Neder-L, no. 9801.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9801.d: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Jan 1998 21:17:23 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9801.d -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9801.24: Gramma/TTT, jrg. 5, no. 3, januari 1998        |
| (2) Tyd: 9801.25: Literatuur, jrg. 14, no. 6, november/december 1997  |
| (3) Tyd: 9801.26: Nederlandse Letterkunde, jrg. 2, no. 4, november 1997 |
| (4) Tyd: 9801.27: Nederlandse Taalkunde, jrg. 2, no. 3, oktober 1997  |
| (5) Tyd: 9801.28: Nederlandse Taalkunde, jrg. 2, no. 4, december 1997  |
| (6) Tyd: 9801.29: De Negentiende Eeuw, jrg. 21, no. 4, december 1997  |
| (7) Tyd: 9801.30: De Parelduiker, jrg. 2, no. 4, november 1997     |
| (8) Tyd: 9801.31: Volkskundig Bulletin, jrg. 23, no. 2, november 1997  |
| (9) Tyd: 9801.32: Vonk, jrg. 27, no. 1, september - oktober 1997    |
|(10) Tyd: 9801.33: Vonk, jrg. 27, no. 2, november - december 1997    |
|(11) Tyd: 9801.34: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(12) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.24-=-=
GRAMMA/TTT, Tijdschrift voor taalwetenschap, jaargang 5, nummer 3, januari 1998.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen.
Nijmegen, januari 1998.

 • Arie Verhagen, Henk Pander Maat & Dik Bakker.
  Inleiding bij het themanummer ‘Domeinen’. Blz. 139-140.
 • Henk Haverkate.
  Modus, implicatuur en presuppositie. Een analyse van het Spaans. Blz. 141-156.
  . Co Vet. Commentaar op Henk Haverkate. Blz. 157-159.
  . Henk Haverkate. Reactie op commentaar van Vet. Blz. 160-162.
 • Theo Janssen.
  Hier en Nu op verschillende tekstniveaus. Blz. 163-182.
  . Sies de Haan. Commentaar op Theo Janssen. Blz. 183-186.
  . Theo Janssen. Reactie op commentaar van Sies de Haan. Blz. 187-188.
 • Henk Pander Maat & Ted Sanders.
  Perspectief in coherentie-relaties en connectieven? Blz. 191-209.
  . Harrie Mazeland. Commentaar op Henk Pander Maat & Ted Sanders. Blz. 209-214.
  . Henk Pander Maat & Ted Sanders. Reactie op het commentaar van Harrie Mazeland. Blz. 215-220.
 • Mirna Pit, Jacqueline Hulst & Henk Pander Maat.
  Subjectiviteit en de Spaanse connectieven porque, ya que en puesto que. Blz. 221-240.
  . Kees Hengeveld. Commentaar op Mirna Pit, Jacqueline Hulst & Henk Pander Maat. Blz. 241-244.
  . Mirna Pit, Jacqueline Hulst & Henk Pander Maat. Reactie op het commentaar van Kees Hengeveld. Blz. 245-248.
 • Arie Verhagen.
  Tekstsegmentatie, onderschikking en subjectiviteit. Blz. 249-268.
  . Ad Foolen. Commentaar op Arie Verhagen. Blz. 269-272.
  . Arie Verhagen. Reactie op het commentaar van Ad Foolen. Blz. 273-275.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.25-=-=
LITERATUUR, jaargang 14, nummer 6, november/december 1997.
ISSN 0168-7050.
Door: Jose Rekers.
Beuningen, 21 januari 1998.

