Neder-L, no. 9805.b

Subject: Neder-L, no. 9805.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 21 May 1998 03:03:46 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9805.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9805.14: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Elfde poezie-wandelroute, 17 mei - 31 oktober    |
|           (Callantsoog)                    |
|          - Derde Louis Couperus-lezing, door Jan Siebelink op |
|           31 mei (Den Haag)                  |
|          - Vierde Louis Couperus-lezing: interview van H.T.M. |
|           van Vliet met Yvonne Keuls op 14 juni (idem)    |
| (2) Vac: 9805.15: Vacature KU Nijmegen: docent Taalbeheersing;     |
|          deadline: 30 mei 1998                 |
| (3) Vac: 9805.16: Vacature KU Brabant: postdoc 'Modern Grammar of Dutch'|
|          deadline: 6 juni 1998                 |
| (4) Web: 9805.17: Weyerman digitaal                   |
| (5) Web: 9805.18: Malmbergs screensaver nieuwe spelling         |
| (6) Med: 9805.19: Audioloop 1998 op 30 mei te Rotterdam: 'Loop hard met |
|          Ronald Giphart'                    |
| (7) Med: 9805.20: Bulletin Huizinga Instituut verdwijnt         |
| (8) Med: 9805.21: Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterweten- |
|          schap verdwijnt                    |
| (9) Med: 9805.22: Literaire wedstrijden Ambrozijn            |
|(10) Med: 9805.23: 7e Bert van Selmlezing, uitgesproken door K. Porteman |
|          op 8 september te Leiden               |
|(11) Sym: 9805.24: Manifestatie 'De melkkoe en het schoothondje' op 6  |
|          juni te Amsterdam                   |
|(12) Sym: 9805.25: GLUC colloquium op 28 mei te Groningen met lezing   |
|          over 'Collateral language' door H.H. Clark      |
|(13) Sym: 9805.26: Symposium 'Overdracht en spreiding van wetenschap in |
|          de laat-middeleeuwse Nederlanden', 25 sept., Nijmegen |
|(14) Sym: 9805.27: Symposium 'Rederijkers in en om 1448', 12 dec., Gent |
|(15) Sym: 9805.28: Symposium 'Lust en liefde verbeeld', 3 juni, Rotterdam|
|(16) Sym: 9805.29: Amsterdam Henry Sweet Colloquium, 16 - 19 sept. 1998 |
|(17) Sym: 9805.30: Huizinga-atelier 'Identiteit en beeldvorming' op 4  |
|          juni te Utrecht                    |
|(18) Sym: 9805.31: Aankondiging studiedag STDH op 19 juni te Amsterdam  |
|(19) Col: 9805.32: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XLVI:    |
|          Beleefd zijn valt niet mee, vergis u niet       |
|(20) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Rub: 9805.14: Evenementenagenda

==================
Evenementen-agenda
==================

CALLANTSOOG, Zwanenwater

Elfde poezie-wandelroute, 17 mei – 31 oktober 1998.
De Stichting Kunst Callantsoog organiseert de 11e poezieroute, ditmaal door het Zwanenwater. De keuze van de poezie en de vormgeving van de borden staan in verband met deze locatie. De poezie gaat veelal over natuur, duin en zee en de doorzichtige perspex borden vormen een geheel met de omgeving.
De route is beter te volgen met het fraai geillustreerde gedichtenbundeltje in de hand dat voor f.3,50 te verkrijgen is bij de VVV, het warenhuis Leguit en bij geschenkenhuis ’t Coraaltje in Groote Keeten. Nadere inlichtingen: 0224-581997, 582493, 582406 of 571417.


DEN HAAG, Koninklijke Manege, Nassaulaan 12, 070-3615944

Derde Louis Couperus-lezing van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, 31 mei 1998, 14 uur.
Lezing door Jan Siebelink over ‘Twee Haagse dames, Eline Vere en Vera’. Voordracht door Rein Edzard. Toegang f.15,- op giro 600367 van Couperus Genootschap, Postbus 11637, 2505 AP Den Haag, waarna toezending entreebewijs volgt.


DEN HAAG, Koninklijke Manege, Nassaulaan 12, 070-3615944

Vierde Louis Couperus-lezing van het Louis Couperus Genootschap en het Louis Couperus Museum, 14 juni 1998, 14 uur.
Interview van prof. dr. H.T.M. van Vliet met de schrijfster Yvonne Keuls over haar ervaringen tijdens de bewerking en de televisieopnames van De boeken der kleine zielen. Voordracht door Rein Edzard. Toegang f.15,- op giro 600367 van Couperus Genootschap, Postbus 11637, 2505 AP Den Haag, waarna toezending entreebewijs volgt.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 16 May 1998 14:15:15 +0200
From: A. Neijt <A.Neijt@let.kun.nl>
Subject: Vac: 9805.15: Vacature KU Nijmegen: docent Taalbeheersing; deadline: 30 mei 1998

===========================================
Vacature KU Nijmegen: docent Taalbeheersing
===========================================

Voor de Faculteit der Letteren zoeken wij een

docent Taalbeheersing m/v
0,6 fte

Functie-inhoud:

U geeft taalbeheersingsonderwijs binnen de opleiding Nederlandse Taal- en Letterkunde voor zowel de propaedeuse als de doctoraal fase. De nadruk van het onderwijs ligt op de schriftelijke taalvaardigheid.

Functie-eisen:

Wij zoeken een Neerlandicus gepromoveerd op het gebied van Taalbeheersing met onderwijservaring en didactische kwaliteiten. Ervaring met praktische toepassing strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden:

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal f.7.250,- (maximum van schaal 11) bruto per maand bij een volledige dagtaak. De aanstelling loopt van 1 augustus 1998 tot 1 augustus 1999.

