Neder-L, no. 9703.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9703.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 27 Mar 1997 08:53:35 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9703.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Vra: 9703.24: Nieuwe Neder-L-tijdschriftredacteurs voor Literatuur |
|          en voor De Negentiende Eeuw gezocht          |
|                                     |
| (2) Tyd: 9703.25: De Boekenwereld, jrg. 13, no. 3, maart 1997      |
| (3) Tyd: 9703.26: Leuvense Bijdragen, jrg. 85, no. 3-4, maart 1997   |
| (4) Tyd: 9703.27: Literatuur, jrg. 14, no. 1, januari-februari 1997   |
| (5) Tyd: 9703.28: Nederlandse Letterkunde, jrg. 2, no. 1, februari 1997 |
| (6) Tyd: 9703.29: De Negentiende Eeuw, jrg. 21, no. 1, maart 1997    |
| (7) Tyd: 9703.30: Taal en Tongval, jaargang 48, afl. 2, 1996      |
| (8) Tyd: 9703.31: Taalbeheersing, jrg. 19, no. 1, februari 1997     |
| (9) Tyd: 9703.32: Vonk, jrg. 26, no. 3, januari-februari 1997      |
|(10) Tyd: 9703.33: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
|(11) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, March 25, 1997 23:24:58 MET
From: Ben Salemans <B.Salemans@buro.kun.nl>
Subject: Vra: 9703.24: Nieuwe Neder-L-tijdschriftredacteurs voor Literatuur en voor De Negentiende Eeuw gezocht

==============================================================
Nieuwe Neder-L-tijdschriftredacteurs voor Literatuur en voor De Negentiende Eeuw gezocht
==============================================================

Vele jaren heeft Korrie Korevaart de tijdschriften Literatuur en De Negentiende Eeuw onder haar hoede genomen voor het maandelijks tijdschriftenoverzicht van Neder-L. Dat heeft zij altijd voortreffelijk gedaan. Daarvan getuigen ook weer haar bijdragen 9703.27 en 9703.29 in dit Neder-L-bulletin. Helaas (voor Neder-L) wil zij zich de komende tijd geheel gaan richten op haar proefschrift. Daarom kan zij niet langer haar tijdschriftenoverzichten leveren. Een gevoelige tik voor Neder-L. Korrie, veel succes met je proefschrift en bedankt voor al je bijdragen. Stamelde hij.

De vraag is nu: wie wil Literatuur en/of De Negentiende Eeuw van Korrie Korevaart overnemen? Aanmeldingen zie ik graag tegemoet.

Ben Salemans.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.25=-=-

DE BOEKENWERELD, jaargang 13, nummer 3, maart 1997.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 17 maart 1997.

 • Ten Geleide. Blz. 110-111.
  (Naar aanleiding van een tentoonstelling die op 22 maart geopend wordt in het Museum van het Boek/Museum Meermanno Westreenianum over Omar Khayy’am en zijn invloed op de Nederlandse literatuur, is dit nummer van de Boekenwereld grotendeels gewijd aan deze Perzische dichter. Omar Khayy’am leefde van 1048 tot 1131 en genoot groot aanzien als geleerde en dichter, doch zijn populairiteit in West Europe ontstond pas in de tweede helft van de negentiende eeuw. Vorig jaar verscheen van de hand van Johan van Schagen een ‘definitieve’ versie van zijn vertaling van de Kwatrijnen.)
 • Jos C.M. Biegstraaten (voorzitter van het Nederlands Omar Khayy’am Genootschap).
  Een Pers in druk: Rub’aiy’at van Omar Khayy’am in de Lage Landen. Blz. 112-128.
  (De uiterlijke verschijning van de diverse vertalingen van het werk van deze Perzische dichter.)
 • Jos Coumans.
  Bibliografie (voorafgegaan door een inleiding en verantwoording. Blz. 130-144.
  (Bibliografie van Nederlandse vertalingen en van Nederlandse uitgaven in andere talen van het werk van Omar Khayy’am.)
 • Johan van Schagen.
  Een afscheid. Blz. 146-148.
  (Een autobiografisch relaas over de aantrekkingskracht van de kwatrijnen van Khayy’am.)
 • Catalogi, op blz. 150.
 • Verschenen catalogi, op blz. 151-154.
 • Veilingen, op blz. 155-160.
 • Berichten, op blz. 161-165.
 • Agenda, op blz. 166.
 • Tentoonstellingen, op blz. 166-167.
  . Van Ark tot Ark in de Bibliotheek Bonnefanten, Maastricht tot 31 mei;
  . Het Uiterlijk Behang in het Museum van het Boek, Den Haag tot 25 mei;
  . Meesterlijk Getekend in het Teylers Museum, Haarlem tot 25 mei.)
 • Over de auteurs, op blz. 168.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.26=-=-

LEUVENSE BIJDRAGEN, Tijdschrift voor Germaanse Filologie, jaargang 85 (1996), nummer 3-4, maart 1997.
ISSN 0024-1482.
Door: Hans Smessaert, F.W.O.-Vlaanderen & Departement Linguistiek, K.U. Leuven.
Leuven, 14 maart 1997.