 • Peter Hofman.
  De geboorte van Lucebert. Blz. 334-339.
  (Reconstructie van het ontstaan van de naam Lucebert. Het werk van de dichter Hoelderlin is hierop van grote invloed geweest. Bovendien maakte Lucebert tijdens de oorlog een sterke innerlijke ontwikkeling door die na de bevrijding tot uitdrukking komt in de naam Lucebert.)
 • Astrid Harteloh.
  Reddende engelen. Blz. 340-346.
  (Over de rol van Cateau Esser en haar school voor vocale en dramatische kunst in de Amsterdamse theaterwereld, eind vorige eeuw. Deze tijd kenmerkt zich nationaal en internationaal door grote veranderingen in ideeen over toneel.)
 • Ton Anbeek.
  (In de rubriek De recensent, ook der recensenten:)
  Argumenten. Blz. 347-348.
  (Onzinnige argumenten in een bespreking van de roman Uit het paradijs van Nelleke Noordervliet.)
 • Frits van Oostrom.
  De biografie van een boek: Een parabel over twee eeuwen (medio)neerlandistiek. Blz. 349-358.
  (Overzicht van het onderzoek naar het handschrift van de Haagse Lancelot geeft een goed beeld van de geschiedenis van de medioneerlandistiek. Er is veel vooruitgang geboekt in kwalitatieve zin. Ook het aantal publicaties laat de laatste decennia een explosieve groei zien.)
 • Rudolf Dekker.
  Hard gelach in de Gouden Eeuw. Aernout van Overbeke en zijn moppen. Blz. 359-367.
  (Een voorbeeld van humor in de Gouden Eeuw, dat zicht geeft op de wijze waarop grappen in die tijd daadwerkelijk gemaakt en verteld werden en in welke kringen ze gehanteerd werden.)
 • Wim van Anrooij.
  (In de rubriek Middeleeuwse opschriften:)
  Een gevelsteen van het Huis Tol te Koudekerk aan den Rijn. Blz. 368-370.
  (Over de relatie tussen de spreuk op de steen en het Huis Tol.)
 • Rien Jonkers.
  De Reynaert in het Latijn: De Reynardus Vulpes van Balduinus. Blz. 371-377.
  (Vergelijking van de Latijnse tekst met de Middelnederlandse Reynaert toont een duidelijk verschil in karakter van beide teksten, dat tot uiting komt in de verschillende typeringen van de vos.)
 • Nieuws, blz. 378-386.
 • Agenda, blz. 386-388.
 • Recensies, blz. 389-397:
  . <Door: Jasper Henderson:> Patrick Peeters & Erik Spinoy. Het vouwbeen van de lezer. Over literatuuropvattingen. Uitgeverij Peeters, Leuven, 1996. Jean Weisgerber, Paul Hadermann & Marcel Janssens. Herdenking Paul van Ostaijen. Toespraken. (Overdruk uit ‘Verslagen en Mededelingen’ van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. jrg 1996, afl 1.).
  . <Door: Lisa Kuitert:> H. Nijkeuter. Ben van Eysselsteijn (1898- 1973). Drent uit heimwee en verlangen. Een schrijversportret, de receptie van zijn werken en zijn verbondenheid met Drenthe. Voorzien van een bibliografie. Van Gorcum, Assen, 1996.
  . <Door: Frans A. Janssen:> Lisa Kuitert. Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur 1945-1996. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 1997.
  . <Door: W. van den Berg:> M. Evers. De vormingsjaren van A.C.W. Staring. Brieven en documenten betreffende zijn studietijd in Harderwijk en Goettingen, 1784-1789. Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996.
  . <Door: Saskia Raue:> F.J. Lodder. Lachen om list en lust, studies over de Middelnederlandse komische versvertellingen. [Dissertatie Rijksuniversiteit Leiden]. Boekhandel ‘De Ridderhof’, Ridderkerk, 1996.
  . <Door: Piet Franssen:> Petra Berendrecht. Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam, 1996.
 • Signalementen, blz. 398-400:
  . H.J.M. Nellen & J. Trapman. De Hollandse jaren van Hugo de Groot (1583-1621). Lezingen van het colloquium ter gelegenheid van de 350-ste sterfdag van Hugo de Groot (‘s-Gravenhage, 31 augustus – 1 september 1995). Uitgeverij Verloren, Hilversum, 1996.
  . Paul Laport, Frederique de Muij & Marijke Spies (red.). Van sint Jans onthoofdinghe. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam, 1996.
  . R. Breugelmans (red.). The catalogus librorum musicorum of Jan Evertsen van Doorn (Utrecht 1639). [Facsimile ed. with an introd. by Henri Vanhulst]. (Catalogi redivivi; a reprint series of Dutch auction and stock catalogues from the XVIIth and XVIIIth centuries. Deel IX). HES Publishers, ’t Goy-Houten, 1996.
  . Idem. The auction catalogue of the library of F. Gomarus. [Facsimile ed. with an introd. and indexes by E. Dekker, J. Knoop & C.M.L. Verdegaal]. (Catalogi redivivi; a reprint series of Dutch auction and stock catalogues from the XVIIth and XVIIIth centuries. Deel X). HES Publishers, ’t Goy-Houten, 1996.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.26-=-=
NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 2, nummer 4, november 1997.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 26 januari 1998.

