Neder-L, no. 9608.c: tijdschriftenoverzicht

Subject: Neder-L, no. 9608.c: tijdschriftenoverzicht
From: Ben Salemans
Reply-To:Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek
Date:Fri, 30 Aug 1996 20:02:54 +0100
Content-Type:text/plain
                           *********************
*-Vijfde-jaargang---------- Neder-L, no. 9608.c -----------ISSN-0929-6514-*
|                                     |
|   ************************************************************    |
|   * Neder-L, elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek *    |
|   ************************************************************    |
|                                     |
| Maandelijks tijdschriftenoverzicht:                   |
| ===================================                   |
| (1) Tyd: 9608.16: Tabu, jrg. 26, no. 1, 1996              |
| (2) Tyd: 9608.17: Volkskundig Bulletin, jrg. 22, no. 1, juni 1996    |
| (3) Tyd: 9608.18: Lijst redacteurs tijdschriftenoverzicht Neder-L    |
| (4) Informatie over Neder-L                       |
|                                     |
*--------------------------           -

(1)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9608.16=-=-

TABU, Bulletin voor Taalwetenschap, Jaargang 26, nummer 1, 1996.
ISSN 0165-9200.
Door: Ton van der Wouden, Vakgroep Nederlands, RUG.
Groningen, 20 augustus 1996.

 • Jack Hoeksema.
  Aantekeningen bij ooit. Deel 1: nog ooit versus ooit nog. Blz. 3-16.
  (Corpusstudie: “de aanvankelijk bestaande voorkeur voor de volgorde nog < ooit slaat in de loop van de 20e eeuw om in een even duidelijke voorkeur voor ooit < nog.”)
 • Yvette van Eekelen, Ilke van den Ende, Rianne Huygens, Marc van Oostendorp en Anke Strang.
  Diftongen in enkele varieteiten van het Nederlands. Blz. 16-31.
  (Vergelijking van de tweeklanken in het Standaard Nederlands met die in dialecten van Den Haag en Hellendoorn, met een analyse in termen van de Optimaliteitstheorie.)
 • Henk Wolf.
  IPP en morfologische markering. Blz. 33-40.
  (Een voorstel voor een verklaring van het voorkomen van Infinitivus Pro Participio (Ik heb hem zien lopen ipv. ik heb hem lopen gezien) in het Nederlands, het Hoogduits en het “Interferentiefries”, en het ontbreken ervan in het standaard-Fries en het Nederduits.)
 • Ron van Zonneveld.
  SGF-coordinatie en de continuatieve beknopte bijzin van doel. Blz. 41-51.
  (De volgende aflevering in de discussie met Arie Sturm over subjectgaten, als in Toch nam ik het berich ernstig, en belde een aantal katholieke instanties op (G. Reve).)

Ton van der Wouden
http://www.let.rug.nl/Linguistics/Vdwouden.html

(2)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9608.17=-=-

VOLKSKUNDIG BULLETIN, Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, jaargang 22, nummer 1, juni 1996.
ISSN 0166-0667.
Door: Theo Meder.
Amsterdam, juli 1996.

