Neder-L, no. 9710.a

Subject: Neder-L, no. 9710.a
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Sat, 11 Oct 1997 20:19:14 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9710.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9710.01: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Avond Hart, maag en nieren, 17 okt. (A'dam)     |
|          - 3e Perdu Poezieboekenbeurs, 26 okt. (A'dam)     |
|          - Inaugurele rede dr. M.F. Gijswijt-Hofstra, 27 okt. |
|           (A'dam)                       |
|          - Lezing M. Mathijsen: Harry Mulisch en de uitgevers, |
|           14 okt. (A'dam)                   |
|          - Lezing F. Janssen: W.F. Hermans en zijn uitgevers, |
|           21 okt. (A'dam)                   |
|          - Lezing drs. M. Zuithof: Herman Heijermans en zijn  |
|           uitgevers, 28 okt. (A'dam)             |
|          - Tentoonstelling over Cees Nooteboom (Den Haag)   |
|          - Tentoonstelling Een handruk van de tijd (Deventer) |
|          - Rondetafelgesprek over de vaste boekenprijs in   |
|           Nederland, 23 okt. (Leiden)             |
|          - Antiquarische boekenbeurs, 11-12 okt. (Leiden)   |
|          - Bijeenkomst interdisciplinariteit, 15 okt. (Utrecht)|
|          - Thema-avond over Jan Hanlo, 21 okt. (Utrecht)    |
|          - Bijeenkomst over de impact van literatuuropvattingen|
|           in het literaire veld, 7 nov. (Utrecht)       |
| (2) Vac: 9710.02: Vacature onderzoeker Nederlands als vreemde taal bij |
|          NVT, UVA, Amsterdam                  |
| (3) Lit: 9710.03: Nieuw: bibliografie Duivelse Boeken van Dennis    |
|          Schouten over griezelliteratuur            |
| (4) Med: 9710.04: Albert Verwey-lezingen Leidse gastschrijver Nelleke  |
|          Noordervliet op 20 en 27 november           |
| (5) Web: 9710.05: Galatea 2.1: http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea   |
| (6) Sym: 9710.06: Berkeley conferentie 'Dutch Linguistics at the    |
|          Millennium', 16-18 okt. 1997, University of California|
|          at Berkeley                      |
| (7) Lit: 9710.07: Pas verschenen: M. Gijswijt-Hofstra en F. Egmond   |
|          (red.), Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in   |
|          Europa, ca. 1500-2000                 |
| (8) Sym: 9710.08: Symposium 'Kruis of munt: literaire prijzen in    |
|          Nederland' te Den Haag op 14 november         |
| (9) Red: 9710.09: Organisatie website Neder-L veranderd         |
|(10) Rub: 9710.10: Boekenrubriek, no. 4: Elzevier-conferentie      |
|(11) Sym: 9710.11: A'dams Colloquium Nederlandse Taalkunde, 10-11 dec.  |
|(12) Med: 9710.12: AVT/An'ela Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus;   |
|          LOT-prijs voor Jan Don                |
|(13) Lit: 9710.13: Een boek voor Bert Vanheste over Boon en Claus    |
|(14) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 4 Okt 1997 11:18:01 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Rub: 9710.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, 020-4220542 / 6276295, http://www.Dds.Nl/~perdu.

Literaire avond HART, MAAG EN NIEREN; EEN FILOSOFISCHE AVOND OVER ORGAANVLEES, 17 oktober 1997, 20.15 uur. Toegang: f.10,-.
Filosoof Peter Wesly treedt in gesprek met de auteurs van twee opmerkelijke, nieuwe boeken. De gebroeders Meerman – Jacques is vertaler en kookboekenschrijver, Dick een moraaltheoloog – begonnen een briefwisseling over orgaanvlees met als resultaat de brievenroman ‘Hart en nieren’ waarin bespiegelingen over de slacht, euthanasie, rolpatronen, kannibalisme en geglaceerde worteltjes. Bij deze literaire, ethische ‘fijnproevers’ schuift fotograaf/columnist Philip Mechanicus aan, hij publiceerde onlangs in ‘De maag van Mechanicus’ enkele opstellen en … recepten. Bij Mechanicus is er sprake van maar een zekerheid: eten en gegeten worden is tegelijkertijd doel en lot.


AMSTERDAM, Stichting Perdu, Kloveniersburgwal 86, 020-4220542 / 6276295, http://www.Dds.Nl/~perdu.

3e PERDU POEZIEBOEKENBEURS, 26 oktober 1997, 13 uur. Toegang: f.10,-.
De hele middag staan uitgevers van grote en kleine fondsen achter hun stands om hun aanbod aan poezie te presenteren. De essays van Gerrit Komrij c.q. de kleine polemiek tussen Komrij en Serge van Duijnhoven in NRC Handelsblad van afgelopen zomer, vormen het uitgangspunt van het programmagedeelte van de beurs. M.m.v.: Gerrit Komrij (o.v.), Jan Kuijper, Piet Gerbrandy, Ron Elshout, Ad Zuiderent, Jos Versteegen, Eric Menkveld, Ayatolla Musa, Miguel Declerq, Co Woudsma, Jan Roeven en Menno Wigman.


AMSTERDAM, Universiteit van Amsterdam, Aula, Singel 411

Inaugurele rede dr. M.F. Gijswijt-Hofstra, 27 oktober 1997, 15 uur.
Oratie van dr. M.F. Gijswijt-Hofstra, benoemd tot hoogleraar in de Sociale en Culturele Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Lezing mw. dr. M.T.C. Mathijsen-Verkooijen: ‘HARRY MULISCH en de uitgevers’, 14 oktober 1997, 12.15 uur.
In de serie lunchlezingen van de Tiele-Stichting over Auteurs en hun uitgevers.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Lezing prof. dr. F.A. Janssen: ‘W.F. HERMANS en zijn uitgevers’, 21 oktober 1997, 12.15 uur.
In de serie lunchlezingen van de Tiele-Stichting over Auteurs en hun uitgevers.


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Lezing drs. M. Zuithof: ‘Een socialist tussen de kapitalisten. HERMAN HEIJERMANS en zijn uitgevers’, 28 oktober 1997, 12.15 uur.
In de serie lunchlezingen van de Tiele-Stichting over Auteurs en hun uitgevers.


