Neder-L, no. 9702.a

Subject: Neder-L, no. 9702.a
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Thu, 20 Feb 1997 12:39:31 +0000
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9702.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9702.01: Evenementen-agenda                  |
| (2) Vac: 9702.02: Vacature moderne Nederlandse letterkunde, Leuven   |
| (3) Med: 9702.03: Tentoonstelling 'Het uiterlijk behang. Boeken in   |
|          reeksen' in Museum van het Boek            |
| (4) IVN: 9702.04: Vacature Lector Nederlands, Brno (Tsjechie)      |
| (5) Lit: 9702.05: Pas verschenen: Handboek Literatuuronderwijs 1997/1998|
| (6) Col: 9702.06: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 10: 'De   |
|          Toekomst van het Boek'                |
| (7) Med: 9702.07: Inventarisatie Nederlandse brievencollecties uit de  |
|          19-de eeuw in Constantijn Huijgens Instituut     |
| (8) Med: 9702.08: Bulkboek's Dag van de Literatuur op 12 maart in    |
|          Den Haag (met voorproefje op WWW)           |
| (9) Lit: 9702.09: Nieuw: 'De kunst van het zoeken', Studies over    |
|          'avontuur' en 'queeste' in middeleeuwse literatuur  |
|(10) Med: 9702.10: 'M/V: Doorhalen wat niet van toepassing is', Achtste |
|          Annie Romein-Verschoorlezing, door Karin Spaink    |
|(11) Sym: 9702.11: Internationale Vrouwendag: symposium 'De daad bij het |
|          woord: sekse en gender in maatschappelijke contexten' |
|(12) Rub: 9702.12: Rubriek 'Uit de STCN', no. 7: Het Voorburchs snoep-  |
|          reysje of het gestoorde paartje. Kluchtspel. [17e e.] |
|(13) Vra: 9702.13: Spelling: wat is de bron van medeklinkerverdubbeling? |
|(14) Sym: 9702.14: Colloquium 'Domeinen in de functioneel georienteerde |
|          linguistiek', 6 maart Utrecht             |
|(15) Lit: 9702.15: Themanummer TNTL 'P.C. Hooft na 350 jaar'       |
|(16) Lit: 9702.16: Nieuw van A D & L: Dr J. Harskamp, Biecht en Balling- |
|          schap, het Nederlandse beeld van Verlaine 1890-1940; |
|          bundel 'Kort tyt-verdryf' voor Mieke B. Smits-Veldt  |
|(17) Lit: 9702.17: Verschenen: Bijlage bij Verwers Schets van de     |
|          Nederlandse taal                   |
|(18) Med: 9702.18: ELSNET Bullet Course on Designing and Testing Spoken |
|          Dialogue, Utrecht, 16-18 april            |
|(19) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, February 10, 1997 1:14:31 MET
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Rub: 9702.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Installatie ‘DE VERBEELDING VAN DE HANDELING’, 20 februari – 3 maart 1997, ma.-vr. 11-16 uur.
Aanleiding voor deze installatie is de hernieuwde inrichting van de tentoonstellingszaal van de UB en de studie-opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst aan beeldend kunstenaar Boudewyn Payens om een semi-permanent kunstwerk te maken voor de UB. Payens opent de installatie met een performance op 19 februari om 15.30 uur.


AMSTERDAM, Huizinga Instituut, Bungehuis kamer 004, Spuistraat 210, Amsterdam

Symposium EEN KWESTIE VAN STIJL, 21 maart 1997, 10.30-17.30 uur.
Symposium n.a.v. het verschijnen van C. van Eck en T. Streng (eds.). ‘Een kwestie van stijl’ (Hilversum: Verloren, 1997). Sprekers: Caroline van Eck (VU): ‘The missing link. The introduction of the style concept in art history’; Martin Hietbrink (VU): ‘De vertaalpoetica van Albert Verwey’; Michael Podro (University of Essex): ‘Recognition, recursiveness and style’; Barbara Warnick (University of Seattle): ‘Neoclassical and Cartesian theories of style: a study in contrast’. Informatie: Drs. P.J. Koopman, 020-5254433.


BRUSSEL, Koninklijke Bibliotheek van Belgie, Kunstberg. Inlichtingen: 02/5195354 en 5195371.

Opendeurdag: ‘VERZAMELINGEN EN VERZAMELAARS’, 16 februari 1997, 10.30 – 17.30 uur.
Rondleidingen door de centrale leeszaal en leeszaal van de kranten en tijdschriften (11.15, 12.15, 13.45, 14.45, 15.45 en 16.30 uur), door de muziekafdeling (14.30 en 15.30 uur), het Handschriftenkabinet (10.45 en 14.45 uur), de afdeling Kostbare Werken (12 en 16.15 uur), het Museum van de Boekdrukkunst (11, 12.15, 14 en 15.15 uur), het Wettelijk Depot en Belgische Bi- bliografie (doorlopend) en de Rotonde van het Paleis van Karel van Lotharingen (Museumplein 1; 11.30 en 15 uur). Verder video- presentaties, demonstraties, handtekeningensessies en verkoop- stands.

Tentoonstelling in de Muziekafdeling: ‘MUZIEKHANDSCHRIFTEN VAN SINT-GOEDELE’, tot 5 maart, ma.-vr. 9 – 16.30 uur.
Partituren met muziek uitgevoerd in de huidige kathedraal, ontdekt tijdens de restauratie daarvan tien jaar geleden. De manuscripten werpen een nieuw licht op het rijke Brusselse muziekleven van vooral de 18e en 19e eeuw.

Tentoonstelling in de Schenkingenzaal: ‘DE BIBLIOTHEEK VAN SURREALIST LOUIS SCUTENAIRE’, 14 februari – 29 maart 1997, ma.-za. 9-16.50 uur.
Verzameling zeldzame surrealistische werken, bundels, vlugschriften e.d. van Scutenaire, de vriend van Rene Magritte.

Tentoonstelling in de Nassaukapel: ‘EEN HALVE EEUW VLAAMSE LITERATUUR’, 14 februari – 29 maart 1997, ma.-za. 12-16.50 uur.
Expositie uit de collectie van Richard Baeyens die een (voor een deel bibliofiel) overzicht biedt van de Vlaamse literatuurgeschiedenis uit de periode 1900-1950.

Tentoonstelling in de Houyouxgalerij: ‘GESCHIEDENIS VAN DE PRENT IN EEN PRIVE-VERZAMELING’, 14 februari – 29 maart 1997, ma.-za. 12-16.50 uur.
Prenten uit de verzameling van Eugene Rouir die de bezoeker inwijden in de verschillende technieken van de prent en hun geschiedenis.

