Neder-L, no. 9701.a (goede versie, hoop ik…)

Subject: Neder-L, no. 9701.a (goede versie, hoop ik…)
From: Ben Salemans – huidig werkadres
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 10 Jan 1997 14:36:59 +0000
Content-Type:text/plain

Tweede verzendpoging… #@$$!

                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9701.a -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Onderwerpen in dit bulletin:                      |
| ============================                      |
| (1) Rub: 9701.01: Evenementen-agenda                  |
| (2) Vac: 9701.02: Vacature Lector Nederlands, ULB (Brussel)       |
| (3) Med: 9701.03: Marot speelt op 16 en 17 januari in Groningen 'Zand  |
|          Erover' (naar twee 16de-eeuwse esbatementen)     |
| (4) Lit: 9701.04: Cahiers voor Nederlandse Letterkunde, afl. 4 (met   |
|          twee artikelen over moderne poezie)          |
| (5) Rub: 9701.05: Rubriek 'Uit de STCN', no. 5: Journael ofte maent-  |
|          register (...) 1672 (bij L. van Dijck, Den Haag, 1674)|
| (6) Med: 9706.06: Collegereeks 'Een geschreven werkelijkheid. Literatuur|
|          en realisme in de Gouden Eeuw' in Utrecht (RUU) in  |
|          maart en april 1997                  |
| (7) Lit: 9701.07: Pas verschenen: BNTL 1993-1995; gratis kennismaking  |
|          met BNTL op het Web                  |
| (8) Med: 9701.08: Zomercursus Literair Vertalen             |
| (9) Vra: 9701.09: Liedboeken in digitale vorm gezocht          |
|(10) Lit: 9701.10: Nieuwe uitgaven op het gebied van de geschiedenis van |
|          de taalkunde                     |
|(11) Lit: 9701.11: Pas verschenen: Deel 10 van die WAT & Afrilex-reeks, |
|          Afrilex-reeks, Lexikos 6               |
|(12) Web: 9701.12: TNA (Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans) beskikbaar |
|          op die WWW                      |
|(13) Med: 9701.13: Pao-cursus ALW (RUU) 'Fantastische literatuur in de  |
|          twintigste eeuw' op 6 maart 1997           |
|(14) Med: 9701.14: Album presenteert cd-rom 'de bewaarmachine'; World  |
|          Wide Wereldarchief van start             |
|(15) Sym: 9701.15: Conferentie IAIMTE 'Improvement of Learning and Teach-|
|          ing of Language and Literature', juli 1997, Amsterdam |
|(16) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           --------------------------*
                           *********************

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 9 Jan Dec 1997 17:45:42 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Rub: 9701.01: Evenementen-agenda

==================
Evenementen-agenda
==================


AMSTERDAM, Universiteitsbibliotheek, Singel 425

Tentoonstelling ‘MET STRAFFE HAND … Tucht en discipline in het Amsterdamse Rasphuis’, 13 december 1996 – 14 februari 1997, ma.-vr. 11-16 uur / Lezingencyclus op donderdagavonden 16, 23 en 30 januari 1997, 19-21 uur.
Tentoonstelling samengesteld door doctoraalstudenten Culturele Studies en Kunstgeschiedenis o.l.v. dr. Wies van Moorsel. Lezingen op 16 januari door prof. dr. J.A. Michon en Eef Hoos; op 23 januari door Lotte C. van de Pol en E. van der Maal; op 30 januari door P.E. de la Chambre en ir. M. van Dort. Op de lezingenavonden is de expositie te bezichtigen van 21-22 uur.


GOUDA, Prentenkabinet, Catharina Gasthuis, Oosthaven 9, Achter de Kerk 14.

Tentoonstelling ‘Johan Louis Gerlagh (1735-1798), een achttiende-eeuws amateur’. 8 februari tot en met 6 april 1997.
Tekenen en aquarelleren was een grote liefhebberij van J.L. Gerlagh, telg uit een Zeeuws patriciersgeslacht. Uit zijn tekeningen van planten, bloemen, (schelp)dieren en gesteenten die hij onder een miscroscoop bestudeerde, blijkt zijn liefde voor de natuur. Deze interesse past in de algemene aandacht voor en studie van de natuur in de tweede helft van de 18e eeuw. In zijn tekencahiers nam Gerlagh stukken tekst op uit de zeer populaire Catechismus der natuur van J.F. Martinet.

P.J. Verkruijsse

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 20 Dec 1996 10:54:33 -0800
From: Joseph Vromans <joseph.vromans@infoboard.be>
Subject: Vac: 9701.02: Vacature Lector Nederlands, ULB (Brussel)

================
Vacature Brussel
================

Op het “Institut des Langues Vivantes et de Phonetique” van de Universite Libre de Bruxelles (ULB) komt de betrekking vrij van

Lector Nederlands (m/v) in tijdelijk dienstverband

voor de periode 01.02.97 – 15.01.98.

De aanstelling kan eventueel verlengd worden tot januari 2000.

Van de kandidaten wordt verwacht dat zij

 • doctor zijn;
 • afgestudeerd zijn in de Nederlandse of toegepaste taalkunde;
 • belangstelling hebben voor de problematiek van het computerondersteund onderwijs;
 • in staat zijn leiding te geven aan een team van 10 docenten Nederlands (Nederlands als vreemde taal).

Het netto minimumsalaris bedraagt 62.469 BEF (1 Gulden = ca. 19 BEF)

Sollicitaties kunnen worden gericht aan het volgende adres :
Prof. dr. J. Vromans
ULB
ILVP (C.P. 110)
Av. F.D. Roosevelt 50
B-1050 BRUXELLES

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 18 Dec 1996 12:45:30 +0100
From: Femke Kramer <KRAMER@let.rug.nl>
Subject: Med: 9701.03: Marot speelt 'Zand Erover'

 *------------------------------------------------------------*
 |                              |
 |          THEATERGROEP MAROT            |
 |                              |
 |             speelt               |
 |                              |
 |           ZAND EROVER              |
 |                              |
 |     naar de zestiende-eeuwse esbatementen       |
 |  _Van den Blinden die 't gelt begroef_ (anoniem) en    |
 |     _Vanden Visscher_ (Cornelis Everaert)       |
 |                              |
 *------------------------------------------------------------*

Op 16 januari 1997 gaat ZAND EROVER in premiere in het Universiteitstheater te Groningen.

ZAND EROVER is een innige verstrengeling van twee zestiende-eeuwse komische toneelstukken die resulteert in de uitstalling van een stoet pittoreske, paranoide, doortrapte, onnadenkende, achterbakse en bij vlagen verstandige figuren, worstelend met vrijheid, ontluikende geldhandel en wurgende godsvrucht aan de richels van de zestiende-eeuwse lage landen.

