Neder-L, no. 9706.b

Subject: Neder-L, no. 9706.b
From: BJP Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 24 Jul 1997 23:36:45 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
*-Zesde-jaargang----------- Neder-L, no. 9707.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9707.10: Evenementen-agenda, met:               |
|          - Congres 'Literature as Cultural Memory'       |
|          - Tentoonstelling 'Verre reizen van dichtbij' (R'dam) |
|          - Tweede James S. Holmes Symposium (Utrecht)     |
| (2) Vac: 9707.11: Vacature docent moderne Nederlandse letterkunde,   |
|          0.5 dagtaak, KU Nijmegen               |
| (3) Rea: 9707.12: Schrijven voor het scherm (n.a.v. 9707.05)      |
| (4) Web: 9707.13: NieuWe Weense WWW-pagina's via            |
|          http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/welcome-nl.htm |
| (5) Rub: 9707.14: Hora est!, no. 2, met o.a.:              |
|          - Diverse lopende promotie-onderzoeken        |
|          - Proefschrift E.J. Krol 'De smaak der natie'     |
|          - Proefschrift J. Bloemendal, 'Auriacus, sive libertas|
|           saucia (1602)'                   |
|          - Proefschrift H. Bavelaar 'Kroniek van kunst en   |
|           kultuur'                      |
| (6) Lit: 9707.15: Deel 32 Flanorreeks verschenen: 'Bric a brac' van   |
|          Willem Brakman                    |
| (7) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jul 1997 23:28:29 +0200
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Rub: 9707.10: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


LEIDEN, Inlichtingen bij Theo D’haen, 071-5272144, e-mail: Dhaen@rullet.leidenuniv.nl.

Congres LITERATURE AS CULTURAL MEMORY, 16-22 augustus 1997 op bij de organisator op te vragen locatie.
Vijftiende congres van de International Comparative Literature Association.


ROTTERDAM, Maritiem Museum Prins Hendrik, Leuvehaven 1, 010-4132680.

Tentoonstelling VERRE REIZEN VAN DICHTBIJ – REISVERSLAGEN UIT EIGEN BEZIT, t/m 5 oktober 1997.
Een selectie uit de collectie reisbeschrijvingen uit eigen bezit die een periode van ruim vier eeuwen omvat. Rusteloze avonturiers, radeloze schipbreukelingen, matrozen en muiters komen allen aan het woord.


UTRECHT, Faculteit der Letteren

Tweede JAMES S. HOLMES SYMPOSIUM: Vertaling als taal- en cultuurvormen- de kracht, 22-24 oktober 1997.
Symposium, georganiseerd door het Nederlands Platform Vertalen & Vertaalwetenschap i.s.m. het Utrechts Instituut voor Linguistiek OTS. Lezingen van o.a. Patricia de Martelaere, Hugo Verdaasdonk, Raymond van den Broeck, Greetje van den Bergh. Aanmelden voor 1 augustus; meer informatie bij Mascha Damen, Trans 10, 3512 JK Utrecht, 030-2539163, fax 2536000, e-mail: Mascha.Damen@let.ruu.nl; Ton Naaijkens, 030-2538424, e-mail: Ton.Naaijkens@let.ruu.nl.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Jul 1997 12:01:22 +0200 (METDST)
From: Marian Bogaard <M.Bogaard@let.kun.nl>
Subject: Vac: 9707.11: Vacature docent moderne Nederlandse letterkunde, 0.5 dagtaak, KU Nijmegen

 *---------------------------------------------------------*
 |                             |
 |          V A C A T U R E           |
 |                             |
 |         UNIVERSITAIR DOCENT          |
 |  MODERNE NEDERLANDSE LETTERKUNDE (0.5 DAGTAAK) M/V  |
 |                             |
 *---------------------------------------------------------*

Als gevolg van een reorganisatie van de faculteit ontstaat op korte termijn de vacature voor een universitair docent moderne Nederlandse letterkunde voor een periode van vier jaar.