Tentoonstelling, in samenwerking met het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal, in de Zaal van het Penningkabinet: ‘KUNST EN TECHNIEK VAN HET STRIPVERHAAL’, 14 februari – 29 maart 1997, ma.-za. 9-16.50 uur.
De geboorte van een stripverhaal, geschetst aan de hand van documenten uit de archieven van de tekenaars Dupa (Cubitus) en Geerts (Suske en Wiske).

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, January 29, 1997 11:20:56 MET
From: Hugo Brems <hugo.brems@arts.kuleuven.ac.BE>
Subject: Vac: 9702.02: Vacature moderne Nederlandse letterkunde aan KU Leuven

===========================================
Mededeling vacature Nederlandse letterkunde
===========================================

In het departement literatuurwetenschap van de KU Leuven is een halftijds ambt in het ZAP vacant in het domein van de moderne Nederlandse letterkunde. De leeropdracht start vanaf het academiejaar 1997-98 en omvat 3 jaar-uur onderwijs moderne Nederl. letterkunde aan de Campus Kortrijk van de KU Leuven. Naast deze onderwijsopdracht wordt van de kandidaat verwacht dat hij/zij wetenschappelijk onderzoek verricht te Kortrijk, dat hij/zij er actief betrokken is bij de werking van de subfaculteit letteren en maatschappelijke dienst verleent in de regio Kortrijk.

Nadere informatie en formulieren voor kandidaatsstelling zijn te verkrijgen bij de Faculteit Letteren, Postbus 33, 3000 Leuven. Nadere informatie is ook via e-mail te verkrijgen bij: hugo.brems@arts.kuleuven.ac.be

KANDIDATUREN MOETEN WORDEN INGEDIEND VOOR 14 maart op het volgende adres: KU Leuven, Rectoraat, Naamsestraat 22, 3000 Leuven

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 12 februari 1997
From: Museum van het Boek/Museum Meermanno Westreenianum
Subject: Med: 9702.03: Tentoonstelling 'Het uiterlijk behang. Boeken in reeksen' van 22 feb. tot 25 mei in Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum

=========================================================
Tentoonstelling ‘Het uiterlijk behang’ over de uiterlijke verschijningsvorm van in Nederland uitgegeven series.
=========================================================

Van 22 februari tot en met 25 mei 1997 wordt in het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum aan de Prinsessegracht 30 te Den Haag een tentoonstelling georganiseerd over de uiterlijke verschijningsvorm van in Nederland uitgegeven series. ‘Het uiterlijk behang’ verwijst naar het belangrijkste kenmerk van een serieboek: de vormgeving. Het omslag en de bindwijze zijn bepalend voor de herkenbaarheid. Bovendien is extra aandacht voor de vormgeving ook van belang, omdat het ontwerp lang mee moet kunnen.

De tentoonstelling maakt duidelijk dat de motieven van uitgevers om boeken in een reeks uit te geven divers zijn en zeer bepalend voor het ‘uiterlijk belang’. De serie-uitgever kiest voor een jasje dat het beste past bij zijn bedoelingen met de reeks. Sommige uitgevers mikken met hun serie op de verzamelaars, andere gebruiken series vooral als een goedkope herdrukformule. Ieder uitgangspunt leidt tot een ander uiterlijk.

De overwegingen van uitgevers worden op de tentoonstelling gedemonstreerd aan de hand van voorbeelden uit heden en verleden. Dan blijkt dat eigentijdse reeksen als Arena, Salamander of Prisma-boeken hun voorlopers hebben in negentiende-eeuwse series van naam zoals de ’50-cents editie’ of de ‘Algemeene Bibliotheek’. Op de tentoonstelling, die veel uniek materiaal bevat, komen ook bibliofiele reeksen, reeksen van boekenclubs en omnibussen aan bod, evenals reclame- en ontwerpmateriaal.

In de expositie is een video te zien van het VPRO-programma ‘Boeken aan het woord’ uit 1962, waarin W.F. Hermans met J.J. Klant en H. van Kuilenburg (directeur van De Arbeiderspers) praat over de reeks Omnibussen van De Arbeiderspers.

De tentoonstelling is gemaakt naar aanleiding van het boek ‘Het uiterlijk behang. Reeksen in de Nederlandse literatuur’ dat Lisa Kuitert schreef in opdracht van uitgeverij De Bezige Bij. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de auteur en uitgeverij De Bezige Bij.

Openingstijden

De tentoonstelling is voor publiek geopend van 22 februari tot en met 25 mei 1997, van dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot 17 uur, en op zaterdag, zon- en feestdagen van 12 tot 17 uur.

Adres: Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag
Tel: +31 (0)70 – 346 27 00
Fax: +31 (0)70 – 363 03 50

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: 4 februari 1997
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: IVN: 9702.04: Vacature Brno (Tsjechie)

=======================================================================
VACATURE BRNO VACATURE BRNO VACATURE BRNO VACATURE BRNO VACATUR
=======================================================================

IVN
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge
tel. 0172 – 518 243
fax 0172 – 519 925
e-mail ivnnl@worldaccess.nl

Woubrugge, 4 februari 1997

Aan de Masarykova univerzita te Brno, Tjechie, ontstaat per 1 oktober 1997 een vacature voor een

lector nederlands (m/v)

De docent gaat deel uitmaken van de afdeling Nederlands, die nu uit vier docenten bestaat. Hij of zij zal ongeveer zes a tien uur college per week geven, voornamelijk taalverwerving en daarnaast meewerken aan het voorbereiden van een leerboek Nederlands voor Tsjechen, Slowaken en Duitstaligen.

Wij vragen een afgestudeerd neerlandicus, eventueel op een andere taal afgestudeerd filoloog. Kennis van het Tsjechisch is een pre, maar niet noodzakelijk.

De docent krijgt een lokaal salaris; er wordt onderhandeld over een toelage van de Nederlandse Taalunie. De universiteit bemiddelt bij huisvesting.

Uw sollicitatie dient u voor 1 juni 1997 te richten aan

Dr. Leopold R.G. Decloedt, Institut fuer Germanistik an der Universitaet Wien, Nederlandistik, Dr. Karl Lueger-Ring 1, A-1010 Wenen, Oostenrijk. Tel ++ 43 1 401 033 507; fax ++ 43 1 403 9030; e-mail: leopold.decloedt@univie.ac.at

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer Decloedt.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, February 19, 1997 19:14:31 MET
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Lit: 9702.05: Pas verschenen: Handboek Literatuuronderwijs 1997/1998

==================================================================
PAS VERSCHENEN
Handboek Literatuuronderwijs 1997/1998. Amsterdam: BulkBoek, 1997.
==================================================================

Het Handboek is bestemd voor docenten levende talen, bibliotheekmedewerkers en alle anderen die hij het literatuuronderwijs betrokken zijn. In het handboek staan de invoering van de Tweede Fase van het voortgezet onderwijs in 1998 en de gevolgen daarvan voor het literatuuronderwijs centraal. Daarnaast bevat het handboek actuele informatie over ontwikkelingen in het literatuuronderwijs en nieuwe leermiddelen, en informatie over voor het literatuuronderwijs belangrijke instellingen.