 • Nicole Delbecque.
  Hoe je door te snuffelen in damesbladen een wetenschapsdomein nieuw leven kan inblazen. Blz. 273-282.
  (Bespreking van Dirk Geeraerts, Stefan Grondelaers & Peter Bakema, The Structure of lexical variation. Meaning, naming and context. Mouton de Gruyter, Berlin, 1994.)
 • Xavier Dekeyser.
  Loss of Prototypical Meanings in the History of English Semantics or Semantic Redeployment. Blz. 283-291.
 • Xavier Dekeyser.
  Wh- and that: Two Competing Strategies in the History of English Relative Clause Formation. Blz. 293-302.
 • Katja Scheel.
  Die Staedtekriege in der politischen Lyrik des spaeteren Mittelalters. Blz. 303-346.
 • Jan Tent & Paul Geraghty.
  The Linguistic Legacy of Early Dutch Explorers in Polynesia. Blz. 347-369.
 • Gudula M. Stegmann.
  Form and Function in the Genesis of Haitian Pronouns. Blz. 371-391.
 • Amand Berteloot.
  De wet, de rechter en de beul. Lexicale variatie in de Legenda aurea. Blz. 393-423.

  Boekbesprekingen:
  . <Door: Kerstin Kucharczik, op blz. 425-434:> V. Krapf, Sprache als Organismus. Metaphern – Ein Schluessel zu Jacob Grimms Sprach- auffassung. Brueder Grimm-Gesellschaft, Kassel, 1993.
  . <Door: Kerstin Kucharczik, op blz. 435-442:> A. Redder & K. Ehlich, eds., Gesprochene Sprache: Transkripte und Tondokumente. Niemeyer, Tuebingen, 1994.
  . <Door: E.J.K. Eylenbosch, op blz. 443-445:> J. Kruijsen & J. Kokkelmans, Woordenboek van de Limburgse dialecten, I. Agrarische terminologie, Aflevering 6 : Boerderij, bedrijfsgebouwen. Van Gorcum, Assen, 1995.
  . <Door: Johan Nowe, op blz. 446-448:> S. Hartmann (Hrsg.), Jahrbuch der Oswald von Wolkenstein Gesellschaft. Bd. 8, Stuttgart o.J.
  . <Door: Klaas Willems, op blz. 449-454:> M. Elmentaler, Logisch- semantische Studien in der Grammatik des fruehen 19. Jahrhunderts. Untersuchungen zur Kategorienlehre von Simon Heinrich Adolf Herling. Niemeyer, Tuebingen, 1996.
  . <Door: A. De Meersman, op blz. 455-458:> J.A.M. Komen, Over de ontwikkeling van absolute constructies. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 1994.
  . <Door: G.H.M. Claassens, op blz. 459-463:> Y. Spaans & L. Jongen (eds), Het leven van Lutgard. Bloemlezing uit het Kopenhaagse handschrift. Verloren, Hilversum, 1996.
  . <Door: G.H.M. Claassens, op blz. 464-468:> P. Wackers, e.a. Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. Prometheus, Amsterdam, 1996.
  . <Door: Ulf Bichel, op blz. 469-471:> H. Weddige, Koninc Ermenrikes Dot. Die niederdeutsche Flugschrift “Van Dirick von dem Berne” und “Van Junker Baltzer”. Ueberlieferung, Kommentar, Interpretation. Niemeyer, Tuebingen, 1995.
  . <Door: Petra Campe, op blz. 472-473:> William Schmallstieg, A Student Guide to the Genitive of Agent in the Indo-European Languages. Journal of Indo-European Studies, Monograph Nr. 14, 1995.
  . <Door: Wolfgang Fleischer, op blz. 474-476:> K. Kobler-Trill, Das Kurzwort im Deutschen. Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung. Niemeyer, Tuebingen, 1994.
  . <Door: Frank Van Eynde, op blz. 477-481:> T. Kiss, Infinitive Komplementation. Neue Studien zum deutschen Verbum infinitum. Niemeyer, Tuebingen, 1995.
  . <Door: Ulrich Moellmann, op blz. 482-486:> E.S. Firschow, Notker der Deutsche von St. Gallen : “De interpretatione”. Boethius Bearbeitung von Aristoteles Schrift “peri hermeneias”. Konkordanzen, Wortlisten und Abdruck des Texts nach dem Codes Sangallensis 818. de Gruyter, Berlin-New York, 1995.
