Neder-L, no. 9712.a

Subject: Neder-L, no. 9712.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Mon, 8 Dec 1997 02:51:35 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9712.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9712.01: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Zesde Vriendendag van het Letterkundig Museum, 14  |
|           december (Den Haag)                 |
|          - Poeziemiddag Letterkundig Museum, 21 december (id.) |
|          - Boeken- en prentenveiling De Tille, 16 - 17 december|
|           (Leeuwarden)                    |
| (2) Col: 9712.02: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 17:     |
|          Kerstprijsvraag 1997                 |
| (3) Vac: 9712.03: Vacature Oldenburg (Duitsland); deadline: 1 jan. 98  |
| (4) Vac: 9712.04: Vacature Kuala Lumpur (Maleisie); deadline: 15 feb. 98|
| (5) Lit: 9712.05: Pas verschenen: Werken met Zeeuwse Bronnen. Tekst en |
|          uitleg bij het lezen van archiefstukken. Onder    |
|          redactie van L.M. Hollestelle, e.a.          |
| (6) Lit: 9712.06: Pas verschenen: Catalogus Librorum Werbrouck. Met een |
|          inleiding van Boris Rousseeuw             |
| (7) Web: 9712.07: REWO-website                     |
| (8) Med: 9712.08: Scriptie-prijsvraag Multatuli             |
| (9) Lit: 9712.09: Verschenen: A.M. Duinhoven - Middelnederlandse    |
|          syntaxis, deel 2: De werkwoordgroep          |
|(10) Sym: 9712.10: Taal en Tongval-Symposion op 12 december te Gent   |
|(11) Lit: 9712.11: Pas verschenen: Andre Hanou, Studies over de     |
|          Nederlandse vrijmetselaarsloges voor 1830       |
|(12) Sym: 9712.12: Symposium De wetenschapper als tekstadviseur, 18   |
|          december, Delft                    |
|(13) Lit: 9712.13: Tekst verschenen van Wiljan van den Akkers lezing   |
|          lezing "Dameskoor 'Het zingend vedertje' of de    |
|          geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poezie" |
|(14) Med: 9712.14: Partikelonderzoek van start              |
|(15) Med: 9712.15: Avond 'Liefde en Ballingschap' over Willem Bilderdijk |
|          op 16 december te Amsterdam              |
|(16) Med: 9712.16: Literair programma 'Skrywers & Schrijvers' met    |
|          Zuid-Afrikaanse auteurs op 12 december in de Beurs  |
|          van Berlage te Amsterdam               |
|(17) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 23:21:30 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Rub: 9712.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================

DEN HAAG, Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum, Prinses Irenepad 10, 2595 BG ‘s-Gravenhage, 070-3471114; open: di.-vr. 10-17 uur; weekend en feestdagen 12-17 uur (eerste kerst-, paas- en pinksterdag gesloten).

Zesde VRIENDENDAG van het Letterkundig Museum, 14 december 1997, 14 uur. Toegangsprijs f.12,- (Vrienden LM gratis).
De Zesde Vriendendag van het Letterkundig Museum zal voor een groot deel gewijd zijn aan de totstandkoming van de nieuwe permanente tentoonstelling. Gastspreker is Geert Mak.


DEN HAAG, Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum, Prinses Irenepad 10, 2595 BG ‘s-Gravenhage, 070-3471114; open: di.-vr. 10-17 uur; weekend en feestdagen 12-17 uur (eerste kerst-, paas- en pinksterdag gesloten).

POEZIEMIDDAG, 21 december 1997, 14 uur. Toegangsprijs f.12,- (Vrienden LM f.8,-).
Poeziemiddag m.m.v. Eva Gerlach, Rutger Kopland, Neeltje Maria Min, Kees Ouwens, Kees Stip en Jean Pierre Rawie.


LEEUWARDEN, Antiquariaat De Tille, Weerd 11, tel./fax 058-2137026

BOEKEN- EN PRENTENVEILING, 16 en 17 december 1997, 19 uur.
Veiling van 900 nommers betreffende o.a. bibliografie, paleografie, taal- en letterkunde, kinderboeken en antieke boeken. Catalogus f.10,-. Kijkdagen 13 en 15 december, 11-17 uur.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 06 Dec 1997 13:15:49 +0000
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Col: 9712.02: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 17: Kerstprijsvraag 1997

=================================
NederNed 17: Kerstprijsvraag 1997
=================================

Vorig jaar organiseerde ik in Neder-L een kleine prijsvraag om uw elektronische geletterdheid te testen. Op het gebied van de neerlandistiek was al veel informatie op Internet te vinden; het leek me aardig om eens te zien in hoeverre de lezers van Neder-L die informatie ook daadwerkelijk konden opsporen.

We zijn nu een jaar verder. Neder-L heeft in dit jaar een eigen website gekregen, die steeds beter bezocht wordt. Ook allerlei andere (private en commerciele) instellingen zijn op het web gekomen. Alleen de overheid (de Taalunie) en de meeste universitaire vakgroepen willen er kennelijk nog steeds niet echt aan. Veel actuele serieuze wetenschappelijke informatie heb ik ook dit jaar niet kunnen vinden op de universitaire servers bij de voorbereiding van de prijsvraag.

Want ook dit jaar is hij er weer, het licht van uw kerstvakantie. Hieronder vindt u twaalf vragen. Het is de bedoeling dat u elk van deze vragen beantwoordt, en bovendien bij elk antwoord de juiste vindplaats op Internet vermeldt. Dit antwoord dient in ieder geval de vorm te hebben van een zo volledig mogelijk Internet-adres, zoals http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/index.html. Een enkele keer wilt u misschien een on-line database raadplegen, zodat het precieze adres niet te achterhalen is. In dat geval dient u zo duidelijk mogelijk de gevolgde stappen te beschrijven. Sowieso worden uitgebreide beschrijvingen van gebruikte zoekmethoden zeer op prijs gesteld.