ZAND EROVER is een produktie van Theatergroep Marot, een gezelschap dat al meer dan zes jaar lang eigentijds theater maakt op basis van eeuwenoude toneelteksten. Eerdere produkties waren onder meer Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden (Jan Smeken), Minnevader voor de Lieve Heer (Louris Jansz.) en De Kleren van de Dokter (naar het anon. Weer Gheluck ende Heer Profijt).

ZAND EROVER is gebaseerd op de esbatementen Van den Blinden die ’t gelt begroef uit het Haarlemse archief van rederijkerskamer Trouw moet blijcken) en Vanden Visscher door de Brugse rederijker Cornelis Everaert.
Tekstbewerking en regie: Femke Kramer en Jacques Tersteeg

Openbare voorstellingen: 16 en 17 januari 1997
Universiteitstheater
Oude Kijk in’t Jatstraat 26, Groningen
Reserveren: (050) 363 61 28

De voorstelling kan ook als geheel worden geboekt, eventueel in combinatie met lezing of lesprogramma over vijftiende- en zestiende-eeuws rederijkerstoneel.

Informatie en boekingen:
Stichting Theatergroep Marot
p/a Westersingel 35b, 9718 CC Groningen
tel. (050) 318 84 12 of (050) 363 72 64

(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 19 Dec 1996 14:21:31 +0100
From: "E.M.A. van Boven" <VANBOVEN@let.rug.nl>
Subject: Lit: 9701.04: Cahiers voor Nederlandse Letterkunde, afl. 4 (met twee artikelen over moderne poezie)

=====================================================================
Bericht van verschijnen: Cahiers voor Nederlandse Letterkunde, afl. 4
=====================================================================

In december 1996 verscheen de vierde aflevering van de Cahiers voor Nederlandse letterkunde, waarin twee artikelen over moderne poezie zijn opgenomen: Odile Heynders, ‘De man die alleen op weg ging. Een vergelijking van gedichten van Jan Hanlo en Paul Rodenko’ en J.M.J. Sicking, ‘Faverey, Gorter en het tennisspel. Kanttekeningen bij Favereys gedicht ‘Gorter aan zee’.’
U kunt deze aflevering bestellen door fl. 25,- over te maken op gironummer 3808367, t.n.v. Uitgeverij Passage te Groningen, onder vermelding van ‘Cahiers nr. 4’.

De Cahiers voor Nederlandse letterkunde zijn bestemd voor langere bijdragen (8.000-24.000 woorden). Kopij kunt u zenden naar E.M.A. van Boven, Nederlands Instituut, Postbus 716, 9700 AS Groningen; tel. 050-3635863.

(5)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Dec 1996 14:39:00 +0100 (MET)
From: Paul Dijstelberge <DISTEL@rulub2.LeidenUniv.nl>
Subject: Rub: 9701.05: Rubriek 'Uit de STCN', no. 5

=========================================================================
Rubriek ‘Uit de STCN’, no. 5:
Journael ofte maent-register, van ’t geene gepasseert en voorgevallen is, in ’t jaer 1672 (anoniem verschenen bij Levijn van Dijck, Den Haag, 1674)
=========================================================================

In 1674 is de moord op de De Witten alweer geschiedenis. Willem III is al erfstadhouder geworden en houdt zich bezig met wat zijn levenstaak zal worden: de strijd tegen Lodewijk de XIV. Dit alles gaat gepaard met een regen van pamfletten, meer pro dan contra de prins. De pamfletten die zijn gericht tegen de De Witten (ook wel de Loevesteinse factie genoemd) kenmerken zich door een buitengewone virulentie, die maar zelden gepaard gaat met een elegante stijl.

De literaire nasleep van 1672 verdient een proefschrift, met name over de broodschrijvers, die het moeilijk hebben met het keren van hun jas (als een dergelijke studie al niet bestaat). Aan sommige drukkers uit deze periode hoop ik nog eens een afzonderlijk artikel te wijden. Plotseling verschijnen in deze jaren de namen in de impressa van de vervaardigers van anoniem drukwerk dat jaar in, jaar uit is verschenen. Nogal wat Haagse drukkers blijken een dubbelleven te hebben geleid. Bij Levijn van Dijck verscheen in 1674 een curieus pamflet, anoniem:

Journael ofte maent-register,
van ’t geene gepasseert en voorgevallen is,
in ’t jaer 1672

Hierin ontmoeten we Kees Knol die op rijm vertelt wat er zoal voorviel. Zijn stijl van dichten doet hier en daar sterk aan de Schoolmeester denken. Hij doet niet veel, behalve uit het raam kijken om te zien wat er op straat gebeurt. Er rijden wat ruiters voorbij, iemand vertelt een nieuwtje. Hij schrijft een lofdicht op Willem, in het Frans, met af en toe een Nederlandse zin tussendoor.

Prachtig (dat wil zeggen voor degenen die enig gevoel hebben voor flauwe absurditeiten) is het Portrait de Kees Knol.

Ick heb dickwils gedreyght te maecken myn Portrait, Maer het is noyt geschiet, want ‘k wiert altydt belet; Doch nu ben ik alleen, ma Soeur fait un voyage Nu heb ick wel den tydt, scache que mon visage Is eer breed dan langh, het is altyt niet ront; ‘k Heb een seer groote neus, en oock geen kleynen mont; Myn tanden sijn al wit, maer ’t tantvlees wat verheeven Dat siet men vry wat veel, dat ick heb al myn leven Gelacchen wat te veel, dat myn vry wat mistaet.

Daarna volgt een innerlijk portret. Boven de letters zweeft de geest van Michel de Montaigne van wiens beroemde zelfportret dit een navolging is. De schepper van Kees Knol verschuilt zich achter de initialen L.S.N. Wie weet of vermoedt wie dit kan zijn?

Paul Dijstelberge

(6)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Wed, 18 Dec 1996 12:00:40 -0600 (CST)
From: Els Stronks <Els.Stronks@let.ruu.nl>
Subject: Med: 9706.06: Collegereeks 'Een geschreven werkelijkheid.
Literatuur en realisme in de Gouden Eeuw'

=====================================================================
Collegereeks ‘Een geschreven werkelijkheid. Literatuur en realisme in de Gouden Eeuw. Utrecht (RUU), maart en april 1997.
=====================================================================

In de maanden maart en april 1997 verzorgt de afdeling renaissance letterkunde van de vakgroep Nederlands van de Universiteit Utrecht een collegereeks met de naam ‘Een geschreven werkelijkheid. Literatuur en realisme in de Gouden Eeuw’. Deze collegereeks wordt gegeven in het kader van HOVO-onderwijs: Hoger Onderwijs Voor Ouderen. Er zal worden gesproken over realistische beschrijvingen van 17e-eeuwse tuinen, gedichten over de kruitontploffing in Delft, en nagelaten herinneringen van dagboekschrijvers uit die tijd.

Docenten zijn onder anderen: prof. dr. M.A. Schenkeveld-van der Dussen, prof. dr. L. van Gemert en dr. A. Gelderblom.