Informatie en sollicitatie:

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw prof. dr. A. Neijt-Kappen, telefoon 024-3612048 of 024-3615716. Stuur uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en een lijst van publicaties binnen twee weken (uiterlijk 30 mei 1998) aan: Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Personeelszaken, t.a.v. mw. drs. J.H.R. Tonneyck, Postbus 9102, 6500 HC Nijmegen.
Vermeld het vacaturenummer 04.1.98 op brief en enveloppe.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tue, 19 May 1998 12:40:43 MET
From: Hans Broekhuis <Hans.Broekhuis@kub.nl>
Subject: Vac: 9805.16: Vacature KU Brabant: postdoc 'Modern Grammar of Dutch'; deadline: 6 juni 1998

======================================================
Vacature KU Brabant: postdoc ‘Modern Grammar of Dutch’
======================================================

In het kader van het volgende door het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen van NWO gesubsidieerde onderzoeksprogramma op het terrein van de taalwetenschap is op korte termijn de volgende vacature beschikbaar:

Onderzoekprogramma ‘Modern Grammar of Dutch’

Dit programma omvat meerdere deelprojecten, die in de vorm van postdoc-onderzoek zullen worden uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Brabant. Voor dit programma is de volgende vacature beschikbaar:

1 wetenschappelijk onderzoekmedewerker (m/v)
(postdoc)

Ten behoeve van de integratie in het programma zal de onderzoeker worden belast met de uitvoering van een aantal deelonderzoeken op het gebied van de Nederlandse syntaxis die moeten uitmonden in een aantal hoofdstukken van de Engelstalige Modern Grammar of Dutch. Het onderzoek zal worden gevoed vanuit de Neerlandistiek en de formele taalwetenschap. De onderzoeken hebben betrekking op NPs, VPs, PPs, verplaatsingsverschijnselen, coordinatie en ellipsis.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Brabant (werkverband Grammaticamodellen) onder begeleiding van Prof. dr. H.C. van Riemsdijk en i.s.m. dr. H. Broekhuis. De aanstelling zal in principe per 1 september 1998 geschieden.

Vereisten:

Promotie op het gebied van de taalwetenschap of aanverwant terrein na 1 januari 1995 wanneer dit een eerste postdoc-aanstelling betreft; anders mag er niet meer dan twee jaar verstreken zijn tussen het beeindigen van de eerdere postdoc-aanstelling en de datum van in dienst treding; beheersing van het Nederlands op ‘(near-)native’ niveau; aantoonbare expertise op het gebied van de Nederlandse syntaxis en de formele taalwetenschap, blijkend uit publicaties; goede, actieve beheersing van het Engels.

Inlichtingen:

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Prof. dr. H.C. van Riemsdijk, telnr. 013-4662773, e-mail: Henk.vanRiemsdijk@kub.nl
Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot 6 juni 1998 gericht worden aan drs. C. de Graaf, secretaris van de Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Brabant, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg.

Arbeidsvoorwaarden:

Aanstelling zal plaatsvinden in tijdelijke dienst van de Katholieke Universiteit Brabant voor de tijd welke het onderzoek wordt gesubsidieerd (1,0 fte maximaal 33 maanden). Het salaris bedraagt minimaal f 3911 en maximaal f 7250 bruto per maand. Vrouwen wordt met nadruk verzocht te reflecteren.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Web: 9805.17: Weyerman digitaal

=================
Weyerman digitaal
=================

Sinds 1 mei 1998 zijn ‘De levensbeschryvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen, met een uytbreyding over de schilderkonst der ouden’ (‘s-Gravenhage 1729-1769) van Jacob Campo Weyerman digitaal te raadplegen bij de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Dit digitale product kwam tot stand door nauwe samenwerking van de Bibliotheek Wittevrouwenstraat met de Letterenbibliotheek en de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht.

De UB heeft gemeend niet te kunnen volstaan met een simpele digitale kopie. De tekst is via OCR overgezet in een computerleesbare tekst. Dit heeft tot gevolg dat de gehele tekst per woord, of delen van het woord, doorzoekbaar is gemaakt. Het geheel is ontsloten met een heldere, fraai vormgegeven gebruikersinterface. Weyermans ‘Levensbeschryvingen’ zijn te vinden op: http://www.ubu.ruu.nl/, onder de optie ‘full text bestanden’.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 17 May 1998 23:23:18
From: Ben Salemans <salemans@baserv.uci.kun.nl>
Subject: Web: 9805.18: Malmbergs screensaver nieuwe spelling

=====================================
Malmbergs screensaver nieuwe spelling
=====================================

Voor wie het nog niet wist: via de Internet-site van uitgeverij Malmberg (http://www.malmberg.nl/) kunt u een aardige screensaver over de nieuwe spelling downloaden. Deze screensaver geeft op een aardige manier de belangrijkste spellingveranderingen weer.

De URL van de betreffende page is: http://www.malmberg.nl/malmberg/html/servicef.html/bao/taal/taalact2/?5 Klik op de link mscrnsvr.exe onderaan deze pagina en volg de aanwijzingen.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9805.19: Audioloop 1998 op 30 mei te Rotterdam: 'Loop hard met Ronald Giphart'

=============================
Loop hard met Ronald Giphart
=============================

De studentenatletiekverenigingen van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Technische Universiteit Delft organiseren in samenwerking met Studium Generale Delft, Studium Generale Rotterdam en de beide studentensportcentra de

Audioloop 1998
op 30 mei 1998

De Audioloop is een estafetteloop van 24 kilometer tussen de sportcentra van de Rotterdamse en Delftse universiteiten. Elk van de deelnemende teams bestaat uit drie personen, die afwisselend fietsen, lopen en achterop zitten. De teams mogen zelf weten wanneer de teamleden elkaar afwisselen en hoe vaak ze elkaar afwisselen.

Tijdens de estafette luistert degene die achterop de fiets zit naar een cassette met een verhaal van Ronald Giphart. Om die cassette af te spelen moet het team zelf een walkman meebrengen. Na afloop van de wedstrijd krijgen de teams een formulier met vragen over het verhaal. De vragen moeten zo goed mogelijk worden beantwoord; elk fout antwoord levert een strafminuut op. De uiteindelijke winnaar van de Audioloop wordt bepaald door de snelste tijd in combinatie met de meeste juiste antwoorden.

