Neder-L, no. 9707.d: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9707.d: tijdschriftenoverzicht
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Wed, 30 Jul 1997 21:58:49 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9707.d -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9707.17: De Boekenwereld, jrg. 13, no. 5, juni 1997      |
| (2) Tyd: 9707.18: Gramma/TTT, jrg. 4 (1995), no. 3           |
| (3) Tyd: 9707.19: Moer, jrg. 29, no. 4, juli 1997            |
| (4) Tyd: 9707.20: Nederlandse Taalkunde, jrg. 2, afl. 1, mei 1997    |
| (5) Tyd: 9707.21: Tabu, jrg. 26, no. 4, 1996              |
| (6) Tyd: 9707.22: TNTL, jrg. 113, afl. 2, juni 1997           |
| (7) Tyd: 9707.23: Vonk, jrg. 26, no. 5, mei-juni 1997          |
| (8) Tyd: 9707.24: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (9) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.17=-=-

DE BOEKENWERELD, jaargang 13, nummer 5, juni 1997.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 17 juli 1997.

 • T. Croiset van Uchelen.
  Bij de voorplaat. Blz. 226-228.
  (B-initiaal uit het toonschrift van Jacob Mantel, 1770.)
 • H.J. Stroomberg.
  Matthew en Mary Darly: Graveurs, uitgevers en verkopers van prenten in Londen 1748-1781. Blz. 229-241.
  (Het echtpaar Darly opereerde vanuit hun winkel ‘The Macoroni Print Shop’, Strand 39. Om nieuw beeldmateriaal aangeleverd te krijgen (de ‘Hogarth Act’ van 1735 verbood het kopieren van prenten van andere kunstenaars) riepen zij amateurs op door middel van advertenties om ideeen en tekeningen door hen te laten graveren.)
 • S. Fuks.
  Een stoet van dwergen. Blz. 242-247.
  (Dwergen in de prentkunst.)
 • Uit de tijdschriften. Blz. 248-250.
  . <Door: D. Horst:> Journal of the History of Collections.
 • Boekbespreking. Blz. 251-252.
  . <Door: P.F.J. Obbema:> Offeren aan Mercurius en Minerva, Nederlandsche Vereniging van Antiquaren, 1935-1995. Red. Nop Maas en F.W. Kuyper, 2e herz. druk. Amsterdam, Uitgeverij De Buitenkant, 1995, 235 p., ISBN 905247450.
 • Verschenen boeken, op blz. 253-254.
 • Catalogi, op blz. 255.
 • Verschenen catalogi, op blz. 256-258.
 • Veilingen, op blz. 258-259.
 • Berichten, op blz. 260-272
 • Agenda (Veilingen en Beurzen), op blz. 272-273.
 • Agenda (Tentoonstellingen), op blz. 273-275.
  . Cornelis Pronk tekent Noord Holland. Vleeshal te Haarlem t/m 17 augustus;
  . Vier eeuwen domineesland. Museum Catharijneconvent te Utrecht t/m 15 augustus;
  . Reis rond de wereld. Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam t/m 7 september;
  . Whistler en Holland. Rijksmuseum te Amsterdam van 16 aug. t/m 9 november.
 • Over de auteurs, op blz. 276.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.18=-=-

GRAMMA/TTT, jaargang 4 (1995), nummer 3.
ISSN 0927-3255.
Door: Peter-Arno Coppen.
Nijmegen, 25 juli 1997.

Themanummer Functionele Grammatica

 • Dik Bakker.
  Woord vooraf. Blz. 169-170.
 • Kees Hengeveld.
  Functionele Grammatica. Blz. 171-184.
 • Machtelt Bolkestein.
  Topic en Focus in Functionele Grammatica. Blz. 185-198.
 • Jan Rijkhoff.
  De ontbrekende categorie. Over symmetrie in de onderliggende structuur. Blz. 199-222.
 • Casper de Groot.
  Expressieregels. Blz. 223-241.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.19=-=-


Vanaf juli 1997 verschijnt Moer in het tijdschriftenoverzicht van Neder-L.

