Neder-L, no. 9704.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9704.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Tue, 29 Apr 1997 18:22:58 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9704.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9704.21: De Boekenwereld, jrg. 13, no. 4, april 1997      |
| (2) Tyd: 9704.22: Nederlandse Taalkunde, jrg. 1, afl. 4, december 1996 |
| (3) Tyd: 9704.23: Ons Erfdeel, jrg. 40, no. 1, januari-februari 1997  |
| (4) Tyd: 9704.24: Spiegel der Letteren, jrg. 38, no. 4, 1996      |
| (5) Tyd: 9704.25: Tabu, jrg. 26, no. 3, 1996              |
| (6) Tyd: 9704.26: Vaktaal, jrg. 10, no. 1, maart 1997          |
| (7) Tyd: 9704.27: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (8) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.21=-=-

DE BOEKENWERELD, jaargang 13, nummer 4, april 1997.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 29 april 1997

 • T. Croiset van Uchelen.
  Bij de voorplaat. Blz. 170-171.
  (B-initiaal uit Jan van den Veldes ‘Spieghel der Schrijfkonste’)
 • A.G. van der Steur en Garrelt Verhoeven.
  Een loden last: H.J. Laceulle-van de Kerk, Bonaventura Kruitwagen en de totstandkoming van een dissertatie. Blz.172-190.
  (De dissertatie van mevrouw Laceulle-van de Kerk, ‘De Haarlemsche drukkers en boekverkopers van 1540 tot 1600’ werd in 1951 uitgegeven als veertiende en laatste deel in de reeks ‘Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel’.)
 • Otto S. Lankhorst.
  In memoriam Isabella Henri”ette van Eeghen (1913-1996): ‘Nieuwsgierigheid is mijn bedrijf’. Blz. 192-200.
  (Natuurlijk kent iedere boekhistoricus mej. van Eeghen’s imposante werk over de Amsterdamse boekhandel, maar zij verzorgde nog veel meer publicaties op boekhistorisch gebied en daarvan geeft Lankhorst een overzicht als bijlage bij dit artikel over haar leven en werk.)
 • Bibliografische notities 18. Blz. 201-203.
 • Boekbesprekingen. Blz. 204-211.
  . <Door: H. van Goinga:> Han Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849. Leiden, Primavera Pers, 1995. ISBN 9074310206.
  . <Door: H. Brouwer:> Marita Mathijsen, Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. Amsterdam, De Buitenkant, 1996. ISBN 9070386844.
  . <Door: W. van den Berg:> Theo Bijvoet, Paul Koopman, Lisa Kuitert & Garrelt Verhoeven (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen, Sun, 1996. ISBN 9061684439.
 • Verschenen boeken, op blz. 212-213.
 • Catalogi, op blz. 214.
 • Verschenen catalogi, op blz. 215-217.
 • Berichten, op blz. 218-221.
 • Agenda, op blz. 222.
 • Tentoonstellingen, op blz. 223.
  (Jan Lavies: Affiches en ander grafisch werk. Museum Flehite te Amersfoort van 16 april tot en met 28 juni; Een dampkring van cultuur -over de Wereldbibliotheek-Vereniging- in de Stads- of Atheneumbibliotheek te Deventer tot 26 mei)
 • Over de auteurs, op blz. 224.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.22=-=-

NEDERLANDSE TAALKUNDE, jaargang 1, aflevering 4, december 1996.
ISSN 1384-5845.
Door: Luuk Lagerwerf, Tekstwetenschap KUB, Toegepaste Taalkunde UT.
April 1997.

Inlegvel: excuses voor de late verschijning van dit nummer.

 • Ina C. Schermer-Vermeer.
  De beschrijving van de possessieve datief. Blz. 265-279.
 • Stefan Grondelaers en Marc Brysbaert.
  De distributie van het presentatieve ‘er’ buiten de eerste zinsplaats. Blz. 280-305.
 • Germen J. de Haan.
  Over de (in-)stabiliteit van het Fries (besprekingsartikel). Blz. 306-319.
 • Boekbeoordelingen.
  . <Door: Frank van Gestel:> Leonie Cornips, Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen.
  . <Door: Jan Don:> Geert Booij, The phonology of Dutch.
 • Signalementen.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Linguistics in the Netherlands 1996; Taalvariaties. Toonzettingen en modulaties op een thema (feestbundel Toon Hagen).
  . <Door: Ad Foolen:> Van de Poel en Van Elst, De finesses van het Nederlands: oefenboek voor anderstaligen.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar> Hulshof en Hendrix, Kennis over taal en taalverschijnselen. Omgaan met taalkundige onderwerpen in de klas.
  . <Door: Cefas van Rossem:> Maizels en Petty, Taalverhaal. Het ontleed-leed geleden.
  . <Door: Jan Nijen Twilhaar:> Kocks, Woordenboek van de Drentse dialecten.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.23=-=-

ONS ERFDEEL, jaargang 40, nummer 1, januari-februari 1997.
ISSN 0030-2651.
Door: Jaap van Veen.
Uithoorn, 8 april 1997.