  . <Door: Thomas Bein, op blz. 487-488:> Nigel Harris, The Latin and German “Etymachia”. Textual History, Edition, Commentary. Niemeyer, Tuebingen, 1994.
  . <Door: Markus Hundt, op blz. 489-497:> W.W. Menzel, Vernakulaere
  Wissenschaft. Christian Wolffs Bedeutung fuer die Herausbildung und Durchsetzung des Deutschen als Wissenschaftssprache. Niemeyer, Tuebingen, 1996.
  . <Door: Jochen Splett, op blz. 498-502:> B. Kirschstein e.a., Woerterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahre 1300. 10. Lieferung (hinnen dar – jehen), 11. Lieferung (jehen – kuenic). Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1995-1996.
  . <Door: Franz Patocka, op blz. 503-505:> G. Muthmann, Phonologisches Woerterbuch der deutschen Sprache. Niemeyer, Tuebingen, 1996.
  . <Door: Monika Unzeitig-Herzog, op blz. 506-508:> H. Noltze, Gahmurets Orientfahrt. Kommentar zum ersten Buch von Wolframs “Parzival”. Koenigshausen und Neumann, Wuerzburg, 1995.
  . <Door: L. Van Vaerenbergh, op blz. 509-510:> T. Herbst, Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Uebersetzungstheorie. Niemeyer, Tuebingen, 1994.
  . <Door: Ulrich Schroeter, op blz. 511-513:> Kluge. Etymologisches Woerterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Emar Seebold. 23., erweiterte Auflage. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1995.
  . <Door: Herman Crompvoets, op blz. 514-516:> Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III : Algemene Woordenschat, par. Fauna en Flora, aflevering 1: Vogels, door Vicky Van Den Heede, Jacques Van Keymeulen m.m.v. Veronique De Tier. Tongeren, 1996.
  . <Door: B.D. Haage, op blz. 517-518:> Christoph Cormeau (Hg.), Walther von der Vogelweide. Leich, Lieder, Sangsprueche. 14. voellig neu bearbeitete Auflage der Ausgabe Karl Lachmanns mit Beitraegen von Thomas Bein und Horst Brunner. Walter de Gruyter, New York, 1996.
  . <Door: A. Feitsma, op blz. 519-520:> Teake Hoekema, Beknopte Friese vormleer. Afuk, Ljouwert, 1996.
  . <Door: Norbert Richard Wolf, op blz. 521-523:> Andrea Bastian, Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in verschiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache. Niemeyer, Tuebingen, 1994.
 • Kroniek. Blz. 525-531.
 • Inhoud van tijdschriften. Blz. 533-541.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.27=-=-

LITERATUUR, jaargang 14, nummer 1, januari-februari 1997.
ISSN 0168-7050.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 17 maart 1997.

 • Herman Pleij.
  Cocagne, vreten en vasten. Blz. 2-10.
  (Een hoofdstuk uit het binnenkort te verschijnen boek Dromen van Cocagne. Het artikel gaat over het droomland met een overvloed aan eten, drinken en andere zaken, dat in enkele Middelnederlandse teksten van rond 1500 wordt beschreven.)

  Middeleeuwse opschriften:
 • Wim van Anrooij.
  Aanzien doet gedenken. Blz. 11-12.
  (Eerste aflevering van een reeks van vijf columns over Middeleeuwse spreuken en opschriften, onder andere in het Rechtsboek van Den Briel.)
 • Rob Delvigne.
  Hermans’ scenario’s. Blz. 13-20.
  (Over Hermans’ (pogingen tot het schrijven van) filmscenario’s.)
 • Riet Schenkeveld-van der Dussen.
  Femme du monde, femme savante, dichteres. Anna Cornelia Mollerus. Blz. 20-28.
 • Mathijs Smit.
  ‘Een literair kunstenaar van den allereersten rang…’ De betekenis van William Morris voor de Nederlandse literatuur. Blz. 29-38.
 • Odile Heynders.
  In gedichten van Eva Gerlach en Anna Enquist. Werkelijke moeders. Blz. 39-43.