Het Handboek Literatuuronderwijs heeft als basis een verslag van het symposium Dag van het Literatuuronderwijs, dat plaatsvond op 1 november 1996. Tijdens de Dag van het Literatuuronderwijs hebben docenten levende talen en (school)bibliothecarissen geluisterd naar lezingen en ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van literatuuronderwijs. Aan het symposium werkten onder anderen mee Joop Dirksen, Cor Geljon, Herman Koch, Ruud Kraaijeveld, Nelleke Noordervliet, Vonne van der Meer, Frits van Oostrom, Frits Spits, Jan Terlouw en Michael Zeeman.

De gevolgen van de Tweede Fase voor het literatuuronderwijs vormen de rode draad in het boek. Enkele onderwerpen die behandeld worden, zijn: cultuureducatie op school; middeleeuwse literatuur in de klas; literaire ontwikkeling; nieuwe media; de schoolbibliotheek; vakoverstijgend literatuuronderwijs; het leesdossier; intercultureel literatuuronderwijs. Daarnaast bevat het handboek een overzicht van recent verschenen publicaties, tips, lesmaterialen en mogelijkheden voor nascholing en gegevens van alle instellingen die voor het literatuuronderwijs van belang kunnen zijn. Verder bevat het handboek artikelen van deskundigen op het gebied van literatuuronderwijs en cultuureducatie.

BulkBoek

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, January 29, 1997 15:44:54
From: Marc van Oostendorp <oostendo@euronet.nl>
Subject: Col: 9702.06: Column Marc van Oostendorp: NederNed, no. 10: 'De Toekomst van het Boek'

=====================================
NederNed 10: De Toekomst van het Boek
=====================================

Er verschijnen te weinig boeken over de toekomst van het boek. Er verschijnen trouwens ook veel te weinig Web-sites, CD-ROMs, televisieprogramma’s en computerspelletjes die dat onderwerp behandelen. Iemand die geinteresseerd is in boeken en in techniek moet zich voor de bevrediging van zijn leeshonger soms richten tot de vreemdste bronnen. Het kan maanden duren voordat zij weer een verstandig woord tegenkomt.

De meeste schrijvers in The Future of the Book leveren dergelijke verstandige woorden. De redacteur, Geoffrey Nunberg, heeft dan ook de creme de la creme van de humanistische hypertekst-geleerdheid bij elkaar gebracht: Carla Hesse, James J. O’Donnell, Paul Duguid, Geoffrey Nunberg, Regis Debray, Patrick Bazin, Luca Toschi, George Landow, Raffaele Simone, Jay David Bolter en Michael Joyce. Umberto Eco, directeur van het Center for Semiotic and Cognitive Studies van de Universiteit van San Marino dat het congres organiseerde waarvan deze bundel de neerslag is, schreef een nawoord.

In dat nawoord merkt Eco op dat hij al bij aanvang van het congres verwachtte dat minstens een spreker de woorden van Victor Hugo aan zou halen: Ceci tuera cela. Het werden er twee, Duguid en Nunberg, en geen van beiden kon de verleiding weerstaan om op te merken hoe de stand van zaken veranderd lijkt sinds Hugo’s (en Quasimodo’s) tijden. De aartsdeken in de Klokkenluider van de Notre Dame bedoelde met ceci het boek en cela de architectuur. Tegenwoordig gaat de discussie eerder over het boek als cela en ceci als de architectuur van de computer. Beide auteurs en Eco waren bij het schrijven waarschijnlijk nog onbekend met het feit dat ongeveer tegelijkertijd met The Future of the Book een verfilming door Disney zou uitkomen van The Hunchback of Notre Dame. Een verfilming die voor een belangrijk deel steunt op computer-technieken en waarschijnlijk nu al meer bezoekers heeft getrokken dan er ooit Hugo hebben gelezen.

Een bijzonder aardige bijdrage is die van James O’Donnell, getiteld The Pragmatics of the New: Trithemius, McLuhan, Cassiodorus waarin hij drie manieren om te reageren op nieuwe technieken uiteenzet, waarvoor de drie mannen uit de titel als voorbeelden gelden.

Johannes Trithemius schreef in 1492 een boek De Laude Scriptorium, waarin hij zich afzette tegen de boekdrukkunst. O’Donnell laat zien dat Trithemius’ argumenten (en die van zijn tijdgenoten) eigenlijk stuk voor stuk valide waren: doordat alle gedrukte kopieen van een boek hetzelfde zijn, werd collationeren inderdaad onmogelijk; het goedkope papier dat voor gedrukte boeken gebruikt werd was inderdaad minder houdbaar; en er slopen inderdaad meer slordigheden in de incunabelen dan in de handschriften. Bovendien had hij gelijk in zijn hoofdargument, dat introductie van drukmachines het kloosterleven (van de Benedictijnen) zoals dat tot dan toe gefunctioneerd had behoorlijk zou ontwrichten. Toch heeft zijn werk zoals bekend weinig kunnen tegenhouden en schreef hij zelf in 1515 al over ‘ars illa mirabilis et prius inaudita imprimendi et characterizandi libros.’ Hij was volgens O’Donnell dan ook geen echte tegenstander van de nieuwe technologie, hij zag alleen niet hoe het kon worden geintegreerd in het kloosterleven. Dat heeft hem, en de kloosters als centra van geleerdheid, uiteindelijk de das omgedaan.

Marshall McLuhan, ‘the anti-Trithemius of our time’ was juist te enthousiast en volgens O’Donnell te theoretisch. Doorlopend bezig visies te ontwikkelen over de Gutenberg Galaxy, de global village en the medium is the message, vergat hij een school te stichten. Volgens O’Donnell is het zelfs in principe onmogelijk om McLuhan na te volgen; hij vraagt de lezer af te zien van het intellectuele raamwerk dat de technologie hem biedt. Maar er is geen mens die dat kan, want die handeling gaat in tegen de basisbeginselen van de menselijke rationaliteit. Het beeld dat O’Donnell van McLuhan schetst is er daarmee een van een inspirerende theoreticus die echter uit de aard der zaak te weinig invloed heeft kunnen uitoefenen op de reele gang van zaken.