De Internet-adressen moeten op 1 december 1997 opvraagbaar geweest zijn (het is niet toegestaan zelf een antwoord op Internet te publiceren en daar dan naar te verwijzen). Redacteuren van Neder-L, alsmede hun familie, schoonfamilie, en geadopteerde Friese dochters, zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen dienen voor 15 januari 1997 verstuurd te worden aan oostendorp@rullet.leidenuniv.nl.

De prijs is dit jaar wel bijzonder begerenswaardig, en bestaat uit een originele koffiemok met het logo van Neder-L. Van deze mok bestaan op de hele wereld slechts zes exemplaren. Hiervan worden er vijf gebruikt door de redacteuren van Neder-L bij hun moeilijke werk. De zesde kunt u winnen door de onderstaande vragen goed te beantwoorden. (Bij meerdere gelijkwaardige kandidaten wordt geloot.)

Marc van Oostendorp,
oostendorp@rullet.leidenuniv.nl


 1. Welke prijs heeft de schrijver Abdelkader Benali onlangs gewonnen voor zijn boek Bruiloft aan zee?
 2. Wat was het onderwerp van de lezing die Marijke van der Wal hield op 3 mei 1995 aan de Universiteit van Pisa?
 3. Wat betekent het zelfstandig naamwoord ‘curare’?
 4. Hoeveel bedraagt de contributie voor een buitengewoon lid van de IVN?
 5. In welk(e) Nederlands(e) dialect(en) is ‘intercliticisatie’ als in (i) toegestaan?
  (i) Hoeveel rekendiede daar nou voor? (=Hoeveel rekende die daar nu voor?)
 6. Wat is het e-mailadres van Jan-Wouter Zwart?
 7. Noem drie romans van W.F. Hermans die in het Duits zijn vertaald.
 8. Hoe heet gedeelte van het orgel dat zich in de onderbouw van de orgelkast bevindt en dat zachter klinkt dan de andere werken/klavieren van het orgel?
 9. Wie heeft model gestaan voor de romanfiguur Henk Wigbold in de romancyclus van Voskuil?
 10. Veel varianten van het Nederlands kennen een regel van woordfinale t-deletie (‘kas’ in plaats van ‘kast’). Hoe zit dit met het Petjo?
 11. In welk jaar schreef Constantijn Huygens de volgende regels:
  Wel voeld’ ick vander jeughd daer was een dieper grond
  Die mij aen Tesselscha oorspronckelick verbond:
  Wel tuyghde mij mijn hert, daer was wat meer als Sterren
  Dat hem in Tesselschaes de’e twijnen en verwerren
  .
 12. In welk jaar gebruikte Anna Barbara van Meerten-Schiperoort voor het laatst de lunch in haar tuin in Gouda?

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 3 Dec 1997 12:18:13
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: Vac: 9712.03: Vacature Oldenburg (Duitsland); deadline: 2 januari 1998

=======================================================================
VACATURE OLDENBURG VACATURE OLDENBURG VACATURE OLDENBURG
=======================================================================

Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg

Im Fachbereich 11 ist zum 1.4.1998 die Stelle einer/eines

Wissenschaftlichen Assistentin/Assistenten

(Bes.-Gr. C1-Beamtin/Beamter auf Zeit)
Kennziffer: FB 11

fuer den Bereich Niederlaendische Literaturwissenschaft fuer zunaechst 3 Jahre zu besetzen.

Der/die Stelleninhaber(in) hat die Aufgabe, in Forschung und Lehre die fuer eine Habilitation erforderlichen Leistungen zu erbringen (Par. 56 (1) NHG).

Nachweisbare Kenntnisse auf dem Gebiet der Literaturtheorie, die niederlaendischen Literatur und der deutsch-niederlaendischen literarische Beziehungen sind erwuenscht.

Einstellungsvoraussetzung ist eine qualifizierte Promotion (Par. 56 (3) NHG).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. Die Carl von Ossietzky Universitaet strebt an, den Frauenanteil im Wissenschaftsbereich zu erhoehen. Deshalb werden Frauen nachdruecklich aufgefordert, sich zu bewerben. Gem. Par. 47 Abs. 3 NHG sollen Bewerberinnen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt beruecksichtigt werden.

Auskuenfte erteilt Prof.Dr. R. Gruettemeier (Tel. 0049 – 441 – 798 3186 (Universitaet) oder 0049 – 441 – 31751 (privat).

Bewerbungen sind bis zum 2.1.1998 unter EinschluB von Lebenslauf, Publikationsliste und einem Habilitations-Projekt auf dem Gebiet der Niederlaendischen Literaturwissenschaft (max. 4 Seiten) an den Praesidenten der Carl von Ossietzky Universitaet Oldenburg, z.Hd. des Dekans des Fachbereichs 11, Postfach 2503, D-26111 Oldenburg, zu richten.

Medegedeeld door:
IVN – Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge, Nederland
tel. ++ (31) 172 518 243,
fax ++ (31) 172 519 925,
e-mail ivnnl@wxs.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 3 Dec 1997 12:18:13
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: Vac: 9712.04: Vacature Kuala Lumpur (Maleisie); deadline: 15 februari 1998

=======================================================================
VACATURE KUALA LUMPUR VACATURE KUALA LUMPUR VACATURE KUALA LUMPUR
=======================================================================

The University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, is the oldest and largest university in the country. At the Faculty of Languages and Linguistics more than twenty languages are offered. With effect from the 1998-1999 session, BA-Programmes in Languages and Linguistics will be offered.
The Dutch section, coming under the Department of Asian and European Languages, is staffed by one lecturer. Dutch is currently taught as an Elective for Malay Studies and as a Proficiency Course. With effect from the 1998-1999 session Dutch will also be available as an elective to all university programmes and as a BA-minor.