  Literatuur-nieuws. Blz. 44-50.
  (Met o.a.:
  . De publicatie van Handleiding voor huizenonderzoek in Amsterdam
  (Amsterdam: Gemeente-archief 1996. 59 pp.),
  . het proefschrift van M. van Hattum over Jan Fredrik Helmers (1767-1813),
  . de vierde aflevering van de reeks Cahiers voor Nederlandse Letterkunde met artikelen over poezie van Hanlo, Rodenko, Faverey en Gorter (te bestellen door fl. 25,- over te maken op postbanknummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen, o.v.v. Cahiers nr. 4),
  . het nieuwe deel van de serie Bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland (De tijdschriften verschenen in 1995. Antwerpen: Rob. Roemans-Stichting 1996. 477 pp. BEF 1114 of fl. 60,-),
  . de nieuwe reeks De school van de literatuur (informatieve boeken over Nederlandse schrijvers voor beginnende lezers en liefhebbers; uitgegeven door SUN/Kritak)
  . Snoecks 97: literatuur, kunst, reportages, film/foto, design/media (Gent/Schiedam: Snoeck-Ducaju/Scriptum Books 1996. 568 pp. fl. 27,50.) )

  Literatuur-recensies. Blz. 51-59:
  . <Door: Piet Franssen:> Frits van Oostrom, Maerlants wereld. Prometheus, Amsterdam, 1996. 563 pp. fl. 75,-.
  . <Door: Jan Oosterholt:> G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830. Sdu Uitgevers, Den Haag, 1995, 268 pp. fl. 39,90.
  . <Door: Peter Hoffman:> H.T.M. van Vliet, Eenheid in verscheidenheid: over de werkwijze van Louis Couperus. Uitgeverij L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 1996. 407 pp. fl. 44,50.
  . <Door: G.J. van Bork:> J.M.G. Muyres, De Kapellekensbaan groeit. Over de ontstaansgeschiedenis van het tweeluik De Kapellekensbaan/Zomer te TerMuren van Louis Paul Boon. Uitgeverij Plantage, Leiden, 1995. Diss. 496 pp. fl. 49,50.
  Signalementen. Blz. 60-64:
  . <Door: G. van Bork:> R.E.V. Stuip en C. Vellekoop (red.), De Middeleeuwen in de negentiende eeuw. Verloren, Hilversum, 1996.
  . <Door: Saskia Raue:> Gerard Burgers, Van Geert Groote tot Van Vloten. Korte geschiedenis van het Deventer humanisme met rondwandeling door de stad. Stichting Johannes van Vloten, Deventer, 1996.
  . <Door: G.J. van Bork:> Marita Mathijsen, Gij zult niet lezen. De geschiedenis van een gedoogproces. De Buitenkant, Amsterdam, 1996. Bert van Selm-lezing 5.
  . <Door: Lisa Kuitert:> Francisca van Vloten (samenst.), Veelzeggend. Johannes van Vloten aan het woord. Deventer, 1996. 209 pp. fl. 29,90.
  . <Door: P.J. Verkruijsse:> J.A. Brongers, Boekwoorden woordenboek; rondgang door de boekenwereld. De Buitenkant, Amsterdam, 1996. 223 pp. fl. 28,50.
  . <Door: Fleur Speet:> Roland Duhamel (red.), Over filosofie en literatuur. Grensgevallen en gevallen grenzen. Garant, Leuven/Apeldoorn, 1995.
  . <Door: Nico Laan:> Jaap Goedegebuure en Odile Heynders, Literatuurwetenschap in Nederland. Een vakgeschiedenis. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996. 155 pp. fl. 32,50.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.28=-=-

NEDERLANDSE LETTERKUNDE, jaargang 2, nummer 1, februari 1997.
ISSN 1384-5829.
Door: Karel Bostoen, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 7 maart 1997.