 • Jan Konst.
  ‘Het goet of quaet te kiezen’, De rol van de vrije wil in Vondels Lucifer, Adam in ballingschap en Noach. Blz. 319-337.
  (Konst laat aan de hand van drie toneelstukken zien dat Vondel een traditioneel rooms-katholieke visie op de ‘vrije wil’ aanhoudt. Onderzoekers als Te Winkel, Stuiveling, Kazemier en King maakten gebruik van de predestinatieleer bij hun interpretatie van de Lucifer. Ze zagen dan ook zwakheden in Vondels stuk waar die niet waren. Andere vakgenoten zijn daartegen toen in het geweer gekomen. Nieuw bij Konst is dat hij twee andere stukken van Vondel bij zijn interpretatie betrekt. Mijn indruk is dat verkeerde interpretaties ten gevolge van protestantisering bij onze auteurs van handboeken en andere vakwetenschappelijke bijdragen tot nu toe niet de aandacht hebben gekregen die ze verdienen.)
 • Jan Oosterholt.
  De smaak voor het ‘reele’, Opvattingen over de nationale smaak in een aantal poeticale verhandelingen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw. Blz. 338-349.
  (Oosterholt vraagt zich af of de opvattingen die Nederlandse kunstbeschouwers in 1750-1800 erop nahielden omtrent het ‘realisme’ in de vaderlandse schilderkunstige traditie een tegenhanger hadden in poeticale verhandelingen uit dezelfde periode. De enige pendant blijkt te vinden zijn bij Rhijnvis Feith, die de vaderlandse smaak voor het ‘reele’ wist te integreren in zijn sentimentele poetica.)
 • Marco Goud.
  ‘Ik had het druk met Weensche vrienden’, Over P.C. Boutens’ ‘Doodenmasker voor Hugo van Hofmannsthal’. Blz. 350-364.
  (Over Boutens’ hommage aan de grote Oostenrijkse auteur, die hij ter gelegenheid van een P.E.N.-congres in 1929 te Wenen had ontmoet. Boutens was zeer onder de indruk van Hofmannthals persoonlijkheid en bezat ook een aantal werken van hem. Een kleine maand na deze eerste en enige ontmoeting zou Hofmannsthal overlijden. Goud geeft een interpretatie van het gelegenheidsgedicht dat Boutens naar aanleiding van dit overlijden schreef en houdt een pleidooi voor meer interpretaties in het licht van een cultuur- en literatuurhistorische context, speciaal met betrekking tot Boutens’ oeuvre.)
 • Doris Edel.
  De Ierse achtergronden van de Reis van Sint Brandaan. Blz. 365-373.
  (Recensie-artikel over de studie van Clara Strijbosch, getiteld: De bronnen van “De reis van Sint Brandaan. Hilversum, 1995. Omdat Strijbosch in haar studie zoveel gewicht toekent aan de Ierse achtergrond, en ze zich dus op keltologisch terrein begeeft, meent Edel “dat de keltoloog ertoe stelling dient te nemen”. Dit laatste gebeurt, wat Edel betreft, op tamelijk onaangename toon. De kritiek komt erop neer dat Strijbosch, ondanks haar oog voor de orale dimensie, zich onvoldoende heeft losgemaakt van de op een Urtext gerichte tekstkritiek. Strijbosch krijgt tenslotte nog het welgemeende advies om vooral de tijd te nemen om zich als medieviste in de keltistiek in te werken, tenminste “als zij van plan is het onderzoek naar de Ierse achtergronden van Middelnederlandse en continentale werken voort te zetten”. Ai, de lezer begint te voelen dat deze recensie daartoe allerminst een stimulans kan zijn.)
 • Grensverkeer:
  G.J. Dorleijn.
  Tegen trends. Blz. 374-377.