Functie-inhoud:

U bent mede verantwoordelijk voor het onderwijs zowel in de basisstudie van eerste en tweede jaar als in de specialisatiefase. De voorkeur gaat uit naar een neerlandicus met grondige kennis van de literatuurgeschiedenis van negentiende en twintigste eeuw en met specialisatie op het terrein van de analyse van verhalend proza.

Functie-eisen:

 • promotie
 • gebleken didactische kwaliteiten

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een periode van vier jaar.
Het salaris is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal f 8.181,– bruto per maand (schaal 12) bij een volledige dagtaak.

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie kunt u vanaf 15 augustus contact opnemen met prof. dr. F.J.M. de Feijter, telefoon (024) 3612881 (werk) of (020) 6129205 (prive).
Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae en een lijst van publicaties kunt u tot 22 augustus richten aan: Katholieke Universiteit Nijmegen, afdeling Personeelszaken, t.a.v. mevr. drs. J.H.R. Tonneyck, Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen, met vermelding van vacaturenummer 04.9.97 op brief en envelop.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 17 Jul 1997 09:22:54 -0700
From: Henk Boeke <hboeke@euronet.nl>
Subject: Rea: 9707.12: Schrijven voor het scherm (n.a.v. 9707.05)

=======================================================================
Schrijven voor het scherm; een reactie op bijdrage 9707.05 van J. Aarts
=======================================================================

In een reactie op de column van Marc van Oostendorp (Neder-L nummer 9707.05) citeert Jac Aarts met kennelijke instemming de tips van Paul Ket en Elly Langewis. Ik kan zijn instemming helaas niet delen, omdat de situatie waarop de genoemde tips betrekking hebben inmiddels niet meer bestaat: tekst-georienteerde schermen zijn vervangen door grafische schermen en van Web-browsers had men nog geen weet.

Wat betekent dat voor de tips? Ik herhaal ze hier nog even, om naar de nummers te kunnen verwijzen:

1 presenteer nooit meer dan 1 onderwerp per scherm
2 gebruik geen afkortingen (behalve acroniemen)
3 maak regels maximaal 65 tekens lang
4 maak zinnen maximaal twee regels lang
5 doe per zin slechts een mededeling
6 start een nieuwe zin op een nieuwe regel
7 een alinea mag maximaal 3 regels bevatten
8 scheid alinea’s door witregels
9 vermijd bijzinnen
10 gebruik 1 bijv.nw per zelfst.nw

Ad 1 (1 onderwerp per scherm)
Aangezien de meeste mensen tegenwoordig Windows of Windows-achtige systemen gebruiken (Macintosh, Xwindows, etc.), is “een scherm” geen scherm meer. De gebruiker kan zijn venster zo groot of klein maken als hij zelf wil, waardoor je als schrijver niet kunt voorzien hoeveel tekst hij zichzelf voorschotelt. De tip om 1 onderwerp per scherm te presenteren is dus volstrekt onbruikbaar.

Ad 3 (regels van max. 65 tekens)
Idem als 1; ik kan mijn venster net zo breed of smal maken als ik zelf wil. Bovendien zijn de monospaced letters van het toenmalige tekstscherm vervangen door proportionele schermfonts, waardoor het aantal tekens al helemaal geen zinvolle maat meer is. (Tien maal de letter M neemt meer ruimte in dan tien maal de letter i). Verder kan ik in mijn browser en in mijn e-mail reader zelf het gewenste schermfont instellen, evenals de gewenste lettergrootte. Kortom: je hebt als beeldschermschrijver absoluut geen invloed meer op datgene wat de lezer ziet.

Ad 4 (zinnen van max. 2 regels) en 7 (alinea’s van max. 3 regels)
Idem als 1 en 2.

Tot slot: al die oude literatuur zegt niets over HET schrijfprobleem van dit moment: hoe ga je om met hypertekst?

