vinden zijn.

De Internetpagina treft men aan op:

http://www.leidenuniv.nl/host/mnl/wkgrp17/

Jeroen Jansen

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 12 Jun 1998 12:19:47 +0200
From: Miet Ooms <Miet.Ooms@arts.kuleuven.ac.be>
Subject: Web: 9806.29: Dialectenquete op web

=====================
Dialectenquete op web
=====================

Enkele weken geleden is er in vrijwel alle kranten van Vlaanderen en Nederland een dialectenquete verschenen. De Stichting Nederlandse Dialecten, die deze enquete opgesteld heeft, wil op deze manier onderzoeken of en in hoeverre vergelijkingen een regionale verspreiding kennen.

Als u aan dit onderzoek wilt meewerken, kan u dat ook via internet. De URL van de enquete is:

http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo/

Het is niet noodzakelijk om alle velden in te vullen; hoe meer er ingevuld worden, hoe liever natuurlijk. Het onderzoek zal zich voornamelijk richten op vergelijkingen met diernamen, maar het spreekt vanzelf dat alle mogelijke vergelijkingen welkom zijn.

Alvast bedankt voor de medewerking.

Miet Ooms
Faculteit Letteren
Instituut voor Naamkunde en Dialectologie/WLD
Blijde-Inkomststraat 21
3000 Leuven
tel: 016/324814
fax: 016/324767
URL: http://allserv.rug.ac.be/~jvkeymeu
URL dialectenquete: http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/rewo

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 17 Jun 1998 11:06:10 +0200
From: "Gerda de Wet" <Gt@AKAD.SUN.AC.ZA>
Subject: Web: 9806.30: Webblad SAGUS, Sentrum vir Afrikaanse Gebruiks- kunde aan die Universiteit van Stellenbosch

=============
Webblad SAGUS
=============

Die Sentrum vir Afrikaanse Gebruikskunde aan die Universiteit van Stellenbosch (SAGUS) is binne die departement Afrikaans en Nederlands gesitueer en is gerig op navorsing en opleiding in taal en kommunikasie. Die Sentrum is in 1996 gestig en staan onder die direkteurskap van prof. Leon de Stadler. Die Sentrum het ’n beleidsdokument opgestel wat al die werksaamhede en doelstellings van SAGUS uiteen sit. Voornemende medewerkers en ander belangstellendes is welkom om ons te skakel. Die dokument is beskikbaar in harde kopie asook op die Internet. SAGUS het sy eie webblad en die adres is:

http://www.sun.ac.za/afrndl/sagus/index.html

Besoek ons gerus by hierdie adres vir ’n omvattende beeld van al ons werksaamhede. Besonderhede oor die kontakpersone, prof. Leon de Stadler, direkteur, mev. Gerda de Wet, sentrumbestuurder en dr. Amanda Lourens, kursusbestuurder is, is ook op ons webblad beskikbaar.

Gerda de Wet
SAGUS
Stellenbosch

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 7 Jun 1998 11:59:11 +0200
From: Marc van Oostendorp <oostendo@euronet.nl>
Subject: Col: 9806.31: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 22: Een onderzoek naar linguistische competentie in de LOT-Prijsvraag

=================================================================
NederNed, no. 22:
Een onderzoek naar linguistische competentie in de LOT-Prijsvraag
=================================================================

In deze bijdrage willen we ingaan op de vraag wat de mogelijke factoren zijn die veroorzaken dat een proportioneel groot aantal publicaties van neerlandici slechts door een kleine groep belangstellenden gelezen wordt. We richten ons hierbij in de eerste plaats op de volgende in de literatuur nog nauwelijks onderzochte, maar daarom niet minder relevante deelvraag: is het het geval dat een linguistische opleiding ook een grotere linguistische competentie tot gevolg heeft? Hierbij is de term ‘competentie’ een technische term die ontleend is aan de theoretische linguistiek en die daarom voor een breder publiek in eerste instantie een nadere uitleg verdient. Uit de vakliteratuur kunnen we opmaken dat de term verwijst naar de totale hoeveelheid van kennis en vaardigheden, mogelijkerwijs deels onbewust aanwezig, die een mentale representatie heeft gekregen in de geest van de spreker of — zoals in dit concrete geval — van de schrijver. Het is overigens van belang om op te merken dat het hier een zogeheten ‘leenvertaling’ uit het Amerikaans Engels betreft, al kunnen we op deze kwestie niet nader ingaan, vanwege de aan dit artikel toegekende hoeveelheid ruimte.

De hierboven geformuleerde vraag is op dit moment in zoverre actueel en daarom geschikt voor een populariserend betoog, dat de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde (in de wandelgangen ook wel kortweg LOT genoemd) dit jaar voor de derde keer een ‘prijsvraag’ heeft uitgeschreven waarin ze alle onderzoekers die bij deze organisatie zijn aangesloten, opgeroepen heeft om een essay te schrijven dat ‘recent taalkundig onderzoek’ tot thema heeft en dat op een dusdanige manier geschreven zal moeten zijn dat het geschikt mag worden geacht voor een breder publiek, dat wil zeggen een publiek zonder speciale linguistische training of professionele achtergrond. We mogen veronderstellen dat ook dit jaar weer vele onderzoekers een poging zullen doen de hierboven genoemde prijs in de wacht te slepen, en dat ze hierbij niet zullen schromen hun linguistische competentie (definitie: zie boven) in te zetten.