DEN HAAG, Letterkundig Museum / Kinderboekenmuseum, Prinses Irenepad 10, 2595 BG ‘s-Gravenhage, 070-3471114; open: di.-vr. 10-17 uur; weekend en feestdagen 12-17 uur (eerste kerst-, paas- en pinksterdag gesloten).

Overzichtstentoonstelling CEES NOOTEBOOM; ‘Ik had wel duizend levens en ik nam er maar een’, 25 oktober 1997 – 29 maart 1998.
Overzicht van leven en werk van Cees Nooteboom, de dichter, de romanschrijver, de essayist, de reiziger en kenner van diverse culturen, met name de Spaanse. Getoond worden manuscripten, romanconcepten, vertalingen van zijn werk, nooit eerder getoonde foto’s, documenten. Bij de tentoonstelling verschijnt Schrijversprentenboek nr. 40.

CEES NOOTEBOOM draagt voor uit zijn werk, 26 oktober 1997, 14 uur. Toegangsprijs f.12,- (Vrienden LM f.8,-).
De auteur draagt voor uit eigen werk, beantwoordt vragen uit het publiek en signeert.


DEVENTER, Historisch Museum De Waag, Brink 56, 0570-693783

Tentoonstelling EEN HANDDRUK VAN DE TIJD, de Deventer Almanak en het dagelijks leven 1500-1700, 4 oktober 1997 – 1 februari 1998, di.-za. 10-17 uur, zo. 13-17 uur (gesloten op maandagen en 25 december en 1 januari).
Tentoonstelling over almanakken, begeleid door een boek van Jeroen Salman (Zwolle: Waanders. f.39,95). Samenwerkingsproject van Stedelijk Museum Het Prinsenhof in Delft, Het Historisch Museum De Waag te Deventer en de Provinciale Bibliotheek van Friesland te Leeuwarden.

Lezing door Jeroen Salman, 19 oktober 1997, 13 uur. Kosten f.7,50, incl. bezoek aan de tentoonstelling. Reserveren via bovenstaand telefoonnummer.


LEIDEN, Faculteit der Letteren, Cleveringaplaats 1, zaal 1175-011, 071- 5272141 of 5272144

Rondetafelgesprek over DE VASTE BOEKENPRIJS IN NEDERLAND, 23 oktober 1997, 15.15 – 18 uur.
Discussie over de vraag hoe wenselijk een vaste prijs voor boeken is in het huidige Nederlandse economische, sociale en culturele klimaat. Discussianten zijn John Calder (Engels uitgever), Frank de Glas (boekhistoricus UU), Arjo Klamer (econoom EUR), Laurens van Krevelen (voorzitter KVBBB en directeur Meulenhoff) en P.J. Uitermark (econoom UvA).


LEIDEN, Pieterskerk

Antiquarische BOEKENBEURS, 11-12 oktober 1997, 11-17 uur.
Voor de 18e keer organiseert de Bond van Handelaren in Oude Boeken (BOB) een boekenbeurs in de Pieterskerk waar ongeveer 40 antiquaren uit heel Nederland hun boeken en prenten aanbieden. Toegang: f.5,-. Nadere informatie bij de BOB 035-5417256, fax 5431275 en tijdens de beursdagen 071-5140345.


UTRECHT, Jaarbeurs

Bijeenkomst over INTERDISCIPLINARITEIT, 15 oktober 1997, 14-17 uur.
Gedachtewisseling over wetenschapsinhoudelijke en politiek- strategische aspecten van interdisciplinaire samenwerking, georganiseerd door de Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap van NWO. Aanmelding (gratis) tot uiterlijk 6 oktober bij het bureau van de stichting, Postbus 93120, 2509 AC Den Haag, 070-3440827 of 3440823. Definitief programma wordt toegezonden.


UTRECHT, Theater Kikker, Ganzenmarkt 14. Reserveren: 030-2341108. Informatie: 030-2536345 (Peter Kegel).

Thema-avond DE TWEEDE REALITEIT VAN JAN HANLO, 21 oktober 1997, 20.30 uur. Toegang f.10,-.
Aanleiding tot de door Stichting Bebert gepresenteerde avond is het verschijnen van de CD ‘Tsjielp Tsjielp’ van componist/muzikant Tom America (MAM). Hanlo-biograaf Hans Renders en Tom America spreken o.a. over Hanlo’s (en America’s) jeugd in Valkenburg, onbekende aspecten uit de biografie van de dichter, Hanlo’s poeziepraktijk en zijn fascinatie voor muziek; er wordt gebruik gemaakt van geluidsfragmenten, dia’s etc. Na de pauze volgt een optreden van Tom America.


UTRECHT, In de Driehoek

Bijeenkomst over DE IMPACT VAN LITERATUUROPVATTINGEN IN HET LITERAIRE VELD, 7 november 1997, 9.30 – 16 uur.
In 1993 lanceerde de voormalige Stichting Literatuurwetenschap het aandachtsgebied Literatuuropvattingen. Binnenkort zal het programma uit 12 projecten bestaan. Tijd voor een officiele presentatie, een terugblik en een blik in de toekomst. Presentaties door Nel van Dijk, Titia Ram, Suzanne van den Nieuwendijk en Jan van der Meer. Lezingen door Joost Kloek (Utrecht) en Siegfried J. Schmidt (Muenster/Siegen).
Georganiseerd door de Stichting voor Literatuur-, Muziek- en Theaterwetenschap van NWO. Aanmelding (gratis) tot uiterlijk 6 oktober bij het bureau van de stichting, Postbus 93120, 2509 AC Den Haag, 070-3440827 of 3440823. Definitief programma wordt toegezonden.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sun, 5 Oct 1997 21:48:28 +0200 (MET DST)
From: Frank van Iersel <frank.vaniersel@stratix.nl>, namens Lotty van
Minnen <steunpunt.nvt@let.uva.nl>
Subject: Vac: 9710.02: Vacature onderzoeker Nederlands als vreemde taal bij Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal (NVT), Amsterdam

====================================================
Vacature Onderzoeker Nederlands als Vreemde Taal v/m voor 38 uur (of 19 uur) per week
====================================================

De Faculteit der Geesteswetenschappen (vroeger: Faculteit der Letteren) van de Universiteit van Amsterdam richt, i.s.m. de Nederlandse Taalunie, een steunpunt “Nederlands als Vreemde Taal” in. Dit ondersteunt het onderwijs Nederlands buiten Nederland en Vlaanderen. Dit gebeurt onder meer door docentgerichte informatie over Nederlands als vreemde taal (NVT) aan te bieden en door voorstellen te ontwikkelen voor materialen, didactiek en nascholing.

