Neder-L, no. 9704.a

Subject: Neder-L, no. 9704.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 11 Apr 1997 14:11:03 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9704.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Red: 9704.01: Neder-L op web: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/  |
| (2) Rub: 9704.02: Evenementen-agenda                  |
| (3) Med: 9704.03: Museum van het Boek - Den Haag: Tentoonstelling over |
|          Omar Khayyam; Activiteiten tijdens Museumweekend   |
| (4) Lit: 9704.04: Verschenen: Grammaticaal Spektakel, Artikelen     |
|          aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer          |
| (5) Web: 9704.05: Jubileumnummer Writers Block op web:         |
|          http://www.writersblock.net              |
| (6) Vra: 9704.06: Biografie J.P. Heije: wat gebeurde met nalatenschap? |
| (7) Med: 9704.07: 'Veertig jaar Ons Erfdeel'; rede Jozef Deleu     |
| (8) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sunday, March 30, 1997 at 3:24:37 pm MET
From: Marc van Oostendorp <oostendo@euronet.NL>
Subject: Red: 9704.01: Neder-L op web: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/

=======================================================
http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/
NEDER-L NU OOK OP HET WEB
=======================================================

Het was de laatste maanden een drukte van belang in de redactielokalen van Neder-L. De virtuele timmerlieden en elektriciens liepen af en aan en timmerden en elektriseerden dat het een lieve lust was. De werkzaamheden zijn nog niet beeindigd, maar u kunt al wel komen kijken naar een eerste versie van de editie van Neder-L op het World Wide Web. Zo’n editie is een oude droom van onze eind- en hoofdredacteur Ben Salemans, die eindelijk in vervulling gaat, omdat er zo langzamerhand voldoende neerlandici zijn die toegang hebben tot dit nieuwe medium. Vrijwel alle tot nu toe verschenen nummers van 1997 zijn al in het nieuwe formaat na te slaan op het Internetadres:

http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/

Nog niet alles werkt zo goed als we zouden willen, maar de redactie is zeer benieuwd wat onze lezers vinden van ons werk tot nu toe. Over een maand of twee, in juni, zal de webeditie een volwaardige evenknie van de e-maileditie moeten zijn.

De indeling van de webversie zal de eerste paar maanden nog niet te zeer afwijken van die van de e-mailversie. Als u het bovenstaande adres invoert in uw bladerprogramma (Netscape Navigator of Microsoft Internet Explorer) – en daar meteen een bookmark van maakt – wordt uw beeldscherm als het goed is binnen korte tijd opgedeeld in twee deelvensters.

In het onderste deelvenster vindt u een lijst met de artikelen uit het meest recente bulletin. Door op het nummer van een artikel te klikken, krijgt u het desbetreffende artikel te lezen. Desgewenst kunt u uiteraard elk artikel zelf afdrukken, als u het liever van papier leest. Bovenaan elk artikel vindt u een navigatiebalk met twee pijltjes, waarmee u door een bulletin vooruit en terug kunt bladeren.

In het bovenste deelvenster vindt u de kop van het blad en de aanduidingen van de belangrijkste afdelingen. Deze afdelingen zijn:

 • Bulletin: Hiermee komt u met een druk op de knop altijd terug in het overzicht van het huidige bulletin.
 • Agenda: Hier verschijnen alle items uit Piet Verkruijsses rubriek ‘Evenementen’ en alle overige aankondigingen van symposia, tentoonstellingen en dergelijke die de redactie van Neder-L bereiken en die van belang kunnen zijn voor neerlandici.
 • Vacatures: Het is de bedoeling dat deze rubriek zal uitgroeien tot een online vacaturebank. De meeste aangeboden vacatures betroffen tot dusverre banen voor neerlandici in het buitenland. We hopen ook andere werkgevers ertoe te bewegen hier voortaan hun vacatures voor neerlandici te plaatsen.
 • Tijdschriften: Hier krijgt u een overzicht van alle besproken tijdschriften, zodat u snel kunt naslaan wat er in de laatste (besproken) nummers staat.
 • Archief: Alle oude nummers van Neder-L zijn hier te vinden — vanaf 1997 in webopmaak. Ook de columns en rubrieken kunt u hier nog eens nalezen.
 • Over Neder-L: Alle algemene informatie over het tijdschrift vindt u hier, inclusief een beschrijving van de manieren waarop u Neder-L kunt benaderen, en enkele tips om de webversie van Neder-L zo goed mogelijk te kunnen lezen.

