Neder-L, no. 9703.b

Subject: Neder-L, no. 9703.b
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 20 Mar 1997 16:13:59 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9703.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) IVN: 9703.15: Vacature Straatsburg                 |
| (2) Sym: 9703.16: Symposium 'Nationale Hymnen' op 25 april te Amsterdam |
| (3) Vra: 9703.17: Edities (in wording) van Middelnederlandse epische  |
|          teksten gezocht                    |
| (4) Lit: 9703.18: Vers van de pers: 'Het Nederlands van migranten'   |
|          (Studia Germanica Gandensia:42)            |
| (5) Col: 9703.19: Column Willem Kuiper, no. 30: "Lachen om list en lust"|
| (6) Sym: 9703.20: 'Taal!congres', congres over dagelijks taalgebruik op |
|          18 april te Nijmegen                 |
| (7) Med: 9703.21: Introductie Spits-mailinglist voor correctoren    |
| (8) Lit: 9703.22: Verschenen: Reinardus 9 (1996)            |
| (9) Lit: 9703.23: Uitgave J. Campo Weyerman, 'De Naakte Waarheyt (1737)'|
|(10) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: maart 1997
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: IVN: 9703.01: Vacature Straatsburg

=======================================================================
VACATURE STRAATSBURG VACATURE STRAATSBURG VACATURE STRAATSBURG
=======================================================================

IVN
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge
tel. 0172 – 518 243
fax 0172 – 519 925
e-mail ivnnl@worldaccess.nl

Woubrugge, 24 februari 1997

Universit’e des Sciences Humaines de Strasbourg
Unit’e de Formation et de Recherches des Langues, Litt’eratures et Civilisations Etrang’eres

Bij het D’epartement d’ Etudes N’eerlandaises is plaats voor een

Gepromoveerd enseignant-chercheur (fulltime) m/v

Bij voorkeur een Neerlandicus met affiniteit met de Franse taal en cultuur, eventueel een Romanist (Frans)

Taakomschrijving: van de docent wordt verwacht dat hij
1) colleges verzorgt op het gebied van taalvaardigheid op bijvakniveau, van kennis van land en volk en van letterkunde (afhankelijk van zijn specialisme)
2) een aantal organisatorische en administratieve taken op zich neemt binnen het departement Nederlands

Actieve beheersing van de Franse taal in woord en geschrift

Bij voorkeur ervaring met onderwijs aan anderstaligen
Duur van de aanstelling: 1 jaar
Verlenging met 1 jaar behoort tot de mogelijkheden

Salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring: plm. f 4000,- ‘a f 6000,-

Sollicitatie

Sollicitatiebrief in het Nederlands. Als bijlage wordt een dossier verlangd dat moet bevatten: een uitgebreid in het Frans opgesteld C.V. (zie “notice individuelle concernant un candidat ‘a un emploi d’ enseignant associ’e” – dit formulier is verkrijgbaar bij de IVN) met gegevens betreffende onderwijs, onderzoek en administratieve werkzaamheden; kopie”en van de universitaire diploma’s; de volledige lijst van publicaties, evenals 2 ‘a 5 publicaties en een verklaring dat de kandidaat momenteel verbonden is aan een universitaire instelling.

Schriftelijke solllicitaties voor 10 april 1997 zenden aan:
Mw. Dr. C.F. Huisman
D’epartment d’ Etudes N’eerlandaises
Universit’e des Sciences Humaines
22, rue Descartes
67084 Strasbourg-Cedex
Frankrijk

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tuesday, March 11, 1997 14:24:58 MET
From: Louis Grijp <Louis.Grijp@pjmi.knaw.NL>
Subject: Sym: 9703.16: Symposium 'Nationale Hymnen' op 25 april 1997 te Amsterdam

   *------------------------------------------------------------*
   |                              |
   |             SYMPOSIUM             |
   |                              |
   | "NATIONALE HYMNEN. De dynamiek van een klinkend symbool" |
   |                              |
   |   P.J. Meertens-Instituut, Amsterdam: 25 april 1997   |
   |                              |
   *------------------------------------------------------------*

De nationale hymne (“het volkslied”) is een van de bekende symbolen van een natie. Toch kunnen steeds minder mensen het eerste couplet van het Wilhelmus of de Marseillaise uit het hoofd zingen. Is de nationale hymne inderdaad aan slijtage onderhevig? Komt dat door een mogelijke crisis in het nationalisme, door de relatieve complexiteit van de literair-muzikale vorm ten opzichte van visuele attributen als vlag en leeuw, of door de tijdgebondenheid van tekst en wellicht ook melodie, die de nationale hymne tot een anachronisme maakt? En waar komt het concept eigenlijk vandaan?