Taken:

 • Inventariseren van leermiddelen NVT (taalonderwijs en cultuuronderwijs) en voorbereiden van publicaties hierover.
 • Inrichten van een informatiecentrum NVT, incl. digitale faciliteiten.
 • Inventariseren van scholings- en onderzoeksbehoeftes NVT.
 • Ondersteunen en (indien nodig) opzetten van netwerken voor de uitwisseling van docenten en/of studenten NVT.
 • Uitwerken van voorstellen voor het vervaardigen van leermiddelen.
 • Uitvoeren van (evaluatie-)onderzoek.
 • Ontwerpen van scholingsprogramma’s didactiek NVT.

Eisen:

 • Voltooide academische opleiding (Nederlandse) Taalkunde of Algemene Taalwetenschap of een vergelijkbare studierichting.
 • Grondige kennis van vreemde-taalonderwijs, met name NVT, bij voorkeur blijkend uit publicaties op dit terrein.
 • Ervaring met het (zelf verzorgen van) onderwijs NVT buiten het Nederlandse taalgebied is een pre.
 • Ervaring met het Internet, multimedia, enz.
 • Goede contactuele eigenschappen.

Het dienstverband wordt aangegaan als onderzoeker op detacheringsbasis via UvA Job Service. Het betreft een fulltime functie of twee parttime functies van 19 uur, voor maximaal vier jaar (de duur van de eerste subsidieperiode) en met een proefperiode van een jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, maximaal Fl 6.155 bruto per maand (schaal 10) bij volledige werktijd.

Inlichtingen:
Prof. dr. R. Appel, Vakgroep ATW, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam; e-mail: r.appel@let.uva.nl , of:
Prof. dr. L. Beheydt, Vakgroep Europese studies, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam; e-mail: beheydt@etne.ucl.ac.be
Op verzoek wordt het voorstel voor de opzet van het Steunpunt NVT toegestuurd.

Sollicitatie voor 3 november, onder vermelding van het vacaturenummer 19032 en “strikt vertrouwelijk” (linkerbovenhoek envelop) aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Personeel en Organisatie, Spuistraat 210, 1012 VT Amsterdam.

Ir. Frank M.M. van Iersel
Stratix Consulting Group
P.O. Box 75554
1118 ZP Schiphol Airport Amsterdam, The Netherlands
Tel +31 20 4466555 – Fax +31 20 4466560

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: Paul Doorenbosch <Paul.Doorenbosch@NIWI.KNAW.NL>
Date: Mon, 6 Oct 1997 12:49:15 MET-1DST
Subject: Lit: 9710.03: Nieuw: bibliografie Duivelse Boeken van Dennis Schouten over griezelliteratuur

===================
Griezelbibliografie
===================

Dennis Schouten, Duivelse boeken: twee eeuwen griezelliteratuur in de Lage Landen. ISBN 90-71313-57-3. Omvang 220 p. Prijs: f. 42,50 (incl. BTW, excl. verzendkosten).

De oudste vorm van het griezelverhaal is de gotische roman, waarin onherbergzame gebieden, vervallen kastelen, wandelende geraamtes en benarde maagden de gebruikelijke ingredienten vormen voor een huiveringwekkend verhaal. De meeste ‘gothic novels’ verschenen tegen het einde van de 18de en in het begin van de 19de eeuw. The Castle of Otranto van Horace Walpole kan beschouwd worden als het startpunt van de griezelliteratuur. Een van de bekendste ‘gothic novels’ is wel Mary Shelly’s Frankenstein uit 1818. Als apart type deed de vampierroman in 1897 zijn intrede met Dracula van Bram Stoker.

De oorspronkelijke Nederlandstalige griezelliteratuur wordt vooral aangetroffen in het grensgebied van het genre. De ‘gothic novel’ werd in het begin van de 19de eeuw het dichtst benaderd door Michiel Adriaan. In de tweede helft van die eeuw verschenen verspreide verhalen van auteurs als Carel van Nievelt en Alexander Ver Huell. Als de 20ste-eeuwse beoefenaars van het genre kunnen Catherine Duval, Bordewijk en Belcampo worden genoemd. Moderne schrijvers als Hans Koekoek en Cor de Hoon schreven korte verhalen in de stijl van Roald Dahl. Griezelige misdaad- en avonturenverhalen werden wel geschreven door Havank en literaire auteurs zoals bijv. Louis Couperus. In Vlaanderen is in het algemeen sprake van een iets duidelijker afgetekende traditie met auteurs als John Flanders, Roger D’Exsteyl en Eddy Bertin.

Deze bibliografie, Duivelse boeken, beoogt een overzicht te geven van wat er in de afgelopen twee eeuwen aan gruwelijke, schokkende, geheimzinnige en ‘vreemde’ literatuur is gepubliceerd in Nederland en Belgie, oorspronkelijk of in vertaling. Een literatuur die appelleert aan de angst voor het onbegrijpelijke van de dood, voor pijn en narigheid, voor het onbekende en het onverklaarbare. Die bij de lezer gevoelens oproept van afschuw, huiver, onbehagen, vervreemding en verwarring. Gevoelens die onaangenaam zijn, maar toch een aantrekkingskracht op ons uitoefenen.

Eddy Bertin schreef een uitgebreide inleiding bij de bibliografie die bijna 3.900 items bevat.

Duivelse boeken is uitsluitend verkrijgbaar bij Stichting Bibliographia Neerlandica, Postbus 90751, 2509 LT Den Haag (tel. 070 – 3140 285).

