Neder-L, no. 9702.b: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9702.b: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 28 Feb 1997 18:11:10 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9702.b -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9702.19: De Boekenwereld, jrg. 13, no. 2, december 1996    |
| (2) Tyd: 9702.20: TABU, jrg. 26, no. 2, 1996              |
| (3) Tyd: 9702.21: Vonk, jrg. 26, no. 2, november-december 1996     |
| (4) Tyd: 9702.22: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (5) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9702.19=-=-

DE BOEKENWERELD, jaargang 13, nummer 2, december 1996.
ISSN 0168-8391.
Door: Marja Smolenaars.
Boskoop, 9 februari 1997

 • Frans A. Janssen.
  De Gutenberg-bijbel in Moskou. Blz. 62-66.
  (Artikel gewijd aan de in 1945 uit Leipzig geroofde Gutenberg-bijbel die eind 1995/begin 1996 te zien was op de expositie in de Russische Staatsbibliotheek.)
 • Marco de Niet.
  Grenzeloze cultuur. Nederlandstalige publikaties in historische Oostduitse bibliotheken. Blz. 68-75.
  (In 1992 bezocht de auteur enkele bibliotheken in voormalig Oost- Duitsland (Halle, Gotha en Berlijn) om een idee te krijgen van de daar aanwezige publikaties ten behoeve van de STCN. Er blijken behoorlijk veel titels in de Duitse bibliotheken aanwezig te zijn die niet te traceren waren in de STCN, NCC of de oude kaartenbak van de Centrale Catalogus in de KB.)
 • Arnold Wiggers.
  Gesigneerd: J. Dane. De Satisfactie-binder gevonden. Blz. 77-83.
  (Speurtocht naar een binderij die uiteindelijk met zekerheid kon worden toegeschreven aan Jan Dane uit Middelburg.)
 • Jos A.A.M. Biemans.
  Bij de voorplaat. Blz.84-85.
  (De initiaal B is ontleend aan een handschrift van Aristoteles’ Ethica (UBA, Hs.XV D6, fol.150v))
 • Boekbesprekingen, op blz. 86-89:
  . <Door: Stance Eenhuis:> Niek Miedema. Een dampkring van cultuur. De premie-uitgaven van de Wereldbibliotheekvereniging 1925-1986, Amsterdam, 1995, ISBN 9028416099.
 • Catalogi, op blz. 90.
 • Verschenen catalogi, op blz. 91-92.
 • Berichten, op blz. 93-104.
 • Agenda, op blz. 106.
 • Tentoonstellingen, op blz. 106-107.
 • Over de auteurs, op blz. 108.

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9702.20=-=-

TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, jaargang 26, nummer 2, 1996.
ISSN-0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, vdwouden@let.rug.nl.
5 februari 1997.

 • Dicky Gilbers en Wouter Jansen.
  Klemtoon en ritme in Optimality Theory. Deel 1: Hoofd-, neven-, samenstellings- en woordgroepsklemtoon in het Nederlands. Blz. 53-101.
  (“Dit artikel is het eerste deel van een analyse in Optimality Theory van klemtoon en ritme in het Nederlands. We onderzoeken de mogelijkheid om ritmische variabiliteit in het Nederlands accuraat te beschrijven binnen dit theoretische kader, waarin welgevormdheidsprincipes een cruciale rol spelen.”)
 • Helen de Hoop.
  Optimality Theory: Achtergronden en Toepassingen. Blz. 103-127.
  (“Optimality Theory is een theorie van taal en grammatica, die vooral via de fonologie in de taalkunde is doorgedrongen door een manuscript uit 1993 van de fonoloog Alan Prince en de mathematisch natuurkundige Paul Smolensky. In OT kan een grammatica opgevat worden als een verzameling gelijktijdige, ‘zachte’ welgevormdheidscondities.”)

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9702.21=-=-

VONK, Tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands, jaargang 26, nummer 2, november-december 1996.
Door: Rita Rymenans, Vakgroep Didactiek Nederlands, Universiteit Antwerpen (UIA).
Antwerpen, 12 februari 1997.

 • Kris Van den Branden.
  Betekenisonderhandeling in de klas: techniek of tactiek? Blz. 3-18.
  (Uit steeds meer onderzoek blijkt dat betekenisonderhandeling een positief effect heeft op eerste- en tweedetaalverwerving. Logisch dus dat didactici ervoor pleiten om ook in het taalonderwijs frequent over de betekenis van moeilijke woorden te onderhandelen. Kris Van den Branden licht deze werkwijze toe aan de hand van een aantal onderzoeksexperimenten die hij in het kader van zijn proefschrift uitvoerde.)
 • Erna Van Avondt.
  Taal op de lagere school in een gedifferentieerd kleedje. Blz. 19-25.
  (De auteur beschrijft tal van differentiatiemogelijkheden voor de verschillende onderdelen van het vak ‘taal’ op de lagere school. Heel concreet neemt ze de lezer mee naar vijf hoeken van het taalatelier waar zelfstandig en actief gesproken, geschreven, geluisterd, gelezen en met taal gespeeld wordt.)
 • Frank Verbeeck.
  Geintegreerde literatuurbeschouwing: Van Ostaijen in de klas. Blz. 26-45.
  (Frank Verbeeck wijdt drie lessenreeksen aan deze illustere dichter en essayist, die elk vanuit een iets andere invalshoek zijn opgesteld. Daarin verzoent hij de puur filologische methode met een communicatieve aanpak. In het zeer verscheiden aanbod van lesactiviteiten en tekstmaterialen komen de vier vaardigheden op een geintegreerde manier aan bod, zonder de literaire kennis daarbij uit het oog te verliezen.)
 • Veerle Geudens.
  Een toeristische uitstap in Antwerpen. Blz. 46-52.
  (Rubriek Spiekerskorner: een lesmodel taalvaardigheid voor hooggeschoolde anderstalige volwassenen, (half)gevorderden.)
 • Jan T’Sas.
  Evalueren: Maak er een punt van. Blz. 54-55.
  (Rubriek VON-geschud: een standpunt over evaluatie.)
 • Boekbespreking (Rubriek Ingeboekt):
  . <Door: Barbara Linsen, op blz. 56-57:> M. Hajer & T. Meestringa. Schooltaal als struikelblok: didactische wenken voor alle docenten. Coutinho, Bussum, 1995.
(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9702.22=-=-
 
*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <r.arpots@mailbox.kun.nl>    |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@mail.dsl.nl>       |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl, naar Piet.Verkruijsse@let.uva.nl (voor |
|  de evenementenagenda), of naar Oostendo@euronet.nl (voor Internet-  |
|  aangelegenheden)                           |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9702.b --------------------------*