Henk Boeke, hboeke@euronet.nl

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 11 Jul 1997 16:42:06 +0200
From: Matthias Huening <matthias.huening@univie.ac.at>
Subject: Web: 9707.13: Nieuwe Weense WWW-pagina's via http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/welcome-nl.htm

===================
Nieuwe www-pagina’s
===================

We hebben de laatste weken weer intensief gewerkt aan onze www-pagina’s. Naast kleinere updates en aanvullingen zijn er drie nieuwe projecten:

 • de “Wiener Broschueren”, waarvan tot nu toe twee nummers verschenen zijn: een brochure met Duitse vertalingen van teksten van Stefan Hertmans en eentje met de teksten van de lezingenreeks die in 1996 in Wenen plaats had (teksten in het Duits van Hella Haasse, Margriet de Moor, Stefan Hertmans, Connie Palmen, Patricia de Martelaere, Marion Bloem, Gregie de Maeyer, Willem Jan Otten en Eric de Kuyper)
  http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/broschueren/
 • de eerste versie van onze tweetalige “Geschiedenis van het Nederlands” (Nederlands/Duits)
  http://pc10.ned.univie.ac.at/taalgeschiedenis/
 • een doorzoekbare database met adressen van vakgroepen Nederlands (op dit moment alleen buiten Nederland en Vlaanderen)
  http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/adressen-suche.htm

U kunt het allemaal ook bereiken via onze Nederlandstalige homepage:
http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/welcome-nl.htm

We hopen dat het bevalt.

Matthias Huening
Nederlandistik, Uni Wien, Dr. Karl Lueger-Ring 1, A-1010 Wien
Tel.: 00-43-1-40103-3500 * Fax: 00-43-1-4039030
E-Mail: matthias.huening@univie.ac.at
WWW: http://www.univie.ac.at/Nederlandistik/

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: Berry Dongelmans <DONGELMANS@rullet.LEIDENUNIV.NL>
Date: Monday, July 14, 1997 15:00:09 MET
Subject: Rub: 9707.14: Hora est!, no. 2, met o.a.:

- Diverse lopende promotie-onderzoeken
- Proefschrift E.J. Krol 'De smaak der natie'
- Proefschrift J. Bloemendal, 'Auriacus, sive libertas saucia (1602)'
- Proefschrift H. Bavelaar 'Kroniek van kunst en kultuur'

================
Hora est!, no. 2
================


Hora est, no. 2a: Proefschriften in voorbereiding

Aan het maartnummer (1997, afl. 13) ‘Nieuwstijding’, zijnde het mededelingenorgaan van het aio/oio netwerk Nieuwe geschiedenis ontleen ik de volgende proefschriften in voorbereiding die mij mede van belang lijken voor neerlandici:

 • P.W. van Wissing: Het politiek-literair weekblad Janus (1787)
 • P.J.H.M. Theeuwen: Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1744-1787).
 • R.J. van den Hoorn: Het onderwijs aan de Leidse letterenfaculteit in de zestiende en zeventiende eeuw.
 • mw. B. Thijs: De Nederduytsche Helicon (1610), een cultuurhistorische studie.
 • E. Verbaan: Stadsbeschrijvingen in de Nederlanden 1600-1650.

Wie meer wil weten over deze onderzoeken kan het beste contact opnemen met het secretariaat, mevr. L.J. Witkam-van de Hoek, P.N. van Eyckhof 4 (gebouw 1168, kamer 205a), Postbus 9515, 2300 RA Leiden (071-527.217.661).


Hora est, no. 2b: Proefschrift E.J. Krol ‘De smaak der natie’

Op 25 maart jl. promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor mw. drs. E.J. Krol op het proefschrift DE SMAAK DER NATIE, Opvattingen over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse po”ezie van 1800 tot 1840.
Promotor was prof. dr. W. van den Berg