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 22 Sep 1997 09:49:18 +0100 (MET)
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LeidenUniv.nl>
Subject: Med: 9710.04: Albert Verwey-lezingen Leidse gastschrijver Nelleke Noordervliet op 20 en 27 november

===================================================================
Albert Verwey-lezingen Leidse gastschrijver Nelleke Noordervliet op 20 en 27 november
===================================================================

De dertiende Leidse gastschrijver, Nelleke Noordervliet, houdt op donderdag 20 en 27 november a.s. om 20.00 ’s avonds in het Groot Auditorium (Academiegebouw, Rapenburg, Leiden) twee openbare lezingen:

 • 20 november: De Angel uit het Kwaad
  Over de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid. Hoe het verhaal over oorlog en volkerenmoord van getuigenis tot mythe wordt.
 • 27 november: Het echte, het schone, het ware
  Over de cultuur van het persoonlijke op de televisie. hoe we de scheiding tussen het publieke domein en het privedomein hebben uitgewist.

Een aanvraagbon voor toegangskaarten (fl. 7,50 per avond p.p.) voor deze Albert Verwey-lezingen zal in oktober verschijnen in NRC Handelsblad.

Toegangskaarten kunnen ook via de Vakgroep Nederlands besteld worden door storting van (een veelvoud van) fl. 7,50 op gironummer 5855625 (t.n.v. Rijksuniversiteit Leiden, Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde, gebouw 1167, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, s.v.p. met duidelijke vermelding van het aantal kaarten voor welke lezing).

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 06 Oct 1997 11:49:14 -0700
From: Galatea <galatea@let.vu.nl>
Subject: Web: 9710.05: Galatea 2.1: Kunst en nieuwe media (http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea)

======================================
Galatea nr. 2.1: Kunst en nieuwe media
http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea
======================================

Het nieuwe nummer van het elektronisch magazine Galatea heeft als thema: Kunst en nieuwe media. Centraal staat de invloed van nieuwe media op kunst, zowel in het verleden als in het heden.

Nieuwe media, waaronder natuurlijk het internet, worden door kunstenaars veelvuldig gebruikt om mee te experimenteren en nieuwe kunst mee te ontwikkelen. Ook in het verleden waren nieuwe media stimuli om bestaande kunst te veranderen, te complementeren of compleet te vernieuwen. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van de opera. Opera leverde door de interactie tussen de twee media taal en muziek een geheel nieuwe theatervorm op. Nieuw is ook de presentatie van oude kunstvormen in nieuwe media. Zo zijn tegenwoordig de tragedies van Shakespeare te bewonderen in animatiefilm. En ook het e-zine Galatea experimenteert met de nieuwe mogelijkheden van internet om het traditionele medium ‘tijdschrift’ digitaal, en ook multimediaal en interactief te maken.

Het thema komt verder tot uitdrukking in artikelen met onderwerpen als:

 • de overgang van orale naar schriftcultuur in de Middeleeuwen
 • opera als nieuw medium
 • analoge en digitale literatuur
 • interview met de internet-kunstenares Mouchette
 • dagboekfragmenten van een filmmaker van interactieve film

Galatea is een initiatief van de opleiding Vergelijkende Kunstwetenschap: Woord en Beeld aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

U kunt Galatea vinden op:
http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea

Meer informatie over Galatea kunt u vinden op:
http://www.let.vu.nl/e-zine/galatea/redactie/red_bel.htm

Vragen en opmerkingen kunt u sturen naar:
galatea@let.vu.nl

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 26 Sep 1997 19:06:46 -0800
From: Thomas F. Shannon <tshannon@socrates.berkeley.edu>
Subject: Sym: 9710.06: Berkeley conferentie 'Dutch Linguistics at the Millennium', 16-18 oktober 1997, University of California at Berkeley

    *-------------------------------------------------*
    |                         |
    | Dutch Linguistics at the Millennium      |
    |                         |
    | A Conference on Dutch Linguistics       |
    |                         |
    | Organized by the Dutch Studies Program of the |
    | University of California at Berkeley      |
    |                         |
    |               October 16-18 1997 |
    |     Location: the Alumni House, UC Berkeley |
    |                         |
    *-------------------------------------------------*

Program

Thursday, October 16: Morning Session
9:30 Coffee
10:00 Welcome
10:30 Robert S. Kirsner, UCLA
“On getting up out of one’s armchair: Towards an empirical linguistics of Dutch utterance-final pragmatic particles”
11:15 Thomas F. Shannon & Kevin P. Moriarty University of California, Berkeley
“Constituent ordering in Dutch and German: Empirical observations and theoretical explanation”
12:00 Lunch

Thursday, October 16: Afternoon Session
2:15 Wim Klooster, University of Amsterdam:
“er: information structure and specificity”
2:30 Jan Renkema, Tilburg University
“Clause order as a discourse marker”
3:15 Break
3:30 Arie Verhagen, Utrecht University
“‘The girl that promised to become something’: Diachronic subjectification in Dutch”
4:15 Wine and Cheese

Friday, October 17: Morning Session
10:30 Jan Goossens, University of Muenster & University of Leuven
“Dutch historical linguistic geography”
11:15 Stanislaw Predota, Wroclaw University
“Dutch and Polish in multilingual dictionaries of the 16th to 18th century”
12:00 Lunch

Friday, October 17: Afternoon Session
2:15 Sieb G. Nooteboom, University of Utrecht
“Heads and tails of Dutch spoken words. Some experiments on the relative contribution of word beginnings and endings to word recognition”
3:00 Henk Verkuyl, University of Utrecht
“Stereotyping and prototyping: Towards a proper treatment of two semantic notions”

Friday, October 17: Evening Program
8:00 The Mariska Huynen Memorial Lecture
Sponsored by the Netherlands America University League. The Alumni House, UC Berkeley.
George Lakoff, Professor of Linguistics, University of California at Berkeley
“Metaphor Systems: Are English and Dutch Different and How?”