Op dit symposium zal een aantal sprekers ingaan op bovengenoemde vragen voor de nationale hymnen van verschillende West-Europese staten. Daarbij staat de dynamiek van dit symbool centraal. Wie zich hierin verdiept stuit op ups and downs in populariteit, op wisselingen van tekst en melodie, op ontleningen van melodieen aan buitenlandse hymnes, op concurrerende liederen en op toeeigeningen door politieke groeperingen. Ook zal aandacht worden besteed aan de dichters van de hymnen, vooral aan de verheerlijking die hun ten deel is gevallen. Naast de politieke, literaire en musicologische aspecten zijn vooral de functie, de betekenis en receptie van de nationale hymne onderwerp van dit symposium.

Louis Peter Grijp

Programma

 • Prof.dr. Jaap van Marle (directeur PJMI Amsterdam)
  Opening
 • Dr. Louis Peter Grijp (PJMI Amsterdam)
  De dynamiek van de nationale hymne
 • Prof.dr. Willem Frijhoff (EU Rotterdam)
  Metamorfosen van de Marseillaise
 • Dr. Tom Verschaffel (KU Leuven)
  Brabanconne en Vlaamse Leeuw
  Lunch
 • Drs. Martine de Bruin (PJMI Amsterdam)
  Het Wilhelmus tijdens de Republiek
 • Drs. Harry Velema (Groningen)
  Twee concurrenten: ‘Wien Neerlands bloed’ en het Wilhelmus
 • Dr. Eberhard Nehlsen (Oldenburg)
  Das Wilhelmuslied ausserhalb der Niederlanden
  Thee
 • Dr. Derek Scott (University of Salford, Manchester)
  Culture, Politics and the British National Anthem
 • Prof.dr. Otto Holzapfel (Deutsches Volkslied Archiv, Freiburg)
  Deutschland, Deutschland Ueber alles: Schwierigkeiten im Umgang mit unserer Hymne
  Discussie

Plaats: Doopsgezinde kerk, Singel 452, Amsterdam
Datum: vrijdag 25 april 1997
Tijd: 10.00 uur – 17.00 uur
Kosten: fl. 35,- / =fl. 25,- (studenten), incl. lunch
Organisatie: P.J. Meertens-Instituut

Belangstellenden kunnen voor uiterlijk 11 april een inschrijvingsformulier aanvragen bij: P.J. Meertens-Instituut t.a.v. Anne Houk de Jong, Antwoordnummer 10778, 1000 RA Amsterdam. of per e-mail: Anne.Houk.de.Jong@pjmi.knaw.nl of per telefoon: 020-6234698

Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt op girorekening 167415 of op bankrekening ABN-AMRO 43.64.65.310 t.n.v. P.J. Meertens-Instituut, o.v.v. Nationale Hymnen. (Pas na ontvangst van het bedrag bent u definitief als deelnemer geregistreerd).

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, February 20, 1997 10:38:38 MET
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@Let.UVA.NL>
Subject: Vra: 9703.17: Edities (in wording) van Middelnederlandse epische teksten gezocht

==================================================================
Edities (in wording) van Middelnederlandse epische teksten gezocht
==================================================================

Oproep!