Voor meer informatie kunt u terecht op de homepage van de afdeling (www.let.ruu.nl/departments/nederlands/nlren) of bij een van de medewerkers, bereikbaar op nummer 030-2538245 of per e-mail els.stronks@let.ruu.nl.

Els Stronks
e-mail: els.stronks@let.ruu.nl

(7)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 9 Jan Dec 1997 17:45:42 +0100
From: P.J. Verkruijsse <piet.verkruijsse@let.uva.nl>
Subject: Lit: 9701.07: Pas verschenen: BNTL 1993-1995; gratis kennismaking met BNTL op het Web

==============================
Pas verschenen: BNTL 1993-1995
==============================

In december 1996 verscheen deel 29, het cumulatiedeel 1993-1995, van de Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap (BNTL), ook ditmaal weer aangevuld met de bibliografie van de Friese taal- en literatuurwetenschap en met aanvullingen vanaf 1980. De twee banden tellen 1703 bladzijden met 23.611 vermeldingen in het systematische deel en in het registerdeel de gebruikelijke lijst geexcerpeerde tijdschriften, het onderwerpenregister en het personenregister.
In het Woord vooraf wijst de redactie erop dat de BNTL ook beschikbaar is als on line retrieval-bestand waarvan de databank inmiddels ruim 170.000 titels bevat. Van 27 januari tot en met 7 februari 1997 kunnen thuisgebruikers gratis kennismaken met de BNTL op het World Wide Web. Via het http-adres www.pica.nl komt u in de Engelstalige versie van Pica; klik op het Nederlandse vlaggetje voor de Nederlandstalige versie. Kies optie Pica-databases en de button OBN; kies nogmaals OBN (Open Bibliotheek Netwerk). Kies in het OBN-menu de login-button en vul als username ‘9350’ in en als password ‘bntldemo’. Daarna komt u via de Alfabetische lijst van alle bestanden bij de BNTL.
Als u wellicht daarna besluit een abonnement te nemen, zijn er de volgende mogelijkheden. Het tarief via de databankleverancier, het Bureau voor de Bibliografie van de Neerlandistiek (BBN), lijkt het meest aantrekkelijk: een royalty-contract van f.550,- per jaar inclusief een exemplaar van de gedrukte thesaurus met onbeperkt zoeken. Nadeel is dat niet meer dan een gebruiker via dit kanaal kan zoeken; anderen moeten even hun beurt afwachten. Het is ook mogelijk rechtstreeks via Pica te zoeken, hetzij op basis van reeel gebruik (f.2,- per geslaagde zoekactie met een minimumafname van f.1.000,- per jaar excl. BTW + een royalty-contract met het BBN van f.525,-), hetzij op basis van onbeperkt zoeken via zogenaamde logische kanalen (f.4.000,- per jaar per kanaal + een opslag voor de BNTL van f.200,- + het royalty-contract met het BBN van f.525,-).
Wie het wil houden bij de papieren BNTL kan zich nog abonneren voor f.77,50 per jaar bij de Stichting Bibliographia Neerlandica, Prins Willem Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag, alwaar men ook de nog leverbare delen kan bestellen tegen de volgende niet-abonnee-prijzen: dl. 18 (1940-1945) voor f.150,-; dl. 22 (1960-1964), 23 (1965-1969) en 24 (1970-1974) voor f.265,-; dl. 25 (1975-1979) voor f.318,-; dl. 26 (1980-1984) voor f.344,50; dl. 27 (1985-1989) voor f.390,-; dl. 28 (1990-1992) voor f.257,50.
Voor alle vragen en opmerkingen kunt u terecht bij drs. Marja Geesink van het BBN, Postbus 90751, 2509 LT Den Haag, 070-3140251, e- mail: m.geesink@picamail.pica.nl.

P.J. Verkruijsse

(8)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 19 Dec 1996 13:18:22 GMT
From: Marja Kristel - IVN <ivnnl@worldaccess.nl>
Subject: Med: 9701.08: Zomercursus Literair Vertalen

=============================
Zomercursus Literair Vertalen
=============================

In 1997 wordt voor de tweede maal een Zomercursus Literair Vertalen georganiseerd. Deze cursus is bedoeld voor vertalers in het Duits, Engels of Frans, die zich toeleggen op het vertalen van Nederlandstalig literair werk.

Het initiatief voor de cursus is genomen door de Nederlandse Taalunie, in overleg met het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In het buitenland is de belangstelling voor literatuur uit Vlaanderen en Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarmee is ook de behoefte aan goede literaire vertalers uit het Nederlands gegroeid.

De Taalunie organiseert de cursus samen met universitaire instellingen in Nederland en Vlaanderen. Aan het programma werkt een groot aantal docenten en literaire vertalers mee uit het buitenland en uit Nederland en Vlaanderen. Centraal staat de literaire vertaalvaardigheid, die geoefend wordt tijdens ‘vertaalateliers’. Deze ateliers staan onder leiding van gerenommeerde Duitse, Engelse en Franse vertalers van Nederlandstalige literatuur. Daarnaast worden er colleges gewijd aan vertaalwetenschap en aan de literatuur en cultuur van het Nederlandse taalgebied. Een Nederlandse en Vlaamse auteur zullen aanwezig zijn om met hun vertalers in te gaan op specifieke problemen bij het vertalen van hun werk.

De cursus duurt drie weken en wordt in augustus/september 1997 gehouden. Er kunnen ongeveer twintig deelnemers worden toegelaten. Aanmelding is alleen mogelijk met het speciale aanmeldingsformulier. De termijn voor aanmelding sluit op 7 februari 1997. Kandidaten voor de cursus moeten Duits, Engels of Frans als moedertaal hebben en over een grondige kennis van het Nederlands beschikken. Verder worden vertaalervaring en een uitgesproken belangstelling voor literatuur verwacht. De selectie gebeurt op basis van vertaalervaring, vooropleiding en een door de kandidaten te maken proefvertaling.

Voor inlichtingen of een aanmeldingsformulier kan men zich wenden tot de Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag, telefoon (+31) 70 346 9548, fax (+31) 70 365 9818.

Bron van dit bericht:
IVN-krant nr. 1a, december 1996
Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
Raadhuisstraat 1
2481 BE Woubrugge, Nederland
tel. ++ (31) 172 518 243, fax ++ (31) 172 519 925,
e-mail ivnnl@worldaccess.nl
Eindredactie: Marja Kristel

(9)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Fri, 20 Dec 1996 09:26:31 -0600 (CST)
From: Hans Voorbij <Hans.Voorbij@let.ruu.nl>
Subject: Vra: 9701.09: Liedboeken in digitale vorm gezocht

===================================
Liedboeken in digitale vorm gezocht
===================================

Een van mijn studenten gaat werken aan een doctoraal scriptie over stijlkenmerken van Nederlandse liedteksten uit de zestiende en zeventiende eeuw. Het gaat hier om een stilometrisch, computerondersteund onderzoek.

Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, moeten we over de teksten van (liefst veel) liederen beschikken, en deze moeten natuurlijk gedigitaliseerd zijn. We mogen van enkele liedboeken gebruik maken die al in digitale vorm bestaan. Dat materiaal breiden we uit door zelf andere liedboeken van kaft tot kaft in de computer in te voeren. Om de voortgang van het werk te bespoedigen, en om te voorkomen dat er dubbel werk wordt gedaan, zoeken wij via Neder-L contact met personen die beschikken over een digitale versie van een of meer van onderstaande liedboeken (of onderdelen daarvan):

 • Adr. Valerius, Nederlandtsche gedenck-clanck: kortelick openbarende de voornaemste geschiedenissen van de Seventhien Nederlandsche provintien … (Haarlem 1626)
 • D.V. Coornhert, Veelderhande geestelicke liedekens (Santen 1575) (eventueel de tekst van een van de edities verschenen onder de titel “Lied-boeck”)
 • Marnix van Sint Aldegonde, Het boeck der heylige schriftuerlijcke lofsangen (Leiden 1591)
 • Diuersche refereynen ende liedekens, seer playsant om lesen (Antwerpen, 1574, Gielis vanden Rade)
 • Een suyverlick Boecxken, begrijpende alle de Gheestelijcke liedekens (Amsterdam, Harman Jansz. Muller , ca. 1600)

Ook andere liedboeken in digitale vorm zijn welkom.

Hans Voorbij


Dr. J.B. Voorbij e-mail: Hans.Voorbij@let.ruu.nl
Dep. of Computer & Humanities tel: +31 30 253 64 17
Utrecht University fax: +31 30 253 92 21
Achter de Dom 22-24
3512 JP Utrecht
Netherlands http://candl.let.ruu.nl

(10)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Monday, January 6, 1997 9:09:25 MET
From: Roland de Bonth <R.deBonth@let.kun.NL>
Subject: Lit: 9701.10: Nieuwe uitgaven op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde

==================================================================
Nieuwe uitgaven op het gebied van de geschiedenis van de taalkunde
==================================================================

Bij de Stichting Neerlandistiek VU te Amsterdam is onlangs verschenen: Adriaen Verwer, Schets van de Nederlandse taal. Grammatica, poetica, retorica. Naar de editie van E. van Driel vertaald door J. Knol. Met een fotomechanische herdruk van Anonymus Batavus’ Idea Linguae Belgicae grammatica, poetica et rhetorica bezorgd door Everhardus van Driel, Leiden 1783. Bezorgd door Th. A.J.M. Janssen en J. Noordegraaf, met medewerking van A.J. Burger, L.F. van Driel, A.J. Kleywegt en H. Stouthart. (ISBN 90-72365-47-X).
Deze uitgave bevat, na een ‘Woord vooraf’ van de bezorgers (p.5- 6) en een inleiding van de hand van L.F. van Driel over ‘Adriaen verwer, koopman, jurist en schrijver van de Idea‘ (p.7-22), zowel de Latijnse tekst van de Idea als de Nederlandse vertaling daarvan, elk zo’n 160 bladzijden. De oorspronkelijke Latijnse tekst op de linker pagina en de vertaling op de rechter pagina lopen parallel. Toegevoegd is een register van persoonsnamen. Een lijst van geciteerde werken zal binnenkort afzonderlijk beschikbaar worden gesteld.
Het boek kost fl. 59,50 (excl. verzendkosten) en kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Munster (fax +49-251-66.16.92). Het Duitse ISBN is 3-89323-424-1.

Eveneens bij de Stichting Neerlandistiek VU is de tekst gepubliceerd van Johan Huizinga’s afgewezen taalkundige dissertatie uit 1896: J. Huizinga, Inleiding en Opzet voor Studie over Licht en Geluid. Uitgegeven en ingeleid door Jan Noordegraaf en Esther Tros. (Cahiers voor Taalkunde, 11). ISBN 90-72365-30-5. Deze uitgave telt 96 pp., kost fl. 19,50 (excl. verzendkosten) en kan besteld worden bij de Stichting Neerlandistiek VU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, of bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Munster (fax +49-251-66.16.92). Het Duitse ISBN is 3-89323-515-9.

Bij Nodus Publikationen te Munster is onlangs het boek verschenen waarin de uitgewerkte lezingen gebundeld zijn die gehouden werden op de ‘Van Ginnekendag’, die op 20 oktober 1995 te Nijmegen plaatsvond: Ad Foolen & Jan Noordegraaf (eds.), De taal is kennis van de ziel. Opstellen over Jac. van Ginneken (1877-1945). ISBN 3-89323-267-2. Het boek telt 223 pp. en is rijkelijk voorzien van illustraties. De inhoud is als volgt:

 • Woord vooraf
 • Jan Noordegraaf en Ad Foolen, Bezieling en conflict. Jac. van Ginneken en de taalkunde
 • A. Weijnen, Herinneringen aan Jacques.
 • Els Elffers, Van Ginneken als psycho-syntheticus.
 • A.M. Hagen, Van Ginnekens taalsociologie.
 • Gerrold van der Stroom, De taalbiologie van Jac. van Ginneken.
 • Anneke Neijt, Van Ginnekens geruchtmakende bekering. Spellingstrijd in de eerste helft van deze eeuw.
 • Hans Hulshof, Genetisch taalonderwijs in theorie en praktijk. Van Ginnekens ideeen over de relatie tussen taalkunde en taalonderwijs.
 • Gerard Kempen, “De zwoele groei van den zinsbouw”. De wonderlijke levende grammatica van Jac. van Ginneken uit De Roman van een Kleuter (1917).
 • Index nominum
  De prijs van dit boek is DM 59,00. Het kan besteld worden bij Nodus Publikationen, Postfach 5725, D-48031 Munster (fax +49-251-66.16.92).