Reception following the lecture

Saturday, October 18: Morning Session
9:30 Jennifer Boyce Hendriks & Robert B. Howell University of Wisconsin, Madison
“On the use and abuse of social history in the history of the Dutch language”
10:15 Klaus-Peter Lange, Leiden University
“Are the so-called German-colored Middle Dutch texts in fact written in a variety of East Middle Dutch?”
11:00 Coffee
11:15 Nelleke Van Deusen-Scholl, University of California, Berkeley
“Language, linguistics, and ideology: a sociolinguistic perspective on the role of Afrikaans after apartheid”
12:00 Lunch

Saturday, October 18: Afternoon Session
2:00 Willy van Langendonck, University of Leuven
“Semantic role configurations and syntactic patterns of the Dutch indirect object”
2:45 Reinier Salverda, University College London
“Topicalization, sign act, and presentation strategies in Modern Dutch”
3:30 Break
3:45 Roel Vismans, University of Hull
“The order of constituents: deviance in Dutch declaratives and non-declaratives in Functional Grammar”

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Sep 1997 16:34:26 +0200
From: Francoise Kraaijenzank, Amsterdam University Press
<aup@bs20.bs.uva.nl>
Subject: Lit: 9710.07: Pas verschenen: Marijke Gijswijt-Hofstra en Florike Egmond (red.) Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in Europa, ca. 1500-2000

================================================================
Marijke Gijswijt-Hofstra en Florike Egmond (red.)
Of bidden helpt? Tegenslag en cultuur in Europa, circa 1500-2000
================================================================

Hoe hebben Europeanen door de eeuwen heen gereageerd op overstromingen, oorlogvoering, hongersnood, epidemieen, branden en andere rampspoed? Wetenschappers uit verschillende disciplines (o.a. geschiedenis, antropologie, literatuurwetenschap) buigen zich over deze vraag in ‘Of bidden helpt?’

In tien hoofdstukken worden de opvattingen over de oorzaken van tegenslag – kortweg onder te verdelen in ‘natuurlijke oorzaken’, toeval, toverij, God, de duivel, eigen of andermans schuld, of misschien een combinatie hiervan – in verschillende landen en tijdens verschillende perioden beschreven. Ook de reacties op rampen en tegenslagen worden behandeld. In de zestiende eeuw werden bijvoorbeeld publiekelijk georganiseerde ‘biddagen’ aangewend als remedie tegen allerhande collectieve rampen, zoals oorlog, epidemieen, overstromingen en branden. Maar ook reacties op persoonlijke tegenslagen, zoals het overlijden van een geliefde, vaak opgetekend in ego-documenten, komen aan bod.

Heeft Webers ‘onttovering van de wereld’ ook werkelijk plaats gehad? Lange tijd is aangenomen dat boven- en buitennatuurlijke interpretatiekaders zouden hebben plaatsgemaakt voor meer realistische inzichten in de oorzaken van rampen en bijzondere natuurverschijnselen. Zo vanzelfsprekend is dat echter niet. De auteurs komen tot de conclusie dat nog altijd zowel ‘rationele’ als ‘magische’ verklaringen worden gezocht voor rampen en tegenslag.

 • Dr. Marijke Gijswijt Hofstra is als hoogleraar Sociale en Culturele Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Dr. Florike Egmond is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Rijksuniversiteit Leiden.
 • 17 september 1997 * paperback * 206 pagina’s * geillustreerd * fl. 35,- * ISBN 90 5356 215 x
 • Voor meer informatie of een recensie-exemplaar kunt u contact opnemen met Francoise Kraaijenzank of Rita Snaddon, tel.: 020- 6250928. Besprekingen of recensies zien wij graag in tweevoud tegemoet.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sat, 4 Oct 1997 11:49:14 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Sym: 9710.08: Symposium 'Kruis of munt: literaire prijzen in Nederland' te Den Haag op 14 november

====================================================
Kruis of munt: literaire prijzen in Nederland
Symposium te Den Haag op 14 november 1997, 11-18 uur
====================================================

Symposium ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Jan
Campert-stichting, Aula Koninklijke Bibliotheek-complex, Prins
Willem-Alexanderhof 5, Den Haag.

Het programma is als volgt:
10.30 Ontvangst; koffie/thee
11.00 Opening door de voorzitter van de Jan Campert-stichting
11.05 Kees Fens, emeritus-hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, voorzitter van de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde, en laureaat, vraagt zich af wat zijn – en andermans – motieven zijn om in jury’s zitting te nemen en vertelt over zijn ervaringen als jurylid.
11.50 Prof. dr. A.M. Bevers, hoogleraar Kunst- en Cultuurwetenschappen aan de Erasmusuniversiteit, gaat na hoe het verschijnsel literaire prijs zich heeft ontwikkeld.
12.30 Anthony Mertens, redacteur bij Em. Querido’s Uitgeversmij., was ook jarenlang docent moderne Nederlandse Letterunde en recensent. Hij zal ingaan op de vraag hoe zich de traditionele prijzen verhouden tot de commerciele en welke gevolgen de komst van een nieuw type prijzen heeft voor de literaire hierarchie.
13.00 Lunch
14.00 Marcel M”oring, in 1993 winnaar van de AKO Literatuur Prijs met zijn tweede roman ‘Het grote verlangen’, vertelt hoe hij zijn uitverkiezing verwerkt heeft.
14.30 Janet Luis, recensent bij NRC Handelsblad en bestuurs- en jurylid van de Jan Campert-stichting, vraagt zich af of er in een halve eeuw prijsuitreiken door de stichting enig systeem te bespeuren valt.
15.15 Thee
15.45 Forumdiscussie met de sprekers onder leiding van Frits Niessen, oud-lid van de Tweede Kamer en bestuurslid van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds.
16.45 Borrel

Als u aan het symposium wilt deelnemen, wordt u verzocht voor 1 november a.s. f.40,- (studenten o.v.v. nummer collegekaart en Vrienden van de Jan Campert-stichting f.20,-) over te maken op postbanknummer 536331 van de Jan Campert-stichting o.v.v. ‘Symposium’. Uw betaling geldt als inschrijving; u ontvangt geen verder bericht meer.

Voor telefonische inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris van de
stichting, mr. A.P. Spijkers, 070-3533637.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 25 Sep 1997 16:35:30 +0200 (METDST)
From: Peter-Arno Coppen <p.a.coppen@let.kun.nl>
Subject: Red: 9710.09: Organisatie website Neder-L veranderd

=====================================
Organisatie website Neder-L veranderd
=====================================

Sommige van de lezers die Neder-L raadplegen via internet zullen het gemerkt hebben: de organisatie van de website is sinds augustus 1997 veranderd. Met name de plaats van de bestanden en de onderlinge verwijzingen hebben een verandering ondergaan.