De laatste persoon is ten slotte Cassiodorus, over wie O’Donnell zijn proefschrift ooit heeft geschreven. Bij het schrijven van dat proefschrift ontdekte hij dat Cassiodorus niet voldeed aan het romantische idee dat van de man leeft – de man die eigenhandig de klassieke beschaving gered had van het barbarendom door de monniken te leren de oude schrijvers te kopieren. Eerder bestond het leven van Cassiodorus uit proberen, mislukken, de plannen bijstellen, opnieuw proberen en uiteindelijk mislukken. De religieuze gemeenschap waar hij toe behoorde was enkele jaren na zijn dood al verdwenen. Een serieuze kopiistencultuur begon pas 150 jaar later.

O’Donnell schrijft dat het hem na zijn proefschrift vele jaren gekost heeft om in te zien dat er van deze mislukkeling toch iets te leren valt. Anders dan Trithemius raakte hij niet in paniek door de invoering van nieuwe technieken, maar hij probeerde deze toe te passen voor het goede doel. Hij werd anders dan McLuhan niet zo overdreven enthousiast van het nieuwe dat hij oude bestaande instituties voortijdig afschreef. Maar het belangrijkste verschil met de andere twee was dat hij zich niet overgaf aan eindeloze theoretische speculaties over hoe goed of hoe slecht de techniek was. Hij stroopte de mouwen op en maakte er het beste van. Dat hij daarbij uiteindelijk mislukte, is van ondergeschikt belang.

In de discussie over het einde van het boek en de nieuwe media wemelt het van de McLuhans en de Trithemiussen. Dan is het prettig om eens wat in de geest voor Cassiodorus te lezen. Daarvoor staan in deze bundel enkele goede bijdragen. Een genot om te lezen, om daarna zelf de handen uit de mouwen te slaan en te beginnen.

Marc van Oostendorp, oostendo@euronet.nl

Geoffrey Nunberg, red., The Future of the Book. Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1996. With an afterword by Umberto Eco.

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, February 10, 1997 1:14:31 MET
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Med: 9702.07: Nederlandse brievencollecties uit de 19-de eeuw in Constantijn Huijgens Instituut

====================================================================
Constantijn Huygens Instituut:
inventarisatie Nederlandse brievencollecties uit de negentiende eeuw
====================================================================

In opdracht van het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele geschiedenis is door Nop Maas en Jacqueline de Man een rapport samengesteld met aanbevelingen voor de uitgave van Nederlandse literaire briefwisselingen uit de negentiende eeuw – literair te verstaan in de negentiende-eeuwse betekenis van het woord, dat wil zeggen: letterkundig, taalkundig en historisch.

De belangrijkste Nederlandse brievencollecties zijn doorgenomen en er is een bestand aangelegd van correspondenties die uit ten minste tien brieven van schrijver x aan schrijver y bestaan. De correspondenties, die varieren van tien tot een paar duizend brieven, zijn vervolgens naar belang en kwaliteit beoordeeld. Ook is een inventarisatie gemaakt van bestaande edities van literaire briefwisselingen.

Een en ander is vastgelegd in een database-bestand, dat vanaf 1 april 1997 kan worden geraadpleegd bij het Constantijn Huygens Instituut te Den Haag (Koninklijke Bibliotheek). Een verslag van de werkzaamheden met aanbevelingen voor uitgave van de interessantste briefwisselingen is neergelegd in de brochure Rapport van het Project Nederlandse literaire brievencollecties en -edities 1800-1900. Deze brochure is kosteloos verkrijgbaar bij het Constantijn Huygens Instituut, waar ook nadere informatie over het database-bestand kan worden verkregen.

Correspondentieadres CHI: Postbus 90754, 2509 LT Den Haag. Telefoon:
(070) 331 58 00. Fax: (070) 382 05 46.
E-mail: chi-alg@konbib.nl.

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, February 10, 1997 1:14:31 MET
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Med: 9702.08: Bulkboek's Dag van de Literatuur op 12 maart in Den Haag (ook op WWW)

============================================
BulkBoek’s Dag van de Literatuur
12 maart, Nederlands Congresgebouw, Den Haag
============================================

Op woensdag 12 maart 1997, de eerste dag van de Boekenweek, vindt in het Nederlands Congresgebouw in Den Haag voor de vijfde keer BulkBoek’s Dag van de Literatuur plaats. Op deze dag zal een nieuwe lichting potentiele helden zich van 10.15 uur tot 16.45 uur presenteren aan ongeveer 6.500 jongeren uit Nederland en Belgie. Deze kunnen kennismaken met Naima El Bezaz, Hafid Bouazza, Desanne van Brederode, Ronald Giphart, Jaap Scholten, Mustafa Stitou, Manon Uphoff en De Sprooksprekers. De organisatie wil op deze manier jongeren in contact brengen met spraakmakende, onbekende of jonge auteurs, die nog geen vaste plaats op de leeslijst hebben verworven.

Naast de ‘Nieuwe Helden’ zal er ook een indrukwekkende lijst Nederlandse en Vlaamse auteurs aanwezig zijn. Onder anderen Marion Bloem, Bart Chabot, Hugo Claus, Jules Deelder, Jef Geeraerts, Hella S. Haasse, Yvonne Keuls, Tim Krabbe, Tom Lanoye, Rascha Peper, Jean Pierre Rawie en Joost Zwagerman presenteren zichzelf en hun werk in lezingen, interviews en talkshows. Daarnaast verheugt de organisatie zich op de komst van de schrijver van het Boekenweekessay 1997, Gerrit Komrij, die voor de eerste keer op het festival aanwezig is. Het programma wordt afgewisseld door verschillende entr’actes in de vorm van cabaret en muziek, waaronder optredens van de winnaar van Cameretten 1995 Mumtaz Jafri en de cabaretgroep De Vliegende Panters, die de juryprijs op het Postbank Kleinkunst Festival 1995 wonnen.

Op het Open Podium vindt een boeiend en gevarieerd programma plaats met o.a. een boekenveiling, muziek en de verrassende onthullingen van de literaire hartstochten van bekende en onbekende Nederlanders. In de filmzaal zijn voorstellingen te zien die gebaseerd zijn op literatuur en bovendien gaat de film In Love and War, over het leven van Ernest Hemingway, op BulkBoek’s Dag van de Literatuur in voorpremiere. Het Boekenweekthema van 1997, Mijn God, loopt als een rode draad door het programma.

Voor het eerst dit jaar kunnen de bezoekers een voorproefje van het festival krijgen in de virtuele BulkBoekBus op Internet: http://www.schrijversnet.nl./bulkboek.