Huiselijke poezie, poezie die haar thematiek ontleent aan het priv’e-leven, is de meest verguisde vorm van dichtkunst uit de Nederlandse letterkunde. Desondanks kende deze poezie in de eerste helft van de negentiende eeuw een periode van ongekende populariteit. In 1822 werden bijvoorbeeld 10.000 exemplaren gedrukt van de Gedichten van Tollens. Waar kwam die populariteit vandaan?
Om deze vraag te beantwoorden worden de toenmalige opvattingen over huiselijke poezie in verband gebracht met het denken over het volkskarakter en het nationale karakter van de Nederlandse kunst en literatuur. Op basis van recensies en vertogen over literatuur is nagegaan, hoe en wanneer de eerste tekenen van ontvankelijkheid voor de huiselijke poezie verschenen en welke personen en tijdschriften zich als de sterkste pleitbezorgers manifesteerden. Zo wordt veertig jaar discussie over huiselijke poezie gevolgd.
Deze studie heeft raakvlakken met recent historisch onderzoek van het nationalisme, met kunsthistorisch onderzoek naar de ‘nationale smaak’ in de schilderkunst, met gezinshistorisch en geluksfilosofisch onderzoek.
De handelseditie van het proefschrift is verschenen bij Verloren in Hilversum en kost f 69,–.


Hora est, 2c: Proefschrift J. Bloemendal, ‘Auriacus, sive libertas saucia (1602)’ (Heinsius)

Op 18 april 1997 promoveerde tot doctor in de letteren drs. J. Bloemendal (Voorthuizen) op het proefschrift AURIACUS, SIVE LIBERTAS SAUCIA (1602). Editie met vertaling, inleiding en commentaar. Promotores: prof.dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, prof.dr. J. den Boeft.
Van het proefschrift zal vermoedelijk eind van het jaar een handelseditie verschijnen.

Het proefschrift behelst een editie met vertaling, inleiding en commentaar van een van de eerste moderne tragedies in de Nederlanden: Auriacus, sive Libertas saucia van Daniel Heinsius. Het stuk handelt over de moord op Willem van Oranje en is om diverse redenen een belangrijk stuk: het is een moment in de mythevorming rond de figuur Willem van Oranje en het is vroeg Senecaans drama van iemand die later een invloedrijke verhandeling over de tragedie heeft geschreven en beschouwd wordt als een belangrijk Nederlands dichter.
Tot nu toe was er slechts een uitgave van het stuk verschenen: de eerste druk van 1602. In zijn eigen exemplaar maakte Heinsius aantekeningen voor een eventuele tweede druk. Daar is het destijds nooit van gekomen, maar het proefschrift kan de lezer van nu, dankzij die aantekeningen, een kijkje bieden in de keuken van een humanistisch dichter.

Bron: Persbericht UU


Hora est, no. 2d: Proefschrift H. Bavelaar ‘Kroniek van kunst en kultuur’

Op 22 april 1997 promoveerde tot doctor in de letteren mw. drs. H. Bavelaar op het proefschrift KRONIEK VAN KUNST EN KULTUUR. GESCHIEDENIS VAN EEN TIJDSCHRIFT 1935-1965.
Promotores: prof.dr. J.F.J.H. Stumpel, prof.dr. P.M. Op de
Coul.

In het proefschrift wordt de geschiedenis van het tijdschrift Kroniek voor Kunst en Kultuur beschreven. Het tijdschrift werd in 1935 opgericht door een Amsterdamse groep beeldend kunstenaars en schrijvers met als doel te voorkomen dat de westerse cultuur weggevaagd zou worden. Het streven was om een tegenwicht te bieden tegen de culturele ‘zuiveringspolitiek’ in Duitsland, waarbij de vrijheid van de kunstenaar vrijwel volledig werd beknot. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt op de vooroorlogse periode van de Kroniek, toen het tijdschrift nauw betrokken was bij de actuele culturele ontwikkelingen.

Bron: Persbericht UU


Hora est, 2e: Ook gepromoveerd: Van Voorst, Van Wafenberg-ter Hoeven, Van Dalen-Oskam, Scharten, Aerts

De volgende promoties hebben inmiddels plaatsgevonden:

 • S. van Voorst: ‘Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970’. RU Groningen. Promotoren: prof.dr. G.J. Dorleijn en prof.dr. C.J.M. Schuit.
 • A.A. van Wafenberg-ter Hoeven: ‘Het driekoningenfeest: de uitbeelding van een populair thema in de beeldende kunst van de zeventiende eeuw’. Vrije Universiteit Amsterdam. Promotor was prof. dr. I.M. Veltman.
 • K.H. van Dalen-Oskam: Over Van Maerlants Rijmbijbel. RU Leiden. Promotor was prof.dr. F.P. van Oostrom.
 • R. Scharten: ‘Exhaustive interpretation: a discourse-semantic account’. KU Nijmegen. Promotor was prof. P.A.M. Seuren.
 • R.A.M. Aerts: ‘De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids’. RU Groningen. Promotoren waren prof. Tamse en prof. Kossmann.