Voor de doorsnee gebruiker blijven deze veranderingen onzichtbaar. Wanneer u op de basispagina binnenkomt, zijn alle doorverwijzingen netjes aangepast. Ook wanneer u direct (bijvoorbeeld via een bookmark) binnenkomt in de basispagina’s van het archief of het tijdschriftenoverzicht is er niets aan de hand.

Een mogelijk probleem kan echter optreden wanneer u v’o’or 1 september 1997 een bookmark heeft gemaakt naar het overzicht van een specifiek tijdschrift (bijvoorbeeld naar het tijdschrift “De Achttiende eeuw” http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/18e.html). In dat geval zult u merken dat deze bookmark niet meer werkt. Ook wanneer u bijvoorbeeld uw favoriete column van Marc van Oostendorp in een bookmark hebt gezet, zal deze op dit moment niet meer werken.

Om dit probleem te verhelpen dient u al dit soort bookmarks te verwijderen (dus verwijzingen naar specifieke artikelen of tijdschriftoverzichten), en opnieuw in te stellen. Daartoe moet u via de basispagina van Neder-L het gewenste artikel opnieuw opzoeken, en vervolgens opnieuw aan uw bookmarks toevoegen.

Bent u technisch aangelegd, dan kunt u dit misschien sneller doen met de informatie dat de Neder-L-artikelen tot en met december 1996 zijn verdeeld over een directorystructuur gebaseerd op jaar en maand. Met een voorbeeld: het artikel 970313.html, dat voorheen in de basisdirectory van Neder-L stond (http://baserv.uci.kun.nl/~salemans), staat nu in een subdirectory (/bulletins/1997/03/970313.html). De specifieke tijdschriftoverzichten staan ook in een aparte subdirectory, en wel /tijdschriften. Alle basispagina’s (archief, info, vacatures, tijdschriften) blijven in de basisdirectory. De miniatuurtjes van Coppen van v’o’or december 1996 staan in /archief/miniatuurtjes.

We beseffen dat bovengenoemde veranderingen tot enig ongemak bij onze lezers heeft geleid. Daarvoor onze excuses! De nu ontworpen structuur echter is een stuk overzichtelijker en garandeert u op langere termijn een goede administratie van de Neder-L artikelen.

De redactie.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 18 Sep 1997 13:32:49 -0400
From: Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com>
Subject: Rub: 9710.10: Boekenrubriek, no. 4: Elzevier-conferentie

==========================================
Boekenrubriek, no. 4: Elzevier-conferentie
==========================================

 *------------------------------------------------------*
 |         Boekverkopers van Europa:      |
 | Het 17de-eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier |
 |                           |
 |      Conferentie georganiseerd door de     |
 |    Nederlandse Boekhistorische Vereniging    |
 |         over de Elzeviers,         |
 |         20-22 november 1997         |
 |        in Leiden en Den Haag.         |
 *------------------------------------------------------*

Lodewijk Elzevier werd 450 jaar geleden geboren in Leuven als eerste telg uit de bekende Elzevier-familie die zich met de boekhandel ging bezig houden. In de loop der eeuwen werkten vele nazaten van deze eerste Elzevier in de boekhandel te Leiden, maar ook in zelfstandige vestigingen in de belangrijkste andere steden van de Republiek. Zij onderhielden contacten met zo ongeveer de gehele geletterde wereld en ook in onze tijd is de naam van het Elzevier concern geen onbekende. Zelfs de Encyclopaedia Brittanica (15th ed.) wijdt een lemma aan de “Elzevir family” waarin de typografische kwaliteit van hun uitgaven genoemd wordt als de reden waarom ze een “almost legendary reputation among bibliophiles” hadden. Hun reeks ‘Republieken’ en de uitgaven van de klassieken worden gegeven als voorbeelden die nagevolgd werden door vele andere uitgevers/drukkers.

De herdenking van het 450ste geboortejaar van Lodewijk Elzevier is voor de Nederlandse Boekhistorische Vereniging aanleiding om in samenwerking met de Letterenfaculteiten van Leiden en Nijmegen een conferentie te organiseren over de betekenis van de Elzeviers voor de nationale en internationale uitwisseling van kennis en ideeen via het gedrukte woord tijdens de 17e eeuw. Behalve een grote hoeveelheid lezingen, wordt er op de conferentie ook een uitvoering gegeven van 17e-eeuwse koormuziek door het vocaal ensemble Het Zingend Hart en wordt het Museum van het Boek te Den Haag bezocht.

Lijst van sprekers:

 • Lankhorst, O.S. (Nijmegen), De Elzeviromanie en de ontwikkeling van de boekwetenschap.
 • Viardot, J. (Parijs), La r’eception des elzevirs par les collectioneurs francais.
 • Hoftijzer, P.G. (Leiden/A’dam), De Elzeviers en de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel.
 • Dongelmans, B.P.M. (Leiden), Elzevier addenda et corrigenda.
 • Poel, M. van der (Nijmegen), De Elzeviers en de klassieken.
 • Gruys, J.A. (Den Haag), De reeks ‘republieken’ van de Elzeviers en Johannes de Laet.
  [N.B. Op 10 oktober organiseert het Sir Thomas Browne Institute (vakgroep Engels Leiden) een symposium over J. de Laet! Inlichtingen 0171-5272155/5272162 of e-mail bremmer@rullet.leidenuniv.nl/pghoftijzer@rullet.leidenuniv.nl]
 • Kingma, J. (Groningen), Uitgaven met verstrekkende gevolgen: De Elzeviers als verspreiders van nieuwe denkbeelden.
 • Smith, P.J. (Leiden), De Franse literatuur in het fonds van de Amsterdamse Elzeviers.
 • Fuks-Mansfeld, R.G. (A’dam), Hebreeuwse uitgaven van de Elzeviers.
 • Schepper, M. de (Brussel), Hendrik Lodewijk van Haestens en de Elzeviers.
 • Breugelmans, R. (Leiden), De Leidse boekverkoper Jan Maire en de Elzeviers.
 • Keblusek, M. (Leiden), Gekocht in Den Haag. Hertog August van Wolfenb”uttel en zijn contacten met de Haagse Elzeviers.
 • Begeyn, P.J. SJ (A’dam), De Elzeviers en de jezuieten.
 • Weekhout, I. (Nijmegen), Een ‘licentieuse ongebondenheyt’: Elzevier(?)-drukken gecensureerd.
 • Bos, J. (Den Haag), De Elzeviers in de Short-Title Catalogue, Netherlands
 • Dijstelberge, P. (Den Haag), De vorm en de vent. Aspecten van de vormgeving van het wetenschappelijk boek van de Elzeviers.
 • Schaeps, J. (Leiden), De Elzeviers en hun graveurs, Leiden 1583-1652.
 • Schl”uter, L.L.E. (A’dam), Het ‘Non Solus’ drukkersmerk van de Elzeviers van 1620.
 • Heel, J. van (Den Haag), Het verzamelen van elzeviers door Baron van Westreenen.
 • Canck, H. de (Gent), De Elzeviers en de Officina Plantiniana (1640-1656).
 • Bots, J.A. (Nijmegen), De Elzeviers en Frankrijk.
 • Korsten, F.A. (Nijmegen), De Elzeviers en Engeland.
 • Bennich-Bjorkmann (Uppsala), The Elzeviers of Leiden and Amsterdam as booksellers in Scandinavia 1630-1681.