Om een antwoord te kunnen formuleren op de in het voorafgaande gestelde vraag, hebben we het oor te luisteren gelegd bij enige personen die in vorige jaren deel uitmaakten van de jury van de prijsvraag van LOT en die we om redenen die te maken hebben met privacy zullen aanduiden met de kapitalen A en B. De vraag die aan deze personen werd voorgelegd luidde letterlijk als volgt: ‘Wat vond u — of wat vonden jullie — van de kwaliteit van de inzendingen zoals ze in het voorafgaande jaar gepleegd zijn door de kandidaten, als we daarbij even afzien van de kwaliteit van de inzending van Jan Don, die, zoals bekend, zijn artikel bekroond zag met een prijs, en deze eerder genoemde inzending vervolgens ook daadwerkelijk gepubliceerd heeft mogen zien in een landelijk verspreide krant?’

Omdat dit een populariserende bijdrage is, kunnen we hier niet nader ingaan op de precieze manier waarop de antwoorden van de ondervraagde personen statistisch verwerkt zijn. De geinteresseerde lezer wordt in dit verband graag uitgenodigd zijn of haar tanden op elkaar te zetten en een blik te werpen op Van Oostendorp (ms) in de bibliografie. Opvallend was in ieder geval het gevonden feit dat beide itees van mening waren dat de meeste van de ingestuurde bijdragen meer woorden bevatten dan ideeen. Zowel itee A als itee B bleek van mening dat vrijwel alle bijdragen met de helft hadden kunnen worden ingekort zonder dat dit de inhoud van de artikelen had geschaad. Dit is des te opmerkelijker omdat een dergelijke scheve verhouding in de puur wetenschappelijke artikelen van de inzenders in het onderzoek tot op heden nog niet werd aangetroffen; in dat wetenschappelijk werk is om het kort-door-de-bocht uit te drukken de ratio tussen idee en woord een geheel andere. Naar de mening van itee A had drastische inkorting de inzendingen zelfs waarschijnlijk goed gedaan. Toen we itee B in een informele setting (gesprekssituatie in de koffiekamer van een Nederlandse universiteit) met deze opinie confronteerden, bleek hij of zij bereid te zijn deze te onderschrijven, waarbij hij of zij de aantekening plaatste dat sommige ingezonden stukken pas echt leesbaar waren geworden als de hoeveelheid geschrapte woorden tussen vijfennegentig en honderd procent zou bedragen.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de meeste itees van mening waren dat de schrijvers — anders dan tot nu toe werd aangenomen door o.m. een groep deskundigen aan de Technische Universiteit Eindhoven — onvoldoende hun best hadden gedaan om zich te verplaatsen in het standpunt van de geinteresseerde lezer. Terwijl de personen die met een onsympathieke term wel als ‘leken’ worden aangeduid, bijzonder veel belangstelling tonen voor talige fenomenen, bleken de schrijvers van de artikelen niet in staat enig enthousiasme over te dragen. Itee B merkte in dit verband op dat naar zijn indruk veel inzenders zich verstrikten in theorie-interne beschouwingen. Bij wijze van sprekend voorbeeld meldde hij het volgende: ‘tot nu toe werd in de wetenschap altijd aangenomen dat de zinsconstructie x dezelfde structuur heeft als zinsconstructie y (bijv. m-command), maar uit ons onderzoek is gebleken dat dit niet juist is, en dat er veel meer redenen zijn om te veronderstellen dat de constructie enkele eigenschappen gemeen heeft met zinsconstructie z. Dit is verheugend omdat het bijdraagt aan de taalkundige school die aanneemt dat m-command geen deel uitmaakt van het instrumentarium dat ons voor linguistisch onderzoek ter beschikking staat.’ Volgens het betoog van itee B doet men er in een dergelijk geval beter aan om de verwijzingen naar zinsconstructie y en m-command weg te laten, omdat opvallend veel mensen niet zo erg geinteresseerd zijn in de discussies die taalkundigen onderling voeren — dit terwijl de meeste taalkundigen aannemen dat eigenlijk iedereen alleen maar in dat onderwerp geinteresseerd zou kunnen zijn.

Samenvattend kunnen we concluderen dat linguisten over het algemeen niet over een bijzonder grote linguistische competentie beschikken, of althans, dat dit niet blijkt uit het wetenschappelijk onderzoek dat zijn beschrijving vindt in deze bijdrage. Het stemt tot verheugenis dat de organisatie van de Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde ervoor heeft gekozen ook dit jaar een soortgelijke steekproef te ondernemen waarbij soortgelijke vragen aan een linguistisch onderzoek onderworpen kunnen worden.

Marc van Oostendorp

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9806.b --------------------------*