Because of the departure of the present lecturer, the Faculty of Languages and Linguistics has per 4 September 1998 a vacancy for a

DUTCH LANGUAGE LECTURER

who will be responsible for the Dutch language courses (12 – 16 hours per week).

Requirements:

 • Masters-degree (‘doctorandus’) in Dutch Language and Literature or equivalent.
 • Experience and/or affinity with teaching Dutch as a Second/Foreign Language.
 • Knowledge of English.

Conditions:

 • Commencing salary will be determined in accordance with qualifications and experience within the scale for lecturers. The salary scale for a lecturer per 1 January 1998 ranges between RM 2087 and RM 4413 per month. Furthermore a lecturer receives an entertainment allowance’ between RM 170 and RM 500.
 • The University provides partially furnished housing for free or a housing allowance of RM 700 per month.
 • The University provides medical facilities for the lecturer (and family members).
 • Travel expenses to Malaysia will be paid by the university for the lecturer. The university will reimburse costs of shipment of goods up to 50 cubic feet.

The successful candidate will be offered a two year contract. This could be extended to a maximum of seven years.
Those who are interested are requested to write in before 15 February 1998. Further information and application forms can be obtained from: Assoc. Prof.Dr. Choi Kim Yok, Head, Department of Asian and European Languages Tel. 60 3 7593023 / 7820627, Fax 60 3 7579707, Faculty of Languages and Linguistics, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia or:
Drs. Martin ’t Hart, Dutch Language Lecturer, Tel. 60 3 7593034 / 7574569, Fax 60 3 757 4569, E-mail r1martin@umcsd.um.edu.my

Medegedeeld door:
IVN – Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge, Nederland
tel. ++ (31) 172 518 243,
fax ++ (31) 172 519 925,
e-mail ivnnl@wxs.nl

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 23:21:30 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Lit: 9712.05: Pas verschenen: Werken met Zeeuwse Bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Onder redactie van L.M. Hollestelle, e.a.

======================================================================
PAS VERSCHENEN:
Werken met Zeeuwse Bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstukken. Onder redactie van L.M. Hollestelle, A.P. de Klerk, H. Uil en A. van Waarden-Koets. (Kartons voor geschiedenis en letterkunde 3). isbn 90-72872-18-5, ingenaaid met flappen, ill., ca. 200 p., fl. 29,50
======================================================================

‘Werken met Zeeuwse bronnen’ is veel meer dan een oefenboek voor oud schrift. Het probeert een antwoord te geven op de vele vragen die het lezen van historische bescheiden in eerste instantie nu eenmaal oproept. Het behandelt en verklaart aan de hand van archiefstukken uit heel Zeeland tal van zaken die voor de huidige lezer problemen opleveren.

Het boek opent met een inleiding op het oude schrift (door L.M. Hollestelle), en met een overzicht van de in de archiefstukken gebruikelijke afkortingen (L.M. Hollestelle en A. van Waarden-Koets). Vervolgens worden door middel van archiefstukken behandeld: Tijdrekenkunde (A. van Waarden-Koets), Geld (A.C. Meijer), Maten en gewichten (L.M. Hollestelle), Gewestelijk bestuur (L.R. Priester), Stedelijk bestuur (J.P.B. Zuurdeeg), Bestuur in Zeeuwsch-Vlaanderen (A.J.H.M. Prinsen), Justitie en politie (L.J. Moerland), Polders en waterschappen (L.M. Hollestelle), Notarissen (P. Blom), Kerk en onderwijs (H. Uil), Voorouders (L.M. Hollestelle), Gewestelijke belastingen (L.R. Priester), Plaatselijke belastingen (S.W.M.A. den Haan), Armenzorg (J.L. Kool-Blokland), Landbouw (P.J. van Cruyningen), Handel, nijverheid en viserij (A.F. Franken), Verkeer en vervoer (A.F. Franken), Oorlogsvoering en landsverdediging (J.M. Smits).

De gebruiker mag verwachten dat dit boek hem een beter begrip oplevert van de archiefstukken en hem een begrijpelijker en duidelijker beeld zal geven van het verleden van de Zeeuwse maatschappij. ‘Werken met Zeeuwse bronnen’ vormt samen met de in 1991 verschenen ‘Gids voor historisch onderzoek in Zeeland’ (Kartons voor geschiedenis en letterkunde 1) een handboek voor de studie van bijna alle aspecten van de Zeeuwse geschiedenis.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 23:21:30 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Lit: 9712.06: Pas verschenen: Catalogus Librorum Werbrouck. Met een inl. van Boris Rousseeuw

================================================================
PAS VERSCHENEN:
Catalogus Librorum Werbrouck. Met een inl. van Boris Rousseeuw. Wildert: De Carbolineum Pers, 1997. 80 blz.
================================================================

Op 27 mei 1748 kwam in het Bisschoppelijk Paleis van Antwerpen een boekencollectie onder de hamer die even omvangrijk als veelzijdig was. Geestelijk vader was Jozef Werbrouck, de veertiende bisschop van de Scheldestad, die op kerstavond van het jaar tevoren bij een even dom als onwaarschijnlijk ongeval om het leven kwam.

De interessante, 40 bladzijden tellende catalogus die de talentvolle stadsdrukker Joannes Grange voor deze veling maakte, is inmiddels een grote zeldzaamheid geworden die noch de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, noch de universiteitsbibliotheken van Gent, Antwerpen of Leuven bezitten.