Moer is een uitgave van de Vereniging voor Onderwijs in het Nederlands (VON) en verschijnt zes keer per jaar. Moer en de VON richten zich op de vernieuwing van het onderwijs in het Nederlands op alle niveaus, van basisonderwijs tot volwasseneneducatie. De redactie wil graag bijdragen die interessant zijn voor leraren. De praktische bruikbaarheid is een belangrijk criterium. Dat betekent niet dat elke bijdrage een complete lessenreeks en/of uitgewerkte lessugesties bevat. Het gaat meer om de ideeen erachter, om een nieuwe invalshoek, om verslagen van meer of minder geslaagde experimenten in het onderwijs. De redactie wil ook graag bijdragen waarin een visie op vernieuwing van of ontwikkeling in het onderwijs in het Nederlands (als moedertaal en als tweede taal) wordt gepresenteerd.

Reacties en vragen, vooral ook van mensen uit de praktijk, zijn van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Herman Giesbers
Bedrijfscommunicatie Letteren
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
024: 361 20 45 (dinsdag en donderdag)
e-post: H.Giesbers@let.kun.nl


MOER, TIJDSCHRIFT VOOR HET ONDERWIJS IN HET NEDERLANDS, jaargang 29, nummer 4, juli 1997.
ISSN 0166-3755.
Door: Herman Giesbers, Bedrijfscommunicatie Letteren, KUN.
Nijmegen, 23 juli 1997.