Zoals u ziet, biedt de webeditie nog geen nieuwe informatie die niet in de e-maileditie te vinden is. We hebben wel grote plannen. Zo is het de bedoeling dat in de nabije toekomst ook langere en ‘echte’ artikels gepubliceerd gaan worden. Met enkel e-mail stuit dat op problemen: we willen niemands elektronisch postvakje vullen met lange ongevraagde verhandelingen. Maar op het web kan het uiteraard wel, met een aankondiging en een samenvating in de e-maileditie.

Een ander plan is om op de website van Neder-L ook nog eens een echt goed tekstencentrum te beginnen. En een overzicht van proefschriften, met samenvattingen en, waarom niet, complete teksten. En meer, veel meer. Uiteindelijk zou Neder-L niet langer een elektronische tijdschrift, maar een elektronisch centrum voor de neerlandistiek moeten worden. Alle hulp is daarbij van harte welkom.

En de e-maileditie? Die zal voorlopig niet verdwijnen. De redactie is er zelf ook aan gehecht. Misschien komt er naast de huidige op termijn wel een tweede editie, speciaal voor de weblezers. Die tweede editie bevat dan alleen de titels van de bijdragen, en een uitnodiging om de site te bezoeken.

Die uitnodiging krijgt u nu ook.

De redactie.
Willem Kuiper, Willem.Kuiper@let.uva.nl
Marc van Oostendorp, oostendo@euronet.nl
Ben Salemans, B.Salemans@buro.kun.nl
Piet Verkruijsse, Piet.Verkruijsse@let.uva.nl

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Friday, March 28, 1997 at 2:08:10 pm MET
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.UVA.NL>
Subject: Rub: 9704.02: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Aula Universiteit van Amsterdam, Singel 411

Inaugurele rede prof. dr. H.W. van Os, 25 april 1997, 15 uur.
Oratie van Van Os, benoemd tot universiteitshoogleraar Kunst en Samenleving.


AMSTERDAM, Vlaams Cultureel Centrum De Brakke Grond, Nes 45, 020-6229014, fax 020-6253279

Literaire middag: Winnaar van de Nijhoffprijs voor vertalers, 19 april 1997, 16.30 uur in de Tuinzaal.
Een gesprek met Paul Claes. Piet Gerbrandy, classicus, interviewt Paul Claes, vertaler van werken van o.a. Rimbaud, D.H. Lawrence en Joyce. In samenwerking met De Bezige Bij.


DIVERSE LOCATIES, Het Zuidelijk Toneel (Eindhoven) en Cie. de Koe (Antwerpen)

Toneel: LUCIFER van Joost van den Vondel, t/m 17 mei 1997.
Coproductie van Het Zuidelijk Toneel en Cie. de Koe onder regie van Peter Van den Eede met opvoeringen in april in Gent, Antwerpen, Groningen, Leuven, Dilbeek, Waregem, Hasselt, Turnhout, Haarlem, St. Niklaas en Brugge en in mei in Den Bosch, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam, Roosendaal, Strombeek, Den Haag, Breda en Amsterdam. Informatie: afd. publiciteit van Het Zuidelijk Toneel, Ariane Berends, 040-2333633.


‘S-GRAVENHAGE, Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 070-3140911, fax 070-3140561, ma.-vr. 9-17 uur (gesloten 30 april, 5, 8, 9 en 19 mei).

Tentoonstelling DE BOEKBAND EN HAAR ONTWERP: de keuze van een liefhebber van hedendaagse kunst, t/m 28 juni 1997.
Expositie van 64 moderne boekbanden uit de prive-collectie van de Amerikaanse verzamelaar Jan van der Marck, aangevuld met banden uit het bezit van de KB.