 • M.G. Kemperink.
  ‘De kuise plooien van haar witte gewaad’, Metaforen in het fin-de-siecle-proza. Blz. 2-28.
  (Onderzoek naar een constante in het eindnegentiende-eeuws verhalend proza. De huidige indeling in stromingen zoals symbolisme, Jugendstil, sensitivisme, neoromantiek, etheticisme lijkt onvruchtbaar, omdat werk van een en dezelfde auteur nu eens tot de ene stroming, dan weer tot een andere wordt gerekend. Kemperink zoekt naar wat teksten uit de periode 1890- 1910 verbindt, in plaats van van naar wat hen scheidt. Richt zich op positieve en negatieve connotaties van bepaalde metaforen en heeft daarvoor een nuttig schema ontworpen (p. 7). Bij toetsing aan het gebruik van metaforen uit de periode 1865-1880 blijkt dat de metaforen die uitgaan van de tegenstelling zinnelijk-rein in de periode 1890-1910 dominant zijn.)
 • Arie Jan Gelderblom.
  Schrijvende leidsvrouw en kindervriendin: Anna Barbara van Meerten-Schilperoort (1778-1853). Blz. 29-44.
  (Onderzoek naar leven en werk van een productieve, voornamelijk didactische auteur, die vanuit een vrome, christelijke achtergrond voor vrouwen en kinderen schreef. Haar aantrekkelijkste roman is ‘Emilia van Rozenheim’ Zij richtte ook een soort voorloper van de Libelle op, het vrouwentijdschrift Penelope (1821-1835), waarin huisvlijt een grote rol speelt. De vrouw die wilde leren hoe ze voor eigen genoegen en dat van haar echtgenoot kunstbloemen, tasjes, breitobbetjes, schilderijtjes van fijngeknipt haar, speldenkussens enz. moest vervaardigen, kon bij dat tijdschrift terecht. Anna Barbara van Meerten-Schiperoort moet een wat merkwaardig mens zijn geweest. Zij was zo verzot op de gezonde buitenlucht van Gouda, dat ze haar lunch steevast in de tuin gebruikte. Voor het laatst in februari 1853, waarop ze overleed aan een koutje, dat zich had ontwikkeld tot een borstvliesontsteking. Haar werk, dat uit de familienalatenschap stamt, bevindt zich in de Librije van Gouda, thans een onderdeel van het Streekarchief Hollands Midden. Het artikel is toepasselijk geillustreerd.)
 • R. van Stipriaan.
  De Spaanschen Brabander, een kluchtig spel. Blz. 45-66.
  (Aantrekkelijk betoog waarin Van Stipriaan laat zien dat de Spaanschen Brabander eerder als een klucht dan als een blijspel dient te worden beschouwd. Jeronimo vertoont alle trekken van een kluchtfiguur. De spreekwoordelijke Hollandse ‘botheid’ komt in Jeronimo’s ogen neer op ‘gebrek aan onderscheidingsvermogen’, zeg maar: kortzichtigheid of domheid. Waar ik het niet mee eens ben, is Van Stipriaans gelijkstelling van satire aan moralisme (p. 59). Deze gelijkstelling gaat weliswaar op voor de Juvenalische satire, maar niet voor de Horatiaanse (waartoe de Spaanschen Brabander eerder behoort). Voorts lijkt Van Stipriaan zich niet bewust te zijn van de beperkingen van een louter literatuurwetenschappelijke benadering. Wie er daarentegen van uitgaat dat Bredero een schrijvende schilder is, komt snel tot het inzicht dat zijn Spaanschen Brabander aansluit bij geschilderde herbergtaferelen, bordeeltjes en boerenscenes. Van Stipriaans benadering maakt dat volgens mij onvoldoende zichtbaar.)
 • W.P. Gerritsen.
  De burggravin van Vergi uit het slijk gehaald, Literair- historische vragen bij twee middeleeuwse insignes. Blz. 67-74.
  (Artikel naar aanleiding van archeologische vondsten (lood-tinnen insignes uit de periode 1375-1425) in Dordrecht en Nieuwlande (Zeeland). De Nijmeegse kunsthistoricus Koldeweij meent dat die insignes de voyeur-scene uit de Middelnederlandse versnovelle ‘Die borchgravinne van Vergi’ weergeven. Gerritsen gaat hiermee akkoord en besluit dat deze Vergi-insignes (die bij zijn artikel zijn afgebeeld) een hoogst curieus getuigenis vormen van de relatie tussen literatuur en beeldende kunst in de Middeleeuwen.)
 • Stand van zaken: Bertram Mourits en Thomas Vaessens. This game is shareware, Internet en de letterkundige neerlandistiek. Blz. 75-84.
  (Over Internet als encyclopedie, als verzameling elektronische teksten, tijdschriften en discussielijsten, en als bibliotheek.)
 • Grensverkeer: Marita Mathijsen. Een frisse geitewollen sok: Rudolf Schenda’s Volk ohne Buch. Blz. 85-87.
  (Observaties na herlezing van Schenda’s boek uit 1970. Volgens Mathijsen is het boek nog steeds inspirerend en heeft het zijn essayistische kracht behouden.)
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: M.A. Schenkeveld-van der Dussen:> Jan Fontijn. Trots verbrijzeld: het leven van Frederik van Eeden vanaf 1901. Querido. Amsterdam, 1996.
  . <Door: Jaap Goedegebuure:> Ena Jansen. Afstand en verbintenis, Elisabeth Eybers in Nederland. J.L. van Schaik. Pretoria, 1996.
  . <Door: Jaap de Gier:> A. Maljaars. Het Wilhelmus: auteurschap, datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie. Kampen, 1996. E. Hofman. Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters. Zoetermeer, 1996.
  . <Door: Els Stronks:> Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Red. T. Bijvoet, P. Koopman, L. Kuitert en G. Verhoeven. Sun. Nijmegen, 1996.
  . <Door: Ellen Grabowski:> O.S. Lankhorst en P.G. Hoftijzer. Drukkers, boekverkopers en lezers in Nederland tijdens de Republiek. Den Haag Sdu (Nederlandse cultuur in Europese context; 1), 1996. – Periodiek:
  . <Door: Nelleke Moser en Thomas Vaessens:> Overzicht van neerlandistische bijdragen in 19 letterkundige, literaire, algemeen-culturele, binnen- en buitenlandse tijdschriften.