  (Observaties naar aanleiding van de lectuur van Stephen Jay Gould: Full House, The Spread of Excellence from Plato to Darwin. New York, 1996. Dorleijn las bij toeval het boek van de zooloog (paleontoloog) en geoloog Gould. Het gaat over de neiging trends te zien waar die niet zijn, bijvoorbeeld omdat een verschijnsel geisoleerd wordt beschouwd. Dit laatste is trouwens in de neerlandistieke studies over literatuur niet ongewoon. Helaas zijn de uitlatingen die Gould aan het verschijnsel Kunst (door hem teruggebracht tot klassieke muziek) wijdt, volgens Dorleijn dermate onbevredigend dat iemand anders dit maar moet overdoen.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Hans Bertens:> Jack van der Weide. Detective en anti-detective: narratologie, psychoanalyse, postmodernisme. Vantilt. Nijmegen, 1996.
  . <Door: Hans Anten:> Michel van Nieuwstadt. De verschrikkingen van het denken. Over Menno ter Braak. Historische Uitgeverij. Groningen, 1997.
  . <Door: Dieuwke van der Poel:> Saskia Raue. Een nauwsluitend keurs, Aard en betekenis van Den triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen (1514). Uitgave in eigen beheer. IJsselstein, 1996.
  . <Door: Jan Konst:> W. Abrahamse. Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644). AD&L. Amsterdam, 1997.
  . <Door: Lotte Jensen:> A. Agnes Sneller. Met man en macht, Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. Kok Agora. Kampen, 1996.
  . <Door: Anneke C.G. Fleurkens:> Jacobus Reinier de Vroomen. Toneel op school, Een historisch en theoretisch onderzoek naar opvattingen over en gebruik van drama in educatie. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. Universitair publikatiebureau KUN. Nijmegen, 1994.
  . <Door: Marijke Meijer Drees:> P.J. Buijnsters en L. Buijnsters-Smets. Bibliografie van Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800. Zwolle, 1997.
  . <Door: Erwin Mantingh:> Karel Porteman, Werner Verbeke, Frank Willaert (red.). Tegendraads genot, Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Peeters. Leuven, 1996.
  . <Door: M.A. Schenkeveld-van der Dussen:> Willem van den Hull. Autobiografie (1778-1854). Ed. Raymonde Patmos. Hilversum, 1996. F.A. Hartsen. Nederlandsche toestanden; uit het leven van een lijder. Hilversum, 1996.
  . <Door: Lia van Gemert:> Een theatergeschiedenis der Nederlanden, Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen. Hoofdred. R.L. Erenstein. AUP. Amsterdam, 1996.
  . <Door: Netty van Megen:> Op reis met de VOC, De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel. Ed. M.L. Barend- van Haeften, m.m.v. E.S. van Eck van Heslinga. Walburg Pers. Zutphen, 1996.
 • Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Thomas Vaessens:> Overzicht van bijdragen in 29 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften.
 • Mededelingen:
  . <Door: F.F.X. Smulders en J.M.J. Sicking:> Vanwege het Constantijn Huygens Instituut en de Cahiers Nederlandse letterkunde.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.27-=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 2, nummer 3, oktober 1997.
ISSN 1384 5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Toegepaste Taalkunde, Universiteit Twente. (Nieuw e-mailadres: l.lagerwerf@wmw.utwente.nl).
Januari 1997.