‘S-GRAVENHAGE, Nederlands Letterkundig Museum, Prinses Irenepad 10

Symposium DAGBOEKEN EN DE BIOGRAAF, 11 april 1997, 13.30 uur.
Symposium, georganiseerd door de Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde:
Lezing van Rudolf Dekker over ‘Dagboek+autobiografie. Van kladversie tot publicatie; van prive tot publiek’ en van Philippe Lejeune over ‘De praktijk van het dagboek: een enquete’. Inlichtingen: Herman de Liagre Boehl, Michelangelostraat 21-II, 1077 BP Amsterdam, tel./fax 020-6715306.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Saturday, March 29, 1997
From: Museum van het Boek
Subject: Med: 9704.03: Museum van het Boek - Den Haag: Tentoonstelling over Omar Khayyam en Activiteiten tijdens Museumweekend 12 en 13 april

================================================================
MUSEUM MEERMANNO-WESTREENIANUM / MUSEUM VAN HET BOEK:

 • Tentoonstelling ‘Een Pers in druk. Omar Khayyam in Nederland’
 • Activiteiten tijdens Museumweekend

================================================================

Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het Boek
Prinsessegracht 30, Den Haag
070-3462700, fax 070-3630350
Openingstijden: di.-vr. 11-17 uur, za.-zo. 12-17 uur

EEN PERS IN DRUK. OMAR KHAYYAM IN NEDERLAND

In het koetshuis van het museum kunt u van 23 maart tot en met 15 juni een kleine tentoonstelling zien met de titel ‘Een Pers in druk. Omar Khayyam in Nederland’. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de belangstelling voor het werk van de Perzische dichter Omar Khayyam bij Nederlandse drukkers en uitgevers in de afgelopen honderd jaar. Het werk van Omar Khayyam is door allerlei Nederlandse dichters en schrijvers bewonderd en werd vaak in fraai vormgegeven boeken uitgegeven. In de expositie zijn voorbeelden te zien van deze, soms zeldzame, en veelal bibliofiele drukken.

In Engeland genoot het werk van Omar Khayyam al langer populariteit. Begin deze eeuw sloeg die belangstelling over naar Nederland. Eerst werd alleen over hem geschreven, maar al snel verschenen zelfstandige uitgaven van de verzen van Omar Khayyam. Een van de eerste was een Art Nouveau-uitgave met een bandontwerp van C.L. van Balen en illustraties van Jessie King. Daarna zijn er in allerlei Omar Khayyam-uitgaven sporen te vinden van ontwerpers, drukkers en uitgevers die zich met het goed verzorgde boek bezighielden: Jean Francois van Royen, Helmut Salden, Sjoerd H. de Roos, John Buckland Wright en C.A. Lion Cachet zijn enkele van de ‘grote’ namen die bemoeienis hadden met Omar Khayyam-uitgaven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ook enkele mooie, soms clandestiene, uitgaven van Omar Khayyam-teksten gemaakt. Van recente datum Omar Khayyam-uitgaven van de de margedrukker Jan Keijser van de Avalon Pers en een miniatuuruitgave van The Catharijne Press.

De tentoonstelling vindt plaats op initiatief van het Nederlands Omar Khayyam Genootschap. Een nummer van ‘De Boekenwereld’ is speciaal gewijd aan Omar Khayyam, waarin een artikel van Jos Biegstraaten is opgenomen en een bibliografie die is samengesteld door Jos Coumans. Dit numnmer is tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar in het museum. De tentoonstelling werd op zaterdag 22 maart geopend. Een nieuwe vertaling van de gedichten van Omar Khayyam door W. Blok, met een inleiding door Johan van Schagen, werd bij die gelegenheid gepresenteerd door de uitgever, Uitgeverij Ambo.

MUSEUMWEEKEND 12 EN 13 APRIL

Tijdens het museumweekend op 12 en 13 april organiseert het museum vele activiteiten. Er zijn demonstraties kalligrafie, boekdrukken, ganzenveren snijden, verluchten en miniatuurschilderen, sierpapier drukken en boekjes maken d.m.v. vouwen en snijden. Speciaal voor kinderen is het scriptorium geopend, waar ze, tegen een kleine vergoeding, net als monniken in de Middeleeuwen, aan de slag gaan met een ganzenveer en inkt. Daarna kunnen ze nog een speurtocht maken langs de echte boeken.