Nadere informatie: Keizersgracht 386-A, 1016 GB Amsterdam, 020-6279549; e-mail: bulkboek@schrijversnet.nl.

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, January 27, 1997 10:52:37 MET
From: noordegj@let.vu.NL (J. Noordegraaf)
Subject: Lit: 9702.09: Vers van de pers: 'De kunst van het zoeken'

==================================================================
DE KUNST VAN HET ZOEKEN
Studies over ‘avontuur’ en ‘queeste’ in de middeleeuwse literatuur
==================================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam en Nodus Publikationen, Muenster is onlangs verschenen: De kunst van het zoeken. Studies over ‘avontuur’ en ‘queeste’ in de middeleeuwse literatuur. Onder redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma. Het boek bevat de volgende studies:

 • Frank Brandsma, “Avonturen: de quintessens van de queeste”
 • Bernadette Smelik, “Bijfiguren als ijkpunten voor de ridderlijke hierarchie in de Lacelot en prose”
 • J.H. Winkelman, “Over Heinrich von Melk, Chretien de Troyes en de begrippen ‘aventure’ en ‘queeste’ in de Queeste vanden Grale”
 • Marjolein Hogenbirk, “Walewein ende Keye: hoogmoed ten val gebracht”
 • Lieve De Wachter, “Twee fasen in de avonturen van Heinric en Echites in de Roman van Heinric en Margriete van Limborch”.
  Een bibliografie en een register zijn toegevoegd.

De kunst van het zoeken (ISBN 90-72365-48-8) telt 159 pp.; de prijs is fl. 30,– (excl. verzendkosten). Besteladres: Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam.
Het boek is ook te verkrijgen via Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031, Muenster (BRD). Het Duitse ISBN is 3-89323-X.

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, February 17, 1997 22:13:04 MET
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Med: 9702.10: Annie Romein-Verschoorlezing door Karin Spaink

========================================================
‘M/V: Doorhalen wat niet van toepassing is’
Achtste Annie Romein-Verschoorlezing, door Karin Spaink, op 6 maart 1997 te Leiden
========================================================

Terwijl de meeste mensen er zo langzamerhand van overtuigd zijn dat ‘geslacht’ een sterk cultureel bepaalde categorie is – mannelijkheid en vrouwelijkheid worden als taaie maar veranderlijke begrippen beschouwd – lijkt het alsof ‘sekse’ vaststaat. Je bent nu eenmaal een man, of een vrouw. Aan biologische kenmerken valt niet te tornen: die zijn gegeven.

Maar is sekse wel zo’n binaire aangelegenheid? Of, om de vraag minder dwingend te stellen: blijft dat wel zo, nu de medische technologie op talloos veel niveaus in het lichaam kan ingrijpen? Onze cultuur lijkt tegelijkertijd gefascineerd te zijn door mensen die een tussenweg kiezen, of die een oversteek maken van de ene sekse naar de andere: de media trakteren ons op verhalen over vrouwen met baarden en mannen met borsten; over transseksuelen en transgenderisten; over zwangere mannen en hermafrodiete hoeren; over illegale hormonen en eunuchen. Kennelijk is see minder onwrikbaar dan verondersteld wordt. Misschien zelfs is sekse wel het produkt van hard werken.

En waarom dient sekse eigenlijk geregistreerd te worden? Te pas ten te onpas: zelfs wanneer je een airmiles-pasje aanvraagt of een reisje naar Torremolinios bestelt, dien je je sekse bekend te maken. Wellicht is het, om te beginnen, een goed idee om de registratie van sekse bij de burgerlijke stand voortaan te laten vallen. Hoeven we meteen niet meer te zeuren over het homohuwelijk, want twee mensen mogen natuurlijk altijd met elkaar trouwen.

Schrijfster Karin Spaink (1957) studeerde Engels en werd later omgeschoold tot programmmeur. Ze heeft zes boeken op haar naam staan, een aantal vertalingen en een grote hoeveelheid korte artikelen. ‘Het strafbare lichaam’ (De Balie, 1992), dat over New Age-kwakzalverij handelde, werd een bestseller en de term ‘orenmaffia’ een gevleugeld woord. ‘Vallende vrouw’ (Van Gennep, 1993) besprak haar verhouding tot haar ziekte, multiple sclerose. Haar essay ‘Cyborgs zijn heel gewone mensen’, opgenomen in ‘Een cyborg manifest’ (De Balie, 1994) verkende de verhouding tussen het lichaam enerzijds en technologie, sekse en identiteit anderzijds en poogde een nieuwe visie voor het feminisme aan te reiken.

De lezing wordt op 6 maart 1997 gehouden in het Groot Auditorium van de Rijksuniversiteit Leiden, Rapenburg 73, Leiden, aanvang 20.00 uur.

Gratis toegangskaarten zijn te reserveren via:
Het secretariaat van de Annie Romein-Verschoorlezing,
vakgroep Nederlands RU Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden,
tel. 071-5272604 (ma. t/m do. 9.00-12.00 uur; per e-mail:
korevaart@rullet.LeidenUniv.nl).

De Annie Romein-Verschoorlezing wordt georganiseerd door de Rijksuniversiteit Leiden (vakgroep Nederlands) in samenwerking met Vrij Nederland. Doel van de lezing is om binnen vrouwenstudies ontwikkelde inzichten onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, February 17, 1997 22:13:04 MET
From: Korrie Korevaart <KOREVAART@rullet.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Sym: 9702.11: Symposium Vrouwendag 'De daad bij het woord' op 6 maart 1997 te Leiden

======================================================================
Internationale Vrouwendag: middagsymposium Vakgroep Nederlands RUL
‘De daad bij het woord: sekse en gender in maatschappelijke contexten’
======================================================================

De vakgroep Nederlands organiseert voor de vierde keer een symposium ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag.
Het symposium wil via een benadering vanuit de genderlinguistiek een verbinding leggen met het onderwerp van de ’s avonds te houden Annie Romein-Verschoorlezing. Na de inleidingen zal er voor de deelnemers volop gelegenheid zijn met de spreeksters in discussie te gaan.

Programma:
13.45 uur koffie/thee bij de zaal
14.00 uur dr. Jantine Oldersma, De politieke macht van het woord
14.30 uur prof.dr. Annemiek Richters, Genderdiscriminatie in medische teksten en klinische praktijken: een aanzet tot discussie
15.00 uur pauze
15.30 uur plenaire discussie (voorzitter: dr. Agnes Sneller).

Plaats:
Academiegebouw, Universiteitsraadszaal, Rapenburg 73, Leiden.

Inlichtingen:
Agnes Verbiest, tel. 071-5272111/2604 (e-mail:
verbiest@rullet.LeidenUniv.nl).