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.29=-=-

DE NEGENTIENDE EEUW, jaargang 21, nummer 1, maart 1997.
ISSN: n.v.t.
Door: Korrie Korevaart, vakgroep Nederlands, RUL.
Leiden, 7 maart 1997.

 • P.B.M. Blaas.
  Symposium 1996. Blz. 1-3.
  (Dit themanummer bevat bijdragen over het onderwerp van het twintigste symposium van de Werkgroep 19e eeuw, dat op 16 november 1996 in Amsterdam plaatsvond: Allard Pierson in een kenterende tijd.)
 • P.G.J.M. Raedts.
  Veroordeeld tot vrijheid. Pierson en het katholicisme. Blz. 4-15.
 • Hidde van der Veen.
  Achter de Duitse horizon. Piersons verblijf in Heidelberg (1865-1874). Blz. 16-28.
 • Machtelt Schelling-van der Laan.
  Kunst als geneesmiddel. Allard Pierson, de kunstgeschiedenis en de esthetica. Blz. 29-49.
 • W. Balke.
  Allard Pierson in de klem tussen geloof en wetenschap. Blz. 50-81.
 • Olf Praamstra.
  Drie modernisten: Allard Pierson, Conrad Busken Huet en Carel Vosmaer. Blz. 82-98.
 • Aankondigingen en mededelingen. Blz. 82-98, met o.a. de verschijning van:
  . het derde Couperus Cahier: Een witte stad van weelde. Louis Couperus en Nice (1900-1910), geschreven door Caroline de Westenholz (55 pp.); te bestellen door fl. 27,- over te maken op giro 600367 van het Louis Couperus Genootschap te Den Haag, o.v.v. ‘Cahier 3’;
  . het proefschrift van Barbara C. de Jong: Jan Ligthart (1859-1916). Een schoolmeester-pedagoog uit de Schilderswijk. Wolters-Noordhoff, Groningen, 1996, 334 pp. fl. 59,-. ISBN 9001 43835 0;
  . M.J.M. Dongelmans en J.M.H.J. Hemels: Een Nijmeegse familie. Vier generaties Dobbelmann: ondernemend en maatschappelijk bewogen; te bestellen door fl. 55,- over te maken op postbanknummer 122057 of Rabobanknummer 1378.55.192 van J.M.J.H. Hemels, Kroonsingel 23, 6581 BK Malden;
  . Pieter Haverkorn van Rijsewijk 1839-1919. Dominee, journalist en museumdirecteur. Onder red. van J. de Vries, E. van Uitert en S. de Bodt. Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996. 270 pp. fl. 65,-. ISBN 90-5356-232-x;
  . Willem van Den Hull: Autobiografie. Uitgeg. door Raymonde Padmos. Verloren, Hilversum, 1996. 732 pp. fl. 95,-. ISBN 90-6550-134-7;
  . Ch. Jeurgens en P.M.M. Klep, Informatieprocessen van de Bataafs-Franse overheid 1795-1813. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Den Haag, 1995. fl. 35,-;
  . H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars (eds.): De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826). Vereniging voor Landbouwgeschiedenis, Wageningen, 1996. Agronomisch-Historische Bijdragen 15. fl. 69,90;
  . de tentoonstelling Wezen en boefjes. Kindertehuizen in terugblik, in het Museum voor Moderne Kunst te Arnhem, van 23 februari tot 4 mei 1997; en
  . de oprichting van Stichting Kneppelhout, met als doel: ‘het verwerven van alle drukken en verschijningsvormen van de werken van de schrijver Johannes Kneppelhout (1814-1885)’.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.30=-=-

TAAL EN TONGVAL, jaargang 48, aflevering 2, 1996.
ISSN 0039-8691.
Door: Roland de Bonth, vakgroep Nederlands KUN.
Nijmegen, 3 maart 1997.