 • Theo Meder & Eric Venbrux.
  Vers van de pers: kunstgebit in kabeljauw. Over de achtergronden van een hedendaagse sage. Blz. 2-36.
  (Een nieuwsbericht uit 1994 over een in de maag van een kabeljauw teruggevonden kunstgebit lijkt te wortelen in een eeuwenoude verhaaltraditie waarin verloren voorwerpen – vaak ringen – in vissen terugkeren. De gebeurtenis uit 1994 blijkt echter op een practical joke te berusten, met als inspiratiebron een moderne sage over een opgehengeld kunstgebit. Over de narratieve kringloop van verhalen en over de wisselwerking tussen dagelijks leven, het milieu van sportvissers, volksverhalen en moderne media.)
 • Carla Wijers.
  Achter het Limburgse carnavalsmasker. Opvattingen en belevingen van Limburgers met betrekking tot het carnaval in hun provincie. Blz. 37-68.
  (Carnaval als een aspect van de regionale Limburgse identiteit, waarin aan elementen als het katholicisme en vooral het dialect een belangrijke rol wordt toegekend. Het feest, dat steeds op locaal niveau gevierd wordt, kenmerkt zich door gevoelens van gelijkheid, vrijheid en zorgeloosheid – het ‘oceanisch gevoel’. De grenzen aan de vrijheid in het narrenrijk worden bereikt bij overmatig alcoholgebruik en opdringerig gedrag. Het Limburgse carnaval zet zich af tegen de commerciele westerse pendant. Hollandse bezoekers worden in Limburg wel getolereerd, maar dienen zich aan de locale mores aan te passen.)
 • Gerdy Bijleveld.
  Waar is de orgelman? Het draaiorgel als folklore. Blz.69-91.
  (Over het straatorgel als een in oorsprong West- en Noord-Nederlands fenomeen: de traditie van de huis aan huis rondtrekkende orgeldraaiers rond de eeuwwisseling, de dreigende verdwijning door locaal overheidsbeleid en nieuwe media, en uiteindelijk het proces van ‘folklorisering’ en ‘musealisering’ van de laatste decennia. Van orkest-en-radio voor het ‘gewone volk’ is het straatorgel geworden tot – niet langer rondtrekkende – toeristische attractie, tot symbool van Amsterdam en Nederland, en in een aantal gevallen zelfs tot beschermd cultuurbezit.)
 • Ton Dekker.
  In memoriam Maartje Draak. Blz. 92-93.
 • Berichten en verslagen.
  . <Door: Martine de Bruin en Clara Strijbosch, op blz. 94-95:> Bevroren boekjes en andere verborgen bronnen: Symposium Veelderhande liedekens, Antwerpen 28 februari 1996.
 • Boekbesprekingen.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 97-98:> Therese Buckland & Juliette Wood (ed.). Aspects of British Calendar Customs.
  . <Door: Theo Meder, op blz. 98-99:> Patrick Bernauw. Sterke verhalen. Over moderne volksverhalen, nieuwe mythen, hedendaagse sagen en legenden.
  . <Door: Charles Caspers, op blz. 99-100:> H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldeweij. Heilig en profaan. 1000 Laatmiddeleeuwse insignes uit de collectie H.J.E. van Beuningen.
  . <Door: Rob van Ginkel, op blz. 100-101:> Piet de Boer, Hans van Deukeren, Mariska Vonk en Ineke Strouken. Texel: eilanders vertellen.
  . <Door: Peter Jan Margry, op blz. 101-103:> Peter Dohms [e.a.]. Die Wallfahrt nach Kevelaer zum Gnadenbild der ‘Trosterin der Betrubten’.
  . <Door: Ton Dekker, op blz. 103-105:> Klaus Beitl & Olaf Bockhorn (Herausg.). Ethnologia Europaea. 5. Internationaler Kongress der Societe Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (SIEF) Wien, 12.-16.9.1994. Plenarvortrage.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 105-106:> Kurt Droge & Imke Tappert (ed.). Festkultur in Lippe. Beitrage zum offentlichen Festwesen im 19. und 20. Jahrhundert.
  . <Door: Jozef Vos, op blz. 106-108:> Annegret Heemann. Mannergesangvereine im 19. und fruhen 20. Jahrhundert. Ein Beitrag zur stadtischen Musikgeschichte Munsters.
  . <Door: Frans Groot, op blz. 108-110:> John Helsloot. Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
  . <Door: Hans de Waardt, op blz. 110-111:> Regina Pramann (ed.). Hexenverfolgung und Frauengeschichte. Beitrage aus der kommunalen Kulturarbeit.
  . <Door: Bert Altena, op blz. 111-112:> D. Jansen. Op zoek naar nieuwe zekerheid. Negentiende eeuwse protestanten en het spiritisme.
  . <Door: Anneke H. van Otterloo, op blz. 112-116:> Jozien Jobse-van Putten. Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland.
  . <Door: Arnout Weeda, op blz. 116-117:> Jaap Kerkhoven. Het net en de wet. Conflicten onder Zuiderzeevissers en overheidsbeleid, 1878-1918.
  . <Door: Herman Roodenburg, op blz. 117-119:> Ton Lemaire. Godenspijs of duivelsbrood. Op het spoor van de vliegenzwam.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 119-120:> Ben Morshuis & Harry Oude Elberink. Paasgebruiken in Ootmarsum. Vloggeln, paasvuur en poaskearls.
  . <Door: Hans de Waardt, op blz. 120-121:> Jutta Nowosadtko. Scharfrichter und Abdecker. Der Alltag zweier ‘unehrlicher Berufe’ in der Fruhen Neuzeit.
  . <Door: Cor G.W.P. Van der Heijden, op blz. 121-123:> Lidy Schoon. De gynaecologie als belichaming van vrouwen. Verloskunde en gynaecologie, 1840-1920.
  . <Door: John Helsloot, op blz. 123-125:> V.C. Sleebe. In termen van fatsoen. Sociale controle in het Groningse kleigebied 1770-1914.
  . <Door: H.L. Cox, op blz. 125-127:> Carla Wijers. Prinsen en clowns in het Limburgse narrenrijk. Het carnaval in Simpelveld en Roermond 1945-1992.