 • Geert van de Ven.
  Redactioneel: Zelfstandigheid. Welke rol kiest het model? Blz. 153-154.
  (Over zelfstandig werken en leren door de leerder wordt de laatste tijd veel gediscussieerd. Geert van de Ven bespreekt de consequenties hiervan voor de rol van de docent, bijvoorbeeld in hoeverre deze vrij moet omgaan met een methode.)
 • Andre Hoekstra & Tom Oud.
  Luisteren is goud. Spreek- en luisteronderwijs in de bovenbouw HAVO/VWO. Blz. 154-164.
  (Er is momenteel nog geen methode die goed voorbereidt op de afsluiting van het spreek- en luisteronderwijs in de Tweede Fase, vinden Andre Hoekstra en Tom Oud. Zij hebben zelf geprobeerd dit hiaat op te vullen en maakten voor de OSG Winkler Prins in Veendam een serie spreek- en luistervaardigheidslessen voor de bovenbouw van HAVO en VWO. Dit lesprogramma wordt intussen ook al op enkele andere scholen uitgevoerd. De SLO heeft er in 1995 een case-study aan gewijd. Op de HSN-conferentie in 1996 in Antwerpen zijn Hoekstra en Oud op verschillende punten van het spreek- en luisteronderwijs ingegaan en hebben ze stilgestaan bij het geintegreerd vaardigheidsonderwijs waarbinnen presenteren en discussieren een belangrijke rol spelen.
  In dit artikel beschrijven ze hoe op hun school een koppeling gemaakt wordt tussen spreekbeurt of presentatie en discussie. Ze gaan daarbij ook in op een aantal achtergronden, waaronder de plaats van taalmiddelen in het discussieonderwijs, onder verwijzing naar artikelen van Van Gelderen en Miedema & Meestringa in vorige afleveringen van Moer (1996-4, 1996-5). Tot slot bespreken ze in het kort hoe onderdelen van het spreek- en luisteronderwijs in andere vakken ingezet worden.)
 • Carry van de Guchte & Jeanne Kurvers.
  Analfabete zij-instromers in het onderwijs: feit en fictie. Blz. 165-175.
  (Over analfabete leerlingen hoor je vaak zeggen: ‘Ze kunnen niet goed waarnemen’, ‘Het zijn net kleuters’, ‘Ze zijn achter in motorische ontwikkeling’, ‘Ze moeten heel anders leren lezen dan jonge kinderen, enzovoorts. In dit artikel reageren Carry van de Guchte en Jeanne Kurvers op opvattingen over analfabeten die ze in het onderwijsveld vaak tegenkomen. Ook gaan ze in op artikelen over analfabeten die eerder in Moer verschenen zijn. Verder wordt een aantal handreikingen voor de praktijk gegeven, in de vorm van suggesties voor de didactiek van het leesonderwijs en een korte typering van de methode ‘Lezen doe je overal’, die voor deze doelgroep is ontwikkeld.)
 • Paul Hermsen, Els Vos & Udo Holtappels.
  Het toverwoord in NT2 is flexibiliteit. Anders leren moet! Blz. 176-186.
  (Op steeds meer instellingen voor onderwijs in het Nederlands als tweede taal worden Open Leercentra als aanvulling op het bestaande curriculum ingezet. De auteurs vertellen hoe zij op het Regionaal Educatief Centrum Eindhoven met het Open Leercentrum zelfstandig leren en flexibel leren proberen te verwezenlijken en hoe de methode ‘Nieuwe Buren’ hierbij ingezet wordt.)
 • Maeike Bosma & Carien Bakker.
  Literatuurmuur: Wie weg is, is weg. Lesmateriaal bij verhalen van Kader Abdolah. Blz. 192-199.
  (Deze literatuurmuur bestaat uit een beschrijving van vier lesactiviteiten. Verder is beknopte achtergrondinformatie toegevoegd over Kader Abdolah, de islam en Iran (het land waaruit Abdolah in 1988 naar Nederland vluchtte). Ten slotte zijn ook voorbeelden van leerlingenbladen opgenomen.)
 • Herman Giesbers & Mieke van der Loop.
  Forum: Een leerplan alfabetisering. Moet dat nou zo? Blz. 204-206.
  (De auteurs geven Nederlands als tweede taal aan alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar. Zij reageren vanuit hun praktijkervaringen op Aartje van Dijk, die in Moer 1997-2 berichtte over een leerplan alfabetisering voor het voortgezet onderwijs, dat in het voorjaar 1998 moet verschijnen.)
 • Besprekingen:
  . <Door: Inge van Balen, Antoinette Sikkens & Geert van de Ven:> E. Radstake. Spelend leren leren. Een onderzoeksverslag en cursusprogramma met betrekking tot cognitieve en creatieve vaardigheden. SVE, Amersfoort, 1996. (Bestaande uit onderzoeksverslag, docentenboek en cursistendeel.)
  . <Door: Elsbeth van der Laan & Martine Jetten:> Een wereld te winnen. Verslag van het symposium ‘Taalbeleid en taalgericht vakonderwijs in het voortgezet onderwijs’ op 24 januari 1997.
  . <Door de VON:> VON-info: Het goede en het kwade nieuws.
 • Leesvoer, blz. 207-211.
  . J. van der Toorn-Schutte, Hoe maakt u het? Baarn, Auctor, 1997.
  . A. Freije & N. Christophe (red.), Er staat wat er staat. Amsterdam/ Utrecht, Stichting Lift, 1996.
  . L. Visch, In een plas zag ik de lucht. Gedachten en gedichten van kinderen. Amsterdam, SKVA/Taaldrukwerkplaats, 1996.
  . F. Maes, N. Ummelen & H. Hoeken, Instructieve teksten. Analyse, ontwerp en evaluatie. Bussum, Coutinho, 1996.
  . S. Verrept & L. Woestenburg, Bouwstenen voor communicatie. Een taalhouvast. Leuven/ Amersfoort, Acco, 1996.
  . E. Elffers, J. van der Horst & W. Klooster (red.), Grammaticaal spektakel. Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer. Amsterdam, UvA/Vakgroep Nederlandse Taalkunde, 1997.
  . P. Voorsmit e.a. (red.), Handboek Literatuuronderwijs. Bulkboek,
  Amsterdam, 1997.
  . H. Straver (red.), Luisterrijke leescultuur. Bijdragen over leesbevording voor Molukkers. Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Utrecht, 1996.
  . M. Haisma & B. Tahitu, Nederlands voor Molukse volwassenen. Praktijksuggesties voor docenten. Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers, Utrecht, 1996.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.20=-=-

NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 2, aflevering 1, mei 1997
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf.
Tilburg, 1 juli 1997.