 • Leendert de Vink.
  Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee. De dialectontwikkeling binnen het Randstadgebied vergeleken met die daarbuiten. Blz. 103-138.
 • Helga Humbert.
  De kameleontische aard van de Groningse /r/ verklaard vanuit een representationeel perspectief. Blz. 139-162.
 • J.B. Berns.
  Dialectwoordenboeken. Blz. 163-173.
 • H. Scholtmeijer.
  Het Bunschoten-Spakenburgs te midden van de andere dialecten. Blz. 174-190.
 • F. de Tollenaere.
  Etymologica: zakken (intrans.) Externe (idg.) of interne (ndl.) etymologie? Blz. 191-197.
 • C. van Bree.
  Constructies in het Heerlens Algemeen Nederlands. Blz. 198-216.
  (Over en naar aanleiding van Leonie Marie Elise Alexandra Cornips, Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen (Amsterdam: IFOTT, 1994))
 • Verhandelingen en scripties in verband met de Nederlandse
  dialectologie, 1994-1995. Blz. 217-219.
 • Boekbesprekingen:
  . <Door: Eric Hoekstra, op blz. 220:> Teake Hoekema, Beknopte Friese Vormleer. Leeuwarden: AUK, 1996.
  . <Door: Eric Hoekstra, op blz. 221-223:> Jan Pannekeet, Het Westfries. Inventarisatie van dialectkenmerken. Wormerveer: Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 1995.
  . <Door: H. Scholtmeijer, op blz. 223-225:> J.J. Spa, Het dialekt van de Stad Vollenhove. Klank- en vormleer. Kampen: IJsselakademie, 1996.
  . <Door: H. Scholtmeijer, op blz. 225-229:> D. Gorter & R.J. Jonkman, Taal yn Frysl^an op’e nij besjoen. Ljouwert: Fryske Akademy, z.j.
  . <Door: J.A. van Leuvensteijn, op blz. 229-231:> Joep Kruijsen, Geografische patronen in taalcontact. Romaans leengoed in de Limburgse dialecten van Haspengouw. Amsterdam: P.J. Meertensinstituut, 1995.
  . <Door: J.A. van Leuvensteijn, op blz. 231-233:> D.R. van Bergen, Acoustic and lexical vowel reduction. Amsterdam: IFOTT, 1995.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.31=-=-

TAALBEHEERSING. Driemaandelijks Tijdschrift, jaargang 19, nummer 1, februari 1997.
ISSN 1384-5853.
Door: Louise Cornelis, UiL OTS, UU.
Utrecht, 5 maart 1997.

 • Gerard Verhoeven.
  Een nieuwe spelling en een nieuwe lijst. Blz. 1-14.
  (Een bespreking en evaluatie van de nieuwe spelling, in grote lijnen positief, ondanks kritiek op met name de tussen-n en de grondslagen van de woordenlijst. Op die kritiek volgen aanbevelingen.)
 • Hans Hoeken en Carel van Wijk.
  Het effect van het opvoeren van een personage op de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van een advertentie. Blz. 15-31.
 • Gerda Copier.
  Een Socratische dialoog over de retorica. Een pragma-dialectische analyse van het gesprek tussen Socrates en Gorgias. Blz. 32-45.
 • Peter Houtlosser.
  Standpunten. Een overzicht van benaderingen. Blz. 46-63.
  (Een overzicht van hoe er in verschillende disciplines over standpunten gedacht wordt, bv. in de argumentatietheorie, het cognitieve redeneeronderzoek, discourse analysis, logica.)
 • Angelique Boekelder, Rob Klaassen, Michael Steehouder en Nicole Ummelen.
  Professionele schrijfprocessen 1994-1995. Een geannoteerde bibliografie. Blz. 64-69.
 • Boekbeoordelingen:
  . <Door: Hilde Hacquebord, op blz. 70-72:> Wendy de Geus. Op zoek naar functionele leesvaardigheid. Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam. 1995.
  . <Door: Peter Jan Schellens, op blz. 72-76:> Hans Hoeken. The design of persuasive texts: effects of content, structure and style on attitude formation. Proefschrift KUB, Tilburg. 1995.
  . <Door: Wilbert Spooren, op blz. 76-80:> M. de Jong en P.J. Schellens. Met het oog op de lezer. Pretestmethoden voor schriftelijk voorlichtingsmateriaal. Amsterdam, Thesis. 1995.
 • Signaleringen, blz. 81-89:
  . <Door: M.A. van Rees:> Erica Huls en Jetske Klatter-Folmer. Artikelen van de tweede sociolinguistische conferentie. Delft, Eburon, 1995.
  . <Door: Rob Neutelings:> Riny Jans. Een goed rapport. Schrijven van beleidsnota’s, evaluatierapporten, verklarende en beschrijvende nota’s en instructierapporten. Baarn, Nelissen, 1995.
  . <Door: M.M.H. Bax:> Steven Pinker. Het taalinstinct. Het taalscheppende vermogen van de mens. Amsterdam, Contact. 1995.
  . <Door: A. Braet:> Anne van der Meiden. Over spreken gesproken. Aspecten van moderne retorica. Tweede druk. Groningen, Wolters-Noordhoff. 1995.
  . <Door: Maarten van der Tol:> B. Padmos. De scriptiesupporter. Een doeltreffende aanpak van je scriptie. Leuven/Apeldoorn, Garant. 1995.
  . <Door: F. Jansen:> Joop van der Horst. Het gezegde & Co. Beschouwingen over taal en zo. Den Haag, Sdu. 1995.
  . <Door: Menno de Jong:> I. van Eyck. Het totale taalboek. Amsterdam, Balans. 1995.
  . <Door: Petra Boers:> W. Daniels. Verbeter uw tekst. Voor wie geen professioneel tekstschrijver is maar toch geregeld teksten moet schrijven en corrigeren. Den Haag, Sdu. 1995.
 • <Door: Peter Houtlosser, blz. 90-94:> Uit de tijdschriften.
  (Een overzicht van de meest recente afleveringen van enkele neerlandistische tijdschriften.)
 • Nieuws uit het vakgebied. Blz. 95.
  (Met promoties, aankondigingen van nieuwe AIO-projecten aan de TUE/KUB, van een congres voor tekst en discourse in Utrecht, en interne publicaties van de RUG).