(3)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Neder-L-bericht, no. 9608.18=-=-

*-------------Redacteurs--tijdschriftenoverzicht--Neder-L-----------------*
| de Achttiende Eeuw:   Robert Arpots <arpots@ubn.kun.nl>       |
| de Boekenwereld:     Marja Smolenaars <101527.1021@CompuServe.COM> |
| Gramma/TTT:       Peter-Arno Coppen <u250005@vm.uci.kun.nl>   |
| It Beaken:        Henk Wolf <wolf@fa.knaw.nl>          |
| Leuvense Bijdragen:   Hans Smessaert                 |
|                  <Hans.Smessaert@arts.kuleuven.ac.be> |
| Literatuur:       Korrie Korevaart                |
|                   <korevaart@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Mededelingen Stichting  Marco de Niet <Marco.deNiet@konbib.nl>     |
|  Jacob Campo Weyerman:                         |
| Meesterwerk:       Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Millennium:       Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Musaeus:         Ingrid Weekhout <I.Weekhout@let.kun.nl>    |
| Nederlandse Letterkunde: Karel Bostoen <bostoen@rullet.leidenuniv.nl>  |
| Nederlandse Taalkunde:  Luuk Lagerwerf <lagerwerf@kub.nl>       |
| Neerlandica Extra Muros: Emmeken van der Heijden            |
|                      <v.d.Heijden@let.kun.nl>   |
| de Negentiende Eeuw:   Korrie Korevaart                |
|                    <korevaart@rullet.leidenuniv.nl> |
| Ons Erfdeel:       Jaap van Veen <103262.1047@compuserv.com>   |
| Ons Geestelijk Erf:   Thom Mertens <csp.mertens.t@alpha.ufsia.ac.be> |
| Queeste:         Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Reinardus:        Paul Wackers <wackers@let.kun.nl>       |
| Spiegel der Letteren:  Betty van Wonderen               |
|                     <Betty=van=Wonderen@uba.uva.nl> |
| Taal en Tongval:     Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Taalbeheersing:     Louise Cornelis <Louise.Cornelis@let.ruu.nl>  |
| Tabu:          Ton van der Wouden <vdwouden@let.rug.nl>    |
| TNTL:          Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Trefwoord:        Roland de Bonth <deBonth@let.kun.nl>      |
| Vaktaal:         Marcel Uljee <juljee@pobox.leidenuniv.nl>   |
| Volkskundig Bulletin:  Theo Meder <Theo.Meder@pjmi.knaw.nl>      |
| Vonk:          Rita Rymenans <rymenans@reks.uia.ac.be>    |
| de Zeventiende Eeuw:   Ton Harmsen <harmsen@rullet.leidenuniv.nl>   |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
 
(4)-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
 
*-------------------------------------------------------------------------*
|                                     |
| Informatie over Neder-L:                        |
| ========================                        |
| Algemene informatie opvragen over Neder-L: stuur mail naar       |
|  listserv@nic.surfnet.nl met daarin de boodschap: GET NEDER-L INFO   |
| Abonnement nemen op Neder-L: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl  |
|  met als boodschap: SUB NEDER-L                    |
| Oude Neder-L-bulletins opvragen: stuur mail naar listserv@nic.surfnet.nl|
|  met daarin een boodschap als: GET NEDER-L LOG9206           |
|  (resultaat: logboek met Neder-L-artikelen van juni '92 wordt gestuurd)|
| Gopher-toegang tot Neder-L: alle oude en nieuwe Neder-L-bulletins zijn |
|  via Gopher in te zien op gopher.nic.surfnet.nl, in de directory    |
|  SURFnet informatie/LISTSERV archieven (nic.surfnet.nl)/NEDER-L    |
| WWW-toegang tot Neder-L:                        |
|  http://www.nic.surfnet.nl/nlmenu/tijdschriften/tijdschriften.html   |
| Algemene URL, voor direct contact vanuit Internet/Gopher/WWW:      |
|  gopher://hearn.nic.surfnet.nl:70/11/1.%20LISTSERVs%20public      |
|  %20archives%20on%20hearn.nic.surfnet.nl/Neder-L            |
|  (Geen spatie tussen "20public" en "%20archives" plaatsen.)      |
| Neder-L wordt ook verspreid via de Internet-newsgroup bit.lang.neder-l |
| Bijdrage voor Neder-L opsturen: stuur mail naar neder-l@nic.surfnet.nl |
*-------------------------------------------------------------------------*
 
*-Einde-------------------- Neder-L, no. 9608.c --------------------------*