Bij de Carbolineum Pers verscheen een facsimile van een compleet exemplaar uit een prive-collectie, dat bovendien in handschrift alle opbrengsten bevat. Het facsimile wordt voorafgegaan door een inleiding waarin zowel bisschop Werbrouck als drukker Grange worden geschetst, naast het tijdsbeeld, de catalogus zelf en de veiling.

De inleiding is met de hand gezet; het geheel is met de handpers gedrukt op geschept papier in 50 genummerde exemplaren. Er zijn negen illustraties en vijftien handgekleurde initialen. Het boek is uitsluitend verkrijgbaar door storting van 5.000 BEF op rekening 001-2190765-96 van Boris Rousseeuw, Elf Novemberstraat 22, B-2910 Wildert. Voor Nederland: f.260,- op rekening 65-56-34-657 bij ING-bank.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 18:25:25 +0100
From: Jacques Van Keymeulen <Jacques.VanKeymeulen@rug.ac.be> Subject: Web: 9712.07: REWO-website

Sedert enige tijd heeft het REWO een website. REWO staat voor “Overlegorgaan Regionale Woordenboeken”. Het is een samenwerkingsverband in de schoot van de Nederlandse Taalunie van het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten (Universiteit Gent), het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (beide aan de Katholieke Universiteit Nijmegen). Op de website worden de drie projecten voorgesteld (o.a. met taalkaarten).

URL: http://allserv.rug.ac.be/~jvkeymeu
Jacques Van Keymeulen
Vakgroep Nederlandse Taalkunde RUG
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
(tel: +32-(0)9-2644073)
(fax: +32-(0)9-2644170)

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 19:40:37 +0100
From: Gert-Jan Johannes, via Willem.Kuiper@let.uva.nl
Subject: Med: 9712.08: Scriptie-prijsvraag Multatuli

=============================
Scriptie-prijsvraag Multatuli
=============================

Het Multatuli Genootschap heeft onlangs besloten, eens in de twee jaar een prijs uit te reiken aan de schrijver van de belangwekkendste scriptie over een onderwerp dat van rechtstreeks belang is voor de Multatuli-studie. Deze prijs zal voor de eerste keer in 1998 uitgereikt worden voor een scriptie die tot stand gekomen is in de periode tussen 1 januari 1996 en 1 januari 1998.

Studenten Letteren aan een universitaire instelling of aan een hogere beroepsopleiding, in Nederland of in het buitenland, die menen dat zij een werkstuk vervaardigd hebben dat aan de eisen voldoet, worden uitgenodigd, het aan de jury voor te leggen. De jury bestaat uit drie deskundigen uit de kring van het Genootschap.

Inzending onder motto is toegestaan. Nadere informatie kan, indien gewenst, ingewonnen worden bij de voorzitter van het Multatuli Genootschap, J.J. Oversteegen, Nunspeterweg 20, 8076 PD Vierhouten, telefoon 0577.41.1633.

Andere eisen dan relevantie voor de Multatuli-studie worden niet gesteld, naast uiteraard het voor scripties algemeen gehanteerde criterium van een in principe publiceerbare tekst van minimaal twintig pagina’s. Het Multatuli Genootschap heeft een eigen tijdschrift onder haar hoede, Over Multatuli. Publicatie van een werkstuk in die periodiek ligt voor de hand, als de onafhankelijke redactie het daartoe geschikt acht.

De bekroonde scribent zal een bedrag van fl. 1000,- ontvangen. De prijs wordt uitgereikt op de jaarvergadering van het Multatuli Genootschap, eind februari of begin maart 1998. De inzendingen moeten binnen zijn op uiterlijk 10 februari of daaraan voorafgaand.

Inzendingen kunnen worden gericht aan:
Jury Scriptieprijsvraag
Multatuli Museum
Korsjespoortsteeg 20
1015 AR Amsterdam

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 21 Nov 1997 12:00:07 +0100 (MET)
From: Martinus Nijhoff Uitgevers & A.M. Duinhoven <A.M.Duinhoven@mail.uva.nl>
Subject: Lit: 9712.09: Verschenen: A.M. Duinhoven - Middelnederlandse syntaxis, deel 2: De werkwoordgroep

=======================================================================
A.M. Duinhoven – Middelnederlandse syntaxis, deel 2: De werkwoordgroep
=======================================================================

Tweede deel van standaardwerk over de syntaxis van het Middelnederlands

In Synopsis, uitgegeven door uitgeverij Martinus Nijhoff te Groningen, is het verschijnen aangekondigd van het tweede deel van Duinhovens Middelnederlandse syntaxis. Synchroon en diachroon, handelend over ‘De werkwoordgroep’.

‘Het is bijna ongelooflijk dat nog eenmanswerk van dit kaliber mogelijk is’. Deze uitspraak van de taalkundige Van den Toorn over het eerste deel van Middelnederlandse syntaxis is zeker ook van toepassing op deel 2, dat de werkwoordgroep als onderwerp heeft. Duinhovens standaardwerk vormt verplichte literatuur voor neerlandici en germanisten die geinteresseerd zijn in de ontwikkeling van de Nederlandse syntaxis.

Middelnederlandse syntaxis geeft inzicht in de oudere fasen van het Nederlands en verklaart waarom de hedendaagse taal is zoals die is. Deel 2 bevat een breed overzicht van de ontwikkelingen in de werkwoordgroep. Het uitgangspunt vormt de persoonsvorm, de verbinding van werkwoordstam en persoonsaanduiding. Aandacht krijgt de overgang van gebonden naar expliciet subject. Hoofdstuk 2 is aan de nominale aanvullingen, hoofdstuk 3 aan de adverbiale complementen gewijd. Hoofdstuk 4 bespreekt de overgang van zelfstandig werkwoord naar koppelwerkwoord.
In de volgende drie hoofdstukken wordt het gebruik beschreven van de infinitief, het onvoltooid en het voltooid deelwoord, die van adverbiale formaties tot naamwoord en werkwoord geworden zijn. In hoofdstuk 8 worden de hulpwerkwoorden bij het voltooid deelwoord behandeld. In hoofdstuk 9 passeren de hulpwerkwoorden bij een infinitief de revue, de modale en causatieve hulpwerkwoorden en de hulpwerkwoorden van aspect.