De start van de wedstrijd is zaterdag 30 mei 1998 om 14 uur in Rotterdam bij het Sportcentrum van de EUR, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam. Als alle antwoorden binnen zijn, worden de prijzen uitgereikt in het Sportcentrum van de TUD, Mekelweg 8, 2628 CD Delft.

Inschrijvingen (kosten f.10,- zonder eten; f.20,- met eten) en inlichtingen: Suzanne Stolk, Heemraadsingel 270 H, 3021 NA Rotterdam, 010-4763695; Martin Meijer, Kreekrugpad 71, 2623 CN Delft, 015-2613106, e-mail: M.R.Meijer@its.TUDelft.nl; internet: http://elektron.et.tudelft.nl/~robin/audioloop.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9805.20: Bulletin Huizinga Instituut verdwijnt

=====================================
Bulletin Huizinga Instituut verdwijnt
=====================================

Het tijdschrift van het Huizinga Instituut, het ‘Bulletin Geschiedenis Kunst Cultuur’, houdt er na het verschijnen van nummer 1 van jaargang 6 (1997 [=1998]) mee op. Sinds 1992 is het Bulletin het podium geweest voor promovendi en senior-onderzoekers op het gebied van de cultuurgeschiedenis.

De belangrijkste reden om te stoppen is dat het Huizinga Instituut niet beschikt over de financiele en personele middelen om een eigen tijdschrift uit te geven. Het laatste nummer bevat artikelen van de redactieleden Ton Hoenselaars, Willem Melching, Solange Leibovici en Arnold Labrie, en een inhoudsopgave (chronologisch en alfabetisch) van de jaargangen 1992-1997.

Coordinatie en secretariaat: W. Melching en D. Matena, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, e-mail: willem.melching@let.uva.nl.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9805.21: Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap verdwijnt

=========================
Stichting LMT verdwijnt
=========================

De Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap, opvolgster van de Stichting Literatuurwetenschap van NWO, moet na vier jaar alweer verdwijnen. Naast de uitvoering van reguliere werkzaamheden zoals het subsidieren van onderzoeksprojecten, heeft de stichting een aantal beleidsdoelstellingen willen nakomen:

 • het bevorderen van thematisch samenhangend onderzoek;
 • het stimuleren van samenwerking tussen onderzoekscholen;
 • het vergroten van de inzet van senior-onderzoekers;
 • het verbeteren van de loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers.

In de vier jaar dat de stichting actief kon zijn, is in de vorm van het onderzoeksprogramma ‘De impact van literatuuropvattingen in het literaire veld’ een project gerealiseerd dat de samenhang tussen het onderzoek heeft vergroot. Ook is de inzet van senior-onderzoekers toegenomen. Voor het realiseren van de andere twee doelstellingen werd LMT de tijd niet gegund. LMT is opgegaan in het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen waarin een adviescommissie literatuurwetenschap belast wordt met de aanvragen op het terrein van de literatuur, muziek, film, televisie, boekgeschiedenis, theater enz.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9805.22: Literaire wedstrijden Ambrozijn

===============================
Literaire wedstrijden Ambrozijn
===============================

De Kulturele Kring Ambrozijn v.z.w. en het Artistiek Tijdschrift Ambrozijn organiseren voor de zevende keer hun literaire wedstrijden, namelijk:

 • de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Kortverhaal 1998;
 • de Internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poezie 1998;
 • de Ambrozijnjeugdwedstrijd voor Kortverhaal 1998;
 • de Ambrozijnjeugdwedstrijd voor Poezie 1998.

Te winnen: 40.000 BEF, literair en plastisch werk. Afsluitdatum 1 november 1998. De reglementen zijn – verplicht – aan te vragen op het volgende adres: Kulturele Kring Ambrozijn, t.a.v. mevrouw Marleentje Nys, Sint-Jacobsstraat 75, B-8900 Ieper, 057-209771.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Med: 9805.23: 7e Bert van Selmlezing, uitgesproken door K. Porteman op 8 september te Leiden

============================
Zevende Bert van Selm-lezing
============================

Op dinsdag 8 september 1998 zal de zevende Bert van Selm-lezing plaatsvinden met een voordracht van prof. dr. K. Porteman, hoogleraar in de Nederlandse letterkunde van de 16e tot en met de 18e eeuw te Leuven, over

Symbolische boekwetenschap of twee vliegen in een klap

Het boekwezen is in de literatuur en de kunst, inzonderheid in de 17e eeuw, een vindplaats geweest voor allerlei vormen van morele instructie. In de lezing worden krachtlijnen van deze vorm van oneigenlijk boekgebruik nagegaan. Meer in detail komt een embleemserie over drukkers, boeken, bibliotheken en lezers aan bod, afkomstig uit het Koninklijk Jezuietencollege te Brussel (1683). Daarbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de inhoud van de symboliek, maar ook naar het werkelijkheidsonderricht dat vele van zulke embleemseries beogen.

De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Centraal Faciliteitengebouw (gebouw 1175) van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Toegangskaarten voor de lezing kunnen vanaf heden tot 1 augustus worden aangevraagd bij de Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Nederlands, Commissie Bert van Selm-lezing, P.N. van Eyckhof 1, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. De toegangskaarten worden medio augustus toegestuurd.

Op 8 september verschijnt de lezing van Porteman ook in druk, zoals gewoonlijk verzorgd door De Buitenkant te Amsterdam. Het boek kan besteld worden door f.19,50 over te maken naar giro 5855625 t.n.v. RUL, vakgroep Nederlands, geb. nr. 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, o.v.v. ‘7e Van Selm-lezing’. De aanvraag voor de lezing kan gecombineerd worden met de giro-overschrijving. De publicatie kan na afloop van de lezing opgehaald worden.