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, January 30, 1997 15:44:54 MET
From: Paul Dijstelberge <DISTEL@rulub.LeidenUniv.nl>
Subject: Rub: 9702.12: Rubriek 'Uit de STCN', no. 7

=======================================================================
Rubriek ‘Uit de STCN’, no. 7:
Het Voorburchs snoep-reysje of het gestoorde paartje. Kluchtspel. Amsterdam, gedrukt voor de liefhebbers, [17e e.]
=======================================================================

Een piepklein genre in het Nederlandse theater uit de late zeventiende- en vroege achttiende eeuw wordt gevormd door de korte kluchten waarin eerbiedwaardige burgers van overspel worden beschuldigd. Niet met naam en toenaam: die vind je in zulke stukken meestal op een bijgevoegde sleutel, in een contemporaine hand geschreven. Ze hebben zulke titels als ‘De betrapte sneukelaar’ of ‘Het Voorburghs snoep-reysje of het gestoorde paartje’, men drukt ze anoniem, ‘voor de liefhebbers’. Die liefhebbers zijn er natuurlijk genoeg: de hoofdpersonen zijn vrijwel altijd degenen die in de kerk vooraan zitten en met een uitgestreken gezicht over straat paraderen. Het is de calvinistische variant op de nog altijd met enige regelmaat opduikende grap van de kardinaal die levenloos wordt aangetroffen in het bordeel, omdat de kleine dood naadloos is overgevloeid in de eeuwigheid.

De literaire waarde van dit soort stukken is gering, maar zoals er politieke pamfletten zijn waarvan de historische waarde met gemak wordt overvleugeld door het literaire belang, zo zijn er ook literaire werken die van historisch belang zijn.

Het Voorburghs snoepreisje is een dergelijk stuk. Het gaat over overspel: een heer uit Den Haag legt het aan met de vrouw van zijn kleermaker. Ze worden bespied door twee klerken die vervolgens de bedrogen partners naar de plaats lokken waar het bedrog op het punt staat plaats te vinden. Dat loopt uit op een scheldpartij en wat rake klappen die worden uitgewisseld tussen de dames. De toekijkende klerken besluiten er een stukje van te maken, zodat de drukker er nog wat aan kan verdienen.

Waar doen ze het? In romans uit de jaren vijftig gaan overspeligen veelal naar een hotel, de droeve entourage weegt nauwelijks op tegen de vreugde van de daad. Integendeel: het gescheurde behang en de kapotte lampekap versterken en benadrukken de schuldgevoelens van de overspeligen. De situatie in de 17de eeuw blijkt niet erg te verschillen van wat in vroeg-twintigste eeuwse letteren ook nog wel wordt aangetroffen: men treft elkaar in de herberg, in een separate kamer met een sofa. (In de achttiende en negentiende eeuw komt daar het bordeel als ontmoetingspunt bij, men verhuurt er dan niet alleen dames, maar ook kamers).

Laurens Teunisse en Tryntje (om ze maar eens bij hun naam te noemen) eten dan ook eerst een vismaaltijd en bespreken die uitgebreid: al moet zelfs de meest argeloze lezer na verloop van tijd het gevoel bekruipen dat hier over andere zaken wordt gesproken dan over de kwaliteit en de versheid van de vis.

Na het eten wordt het tijd voor serieuze zaken. De banale afronding van het avontuur wordt de lezer bespaard:

‘Kom’ zo zegt Laurens,
laten wij hier binnen nog eens wat gaan zitten
ik zal je wel andere verhalen vertellen
Waar geen Floris en Blancefleur aan te pas komt
en evenmin de geduldige Griselle’

De scene wordt verplaatst naar het tafeltje van de klerken. ‘Zie je die kerel met die fluwelen jas, met die fraaie burgersvrouw’ Afgunstig drinken zij hun glas wijn, van het merk ‘ouwen hont’ en besluiten de al genoemde grap uit te halen. Ze zingen daarbij een lied ‘Van Overbeek’:

Eertyts lacht’ik, danst en spronger
Als ik was veel jaaren jonger,
Maar nu laat ik myn ooren hangen
Exaltatis Cornubus,
Nu Jacomyn gaat quad gangen,
Cornua sunt omnibus.

Wyl ik slaaf en ploeg heel wakker.
Zaait een ander in myn Akker,
En dat Duivels weelig onkruit
Exaltatis Cornubus,
Is s’morgens al vroeg al voor de Son uyt
Cornua sunt omnibus.

Middeleeuwse teksten leefden nog aan het eind van de zeventiende eeuw en Aernout van Overbeke blijkt zowaar een modern Wachterliedje te hebben geschreven. Onderzoekers van de huwelijksmoraal, visliefhebbers en literatuurvorsers kunnen zich naar Leiden begeven om daar

Het Voorburchs snoep-reysje of het gestoorde paartje. Kluchtspel. Amsterdam, gedrukt voor de liefhebbers, [17e e.] 1097 D 58

te raadplegen

Paul Dijstelberge STCN

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, January 27, 1997 14:50:05 MET
From: Alied Blom <alied.blom@wtm.TUDELFT.NL>
Subject: Vra: 9702.13: Waar komt medeklinkerverdubbeling vandaan?

=================================================================
Een vraag over de Nederlandse spelling: wat is de bron of achtergrond van medeklinkerverdubbeling?
=================================================================

Waar komt toch de gewoonte vandaan om door middel van medeklinkerverdubbeling een bepaalde (de zg. ‘korte’) uitspraak van de voorafgaande klinker te markeren?

’t Nederlands doet het: manen – mannen, roken – rokken, enz enz;
’t Engels doet het: hoping – hopping, raping – rapping, rider – riddle, hotel – hotter, uterus – utter, enz, enz;
’t Duits doet het: Mode – Motto, Phase – fassen, Ofen – offen, Mine – Minne, enz, enz;
’t Frans doet het: ruse – Russe, pa^te – patte, ho^te – botte, biser – bisser, enz, enz.;
en wie weet hoeveel talen nog meer?
Moeten we terug naar het Latijn: mitto – misi – missum, bellum – belum, en dan dus waarschijnlijk naar het Grieks?

In leerboeken Nederlands staat altijd dat de medeklinkerverdubbeling iets te maken heeft met de lettergreepstructuur. Door de n in mannen en bonnen te verdubbelen, zo staat er dan, ‘voorkom’ je dat de a en de o in een ‘open’ lettergreep komen te staan, en garandeer je dus dat ze de ‘korte’ uitspraak behouden. Als deze klinkerletters in een ‘open’ lettergreep staan, dan representeren ze andere klanken, die van de zogenaamde ‘lange’ klinkers.