Vroeger zou een oproep als deze in DOKUMENTAAL gestaan hebben, maar DOKUMENTAAL is niet meer. Een groot gemis, dat maar ten dele door een nieuw tijdschrift als NEDER-L kan worden gecompenseerd. Al was het alleen maar omdat ik zeker weet dat een deel van de mensen tot wie ik mijn oproep richt NEDER-L (nog) niet leest.
In 1991 deden drie (toen) Nijmeegse AIO’s Geert Claassens, Peter van Heusden en Gerard Sonnemans in DOKUMENTAAL een oproep aan de collega’s medievisten om bij te dragen aan de Index Nominum Generalis Medioneerlandicae, een project dat beoogde alle epische eigennamen (antroponiemen, toponiemen en andere -niemen) tot het jaar 1500 te inventariseren en te annoteren. Dit initiatief is (met uitbreiding van de terminus ante quem tot 1568) in 1992 ‘overgenomen’ door het P.J. Meertens-Instituut KNAW te Amsterdam binnen een langlopend documentair-encyclopedisch project genaamd: Repertorium van Middelnederlandse Eigennamen.
De afgelopen jaren zijn alle uitgegeven (en zelfs een paar onuitgegeven) Middelnederlandse epische teksten en Umschreibungen geexcerpeerd aan de hand van de bestaande edities. Sommige edities zijn hopeloos verouderd, maar men moet nu eenmaal roeien met de riemen die men heeft. Van andere teksten is een editie in voorbereiding, maar …
Het is de bedoeling dat dit jaar Deel 1: Epiek wordt afgesloten. Vandaar deze oproep. Zou eenieder die momenteel een editie van een Middelnederlandse epische tekst onder handen heeft – of het nu een fragment is of een roman – zo goed willen zijn die tekst onder elke denkbare vorm van embargo af te staan aan de redactie van het Repertorium van Middelnederlandse Eigennamen, p/a P.J. Meertens-Instituut KNAW, postbus 19.888, 1000 GW Amsterdam?

Willem.Kuiper@PJMI.KNAW.NL, coordinator RME.

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, March 19, 1997 8:39:27 MET
From: Filip Devos <Filip.Devos@rug.ac.BE>
Subject: Lit: 9703.18: Vers van de pers: 'Het Nederlands van migranten' (Studia Germanica Gandensia:42)

============================
Het Nederlands van migranten
============================

Pas verschenen:
Filip Devos (red.), Het Nederlands van migranten. Foutenanalyses over de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid van Turkse en Marokkaanse migranten. Gent, 1997 (Studia Germanica Gandensia:42), 150 p.

Inhoud

 • Woord vooraf (p. 7-9)
 • Filip Devos, Contrastieve linguistiek en foutenanalyses: een integrationistische benadering (p. 10-37)
 • Machteld Verhelst, De mondelinge Nederlandse taalvaardigheid bij volwassen Marokkanen in Sint-Niklaas (p. 39-88)
 • Inge Vanheule, De mondelinge Nederlandse taalvaardigheid bij kinderen en jongeren van Turkse afkomst in Gent (p. 89-150)

Bestellen
Dit themanummer van Studia Germanica Gandensia kost 300 BEF (excl. portkosten) en kan besteld worden bij:

Studia Germanica Gandensia
Vakgroep Duits – Taalkunde
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B- 9000 Gent
tel. +32/9/264.40.85.
fax. +32/9/264.41.95. (t.a.v. Studia Germanica Gandensia)

Met vriendelijke groet,

Filip Devos
Contragram
Department of Dutch Linguistics – University of Gent
Blandijnberg 2 – B-9000 Gent – Belgium
tel.: +32/9/264.40.82.
fax.: +32/9/264.41.70.
e-mail: filip.devos@rug.ac.be
homepage: http://bank.rug.ac.be/contragram

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Friday, March 14, 1997 0:38:40 MET
From: Willem Kuiper <Willem.Kuiper@Let.UVA.NL>
Subject: Col: 9703.19: Column Willem Kuiper, no. 30: "Lachen om list en lust"

=============================
Column Willem Kuiper, no. 30:
Lachen om list en lust
=============================

Lachen om list en lust. Zo luidt de titel van het pas verschenen proefschrift van collega – nomen est omen – Lodder. Het handelt over een van de stiefkinderen van de Nederlandse letterkunde, de zogeheten ‘boerden’. Voor wie dat niet weet, boerden zijn dertiende- en veertiende-eeuwse, vaak obscene, komische vertellingen in gepaard rijmende verzen. Gelukkig is die benaming niet, omdat het woord gedurende de Middeleeuwen niet als genreaanduiding gebruikt werd, maar als waardeoordeel. Bij Jacob van Maerlant is boerde synoniem met ‘gelogen’.
In Frankrijk, waar er 127 bewaard zijn gebleven tegenover zo’n 16 a 17 in ons taalgebied, noemt men ze fabliaux, letterlijk ‘fabeltjes’. Ook geen terminologische voltreffer, immers onder een fabula verstond men gedurende de (Oudheid en) Middeleeuwen een verhaal dat niet waar is en niet waar kan zijn – vandaar ook dierfabel: dieren kunnen immers niet praten. Boerden en fabliaux zijn realistisch en spelen zich doorgaans af in een stedelijke entourage, vaak met burgers als personages. Bezien met twintigste-eeuwse ogen hebben ze nog het meest weg van anekdotes: een kort en grappig verhaal met een pointe, dat zich presenteert als waar gebeurd, maar … se non e vero, e ben trovato.
Zoals de titel van Lodders dissertatie terecht uitdrukt, gaan de boerden over lust en list, en zijn ze om te lachen, wat niet wil zeggen dat ze altijd appelleren aan ons gevoel voor humor. Ik geef een voorbeeld:

Er waren eens twee jonge clerken – twee AIO’s zouden we nu zeggen – die in Parijs gestudeerd hadden en nu blut de thuisreis aanvaard hadden. Onderweg komen zij een bejaarde man tegen – Gobert geheten – die zij om onderdak vragen, wat hen gegeven wordt.
Eenmaal binnen laat de ene clerk zijn oog op de pronte vrouw des huizes vallen, de ander op de jongvolwassen dochter.
Tijdens het bereiden van het avondmaal haalt de andere clerk stiekem een ijzeren ring van een pan en steekt die bij zich, terwijl de ene clerk onder het eten zijn blik niet van de vrouw des huizes kan afhouden. Maar zij, noch Gobert heeft iets in de gaten.
Na het eten worden er drie bedden opgemaakt: een voor de twee clerken, daarnaast het echtelijk bed en dan het bed van de dochter. Voor het voeteneinde van haar bed plaatst de vrouw de wieg (met daarin haar jongste kind).
Zodra er gesnurk uit het echtelijk bed opstijgt, gaat de andere clerk trippel trappel naar het bed van de dochter. Zijn koude handen vervullen haar vooral met angst voor haar vader. De clerk schuift de ijzeren ring aan haar vinger, zegt dat hij van goud is, waarna zij meestribbelt.
Als Gobert midden in de nacht buiten gaat pissen, staat ook de ene clerk op. Hij pakt de wieg, zet die voor het logeerbed, kruipt bij de slapende vrouw in bed en steekt van wal.
Weer binnen vindt Gobert de wieg niet op de plaats waar hij dacht dat hij stond en kruipt daarom het logeerbed in.
De vrouw des huizes is inmiddels klaar wakker. Ze weet niet wat haar overkomt. Haar dorre man lijkt herboren … en dat is vier!
Uitgespeeld verlaat de andere clerk de dochter en keert terug naar het logeerbed. Zo trots is hij op zichzelf dat hij zijn ‘maat’ wakker port en hem in geuren en kleuren vertelt hoe hij de dochter heeft beetgenomen. Een rechtse directe is het antwoord, waarna een chaotische vechtpartij volgt.
De vrouw, die de herrie als storend ervaart, verzoekt ‘haar man’ de ruziende studenten tot zwijgen te brengen, maar maant hem toch vooral een hand voor zijn ballen te houden.
Met zijn tweeen kunnen ze de oude man wel aan. Ze slaan hem verrot en vertrekken.
Moraal: haal geen AIO’s in huis.

Om dit in onze ogen amorele verhaal – de daders gaan vrijuit, de slachtoffers blijven met de brokken zitten – goed te begrijpen, moet de lezer van nu zich realiseren dat men gedurende de Middeleeuwen volstrekt anders dacht over dader en slachtoffer.
Net als nu was de dader slecht, maar anders dan nu was het slachtoffer een sukkel.
Als je een kind van vijf jaar, dat alleen naar school mag lopen, dagelijks op het hart drukt om toch vooral goed op te letten bij het oversteken, want anders kom je onder een auto, en dan word je platgereden, en dan ga je dood… dan kan het je overkomen dat het kind, geconfronteerd met een overreden kat, geen greintje medelijden met het beest heeft: had die stomme kat maar moeten uitkijken! Met dezelfde ogen moet het hierboven vertelde verhaal gelezen worden.
Een bejaarde man met een geslachtsrijpe dochter en een baby is het levende bewijs van een niet-eenkennige vrouw. Dat hij beide clerken onderdak verleent, is op zijn zachtst gezegd onverstandig. Een vrouw die niet merkt dat zij begeerd wordt. Een man die dat ook niet in de gaten heeft. Een dochter die zich door een wildvreemde met een ‘gouden’ ring laat bedriegen. De vrouw die beter zou moeten weten maar blind geniet van de potentie van de clerk. De man die in zijn eigen huis zijn richtinggevoel niet vertrouwt. Alles wat de slachtoffers doen is dom, dom, dom – en omdat zij dom zijn, maken zij zichzelf tot slachtoffer.
Het verhaal praat het gedrag van die clerken niet goed, maar laat zien wat je kan overkomen als je zo stom bent hen in huis te halen.