 • Jozef Deleu.
  Veertig jaar Ons Erfdeel. “Twee emmers waren gemakkelijker te dragen dan een.” Blz. 3-4.
  (Toespraak van de hoofd-redacteur van Ons Erfdeel gehouden in de Pacificatiezaal te Gent op 1 maart 1997 t.g.v. het veertigjarig bestaan van Ons Erfdeel. Deze toespraak werd tevens in Neder-L gepubliceerd: zie artikel 9704.07)
 • Piet Piryns.
  Vlaanderen en Nederland: de springprocessie van Echternach. Blz. 5-15.
  (“Vlaanderen is voor Nederlanders nog altijd exclusief het land van het exotische, de folklore en het Bourgondische levensgevoel”, klaagt de schrijver Eric de Kuyper…)
 • Peter Wesley.
  Engagement en kleine wetenschap; Over het werk van H.J.A. Hofland. Blz. 16-27.
  (Weinig schrijvers zijn zo doordringend aanwezig in zoveel hoofden van het denkende deel der Nederlandse Natie als de journalist H.J.A. Hofland.)
 • Hugo Brems.
  Ver, ver weg van de Taal. Over de poezie van Bernard Dewulf. Blz. 28-35.
  (Na enkele gedichten in literaire tijdschriften, kwam Bernard Dewulf voor het eerst als dichter in de publieke aandacht door opname van negen gedichten in de bloemlezing -Twist met ons-.)
 • Irene Veenstra.
  Te midden van gedachteloze momenten. Het werk van Marian Breedveld. Blz. 35-45.
  (De schilderijen van Marian Breedveld zweven iets boven de vloer van het atelier, tijdelijk steunend op gestapelde balken.)
 • Cyrille Offermans.
  Het geluk van de interruptie. Over de proza van Nicolaas Matsier. Blz. 46-55.
  (Tot voor een jaar leek het niet uitgesloten dat het oeuvre van Nicolaas Matsier niet meer zou groeien.)
 • Johan de Smet.
  Emile Claus. denken en voelen in kleur. Blz. 56-65.
  (Emile Claus wordt meestal tot de vooraanstaande luministen gerekend. Zijn carriere doorkruist echter een turbulente halve eeuw schilderkunst.)
 • Hans Ibelings.
  Continuiteit en verandering. Recente architectuur van Herman Herzberger. Blz. 66-71.
  (De laatste jaren heeft het werk van Herman Herzberger een snelle ontwikkeling doorgemaakt, waarvan het Chasse-theater in Breda voorlopig het hoogtepunt is.)
 • Lutgard Mutsaerts.
  Pop in je moerstaal. Durf en variatie in de Nederlandstalige popmuziek: een “beweging” werd volwassen. Blz. 73-83.
  (Een van de meest opvallende recente ontwikkelingen in de wereld van de hitmuziek in Nederland is de groeiende belangstelling voor liedjes in de Nederlandse taal bij een nieuw publiek van jonge pop-, rock- en rapliefhebbers.)
 • Hugo de Greef.
  Het Nederlandstalig cultureel aanbod in Brussel. Zwak omkaderd maar rijk. Blz. 85-96.
  (Het culturele aanbod in Brussel wekt ongetwijfeld verbazing. Het fascineert hoeveel, -dikwijls van toonaangevende kwaliteit,- er op pakweg een seizoen te beleven valt.)
 • Rob Schouten.
  Niet voor ouders, mandarijnen en andere sufbubbels. Nieuwe proza in de jaren negentig. Blz. 97-108.
  (Wie de laatste vijfentwintig jaar van de Nederlandse literatuur overziet, kan niet om het feit heen dat met enige regelmaat een waarschuwende vinger tegen de dreiging van een verliteratuurde, ethiserende, door de vorm en structuur bepaalde letterkunde is opgeheven.)