Marijke J. van der Wal

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9805.24: Manifestatie 'De melkkoe en het schoothondje' op 6 juni te Amsterdam

==============================
De melkkoe en het schoothondje
==============================

De Thomas More Academie organiseert op zaterdag 6 juni van 12 tot 16.45 uur in het Artis Partycentrum, Plantage Middenlaan 43, een manifestatie over het verschil in behandeling tussen troeteldieren en productievee onder de titel

De melkkoe en het schoothondje

Troeteldieren krijgen verwenvoer en een volledig verzorgde uitvaart, terwijl productievee massaal wordt geslacht als dit financieel meer opbrengt. De vraag is welke denkbeelden over dieren bij mensen deze verschillende behandelingen rechtvaardigen.

Tijdens de manifestatie gaat Jean Pierre Wils, hoogleraar Moraaltheologie te Nijmegen, in op de filosofische en theologische beelden van dieren in onze cultuur. Herman Pleij, hoogleraar Historische Letterkunde te Amsterdam, gaat in op de beelden van dieren in de literatuur. Jan Vorstenbosch, onderzoeker aan het Centrum voor bio-ethiek en gezondheidsrecht, spreekt over de betekenis van de verschillende denkbeelden over dieren voor de dierenethiek.

De lezingen worden afgewisseld met presentaties van fabeldieren door Cees van der Pluijm en dierengeluiden door het Banks Trio. Tevens kunnen de deelnemers tijdens de middagpauze een excursie in de dierentuin volgen.

Een gratis folder met inschrijfformulier is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Thomas More Academie, Postbus 32, 6500 AA Nijmegen, 024-3615555, fax 3612041, e-mail: ThomasMore@dum.kun.nl. Deelname kost f.95,-; studenten en uitkeringsgerechtigden f.65,-.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9805.25: GLUC colloquium op 28 mei te Groningen met lezing over 'Collateral language' door H.H. Clark

 *------------------------------------------------------------*
 |            GLUC colloquium:          |
 |  Groningen colloquium on Language Use and Communication; |
 |    CLCG research group Discourse & Communication,   |
 |                              |
 | Lezing over 'Collateral language' door Herbert H. Clark, |
 |           Stanford University.         |
 |                              |
 |       Donderdag 28 mei 1998, 15.15-17.15 uur     |
 |   Groningen, Academiegebouw zaal 3, Broerstraat 5    |
 *------------------------------------------------------------*

Abstract:

When people speak with each other, they engage in gossip, planning, business transactions, and other joint activities. We can call these uses of language primary communication. But to succeed in their primary communication, people must coordinate with each other on the participants, setting, and moment-by-moment content of that communication, and that requires what I will call collateral communication. Collateral communication, I will argue, is a system of language use with a battery of techniques that have evolved specifically for that purpose. I will describe this system briefly and then show how it accounts for a variety of phenomena in spontaneous speech.

Inlichtingen:

Harrie Mazeland, CLCG Centre for Language and Cognition Groningen, University Groningen: mazeland@LET.rug.nl.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 6 May 1998 13:36:28 +0100 (WETDST)
From: P.Bange@let.kun.nl
Subject: Sym: 9805.26: Symposium 'Overdracht en spreiding van wetenschap in de laat-middeleeuwse Nederlanden', Nijmegen, 25 september 1998

     *-------------------------------------------*
     |   Centrum voor Middeleeuwse Studies   |
     |                      |
     |         Symposium         |
     |                      |
     | Overdracht en spreiding van wetenschap  |
     |  in de laat-middeleeuwse Nederlanden  |
     |                      |
     |  Nijmegen, vrijdag 25 september 1998  |
     *-------------------------------------------*

Voorbereidingscommissie:

Prof. dr. P. Raedts (voorz.)
Mw. dr. P. Bange (secr.)
Dr. M. Hoenen
Prof. dr. J. Thijssen

Dagindeling:

09.00-10.00 Ontvangst deelnemers, koffie
10.00-10.15 Opening door de voorzitter van het CMS, prof. dr. P. Raedts
10.30-11.30 Eerste werkgroepsessie (drie parallelle werkgroepen)
11.30-12.00 Koffiepauze
12.00-13.00 Tweede werkgroepsessie
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.00 Derde werkgroepsessie
15.00-15.30 Theepauze
15.30-16.30 Slotdiscussie
16.30-18.00 Aperitief

Thema’s van de werkgroepen:

 1. ‘Nederlandse’ geleerden en hun contacten met het ‘buitenland’ in de late middeleeuwen of: is er in de Nederlanden invloed te ontdekken van datgene wat geleerden vanuit het ‘buitenland’ meebrachten? Centraal zal staan Marsilius van Inghen. Sprekers:
  • Dr. M. Hoenen (Nijmegen), Marsilius van Inghen, een Nederlandse denker van Europees formaat
  • Prof. dr. J. Thijssen (Nijmegen), Internationalisering in de late middeleeuwen: Marsilius van Inghen in Italie
  • Mw. dr. D. Walz (Heidelberg), Marsilius von Inghen und sein personales Umfeld an der Universitaet Heidelberg
 2. Terugkeer van ‘buitenlandse’ geleerdheid, toegespitst op Erasmus, Gerardus Geldenhouwer en Johannes Borsalus. Sprekers:
  • Dr. I. Bejczy (Nijmegen), Renaissance in Batavia. Erasmus en Geldenhouwer over de vernieuwing van de westerse beschaving
  • Dr. M. Verweij (Leuven), Twee Nijmegenaren en Erasmus: de wisselwerking tussen Frans van Cranevelt, Gerard Geldenhouwer en Erasmus
 3. De ‘vertaling’ van geleerdheid: welke geleerde documenten zijn er in de volkstaal voor een wat breder publiek beschikbaar? Sprekers:
  • Mw. drs. M. Goris (Nijmegen), De Gentse Boethius: (laat)klassiek gedachtengoed in een laat-middeleeuwse jas
  • Mw. dr. J. van Gijsen (Utrecht), Abstracte en figuratieve voorstellingen van de hemeltoestand (de conjunctie van 1503-1504): geleerd diagram versus melodrama?
  • Prof. dr. J. Reynaert (Gent), Medische kennis in de volkstaal: de middelnederlandse vertaling van de Chirurgia magna van Lanfranc van Milaan

Plaats:

Nijmegen, universiteitsterrein.
In het programmaboekje, dat na inschrijving begin september zal worden toegezonden, zal de precieze locatie worden bekendgemaakt.