THEMANUMMER: Functionele categorieen in taalverwerving en
taalgebruik.

 • Jacomine Nortier.
  Voorwoord. Blz. 177.
 • Frank Wijnen.
  Functionele categorieen in Nederlandse kindertaal. Blz. 178-198.
 • Ineke van de Craats.
  Hullie papa-van kleren. Functionele categorieen en de verwerving van Nederlands als tweede taal. Blz. 199-222.
 • Joost Schilperoord en Arie Verhagen.
  Functionele elementen in een cognitief perspectief. Evidentie uit taalproductie. Blz. 223-247.
 • Jacomine Nortier.
  Functionele categorieen in Nederlands/Marokkaans-Arabische tweetalige gesprekken. Blz. 248-262.
 • Arnold Evers.
  Experimenten en leerscenario’s. Bespreking van Maaike Verrips, “Potatoes must peel”. The acquisition of the Dutch passive. Diss. UvA, 1996. Blz. 263-272.
 • Signalementen.
  . <Door: Pierre Bakkes:> Een eeuw Limburgse dialectologie. J. Goossens e.a. (red.), 1996.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> De Vries, T. en H.J. Slieker, Schrijftaal. Leer- en werkboek (…), 1997.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Pol, J.H.J. van de, Spellinggids, 1997.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Reinsma, Riemer en Will J.B. Hus, Prisma van de voorzetsels, 1997.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar> Daniels, Wim, Werk-woorden. Foempen, Brampijn en andere bijzondere woorden in bedrijven en instelling.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.28-=-=
NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 2, nummer 4, december 1997.
ISSN 1384 5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Toegepaste Taalkunde, Universiteit Twente.
Januari 1997.

 • Hotze Rullmann en Jack Hoeksema.
  De distributie van “ook maar” en “zelfs maar”. Een corpusstudie. Blz. 281-317.
 • Mieke Trommelen en Wim Zonneveld.
  Ha! een analyse! Blz. 318-332.
 • Jan Nijen Twilhaar.
  Meer fonologisch gedrag van de H. Blz. 333-342.
 • Judith Schoonenboom.
  De geschiedenis van “dat”, “wat” en “hetgeen” in bijbelvertalingen. Blz. 343-369.
 • Signalementen.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Horst, P.J. van der, Alles over leestekens. Praktische handleiding voor het gebruik van leestekens en andere tekens, 1997.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Linguistics in the Netherlands, Jane Coerts en Helen de Hoop (red.), 1997.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Trefwoord 11 (1996).
  . <Door: Pieter A.M. Seuren:> Adriaen Verwer, Schets van de Nederlandse Taal. Grammatica, Poetica en Retorica. Naar de editie van E. van Driel, vertaald door J. Knol (…) (1783). Th.A.J.M. Janssen en J. Noordegraaf (red.), 1997.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.29-=-=
DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 21, nummer 4, december 1997.
ISSN 1381-8546.
Door: Jan Stroop, vakgroep Nederlandse Taalkunde, UvA.
Zaandam, 29 januari 1998.

 • Marijke Jonker.
  J.A. Alberdingk Thijm en Gustave Planche. Blz. 201-213.
  (Over de invloed die Thijm bij zijn werk als criticus van beeldende kunst onderging van Franse kunstcritici als Planche; Thijms voorkeuren en vocabulaire; met illustraties.)
 • Karl Hendrickx.
  De taalkundige activiteit van Jan Frans Willems; Willems’ visie op het ontstaan en de ontwikkeling van het Nederlands. Blz. 214-236.
 • Aankondigingen en mededelingen, op blz. 237-239, over:
  . Tijdschriftenbibliografie: Het geillustreerde tijdschrift in Nederland, tweede deel.
  . Het Nederlands landschap; tentoonstelling Rijksmuseum, Amsterdam.
  . Don Juan, Gezelle en de zeventiende eeuw.
  . Baron van Westreenen.
  . Medisch-historisch onderzoek.
  . Tentoonstellingen.
 • De Navorscher, op blz. 240.
  (Met vragen over: Gerard Bilders; Het pseudoniem Klikspaan.)

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.30-=-=
DE PARELDUIKER, jaargang 2, nummer 4, november 1997.
ISSN 1384 6280.
Door: Wieneke ’t Hoen.
Amsterdam, 8 januari 1998.