(11)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Mon, 23 Dec 1996 13:37:15 +0100 (MET)
From: P.C. Paardekooper (via: KOREVAART@rullet.LeidenUniv.nl)
Subject: Lit: 9701.11: Pas verschenen: Deel 10 van die WAT & Afrilex-reeks, Lexikos 6

========================================================
Pas verschenen: WAT, deel 10, & Afrilex-reeks, Lexikos 6
========================================================

Deel 10 van die WAT

Zojuist is er opnieuw een deel verschenen van het Woordeboek van die Afrikaanse Taal, nl. deel 10. Dat “bevat die letter M. Met die verskyning van di? deel is die halfpadmerk van die alfabet sowel as di? van die WAT bereik wat by voltooiing uit twintig dele sal bestaan”, zegt D. J. van Schalkwyk, de hoofredakteur.
Het boek bestaat uit xx + 660 bladzijs en kost “in plastiek gebind” 150 rand; “in leer gebind” 200 rand. Daar komen zeevervoerkosten bij voor Europa (ongeveer 10 rand), maar de rand staat ongeveer op 35 cent, zodat een leren deel M niet veel meer kan kosten als F 75. De eerste 10 delen samen kosten in linnen 1086 rand en in plastic 1406.
“Los kopie van dele 1 tot 8 kan ook aangekoop word teen die volgende pryse per eksemplaar: Deel 1 – 9 (in linne/plastiek gebind) ZAR 104,00 elk, (in leer gebind) ZAR 134,00 elk”
“Alle bestellings moet gerig word aan Die Hoofredakteur van die WAT, Posbus 245, Stellenbosch 7599, Suid-Afrika”. E-posnummer WAT@MATIES.SUN.AC.ZA

Afrilex-reeks: Lexikos 6

Het belangrijkste doel van de Afrilex-reeks is “om ’n kommunikasiekanaal vir die nasionale en internasionale leksikografiese gesprek te skep, en in die besonder die leksikografie in Afrika met sy ryk taalverskeidenheid te dien.[…] Leksikografiese kommunikasie in Afrika het momentum gekry met die stigting van die African Association for Lexicography (AFRILEX) op 14 Julie 1995.” Vanaf dit zesde deel “is Lexicos die mondstuk van AFRILEX.”
Het deel bevat 337 bladzijs. Voor de nederlandstalige lezer zijn van belang “Die inkortingsneller moet en die woordeboek” (A. F. Prinsloo), “Die WAT en etimologie: Word die kringloop voltooi?” (Willem Botha), “Leksikografiese behoeftevervulling” (Rufus Gouws), een bespreking van “Die negende deel van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal” (Ilse Feinauer), en verder kortere besprekingen van SARA: Sakboek van regte Afrikaans, Groot Tesourus van Afrikaans, Tweetalige Polisiewoordeboek, Nuwe woordeboek vir maatskaplike werk en Die Afrikaanse Naamboek. Tot besluit een aantal Publikasie-aankondigings.
Lexikos 6 kost per zeepost 180 rand. Ook oudere delen zijn nog te krijgen: deel 1 t/m 4 kosten per stuk per zeepost 140 rand, en deel 5 160.
Het besteladres van Lexikos is gelijk aan dat van het WAT: zie hierboven.

P. C. Paardekooper

(12)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
From: "Jean Jordaan" <anas@RGO.SUN.AC.ZA>
Date: Wed, 27 Nov 1996 12:54:02 GMT+0200
Subject: Web: 9701.12: TNA (Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans) beskikbaar op die WWW

=====================================================
TNA (Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans) op die WWW
=====================================================

Die halfjaarlikse Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans is nou op eksperimentele basis beskikbaar op die WWW, by URL:

http://www.sun.ac.za/local/academic/arts/afrned/tna-home.htm

Hier volg ’n uittreksel uit die redaksionele kommentaar van die Junie 1996 uitgawe:

Met ingang van die eerskomende Desember-uitgawe van TNA sal Desember-uitgawes telkens gewy wees aan ’n spesifieke tema. Die tema-aflewerings sal deur gasredakteurs geredigeer word. In 1996 verskyn die eerste tema-aflewering van TNA – oor koloniale en postkoloniale literatuur – onder redaksie van Siegfried Huigen en Bert Paasman. Vir Desember 1997 word ’n uitgawe oor Afrikaanstalige en Nederlandstalige swart skrywers, onder redaksie van Vernon February en Siegfried Huigen, beplan; en vir Desember 1998, ’n komparatistiese uitgawe oor Nederlandse en Afrikaanse letterkunde onder redaksie van Wilfred Jonckheere. Bydraes aan hierdie aflewerings is welkom. Die Junie-aflewerings is soos vanouds beskikbaar vir die publikasie van miscellanea oor taal- en letterkunde. Die eerskomende aflewering oor koloniale en postkoloniale literatuur sal baanbrekend wees in die sin dat dit vir die eerste keer aandag sal gee aan, onder andere, Afrikaanstalige en Nederlandse tekste uit Suid-Afrika as voorbeelde van koloniale of postkoloniale diskoers. Dit beloof om ’n klein standaardwerk oor hierdie onderwerp te word.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Jean Jordaan (anas@rgo.sun.ac.za)
Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans
(http://www.sun.ac.za/local/academic/arts/afrned/tna-home.htm)
Departement van Afrikaans en Nederlands
Universiteit Stellenbosch
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

(13)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Thu, 19 Dec 1996 10:10:31 -0600 (CST)
From: Frank.Brandsma@let.ruu.nl
Subject: Med: 9701.13 Pao-cursus ALW (RUU) 'Fantastische literatuur in de twintigste eeuw' op 6 maart 1997

   *--------------------------------------------------------*
   |                            |
   | PAO-ONDERWIJS FACULTEIT DER LETTEREN (RUU) 1996-1997 |
   |                            |
   |       Vakgroep Literatuurwetenschap       |
   |                            |
   |  Fantastische literatuur in de twintigste eeuw    |
   |                            |
   |     Datum/tijd: 6 maart 1997, 9.30-17.00      |
   |    Coordinator: dr. Joachim von der Thuesen     |
   |  Contactpersoon E-mail: Frank.Brandsma@let.ruu.nl   |
   |                            |
   *--------------------------------------------------------*

Beschrijving:

Een belangrijke taak van de literatuur is het ‘op reis sturen’ van de verbeelding van de lezer. Ontmoetingen in de literatuur die buiten de alledaagse waarneming met haar normen van waarschijnlijkheid vallen, kunnen de lezer bijzondere ervaringen bieden. Fantastische teksten zijn vaak experimenteervelden van de geest en geven mogelijkheden tot projectie van elkaar bestrijdende verlangens. De Europese literatuur van de twintigste eeuw kent een groot spectrum aan vormen die de lezer met het ‘andere’ en onbekende confronteren.
Daartoe behoort het experimentele proza van Kafka en Borges, het magisch-realistische verhaal, de occulte roman, science fiction en (voor een groot gedeelte) de postmoderne roman. Zelfs het romantische griezelverhaal leeft voort, tegenwoordig vooral in de vorm van horrorliteratuur en de ‘horror movie’.

Het thema ‘Fantastische literatuur’ is gekozen om de mogelijkheden van literatuuronderwijs waarin teksten uit verschillende nationale letterkundes naast elkaar worden behandeld, te onderzoeken. De cursus duurt een volle dag.
’s Ochtends worden vier lezingen gehouden over respectievelijk de definities van het fantastische, science fiction, de psychologie van de horror en de fantastische varianten van de postmoderne roman. Tekst- en beeldmateriaal (filmfragmenten) zal ter illustratie dienen. ’s Middags leiden medewerkers van de vakgroep Literatuurwetenschap werkgroepen waarin de aandacht is gericht op motiefvergelijking, compositie en werking van teksten, vooral in het licht van mogelijke toepassingen in het onderwijs.