Handboek en naslagwerk

Evenals in deel 1 is gekozen voor een overzichtelijke presentatie in korte paragrafen. Een helder gebruik van verwijzingen, samenvattingen en registers maken de studie bruikbaar als handboek en naslagwerk. Middelnederlandse syntaxis is een hulpmiddel bij de interpretatie van Middelnederlandse teksten en is onmisbaar bij de studie van het historische en het moderne Nederlands.

Middelnederlandse syntaxis. Synchroon en diachroon
Deel 2: De werkwoordgroep
A.M. Duinhoven
ISBN 90 6890 512 0
Gebonden, 633 pagina’s
Prijs: fl. 125,00
Verschijnt november 1997

Het eerste deel, handelend over de naamwoordgroep, verscheen in 1988 bij Martinus Nijhoff te Leiden, ISBN 90 6890 148 6, 400 pagina’s. Er zijn nog nieuwe exemplaren te verkrijgen bij Antiquariaat De Keerkring, Postbus 1359, 6501 BJ Nijmegen. Tel. 024-3239340. Fax 024-3241048.
De prijs is tot 1-1-1998 fl. 50,00, daarna fl. 55,00.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 27 Nov 1997 23:13:33 +0100 (MET)
From: "J.P.A. Stroop" <J.Stroop@mail.uva.nl>
Subject: Sym: 9712.10: Taal en Tongval-Symposion op 12 december te Gent

================================================
Taal en Tongval-Symposion op 12 december te Gent
================================================

Het negende Taal- en Tongval-symposion, gewijd aan “De standaardisering van het Nederlands”, vindt plaats op vrijdag 12 december a.s., te 14.00 uur, in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18 te Gent.

Sprekers zijn Dr. R. van Bezooijen (KUN), Dr. J. Stroop (UvA) en Dr. H. van de Velde (ULB).

Het programma is als volgt:

R. van Bezooijen, De evaluatie van het Standaard-Nederlands
J. Stroop, Wordt het Poldernederlands model?
H. van de Velde, Uitspraakdivergentie in klank en beeld.

Na afloop is er een receptie.

Met het oog op de beschikbare ruimte wordt u verzocht u van te voren aan te melden, voor Nederland bij:
Dr. J. Berns, P.J.Meertens-Instituut, Keizersgracht 569-571, 1017 DR Amsterdam of: E-mail: Jan.Berns@pjmi.knaw.nl
voor Belgie bij:
A. de Groote, vakgroep Nederlandse Taalkunde, Blandijnberg 2, B-9000 Gent, Belgie

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 17 Nov 1997 10:55:19 +0000 (MET-1DST)
From: Rietje van Vliet <M.van.Vliet@PROFIELEN.HRO.NL>
Subject: Lit: 9712.11: Pas verschenen: Andre Hanou, Studies over de Nederlandse vrijmetselaarsloges voor 1830

=======================================================================
Zojuist verschenen:
A.J. Hanou, Onder de acacia. Studies over de Nederlandse vrijmetselarij en vrijmetselaarsloges voor 1830. Paddemoesreeks 3. 220 Blz. ISBN 90-75179-13-8, fl. 39,95 (excl. verzendkosten)
=======================================================================

Herfst 1751. Boven Amsterdam wordt vuurwerk afgeschoten. Aan de avondhemel kan men in kleuren zien: De Logie der Vrye Metselaers. Hoe onzichtbaar de vrijmetselarij in normale omstandigheden ook was, of wilde zijn, hiermee werd duidelijk dat het grootste – en nog steeds bloeiende – genootschap van de achttiende eeuw de aandacht trok van een groot publiek. In tientallen loges zal zich een belangrijk deel verzamelen van de Nederlandse elite.

In dit boek zijn verzameld een aantal studies over aspecten van de Nederlandse vrijmetselarij in de periode 1700-1830. De algemene ontwikkeling wordt besproken, evenals het beeld van de macons bij de tegenstanders. Verder komen, in een aantal artikelen, uitgebreid aan de orde ontstaan van, en verwikkelingen binnen een aantal loges in steden en stadjes: Utrecht, Leiden, Sluis, Amsterdam, Haarlem, Den Helder. Het loge-leven blijkt niet zelden bepaald door de vaderlandse situatie, door de politiek, door kleurrijke en eigenzinnige leiders, door interne tegenstellingen.

Tevens vindt men hier gegevens over vele personen die bij genoemde loges betrokken waren, en over nog anderen. Aldus wordt meer zichtbaar van een belangrijk verschijnsel uit de tijd van de Verlichting.

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 04 Dec 1997 11:37:48 +0100 (CET)
From: "Bas A. Andeweg" <bas.andeweg@wtm.tudelft.nl>
Subject: Sym: 9712.12: Symposium De wetenschapper als tekstadviseur, 18 december, Delft

     *---------------------------------------*
     |                    |
     |        Symposium       |
     |                    |
     |  De wetenschapper als tekstadviseur |
     |     Te(k)st in de praktijk    |
     |                    |
     |    18 december 1997, TU Delft   |
     |                    |
     *---------------------------------------*

Tekstschrijvers proberen hun vakkennis op peil te houden door af en toe een wetenschappelijk boek te lezen. Toch eindigt dat vaak in een teleurstelling: de wetenschapper staat te ver van de praktijk af en beantwoordt niet de vragen die schrijvers in het dagelijks werk hebben. De beruchte kloof tussen de werkvloer en de wetenschap.