 • Marcel van den Boogert.
  Over buffels en de eisen van correctheid. Lodewijk van Deyssel en Villiers de l’Isle-Adam. Blz. 3-15.
 • Nop Maas en Harry G.M. Prick.
  Een ongezond portret. Van Deyssel op de hak. Blz. 16-31.
  (Aflevering 9 van ‘Voor het leven getekend. Schrijvers in karikatuur.’)
 • Sjoerd van Faassen.
  ‘Waarom protesteert u niet?’ Ter Braak contra Rudolf G. Binding. Blz. 32-42.
 • Niels Bokhove.
  ‘Kafka is een allergoedste jongen’ Jacob Mees’ ontmoetingen met Kafka. Blz. 43-55.
 • Rob Delvigne.
  Stroef gesprek tussen schrijfmachines. Over Willem Frederik Hermans en Simon Vestdijk. Blz. 56-67.
 • ‘Laagwater’ blz. 68-72:
  . Evert Paul Veltkamp. Van Deyssel geeft niet thuis.
  (Over Lodewijk van Deyssel en rijkssubsidie).
  . Reinder Storm. Fantastische aanwinst.
  (Over Marion Quinn van F. Bordewijk als aparte uitgave).

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.31-=-=
VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, jaargang 23, nummer 2, november 1997.
ISSN 0166-0667.
ISBN 90 6168 691 1.
Door: Theo Meder.
Amsterdam, januari 1998.

 • Gerard Rooijakkers.
  ‘De tot vorm gekomen persoonlijkheid van het volk’. Volkskunst als cultuurdiagnose. Blz. 89-105.
 • Irma Thoen.
  Grafter kookpotten en hertrouwende weduwen. Connotaties van een zeventiende-eeuws gebruiksvoorwerp. Blz. 107-126.
 • Lies Ast-Boiten.
  De Groninger dracht 1750-1900. Beeldvorming getoetst. Blz. 127-147.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door: Hans de Waardt, op blz. 149-156:> Gerard Rooijakkers, Lene Dresen-Coenders & Margreet Geerdes (ed.). Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen. Petra van Boheemen & Paul Dirkse (ed.). Duivels en demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 156-157:> Paul Knolle (ed.). Een groot gedruis en eene onbesuisde vrolykheit. Feesten in de 18de eeuw.
  . <Door: Henk te Velde, op blz. 157-159:> Rob van Ginkel. Notities over Nederlanders. Antropologische reflecties.
  . <Door: Rob van Ginkel, op blz. 159-161:> J.A.F.M. Vaessen e.a. (ed.). Jaarboek 1996 Nederlands Openluchtmuseum.
  . <Door: Theo Meder, op blz. 161-163:> Vladimir Propp. De morfologie van het toversprookje. Vormleer van een genre (vert. & inl. Max Louwerse).
  . <Door: John Helsloot, op blz. 163-164> Dietmar Sauermann. Von Advent bis Dreikoenige. Weihnachten in Westfalen.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.32-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 27, nummer 1, sept.-okt. 1997.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 19 januari 1998.

THEMANUMMER: Vaardigheidsonderwijs.