De ochtendlezingen worden verzorgd door dr. Joachim von der Thusen (definities van het fantastische), prof. dr. Helmut Lethen (psychologie van de horror), dr. Lies Wesseling (science fiction) en prof.dr. Hans Bertens (het fantastische in de postmoderne roman). De werkgroepen hebben als begeleiders dr. Frank Brandsma en dr. Hans van Stralen.

De deelnemers krijgen van tevoren een syllabus toegestuurd waarin de primaire en secundaire literatuur is opgenomen die aan de orde komt. Hierin worden reeds eerste suggesties voor de lespraktijk gedaan. In de middagsessies zal verder gewerkt
aan modellen voor de behandeling van het thema in de klas.

Doelgroep:

Leraren Nederlands en moderne vreemde talen HAVO/VWO; andere geinteresseerden

Datum/tijd/plaats:

Donderdag 6 maart 1997, 9.30 uur tot 17.00 uur. Plaats wordt nader bekend gemaakt.

Cursuskosten:

De cursuskosten bedragen f. 215,–.

Inschrijving en wijze van betalen:

U kunt zich via e-mail (maar natuurlijk ook schriftelijk) aanmelden bij Frank.Brandsma@let.ruu.nl
Vermeld naast uw adres ook graag de naam van de school, het vak dat u onderwijst en eventueel uw ervaringen met fantastische verhalen in de lees- en lespraktijk.

Uw aanmelding wordt definitief wanneer wij het verschuldigde inschrijfgeld hebben ontvangen. U kunt het bedrag overmaken op
gironummer 564085
ten name van:
Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren
Kromme Nieuwe Gracht 46
Utrecht
onder vermelding van:
132.02 PAO Literatuurwetenschap

 • naam van de deelnemer

Uiterste inschrijfdatum:

31 januari 1997

Contactpersoon:

Wilt u meer weten over de studiedag, dan kunt u per E-mail contact opnemen met:
dr. Frank Brandsma, Universiteit Utrecht, Vakgroep Literatuurwetenschap
Muntstraat 4, 3512 EV Utrecht, tel. 030-2538246 (di, do en vr)

(14)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Sunday, December 22, 1996 11:07:28 MET
From: Louis Stiller <album@euronet.NL>
Subject: Med: 9701.14: Album presenteert cd-rom 'de bewaarmachine'; World Wide Wereldarchief van start

===========================================
Album presenteert cd-rom ‘de bewaarmachine’
World Wide Wereldarchief van start
===========================================

De Bewaarmachine

De eerste elektrische album uitgeverij introduceert ‘de bewaarmachine’, een cd-rom (macintosh/windows) over honderd-en-een voorwerpen die mensen jarenlang bewaren in hun portemonnee, op de schoorsteenmantel of in de keukenla: een haarlok, melktandjes, de favoriete knuffelbeer. Voorwerpen die voor de bezitter van grote waarde zijn, maar de buitenstaander de schouders doen ophalen. Behalve wanneer de verhalen achter die voorwerpen loskomen. Het verhaal van de walkman, die nooit iets anders heeft gedraaid dan Queen. Het verhaal van de houten dildo, ooit gemaakt tijdens een lesje handenarbeid. Of de aanvoerdersband van de Go Ahead Eagles, een aandenken aan een zomerliefde met de aanvoerder van de supportersvereniging.

‘De bewaarmachine’ gunt de gebruiker een korte blik op de voorwerpen, maar draait vooral om de verhalen. En die honderd-en-een voorwerpen en hun verhalen vormen samen het collectief geheugen van Nederland in de twintigste eeuw, een schaduwgeschiedenis achter jappenkampen en buitenwijken, overzeese gebiedsdelen en Zuiderzee-eilanden, krakersrellen en house-party’s.
De verhalen in ‘de bewaarmachine’ geven zichzelf op twee manieren prijs aan de gebruiker: via een machinekamer, waarin de gebruiker de verhalen op jaartal en land van herkomst kan zoeken, en via een spanende rommelzolder waar men op een virtual reality-achtige manier kan ronddwalen. Door te klikken op de zijpanelen komt de gebruiker in kamers waar van alles gebeurt: kinderkamers met bewegend speelgoed, klerenkasten waarin een groenig, buitenaards licht schijnt, bomen die uit de zolderspanten groeien…

‘De bewaarmachine’ is ontworpen en vormgegeven door aap-ontwerpers uit Utrecht en herbergt talloze geluidscollages van Paul Meijer uit Rotterdam. De verhalen zijn afkomstig uit Het Wereldarchief, een initiatief van Dick Tuinder en de Rietveld-academie in Amsterdam (Beurs van Berlage, 1991).
‘De bewaarmachine’ kost fl. 59,50 en is te koop in boek-, computer- en cd-winkels (distributie L&B Software, Elst). Een ‘limited edition’-box met daarin een mini-collectie voorwerpen kost fl. 89,50. ISBN: 90-5692-003-0).

World Wide Wereldarchief

Met de uitgave van ‘de bewaarmachine’ wordt ook het Wereldarchief opnieuw gelanceerd. Op de web-site van albums album (http://www.album.nest.nl) is het World Wide Wereldarchief ingericht. Hierop kan eenieder zijn verhalen over bewaarde voorwerpen kwijt – inclusief het bijbehorende tekst- en beeldmateriaal. Netgebruikers kunnen vervolgens de voorwerpen bekijken en de bijbehorende verhalen lezen. Een online multimedia-database zal het in de toekomst ook mogelijk maken om geluid- en videofragmenten af te spelen.

Over uitgeverij album

Uitgeverij album werd in januari 1995 opgericht door Peter Mertens en Louis Stiller. Album richt zich als eerste Nederlandse uitgeverij geheel op het digitale scherm. De ‘eerste elektrische’ geeft open werk uit in klank, woord en beeld. In november 1995 verscheen de eerste album-uitgave, ‘Schaman gaat voor Goud’, de eerste elektrische novelle in het Nederlands taalgebied. In februari 1996 werd ‘Paul van Ostaijen – Elektries’ uitgebracht, een Windows/Macintosh-diskette met daarop het volledige dichtwerk van Van Ostaijen, waaronder een zevental animaties van Bezette Stad. In juni 1996 verscheen ‘albums album’, een losbladig cultureel web-kavel dat zich vult met diverse literaire, culturele, muzikale, poetische, typografische en kunstzinnige bijdragen. Inhoudelijk is er veel aandacht voor ‘elektrische’ literatuur, multimedia-kunst en experimenten op het terrein van interactieve journalistiek. Onderdeel van albums album is TYP, Typografisch Papier van Peter Mertens en Max Kisman.