Het CLCN-symposium ‘Te(k)st in de praktijk. De wetenschapper als schrijfadviseur’ probeert deze kloof te overbruggen. Wetenschappelijk onderzoekers houden lezingen over hun onderzoek en worden geconfronteerd met opposities van deskundigen uit de praktijk. Deze praktijkspecialisten beoordelen het onderzoek op bruikbaarheid en formuleren vragen uit de praktijk waarop zij een antwoord verwachten van de wetenschap.

Op het symposium komen de volgende tekstsoorten aan bod: handleidingen, gebruiksaanwijzingen, beleidsnota’s, ARBO-teksten, brochures, burgerbrieven en elektronische tekstbestanden. Wetenschappers praten u bij over document design en andere recente ontwikkelingen binnen de taalbeheersing. Grijp deze kans aan om uw eigen vragen op de onderzoeksagenda te plaatsen!

Uitgebreidere informatie, preciese programmagegevens en informatie over de (lage) kosten zijn te vinden op: http://www.wtm.tudelft.nl/sectie/tk/clcn/index.htm Telefonisch kan ook via Rob Neutelings (015 2781160) of Nicole Ummelen (015 2782915)

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 24 Nov 1997 13:58:06 +0100
From: Leon van de Zande <Leon.vandeZande@let.ruu.nl>
Subject: Lit: 9712.13: Tekst verschenen van Wiljan van den Akkers lezing "Dameskoor 'Het zingend vedertje' of de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poezie"

======================================================================
Tekst verschenen van Wiljan van den Akkers lezing “Dameskoor ‘Het zingend vedertje’ of de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poezie”
======================================================================

Op de tweede alumnidag van de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht op 5 april j.l. heeft prof.dr. Wiljan van den Akker een lezing gehouden onder de titel “Dameskoor ‘Het zingend vedertje’ of de geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poezie”.

Sinds twee jaar voeren Wiljan van den Akker (UU) en Gillis Dorleijn (RUG) een onderzoek uit dat zal uitmonden in een geschiedenis van de Nederlandse poezie van 1880 tot 1940. In dit onderzoek nemen zij het literaire veld als uitgangspunt en stellen zij vragen als: wie nemen op welk moment de dominante posities in binnen het literaire circuit? hoe vindt de beeldvorming rond auteurs en groeperingen plaats? welke factoren spelen daarbij een rol? Ze laten zich leiden door de gedachte dat het literaire speelveld complexer is dan wat de filters van de geschiedenis hebben doorgelaten.

In de lezing neemt Wiljan van den Akker de lezer mee naar de jaarlijkse zomervergadering van het Christelijk Letterkundig Verbond van 1913, waar diverse voordrachten gehouden worden en waar Dameskoor ‘Het zingend vedertje’ ter afwisseling onder meer een lofzang op het protestants-christelijke tijdschrift Bloesem en vrucht ten gehore brengt. Vervolgens voert hij ons door de protestants-christelijke letterkunde van de eerste twee decennia van deze eeuw, die tot nu toe door de literatuurgeschiedenis om redenen van kwaliteit slechts kort is afgedaan of zelfs geheel is genegeerd. Hoewel dat kwaliteitsoordeel misschien terecht is, laat Van den Akker zien dat ook dit soort poezie in haar context bekeken aantrekkelijk materiaal wordt.

De tekst van deze lezing wordt als tweede publicatie uitgegeven in de Adam Simons-reeks van de vakgroep Nederlands. Adam Simons (1770-1834) was de eerste hoogleraar in de Nederlandse letteren en geschiedenis aan de Utrechtse universiteit, waar hij van 1815 tot 1834 doceerde. In de reeks die naar hem is vernoemd, verschijnen teksten die te maken hebben met de (alumni-)activiteiten van de vakgroep en die zich lenen voor publikatie. De reeks wordt fraai uitgegeven en de boekjes zijn voorzien van een stofomslag.

U kunt een exemplaar bestellen door f. 10,- (inclusief portokosten) over te maken op girorekening 564085 t.n.v. UU, faculteit Letteren te Utrecht, o.v.v. 151.24.01, Van den Akker. Het boekje wordt na ontvangst van betaling toegestuurd. Bij betaling via Girotel wordt u verzocht ook uw adresgegevens te vermelden

Ook de lezing van prof.dr. W.P. Gerritsen, “C.G.N. de Vooys en de explosie van de neerlandistiek”, is nog te verkrijgen. Gerritsen blikt in deze lezing enerzijds terug op de ontwikkelingen in de (Utrechtse) neerlandistiek van de instelling van de eerste leerstoel in 1815. Anderzijds geeft hij zijn persoonlijke visie op recente ontwikkelingen in de vakbeoefening en op de taak van de neerlandicus in de samenleving. (te bestellen o.v.v. 151.24.01, Gerritsen)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 28 Nov 1997 17:16:09 +0100 (MET)
From: Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>
Subject: Med: 9712.14: Partikelonderzoek van start

=================
Partikelonderzoek
=================

Op 1 januari 1998 gaat een door het Vlaams-Nederlands Comite voor Nederlandse Taal en Cultuur (VNC) gefinancierd project ‘Onderzoek naar partikelgebruik in Nederland en Vlaanderen’ van start. Het zwaartepunt ligt bij de modale partikels, die kleine, in de woordenboeken en grammatica’s sterk verwaarloosde woordjes als “maar” en “eens” die een wereld van verschil kunnen uitmaken in voorbeelden als de volgende:

(1) Ik vier mijn verjaardag op zondag
(2) Ik vier mijn verjaardag maar op zondag
(3) Ik vier mijn verjaardag eens op zondag
(4) Ik vier mijn verjaardag maar eens op zondag

Een van de doelstellingen van het project is een partikelwoordenboek, -gids of -wijzer: wellicht zoiets als H. Weydt et al.: Kleine deutsche Partikellehre. Stuttgart 1983.