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.32=-=-

VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands vzw, jaargang 26, nummer 3, januari-februari 1997.
Door: Rita Rymenans, Vakgroep Didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 5 maart 1997.

 • Gert Rijlaarsdam.
  Contouren van een schrijfvaardigheidsdidactiek. Blz. 3-18.
  (Inhoudelijk gezien onderscheidt de auteur drie constructielijnen voor een schrijfvaardigheidscurriculum: taalhandelingen, vaardigheden, en de communicatietheorie. Als leidende principes voor de didactiek komen achtereenvolgens transfer en systematische opbouw aan bod. Bij wijze van synthese presenteert hij een lijstje met beoordelingsvragen voor schrijfvaardigheidsonderwijs in schoolboeken of eigen cursussen.)
 • Andre Mottart.
  De westerse cultuur voorbij. Over literatuur en interculturele opvoeding. Blz. 21-33.
  (De auteur presenteert drie lessenreeksen (rond Gabriel Garcia Marquez, Hanif Kureishi en Robinson Crusoe) waarin getracht wordt leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs (multi)cultureel bewuster te maken aan de hand van literatuur in de ruimste zin van het woord. De gekozen werkvormen benadrukken telkens de explicitering van het eigen cultureel bepaald gedrag of dat van de ‘anderen’.)
 • Jan T’Sas.
  Taalbeschouwing. Aha! Een zin-loze aanpak! Blz. 34-45.
  (Volgens de auteur komt het er bij taalbeschouwingsonderwijs op aan dat de leerlingen zelf nadenken over taalverschijnselen en op basis van een groot aantal voorbeelden op zoek gaan naar de systematiek van taal. Hoe dat op een boeiende manier kan, illustreert hij met twee lessenreeksen uit Neejandertaal, een nieuw handboek inductieve taalbeschouwing voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs.)
 • Marc Stevens, Wilfried Luyten & Werner Schrauwen.
  Boeken binnen zonder bellen. Kinderen leren om boekendrempels te overwinnen. Blz. 46-57.
  (Sommige kinderen moeten hoge drempels overwinnen vooraleer ze een boek vastpakken. Hoe de leerkracht van het vijfde of zesde leerjaar basisonderwijs hen daarbij kan helpen, vertellen de auteurs in deze bijdrage. In het eerste deel tekenen ze een mini-project uit waarin alle aspecten van taalvaardigheid aan bod komen. Het tweede deel bevat een aantal tips om de drempel van de boekhandel te verlagen.)
 • Ann De Schryver.
  Nederlands aan anderstaligen en Nederlands moedertaal. Een verantwoord onderscheid? Blz. 59-66.
  (Een standpunt in de rubriek ‘Grof geschud’.)
(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9703.33=-=-
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <r.arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <m.uljee@pecoma.nl>        |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor Internet-  |
|  aangelegenheden)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9703.c --------------------------*