Aan dit verhaal moest ik denken bij het lezen van de uitspraak van het gerechtshof te Leeuwarden: man vrijgesproken van verkrachting van een slapende vrouw.
Het gebeurde is te gek voor woorden. Een man sluipt het huis binnen van een vrouw op wie hij verliefd is en kruipt bij haar in bed. In de veronderstelling dat haar vriend bij haar in bed gekropen is, laat de slaapdronken vrouw dit en nog meer toe. Maar als ze achteraf ontdekt dat het niet haar vriend is, doet ze aangifte van verkrachting.
Tot grote verontwaardiging van iedereen die ik op de radio over dit voorval hoorde en in de kranten las, sprak de rechtbank de man vrij van de tenlastelegging. De insluiper had gebruik gemaakt van list om zijn lust te bevredigen, niet van dwang of geweld, en dus was er geen sprake van verkrachting. Dit vonnis spot met ons rechtsgevoel, maar een middeleeuwer zou zich rot gelachen hebben.
Een paar dagen eerder echter las ik dat beroepsbokser Fast Eddy, op bezoek bij zijn oude moeder, een inbreker betrapte bij het forceren van de garagedeur. Hij sloeg hem een gebroken kaak en werd daarvoor veroordeeld tot twee maanden cel! Nu zou het de beurt aan de middeleeuwer geweest zijn om geschokt te reageren.

Willem.Kuiper@Let.UvA.NL

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, March 3, 1997 10:20:15 MET
From: Bets Berntsen <B.Berntsen@buro.kun.nl>
Subject: Sym: 9703.20: 'Taal!congres', congres over dagelijks taalgebruik op 18 april te Nijmegen

==================================
TAAL!congres 18 april
CONGRES OVER DAGELIJKS TAALGEBRUIK
==================================

De Faculteit der Letteren van de KU Nijmegen organiseert op vrijdag 18
april een congres met als titel: ‘TAAL! De vele gezichten van ons
dagelijks taalgebruik’

Op dit congres komen diverse gezichtspunten van de taalwetenschap aan bod. Zeven sprekers gaan onder andere in op hersenactiviteit tijdens taalgebruik, verandering in straattaal (informele omgangstaal), belang van interculturele kennis voor taalgebruik bij internationale contacten, kindertaal, tweetaligheid op scholen, computertaal en op verschillen tussen normering en standarisatie van schrijftaal en van gesproken taal. Hugo Brandt Corstius sluit het congres af met een terugblik op de dag en zijn visie op taal.

Sprekers:
dr. P. Hagoort, Max Planck Institut fuer Psycholinguistik
mw. dr. M. Gerritsen, universitair hoofddocent bedrijfscommunicatie KU Nijmegen
prof. dr. A.M. Hagen, hoogleraar dialectologie KU Nijmegen
prof. dr. K. de Bot, hoogleraar toegepaste taalwetenschap KU Nijmegen
prof.dr. L.C.W. Boves, hoogleraar spraaktechnologie KU Nijmegen
mw. dr. L. Elbers, vakgroep Psychonomie Universiteit Utrecht
dr. W. Haeseryn, hoofdredacteur Algemeen Nederlandse Spraakkunst

Dagvoorzitter:
dr. H.H.G. Weltens, directeur Universitair Talencentrum Nijmegen

Het TAAL!congres vindt plaats op vrijdag 18 april in het Aula/Congresgebouw van de KUN, Comeniuslaan 2. Deelname is open voor iedereen, kosten f 30,- per persoon (studenten f15,-), inclusief lunch. Geintresseerden kunnen zich tot 21 maart opgeven.

Nadere informatie omtrent deelname is verkrijgbaar bij:
Congresorganisatie K.U. Nijmegen, Mw. M. Majoor
Postbus 9111, 6500 HN Nijmegen
tel: (024) 361 22 32, fax: (024) 356 79 56

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, March 10, 1997 8:38:27 MET
From: Rob van der Wildt <corr.rob@pi.NET>
Subject: Med: 9703.21: Introductie Spits-mailinglist voor correctoren redacteuren, etc.