Maar als ik naar het Engels kijk, raak ik aan het twijfelen. Het Engels breekt heel anders af dan het Nederlands. Zo valt bijvoorbeeld de lettergreepgrens in ‘raping’ en ‘hoping’ na de p, en niet ervoor. De a en de o staan in deze woorden dus helemaal niet in een open lettergreep, de lettergreep waar ze in staan wordt gesloten door de p. Toch staan deze letters hier voor wat je een ‘lange’ uitspraak zou moeten noemen.

Mijn vraag is dus: waar komt de gewoonte van medeklinkerverdubbeling vandaan? Wie heeft dat bedacht? En hoe ligt precies de relatie met de lettergreepstructuur, voorzover die relatie er u”berhaupt is?

Alied Blom, TU Delft, afdeling Toegepaste Taalkunde.
(aliedb@wtm-server.wtm.tudelft.nl)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, January 29, 1997 17:46:31 MET
From: Arie Verhagen <Arie.Verhagen@let.RUU.NL>
Subject: Sym: 9702.14: Domeinen-colloquium 6 maart Utrecht

============================================================
AANKONDIGING
Colloquium 6 maart 1997
============================================================

Het ‘Utrecht Institute of Linguistics’ en het IFOTT (Instituut voor functioneel onderzoek van taal en taalgebruik, UvA/VU/RUL) organiseren op 6 maart 1997 een eendaags colloquium over:

DOMEINEN IN DE FUNCTIONEEL GEORIENTEERDE LINGUISTIEK

In de functioneel en cognitief georienteerde linguistiek wordt er regelmatig op gewezen dat een talig element een betekenis kan hebben in meer dan een domein. Onder een domein verstaan we in dit verband een geordende verzameling van interpretaties. Belangrijk daarbij is dat de domeinen die voor eenzelfde expressie relevant zijn, overeenkomstig geordend zijn, en dat de expressie in kwestie overeenkomstige elementen uit zijn verschillende interpretatiedomeinen ‘kiest’. Bijvoorbeeld: modale werkwoorden als ‘kunnen’ en ‘moeten’ kunnen zowel geinterpreteerd worden in het ‘externe’ domein van de socio-fysische realiteit als in het ‘interne’ epistemische domein van de conclusies van de spreker (vgl. o.a. E. Sweetser, From etymology to pragmatics, Cambridge, 1990). In beide domeinen is ‘kunnen’ verbonden met een notie als ‘potentialiteit’, en ‘moeten’ met de notie ‘obligatie’. Dezelfde domeinen gebruikt Sweetser om de ambiguiteit van veel frequente connectieven te verantwoorden. Tussen het externe en het interne domein bestaan volgens haar relaties van ‘metaphorical mapping’.

Tijdens dit colloquium zullen uiteenlopende taalverschijnselen als deiktische elementen, modi, discourse-segmentatiesignalen en connectieven worden geanalyseerd als semantische indicaties die in verschillende domeinen geinterpreteerd kunnen worden.

Het doel van het colloquium is in eerste instantie, een uitwisseling van ideeen op gang te brengen tussen onderzoekers uit het ‘Utrecht Institute of Linguistics’ en het IFOTT die zich met bovengenoemde thematiek bezighouden. Andere belangstellenden worden echter nadrukkelijk uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen.

PLAATS

Het colloquium zal plaatsvinden in Utrecht, in de Sweelinckzaal (zaal 0.05 van Drift 21) van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Utrecht.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit 6 lezingen, elk gevolgd door commentaar van een referent en discussie met het publiek.

9.45 ontvangst en welkom
10.00 J. Gvozdanovic (IFOTT): Discoursestructuur en temporele en modale domeinen
Referent: W. Honselaar
10.45 H. Pander Maat & T. Sanders (UIL): Nederlandse causale connectieven als uitdrukking van subjectieve en objectieve relaties
Referent: H. Mazeland (RUG)
11.30 koffiepauze
11.45 M. Pit, J. Hulst & H. Pander Maat (UIL): Subjectiviteit en de Spaanse connectieven ‘porque’, ‘puesto que’ en ‘ya que’
Referent: K. Hengeveld (IFOTT)
12.30 Lunch
14.00 Th. Janssen (IFOTT): Deiktische domeinen en demonstratieve adverbia
Referent: S. de Haan (IFOTT)
14.45 H. Haverkate (IFOTT): Modus, implicatuur en achtergrondinformatie. Een analyse van het Spaans.
Referent: C. Vet
15.30 theepauze
15.45 A. Verhagen (UIL): Tekstsegmentatie, onderschikking, en subjectiviteit
Referent: A. Foolen (KUN)
16.30 Borrel

INSCHRIJVING

Belangstellenden, zowel die vanuit het IFOTT en het ‘Utrecht Institute of Linguistics’ als die daarbuiten, kunnen zich vanaf nu tot 10 februari a.s. inschrijven bij Mascha Damen, E-mail: ‘mascha.damen@let.ruu.nl’. Voor externe belangstellenden (geen lid van IFOTT of UIL) bedraagt het inschrijfgeld f 40,-; voor studenten en promotiebursalen f 15,-.

Alle deelnemers ontvangen ongeveer twee weken voor het colloquium samenvattingen van de lezingen.

============================================================
VOORBEREIDINGSGROEP:
Jadranka Gvozdanovic
Henk Haverkate
Henk Pander Maat
Arie Verhagen
============================================================

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, January 30, 1997 13:52:33 MET
From: Dr. A.Th. Bouwman <BOUWMAN@rulub.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Lit: 9702.15: Themanummer TNTL 'P.C. Hooft na 350 jaar'

===============================================================
P.C. Hooft na 350 jaar:
Themanummer Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
===============================================================

Op 21 mei 1997 is het 350 jaar geleden dat de dichter P.C. Hooft overleed. De Neerlandistiek zal dit op verschillende manieren herdenken, onder meer met een congres van het Huizinga Instituut, op de sterfdag in de Agnietenkapel te Amsterdam, en een editie van Granida in de Alfa-reeks, in de loop van dit jaar.

Het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde wijdt de eerste aflevering van de 113e jaargang aan ‘den Hooftschrijver en keurighsten opbouwer der Duitsche taele’, zoals Brandt de dichter noemde. In dit themanummer zal een viertal auteurs verschillende aspecten van Hoofts werk belichten. G.P. van der Stroom ontraadselt de overlevering van de handschriften; J. Konst analyseert de relatie tussen fortuin, noodlot en voorzienigheid in het toneeloeuvre; W. Kusters toetst de weerklank van zeventiende-eeuws natuurwetenschappelijk gedachtengoed over visualiteit in het lyrische werk, en H. Duits evalueert Hoofts opvattingen over vrijheid en vrede. Redacteuren van dit nummer, dat eind maart 1997 zal verschijnen, zijn G.R.W. Dibbets en E.M.P. van Gemert.