Op zaterdag van 12 tot 17 uur is er een boekenspreekuur waar deskundigen informatie geven over de door het publiek meegebrachte oude en moderne boeken, exlibris etc. Tevens bewaar- en restauratie-adviezen, in samenwerking met Veilinghuis Burgersdijk & Niermans. Bovendien zijn er verkoopstands met boeken over schrift en schriftgeschiedenis, bibliofiele boeken, schrijf- en kalligrafiematerialen en sier- en marmerpapieren. Tijdens het museumweekend is het museum gratis toegankelijk en geopend van 12 tot 17 uur.

(4)-
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Saturday, March 22, 1997 13:46:06 MET
From: Els Elffers <Els.Elffers@let.UVA.NL>
Subject: Lit: 9704.04: Verschenen: Grammaticaal Spektakel, Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer

====================================================
Verschenen: artikelenbundel ‘Grammaticaal Spektakel’
====================================================

In februari 1997 verscheen de artikelenbundel:

GRAMMATICAAL SPEKTAKEL
Artikelen aangeboden aan Ina Schermer-Vermeer,
Onder redactie van Els Elffers, Joop van der Horst en Wim Klooster.
Uitgave van de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de Universiteit van Amsterdam. ISBN 90-801021-6-4, 254 p.

De bundel bevat artikelen over velerlei taalkundige onderwerpen, geschreven door Frida Balk, Geert Booij, Hans Broekhuis, Marjolein van Dort-Slijper, A.M. Duinhoven, Els Elffers, Durk Gorter, Jadranka Gvozdanovic, S. de Haan, Wim Honselaar, J.M. van der Horst, Theo A.J.M. Janssen, Nel Keijsper, Wim Klooster, A.Kraak., J.Luif, Harry Perridon, C.J. Ruijgh, Judith Schoonenboom, Jan Stroop, Arie Verhagen, Ad Welschen.

De bundel is te bestellen door overmaking van fl. 27.50 op postgiro 4771545 van W.G. Klooster, Amsterdam, onder vermelding van “Grammaticaal Spektakel”.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, April 3, 1997 at 5:42:49 pm MET
From: Redactie Writers Block <redactie@writersblock.NET>
Subject: Web: 9704.05: Jubileumnummer Writers Block op web: http://www.writersblock.net

===========================================
Jubileum-web-editie: Een jaar Writers Block
===========================================

Writers Block magazine

Digitaal Doordacht Schrijversplatform
http://www.writersblock.net
redactie@writersblock.net

April 1997 is het een jaar geleden dat Writers Block magazine werd opgericht. Writers Block is een autonoom, on-line magazine en verschijnt maandelijks op het internet. Het tijdschrift bevat artikelen over muziek, film, tv, wetenschap, politiek en human interest. Daarnaast zijn er columns, korte verhalen, interviews en diverse vaste rubrieken zoals een parodie op het fenomeen reality-soap in ‘De geheime email van Doris K. & Willem L.’ Het Place Debattre is een modern interactief forum waar lezers naar aanleiding van artikelen direct in discussie kunnen treden met de auteurs en lezers.

De naam van het tijdschrift verwijst niet alleen naar het soms moeizame schrijfproces maar tevens naar het schrijversplatform of -blok dat het tijdschrift beoogt te zijn. Alle netsurfers met enige schrijfvaardigheid kunnen meewerken aan Writers Block.

Ter stimulering van schrijvers in spe, heeft de redactie een jubileumnummer samengesteld met ervaringen van broodschrijvers. Thema: ‘de eerste keer’. Hoe vreselijk zaten zij te zwoegen op het eerste verhaal, het eerste gedicht, het eerste artikel? Welke paniekreactie ontstond er bij het eerste writer’s block? Hoeveel tijdschriften, die het helemaal zouden gaan maken, hebben zij opgericht en weer ten onder zien gaan, alvorens terecht te komen bij de gerenommeerde bladen? Hoeveel uitgeverijen moesten zij af, voordat eindelijk een beschonken uitgever bereid was hun hoogstaande geschriften te drukken op tweedehands wc-papier? Na hoeveel jaar op water en brood, kwamen eindelijk de eerste inkomsten binnen?