===============================
Nieuw in correctorenland: spits
===============================

Spits?

Samen met enkele collega’s heb ik het initiatief genomen om een zogenoemde “mailinglist” op te zetten ten behoeve van correctoren, persklaarmakers, redacteuren, vertalers…

Onze mailinglist heet “spits”.

Bedoeling?

De bedoeling is dat we met spits een prikbord ophangen waarop correctoren, persklaarmakers, redacteuren, vertalers (en we sluiten verder niemand uit) vragen kwijt kunnen die te maken hebben met taal en met allerlei andere zaken die in teksten kunnen voorkomen.

Je kunt vragen wanneer het nu “hoelang” is of “hoe lang”, maar ook hoe het zit met de vernieuwing in de 06-nummers en eventueel zelfs een gesprekje op gang brengen of 06-nummers na de invoering van 0800 en 0900 als voorvoeging nog wel 06-nummers blijven heten.

Ook kunnen we elkaar behulpzaam zijn bijvoorbeeld bij het opzoeken van iets in een of ander naslagwerk dat we nu net toevallig niet zelf op de plank hebben staan. En wat de een niet weet, weet een ander wel. Wederzijdse hulp, dat is wat ons voor ogen staat.

Wat te doen?

Stuur een e-mailbericht naar:
spits@maillist.il.ft.hse.nl
met als enige boodschap:
subscribe

meer hoeft er niet bij.


Bijlage: een voorbeeld van een Spits-bericht

SPITSVRAAG VAN DE DAG

In de Volkskrant van vandaag heeft men het over een “Griekssprekende man”. De vraag is of we in dit geval “Griekssprekend” aan elkaar schrijven of niet.

Van Dale geeft “Nederlandssprekend” als bijvoeglijk naamwoord, maar geeft er geen voorbeeld bij. Doet dat wel bij “Nederlandstalig”: ‘de groep der Nederlandstaligen’ (dus een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord).

Kramers kent “Nederlandssprekend” niet; wel “Nederlandstalig”, en geeft: ‘Nederlandstalige kranten’.
Wolters’: geen “Nederlandssprekend”, wel “Nederlandstalig” in ‘Nederlandstalige Belgen’.
Verschueren: alleen “Nederlandstalig” in onder meer: ‘de Nederlandstalige bevolking van Belgie’, ‘een Nederlandstalig formulier’, ‘het Nederlandstalig onderwijs in Brussel’, ‘een Nederlandstalig gebied’.

Is een “Nederlandstalig” persoon nu ook een “Nederlandssprekend” persoon of toch maar een “Nederlands sprekend” persoon?

Zelf zou ik de voorkeur geven aan een “Nederlands sprekend” iemand, maar ik zou niet kunnen motiveren waarom.

Hartelijke groet,

Rob van der Wildt
Leiden

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Tuesday, March 11, 1997 17:39:02 MET
From: Paul Wackers <P.Wackers@let.kun.NL>
Subject: Lit: 9703.22: Verschenen: Reinardus 9 (1996)

===========
Reinardus 9
===========

Reinardus. Yearbook of the International Reynard Society.
Annuaire de la Societe Internationale Renardienne
ed. B. Levy + P. Wackers
9 (1996)
Amsterdam, Benjamins, isbn 90 272 4038 8 issn 0925-4757