Inschrijfgeld:

fl. 60,– (inclusief consumpties), studenten fl. 30,–.
Dit bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer 82.2101939 t.n.v. P.M.J.C. de Kort, inzake Centrum voor Middeleeuwse Studies KUN, o.v.v. ‘symposium’.
N.B.: Wanneer U geld overmaakt uit het buitenland: zorgt U er s.v.p. voor dat wij het bedrag netto ontvangen.

Het inschrijfstrookje moet worden opgestuurd naar het secretariaat van het Centrum voor Middeleeuwse Studies t.n.v.
mw. dr. P. Bange, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen.
tel.: 024-3615516
fax: 024-3612807
e-mail: P.Bange@let.kun.nl

De inschrijving sluit op 15 augustus 1998.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Ondergetekende,

Naam
Adres
Postcode + woonplaats
studentnummer

geeft zich op voor het symposium Overdracht en spreiding van wetenschap op 25 september 1998 en heeft het verschuldigde bedrag overgemaakt op rekening 82.2101939.

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 6 May 1998 10:20:40 +0200
From: Dirk Coigneau <Dirk.Coigneau@rug.ac.be>
Subject: Sym: 9805.27: Symposium 'Rederijkers in en om 1448' op 12 december 1998 te Gent

=====================================
Symposium ‘Rederijkers in en om 1448’
=====================================

Op zaterdag, 12 december 1998, viert de Koninklijke Soevereine Hoofdkamer van Retorica De Fonteine te Gent de 550ste verjaardag van haar officiele erkenning door de stad (op 9 december 1448). Zij doet dit met een symposium dat aan de vroege, vijftiende-eeuwse rederijkerij gewijd zal zijn, waarbij, naast ‘Gent en De Fonteine’, telkens een gewest, met name Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland, centraal wordt gesteld. Sprekers zijn: N. Moser, J. Oosterman, A. van Bruaene, D. Coigneau en W. Waterschoot. De dag zal tevens met muziek en voordracht van retoricale poezie worden opgeluisterd. Meer informatie over plaats en uur volgt. De organiserende kamer zou het echter waarderen wanneer belangstellenden hun naam en adres al eerder met bijgaand formulier of per e-mail of fax wilden laten weten.

Formulier

Ondergetekende:
Naam:
………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
ontvangt graag informatie over het Gentse symposium “Rederijkers in en om 1448”.
Handtekening:

Op te sturen naar:
D. Coigneau, griffier De Fonteine,
Vakgroep Nederlandse Literatuur,
Blandijnberg 2
B-9.000 Gent (Belgie).
e-mail: Dirk.Coigneau@rug.ac.be
fax, met vermelding “t.a.v. prof. D. Coigneau”: (32)(0)9/264.41.95

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9805.28: Symposium 'Lust en liefde verbeeld' op 3 juni te Rotterdam

===================================
Symposium ‘Lust en liefde verbeeld’
===================================

Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam en het Huizinga Instituut, onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis, organiseren op 3 juni 1998 in de aula van Boijmans, Museumpark 18-20, een eendaags symposium

 *-----------------------------------------------------*
 |        Lust en liefde verbeeld        |
 | Voorwerpen en voorstellingen van de vroeg-moderne |
 |         Nederlandse cultuur         |
 *-----------------------------------------------------*

Aanleiding voor het organiseren van dit symposium voor een breed publiek vormen twee tentoonstellingen in Boijmans. De afdeling Oude Kunst toont een overzicht van de belangrijke collectie zeventiende-eeuwse Hollandse genreschilderkunst; de afdeling Kunstnijverheid & Vormgeving organiseert een expositie over liefdessymboliek op gebruiksaardewerk rond 1600 onder de titel ‘Minnelust & reyne liefde’.

Op het symposium worden de inzichten van de kunstgeschiedenis, antropologie, letterkunde en geschiedenis ten aanzien van het desbetreffende onderwerp gecombineerd in het volgende programma:

9.15- 9.50 Aankomst en koffie
9.50-10.00 Welkom door Ernst van Alphen, hoofd Communicatie en Educatie Boijmans
10.00-11.00 Herman Roodenburg: Boeren en hovelingen. Gebaren en lichaamshouding in de 17e-eeuwse schilderkunst
11.00-12.00 Nanette Salomon: The gentrification of Dutch genre painting
12.00-13.15 Lunch en tentoonstellingsbezoek
13.15-14.00 Friso Lammertse: Genreschilderkunst en de betekenis van een losse schilderstijl
14.00-15.00 Joanna Woodall: Looking for love in 17th century Dutch imagery
15.00-15.30 Thee
15.30-16.30 Marijke Spies: Liefde en min aeneen vertuyt: literatuur als levensles
16.15-17.00 Alexandra van Dongen: Flos mihi dos (mijn bloem is mijn bruidsschat); gebruiksaardewerk als voorstellingswereld van rites de passage.

De kosten bedragen f.35,- incl. koffie, thee en lunch. Nadere
informatie over registratie en betaling: Paul Koopman, Huizinga
Instituut, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, 020-5254433, e-mail:
paul.koopman@let.uva.nl.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 May 1998 18:46:05 +0200 (MET DST)
From: Els Elffers <Els.Elffers@let.uva.nl>
Subject: Sym: 9805.29: Amsterdam Henry Sweet Colloquium, 16 - 19 september 1998

    *--------------------------------------------*
    |      The Henry Sweet Society     |
    |   for the History of Linguistic Ideas  |
    |                      |
    |    Fifteenth Annual Colloquium:    |
    |  Amsterdam, 16th - 19th September 1998  |
    |                      |
    |       Second Circular        |
    |   (First Circular: Neder-L, 9711.25)   |
    *--------------------------------------------*

Date and venue

The colloquium is scheduled to begin with registration at 1 p.m. on Wednesday 16 September, and to finish with breakfast on Saturday 19 September. There will be associated events on Wednesday and Thursday evenings. Registration and papers will take place in Amsterdam University’s Doelenzaal and its Oudemanhuispoort facility. Both locations are in the centre of Amsterdam and can be easily reached by public transport. There will be a special bus on Thursday and Friday mornings for participants from Hotel Casa 400. Amsterdam, the capital of the Netherlands, has the largest historical inner city in Europe and the beautiful canals, monumental buildings, museums, world famous art galleries, open air markets and shopping streets can easily be explored on foot, should you have time before or after the colloquium.