Het project staat onder leiding van Frans Zwarts (RU Groningen) en Piet Van de Craen (VU Brussel) en wordt uitgevoerd door Inge Callebaut (VU Brussel) en Ton van der Wouden (RU Groningen/RU Leiden). Inlichtingen bij laatstgenoemde, p/a ATW, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, 071-5171089, e-mail vdwouden@let.rug.nl.

Ton van der Wouden

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 7 Dec 1997 23:30:31 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Med: 9712.15: Avond 'Liefde en Ballingschap' over Willem Bilderdijk op 16 december te Amsterdam

   *---------------------------------------------------------------*
   |                                |
   |           LIEFDE EN BALLINGSCHAP          |
   |           OVER WILLEM BILDERDIJK          |
   |                                |
   | lezingen: P.J. Buijnsters, Anton van der Lem, Atte Jongstra |
   | liederen: Lieuwe Visser (zang), Stanley Hoogland (piano)   |
   | interview met Willem Bilderdijk: Carel Alphenaar en Marita  |
   | Mathijsen (inleiding en presentatie)             |
   |                                |
   |          dinsdag 16 december 1997,         |
   |        20.30 uur in De Balie, Amsterdam        |
   |                                |
   *---------------------------------------------------------------*

De dichter, geleerde, grafisch kunstenaar en advocaat Willem Bilderdijk (Amsterdam 1756 – Haarlem 1831) was een door leven en liefde geplaagd man. Maar hij was meer dan dat: Bilderdijk was een homo universalis, die zich vanaf zijn jeugd toelegde op de studie van oude en moderne talen, de theorie van de dichtkunst, taalkunde, wiskunde, astronomie, biologie, geschiedenis en krijgskunde. Het was zijn ideaal officier te worden, maar een voetgebrek verhinderde dit. Zijn huwelijk bleek al snel een mislukking. Bij zijn gedwongen vertrek uit Nederland – hij was een vurig aanhanger van het Oranjehuis – verliet hij ook zijn vrouw. Zijn ballingschap bracht hij voornamelijk in Londen door, waar hij zich in leven hield met lesgeven, en een nieuwe levensgezellin vond.

Terug in Nederland werd hij enige tijd prive-leraar van de Franse koning Lodewijk Napoleon. Van 1817 tot 1827 woonde Bilderdijk in Leiden waar hij als privaatdocent colleges gaf over de vaderlandse geschiedenis. Poetisch werk publiceerde hij aanvankelijk alleen voor zijn genoegen, in door hem zelf met etsen verluchte edities. Na zijn terugkeer uit ballingschap moest hij grotendeels van de pen leven. Een overstelpende hoeveelheid publicaties was het gevolg. Opmerkelijk is dat Bilderdijk in ‘De kunst der poezy’ (1808) zijn voorkeur uitspreekt voor het gevoel boven de verbeelding.

Marita Mathijsen selecteerde uit zijn correspondentie de brieven die Bilderdijk tussen 1795 en 1997 richtte aan de drie belangrijkste vrouwen in zijn leven: zijn echtgenote, zijn schoonzus en zijn Engelse geliefde (‘Willem Bilderdijk. Liefde en ballingschap’. Prive-domein, De Arbeiderspers 1997). Mathijsen hertaalde de 18e-eeuwse brieven – gevoelsuitstortingen van een opgejaagd en verliefd schrijver – in een springlevend en modern Nederlands. Naar aanleiding van deze unieke publicatie zal op deze avond de veelzijdigheid van Bilderdijk ten gehore worden gebracht.

De Huizinga-biograaf Anton van der Lem plaatst Bilderdijk als historicus in de context van zijn leven, waarna de literatuurwetenschapper en biograaf P.J. Buijnsters hem met Goethe vergelijkt. Lieuwe Visser zingt liederen van Bilderdijk, op de piano begeleid door Stanley Hoogland, en Atte Jongstra bezingt Bilderdijks taalgebruik. Tot slot zal Marita Mathijsen een interview hebben met Bilderdijk – in de gedaante van regisseur en acteur Carel Alphenaar. De avond wordt gepresenteerd door Marita Mathijsen.

PLAATS: Theater De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. TOEGANG: f.12,50 / f.10,00 (CJP / 65+ / Stadspas / Collegekaart).
TELEFONISCH RESERVEREN: vanaf een maand voor het programma bij de kassa van Theater De Balie: 020 – 5535100, ma t/m do 14-20 uur, vrij t/m za van 14 tot 22.30 uur.
KAARTVERKOOP aan de kassa: vanaf een maand voor het desbetreffende programma. Kassa open ma t/m do 17-20.30 uur, vrij en za 17-23 uur, of vanaf 1 1/2 uur voor aanvang. Gereserveerde kaarten uiterlijk een half uur voor aanvang ophalen. Kaarten tevens via Ticketshop van het AUB.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 7 Dec 1997 23:30:31 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Med: 9712.16: Literair programma 'Skrywers & Schrijvers' met Zuid-Afrikaanse auteurs op 12 december in de Beurs van Berlage te Amsterdam