 • Editorial. p. 1
 • Massimo Bonafin. Le Nom du loup et le trickster-renard. La discussion sur les stratifications ethniques dans le ‘Roman de Renart’. pp. 3- 14.
 • Keith Busby. The Respectable ‘fabliau’: Jean Bodel, Rutebeuf, and Jean de Cond’e. pp. 15-32.
 • Paola Cifarelli. Le Corbeau reine des oiseaux? Les versions fran,caises de la fable du Renard et du Corbeau au seizi’eme si’ecle. pp. 33-50.
 • Noboru Harano. Le Texte ‘gamma’ de la Branche IV du ‘Roman de Renart’. pp. 51-58.
 • Thomas Honegger. ‘A Fox is a Fox is a Fox…’, ‘The Fox and the Wolf’ Reconsidered. pp. 59-74.
 • Marie-Th’er’ese Lorcin. Le Statut de l’objet dans les fabliaux fran,cais. pp. 75-86.
 • Meradith T. McMunn. Animal Imagery in the Text and Illustrations of the ‘Roman de la Rose’. pp. 87-108.
 • Jean-Marc Pastr’e. Le Reglement d’un partage difficile: Les trois b^etes et le tueur de dragon dans la tradition celtique. pp. 109-120.
 • Elizabeth Porges Watson. Spenser’s Submarine Creation. pp. 121-134.
 • Giuseppe Porta. La Symbolique des animaux dans les chroniques italiennes du XIV-e si’ecle. pp. 135-144.
 • Richard Trachsler. Das ‘Heraldische Bestiarium’ Johannes’ de Bado Aureo. pp. 145-160.
 • Gert-Jan van Dijk. The (Pseudo-)Ignatius ‘Tetrastichs’: Byzantine Fables ‘D’une ‘el’egance laconique’. pp. 161-178.
 • Jacques Voisenet. Le renard dans le bestiaire des clercs m’edi’evaux. pp. 179-188.
 • Corinne Zemmour. Perception de la verticalit’e v’eg’etale par les animaux dans le ‘Roman de Renart’. Chesne: signifiant, signifi’e et valeurs symboliques. pp. 189-204.
 • Reviews. pp. 205-212.
 • D”usseldorf Colloquium: Program. pp. 213-216.
 • Illustrations. p. 217.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, March 17, 1997 15:30:01 MET
From: Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.NL>
Subject: Lit: 9703.23: Uitgave Jacob Campo Weyerman, 'De Naakte Waarheyt (1737)'

=================================================
Jacob Campo Weyerman, ‘De Naakte Waarheyt (1737)’
=================================================

Verschenen: Jacob Campo Weyerman, ‘De Naakte Waarheyt (1737)’. Met een inleiding door A.J. Hanou. Amsterdam, Stichting Jacob Campo Weyerman, 1997. Abdera 3. 128 p. ISBN 90-71726-02-0.

De Naakte Waarheyt is “een zeer schoone vrouw die ontbloot is. Zy houdt in de rechterhant om hoog een straelende zon, daer zy haer oogen op vestigt. In de slinkerhant een geopent Boek en een Palmtak. Onder de rechterhant staet een hemelsche en wereltsche Globe”, aldus P. Zaunslifer in ‘Tafereel van overdeftige zinnebeelden’ (Amsterdam 1722). Maar de verheven waarheid wordt ook altijd vergezeld door laag-bij-gronds bedrog. In de periode van de Verlichting is er een groeiende belangstelling voor waarheid/bedrog in wereldbeschouwelijk opzicht. Als weekbladschrijver ziet Jacob Campo Weyerman (1677-1747) hoe het in verleden en heden met de waarheid niet te nauw wordt genomen. Hij beschouwt het als zijn taak dit bedrog aan de kaak te stellen.

In de 14 afleveringen van zijn weekschift ‘De Naakte Waarheyt’ brengt Weyerman diverse oplichters voor het voetlicht: alchimisten, advocaten, valsspelers, koppelaressen. Speciale aandacht gaat uit naar “alderberuchtste Atheisten” als Pietro Aretino en Benedictus de Spinoza, “eerloze beleyders van de Ongodistery, die verderflyke veenmol voor het dierbaar plantgewas van de onsterflyke Ziel”. Ook de beginselen van de vrijmetselarij komen in ‘De Naakte Waarheyt’ aan de orde, voor het eerst in de Nederlandse literatuur. De vrijmetselarij wordt als een nieuwe zotheid gepresenteerd, opvolger van een oudere dwaling (vermoedelijk de Rozenkruisers). Toch lijkt Weyerman niet altijd een veroordeling uit te spreken. Gezien een zekere liefde en regelmaat waarmee hij door kerk of staat veroordeelde teksten en schrijvers naar voren haalt, is er enige ruimte om hem hier van sociaal-religieuze subversiteit te verdenken.

‘De Naakte Waarheyt’ is verschenen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Stichting JCW in een oplage van 150 exemplaren en is te bestellen door fl. 27,50 en fl. 3,20 portokosten over te maken op postbanknummer 5920291 van Abdera te Amsterdam o.v.v. Naakte Waarheyt.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor Internet-  |
|  aangelegenheden)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9703.b --------------------------*