De redactie vroeg diverse gerenommeerde schrijvers terug te keren naar de tijden van weleer en nog eenmaal een gratis bijdrage te leveren aan een tijdschrift. Ditmaal om de jonge garde een hart onder de riem te steken. De respons was boven verwachting. Naast de reguliere bijdragen presenteert de redactie in het jubileumnummer werk van Serge van Duijnhoven, Guus Luijters, Hans Vervoort, John Jansen van Galen, Corine Koole, Rogier Proper, Rudolf Geel, Hugo Pinksterboer en Mensje van Keulen.

Het jubileumnummer staat op: http://www.writersblock.net

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, January 13, 1997 13:52:25 MET
From: J.P.A. Stroop <J.Stroop@mail.UVA.NL>
Subject: Vra: 9704.06: Biografie J.P. Heije: wat gebeurde met diens nalatenschap?

==========================================================
Biografie J.P. Heije: wat gebeurde met diens nalatenschap?
==========================================================

Wie een biografie gaat schrijven over J.P. Heije (1809-1876), auteur van vele schoolliedjes, redacteur van ‘De Muzen’, redacteur van de Enkhuizer Almanak, oprichter van het Prinsengrachtziekenhuis in Amsterdam, id. van de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis, hoofdsecretaris van de Mij. tot bevordering der Geneeskunst, id. van de Mij. tot bevordering der Toonkunst, id. van de Mij. tot Nut van het Algemeen, enz. enz., ik dus, komt op zeker moment voor de vraag te staan: waar is toch de nalatenschap van mijn ‘held’.

Toen Heije in 1876 stierf, moet hij een gigantische bibliotheek hebben gehad, boeken, muziekhandschriften, daarnaast schilderijen, onderscheidingen, zilveren inktkokers als geschenk, enz. enz. Verder een zeer uitgebreide correspondentie, dagboeken, o.a. over de Tiendaagse Veldtocht waaraan hij heeft deelgenomen. Er moet ook een uitgebreide biografie in manuscript bestaan (hebben?) van ca. 1876 van J.C. van Renesse. Heije heeft ook ontzaggelijk veel brieven geschreven aan allerlei personen en instanties.

Van dit alles is nog vrijwel niets teruggevonden, ook niet door Dr. Asselbergs die een dissertatie aan Heije gewijd heeft. Dat kan verband houden met het definitieve vertrek in hetzelfde jaar 1876 van de weduwe, Maria Heije-Van Voorst, naar haar dochter (hun enig kind) in Keulen. Er zijn wel meer gevallen bekend van nazaten die alles verbrand of verkocht of weggegooid hebben.

Wie weet raad of hulp of heeft weet van brieven of andere manuscripten van Heije (die nog niet in de Centrale Brievencatalogus zijn opgenomen)?

Jan Stroop
075-6172623
E-mail J.Stroop@mail.uva.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Saturday, March 8, 1997 15:42:13 MET
From: Jaap J. van Veen <103262.1047@CompuServe.COM>
Subject: Med: 9704.07: 'Veertig jaar Ons Erfdeel'; rede Jozef Deleu

=============================================================
REDE JOZEF DELEU: VEERTIG JAAR ONS ERFDEEL
Herdenking van veertig jaar Ons Erfdeel op 1 maart 1997 in de Pacificatiezaal van het Stadhuis te Gent.
=============================================================

De herdenking van veertig jaar Ons Erfdeel werd bijgewoond door meer dan 1000 belangstellenden en genodigden onder wie het gemeentebestuur van Gent en Antwerpen, de minister van Onderwijs van de Vlaamse Regering, de staatssecretaris van Onderwijs van Nederland, de Ambassadeur van Suriname, de Ambassadeur van Zuid-Afrika, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en Aruba, en nog vele anderen. Achtereenvolgens presenteerde Martine Tanghe, Jozef Deleu met ‘Veertig jaar Ons Erfdeel’, Rutger Kopland met eigen werk, Frits van Oostrom met feestrede en Hugo Claus met eigen werk. Hieronder geef ik de toespraak van hoofredacteur Jozef Deleu weer, uiteraard met diens toestemming.