Persreacties op Schaman gaat voor Goud

 • ‘Digitale novelle bewerkstelligt volstrekt nieuwe leeservaring.’ (Nieuwsblad van het Noorden)
 • ‘De fragmenten bevatten voldoende mooie vondsten om door te blijven lezen.’ (de Volkskrant).
 • ‘Schaman gaat voor Goud is een aardig experiment van literatuur op cd-rom. De ambient-klanken op de achtergronden versterken de sfeer van de tekst en de schermbeelden zijn mooi vormgegeven.’ (NRC Handelsblad)
 • ‘Schaman gaat voor goud’ toont aan dat er in Nederland voldoende talent aanwezig is om creatieve, kwalitatief hoogstaande cd-roms te maken,’ (Rotterdams Dagblad).

Komende cd-rom uitgaven
In 1997 staan de volgende cd-rom uitgaven van de eerste elektrische album uitgeverij op stapel:

 • TYP. Een collectie van vier web-zines met als extra Max Kismans
  VPRO-schetsen voor diverse leaders en -bumpers. (Januari 1997)
 • PARK-ROM. Een uur lang multimedia-tv op de pc. Twaalf kanalen uit de
  PARK-archieven op het computerscherm, aangevuld met een keur aan
  nieuwe multimedia-kust. (Maart 1997)
 • Dertien Goed En Twee Nog Beter. Het debuutalbum van het Instituut
  voor Betaalbare Waanzin in vijftien nummers. (Mei 1997)
 • Villa Poetica. Een cd-rom van Poetry International, de eerste
  elektrische album uitgeverij en Meulenhoff, met vijftig Nederlandse
  gedichten, geanalyseerd, van geluid en beeld en achtergronden
  voorzien (Juni 1996 proefproject, Juni 1997 definitieve versie).

Recensie-exemplaren
Voor recensenten en journalisten is een recensie-exemplaar van de bewaarmachine beschikbaar. Mail uw verzoek naar album@euronet.nl, fax naar 020-6279159 of bel naar 020-6393174.

Beeldmateriaal
Divers digitaal beeldmateriaal vindt u op
http://www.album.nest.nl/AA/zolder/bew1.htm.

eerste elektrische album uitgeverij
album@album.nest.nl
http:/www.album.nest.nl
nieuwe uilenburgerstraat 110
1011 lx amsterdam
t: 020-6393174
f: 020-6279159

[album uitgeverij b.v.i.o. is een onderdeel van de l.j. stiller produkties b.v.]

(15)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Date: Saturday, December 21, 1996 19:08:51 MET
From: Gert Rijlaarsdam <rijlaars@ilo.UVA.NL>
Subject: Sym: 9701.15: Conferentie IAIMTE 'Improvement of Learning and Teaching of Language and Literature' op 9-11 juli 1997 in Amsterdam

  *---------------------------------------------------*
  |                          |
  |           IAIMTE            |
  |                          |
  |      Final Call for Contributions      |
  |                          |
  |          CONFERENCE           |
  |                          |
  |    IMPROVEMENT OF LEARNING & TEACHING     |
  |       OF LANGUAGE & LITERATURE       |
  |                          |
  |        July 9th -11th 1997        |
  |      Amsterdam, The Netherlands       |
  |                          |
  *---------------------------------------------------*

============================================================
ABOUT THE IAIMTE AND THE LEARNING OF LANGUAGE AND LITERATURE
============================================================

Divided as we are by our distinct languages and cultures, we do share a common concern: the quality of the teaching and learning of language and literature, mostly in mother tongues or mainstream languages. Throughout the world, education systems are confronted with major challenges. Societal demands for literacy and communicative competence are growing. At the same time there is an increase of the cultural and linguistic heterogeneity of school populations. In response to these trends, promising research and development in the learning and teaching of mother tongues is done in many countries …. in splendid isolation. A pity, for national work in the improvement of language education can profit enormously from international exchange. This, in a nutshell, is the mission of the IAIMTE: the International Association for the Improvement of Mother Tongue Education.

The IAIMTE aims to improve the learning and teaching of language and literature, especially in mother tongues, mainstream languages or standard languages. The association intends to deal with language education situations that often are referred to as mother tongue education, the teaching of the standard language or national language education. To put it simply: the IAIMTE deals with the common issues of the teaching of French in France and Belgium to francophones, the teaching of Dutch in The Netherlands and Belgium to ‘Dutchophones’ to English in the United Kingdom and Hong Kong to anglophones and Spanish in Spain and Argentina to ‘hispanophones’. The IAIMTE intends to deal with mother tongue education primarily. Second language teaching and learning issues will be dealt with in an integrative manner.

Learning Language and Literature in Mother tongue education ranges from kindergarten to adult education. It encompasses the learning of the written code and the teaching of oracy. Grammar and communication, literature and functional writing, vocabulary and critical reading: the scope of the IAIMTE is comprehensive. Within this vast area, the IAIMTE tries to promote theoretically grounded and empirically informed educational improvement.

The IAIMTE seeks to develop diverse activities. Among these are: an international newsletter with two issues a year, first issue appeared in 1994 annual symposia, organized by special interest groups, to start in 1998 an international book series with two issues a year, first issue in 1998 a tri-annual international conference, starting in 1997.

The initiative to found the IAIMTE was taken by Ken Watson, formerly senior lecturer in Education, University of Sydney, and Gert Rijlaarsdam. The association is based in the Netherlands. Correspondence can be addressed to Gert Rijlaarsdam, Associate professor of Language Education, University of Amsterdam.

We truly hope you will help make the IAIMTE into a success. The IAIMTE has the potential to become vitally important for language education and for the life of language education professionals. The mission of our association calls for dedication and effort across languages, cultures and borders.

INTERNATIONAL SUPPORT FOR THE IAIMTE
Special thanks to the following MT-specialists who wrote, faxed or emailed us with encouragements: Aviva Freedman, Ottawa, CANADA; Shiley Haley-James, Atlanta, USA; Michael Hayhoe, Norwich, ENGLAND; Francis Mangubhai, Queensland, AUSTRALIA; Constantinos Papanastasiou, Nicosia, CYPRUS; Alan C. Purves, Albany, USA; Ian Reid, Western Australia; Finn Egil Tonnessen, Stavanger, NORWAY; Hans Wagemaker, Wellington, NEW ZEALAND; Cheung Yat-shing, Kowloon, HONG KONG; Peter Sieber, SWITSERLAND; Hans Anthos, GERMANY; Marta Milian, SPAIN; Peter Medway, CANADA; Frans Daems, BELGIUM.

==============================================
ABOUT THE 1997 INTERNATIONAL CONFERENCE
GOOD PRACTICE IN THE TEACHING AND LEARNING OF LANGUAGE AND LITERATURE
==============================================

Hereby we invite you to participate in a small scale conference for specialists in the teaching & learning of language and literature. The main aim of the conference is to exchange theory, research, curricula developments and best practice in education, teacher education and in- service training. We would like to gather specialists in the field of ‘mother tongue education’, in elementary, secondary and higher education. The conference aims at an international exchange and interaction and is meant to be an international platform for Ph.D. students to present their research for an international audience. The nature of the conference will be interactive: each participant will be involved in presenting, demonstrating, discussing.