Dagenindeling:

20 nov. ochtend/middag: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
21 nov. ochtend : Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden
21 nov.. middag : Kon. Inst. v. Ingenieurs, Prinsessegracht 23 & Museum van het Boek, Prinsessegracht 30, Den Haag
22 nov. ochtend : Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden

Kosten:

Alle drie de dagen : fl. 100,- voor NBV-leden
fl. 125,- voor niet-NBV-leden
Voor een dag : fl. 45,- voor NBV-leden
fl. 60,- voor niet-NBV-leden

Nadere inlichtingen en inschrijvingen via de secretaris van de NBV: B. Dongelmans 0172-494835/071-5272109 of e-mail dongelmans@rullet.leidenuniv.nl

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 3 Oct 1997 11:59:05 +0100 (MET)
From: Wim Klooster <Wim.Klooster@let.uva.nl>
Subject: Sym: 9710.11: Amsterdams Colloquium Nederlandse Taalkunde op 10 en 11 december

*--------------------------------------------------------*
|          EERSTE AANKONDIGING         |
|                            |
|    AMSTERDAMS COLLOQUIUM NEDERLANDSE TAALKUNDE   |
|         10 en 11 december 1997         |
|       1e dag van 14.00 tot 17.00 uur       |
|       2e dag van 10.00 tot 13.00 uur       |
| Plaats: Bethanienklooster, Bamdesteeg 4/C, Amsterdam |
|          (bij Nieuwmarkt)           |
*--------------------------------------------------------*

De vakgroep Nederlandse Taalkunde – er is er maar een – is in 1997 haar 25e en laatste jaar ingegaan. Met ingang van 1 november van dit jaar zal zij een “leerstoelgroep” worden. Deze veranderde wettelijke status, en alle, deels door de nieuwe wet ingegeven, radicale veranderingen in onze institutionele omgeving zullen zeker een keerpunt betekenen, al is nog moeilijk te voorzien hoe precies.

De vele veranderingen en bezuinigingen in het universitaire onderwijs hebben de groep Nederlandse taalkundigen op den duur wel kleiner, maar niet klein gekregen. Om dit te laten zien en om het keerpunt te markeren, organiseert zij op bovengenoemde data een Colloquium over het door haar bestreken vakgebied. Het Colloquium wordt omlijst door twee promoties in de vakgroep: Karin Robbers (10 december, 11.00 uur) en Marja Clement (11 december, 15.00 uur). Reden om te spreken van een festival van de Nederlandse Taalkunde.

ALLE BELANGSTELLENDEN, STUDENTEN, VAKGENOTEN EN NIET-NEERLANDICI, ZIJN VAN HARTE WELKOM

Het thema, ‘het belang van de Nederlandse Taalkunde (en aanverwante gebieden)’, is breed opgezet, om de sprekers, op twee buitenlandse deelnemers na direct gelieerd of gelieerd geweest aan de vakgroep, alle ruimte te geven: het Afrikaans en al wat gesproken wordt of werd binnen Nederland en Vlaanderen, alsmede de geschiedenis van de studie daarvan, – dit alles zal op een of andere wijze aan de orde komen.

Sprekers: Hans den Besten, Geert Booij, Hans Broekhuis & Wim Klooster, Kees van Dijk, Els Elfers, Liliane Haegeman, Joop van der Horst, Fritz Ponelis, Mark de Vries, Frans Zwarts.

Bijzonderheden over het programma zullen later worden bekendgemaakt.

Voor informatie: J.Stroop@mail1.remote.uva.nl
of wim.klooster@let.uva.nl

Wim Klooster
Nederlandse Taalkunde
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
Tel. 020-5254737 / 020-6736304

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 10 Oct 1997 23:49:25 +0100
From: Marc van Oostendorp <oostendorp@rullet.leidenuniv.nl>
Subject: Med: 9710.12: AVT/An'ela Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus; LOT-prijs voor Jan Don

=======================================================================
AVT/An’ela Dissertatieprijs 1997 voor Ad Backus; LOT-prijs voor Jan Don
=======================================================================

 "UTRECHT, VAN ONZE SPECIALE VERSLAGGEVER -- De
 taalkundige  Ad  Backus  heeft  met  zijn
 proefschrift _Two in One_ de prijs voor de
 beste  taalkundige  dissertatie  uit  1996
 gewonnen. De prijs, een gezamenlijk initiatief
 van de twee Nederlandse verenigingen voor
 taalwetenschappers (de Algemene  Vereniging
 voor  Taalwetenschap  en  de  Association
 N'eerlandaise pour Linguistique Appliqu'ee)
 werd op vrijdag 10  oktober  in  Utrecht
 uitgereikt tijdens een feestelijk 'Taalgala'.
 Daar  werd  ook  de  zogenoemde LOT-prijs
 uitgereikt voor  het beste  ongepubliceerde
 populair-wetenschappelijke artikel over een
 taalkundig onderwerp. Deze prijs ging naar de
 Utrechtse taalwetenschapper Jan Don.

 Backus  promoveerde  op  de  Katholieke
 Universiteit Brabant. Zijn proefschrift gaat
 over codeswitching: de manier waarop Turken in
 Nederland het Turks en het Nederlands mengen.
 Volgens  jury-voorzitter prof. dr.  Pieter
 Muysken (UvA) had Backus de prijs vooral
 verdiend vanwege het baanbrekende karakter van
 zijn  werk.  Ook  het  werk  van Backus'
 mede-laureaten, Astrid Ferdinand, Hans Van de
 Velde, Jan Voskuil en Sjoukje van der Wal
 werd door Muysken uitbundig geprezen.