  Culturele kroniek
 • Literatuur
  . <Door: Cyrille Offermans:> Over ‘De geruchten’ van Hugo Claus.
  . <Door: Ron Elshout:> Over ‘De tijd staat open’ van Gerrit Kouwenaar.
  . <Door: Ed Leeflang:> Over ‘En verdwijn met mate’ van Leonard Nolens.
  . <Door: Kees Domselaar:> Over ‘Het geschenk/De maker’ van Maria van Dalen.
  . <Door: Yves T’Sjoen:> Over ‘Wiekslag om de kim’ van Karel van de Woestijne.
  . <Door: Koen Vergeer:> Over ‘Beurtzang’ van Th. van Os.
  . <Door: Eep Francken:> Over ‘Vatmaar, ’n lewendagge verhaal van ’n tyd wat nie meer is nie’ van A.H.M. Scholtz.
  . <Door: Michiel van Kempen:> Over ‘Zingende eilanden; Caraibische verhalen van Miguel Barnet e.a.’
  . <Door: Ed Leeflang:> Over ‘De verstekeling’ van Anne Adoswa
 • Beeldende kunst
  . <Door: Frans Oudejans:> Over ‘De Muze als Motor’ in het Noordbrabants Museum te ‘s-Hertogenbosch.
  . <Door: Ludo Bekkers:> Over ‘Sam Dillemans, een geboren schilder.’
 • Theater
  . <Door: Jos Nijhof:> Over ‘Een Vondel-revival met een somber perspectief’
  . <Door: Fred Six:> Over ‘Monumentale theatergeschiedenis der Nederlanden’
 • Muziek
  . <Door: Hugo Heughebaert:> Over ‘I Flaminghi in Antwerpen’
  . <Door: Jan Rubinstein:> Over ‘Hokjesgeest verdwijnt uit het Utrechts muziekcentrum’
 • Film
  . <Door: Gerdin Linthorst:> Over ‘On te road met Tony en Andreeke’
 • Taal en Cultuurpolitiek
  . <Door: Filip Matthijs:> Over ‘Het buitenland en wij’
  . <Door: Dick van Assche:> Over ‘De Franse Nederlanden: actualiteiten’
 • Publicaties
  . <Door: Luc Devoldere:> Over ‘Over het bestaan van het Sinterklaas(feest)’
  . <Door: Steven Debaere:> Over ‘Jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Francais’
 • Bibliografie
  Overzicht van het Nederlandstalige boek in vertaling CXXXI.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.24=-=-

SPIEGEL DER LETTEREN, tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap, jaargang 38, nummer 4, 1996.
ISSN 0038-7479.
Door: Betty van Wonderen, UB Amsterdam.
Amsterdam, 7 april 1997.

 • G.H.M. Claassens.
  Een ridder, twee vrouwen. Amsterdam, U.B., hs. I A 24k ontraadseld? Blz. 239-257.
 • G.C. Zieleman.
  ‘Constantijn en Suzanna’. Een dubbelportret litterair geinterpreteerd. Blz. 258-294
 • J. Muyres.
  Bedenkingen bij de ontstaansgeschiedenis van literaire teksten. Blz. 295-320.
 • In margine:
  . K. Geldof.
  Het schandaal van de literatuur. Charles Taylors metafysisch realisme in ‘Sources of the shelf’. Blz. 321-352.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: A. Deprez, op blz. 353:> J.J.M. Westenbroek. Gezelle de dichter. Studies. Antwerpen, 1995.
  . <Door: R. Henrard, op blz. 354-356:> Elisabeth Leijnse. Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900. Een onderzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck. Bibliotheque de la Faculte de Philosophie et Lettres de l’Universite de Liege, fascicule CCLXII, 1995.
  . <Door: P. Peeters, op blz. 356-359:> Dirk de Geeste. Literatuur als systeem, literatuur als vertoog. Bouwstenen voor een functionalistische benadering van literaire verschijnselen. Leuven, 1996.
  . <Door: J. van Iseghem, op blz. 359-365:> Gerard de Vries. Literatuuronderwijs als voldongen feit. Legitimeringen voor het leren lezen van literatuur op school. Amsterdam, 1996.
 • Verder ontvingen wij:
  . <Door: K. Porteman, op blz. 366:> Jan Luyken. Duytse lier. Ed. Gelderblom, Paasman en Steenbeek. Amsterdam, 1996.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.25=-=-

TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 3, 1996.
ISSN-0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, vakgroep Nederlands RUG en ATW RUL.
Leiden, 29 april 1997.