Accommodation and travel

A number of rooms have been booked for colloquium participants at Hotel Casa 400. A list of low budget or more expensive hotels will be provided on request.
Amsterdam is easily accessible by air, rail and road. There is a direct rail connection to Amsterdam from Schiphol International Airport located about 10 miles from the city centre. The city of Amsterdam discourages its citizens from using cars, which means that there is no free parking either at the hotel or in the vicinity. Detailed travel arrangements will be sent to those who have made bookings.

Keynote speaker

We are delighted to announce that Reinier Salverda, Professor of Dutch at University College London, has agreed to be our keynote speaker. His topic will be “Dutch linguists around 1900: a critical reappraisal”.
A book of abstracts will be made available to participants at the beginning of the Colloquium.
Speakers who wish to make any adjustments to their abstracts should do so before 31 May.

Provisional lecture programme

Wednesday 16 September

13.00 Arrival and registration
14.30 R. Schreyer (Aachen), “John Wilkins, the man in the moone and everything: on links and hyperlinks in the history of ideas”.
15.00 M.M. Iserman (Heidelberg), “Sounds and their signs in John Wilkin’s Essay”.
15.30 N. Wilding (Rome), “Galilean linguistics”.
16.00 Tea
16.30 I. Zwiep (Amsterdam), “Hebrew studies at the time of the Counter-Refomation: the reception of Bellarmine’s Institutiones”.
17.00 A.J. Klijnsmit (Amsterdam), “Vossius, Spinoza and Schultens: the application of Analogia in Hebrew grammar”.
18.00 Dinner
20.00 R. Salverda (London), “Dutch linguistics around 1900: a critical reappraisal”.

Thursday 17 September

09.30 J. Privratska (Prague), “The reflections of Comenius language endeavours in the Encyclopaedia Comeniana”.
10.00 J. Mills (Luton), “Twentieth-century Cornish lexicography and language revival”.
10.30 P.J. Lucas (Dublin), “John Minshew, polymath and poseur: Old English in an early seventeenth-century dictionary”.
11.00 Coffee
11.30 L. Kelly (Cambridge), “Michel Foucault, Richard McKeon and Grammatica Speculativa”.
12.00 J. Murphy (Davis, CA), “Early Modern grammarians who write about rhetoric”.
13.15 Lunch
14.30 W.E. McMahon (Akron, OH), “Revisiting the concept of logical form”.
15.00 B. Godart-Wendling (Paris), “La place de la semantique dans les premieres grammaires categorielles”.
15.30 L. Shi-Xu (Singapore), “The poetics of Formalism and Functionalisn:understanding linguistic science as discourse”.
16.00 Tea
16.30 M.J. van der Wal (Leiden), “Feral children in The Netherlands: an eighteenth-century case within its European context”.
17.00 L. Jooken (Louvain), “James Hutton s synthesis of epistemolinguistic issues at the end of the Scottish Enlightenment”.
17.30 R. Steadman-Jones (Cambridge), “Face and race in the early nineteenth century: European grammars of Wolof and Urdu”.

Friday 18 September

09.30 S.A. Romaschko (Moscow), “Transferring grammars: how German grammarby Jacob Grimm was converted into Russian historical grammar by Fedor Buslaev”.
10.00 T. Becker (Munich), “Hermann Paul, the post-generative morphologist”.
10.30 N. Helsloot (Amsterdam), “Nietsche s tone”.
11.00 Coffee
11.30 H. Gwosdek (Tuebingen), “The English grammars for St Paul’s School, London”.
12.00 P. Loonen (Groningen), “The production of French grammars by Hugenot refugees in the Dutch Republic”.
12.30 I. Tieken-Boon van Ostade (Leiden), “Towards an edition of Lowth’s correspondence”.
13.15 Lunch
14.30 E. H. Jahr (Tromso), “Clara Holst (1868-1935): Norwegian historical linguist and woman pioneer”.
15.00 A. Linn (Sheffield), “Towards a stylistics of standardisation: the case of Norwegian and Faroese”.
15.30 J. M. Morris (London), “Linguistic ideas for literacy in English”.
16.00 Tea
16.30 B. Collins (Leiden) & I.M. Mees (Copenhagen), “Daniel Jones role in the development of a prestige variety of British English pronunciation”.
17.00 M.K.C. MacMahon (Glasgow), “The beginnings of phonetics in the British university system”.
17.30 Annual General Meeting
— — Conference Dinner

Registration forms

Contact:
Dr. Robin Smith
Vakgroep Engels RUL
Postbus 9515
2300 RA Leiden
tel. 071 – 5272151, fax. 071 – 5272615
e-mail: rdsmith@rullet.leidenuniv.nl

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 15 May 1998 22:36:47 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@hum.uva.nl>
Subject: Sym: 9805.30: Huizinga-atelier 'Identiteit en beeldvorming' op 4 juni te Utrecht

=============================================
Huizinga-atelier ‘Identiteit en beeldvorming’
=============================================

De Huizinga-ateliers zijn bedoeld om junior onderzoekers nader kennis te laten maken met een verschijnsel dat zich in elke fase van het onderzoek kan voordoen: zowel in primaire als secundaire bronnen valt te zien hoe denkpatronen van invloed blijken op de uiteindelijke visie en conclusies in de tekst.