 • Marc van Oostendorp.
  Enkele eigenschappen van de Nederlandse sjwa. Blz. 3-13.
 • Marijke van der Wal.
  Grotius’ taalbeschouwing in contemporaine context. Blz. 14-34.
 • Hans Broekhuis.
  Twee typen subject. Blz. 35-51.
 • Guido van den Wyngaerd.
  De minimaliteit van betekenis. Bespreking van Sjef Barbiers
  (1995), The syntax of interpretation. Proefschrift Leiden. Blz. 52-66.
 • Boekbeoordelingen.
  . <Door: Frank Jansen:> J.M. van der Horst (1995), Analytische taalkunde.
  . <Door: Jo Daan:> Caroline Smits (1996), Desintegration of Inflection: the case of Iowa Dutch. Proefschrift VU Amsterdam.
 • Signalementen.
  Van:
  . Jan van Bakel (1996), Lokwoorden voor huisdieren in Nederland. Een dialectgeografisch-etymologische studie;
  . Piet-Hein van de Ven (1996), Moedertaalonderwijs. Interpretaties in retoriek en praktijk, heden en verleden, binnen- en buitenland. Proefschrift Utrecht;
  . P.A.J. Wels (1996), De spelling meester. Handleiding (…);
  . J. Moolemans, J. Verbeek en J. Goossens (1996), Woordenboek van de Limburgse dialecten. Deel 1, afl. 10;
  . P.H. Vos (1996), Woordenboek van de Brabantse dialecten. Deel 2, afleveringen 6 en 7;
  . Dirk Boutkan en Maarten Kossmann (1996), Het stadsdialect van Tilburg; klank- en vormleer;
  . Lettica Hustinx (1996), Markeerders van de thematische structuur in tekst. Proefschrift Nijmegen;
  . Jan Noordegraaf (1996), The Dutch Pendulum. Linguistics in the Netherlands 1740-1900;
  . Vicky van den Heede e.a. (1996), Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel 3, aflevering 1;
  . J.J. Spa (1996), Het dialect van de stad Vollenhove. Klank- en vormleer.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.21=-=-

TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 4, 1996.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, vakgroepen Nederlands RUG en ATW RUL.
Oegstgeest, 20 juli 1997.

(Een speciale aflevering, met bijdragen van buitenlandse auteurs, ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Jack Hoeksema.)

 • Laurence R. Horn.
  Flaubert-triggers, squatitieve negatie, en andere grillen van de grammatica. Blz. 183-205.
  (Over negatief-polaire uitdrukkingen die, op het oog, niet door een negatieve of monotoon dalende omgeving gelicenseerd worden, en over nieuwe mogelijkheden om negatie uit te drukken.)
 • William A. Ladusaw.
  Een compositionaliteitspuzzel in dubbele ontkenningen. Blz. 206-212.
  (Hoe leiden we de gewenste betekenis af van zinnen als “I am not saying that John might not agree with you”?)
 • Theodore B. Fernald en Dona Jo Napoli.
  Hand en mond, tong en nagel: een vergelijking van de morfologische mogelijkheden van ASL en gesproken talen. Blz. 213-234.
  (Over morfologische verschillen tussen gebarentaal en gesproken taal.)
 • Henriette de Swart.
  Monotoon dalende indefinieten. Blz. 235-249.
  (Over de interpretatie van zelfstandignaamwoordgroepen als “geen boek”, “weinig katten” en “hoogstens twee studenten”.)