Jaap van Veen.


Meer dan vierhonderd jaar geleden beloofden in deze zaal vertegenwoordigers van Artesie, Brabant, Doornik, Dowaai, Henegouwen, Mechelen, Namen, Orchies, Rijsel, Valenciennes en Vlaanderen enerzijds, en de Prins van Oranje met Holland en Zeeland anderzijds, elkaar hulp en bijstand te verlenen bij het verdrijven van de Spaanse tirannie. Deze overeenkomst beoogde ook, na verdrijving van de overheerser, een vreedzame regeling te treffen voor de godsdiensttwisten die onze gewesten in die dagen verscheurden. Uit deze regeling sprak ondubbelzinnig het verlangen naar vrede, vrucht van vrijheid en verdraagzaamheid.

In de elfde editie van de Katholieke Encyclopedie, in 1935 te Amsterdam uitgegeven door de uitgeversmaatschappij Joost van den Vondel, wordt de “Pacificatie van Gent” die op 8 november 1576 werd afgesloten, overigens ook de “Bevrediging van Gent” genoemd. Voor diegenen die daar alsnog behoefte aan mochten hebben, de geruststellende mededeling dat deze uitgave door de kerkelijke censor werd goedgekeurd.

Mijnheer de Burgemeester,
Geachte Leden van het Schepencollege van Gent,

De redactie van het tijdschrift ONS ERFDEEL en de raad van bestuur van de Stichting Ons Erfdeel die het blad uitgeeft, zijn u bijzonder erkentelijk voor de uitzonderlijke eer die u ons betuigt door het ter beschikking stellen van deze historische zaal. Dat wij uitgerekend op deze plek – zo belangrijk voor onze gewesten – de veertigste verjaardag van het tijdschrift ONS ERFDEEL mogen vieren, vervult ons met gevoelens van dankbaarheid tegenover uw college en de stad Gent, een stad die wij bewonderen om haar rebelsheid en haar Bourgondische karakter.

Volgens Marguerite Yourcenar heeft de mens pas op zijn veertigste zijn ervaring voldoende verdiept. Veertig jaar is zijn levensloop het echte gemiddelde tussen tachtig en nul. Op die leeftijd maakt de mens de balans op en trekt er de passende conclusies uit: hij geeft zich over aan de demon van zijn oneindigheid, of hij probeert zichzelf te overstijgen. De eminente schrijfster is ook van mening dat wie veertig jaar lang met volharding en onderbroken een doel nastreeft, moet kunnen bogen op resultaten.

Geldt dit ook voor dit tijdschrift?

De geschiedenis van ONS ERFDEEL begint met een brief van de Vlaamse schrijver Andre Demedts. Eind 1956 nodigde hij mij uit voor een bijeenkomst van een groep mensen die ijverden voor meer contact met Frans-Vlaanderen, dat veel historische en culturele banden heeft met de Lage Landen. Op die vergadering stelde hij mij voor een tijdschrift op te richten dat aandacht zou besteden aan onze taal en cultuur in Noord-Frankrijk en aan de samenwerking tussen Nederlandstaligen.

Het eerste nummer van ONS ERFDEEL verscheen in 1957. Het telde 20 bladzijden en de oplage ervan bedroeg 250 exemplaren. De redactie bestond uit Frans-Vlamingen en Vlamingen. Al vanaf het tweede nummer maakten ook Nederlanders er deel van uit. Daardoor waren vertegenwoordigers uit het hele Nederlandse taalgebied vanaf het beginstadium actief in de redactie.