Op 4 juni wordt in kamer 18 van het Academiegebouw te Utrecht het atelier

Identiteit en beeldvorming

georganiseerd waar dit verschijnsel binnen een aantal disciplines wordt belicht:

10.15 Ontvangst met koffie/thee
10.30 Harald Hendrix: Inleiding: Onderzoek naar beeldvorming, beeldvorming in het onderzoek.
10.45 Marijke Meijer Drees: Over zelfbeelden en reputaties: Hollanders en Engelsen in de 17e eeuw.
11.30 Ton Hoenselaars: De topografievan de angst: Nederlanders (m/v) in de vroegmoderne Engelse letterkunde.
12.15 Discussie
12.30 Lunch
13.30 Simone Veld: Vrouwen in de verbeelding van Nederlandse 17e-eeuwse schrijvers.
Discussie en pauze.
14.30 Nienke Lammersen-Van Deursen: Het Duitse zelfbeeld in de literatuur van de 17e eeuw.
Discussie en pauze.
15.30 Paul Smith: Kikkers, hanen en kapoenen: nationale beeldvorming in Franse en Nederlandse pamfletten omstreeks 1672.
16.00 Discussie
16.30 Borrel

Wie deel wil nemen aan dit atelier kan zich opgeven bij Luc Korpel, Huizinga Instituut, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam, 020-5254433, e-mail: luc.korpel@let.uva.nl.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 7 May 1998 15:39:01 +0100
From: Anne Houk de Jong <AnneHouk.de.Jong@meertens.knaw.nl>
Subject: Sym: 9805.31: Aankondiging studiedag STDH 19 juni te Amsterdam

===========================================
STDH Studiedag op 19 juni a.s. in Amsterdam
===========================================

De eerstvolgende studiedag van de Stichting Tekstcorpora en Databestanden in de Humaniora (STDH) zal worden gehouden op het Meertens Instituut te Amsterdam op vrijdag 19 juni 1998. Het thema van de studiedag luidt:

 *----------------------------------------------------------*
 |     Cultuur- en taalhistorische dataverwerking    |
 |  Het digitaal ontsluiten en publiceren van historische |
 |  gegevens aangaande lied, verhaal en taal: problemen,  |
 |        mogelijkheden en methoden.        |
 *----------------------------------------------------------*

Programma

vanaf 10.00 inschrijving en ontvangst met koffie
10.45 openingswoord Henk Harmsen (Meertens Instituut)
11.00 mr. J.C.H. van Manen (De Brauw Blackstone Westbroek, Den Haag): Juridische bescherming van dataverzamelingen
11.30 Louis Peter Grijp en Martine de Bruin (Meertens Instituut): Van Voetenbank tot Nederlandse Liederenbank.
Of: De Strijd tegen de Remmende Voorsprong
12.00 Theo Meder (Meertens Instituut): De Nederlandse Volksverhalenbank
12.30-13.30 Lunch
13.30 Willem Kuiper (Universiteit van Amsterdam, Meertens Instituut): Wie is koning Galarant van Amarie?
14.00 Boudewijn van den Berg, Eric Hoekstra en Caroline Smits (Meertens Instituut): Het Register en de Antwoorden op de Dialectvragenlijsten 1931-1998
14.30-15.00 Theepauze
15.00 Ton Goeman (Meertens Instituut): (Dialect)cartografie als filter en als generator van gegevens
15.30-16.30 Borrel

Plaats:

Meertens Instituut
Onderzoek en Documentatie van Nederlandse Taal en Cultuur
(nieuw adres !!!!)
Joan Muyskenweg 25
1096 CJ Amsterdam
tel.: 020-4628500 (centrale)
fax: 020-4628555

Het deelnemersaantal is beperkt tot 75 personen en voorinschrijving is derhalve geboden. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. De kosten voor deelname aan de studiedag bedragen f.20,- (inclusief lunch, koffie, thee en borrel). Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van f.10,-. Gelieve het betreffende bedrag over te maken op: ABN AMRO 43.64.65.310 t.n.m. Meertens Instituut, Amsterdam, o.v.v. STDH.

Voor informatie en inschrijving (voor 12 juni):
Alie Wams
Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
tel.: 020-4628520
fax: 020-4628555
e-mail: Alie.Wams@Meertens.knaw.nl
website: http://www.meertens.knaw.nl/STDH.html


Inschrijfformulier studiedag STDH
‘Cultuur- en taalhistorische dataverwerking’
Meertens Instituut, Amsterdam, vrijdag 19 juni 1998

Naam:
………………………………………………………….
Universiteit / Instituut:
………………………………………………………….
Adres:
………………………………………………………….
Postcode en plaats:
………………………………………………………….
Telefoonnummer:
………………………………………………………….
Aantal personen:
………………………………………………………….
Student: ja / nee


(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 09 May 1998 22:21:28 +0200
From: Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>
Subject: Col: 9805.32: Column Coppen: Linguistisch Miniatuurtje XLVI: Beleefd zijn valt niet mee, vergis u niet

=========================================
Linguistisch Miniatuurtje XLVI:
Beleefd zijn valt niet mee, vergis u niet
=========================================

Het Nederlands is niet af. En dan heb ik het nog niet eens over onze woordenschat, die aan voortdurende verandering onderhevig is, en naar de jongste onderzoekingen uitwijzen met enkele tientallen neologismen per dag aangevuld wordt. Het wordt vast allemaal nog veel duizelingwekkender als we gaan turven met hoeveel nieuwe exemplaren van woordgroepen of zelfs zinnen het vaderlandse taaleigen dagelijks wordt uitgebreid. Waarschijnlijk zal blijken dat het doenlijker is om bij te houden hoeveel dezelfde zinnen er iedere dag gebruikt worden.

Maar, zal de enigszins geschoolde Nederlander tegenwerpen, al die nieuwe zinnen en woordgroepen zijn toch alleen maar toepassingen van een weliswaar uitdijende woordenschat, maar in ieder geval van een vaststaande grammatica? Deze grammatica zal ongetwijfeld aan enige vorm van evolutie onderworpen zijn, maar de verschuivingen daarin zijn toch niet zo snel en spectaculair. In principe is de grammatica statisch, en voor iedere afzonderlijke Nederlander af. Of, in meer technische termen: binnen ieders individuele taalvermogen is de grammatica een voltooid systeem.