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.22-=-

TIJDSCHRIFT VOOR NEDERLANDSE TAAL- EN LETTERKUNDE, jaargang 113, aflevering 2, juni 1997.
ISSN 0040-7550.
Door: A.Th. Bouwman, UB Leiden.
Leiden, 17 juli 1997.

 • G. Warnar.
  Een sneeuwbui in het Zonienwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec. Blz. 101-115.
  (Abstract — This article considers the textual evidence for a varied spiritual Middle Dutch literature during the years in which the famous mystical author Jan van Ruusbroec wrote his first treatises. It is shown that in several ways the new forms and contents of these works are influenced by texts and ideas that were known by the laity and the religious. It is therefore possible to describe some features of Ruusbroec’s urban milieu and audience.)
 • A.M. Duinhoven.
  Die derde dach van meye in Jonathas ende Rosafiere. Blz. 116-123.
  (Abstract — In the romance of Jonathas ende Rosafiere the third of May seems to be of some significance, as the date appears twice in the text. In this reaction to an article by Resoort it is argued that in one instance the modifier den derden dach van meye was added by a scribe, who took it from a former verse just to fill a gap. In the other case den derden is the result of misreading. This leads to the conclusion that the date does not have a deeper meaning.)
 • A. Feitsma.
  Taalkundig reisplan voor een gezelschap Hollanders. J.H. Halbertsma als taalideoloog en taalkundige. Blz. 124-144.
  (Abstract — The Frisian linguist Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) admired the eighteenth century linguist Tiberius Hemsterhuis and at the same time took an active part in nineteenth century historical-comparative linguistics. His ideas seem to bear resemblance to those of for example Humboldt and Grimm. Besides, Halbertsma’s views have a specific background in Frisian language situation and ideology. He proclaims the high value of the spoken vernacular both in itself and as a tool for historical-comparative linguistics. In this way romanticist linguistics and Frisian identity are closely connected in Halbertsma’s linguistic concepts.)
 • H.T.M. van Vliet.
  De overwinnaar overwonnen. Over Couperus’ De stille kracht. Blz. 145-157.
  (Abstract — Louis Couperus wrote his novel De stille kracht (The hidden force, 1900) during his stay in the Dutch East Indies. In the novel he incorporated current affairs of those days. The description of the colonial government was based upon information given by Couperus’ brother-in-law, Gerard Valette, resident on Java. The anti-colonial point of view however is from Couperus himself. It is connected with the theme of his whole work: the Fate. The structure of De stille kracht is like a dramatic scheme. The story itself also has many dramatic effects. For the elaboration in detail Couperus used all forms of repetition.)
 • Boekbeoordelingen. Blz. 157-182.
  . <Door: F. Willaert:> G. Sonnemans. Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen. Boxmeer, 1995.
  . <Door: M. Goris:> P. Berendrecht. Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen. Amsterdam, 1996.
  . <Door: T. ter Meer:> J. Jansen Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de Renaissance. Hilversum, 1995.
  . <Door: M.Th. Leuker:> E.M. Wiskerke. De waardering voor de zeventiende-eeuwse literatuur tussen 1780 en 1813. Hilversum, 1995.
  . <Door: C. Dohmen:> G.J. Johannes. De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830. Den Haag, 1995.
  . <Door: N. Maas:> M. Keyser (red.). Frederik Muller (1817-1881): leven en werken. Zutphen, 1996.
  . <Door: H.T.M. van Vliet:> A. Verwey. Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Ed. M.H. Schenkeveld en R. van der Wiel. Amsterdam, 1995.
  . <Door: L. Custers:> E. Leijnse. Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900. Een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck. Genve, 1992.
  . <Door: P. van Sterkenburg:> J. Goossens (Hrsg.). Sprachatlas des n”ordlichen Rheinlands und des s”udstlichen Niederlands = ‘Fr”ankischer Sprachatlas’ (FSA). Lief. 1-2 (Marburg, 1988-1994).
  . <Door: R. de Bonth:> M.J. van der Wal. De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650. Den Haag, 1995.
 • Interdisciplinair. Blz. 182-188.
  . <Door: B. Ramakers:> J.Th. Bank e.a. Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem 1245-1995. Hilversum, 1995.
  . <Door: E. Mantingh:> D.H. Green. Medieval listening and reading. The primary reception of German literature 800-1300. Cambridge, 1994.
 • Signalementen. Blz. 188-198.
 • Ontvangen boeken. Blz. 199-200.