Het blad van de jonge twintigers ontwikkelde zich in de loop der jaren tot een pleitbezorger van een hechte culturele samenwerking tussen Noord en Zuid en voor een eigen cultuurpolitiek ten aanzien van het buitenland. Die doelstellingen van het tijdschrift waren in de beginperiode zeker niet algemeen aanvaard. In Nederland leefde nog altijd de opvatting dat de Nederlandstalige cultuur bij de rijksgrenzen ophield en in Vlaanderen waren de eigen taal en cultuur niet veilig gesteld.

Vandaag verschijnt het eerste nummer van de veertigste jaargang in een speciale oplage van 40.000 exemplaren. Dit nummer telt 160 bladzijden en het is de 180ste in de reeks. De voorbije jaargangen van ONS ERFDEEL beslaan 26.974 bladzijden, geschreven door meer dan 2000 verschillende auteurs.

De redactie van het tijdschrift werd in de loop van de jaren voortdurend vernieuwd. Van de huidige redactie, die uit vijftien leden bestaat, maken alleen mijn Nederlandse vriend Frits Niessen en ikzelf er onafgebroken deel van uit. Alleen in de eerste bijdragen hebben de redacteuren zelf veel eigen bijdragen in het blad gepubliceerd. Naarmate ONS ERFDEEL groeide, nam die activiteit af. De redactie concentreerde zich op wat zij nog steeds als haar belangrijkste taak beschouwt: ongebonden en met kwaliteit als enige norm zoeken naar interessante onderwerpen en opdrachten geven aan deskundige en kritische medewerkers uit binnen- en buitenland. ONS ERFDEEL is geen ‘brievenbusblad’ dat kritiekloos publiceert wat ongevraagd wordt toegestuurd. De redactie streeft er naar zo evenwichtig mogelijk informatie te verschaffen over Noord en Zuid, maar schuwt de confrontatie niet. Het vers van de Ierse dichter en Nobelprijswinnaar Seamus Heaney “Twee emmers water waren gemakkelijker te dragen dan een” is bij uitstek van toepassing op de werkwijze van ONS ERFDEEL. De redactie geeft er de voorkeur aan twee emmers te dragen in plaats van een. Wie slechts een emmer draagt, helt altijd over naar een kant. De samenwerking van Nederland en Vlaanderen acht de redactie even vanzelfsprekend als noodzakelijk. Ze wijst de kortzichtige klein-Hollandse en klein-Vlaamse mentaliteit resoluut af. Ze pleit voor een realistische aanpak, die eigenbelang niet uitsluit, maar gemeenschappelijkheid voorop stelt.

Het jaar 1970 is voor de geschiedenis van ONS ERFDEEL van groot belang. Tot in dat jaar was het blad een uitgave van de redactie zelf. Dat betekende dat de hoofdredacteur tijdens iedere redactievergadering noodgedwongen de goede stemming moest bederven door te wijzen op de belabberde financiele toestand. Ondanks de toenemende belangstelling voor het blad werden de tekorten steeds groter. Sommige redacteuren werden achtervolgd door de gedachte dat het wel eens slecht zou kunnen aflopen met het blad als de roekeloze hoofdredacteur “onder de tram” verzeild raakte.

Daarom werd in 1970 een voor die tijd unieke structuur opgezet. De redactie die voordien het blad zelfstandig had uitgegeven, vertrouwde de publicatie van het tijdschrift toe aan een vereniging zonder winstgevend doel, een Stichting.

Het redactionele beleid bleef zelfstandig en onafhankelijk. Het financiele beleid van ONS ERFDEEL werd overgenomen door een Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel, waarvan de raad van bestuur werd samengesteld uit Nederlanders en Vlamingen, die ook bereid werden gevonden zich belangenloos in te zetten. De hoofdredacteur van het blad werd tevens afgevaardigd-bestuurder van de Stichting. De eerste vijfentwintig jaar werd de Stichting met grote deskundigheid voorgezeten door de Vlaming Raf Renard. Sinds verleden jaar is de Nederlander Philip Houben, burgemeester van Maastricht, de voorzitter.