Hora est, no. 2f: Lopende promotie-onderzoeken van Van Dijk, Robbers, Luif, De Vries, Schoonenboom (allen UvA)

Naar aanleiding van mijn verzoek in Neder-L (9705.15) ontving ik een eerste spontane melding van lopend promotie-onderzoek.

Aan de Universiteit van Amsterdam
Bij prof.dr. W. Klooster:

 • Kees van Dijk: The perfect and infinitival complementation. A study of the syntax of early Middle Dutch
 • Karin Robbers: Non-finite verbal complementation in Afrikaans.
 • Jan Luif: Prepositieconstituenten die fungeren als predikatief complement (werktitel)
 • Mark de Vries: The syntax of relative clauses
 • Judith Schoonenboom: Studies over taalvariatie en taalverandering (dit is geen titel, maar een aanduiding van het onderwerp).

Hora est, no. 2g: Promotie-onderzoeken gestart van De Vink, Rambocus en Larsen (allen RUL)

Aan de RU Leiden zijn bij prof.dr. C. van Bree twee nieuwe promotie-onderzoeken van start gegaan. Als co-promotor treedt op mevr. dr. M. van der Wal:

 • Leendert de Vink: Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee
 • Nadira Rambocus: Het werk van G.G. Kloeke (bronnen, ontwikkeling, reacties, doorwerking).

Daarnaast wordt als aanvulling op eerder in Dokumentaal gemeld onderzoek nog gewezen op:

 • Niels-Erik Larsen: Een grafematische en fonologische analyse van de Statuten van de Gentse leproserie

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 16 Jul 1997 14:16:37 +0200
From: Willem Huberts <w.s.huberts@thuisnet.leidenuniv.nl>
Subject: Lit: 9707.15: Deel 32 Flanorreeks verschenen: 'Bric a brac' van Willem Brakman

In juli 1997 is als deel 32 in de Flanorreeks verschenen ‘Bric ‘a brac’, van de hand van Willem Brakman. De uitgave verschijnt ter gelegenheid van Brakmans 75e verjaardag. Het boekje bevat een ruime keuze uit de tussen 1985 en 1997 verspreid gepubliceerde essays, hier voor de eerste maal gebundeld uitgegeven. Gerben Wynia verzamelde – in overleg met Brakman – de stukken en voorzag ze van een Verantwoording en Bibliografische gegevens. Deze uitgave is qua genre te beschouwen als een vervolg op ‘Zeeland bestaat niet’ (1981) en ‘Glossen en Schelfhoutjes’ (1988).

Het boekje verschijnt in een oplage van 75 genummerde exemplaren en het bevat 90 pagina’s. De prijs bedraagt f 25,- en het is te verkrijgen door overmaken van het genoemde bedrag op postbankrekening 1912112 ten name van Uitgeverij Flanor, onder vermelding van ‘Flanor-32’. Voeg s.v.p. bij overmaking m.b.v. Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt het boekje zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd.

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boekjes uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan van Herpen, Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Een fondslijst is voor geinteresseerden op aanvraag beschikbaar. Dat kan per telefoon naar nummer +31 (0)10 202 11 27, per fax naar hetzelfde nummer, per e-mail naar w.s.huberts@thuisnet.leidenuniv.nl en per post naar Uitgeverij Flanor, Sibeliusweg 36, NL – 2901 GH Capelle aan den IJssel.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9706.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact met redactie: stuur mail naar Salemans@baserv.uci.kun.nl, naar |
|  Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor de  |
|  evenementenagenda), naar Oostendorp@rullet.leidenuniv.nl (voor    |
|  neerlandistiek op het Web), of naar P.A.Coppen@let.kun.nl       |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9707.b --------------------------*