PIONIER-special.
Met bijdragen van medewerkers aan het NWO-project REFLECTIONS OF LOGICAL PATTERNS IN LANGUAGE STRUCTURE AND LANGUAGE USE.

 • Jack Hoeksema.
  Zeg het met rozen: een vergelijking van drie idiomatische uitdrukkingen. Blz. 129-149.
  (Waarom zijn sommige uitdrukkingen negatief-polair? De drie uitdrukkingen “op rozen zitten”, “over rozen gaan” en “rozegeur en maneschijn”, hoewel semantisch zeer verwant, vertonen verschillend gedrag ten opzichte van negatieve conteksten. Een grammaticalisatie-benadering.)
 • Victor Sanchez Valencia.
  Over kwantitatieve schalen, inferenties en epistemische subjecten. Blz. 150-163.
  (Over de (on)geldigheid en het fundament van redeneerschema’s als “Heloise heeft twee kinderen -> Heloise heeft niet drie kinderen”)
 • Ton van der Wouden.
  Hoeven. Blz. 164-182.
  (Over een aantal specifieke eigenschappen van het negatief-polaire hulpwerkwoord “hoeven”).
 • Aankondiging TABU-dag vrijdag 13 juni 1997, Groningen. Blz. 183.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.26=-=-

VAKTAAL, jaargang 10, nummer 1, maart 1997.
ISSN 0921-5867.
Door: Marcel Uljee.
Leiden, 15 april 1997.

 • Caroline Schroeder.
  ‘Ik ben nog even enthousiast als toen ik begon.’ Buijnsters blijft achttiende eeuw trouw. Blz. 1, 3-4.
  (De Nederlandse letterkunde uit de achttiende eeuw en de naam van Piet Buijnsters zijn bijna synoniemen van elkaar. Anderhalf jaar geleden ging de hoogleraar oudere letterkunde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen met de VUT. Wie dacht dat hij op zijn lauweren zou gaan rusten, vergiste zich. Daar is Piet Buijnsters de man niet naar. VakTaal had een gesprek met hem. ‘Mijn leven is nu pas echt begonnen.’)

  Student en neerlandistiek:
 • Esther den Hollander.
  ‘Tijdens mijn studie riep ik altijd: Ik ga nooit het onderwijs in’. Ervaringen van docenten Nederlands in spe. Blz. 5-6.
  (Een aantal docenten-in-opleiding en betrokken vakdidactici aan het woord over het docentschap en de lerarenopleiding in Utrecht.)
 • Martine Harsema.
  Op de bres voor marginale maar belangrijke literatuur. Een studente moderne letterkunde over haar werk bij Perdu. Blz. 6-7.
  (Janita Monna, zesdejaars studente moderne letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, is ruim anderhalf jaar redacteur van het avondprogramma van de literaire stichting Perdu.)

  Werktaal
 • Marcel Uljee.
  Collega: neerlandicus. Een spijtoptant en een historicus.
  (We weten allemaal hoe het is om neerlandicus te zijn. Maar hoe is het om met een neerlandicus samen te werken? In de eerste aflevering van een serie over neerlandici en hun collega’s twee tekstschrijvers: neerlandicus Hans Stupers en historica Marina Fidder, beiden werkzaam bij Stupers Van der Heijden PR in Den Haag.)

  Ontwikkelingen
 • Esther Gouweloos en Edwin Lucas.
  ‘Het is mooi geweest.’ Dokumentaal stopt na vijfentwintig jaar.
  (Dokumentaal is niet meer. Na 25 jaar heeft de redactie besloten te stoppen. In februari verscheen het laatste nummer van het ‘informatie- en communicatiebulletin voor neerlandici’. In VakTaal een uitgebreid interview met Wim Hendriks, oprichter en redacteur van Dokumentaal. Over de geschiedenis van het bulletin, de opmars van Internet en de toekomst van de neerlandistische informatievoorziening.)

  Column
 • Annelies van Gijsen
  Oom Edo’s Odyssee.
  (De eerst column van Annelies van Gijsen, werkzoekend neerlandica/ medieviste, over de ‘ware oorsprong’ van woorden.)
(7)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9704.27=-=-=
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <R.Arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <msmolenaars@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <P.A.Coppen@let.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Jose Rekers <fjaspers@pbcg.nl>         |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Jan Stroop <J.Stroop@mail.uva.nl>       |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(8)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9704.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor Internet-  |
|  aangelegenheden)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9704.c --------------------------*