 De LOT-prijs is geinitieerd door de Landelijke
 Onderzoeksschool Taalkunde, waarbij vrijwel
 alle actieve taalwetenschappers in Nederland
 zijn aangesloten. Al deze onderzoekers zijn
 opgeroepen  een  populair-wetenschappelijk
 artikel  te  schrijven.  Uit  de  dertien
 inzendingen koos de jury het artikel van dr.
 Jan Don 'Blieft u nog [kwg]?' In dit artikel,
 dat de winnaar na de prijsuitreiking voorlas,
 zet hij uiteen wat de problemen zijn bij de
 omzetting van letters in klanken."

Ik hoop dat ik een bericht als het bovenstaande zaterdag, of toch in ieder geval maandag, in de krant lees. Maar ik vrees het ergste. Niet dat het niet waar zou zijn. Ik ben zelf op het Taalgala geweest, ik durf mijn hand voor de waarheid van het bovenstaande in het vuur te steken. Maar ik heb in Utrecht geen journalist gezien.

Vorig jaar besloten AVT en An’ela samen een dissertatieprijs uit te reiken. Dat zou gebeuren tijdens een feestelijke middag, waar ook de LOT-prijs zou worden uitgereikt: een ‘Taalgala’. De bedoeling was om zo wat meer aandacht te vestigen op de taalkunde. De Nederlandse taalkunde zou op een middag laten zien wat ze allemaal in huis had.

Welnu, dat heeft ze zowel dit jaar als het vorige overtuigend laten zien. Alleen met de publieke aandacht wil het nog maar niet lukken. Ik heb me afgelopen vrijdag enorm vermaakt, het was bijzonder gezellig, er was na afloop een goed buffet, en er kon ook nog gedanst worden (al speelde de band zo luid dat na een uur ongeveer iedereen op de gang stond te praten). Maar ik geloof niet dat het beoogde doel — meer aandacht voor de taalkunde — op deze manier bereikt wordt.

Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren. We moeten nog eens goed nadenken over manieren om het Taalgala aantrekkelijker te maken voor buitenstaanders. De laureaten voor de dissertatieprijs geven alle vijf een voordracht van een half uur. Dat betekent dat er tweeeneenhalf uur gesproken wordt over uiteenlopende en tamelijk complexe onderwerpen. Bovendien zijn die voordrachten niet allemaal even levendig. Dat moet anders. Misschien zouden bijvoorbeeld niet de auteurs van de proefschriften, maar de promotores het proefschrift verdedigen, niet in een half uur, maar in tien minuten. Gevolgd door een kort interview met de lauraat.

En wordt er eigenlijk een persbericht verstuurd waaruit een journalist een bericht als het bovenstaande zou kunnen afleiden? De AVT/Anela-prijs en de LOT-prijs hebben mooie winnaars. De wereld mag het weten.

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 29 Sep 1997 08:51:19 +0200
From: Jos Joosten <jjoosten@globalxs.NL>, Jos Muyres
<J.Muyres@let.kun.nl>
Subject: Lit: 9710.13: Een boek voor Bert Vanheste over Boon en Claus

==============================================
Een boek voor Bert Vanheste over Boon en Claus
==============================================

Literatuurwetenschapper Bert Vanheste is dit najaar precies 25 jaar in dienst van de vakgroep Nederlandse taal- en letterkunde van de KU Nijmegen. En bovendien wordt hij in november 60 jaar. Ter gelegenheid van deze twee feestelijke gebeurtenissen zal aan Bert Vanheste een boek worden aangeboden met opstellen over twee auteurs die zijn bijzondere belangstelling hebben, onder de titel

Over Boon en Claus
Opstellen, aangeboden aan Bert Vanheste

Het boek wordt samengesteld door Jos Joosten en Jos Muyres en heeft bijdragen van Boon- en Clauskenners als G.J. van Bork, Anja de Feijter, Kees Fens, Kris Humbeeck, Lut Missinne, Annie van den Oever, G. Raat, Hedwig Speliers en Georges Wildemeersch.

===> Vanaf nu is er de unieke gelegenheid uw naam te vermelden in
===> dit boek, door erop in te tekenen. Iedereen die intekent wordt
===> expliciet vermeld in een Index achter in het boek. En
===> intekenaren betalen — indien ze tijdig reageren — slechts
===> fl. 29,90 per exemplaar (in de boekhandel fl. 39,90).

Gezien de voorbereidingstijd voor het boek wordt u vriendelijk verzocht onderstaand intekenformulier uiterlijk 15 oktober a.s. te retourneren. Dit kan bij de uitgeverij Vantilt, Postbus 1381, 6501 BJ Nijmegen (telefoon/fax: 024-3602294). Medewerkers en studenten van de KU Nijmegen kunnen het intekenformulier ook inleveren bij Jos Muyres (Erasmusgebouw, kamer 8.01). Begin december krijgt u dan vanzelf het boek toegestuurd.

N.B.: Het spreekt voor zich dat iedereen van dit plan af mag weten, met uitzondering uiteraard van Bert Vanheste zelf. (Bert Vanheste, die Neder-L ook via e-mail ontvangt, zal een aangepaste versie van dit Neder-L-bulletin worden gestuurd waarin dit bericht niet is opgenomen.)

-----
 
Intekenformulier
================
 
Naam:
Adres:
Postcode:      Plaats
 
bestelt ... exempla(a)r(en) van Jos Joosten en Jos Muyres (red.),
_Over Boon en Claus/ Opstellen, aangeboden aan Bert Vanheste_
a fl. 29,90
 
en stelt er wel/niet prijs op te worden vermeld in de lijst van
intekenaren
 
Ten behoeve van de Lijst van Intekenaren s.v.p. ook onderstaande
standaardlijst invullen:
 
<Titel (evt.)>, <Voorletter(s) of Voornaam>, <Achternaam>, <Plaats>
(Bijv.: Dr. J.J.J. Jansen, Mook)
 
---
(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9710.a --------------------------*