 • Stan Gobien.
  Basisvaardigheden, deelvaardigheden en totaalvaardigheden. Of de metacognitieve benadering van het onderwijs Nederlandse taal. Blz. 3-12.
  (Stan Gobien, voorzitter van de leerplanwerkgroep Nederlandse taal van het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten, leidt dit themanummer rond vaardigheidsonderwijs in. Vertrekkend vanuit de doelstellingenproblematiek legt hij uit waarom het leerplan voor de basisschool opgebouwd is uit basis-, deel- en totaalvaardigheden. Even belangrijk is het accent dat wordt gelegd op de taken die de leerling op een zelfstandige manier moet uitvoeren, en op zijn leerproces. Op die manier wordt de koppeling gemaakt met de metacognitieve benadering van leren en onderwijzen.)
 • Marc Stevens.
  Werkplan voor schrijfvaardigheid. Een aanzet. Blz. 14-30.
  (Op het einde van de lagere school moeten de leerlingen zich adequaat, persoonlijk en in vrij behoorlijk Nederlands kunnen uitdrukken. Over hoe dat doel bereikt kan worden, lopen de meningen van didactici sterk uiteen. Marc Stevens opteert voor een interactieve aanpak waarin zowel aandacht wordt besteed aan de communicatieve taak (de totaaloefening) als aan het oefenen van een aantal deelvaardigheden (de aspectoefening). Om te tonen hoe de nieuwe leerplannen en eindtermen voor het lager onderwijs gerealiseerd kunnen worden, presenteert hij een mogelijke invulling voor zes jaar schrijfonderwijs.)
 • Jan Coninx.
  Interactief luisteren in de lagere school. Blz. 31-49.
  (De term ‘interactief luisteren’ geeft aan dat de leerlingen actief betrokken zijn. Jan Coninx illustreert hoe luisterlessen kunnen uitgroeien tot taalactiviteiten in ruime zin, waarbij het accent wel op het luisteren blijft liggen. Hij auteur zet een aantal (basis-, deel- en totaal)vaardigheden die bij het luisteren geoefend kunnen worden, op een rijtje, en besteedt uitvoerig aandacht aan de evaluatie van de luistertaken. Hij illustreert zijn visie met praktijkideeen voor het eerste, vierde en zesde leerjaar, waarbij het vertrekpunt steeds een taalgeheel is.)
 • Wilfried De Hert.
  Geintegreerd werken. Een eerste stap! Blz. 51-61.
  (Geintegreerd werken is een eerste stap om de leerlingen zelfstandiger taken te laten oplossen en tegelijkertijd de integratie van vaardigheden te stimuleren. Bedoeling is dat de leerlingen meer inzicht verwerven in hun eigen leerproces, en vaardiger en weerbaar worden in alledaagse situaties. In zijn theoretische inleiding geeft Wilfried De Hert een aantal factoren aan waarmee men bij geintegreerd werken rekening moet houden. In het tweede deel van het artikel illustreert hij deze gentegreerde aanpak aan de hand van twee concrete lessenreeksen voor de hoogste jaren van het secundair onderwijs.)
 • Luc Wyns.
  Maar hoe doe je dat nou ??? Een voorbeeld (of twee) van geintegreerde lessen Nederlands voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs. Blz. 63-74.
  (Aansluitend bij de theoretische visie uit het vorige artikel presenteert Luc Wyns twee lessenreeksen voor de lagere jaren van het secundair onderwijs rond het geven van een goede (mondelinge) beoordeling en het mondeling doorgeven van informatie over een bepaald onderwerp. Hij geeft telkens een overzicht van de verschillende fasen in de lessenreeks, waarin gewerkt wordt aan taalinzichten en deelvaardigheden die het voor de leerlingen uiteindelijk mogelijk moeten maken om de opgegeven opdracht (de totaalvaardigheid) efficient uit te voeren.)
 • Wilfried De Hert.
  De Doorlichting Doorgelicht. Blz. 76-78. (Rubriek ‘VON Geschud’.)
  (Een standpunt over het jaarverslag van de inspectie.)
 • Boekbespreking (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 80-81.):
  . <Door: Luc Vercammen:> A. Braet. Schrijfvaardigheid Nederlands. Een praktische didactiek voor de bovenbouw havo en vwo. Coutinho, Bussum, 1995.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.33-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 27, nummer 2, nov.-dec. 1997.
ISSN 0770-2086.
Door: Rita Rymenans, vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 19 januari 1998.