(7)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.23=-=-=
VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 26, nummer 5, mei-juni 1997.
Door: Rita Rymenans, Vakgroep didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 8 juli 1997.

 • Marianne Verhallen.
  Woorden leren in het onderwijs: hoofdpunten en handreikingen. Blz. 3-21.
  (Onderzoek heeft uitgewezen dat er een sterk verband bestaat tussen woordkennis en leerprestaties. Marianne Verhallen vraagt in dit artikel meer aandacht voor systematisch woordenschatonderwijs. Ze bespreekt de belangrijkste aspecten van woordenschatuitbreiding in het basisonderwijs. Achtereenvolgens behandelt ze het waarom, het wat en het hoe; bij het beantwoorden van de laatste vraag formuleert ze een aantal didactische handreikingen.)
 • Mie Sterckx.
  Met vereende (leer)krachten: decentrale opvang van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs. Blz. 22-37.
  (Dit artikel gaat over de opvang van anderstalige nieuwkomers die onmiddellijk na hun aankomst in een reguliere klas worden geplaatst. Om de kansen op taalverwerving voor de nieuwkomer te optimaliseren, is een krachtige taalverwervingsomgeving noodzakelijk. Hoe die tijdens de gewone (zaakvak)lessen gecreeerd kan worden, illustreert Mie Sterckx met concrete voorbeelden van aanpassingen op het vlak van organisatie, didactische middelen en leeropdrachten.)
 • Marc Stevens, Wilfried Luyten & Werner Schrauwen..
  Over de drempel van poezieboeken. Blz. 39-49.
  (In deze bijdrage worden kinderen sleutels aangereikt waarmee ze het geheim van poezie kunnen doorgronden. Elementen van het communicatiemodel bewijzen hier eens te meer goede diensten: zender, ontvanger, taal en wereld. De auteurs stellen een drempelverlagende lessenreeks voor die begint bij Van Ostaijen en die uitmondt in het werken met recente dichtbundels.)
 • Guido Creemers.
  Communicatief onderwijs Nederlands: een eeuwigdurende betrachting. Blz. 51-55.
  (Standpuntenrubriek ‘Grof geschud’.)
 • Kris Van den Branden.
  De ultieme waarheid over leerkrachtvaardigheden… Blz. 56-59.
  (Standpuntenrubriek ‘VON geschud’.)
 • Boekbesprekingen (rubriek ‘Ingeboekt’):
  . <Door: Jes Leysen, op blz. 60-68:> A. Fonck. Grammatica goed geregeld: grammatica vanuit een communicatief perspectief, Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam, Amsterdam University Press, 1996.
  . <Door: Luc Wyns, op blz. 69-70:> C. Andries (red.). Leesbevordering. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1995.
 • Jaarregister 26e jaargang (1996/1997). Blz. 75-80.
(8)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9707.24=-=-=
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@compuserve.com> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <jjrekers@hotmail.com>       |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Moer:          Herman Giesbers <H.Giesbers@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Olga van Marion <ovmarion@rullet.leidenuniv.nl>|
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <Jaap_van_Veen@compuserve.com>  |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Andre Bouwman <bouwman@rulub.leidenuniv.nl>  |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@uia.ua.ac.be>     |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(9)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9707.d --------------------------*