  *----------------------------------------------------------------*
  |           SKRYWERS & SCHRIJVERS           |
  |                                |
  |     literair programma met Zuid-Afrikaanse skrywers:    |
  |   E.K.M. DIDO, ETIENNE VAN HEERDEN, MARLENE VAN NIEKERK,  |
  |  PETER SNYDERS, WILMA STROCKENSTROEM en MARITA VAN DER VYVER |
  |                                |
  |              introductie:             |
  |   BENNO BARNARD, GEERT VAN ISTENDAEL en HENK VAN WOERDEN   |
  |                                |
  |   vrijdag 12 december, 20.30 uur in De Beurs van Berlage   |
  | i.s.m. Stichting Behoud de Begeerte en de Nederlandse Taalunie |
  |                                |
  |          voordrachten, dia's, muziek         |
  *----------------------------------------------------------------*

Schrijvers uit Zuid-Afrika hebben een lange tijd niet in ons land kunnen neerstrijken, en omgekeerd werd Zuid-Afrika gemeden. Tegenwoordig echter is er een klimaat onstaan waarin wederzijdse belangstelling is gegroeid voor gedichten en verhalen uit zulke verwante taalgebieden als het Afrikaans en het Nederlands. Het Afrikaans bleek bij nadere kennismaking niet uitsluitend de taal van ‘de witman’, maar is ook een verbinding tussen verschillende zwarte culturen in Zuid-Afrika. Nadat in 1996 een delegatie van Vlaamse en Nederlandse schrijvers in Zuid-Afrika te gast was, kan de SLAA op deze avond een podium aanbieden waar skrywers uit Zuid-Afrika hun lied laten klinken en hun verhalen ten gehore brengen.

E..K.M. Dido werd in 1951 geboren in het dorp Tsomo in het Xhosa-talige gebied in Transkei. Ze debuteerde met de roman ‘Die storie van Monica Peters’ (1996) en is daarmee de eerste gekleurde vrouw die een roman in het Afrikaans heeft gepubliceerd. In de besprekingen van dat boek is veelvuldig opgemerkt dat haar werk een belangrijke en onverwachte impuls betekent voor de Afrikaanstalige literatuur. Dit najaar verschijnt haar tweede roman ‘Rugdraai en Stilbly’.

Etienne van Heerden (Johannesburg, 1954) bracht zijn kindertijd door in de Oost-Kaap, waar zijn vader merinoboer en zijn moeder wiskundelerares was. Hij is internationaal een van de meest vooraanstaande Zuidafrikaanse schrijvers. Ook in Nederland heeft hij grote bekendheid gekregen als een schrijver die de magie en de droefenis van het Zuid-Afrika van nu op meeslepende wijze kan verbeelden. In het Nederlands zijn van hem verschenen: ‘De stoetmeester’, ‘De witte aap’ en ‘Casspirs en campari’s’. Volgend jaar komt de Nederlandse vertaling van ‘Kikoefoe’ uit.

Marlene van Niekerk werd in 1954 in Caledon in de Zuid-Kaap geboren. Ze schreef toneelstukken, de verhalenbundel ‘Die vrou wat haar verkyker vergeet het’ (1992) en de roman ‘Triomf’ (1994). Op het ogenblik werkt ze aan een libretto voor een opera over het leven van de kunstenaar Jackson Hlungwani.

Peter Snyders werd in 1939 te Kaapstad geboren. Al op zijn elfde verscheen voor het eerst werk van hem in druk en zijn debuut als toneelspeler, regisseur en dramaturg maakte hij op zijn vijftiende. Zijn dichtbundels ”n Ordinary mens’ (1982) en ”n Waarskynlike mens’ (1992) oogstten veel lof. In 1996 verscheen een bloemlezing uit de poezie van Snyders in een Nederlandse vertaling, getiteld ‘Verzachtende omstandigheden’.

Wilma Strockenstroem is in 1933 geboren te Napier, een dorp in de Zuid-Kaap. Als actrice speelde ze in veel toneelstukken, films en televisieseries. Haar eerste gepubliceerde werk was de dichtbundel ‘Vir die bysiende leser’ (1970). Daarna verschenen van haar hand nog vijf dichtbundels. Bij de Stichting Poetry International kwam in 1993 haar bundel ‘Gedichten’ in Nederlandse vertaling uit.

Marita van der Vyver (Kaapstad, 1958) bracht haar jeugd door in het binnenland van Zuid-Afrika. Na haar universitaire opleiding werkte ze onder andere een jaar als bordenwasser in Londen. Inmiddels is ze een gevestigd auteur met jeugdboeken op haar naam en – voor volwassenen – de in het Nederlands vertaalde romans ‘Ik zoek een domme man’ (1992) en ‘Meisjes worden groot’ (1994).

De schrijvers Benno Barnard, Geert van lstendael en Henk van Woerden presenteren deze avond.

PLAATS: Beurs van Berlage, Damrak 243, Amsterdam
TOEGANG: f 15,00 / f 12,50 (CJP/65+/Stadspas/Collegekaart)
TELEFONISCH RESERVEREN: van di t/m vrij tussen 12.30 en 18.00 uur, za tussen 12.30 en 17.00 uur, kan een maand van te voren gereserveerd worden onder nummer 020 6270466. Deze plaatsen dienen bij voorkeur aan de dagkassa te worden afgehaald, of aan de avondkassa tot uiterlijk 30 minuten voor aanvang. KAARTVERKOOP dagkassa: open van di t/m vrij van 12.30 tot 18.00 uur. za van 12.30 tot 17.00 uur. Kaartverkoop een maand van tevoren.
Avondkassa: vanaf 75 minuten voor aanvang van het programma uitsluitend geopend voor kaartverkoop en voor het afhalen van telefonisch gereserveerde plaatsen voor het programma van die avond. Kaarten tevens via Ticketshop AUB (020 6211211)

(Informatie over ‘Skrywers & Schrijvers’ wordt ook geboden in Neder-L-artikel 9711.18)

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/WWW:         |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*

*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9712.a --------------------------*