Dat lijkt een voor de hand liggend inzicht, maar het klopt niet. Menig taalkundige zal het gesteggel over de grammaticaliteit van geconstrueerde voorbeeldzinnen nog vers in het geheugen liggen, maar ook de niet-taalkundige kan bij zichzelf af en toe grammaticale onzekerheden waarnemen.

Een heel eenvoudig voorbeeld van zo’n onzekerheid is het gebruik van de beleefdheidsvorm “u” in plaats van “jij”. Is dat nou een derde of een tweede persoon? In veel gevallen kan de beleefdheidsvorm gebruikt worden zonder dat het antwoord op deze vraag bekend is. Immers, de meeste werkwoorden hebben voor de tweede en de derde persoon dezelfde vorm. Er zijn maar een handjevol gevallen waar het uitmaakt. Dat zijn de werkwoorden “zijn” en “hebben” (is het “u bent” of “u is”, en “u hebt” of “u heeft”?), de modale hulpwerkwoorden “kunnen” en “zullen” (“u kunt” of “u kan”, “u zult” of “u zal”?), en natuurlijk de reflexieve constructies. Aangezien het reflexivum zich richt naar het onderwerp, krijgen we de keuze tussen “u vergist zich” en “u vergist u”.

Vreemd genoeg zien we de taalgebruikers in deze gevallen vaak gemengde keuzes maken. Zo vind ik zelf “u is” aanmerkelijk slechter dan “u heeft”, terwijl ik ook iets heb tegen “u kan” en “u zal”. Bij reflexieven zal ik vaker voor “zich” kiezen, en bij “vergist u zich niet?” versus “vergist u u niet?” kan ik vanwege de botsing tussen die twee “u’s” al niet eens meer kiezen.

Maar wat betekent dat nu voor mijn individuele grammatica? Is “u” daar nu zowel tweede als derde persoon? Of moet ik aannemen dat mijn interne systeem een ratjetoe is van onsamenhangende voorkeuren die zelfs met elkaar in tegenspraak lijken?

Het wordt allemaal nog veel gekker als we de imperatieven erbij halen. Normale imperatiefconstructies zoals “hou op” of “kom hier” kunnen probleemloos beschouwd worden als constructies met impliciet onderwerp. Dat lege onderwerp is tweede persoon, zoveel is duidelijk. Immers, de reflexieven in “vergis je niet” en “scheer je weg” tonen dat wel aan. Bovendien kun je het onderwerp weer toevoegen in adhortatieve constructies als “kom jij maar eens hier” en “wees jij maar op je hoede”. De vorm “wees” in het laatste voorbeeld bewijst dat we hier wel degelijk met een imperatief van doen hebben en niet met een gewone vooropgeplaatste persoonsvorm.

Nu de beleefdheidsvorm. Naast “kom hier” hebben we natuurlijk de vorm “komt u maar eens hier” . De zin “weest u maar niet bang” toont weer aan dat er sprake is van de imperatief. De t-deletie die bij geinverteerd “jij” optreedt blijft hier achterwege.

Zo op het eerste gezicht niets aan de hand dus. Net zoals “jij” kan “u” in die imperatiefconstructies weggelaten worden. Ook de verschijnselen bij reflexieven lijken in eerste instantie onproblematisch. Opvallend is alleen dat naast de vorm “vergist u zich maar niet” de vorm “vergist u u maar niet” geen reele keuze lijkt. Maar dat zal dan wel liggen aan die botsende “u’s”.

Maar wat gebeurt er nu als we in een reflexiefconstructie “u” weglaten? We krijgen dan niet “vergist zich niet”, ook niet “vergist u niet”, maar juist “vergis u niet”. Dat wil zeggen, we krijgen de persoonsvorm met t-deletie alsof er “jij” heeft gestaan en de reflexiefvorm die juist bij “u” onmogelijk was! Ook bij niet-inherente reflexieven zien we dit patroon: naast “wees vooral uzelf” is onmogelijk “wees vooral zichzelf”, net zoals “weest vooral zichzelf”. De variant “weest vooral uzelf” is alleen interpreteerbaar als de archaische meervoudsimperatief.

Ik vind dit een zeer opvallend verschijnsel, naar de aard waarvan ik op dit moment alleen maar kan gissen. Zo kan ik wel bedenken dat de onmogelijkheid van “zich” in imperatieven te maken moet hebben met de reconstrueerbaarheid van het subject, maar hoe dat geoperationaliseerd is, is me onduidelijk. Ook kan ik verzinnen dat de reflexief “u” juist weer mogelijk (en misschien daarom juist verplicht?) wordt doordat de blokkade van de botsende “u’s” opgeheven is, maar deze optimaliteitsgedachte wordt een beetje tegengesproken door de voorbeelden “weest u vooral uzelf/zichzelf”, waar bij niet-botsende “u’s” de variant “zichzelf” toch acceptabel blijft. En wat te denken van de t-deletie?

Maar goed, om toch dit miniatuurtje met een min of meer afgeronde gedachtegang te besluiten, constateer ik het volgende: t-deletie treedt op bij de tweede persoon enkelvoud, tenzij het de vorm “u” betreft. Bij imperatieven zonder de vorm “u” is t-deletie verplicht, ook als het reflexivum de beleefdheidsvorm heeft. De vormgeving van het reflexivum is afhankelijk van de vorm van het subject: tweede persoon enkelvoud is “je” of “u” afhankelijk van de beleefdheid, maar een subject van de vorm “u” staat zowel “zich” als “u” toe. Bij botsende “u’s” heeft “zich” de voorkeur. Bij imperatieven met weggelaten “u” is “zich” geen keuze omdat het subject niet de vorm “u” heeft: alleen “je” of “u” zijn mogelijk.

Peter-Arno Coppen

(20)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@hum.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@hum.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9805.b --------------------------*