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, January 30, 1997 13:23:12 MET
From: Paul Dijstelberge <DISTEL@rulub.LEIDENUNIV.NL>
Subject: Lit: 9702.16: Verschenen bij A D & L: Dr Jaap Harskamp, Biecht en Ballingschap, het Nederlandse beeld van Verlaine 1890-1940; feestbundel 'Kort tyt-verdryf' voor Mieke B. Smits-Veldt

==========================
PAS VERSCHENEN BIJ A D & L
==========================

Bij uitgeverij A D & L verscheen van de hand van Dr Jaap Harskamp, conservator van de Dutch Section van de British Library: Biecht en Ballingschap, het Nederlandse beeld van Verlaine 1890-1940.
In dit boek zijn een groot aantal vertalingen van Verlaine in het Nederlands bijeengebracht, alsmede Nederlandse gedichten over Verlaine. In de inleiding gaat Jaap Harskamp in op de verschillende gedaantes die Verlaine in de loop der tijd kreeg in de ogen van zijn Nederlandse bewonderaars: muzikaal dichter, devoot katholiek, pederast en poet maudit. Het boek, 142 pp, gezet uit de Bodoni, in papieren band met stofomslag kost f 24,50. isbn 90 74727 10 7
Het is verkrijgbaar bij de Minotaurus boekhandel in Amsterdam, maar kan natuurlijk overal worden besteld. Ook per E-mail bij Paul.Dijstelberge@Konbib.nl; in dat laatste geval hoeven er geen verzendkosten te worden betaald. Postadres: Amstel 130c, 1017 AD Amsterdam.
De boeken van A D & L zijn uit voorraad (en snel) leverbaar bij de Minotaurus Boekwinkel Sint Antoniesbreestraat 3d, Postbus 1001 RN te Amsterdam, tel(+fax) 020 6227748; geopend; Dinsdag t/m Zaterdag 13.30 – 17.30 uur. De Minotaurus beheert de boeken van de Drukkers in de Marge. Afhalen bespaart verzendkosten.

Voorts verscheen de bundel ‘Kort tyt-verdryf’. Een groot formaat boek, 286 pagina’s dik, waarin niet minder dan 38 vooraanstaande Neerlandici uit Nederland en Belgie een artikel schreven ter ere van de verjaardag van hun illustere collega Mieke B. Smits-Veldt. Vanzelfsprekend gaan alle stukken over het theater, het onderwerp waar Smits-Veldt zoveel over heeft gepubliceerd. Het boek kost f 59,50, exclusief een bijdrage in de verzendkosten van f 5,-.

(17)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wednesday, February 5, 1997 at 12:11:26 pm MET
From: J. Noordegraaf <noordegj@let.vu.NL>
Subject: Lit: 9702.17: Verschenen: Bijlage bij Verwers Schets van de Nederlandse taal

====================================================================
Bijlage bij Verwers Schets van de Nederlandse taal (vertaald door J. Knol): lijst van bronnen genoemd in Anonymi Batavi
====================================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is verschenen: Lijst van bronnen genoemd in Anonymi Batavi: Idea Linguae Belgica Grammatica, Poetica et Rhetorica, curante Everhardo van Driel (Leiden, 1783). Dit boekje (16 p.), samengesteld door Henk Duits Rob de Graaf, is een bijlage bij Adriaen Verwer, Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poetica en retorica. Naar de editie van E. van Driel vertaald door J. Knol. Amsterdam/Muenster 1996.
Degenen die de vertaling al hebben aangeschaft, krijgen deze bijlage toegestuurd. Besteladres: Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, NL-1081 HV Amsterdam. Deze bronnenlijst is ook afzonderlijk verkrijgbaar. Prijs f 5,00.

(18)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thursday, February 13, 1997 14:09:44 MET
From: Yvonne van Holsteijn <elsnet@let.RUU.NL>
Subject: Med: 9702.18: ELSNET Bullet Course on Designing and Testing Spoken Dialogue, Utrecht, 16-18 april

   =================================================================
                      ELSNET Bullet Course on
           Designing and Testing Spoken Dialogue Systems
 
                       April 16 - 18, 1997
                    Utrecht, The Netherlands
   =================================================================

For spoken-dialogue systems to be effective in real-world use, dialogues need to be expertly designed and carefully tested. ELSNET’s first bullet course will equip participants with skills in this area. It will provide them with basic knowledge of interaction design, which will enable them to develop new applications; and practical knowledge emerging from field experience, which will enable them to create dialogues that work.

Course content

 • Principles of interaction and context in designing dialogues.
 • Fundamentals of the dialogue design process, including the application of dialogue theory to specific domains.
 • Dialogue management techniques.
 • Design and acceptance testing.
 • Real-world experience with dialogue systems.

Key points will be illustrated through the building of a prototype dialogue system; this way participants will gain concrete experience, getting expert feedback in the process.

Lecturers

Harald Aust, Philips Research (Germany)
Norman Fraser, Vocalis (UK)
David G. Novick, EURISCO (France)

Who should attend?

The course is intended for potential users of state-of-the-art technology in Spoken Dialogue Systems. These include technology providers as well as companies who want to make their services more efficient or cost-effective (e.g. call centres). The course is geared particularly towards personnel at (sub) management level for whom it is useful to get acquainted with the possibilities (and limitations) of spoken dialogue technologies.

Course Format

This is an international three-day course, consisting of seven 3-hour sessions, starting at lunch time on day one. The course language will be English. Participation will be limited to 25 people.

Course site

The course will be held at the conference centre Oud London near Utrecht, the Netherlands.

Fee

The fee for the course, which includes accommodation, breakfast, lunch and dinner, and documentation is HFL 2950,- (1375 ECU). ELSNET members are offered a 10% reduction. The topic for this course was selected on the basis of a questionnaire distributed to ELSNET members earlier this year. Those who replied to this questionnaire will get a 15% reduction.

Registration deadline

March 3, 1997

For more information

WEB: http://www.elsnet.org/training/bulletDialog.html
or the ELSNET Coordintaion.

European Network in Language and Speech

email: elsnet@let.ruu.nl
mail : Utrecht Institute of Linguistics OTS,
Trans 10, 3512 JK, Utrecht, The Netherlands
tel : +31 30 253 6039
fax : +31 30 253 6000
www : http://www.elsnet.org

(19)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl of (voor de evenementen-agenda) naar  |
|  Piet.Verkruijsse@let.uva.nl                      |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9702.a --------------------------*