 • Dominiek Sandra.
  Heeft een goede lezer ook maar een half woord nodig? Van leesonderzoek naar leesonderwijs. Blz. 3-17.
  (In fundamenteel wetenschappelijk onderzoek tracht men inzicht te verwerven in de mentale processen die lezen mogelijk maken en die ervoor zorgen dat geschreven taalvormen aan betekenis gekoppeld worden. Vanuit onderwijskundig standpunt trachten onderzoekers te achterhalen aan welke aspecten van het leesproces men in het onderwijs aandacht moet besteden, op welke tijdstippen en op welke manier. In dit artikel stelt Dominiek Sandra de huidige wetenschappelijke inzichten in de aard van het leesproces bij de ervaren lezer voor, en maakt hij de vertaalslag naar het leesonderwijs, zowel bij het leren omgaan met de geschreven taalvorm als met de tekstbetekenis.)
 • Koen Van Gorp.
  Het wonder van de taal. Taalbeschouwing in de lagere school. Blz. 18-34.
  (Taalbeschouwing is in Vlaanderen een belangrijk aandachtspunt bij ontwikkelaars, nascholers en begeleiders. In de klaspraktijk daarentegen houdt het traditionele grammatica-onderwijs hardnekkig stand. Koen Van Gorp zoekt naar mogelijke verklaringen hiervoor en licht vervolgens het nut van taalbeschouwingsonderwijs kort toe. De hoofdmoot van zijn artikel is gewijd aan de vraag hoe je in de lagere school aan taalbeschouwing kunt werken. De traditionele, deductieve aanpak viert nog altijd hoogtij, zelfs in recente taalmethoden. Als alternatief stelt hij een inductieve werkwijze voor, waarbij ‘zelfontdekkend’ en ‘probleemoplossend’ de sleutelwoorden zijn.)
 • Tom Sleeuwaert
  Muziek in de lessen Nederlands? Blz. 36-45.
  (In de lagere jaren van het secundair onderwijs moet muziek een plaats krijgen in de lessen Nederlands, vindt Tom Sleeuwaert. Om aan te tonen hoe dat kan, stelt hij twee inspirerende lesideeen voor waarin muziek geintegreerd is: een kennismaking met poezie en een creatieve schrijfopdracht.)
 • Katrien De Vlaemynck.
  Informatie opzoeken in folders. Blz. 46-50. (Rubriek ‘Spiekerskorner’.)
  (Een lesmodel.)
 • Nora Bogaert e.a.
  Geen dode letter… Een inhoudelijke invulling van de non- discriminatie-overeenkomst. Blz. 51-53. (Rubriek ‘VON Geschud’.)
  (Een standpunt.)
 • Boekbesprekingen (Rubriek ‘Ingeboekt’. Blz. 54-63.):
  . <Door: Ann De Schryver:> M. Hajer, T. Meestringa & E. Wagemans (red.). Taal in de klas. Stichting IVIO, Lelystad / SLO, Enschede, 1993-1995.
  . <Door: Veerle Geudens:> M. Hajer, D. Hartveldt & T. Meestringa. Wat vraag je me nu? Vragen en antwoorden bij vakteksten. Stichting IVIO, Lelystad / SLO, Enschede, 1995.
  . <Door: Machteld Verhelst:> W. Smedts & W. Van Belle. Taalboek Nederlands. Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1996.
  . <Door: Barbara Linsen:> A. De Bode & R. Broere: Altijd moeten ze mij hebben / Morgen ben ik weer beter / Mag het licht nog even aan? / Opa duurt ontelbaar lang / Maar jij blijft mijn papa / Handleiding Hartenboeken 1-5. Van In, Lier 1996.
(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9801.34-=-=

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| Amsterdamer Beitraege  Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Literatuur Zonder    Toin Duijx <Duijx@rulfsw.leidenuniv.nl>    |
|  Leeftijd:                               |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Naamkunde:        Tanneke Schoonheim               |
|                     <Tanneke@rulxho.LeidenUniv.nl> |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <l.lagerwerf@wmw.utwente.nl>  |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| de Parelduiker:     Wieneke 't Hoen <Wieneke.tHoen@konbib.nl>   |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <lcornelis@compuserve.com>   |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Tydskrif vir Nederlands Jean Jordaan <rgo_anas@rgo.sun.ac.za>     |
|  en Afrikaans:                             |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*


(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
|  Er is ook een WWW-archief met alle e-mailversies van Neder-L sinds  |
|  juni 1992, dat ook op trefwoord doorzocht kan worden; de URL van dit |
|  listserv-archief: http://listserv.surfnet.nl/archives/neder-l.html  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
|  Of maak gebruik van het listserv-archief (zie enkele regels hierboven)|
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9801.d --------------------------*