Het tijdschrift ONS ERFDEEL en de doelstellingen, die aan het blad te grondslag liggen, inspireerden de in 1970 opgerichte Vlaams- Nederlandse “Stichting Ons Erfdeel”. De Stichting publiceert naast het moederblad ONS ERFDEEL het Franstalige SEPTENTRION, het Engelstalige THE LOW COUNTRIES, het tweetalige DE FRANSE NEDERLANDEN-LES PAYS BAS- FRANCAIS en de reeksen boeken en brochures in de verschillende talen over onze taal, de geschiedenis en de kunsten in de Lage Landen. Dit is het zichtbare resultaat van de weg die ONS ERFDEEL heeft afgelegd.

De Veertigste jaargang van ONS ERFDEEL betekent geen eindpunt. Omkijken in verwondering is op een dag als vandaag toegelaten. Gevoelens van dankbaarheid zijn hierbij doorslaggevend. Met dankbaarheid denk ik terug aan mijn leermeester Andre Demedts. Hij heeft mij leren inzien dat de waarde en de betekenis van iedere cultuur, en dus ook van de onze, afhankelijk zijn van de creativiteit en openheid, van tolerantie en aandacht voor kwaliteit.

Natuurlijk dank ik ook hartelijk de huidige redactie en allen die er in het verleden deel van hebben uitgemaakt. Onze redactievergaderingen zijn openhartig, kritisch en constructief. Ze zijn steeds luidruchtig en eindigen altijd feestelijk. Zonder de vriendschap en vrijmoedigheid in de redactie was ONS ERFDEEL allang aan zelfgenoegzaamheid ten onder gegaan. Frits Niessen speelt in de redactie als adjunct-hoofdredacteur een vooraanstaande rol. Hem in het bijzonder wil ik hier danken voor veertig jaar vriendschap en samenwerking.

Al die jaren kon de redactie een beroep doen op een grote groep toegewijde en deskundige medewerkers. Namens de redactie dank ik allen zeer voor de medewerking en hun waardevolle adviezen.

Ook de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting ONS ERFDEEL ben ik veel dank verschuldigd. Zij zijn er zich van bewust dat de kwaliteitsverbetering ook steeds te maken heeft met de beschikbare middelen. Daarvoor zorgt de Stichting.

Ik dank eveneens de verschillende overheidsinstellingen in Vlaanderen en Nederland die de Stichting ondersteunen, en de honderden mecenassen, particulieren en bedrijven. Om een voorbeeld te geven van het belang van deze steun: zonder het mecenaat van enkele particuliere instellingen en bedrijven had het jubileumnummer niet in die extra grote oplage kunnen verschijnen.

Een uiteraard richt ik een warm woord van dank tot alle abonnees en steunabonnees. Het blad wordt voor hen gemaakt en zij staan garant voor de ongebondenheid en de onafhankelijheid van ONS ERFDEEL. Hun trouw is voor ons een hart onder de riem.

Ik zou willen besluiten met een persoonlijke noot: in 1958 werd een achtienjarig meisje – ze heette Annemarie Deblaere – abonnee op ONS ERFDEEL. In het ruitjeschrift van de administratie staat zij ingeschreven als abonnee nummer 2. Voor haar abonnement betaalde zij 40 frank. Ik dank haar (aanwezig) voor alles en dat is heel veel.

Uw talrijke aanwezigheid, die ons overrompelt, durft de redactie te interpreteren als een blijk van waardering en aanmoediging. Ik hoop dat u het optreden van twee van onze grote dichters en de feestrede van een eminente geleerde wilt beschouwen als een dankbare hommage aan allen die in de loop van de jaren op de een of andere manier hebben bijgedragen tot het ontstaan, de ontwikkeling en de bloei van ONS ERFDEEL. Ik dank u.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Neder-L op het web/WWW: Neder-L-nummers zijn vanaf januari 1997 in   |
|  web-formaat te lezen via: http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/     |
|  Nadere informatie over Neder-L in web-formaat: zie artikel 9704.01  |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  http://baserv.uci.kun.nl/~salemans/                  |
|  of:                                  |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor Internet-  |
|  aangelegenheden)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9704.a --------------------------*