PROPOSED DOMAINS

 1. Theory of good practice
 2. Research of/for good practice
 3. Descriptions of best practice programmes/curricula
  a. in schools
  b. in teacher training
  c. in in-service training

PROPOSED THEMES

 1. Reading
 2. Writing
 3. Speaking & Listening
 4. Literature, Fiction, Film and other media
 5. Language Awareness and Language Teaching
 6. Educational policy: relationship between first, second and mainstream language in learning and teaching

PROPOSED FORMATS

 1. Structured poster sessions (grouped by the Local Committee), containing about five posters, with short oral introductions and in-depth discussions, induced by a discussant.
 2. Group Sessions: a maximum of five scholars discuss alternative solutions or interpretations either of a common problem or in relation to a complementary theme. A chair and two opponents are included in Groups Sessions.
 3. Symposia (restricted): the organiser of such a symposium invites 15 to 25 participants to attend the symposium and to read one or more papers prior to the symposium. Each of the participants should prepare a ‘memo’ (‘homework’ as an entrance ticket!).
 4. Panel discussion: the value of the sessions for the audience lies in the ad hoc interchange between panellists, in particular if strongly differentiated positions are communicated. The organisers of a Panel discussion should propose at least two opponents and a chairman.
 5. Workshop: contains learning by doing and reflective discussion.
 6. Demonstration: focus is on an educational tool. The presenters run it through its paces.
 7. Symposium (open): the number of participants is not limited and special preparation is not necessary. The organisers should propose at least two opponents and a chairman.
 8. Round Table: contains short presentations and an extended dialogue among participants and presenters. The presenters should propose at least two opponents and a chairman.
 9. Structured poster session: grouping of posters is done by the presenters in advance. The organisers should propose at least two opponents and a chairman.

BOOKS
As organisers, we do not aim to publish proceedings. Instead of proceedings we will publish thematized books, containing 8 to 10 chapters. Amsterdam University Press has shown interest in publishing the books. An extensive peer-review procedure will garantee the scientific and practical quality of the books.

PH.D. PROGRAMME
The programme will give an international floor for Ph.D. students to present work in progress. A pre-conference workshop for Ph.D. students is planned, in which in a small group work-progress will be presented by Ph.D. students and discussed by eminent specialists in the field. Papers (drafts) will have to be send to the participants in advance.

WORKSHOPS AND DISCUSSION
Wednesday July 9th workshops will be two and a half hour in length. At Thursday 10th and Friday July 11th other presentation formats will be organised, in time slots of 90 minutes. In order to give all participants access to as many as possible presentations, every presenter will also present a poster, with a short oral introduction. Each theme in the conference will be discussed with all presenters in this theme, led by two discussants who attended all presentations within the theme.

SOCIAL PROGRAMME
Pre-conference (Tuesday July 8th) and Post-conference (Saturday July 12th) excursions will be organised. The programme and excursion registration forms will be sent in April 1996. During the conference, one of the lunches will be served during a cruise through Amsterdam canals.

ACCOMMODATION
Hotel registration is not included in the conference fee. Rates will vary from 70 US $ to 150 US $. A special arrangement with the CASA-student hotel will offer hotel accomodation for about 80 US $ (single) or 105 US $ (twin) a day, including breakfast. If you want more information about hotels, please thick the question about accomodation at the conference registration sheet.

LIMITED ENROLMENT
In order to induce as much as interaction as possible in the programme, the enrolment is limited to 150 participants. Variety of nations/regions/language communities will be striven for.

LANGUAGE
Languages of the Conference will be English, French and Spanish. Interpreters will be available if necessary.

CONFERENCE FEE
Conference fee will be till Januar 31st 135 US $, including programme and abstract book, lunches, coffee and tea, reception, conference dinner. Accommodation and other meals are not included. After Januar 31st 1996 Conference fee will be 200 US $.

CANCELLATIONS
In case of cancellations made before December 31st 1996, 75% of the Conference fee will be re-imbursed. Cancellations made before June 1st 1997 will be re-bursed for 50%. There will be no re-imbursement when cancellations are made later than June 1st 1997.

LOCAL COMMITTEE
The conference is organised by Ken Watson, Australia, Gert Rijlaarsdam and Huub van den Bergh, The Netherlands. A local committee is a co-production of the University of Amsterdam and Utrecht University. Gert Rijlaarsdam (Rijlaars@ilo.uva.nl) and Huub van den Bergh are programme chairs, Martine Braaksma is secretary of the committee, and Michel Couzijn is thesaurer. Don’t hesitate to write, phone, fax or e-mail us.

REGISTRATION
Send the registration form to=20
IAIMTE 1997 Conference
Graduate School of Teaching and Learning
University of Amsterdam
Martine Braaksma

Wibautstraat 2-4
1091 GM Amsterdam
The Netherlands

ph +31 20 5251288
fx +31 20 5251290
Braaksma@ilo.uva.nl

REGISTRATION
 
Name (Last name, first name and other initials: .......................
                  0 male     0 female
Ph.D. student   0 yes     0 no
Institute
    (name) ............................................................
    (address) .........................................................
    (code) ............................................................
    (city) ............................................................
    (country) .........................................................
    (phone) ...........................................................
    (fax) .............................................................
    (e-mail) ..........................................................
Home
    (adress) ..........................................................
    (code) ............................................................
    (city) ............................................................
    (country) .........................................................
    (phone) ...........................................................
    (fax) .............................................................
 
Do you want information about accommodation?
         0 yes     0 no
 
Hereby I register for the IAIMTE-conference on 9th-11th July 1997 and I
pay by credit card
    Type of card ......................................................
    Number ............................................................
    Expiration date ...................................................
    Date .........  Signature .......................................
 
ABSTRACT
Please use the numbers of Areas, themes and formats as mentioned above.
Add an additional sheet for addresses of possible other
presenters/contributors.
 
Area number ...........................................................
Theme number ..........................................................
Format number .........................................................
Names of specialists in this field (please use another sheet for
addresses) ............................................................
           ............................................................
           ............................................................
           ............................................................

Add an abstract of approx. 200 words paper, with complete addresses of
presenters involved. Send the abstract in paper and on disk (or via
e-mail)

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE IMPROVEMENT OF MOTHER TONGUE EDUCATION
I A I M T E
THE LEARNING AND TEACHING OF LANGUAGE & LITERATURE

(16)=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L uw-voornaam/voorletters uw-achternaam |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
| Contact opnemen met redacteurs: stuur mail naar B.Salemans@buro.kun.nl, |
|  naar Willem.Kuiper@let.uva.nl of (voor de evenementen-agenda) naar  |
|  Piet.Verkruijsse@let.uva.nl                      |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9701.a --------------------------*